План роботи Консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють на 2014/2015н рСкачати 217,32 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір217,32 Kb.
ТипПлан роботи

Затверджую:

Директор НВК «Берегиня»

Г.П. Капустяк


План роботи

Консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють на 2014/2015н.р.
Мета: допомогти батькам у забезпеченні їхнім дітям рівних стартових можливостей напередодні вступу до школи (фізичної та психологічної готовності дитини до навчання в школі); надати психолого-педагогічну допомогу батькам з питань розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку, що виховуються в умовах сім'ї; забезпечити конституційні права дітей 5-ти річного віку на здобуття дошкільної освіти.

П/п

Назва заходу

Форма роботи

Мета

Дата

Відповідальні

І.


Організаційно – педагогічна робота

1.


Вивчення нормативно – правової бази та положення з організації роботи Консультативного центру для батьків.

самоосвіта

Ознайомитися знормативно – правовою базою з питань організації різних форм роботи з батьками.

до 01.09.14р

педколек-тив

2.

Соціально – педагогічний патронат «Дошкільна освіта – всім дітям»

Круглий стіл

Вивчення соціально – психологічних та педагогічних умов виховання дітей у сім’ях; створення банку даних про дітей та їхніх батьків.

до 05.09.14р

вихователь – методист, вихователі

3.

Затвердження графіка роботи Консультативного центру для батьків, складу спеціалістів – консультантів .

наказ

Познайомити колектив дошкільного підрозділу із специфікою роботи Консультативного центру

до

04.09.14рвихователь – методист,

дтректор


4.

Підготовка методичних рекомендацій та порад для батьків з питань навчання та виховання дітей дошкільного віку, що виховуються в умовах сім’ї.
Вивчити обізнаність батьків з вимогами державних стандартів дошкільної освіти, програм розвитку дітей дошкільного віку; надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей.

до

10.09.14рвихователь – методист, вихователі

ІІ.

Робота з батьками

1.


Дошкільну освіту – всім дітям!

День відкритих дверейпрезентація

Презентація розвивального середовища, дидактичних посібників, умов для фізичного та пізнавального розвитку дітей.

01.10.14р

вихователь – методист, вихователі

2.

Дитина щаслива в любові.

консультація

інформація на сайтіЗабезпечення єдиних вимог і наступності сімейного та суспільного виховання.

09.10.14р

вихователь - методист

3.

Вивчаємо Базовий компонент дошкільної освіти разом з батьками

інформація на сайті

Розкрити зміст усіх освітніх ліній БКДО та вимоги програм розвитку дитини дошкільного віку, за якими працює дошкільний підрозділ

15.10.14р

вихователь – методист, вихователі старших груп

4.

Моделі життєвої компетенції дитини старшого дошкільного віку.

папка - пересувка

Розкрити моделі життєвої компетенції дитини на кінець старшого дошкільного віку.

15.10.14р- 17.10.14р

вихователь – методист,

вихователі5.

Психологічні особливості діяльності хлопчиків і дівчаток п’ятирічного віку .

консультація

інформація на сайтіРозкрити психологічні особливості діяльності хлопчиків дівчаток п’ятирічного віку та надати практичні поради батькам вихованців.

25.10.14р

психолог

6.

Руховий режим дошкільника

консультація

інформація на сайтіРозширити знання батьків про значення щоденного рухового режиму для здоров’я дошкільників.

28.10.14р

вихователь - методист

7.

Як запобігти труднощам адаптації.

індивідуаль-на консультація

інформація на сайтіРозширити знання батьків про труднощі адаптації дитини до дитячого садка та умови її полегшення.

03.10.14р- 05.11.14р

психолог

8.

Психічне та психологічне здоров’я дитини: умови їх збереження.

лекторій

інформація на сайтіРозкрити батькам шляхи формування у дошкільників психічного здоров’я.

20.11.14р

вихователь – методист, психолог

9.

Покарання дитини: «за» і «проти».

індивідуаль- на консультація

Розширити та поглибити знання батьків про методи регулювання поведінкою дітей.

04.12.14р

вихователь - методист

10.

Морально – духовне виховання дітей та батьків.

консультація

інформація на сайтіОзнайомити батьків з основними завданнями морально – духовного виховання дошкільників.

18.12.14р

вихователь - методист

11.

Формуємо здоров’язбережувальну компетенцію дошкільників

усний журнал

інформація на сайтіРозкрити батькам шляхи збереження і зміцнення здоров’я дошкільників.

23.12.14р

вихователь - методист

12.

Завдання логіко – математичного розвитку дошкільників.

консультація

інформація на сайтіПознайомити батьків із завданнями логіко – математичного розвитку старших дошкільників.

15.01.15р

вихователь - методист

13.

Попередження дистрофії у дітей старшого дошкільного віку.

семінар - практикум

Озброїти батьків практичними навичками підготовки руки до письма.

22.01.15р

вихователь - методист

14.

Навчаємо дитину правил безпеки.

абетка для батьків

інформація на сайтіРозширити знання батьків про шляхи формування у дітей безпечної поведінки.

04.02.15р

вихователь - методист

15.

Завдання морального виховання та щляхи їх реалізації

лекторій

інформація на сайтіВивчення проблем морального виховання дітей у сім’ях; надання консультативної допомоги батькам.


12.02.14р

вихователь - методист

16.

Патріотичне виховання дошкільнят.

круглий стіл

перегляд святаРозкрити роль сім’ї у патріотичному вихованні дошкільників.

21.02.15р

вихователі старших груп

17.

Екологічна освіта дошкільників: основні завдання сьогодення.

папки - пересувки

Збагатити знання батьків про завдання та шляхи формування екологічної компетенції дошкільників.

25.02.15р

вихователь - методист

18.

Дихальна гімнастика для дошкільників: методика проведення.

консультація

інформація на сайтіПровести роз’яснювальну роботу серед батьків щодо значення та методики проведення дихальної гімнастики.

27.02.15

старша медсестра

19.

Вчимо дитину читати.

семінар - практикум

Озброїти батьків методами навчання дитини читати.

12.03.15р

вихователі, вихователь – методист

20.

Психологічний портрет ідеального першокласника

індивідуаль-на консультація

Сформувати у батьків образ ідеального першокласника напередодні вступу дитини до школи.

26.03.15р

психолог


21.

Рівні адаптації дитини до школи.

педагогічна просвіта

інформація на сайтіВчитибатьків правил формування у дітей мотиваційної готовності до навчання в школі.

07.04.15р

директор, вихователь - методист

22.

Вплив на дитину різних видів спорту.

консультації у телефонному режимі

Розкрити значення спорту у збереженні і зміцненні фізичного і психічного здоров’я дитини.

16.04.15р.

фізінструк-тор

23.

Азбука безпеки дитини. Сигнал «Увага всім!»

семінар – практикум,

інформація на сайтіОзброїти батьків навичками надання першої медичної допомоги у разі надзвичайної ситуації та надання дитиною самодопомоги.

29.04.15р

директор, вихователь – методист

вихователі24.

Організація сну дитини в сім’ї.

індивідуаль-на консультація

інформація на сайтіРозширити знання батьків про значення сну для здорової дитини.

06.05.15р

старша медсестра

25.

Коли вважати дитину готовою до школи?

консультація

інформація на сайтіОзнайомити батьків з основними показниками готовності дитини до школи.

12.05.15р.

директор, вихователь – методист, вихователі.

26.

Показники фізичного розвитку дитини напередодні вступу до школи. Спортивне свято.

перегляд свята

Ознайомити батьків з основними показниками фізичного розвитку дитини напередодні її вступу до школи.

14.05.15р

фізінструк-тор

27.

Музично – естетичне дійство «Випускний бал у дитячому садку»

перегляд свят

Ознайомити батьків з результатами роботи з музичного розвитку дошкільників напередодні їх вступу до школи.

27-28.05.15р

музкуерів-ник

28.

«Як готовити майбутнього першокласника до шкільного життя?»

батьківські збори

Надати консультативну та практичну допомогу батькам у підготовці дитини до школи та шкільних навантажень.

29.05.15р

вихователі, вихователь - методист


Форми взаємодії з батьками

"Мамо, звідки я взявся?"

(Порадник для батьків)

Батькам про здоровий спосіб життя дитини (Порадник для батьків)

Проблема здорового способу життя без хвороб хвилює всіх. Коли ми намагаємось проаналізувати прожиті роки, зрозуміти, як ми захворіли, то приходимо до висновку, що до цього призводить нераціональне харчування, малорухливий спосіб життя, нервування через дрібниці, недостатнє піклування про своє здоров'я.

Бережіть зір дитини.

Велике значення для збереження зору дітей має правильний режим дня у ДНЗ та вдома. Відповідно до гігієнічних рекомендацій тривалість кожного виду занять у молодшій і середній групах не повинна перевищувати 15 хв, у старшій - 25-30 хв з перервою між заняттями у 5-10 хв...


Вивчаємо Базовий компонент дошкільної освіти разом з батьками (Батьківський лекторій)

Перший Базовий компонент дошкільної освіти в Україні був прийнятий у 1998 році і передбачав вимоги до рівня розвиненості, вихованості і навченості дитини 6(7) років перед вступом до школи, які мали переглядатися та осучаснюватися не рідше одного разу на 10 років. Тому 4 травня 2012 року на засіданні Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту було схвалено нову редакцію Базового компонента дошкільної освіти України і затверджено наказом МОНмолодьспорту №615 від 22.05.2012 р. Він підготовлений з урахуванням основних положень БКДО 1998 року та досягнень провідних науковців у галузі дошкільної освіти. Науковим керівником авторського колективу є Алла Михайлівна Богуш...

Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку особистості дитини

Духовний вплив батьківського дому на формування особистості дитини здійснюється завдяки щирій материнській ласці, небагатослівній любові батька, домашнього тепла, затишку, захисту, сімейній злагоді. Особливу роль у родинному вихованні відіграє загальний психологічний мікроклімат, настрій, уклад, спрямованість (дотримання родинного виховання)...

Вчимо дитину читати

Як відомо, більшість шестирічних дітей з радістю йдуть в школу, щоб навчитися читати, писати, рахувати. Але минає зовсім небагато часу й інтерес до навчання в школі швидко згасає. Чому? У цього феномену може бути багато причин: недосконалість програм, підручників, недостатнє використання наочного матеріалу та ігор під час навчального процесу. Але головна причина, на наш погляд, у перевантаженні першокласників...


Готовніст дитини до школи

Порадник для батьків. Що ми розуміємо під поняттям "готовність дитини до школи"? Досвід переконує, що поняття готовність дитини до школи батьки розуміють надто завужено, спрощено, визначаючи основними домінантами навчання читання і лічбу. Однак цього надто мало. Спираючись на дані психолого-педагогічних досліджень, графічно можна представити найважливіші сфери розвитку дитини, які у перспективі мають відіграти важливу роль в успішному навчанні...


Дитяча кімната - маленький світ Вашого малюка

(Консультація для батьків)

Щасливе дитинство асоціюється в людини з незабутніми яскравими враженнями та спогадами, з люблячими батьками - сильним і добрим татусем та лагідною і ніжною мамою. Без матері дитина в перші роки свого життя не може обійтися, тому приблизно до трьох років дитячий куточок повинен знаходитися в спальні батьків...


Дитячі інфекційні хвороби та механізми зараження ними (Групова консультація)

Профілактика інфекційних захворювань у дітей перш за все полягає у необхідності зміцнення здоров'я дитини, підвищення опірності організму до захворювань; попередженні спілкування дитини із хворими і носіями мікробів-збудників, своєчасному проведенні профілактичних щеплень.

Ідеал української родини (Групова консультація)

Ідеалом української родини завжди була сім'я. У сім'ї вбачаються основні ціннісні ознаки, потреби, і орієнтації батьків і дітей...

Інструкція з виховання красномовної дитини

Можна бути неймовірно розумною людиною, але водночас говорити так, що ніхто не зрозуміє, що ти хочеш сказати. Говорити красиво - зовсім не означає лише правильно вимовляти всі звуки абетки...

Коли вважати дитину готовою до школи

Л.С. Виготський "Готовність дитини до школи забезпечує такий рівень її актуального (дійсного на момент діагностики) розвитку, за якого "зона найближчого розвитку" (можливі досягнення дитини) перекриває програмні вимоги перших місяців навчання в школі"...


Коли вважати дитину готовою до школи?

Головні параметри - фізичне і психічне здоров'я. Нормальна, фізично і розумово здорова шестирічна дитина без знання літер, уміння читати, лічити, здатна успішно зростати духовно й інтелектуально, а отже, добре навчатись.

- Коли вона вміє слухати і чути, відповідати на поставлені запитання, виконувати завдання, виділяти в них підзавдання, тобто здійснює певні розумові операції.

- Важливо, щоб у дитини була сформована увага в межах вікових можливостей...

Консультація для батьків «Що треба робити, щоб діти поводилися добре без примусу і покарань?»

Кожен з батьків рано чи пізно стикається з труднощами у вихованні дітей, відчуває невпевненість, розгубленість перед тією чи тією педагогічною проблемою. Досвід свідчить, що найчастіше батьків непокоять питання поведінки: що треба робити, щоб діти поводилися добре без примусу і покарань. Сподіваємося, що кілька порад із цього приводу стануть Вам у пригоді ...


Критерії та показники мовленнєвої готовності дітей до школи

Неможливо уявити належний рівень життєвої компетенції дитини без оволодіння мовленням. Видатний педагог К. Ушинський зауважував, що рідне слово є основою розумового розвитку й скарбницею всіх знань. Оволодіваючи мовленням, вивчаючи мову, дитина засвоює систему знань, суспільно прийняті норми поведінки, основу її життєвої компетенції, тобто, "... оволодіває наукою і мистецтвом жити серед інших" (О. Кононко)...


МАТЕМАТИЧНИЙ ПРОЕКТ «ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ 5-6 РОКІВ»

Шановні батьки!

Пропонуємо Вам математичний проект «Формування логіко-математичних уявлень у дітей 5-6 років». Перш ніж розпочати спільну з дитиною роботу, прочитайте, будь ласка, методичні настанови. Їх дотримання допоможе Вам змістовно й результативно діяти з малюком, підтримувати інтерес до занять з математики, спонукатиме до розроблення схожого (або кращого) проекту формування логіко-математичних уявлень у дітей...

Міні-тест для батьків «Мій стиль виховання дитини в сім'ї»


Музика - невід'ємна складова світу дитинства.

Музика - замість пігулок

Музика знаходить шлях до душі малюка, спонукає його до самовираження, ознайомлює з навколишнім світом, розвиває особистісні якості. З особливим ентузіазмом малюки співають улюблені пісні, відтворюють найрізноманітніші рухи під жваву музику, щиро радіють грі на дитячих музичних інструментах - це і є справжня втіха для малечі...

Музика в житті малюків (Консультація для батьків дітей раннього та молодшого дошкільного віку)

У дитини одним із перших формується слуховий аналізатор, тож музика найраніше серед усіх видів мистецтв стає доступною для сприйняття дитини. Приємні, злагоджені звуки потрібні для гармонійного фізичного та інтелектуального розвитку дитини і у лоні матері, і після народження. Вони сприятливо діють на настрій дитини, викликають у неї відчуття задоволення...


Музичний розвиток дитини в сім'ї

(Консультація для батьків)

Усі хоч раз у своєму житті чули про унікальний вплив музики на розвиток дитини. Та, попри це, у більшості батьків наших вихованців усе одно виникають запитання: «Чи варто навчати дитину музики? Навіщо це їй?». У той самий час батьки зовсім не вагаються у виборі, коли мова йдеться про навчання їхньої дитини математики, мов або інших наук. Для того, щоб пояснити батькам, що дає музика для розвитку їхньої дитини, як вона впливає на якість її майбутнього життя, - проводимо консультацію для батьків...

Навчайте дитину правильно розмовляти!

Мовлення - це основа спілкування, розуміння, комунікабельності в суспільстві. Воно є не лише засобом для передачі думки, але й естетичним засобом. Однак повноцінний розвиток особистості дитини неможливий без виховання правильного мовлення.

Основні батьківські правила для правильного виховання своїх дітей (Практичні поради)

Стимулюйте інтелект дитини. Створюючи необхідне середовище, можна підвищити коефіцієнт розумового розвитку дошкільника на 25—30 одиниць чи, навпаки, знизити його на 50—80 одиниць (якщо життя дитини буде одноманітним, нецікавим і безрадісним)...


Особливості профілактики насильства над дітьми в умовах сім'ї

Сьогодні ми вже добре знаємо про існування такого ганебного та досить, на жаль, поширеного явища, як насильство в сім'ї. В Україні навіть прийнято Закон «Про попередження насильства в сім'ї».

За статистикою 75 % потерпілих від домашнього насильства в сім'ї є діти. Відомий польський спеціаліст з попередження домашнього насилля Ліс Аларкоп дає таке визначення насильства:

Насильство - це дії, що чинить (-ять) одна (або декілька) особа (осіб), які характеризуються такими ознаками:

- здійснюються свідомо і спрямовані на досягнення певної мети, завдають шкоди (фізичної, моральної, матеріальної тощо) іншій особі;

- порушують права і свободи людини;

- той, хто здійснює насилля, має значні переваги (адміністративні, фізичні, психологічні тощо), що робить неможливим ефективний захист жертви насилля.

Пам'ятка батькові у вихованні синаПідготовка руки дитини до письма: десять кроків (Семінар-практикум)

Щоб дитина могла вільно оволодівати необхідними для письма навичками, потрібно дотримуватися певної послідовності. Для цього розроблено спеціальну систему вправ, розбиту на десять кроків. Тож завдяки такій системі роботи у майбутнього першокласника поступово сформуються необхідні навички для письма і, прийшовши до школи, він без особливих труднощів виконуватиме завдання у прописах...

Подбайте про безпеку дитини або Причини травмування дітей

Шановні батьки! Життя потребує від наших дітей вміння орієнтуватись і знаходити вихід з небезпечних ситуацій. Чим менше у дитини знань, тим більша небезпека з боку оточуючого середовища. Щоб вберегти дитину від біди, треба пам'ятати та дотримуватись наступних правил:

не залишати дітей самих, навіть на короткий час;

вчити дитину користуватись дверним вічком;

не дозволяти відчиняти двері незнайомим людям, навіть одягненим у міліцейську форму;

вчити користуватися телефоном для виклику служб 101, 102, 103, 104;

забороняти підбирати на вулиці незнайомі предмети - вони можуть бути небезпечними;

забороняти бавитися ріжучими, гострими та вибухонебезпечними предметами;

не дозволяти користуватись ліфтом без супроводу дорослого родича;

запобігати формуванню у дитини жорстокого ставлення до тварин;

не дозволяти дражнити тварин;

не дозволяти вмикати електроприлади за відсутності дорослих;

не дозволяти виходити на балкон відчиняти вікна;

вчити дітей звертатися по допомогу до відповідних органів;

обов'язково вивчити з дитиною домашню адресу або вкладати в кишеню "особисту картку" з даними дитини....

Показники успішного музично-естетичного розвитку дитини на кінець дошкільного віку

Дитина: виявляє емоційну чутливість до красивої музики, прагне її слухати, називає улюблені музичні твори;

вирізняє специфіку образу мистецтва - музичного, танцювального, театрального, літературного: яскравість образу пов'язує із звуками, ритмами, динамікою, темпами, рухами, мімікою, жестами, римами, монологами, діалогами;...

Покарання дитини: «за» і «проти»


Шановні батьки! Ми хочемо обговорити з вами одну з важливих виховних проблем, яка, безумовно, хвилює кожного з нас – це проблема покарання дитини...

Права дитини

(Групова консультація)

Завдання:

- забезпечення батьків знаннями про права та свободи дітей (як маленьких людей і юних громадян), а також відомостями про правові норми, що регулюють відносини практично в усіх сферах суспільного життя;

- орієнтування батьків на загальнолюдські і національні цінності в дусі поваги до прав і свобод дитини...

Психологічний портрет ідеального першокласника (Індивідуальна консультація)

Психологічні проблеми харчування у дітей

Харчування - це одна з найважливіших функцій, яка забезпечує життєдіяльність нашого організму. Процес харчування у людини поряд з біологічною функцією виконує також соціальну та психологічну. Їжа може бути формою спілкування, джерелом позитивних емоцій, засобом відсторонення від власних проблем...

Психофізіологічні особливості хлопчиків і дівчаток 5-ти річного віку (Консультація для батьків)

Зрозуміло, що ми не ставимо за завдання показувати "пульт керування" дитиною. Наше завдання в іншому - показати безмежність, індивідуальність та деякі загальні механізми роботи психофізіологічних механізмів дитини...
Родинні читання

(Консультація для батьків)

Родинне читання - цікава й своєрідна форма спілкування, в якій беруть участь як мінімум троє: дитина, мама (тато, бабуся...) і автор книги чи статті в журналі. Нерідко батькам буває складно почати з малюком розмову на делікатні морально-етичні теми. Спільне читання художніх творів перекидає місток до відвертості й порозуміння між дитиною і


Рухова активність - запорука нормального зростання дитини (Усний журнал для батьків)

Важливою педагогічною умовою, яка обумовлює активність дітей і оптимізує руховий режим в дошкільному закладі та вдома, є розвиток їх інтересу до систематичних занять фізичними вправами. Добір цікавих і доступних фізичних вправ, використання імітаційних та ігрових завдань сприяє розвитку інтересу у дитини до рухів, які вона вивчає. Дошкільнята із задоволенням стрибають, як "зайчики"; виконують ходьбу чітким кроком, як "фізкультурники на параді"; йдуть по колоді, як "туристи по містку через струмочок"...

Санітарно-гігієнічні вимоги до використання дитячих іграшок та ігор у ДНЗ (Консультація для батьків)

Створення ігрового розвивального середовища у ДНЗ - справа непроста та відповідальна. Іграшки, якими його наповнюють педагоги, насамперед, мають бути безпечними, а вже потім відповідати віковим потребам дитини...


Телевізор в житті дитини дошкільника

Телевізор у житті дитини - це добре чи погано? Скільки і що повинні дивитися діти? Чи потрібно вимикати телевізор, якщо ми вважаємо, що передача дитині буде нецікава? Багато запитань потребує відповідей.

Формування статевої самосвідомості дітей дошкільного віку

Чи обов’язково для дитини дотримуватись певного режиму дня?

Режим - точно встановлений порядок життя - не вигадка фахівців. У його основі - багатовікове спостереження за розвитком природи та фізіологічними процесами людини. На цій основі фізіологи, гігієністи, педагоги розробили науково-обгрунтовані рекомендації з організації життя людини, з розумної зміни видів її діяльності...
Шляхи підготовки до школи

Семінар-практикум для батьків

Перший - коли дитина відвідує дитячий садок і навчально-виховні завдання зреалізовуються відповідно до державних програм і стандартів, які спрямовані на забезпечення її всебічного і гармонійного розвитку. При цьому дитина одержує багато корисних звичок і навичок співжиття у колективі, уміння спілкуватися з людським, природним і предметним середовищами, контактувати з однолітками і дорослими, тобто набуває елементарного соціального досвіду...
ЯК ГОТУВАТИ МАЙБУТНЬОГО ПЕРШОКЛАСНИКА ДО ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ?

Одним з найважливіших завдань, яке потребує вирішення під час підготовки дитини до школи, є СОЦІАЛІЗАЦІЯ У ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. У школі дитина вступає у серйозні стосунки ВЧИТЕЛЬ - УЧЕНЬ, у яких кожна дитина має вміти приймати від учителя навчальну задачу й вирішувати її, слухати й чути звертання вчителя, виконувати прохання і завдання, звертатися до вчителя за допомогою...

Як правильно кричати на дитину

Навіщо ми лаємо дітей? Важко уявити, що гучний голос, погрози і багатослівні голосіння мають якийсь педагогічний ефект. Але стриматися не завжди виходить - роздратування, безсилля, образа, злість, втома вириваються назовні. Сьогодні ми поговоримо про те, як не перетворитися на монстра, що вбиває все навколо своїм криком...


Які показники характеризують розвиток старшого дошкільника напередодні його вступу до школи (Педагогічна просвіта для батьків)

Якщо ваша дитина споживає надміру цукерок, шоколадок, мандаринів - це небезпечно!!!Сучасні цукерки, містять тугоплавкі жири, не завжди якісні какао, масло та маргарин. Крім того у виробництві солодощів застосовують консерванти, есенцію і різноманітні стабілізатори. Такі складові продукту не в змозі розчинити підшлункова залоза дитини. Річ у тім, що з поганою екологією та не завжди з повноцінним харчуванням майбутніх мам діти народжуються із збільшеною печінкою та дискенезією жовчовивідних шляхів...
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Біографія: Максим Рильський
2014 -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
2014 -> Управління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
2014 -> Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект
2014 -> Тема. Джон Кітс- англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна»
2014 -> Програма навчальної дисципліни
2014 -> Конкурсу за обраним фахом Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
2014 -> При мзс україни


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

План роботи Консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють на 2014/2015н р iconПрограма співбесіди для осіб, які мають базову або повну вищу освіту з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
Програму з української мови та літератури для вступників розроблено на основі чинних програм з української мови для 5-11 класів,...
План роботи Консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють на 2014/2015н р iconПлан центру професійно-технічної освіти №1 м. Харкова щодо підготовки, організації та проведення у 2014 році заходів, присвячених Дню Перемоги
Екскурсії до музеїв Бойової Слави учнів Центру та учнів шкіл Орджонікідзевського району м. Харкова
План роботи Консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють на 2014/2015н р iconПерсональний склад регіональних експертних груп з кожного предмета (як правило, вісім осіб) затверджується наказом регіонального центру оцінювання якості освіти
Експертні оцінки усереднюються, а ці середні значення використовуються для визначення критеріального порогу «склав/не склав» або...
План роботи Консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють на 2014/2015н р iconПлан роботи Новоселівського навчально-виховного комплексу
Аналіз роботи новоселівського нвк за 2013/2014 навчальний рік та завдання на 2014/2015 навчальний рік
План роботи Консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють на 2014/2015н р iconПлан роботи чугуївського районного Центру дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної ради
Науково методична діяльність
План роботи Консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють на 2014/2015н р iconРічний план роботи основний та обов’язковий д окумент для усіх бібліотек та структурних підрозділів
Річний план роботи – основний та обов’язковий документ для усіх бібліотек та структурних підрозділів. План бібліотеки можна розглядати...
План роботи Консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють на 2014/2015н р iconПрограма співбесіди з української мови як іноземної (умі) для іноземців та осіб без громадянства складається з трьох розділів
Матеріал у програмі підібраний з урахуванням цілей І завдань, які визначають загальний І професійно орієнтований рівні сформованості...
План роботи Консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють на 2014/2015н р iconІнформаційно-бібліотечний центр бібліотечний урок
Пізнайко. В цій країні є багато станцій, де ми будемо зупинятися І навчатися: як правильно скласти план, який буває план; як правильно...
План роботи Консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють на 2014/2015н р iconЗвіт про роботу Студентського парламенту нму за 2014/2015н рр. Доповідає: в о. голови Студентського парламенту Згурський Петро Андрійович напрямки діяльності студентське самоврядуванняБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка