План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава МудрогоСторінка8/8
Дата конвертації16.04.2017
Розмір0,54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

9. Господарська робота.
Адміністративно-господарська робота була направлена на здійснення таких завдань:
- створення оптимальних умов для роботи бібліотекарів і користувачів через вирішення проблем матеріально-технічної бази;
 • організація постачання та забезпечення відділів бібліотеки комп`ютерною технікою, обладнанням, меблями, бібліотечною технікою, канцелярськими товарами, матеріалами, необхідними для робот палітурної майстерні, тощо;

 • оперативне управління цими процесами;

У 2007 року було здійснено:

 • придбано 3 комп`ютера з плазмовими панелями для працівників довідково-бібліографічного відділу та 1 потужний сервер ;

 • наприкінці року підключено бібліотеку до Інтернет-мережі;

 • здійснювався дрібний ремонт протягом року.10. Нове у роботі бібліотеки.

У 2007 році у роботі фундаментальної бібліотеки НЮАУ новими були такі процеси : • використання можливостей створення власних електронних ресурсів на CD за темами та відображення їх на сайті у розділі “Репозиторний ресурс” для інформування аспірантів та студентів, насамперед, заочної форми навчання;

 • запроваджена система оформлення та розміщення на сайті віртуальних книжкових виставок для забезпечення навчально-виховного процесу;

 • підключення до Інтернет та збільшення АРМ для користувачів, приєднання читальних залів з комп’ютерами іногородніх філій.

Директор бібліотеки,

кандидат педагогічних наук Н.П.Пасмор
Виконавець,

Заст. директора бібліотеки Н.М.Фролова


Зміст
Вступна частина--------------------------------------------------2

 1. Структура бібліотеки------------------------------------------4

 2. Основні показники роботи-----------------------------------6

 3. Організація бібліотечного обслуговування читачів----7

 4. Бібліотечно-інформаційна та науково-бібліографічна діяльність ------------------------------------------------------12

 5. Формування, організація та зберігання бібліотечних фондів-----------------------------------------------------------21

 6. Формування, організація та зберігання фонду рідкісних видань та рукописів. Обслуговування читачів раритетними виданнями та дисертаціями-----27

 7. Автоматизація інформаційно-бібліографічних процесів, розвиток інформаційно-комп`ютерних технологій------------------------------------------------------32

 8. Управління бібліотекою. Структура і штати-----------37

 9. Господарська робота----------------------------------------41

 10. Нове у роботі бібліотеки-----------------------------------41

 11. Додатки--------------------------------------------------------44

Додаток 1

Схема руху книжкового фонду в 2007 році

Вид

Поступило в 2007

Вибуло в 2007

Всьго на 1.01.08

Кількість назв

2790
126942

Кількість примірників

26978

2913

1224236

Сума

206629,37

22450,94

3196269,42

Брошури

19983

13

410701

Назв період. видань

214Дисертації1177

Авторефератів

932
11735

Наукова література

2069

56

236340

Навчальна література та учбові посібники

22245

2830

356480

Юридична

5253

226

304083

Художня література

46

1

36751

Інша

691

5

165242

Іноземна література (на ін. яз.)

18
7682

Українська мова

25996

2351

621384

Російська мова

964

562

594701

На магнітних носіях

75
150

Додаток 2План заходів по підвищенню кваліфікації бібліотечних кадрів бібліотеки НЮАУ імені Ярослава Мудрого на 2007 рік

Форма навчання

Місце проведення

Строк проведення

Прізвище відповідальних

Школа професійної майстерності:
майстер-клас

- використання Інтернет для пошуку інформації;

- удосконалення довідників ключових слів та авторів;
- навички автоматизованого обслуговування користувачів наукового абонементу.


НЮАУ ім. Я.Мудрого
січень
березень

квітеньінженер Кашаєва Л.В.

пр. спеціалісти ОльховськаС.П.,Чобот Є.І.

працівники наукового абонементу, ДБВ


Теми методичних годин:

 • звіти та плани роботи відділів бібліотеки 2007 -2008р.р.;

 • порівняльний аналіз показників роботи бібліотеки НЮАУ з іншими вузівськими бібліотеками регіону;

 • нове у бібліографічному опису;

 • “Сучасні тенденції розвитку бібліотечної справи в країнах Європейської співдружності”;

 • “Вдосконалені бібліотечно-бібліографічні системи (Liber, Ірбис, Абсотек)

Бібліотека

НЮАУ ім. Я.МудрогоСічень

лютий
Жовтень


Вересень

травень


Заст. директора Фролова Н.М.

Заст. директора Фролова Н.М.

Зав.від. Буліч Н.М.

Заст. директора Будецька О.О.


Заст.директора бібліотеки Будецька О.О.Теми тренінгів :

- практикуми з комп’ютерної грамотності; • бібліографічні огляди з бібліотечної справи нових надходжень;

 • сучасні методики етимологічного і мікологічного контролю за станом зберігання рідкісних книг(практикум)
Бібліотека

НЮАУ ім. Я.МудрогоПротягом року

червень


Відповідальні:

Фролова Н.М.,


Брагінська В.В.,

Самофал О.І.,

Буліч Н.М.

Пр.спец.Карась З.М.Адаптація нових співробітників:

метод. консультації і бесіди: - місія бібліотекаря в нових умовах ВНЗ;

- індивідуальні форми обслуговування та інформування;

- можливості спілкування фахівців-бібліотекарів і читачів у віртуально-інформаційному середовищі.
Бібліотека НЮАУ ім. Я.Мудрого

Протягом року

Заст. директора,

завідуючі відділами,

провідні спеціалісти


Участь співробітників бібліотеки НЮАУ ім. Ярослава Мудрого у наукових конференціях, нарадах, семінарах.


м. Харків

ЦНБ ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ХДНБ ім. В.Г.КороленкаПротягом року

Завідуючі відділами, провідні спеціалісти

Участь у курсах підвищення кваліфікації кадрів бібліотеки


м. Харків,

ХДАК,


АСІБТ

Протягом року

Співробітники бібліотеки

Участь у засіданнях Харківської асоціації сучасних інформаційно-бібліотечних технологій. (АСІБТ)


м. Харків,

АСІБТ


Протягом року

Директор бібліотеки,

віце-президент асоціації

Пасмор Н.П.

Додаток 3


День бібліографіїНауково-бібліографічні ресурси бібліотеки на допомогу інформаційному забезпеченню науково-дослідницької діяльності
(для аспірантів першого року навчання)
26 листопада 2007 року


Програма

 1. Вступне слово директора бібліотеки Пасмор Н.П.
 1. Презентація Автоматизованого бібліотечного комплексу.

інженер Кашаєва Л.В.


 1. Бібліографічний огляд “Науково-бібліографічні, інформаційні та довідковові джерела у науково-дослідницькій роботі”.

провідний спеціаліст Покусай Л.В.


 1. Електронні ресурси бібліотеки на допомогу науковцям.

Знайомство з інформаційною електронною папкою на допомогу науковим дослідженням “Бібліотека – аспіранту”

зав. сектором Брагінська В.В.
 1. Інформаційний тренінг: на прикладі теми дисертаційного дослідження “Набуття права власності у цивільному праві України” здійснити пошук і відбір необхідної наукової інформації з різних інформаційно-бібліографічних джерел.

зав. ІБВ Самофал О.І.


 1. Методично-консультативна робота інформаційно-бібліографічного відділу з бібліографічного оформлення наукової роботи

зав. ІБВ Самофал О.І.


 1. Відділ обслуговування у забезпеченні наукової роботи аспірантів та здобувачів

зав. від. Бова І.В.


 1. Інформаційно-кодифікаційного відділ в забезпеченні нормативно-правовими документами наукового процесу академії

зав. від. Чучкалова А.М.


 1. Виставка-перегляд “Науково-бібліографічні ресурси на допомогу дослідженням”.

провідний спеціаліст Покусай Л.В.


 1. Пам’ятка аспіранту (витяг з правила користування бібліотекою НЮАУ; перелік сайтів провідних наукових бібліотек)

Додаток 4


П Р О Г Р А М А
ДНЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ НАУКОВЦІВ

КАФЕДРИ ТРУДОВОГО ПРАВА

Національної юридичної академії України ім. Я.Мудрого

на тему: “Становлення та розвиток трудового права в історико-правовій теорії і практиці”

Дата проведення: 11.04. 2007 р.


1. Відкриття Дня інформації. Екскурсія і знайомство з можливостями надання бібліотечних послуг на допомогу науково-дослідницькій роботі.

заст. директора бібліотеки О.О. Будецька


2. Рідкісні книги, рукописи та літографії, раритетні періодичні видання, дисертаційний фонд з трудового права

заст. директора бібліотеки О.О. Будецька


3. Еволюція трудового законодавства і права протягом XVIII –першої половини XX століть: книжкова експозиція та бібліографічний огляд літератури

бібліотекар Л.Г.Зоря


4. Цікава бібліографія: розвиток трудового права в 20-ті роки XX століття.
5. Електронні ресурси бібліотеки – на допомогу науковцям:

практичне заняття по роботі з Інтернет, повнотекстовими базами законодавчих актів України, законопроектів Верховної Ради України, міжнародних договорів, повнотекстовими лазерними дисками

провідний бібліотекар З.М.Карась
6. Визначні правознавці – представники Харківської правової школи: біо-бібліографічний огляд життя і правової спадщини. Знайомство з науковим описом колекції автографів дореволюційних юристів

заст. директора бібліотеки О.О. Будецька


7. Підведення підсумків Дня інформації.

Обмін думками з приводу подальшого удосконалення інформаційного забезпечення науково-дослідницької діяльності кафедри трудового права.

Додаток 5

П Р О Г Р А М А

читацької конференції “Душа народу – мова калинова”
(до Дня української писемності і мови”)

8 листопада 2007 р.

1. Відкриття читацької конференції

директор бібліотеки Н.П.Пасмор

2. Роль державної мови для розбудови української державності

зав. кафедрою конституційного права Ю.Г. Барабаш

3. Огляд книжкової експозиції “Душа народу – мова калинова”

зав. відділом обслуговування І.В. Бова

4. Вікторина для студентів 4 та 5 факультетів “Самий кмітливий”

зав. відділом обслуговування І.В. Бова

5. Правові проблеми української мови на сучасному етапі

аспірант кафедри конституційного права Є.В. Ткаченко

6. Виступ студентів поетичної студії “Крила”

керівник студії “Крила” С.Ю. Лукаш

7. Висвітлення в академічної газеті «VIVAT LEX!» матеріалів конференції.

учасники конференції

6. Підведення підсумків читацької конференції

директор бібліотеки Н.П. Пасмор

Додаток 6План заходів

до 125-річчя з дня народження І. Огієнка
п/п

Назва заходу

Дата

проведення

Відповід.

Місце

проведення

1.

Цикл літературно-художніх виставок “Світоч нації”

квітень

бібліотека

читальні зали навчальних корпусів

2.

Цикл історико-літературних, бібліографічних оглядів “Поет, прозаїк, мовознавець, політолог, теоретик канонічного права”

березень - травень

бібліотека

читальні зали навчальних корпусів

3.

Науково-літературні читання “І. Огієнко український геній, подвижник національної культури і науки”

квітень

каф. культурології,

бібліотекалабораторія естетико-художньої самоосвіти

4.

Круглий стіл “Вчений-професор, енциклопедист, носій і творець національного духу”

травень

кафедра історії держави і права, бібліотека

кафедра історії держави і права

5.

Круглий стіл “Проблеми релігії та освіти у творчості І. Огієнка”

березень

кафедра логіки,

бібліотекакафедра логіки

6.

Науково-практична конференція “Науково-педагогічна спадщина І. Огієнка”

травень

кафедри,

бібліотекаконференц-зал

7.

Віртуальна довідка “Етно-культурні, історико-філософські, культурологічні, мовознавчі твори І. Огієнка”

протягом року

бібліотека

сайт бібліотеки

(комп’ютерні зали гуртожитків академії)


Каталог: POLN TEXT -> 0000


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconРеферативні виданння юридичної тематики з фонду наукової бібліотеки ну "юау ім. Ярослава Мудрого"

План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconАсоціація випускників національного юридичного університету імені ярослава мудрого матеріали ХІІ всеукраїнської наукової конференції
Асоціація випускників національного юридичного університету імені ярослава мудрого
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconКиївська Русь за часів правління Ярослава Мудрого
За часів князювання Ярослава Мудрого Київська Русь перетворилася на могутню європейську державу, а Київ став великим І відомим містом,...
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconЮридична академія україни імені ярослава мудрого
Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг бібліотек в інформаційному забезпеченні науково-освітнього процесу : матеріали...
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconНавчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів лист №14/18. 2
...
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconПрограма навчальної дисципліни підготовки фахівців для здобуття ступеня вищої освіти «Спеціаліст»
О. В. – кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconРозділ / List Видання обмінного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
України імені В. І. Вернадського (1950–2011) / V. Vernadsky National Library of Ukraine book exchange publications (1950–2011)
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconВідділ бібліотекознавства
Документознавство. Інфор–мологія», «Научные и техничес­кие библиотеки» та наукового збірника «Наукові праці Національної бібліотеки...
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconРозділ / List Видання Національної бібліотеки України імені
...
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconРегламент роботи 23 лютого 2015 року
Мовчан Павло Михайлович – лауреат Національної премії України імені Т. Г. Шевченка, голова Всеукраїнського товариства «Просвіта»...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка