План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого


Формування, організація та зберігання фонду рідкісних видань та рукописівСторінка5/8
Дата конвертації16.04.2017
Розмір0,54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8  1. Формування, організація та зберігання фонду рідкісних видань та рукописів.


Протягом звітного періоду робота відділу рідкісних видань та рукописів була спрямована на якісне інформаційно-бібліографічне обслуговування наукової діяльності професорсько-викладацького складу, аспірантів, здобувачів наукового ступеню, студентів-науковців академії та науково-дослідних інститутів системи Академії правових наук України.

Загальний фонд рідкісних книг та рукописів склав понад 40 тисяч одиниць зберігання, з яких книжкові видання українською та російською мовами – понад 27 тисяч, іноземними – майже 1,5 тисячі примірників, 194 назви журналів та газет, майже 1200 дисертацій, біля 13 тисяч авторефератів дисертацій.

Протягом року збільшилась кількість читачів, які постійно користувалися фондами рідкісних книг (з 628 до 665), кількість відвідувань (з 3638 до 3689). Майже на 2000 примірників (з 11935 до 13812) зросла книговидача, що є свідоцтвом зростання інтересів науковців до джерельної бази здійснюваних ними наукових досліджень. На замовлення читачів підготовлено 903 бібліографічні довідки, з них тематичних – 722, в автоматизованому режимі – 181 (Інтернет, повнотекстова база Верховної Ради України “Законодавство”, електронні СД–диски тощо).Показники

План 2007


Виконано 2007р.

1. Загальні покажчики

Кількість читачів, обслугованих у ВРК

628

665

Кількість відвідувань

3638

3690

Книговидача

11935

13815

2. Комплектування і доукомплектування фонду: всього

Прийнято дисертацій

50

52

Отримано авторефератів

526

871

Книг


5

На магнітних носіях

3

Надруковано каталожних карток

150


140

3.Робота по створенню електронного каталогу

Введено до електронного каталогу дисертацій

50

51

Введено до електронного каталогу авторефератів

526

871

4. Культурно-просвітницька робота

Виставки-перегляди

12/2

12/2

Проведено екскурсій, оглядів

10/17

5/20

5. Довідково-інформаційна робота

Виконано довідок всього:


тематичних:

в автоматизованому режимі:


816


649

170


903

722


181

6. Робота з фондом
Палітурні роботи

26


24

Сканування з метою створення повнотекстових електронних видань (на CD)

46


39

7. Мікологічна і ентомологічна обробка видань.


192 пр.

Значна увага надавалася популяризації як раритетних правових видань, так і інформаційних можливостей відділу рідкісних видань та рукописів на допомогу здійсненню наукових досліджень у галузі права та суміжних наук серед читачів-науковців та гостей академії. Так, протягом року організовано 15 тематичних виставок, 20 екскурсій і оглядів. Значний інтерес у читачів викликали біо-бібліографічні експозиції, присвячені ювілеям харківських вчених, зокрема засновника харківської школи процесуалістів Моріса Марковича Гродзинського, українського історика Дмитра Івановича Багалія, засновника вітчизняного міжнародного права Дмитра Івановича Каченовського, теоретика права Миколи Осиповича Куплеваського.

Стало доброю традицією організація і проведення інформаційних масових заходів для правознавців України під час наукових конференцій, семінарів, міжнародних симпозіумів. Так, для суддів Апеляційних адміністративних судів України організовано експозицію „Розвиток української правової думки та її вплив на світову правову історію”, для учасників науково-практичної конференції „Нові тенденції у розвитку кримінально-процесуального законодавства України” організовано перегляд і огляд „Історико-правові тенденції розвитку національного кримінального процесу”, для академіків Академії правових наук України – біо-бібліографічна експозиція „Визначні правознавці – представники Харківської правової школи”. Систематичні масові інформаційні заходи організуються для слухачів республіканських курсів підвищення кваліфікації працівників органів Служби безпеки України та для фахівців Контрольно-ревізійного управління. Для них здійснюються екскурсії, організовуються перегляди і книжкові виставки, здійснюються огляди літератури згідно замовленої тематики. Зокрема у звітному році: „Охорона державних інтересів органами національної безпеки у XVIII — першій половини XX століття” „З історії діяльності жандармерій і таємних канцелярій”, „Проблеми становлення системи управління і фінансового контролю в історії національного права” тощо.

Протягом року організовано і проведено 3 комплексні масові заходи — Дні інформації для кафедр академії. (Додаток 4) Зокрема, „Становлення і розвиток трудового права в історико-правовій теорії і практиці” для кафедри трудового права, „Конституційне право як одна з пріоритетних галузей права в історико-правовій теорії” для кафедри конституційного права, „Право природокористування та охорони навколишнього середовища в історико-правовій думці” для кафедри екологічного права. Науковці кафедр отримали можливість переглянули тематичні експозиції раритетних видань, рукописи та літографії, рідкісні періодичні видання, стародруки та дисертаційні роботи. Поряд з наданням професійної інформації фахівці відділу ознайомили присутніх з можливостями бібліотеки на допомогу науково-дослідницькій роботі, провели практичне заняття по роботі з Інтернет, повнотекстовими базами законодавчих актів України, законопроектів Верховної Ради України, міжнародних договорів, повнотекстовими лазерними дисками.

У 2007 р. розпочата робота по створенню карткового каталогу на рідкісні видання суміжних праву галузей знань, зокрема на розділи Ф, Ц, Ч, Ч2, Ч61, Ч73, Ш, Ш5, Ш6, Щ, Е, Д, Р.

Протягом року здійснювалася запланована робота по створенню повнотекстових електронних видань. Оцифровування раритетних видань здійснюється в межах трьох серій: „Харківська правова школа”, „Золоті сторінки світової правової думки”, „Навчальна серія: Кращі підручники XIX XX ст.”.

Значна увага надавалася науковій роботі. Продовжувались наукові дослідження в межах тем „Автографи дореволюційних юристів” і „Харківська правова школа” результатом яких стало доопрацювання наукових описів цих колекцій. За ініціативою фахівців відділу в академічній газеті „Vivat Lex” розпочато рубрику „Видатні представники Харківської правової школи”, до якої готуються біо-бібліографічні статті про правознавців-ювілярів. Так, підготовлено статті про гордість вітчизняної юридичної науки міжнародного права Д. Каченовського (О. Будецька, заст. директора бібліотеки), всесвітньо відомого фахівця у галузі державного права М. Куплеваського (З. Карась, провідний бібліотекар).

Фахівці відділу взяли активну участь у заходах науково-інформаційного характеру для бібліотечних працівників, які проводилися провідними харківськими вищими навчальними закладами. Зокрема, підготовлено комп’ютерну презентацію „Сучасні стратегії зберігання рідкісних видань”, проведено екскурсію для директорів бібліотек вузів України (25 вересня 2007р.), підготовлено виступ і презентацію для ювілейного круглого столу, присвяченого 15–річному ювілею АСІБТ „15 років в інформаційному просторі України”.

Протягом року значно підвищилась цілеспрямована робота по зберіганню рідкісних видань. Поряд з традиційними заходами санітарно-гігієнічного характеру більше уваги надавалося мікологічному та ентомологічному обстеженню книжкових раритетів. Як і планувалося завершено мікологічну обробку фонду літератури іноземними мовами і здійснено науковий опис раритетів XVIII — XIX століть німецькою мовою.

Серед проблем, які потребують вирішення у 2008 році — продовження переоснащення бібліотеки комп’ютерною технікою вищого рівня (наприкінці 2007р. на всю комп’ютерну техніку придбані DVD-прилади, здійснено збільшення потужності, пам’яті (апгрейт) 1 машини.

Каталог: POLN TEXT -> 0000


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconРеферативні виданння юридичної тематики з фонду наукової бібліотеки ну "юау ім. Ярослава Мудрого"

План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconАсоціація випускників національного юридичного університету імені ярослава мудрого матеріали ХІІ всеукраїнської наукової конференції
Асоціація випускників національного юридичного університету імені ярослава мудрого
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconКиївська Русь за часів правління Ярослава Мудрого
За часів князювання Ярослава Мудрого Київська Русь перетворилася на могутню європейську державу, а Київ став великим І відомим містом,...
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconЮридична академія україни імені ярослава мудрого
Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг бібліотек в інформаційному забезпеченні науково-освітнього процесу : матеріали...
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconНавчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів лист №14/18. 2
...
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconПрограма навчальної дисципліни підготовки фахівців для здобуття ступеня вищої освіти «Спеціаліст»
О. В. – кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconРозділ / List Видання обмінного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
України імені В. І. Вернадського (1950–2011) / V. Vernadsky National Library of Ukraine book exchange publications (1950–2011)
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconВідділ бібліотекознавства
Документознавство. Інфор–мологія», «Научные и техничес­кие библиотеки» та наукового збірника «Наукові праці Національної бібліотеки...
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconРозділ / List Видання Національної бібліотеки України імені
...
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconРегламент роботи 23 лютого 2015 року
Мовчан Павло Михайлович – лауреат Національної премії України імені Т. Г. Шевченка, голова Всеукраїнського товариства «Просвіта»...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка