План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава МудрогоСторінка3/8
Дата конвертації16.04.2017
Розмір0,54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

4. Бібліотечно-інформаційна та

науково-бібліографічна діяльність.


У бібліотеці НЮАУ створено певну систему бібліотечно-інформаційного забезпечення професорсько-викладацького складу та студентів. Вона постійно реорганізовується і змінюється залежно від зміни інформаційних потреб і запитів споживачів інформації.

Розгалужений довідково-бібліографічний апарат бібліотеки пропонує користувачам систему традиційних каталогів і картотек, а також – електронний каталог, які ведуться паралельно. Доступ до електронного каталогу і електронної картотеки статей (ЕКС) здійснюється через внутрішній веб-сайт бібліотеки а також з порталів іногородніх філій бібліотеки, кафедр, комп`ютерних класів. У базі даних ЕКС понад 138 тисяч описів. Щорічно електронна картотека статей поповнюється понад 20 тис. описів документів. Всього до ЕКС введено 23300 записів, з них – 1818 записів ретроспективної інформації.

З метою якісного інформаційного забезпечення навчального та науково-дослідницького процесу, вдосконалення пошуку необхідної інформації в ЕК впродовж року здійснювалося його поточне редагування. Була проведена робота на предмет вилучення з бази даних ЕКС записів з журналів та газет 1946–2001 рр. видань, які відсутні у фонді бібліотеки. Всього вилучено – 6399 записів, з них – 3180 записів ретроспективної інформації. Цим пояснюється зниження загального числа записів ЕКС за рік у порівнянні з 2006 роком.

Щомісячно поповнюється інформацією база даних “Збірники наукових праць”. Вона налічує понад 4700 записів. У 2007 році була проведена значна робота по поповнення повнотекстової бази електронними статями із наукових збірників академії, що значно покращало пошук творчих доробок професорсько-викладацького складу академії. Певні функції електронного довідкового апарату використовуються професорсько-викладацьким складом для оперативного отримання відомостей про наявність літератури з дисциплін, що викладаються в академії. Для формування ресурсної бази бібліотеки у 2007 році було приділено увагу поповненню довідково-бібліографічного фонду (ДБФ) електронними довідковими та інформаційно-бібліографічними матеріалами на CD.

З метою ознайомлення користувачів із виданнями за темами до навчального процесу академії створені віртуальні виставки на сайті бібліотеки.

Пріоритетні напрями бібліотечно-інформаційної роботи бібліотеки у 2007 році були:

– завершення ретроконверсії довідково-бібліографічного фонду (ДБФ) бібліотеки;

– якісне формування електронної бази даних “Електронна картотека статей” (ЕКС);

– наукове редагування картотеки “Праці вчених НЮАУ” (спільно з викладачами кафедр та науковим відділом);  • довідково-бібліографічне та інформаційне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу академії та науково-дослідницької роботи кафедр академії

  • участь у створенні власних електронних продуктів (CD) та репозиторного ресурсу на сайті бібліотеки.

Бібліотека провадила інформаційно-консультативну та науково-бібліографічну діяльність, виконувала всі види бібліографічних послуг: тематичні списки літератури, бюлетені нових надходжень, забезпечувала всі види довідок за допомогою традиційних та електронних засобів інформації

У 2008 році планується здійснити записи ретроспективної інформації наукових праць з відділу збереження фондів.

З метою вдосконалення систематизації документів і статей та пошуку інформації в електронному каталозі систематично здійснювалося поточне редагування та доповнення електронних довідників: авторів, ключових слів, алфавітно-предметного покажчика, бібліотечно-бібліографічної класифікації.

Бібліографи-консультанти відстежують на читацьких замовленнях місця знаходження книг. Така організація роботи по замовленню видань користувачами вплинула на показники роботи бібліотеки у цілому.

Науково-бібліографічна діяльність бібліотеки була спрямована на забезпечення якісного довідкового обслуговування самостійної роботи студентів, науково-дослідницької діяльності професорсько-викладацького складу академії, аспірантів та здобувачів.

За допомогою баз даних ЕК бібліографом-консультантом систематично надавалась допомога студентам з питань підбору необхідної інформації при підготовці до семінарських, практичних занять, написання курсових, контрольних робіт, рефератів та повідомлень, вивчення спецкурсів та поглибленої роботи над темами в наукових гуртках.

Для професорсько-викладацького складу академії, аспірантів та здобувачів оперативно проводився багатоаспектний пошук, відбір наукової інформації за тематикою їх досліджень. При необхідності формувалися електронні списки, які роздруковувалися або копіювалися на різні носії.

З бази даних повнотекстових документів користувачі мали можливість копіювати електронні версії навчально-методичних посібників для самостійної роботи з різних навчальних дисциплін, підручники, окремі розділи з наукових збірників тощо.

Практично усі відділи бібліотеки займаються виконанням довідок. В минулому році було виконано:


Підрозділи

Кількість всього/тематичних

Всього

40680/17040

Інформаційно-бібліографічний відділ

25200/8300

Відділ обслуговування

14570/8020

Відділ рідкісних книг

900/720

З них виконано в автоматизованому режимі – 29330 (у 2006р. – 24890).

Довідково-бібліографічне обслуговування на 90% здійснювалося в автоматизованому режимі.

До віртуального архіву довідок на веб-сайті бібліотеки увійшло 10 нових тематичних довідок.

Серед різних категорій читачів найвимогливіша група споживачів інформації – професори й викладачі, чиї запити пов`язані з необхідністю розробки лекційних курсів, практичних занять, науковою діяльністю, публікацією власних досліджень. Оперативному забезпеченню цієї категорії цільовою інформацією, задоволенню їх професійних та наукових потреб сприяє використання таких ефективних форм індивідуального інформування читачів, як ВРІ та ДЗК. В режимі ДЗК (диференційне забезпечення керівництва) здійснювалось інформаційне забезпечення керівництва академії. Обслуговувалось – 6 абонентів. За 2007 рік згідно тематики запитів надано 300 інформацій.

Здійснювалося інформаційне забезпечення підготовки викладачами кафедр академії навчально-методичних посібників для самостійної роботи студентів та практичних занять відповідно до вимог ECTS. Було проведено пошук в ЕК та формування списків літератури з навчальних дисциплін: теорія держави і права, історія держави і права, логіка, конституційне право, кримінальне право аграрне право, цивільний процес, культурологія та ін. Кількість абонентів ВРІ / ДЗК у минулому році збільшилась і складає – 40/7.

За допомогою можливостей АБК фахівці бібліотеки забезпечували оперативне інформування науковців в режимі ВРІ (вибіркового розповсюдження інформації). Проінформовано 34 абонента. Для них здійснювався пошук наукової інформації, формувалися, редагувалися та роздруковувалися списки літератури згідно запитів, наприклад: Юридичні колізії у трудовому праві – (каф. трудового права), Довічне ув’язнення – (каф. кримінології), Радянське законодавство в роки НЕПу – (каф. історії держави і права) та ін.

У 2008 році робота з питань інформування згідно завдань навчального процесу та “Плану професорсько-викладацького складу НЮАУ імені Ярослава Мудрого на 2008 рік” в режимі ВРІ та ДЗК буде продовжуватися.

У 2007 році працівниками довідково-бібліографічного відділу та відділом рідкісних книг було проведено 6 Днів інформації замість запланованих 2. (Додаток).

На допомогу науково-дослідницькій роботі для професорсько-викладацького складу кафедри криміналістики був здійснено віртуальний День інформації - підготовлена інформаційна електронна папка, яка включила систематизований бюлетень книг (за 2000–2007 рр.) та статей (2005–2007 рр.) з криміналістики, списки науково-методичних та нормативних матеріалів для досліджень, бібліографічні покажчики книг з криміналістики, перелік наукових фахових видань України, приклади бібліографічного оформлення списку використаних джерел в науковій роботі згідно ДСТУ 7.1:2006.

Для аспірантів та здобувачів першого року навчання проведено День бібліографії “Науково-бібліографічні ресурси бібліотеки на допомогу інформаційному забезпеченню науково-дослідницькій діяльності” (Додаток 3). Проблеми формування “електронної бібліотеки” та використання її в наукових дослідженнях стали темою обговорення на зустрічі фахівців бібліотеки з аспірантами. Науковці прийняли участь в інформаційному тренінгу. На прикладі однієї теми дисертаційного дослідження “Набуття права власності у цивільному праві України” присутні здійснювали пошук і відбір необхідної наукової інформації з різних джерел. Був використаний інформаційний бібліотечний масив як традиційних так і електронних засобів. Аспіранти ознайомилися з джерелами національної бібліографії, які зберігаються у бібліотеці з 1947 р., а також реферативними, інформаційними та довідковими українськими та зарубіжними виданнями, тематичними бібліографічними покажчиками. Ці видання, а також матеріали на CD і нові надходження до фонду бібліотеки були представлені на тематичній виставці “Науково-бібліографічні ресурси на допомогу дослідженням”. Присутнім були представлені фрагменти презентації АБК, показані можливості інформаційно-пошукової системи ЕК та веб-сайту. Учасників заходу ознайомили з інформаційною електронною папкою на допомогу науковим дослідженням “Бібліотека – аспіранту”, яка впродовж року систематично поновлювалась. Вона включає наступні матеріали: “Науково-методичні і нормативні матеріали для написання і захисту дисертацій”, “Загальні вимоги, правила та приклади бібліографічного оформлення наукової роботи”, “Бібліографічні покажчики з різних галузей права”, “Наукові фахові видання України та Росії, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень”, “Сайти провідних наукових бібліотек” тощо. Вся ця науково-бібліографічна інформація розташована на сайті бібліотеки і доступна у локальній мережі академії. Цій захід бібліотеки був освітлен у статті газети “Vivat Lex!” “Бібліотека – науковцям” (О. І.Самофал, зав. довідково-бібліографічним відділом).

З 2007 року для користувачів на веб-сайті бібліотеки почали виставляти віртуальні книжкові виставки: “Конституція – Основний Закон України (до Дня Конституції)”, “Молодь проти СНІДу (до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом)”, “Мир у світі через право (до дня юриста)”, “Сковорода Григорій Савич: український просвітитель, філософ, поет, музикант (до 285-річчя від дня народження)”, а також інформаційні повідомлення про вчених академії ювілярів та лауреатів 2007 року.

За минулий рік підготовлено 4 випуски систематизованого “Бюлетеня нових надходжень”, їх електронні версії виставлені на веб-сайті.”, а також віртуальна інформаційна папка “Викладачі академії – лауреати премій, конкурсів”, цикл інформаційних повідомлень “Вчені академії – ювіляри”.

Фахівцями довідково-бібліографічного відділу у 2007 році було складено 80 тематичних списків літератури. Наприклад, на допомогу навчальному процесу для самостійної роботи студентів підготовлено списки: Запорозька Січ – зародок козацької держави, Німецьке цивільне уложення, Багалій Д.І. (1857-1932): до 150-річчя від дня народження, Зарубіжна література та мистецтво від стародавніх часів до початку ХХІ ст. тощо. Також списки на допомогу науковій роботі для професорсько-викладацького складу: Органи розслідування злочинів в Україні, Стабільність конституційного ладу в України, Медичне право, ін. За новим навчальним планом для слухачів факультету підготовки професійних суддів (№ 8) були поновлені списки літератури (13) та виставлені на веб-сайті бібліотеки.

У базі повнотекстових документів виставлено підготовлений список документів на CD які є у фонді бібліотеки.

Бібліотекою прийнято участь у створенні покажчика серії “Біографія і бібліографія вчених-правознавців” до 70-річчя від дня народження професора права В.С. Зеленецького (Академія правових наук України) та покажчика до 90-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського (Економіко-правовий університет).

Продовжена співпраця з ХДНБ ім. В.Г. Короленко у створені зведеного каталогу нових надходжень до провідних бібліотек Харкова у 2007 році “Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство: Зведений каталог”. Щоквартально фахівці-бібліографи надавали інформацію про надходження до фонду бібліотеки видань з питань бібліотечної справи.

У 2007 році провідними фахівцями бібліотеки проведенні у школі професійної майстерності майстер-класи: “Робота з довідниками ЕК, “Автор” та “Ключові слова”, “Пошук повнотекстових документів в ЕК”, для нових працівників - практикум з комп’ютерної грамотності “Користування веб-сайтом та базами ЕК”; майстер-клас “Використання довідково-бібліографічного фонду у довідковому обслуговуванні студентів”. Бібліотека прийняла участь у науково-методичній нараді “Стан та перспективи взаємодії бібліотек м. Харкова у методичній, науково-дослідницькій та інформаційній діяльності” (ХДНБ ім Короленка).

В навчальному плані академії відсутні заняття з формування основ інформаційної культури, тому ця робота проводилась методом групових та індивідуальних бесід і консультацій зі студентами всіх факультетів.

За минулий рік для студентів було проведено 9 занять з формування основ інформаційної культури, 10 групових бесід, надано 2020 індивідуальних консультацій здебільшого з методики пошуку документів в ЕК та практичного користування веб-сайтом бібліотеки. Окрему увагу бібліотека приділяє навчанню користувачів навичкам пошуку інформації: проводить тренінги щодо користування електронними ресурсами, надає консультативну допомогу в здійсненні самостійного пошуку потрібної інформації найраціональнішими шляхами.

У зв`язку з підключенням до Інтернет наприкінці минулого року фахівці бібліотеки працюють над забезпеченням через сервіси власного веб-сайту доступу до інформаційних ресурсів бібліотеки академії, інших книгозбірень та інформаційних центрів, світового інформаційного простору. Завдяки системі інформаційно-бібліотечного обслуговування, впровадження в практику роботи книгозбірні академії інноваційних форм, створено всі умови для забезпечення майбутніх юристів якісними інформаційними продуктами.
5. Формування, організація та збереження бібліотечних фондів.


Каталог: POLN TEXT -> 0000


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconРеферативні виданння юридичної тематики з фонду наукової бібліотеки ну "юау ім. Ярослава Мудрого"

План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconАсоціація випускників національного юридичного університету імені ярослава мудрого матеріали ХІІ всеукраїнської наукової конференції
Асоціація випускників національного юридичного університету імені ярослава мудрого
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconКиївська Русь за часів правління Ярослава Мудрого
За часів князювання Ярослава Мудрого Київська Русь перетворилася на могутню європейську державу, а Київ став великим І відомим містом,...
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconЮридична академія україни імені ярослава мудрого
Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг бібліотек в інформаційному забезпеченні науково-освітнього процесу : матеріали...
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconНавчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів лист №14/18. 2
...
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconПрограма навчальної дисципліни підготовки фахівців для здобуття ступеня вищої освіти «Спеціаліст»
О. В. – кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconРозділ / List Видання обмінного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
України імені В. І. Вернадського (1950–2011) / V. Vernadsky National Library of Ukraine book exchange publications (1950–2011)
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconВідділ бібліотекознавства
Документознавство. Інфор–мологія», «Научные и техничес­кие библиотеки» та наукового збірника «Наукові праці Національної бібліотеки...
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconРозділ / List Видання Національної бібліотеки України імені
...
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconРегламент роботи 23 лютого 2015 року
Мовчан Павло Михайлович – лауреат Національної премії України імені Т. Г. Шевченка, голова Всеукраїнського товариства «Просвіта»...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка