План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рікСторінка1/8
Дата конвертації08.02.2018
Розмір1,89 Mb.
ТипПлан роботи
  1   2   3   4   5   6   7   8РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

КУП’ЯНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №12 КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

З ВЕЧІРНЬОЮ (ЗМІННОЮ) ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

НА 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Аналіз роботи

Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12

з вечірньою (змінною) формою навчання

за минулий навчальний рік

та завдання на 2013/2014 навчальний рік

У 2012/2013 навчальному році робота школи була спрямована на виконання завдань Указів Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010 № 926/2010. Навчально-виховний процес у Куп’янській вечірній (змінній) школі розпочався 1 вересня 2012 року і здійснювався відповідно до ст.16 Закону України «Про освіту», Закону України: "Про загальну середню освіту" (зі змінами), «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державними санітарними правилами і нормами улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.2.008-01), Державним стандартом базової і повної середньої освіти, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про вечірню (змінну) школу, власним Статутом.

Згідно з листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012

№ 1/9-399 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року", наказом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 11.05.2012 № 268 "Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області", наказом відділу освіти Куп’янської міської ради Харківської області від 14.05.2012

№ 425 "Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів міста", Робочий навчальний план школи складений:


 • 8-9 класи – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 (додатки 20, 21);

 • 10-11(12) класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 (додатки 24, 25);

Викладання предметів у школі здійснювалось російською мовою. Навчальні предмети: історія України та всесвітня історія у 8-12 класах, географія в 8-10 класах, правознавство у 9-10 класах, економіка у 11-х класах, курс за вибором «Міжнародні відносини у другій половині ХХ століття» у 11-х класах, факультатив «Харьківщинознавство» у 10 класі викладаються українською мовою.

Навчальні програми інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану якими користуються вчителі мають гриф Міністерства освіти і науки України і погоджені з завідувачем Центру методичної роботи з керівними кадрами КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» М.В. Татариновим.

Навчанням охоплені неповнолітні та дорослі учні міста Куп’янська, селища Ківшарівка, селища Куп’янськ-Вузловий та навколишніх сіл району.

Педагогічний колектив Куп’янської вечірньої (змінної) школи у 2012/2013 навчальному році працював над єдиною науково-методичною темою: «Підвищення якості результативності навчально-виховного процесу в умовах спільної проектної діяльності на основі професійної мобільності педагогічних працівників».Мережа класів


2008-2009н.р.

2009-2010н.р.

2010-2011н.р.

2011-2012н.р.

2012-2013 н.р.

На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

125

(7 кл.)


129

115

(7 кл.)


122

112

(6 кл.)


129

113

(6 кл.)


125

115

(6 кл.)


119


Аналіз мережі за останні 5 років показує зменшення учнівського контингенту і класів. За допомогою діаграми видно, що протягом навчального року контингент учнів помітно збільшується.


Середня наповнюваність класів (або груп)

№ п/п

2008/2009 н.р.

2009/2010 н.р.

2010/2011

н.р.


2011/2012

н.р.


2012/2013

н.р.


1

18

17

21

20

19

У 2013/2014 навчальному році планується функціонування 6 класів (груп), у них очікується 100 учнів.
ОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
10 клас – 25 учнів

12-А клас – 25 учнів

Всього – 50 учнів
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
8 клас – 9 учнів

9 клас – 12 учнів

11 клас – 20 учнів

12-Б клас – 9 учнів

Всього – 50 учнів


ВСЬОГО: 6 класів – 100 учнів

Класними керівниками 9, 12-х класів на початку 2012/2013 навчального року з’ясовано результати працевлаштування випускників 2011/2012 навчального року:


9 клас

Кіль

кість випускниківЗ них продовжують навчання

Інші ЗНЗ

Не навчаються

З них

При

міт


ка

Виїхали за кор

дон


Пра

цюють


Не працюють

і не навчаються


ВНЗ

І-ІІ р.а.Вечірня

школа


10 клас денної школи

ПТНЗ з серед

ньою освітоюПТНЗ без середньої освіти

15

-

9

-

5

-

-

1

-

1

-12 клас


Кількість випускників

З них будуть продовжувати навчання

Працюють

Не працюють

Виїзд за кордон

Примітка

ВНЗ

І-ІІ р.а.ВНЗ

ІІІ-IV р.а.ПТНЗ

Інші

33

-

-

3

-

28

-

2

-

У школі здійснюється проведення профорієнтаційної роботи з учнями; проводиться роз’яснювальна робота з батьками, учнями щодо подальшого працевлаштування, формування шкільної мережі, створено куточок «Шлях до професій», в якому учні мають змогу зорієнтувати своє подальше навчання у вищих навчальних закладах та ПТНЗ із середньою освітою.

У школі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної базової та повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного учня.

У 2013/2014 навчальному році планується продовження роботи з вищезазначених напрямів.

Результати державної підсумкової атестації учнів 9-го класу.КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ДОПУЩЕНІ ДО ДПА: 20

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ СКЛАЛИ ДПА: 20

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ СВІДОЦТВО ПРО БАЗОВУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ: 20

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ СВІДОЦТВО ПРО БАЗОВУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ З ВІДЗНАКОЮ -

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ НЕ ОТРИМАЛИ ДОКУМЕНТА ПРО ОСВІТУ ( СВІДОЦТВО ПРО БАЗОВУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ: -Навчальний предмет

(усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Загальна кількість учнів 9-х класів

Кількість учнів, які звільнені від проходжен

ня ДПА


Кількість учнів, які складали ДПА (зарахова

но згідно з наказом)Рівень навчальних досягнень учнів (кількісні показники)

Почат

ковий


Серед

ній


достатній

Ви

со

кий1

українська мова (диктант)

20

-

20

3

17

-

-

2

російська мова (диктант), для учнів, які не вивчали українську мову


3

математика

20

-

20

-

20

-

-

4

біологія

20

-

20

-

18

2

-

5

географія

20

-

20

2

18

-

-

6

Іноземна мова

20

-

20

2

18

-

-

7

Предмет за вибором ______________


8

Предмет за вибором ______________

Результати державної підсумкової атестації учнів 12-го класу.


КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ДОПУЩЕНІ ДО ДПА: 33

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ СКЛАЛИ ДПА (ЗНО) : 31

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ: 33

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ З ВІДЗНАКОЮ: 0

ЗОЛОТА МЕДАЛЬ: 0

СРІБНА МЕДАЛЬ: 0

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ НЕ ОТРИМАЛИ ДОКУМЕНТА ПРО ОСВІТУ ( АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ): 0Навчальний предмет

(усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Загальна кількість учнів

11 (12)-х класівКількість учнів, які звільнені від проходження ДПА

Кількість учнів, які складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий

середній

достатній

Ви

со

кий1

українська мова

33

2

31

1

20

10

-

2

математика


3

Історія України

33

2

31

4

21

6

-

4

російська мова, для учнів, які не вивчали українську мову


5

Предмет за вибором

Інтегрований курс «Література»33

2

31

1

23

7

-

6

Предмет за вибором

__________
Стан забезпечення учнів підручниками

Учні вечірньої школи у 2012/2013 навчальному році забезпечені підручниками на 100% з усіх предметів за рахунок взаємопередачі підручників з бібліотек інших шкіл міста Куп’янська.

У 2012/2013 навчальному році у школі працювало 11 основних працівників, із них 1 – техпрацівник та 1 учителі-сумісники, 1 – декретна відпустка.

Спеціалістів вищої категорії – 4 учителів (із них 1 сумісник);

Спеціалістів І категорії – 2 учитель;

Спеціалістів ІІ категорії – 1 учителя (д/в);

Спеціалістів – 2 учитель.

Не за фахом - 1 учитель


Спеціалістів

Вищої категорії

Спеціалістів

I категорії

Спеціалістів
II категорії


Спеціалістів

4

2

1

2Плинність кадрівНавчальний рік

Кількість прийнятих працівників

Кількість звільнених педагогічних працівників

Кількість звільнених працівників

Підстава звільнення

Педагогічних працівників

Працівників

2008/2009

2
1
Вислуга років

2009/2010

1

2010/2011
2011/2012

2
2
Вислуга років

2012/2013

1
1
Вислуга років

Кількісно-якісний склад педагогічних працівників

Навчальний рік

Кількість педпрацівників на 01.10.

Вища

I

II

Спеціаліст

Старший учитель

Учитель-методист

Нагороджені

2010/2011

7

3

2

1

1


2011/2012


8


3

2

1

2


2012/013

9

3

2

1

2


Робота з кадровим резервом:

- затверджено список осіб, зарахованих до кадрового резерву;

- здійснювалось відвідування міських семінарів резерву керівних кадрів;

- забезпечувалось залучення вчителів, зарахованих до кадрового резерву, до управлінської, методичної роботи з метою підвищення їх професійної (управлінської) майстерності

Методична робота
Методична рада організовує методичну діяльність педагогів школи; керує роботою шкільних методичних об’єднань, психолого-педагогічних і методичних семінарів з актуальних питань педагогіки та проблем організації вечірньої та заочної форм навчання; організовує роботу з підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності вчителів.

Педагогічний колектив працює над проблемою «Підвищення якості результативності навчально-виховного процесу в умовах спільної проектної діяльності на основі професійної мобільності педагогічних працівників».

Були сплановані шляхи реалізації даної проблем, затверджена структура методичної роботи, визначені напрямки підвищення фахового рівня педагогічних працівників. У колективі налагоджена атмосфера співробітництва, взаємодопомоги, взаємовідвідування уроків, виховних заходів.

Методична тема, над якою працює спільне методичне об’єднання «Підвищення результатів навчальних досягнень, корекція знань учнів вечірньої школи шляхом формування і розвитку життєвих компетенцій».

Методична тема над якою працює методичне об’єднання класних керівників «Розвиток кожного учня, як творчої особистості здатної до практичної діяльності, формування навичок пошукової та дослідницької діяльності».

Згідно Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 778):

Розділ «Організація навчально-виховного процесу»:


 • Пункт 38 про поєднання навчально-виховної роботи з науково-методичною у загальноосвітніх навчальних закладах.

Розділ «Учасники навчально-виховного процесу»:

 • Пункт 85 про участь учителів у роботі методичних об'єднань, на початку навчального року в школі створена методична рада, до складу якої увійшли:

   • Лобунець Олена Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної роботи

   • Волошина Раїса Анатоліївна, керівник спільного методичного об’єднання вчителів школи

   • Дубовецька Зінаїда Іванівна, учитель історії та правознавства

   • Москаль Наталя Костянтинівна, керівник м/о класних керівників.


У вересні (протокол № 1 від 07.09.2012) на засіданні методичної ради розглядалися питання:

- аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік.

- завдання методичної служби школи на новий навчальний рік.

- про організацію роботи над єдиною науково-методичною проблемою «Підвищення результативності навчально-виховного процесу в умовах спільної проектної діяльності на основі професійної мобільності педагогічних працівників».У жовтні (протокол № 2 від 31.10.2012) на засіданні методичної ради було розглянуто і обговорено такі питання:

- про підготовку вчителями школи методичних матеріалів до участі у ярмарку педагогічних ідей.

- про розробку дидактичних матеріалів, тестових та залікових завдань.

У школі працюють два методичних об’єднання: спільне методичне

об’єднання вчителів школи (керівник Волошина Р.А.) та методичне об’єднання класних керівників (керівник Москаль Н.К.).

Відбулося 2 засідання спільного методичного обєднання вчителів школи.

У вересні (протокол № 1 від 07.09.12) розглядалися питання:

1. Вибори голови спільного методичного об’єднання.

2. Ознайомлення з нормами правового аспекту вивчення предметів у 2012/2013 навчальному році:


 • дотримання єдиного орфографічного режиму щодо викладання предметів;

 • обговорення інструктивно-методичних рекомендацій щодо заповнення сторінок класних журналів;

 • погодження календарно-тематичних планів за новими програмами;

 • ознайомлення з єдиними науково-методичними темами освітян області, закладу та спільного ШМО.

3. Застосування елементів двомовного навчання при вивченні окремих предметів у школі з російською мовою навчання.

4. Предметні тижні в системі освітньої діяльності.У жовтні (протокол № 2 від 18.10.2012) розглянуті питання:

1. Ефективний урок: технології, структура, аналіз.

2. Програмно-цільовий підхід та проектна технологія в умовах вечірньої школи.

3. Погодження завдань для проведення контрольних робіт з української мови і літератури.

4. Підготовка до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року.

5. Про стан викладання російської мови і літератури.Відбулось 2 засідання методичного обєднання класних керівників :

у вересні (протокол №1 від 10 09 2012) заслуховувалися такі питання:

1. Планування виховної роботи школи на 2011/2012 навчальний рік.

2. Організація роботи з охорони життя й здоров’я учнів, запобігання дитячого травматизму.

3. Робота над проектами як засіб соціалізації учнів;у листопаді (протокол № 2 від 16.11.2012) увагу класних керівників було сконцентровано на таких питаннях:

1. Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої соціальної цінності.

2. Про стан відвідування учнями школи.

3. Організація превентивного виховання учнів в умовах вечірньої школи.

Відповідно Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 778):

Розділ «Учасники навчально-виховного процесу»: • Пункт 86 про обов'язок учителів…постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, виконувати накази керівника навчального закладу, органів управління освітою, вести відповідну документацію, належна увага приділялася підвищенню фахової майстерності педагогів.

На початок навчального року складений план роботи з молодими спеціалістами. За молодими спеціалістами були закріплені наставники, які склали власні спільні плани роботи, відповідно яких здійснюється робота з нормативно-правовою базою, з навчально-методичною та дидактичною літературою, здійснюється взаємовідвідування уроків.

Вчителем української мови та літератури Москаль Н.К. складено план індивідуального проходження атестації, за яким у вересні вона була ознайомлена з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти від 06.10.2010 № 930, із змінами до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, внесеними наказом Міністерства освіти України від 20.12.2011 №1473, ознайомлена з кваліфікаційними характеристиками педагогічних працівників, для яких встановлені кваліфікаційні категорії. У жовтні з вчителем була проведена консультація членами атестаційної комісії щодо порядку проходження атестації. У жовтні-грудні відвідувались уроки членами атестаційної комісії з таких тем:

- «РМ Читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення. Визначення ключових фраз і слів» (українська мова - 10 клас);

- «РМ Дискусія – узагальнення на тему «У чому сенс життя» (українська література - 11А клас);

- «Прообразний аналіз новели» (українська література – 12 клас).

Відвідувані позакласні заходи членами атестаційної комісії:

- виховна година «Стежками українських традицій» (9 клас);

- година спілкуванняч «Я і моя родина» (9 клас).

Москаль Н.К. відвідала міський семінар з предмету української мови на базі загальноосвітньої шкіл № 12, вчитель хімії та біології Волошина Р.А. відвідала міський семінар вчителів біології на базі загальноосвітньої школи № 1.

Методична робота у І семестрі велась також за такими формами:Колективні форми роботи:

 • педагогічна рада (проведено 2 засідання);

 • міський семінар для класних керівників «Планування виховної роботи класних керівників: орієнтація на всебічний і гармонійний розвиток особистості» ;

 • семінар «Проведення заліків в класах із заочною формою навчання»

Індивідуальні форми роботи:

 • методичні консультації;

 • робота над методичною проблемою школи;

 • співбесіди;

 • відвідування і аналіз уроків;

 • самоосвіта.

Створено і поповнюються тематичні папки «З досвіду колег вечірніх шкіл Харківської

області», «Родзинки досвіду» (досвід шкіл і вчителів м. Куп’янська) та окремо з кожного предмету у вчителів.

В учительській створено атестаційний куточок, який містить законодавчу і нормативну

базу з питань атестації педагогічних працівників згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 №930, зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, внесеними наказом Міністерства освіти України від 20.12.2011 №1473, план-графік курсів підвищення кваліфікації учителів школи протягом п’ятирічного циклу, інформацію про результати атестації вчителів за останні 5 років.

У зв’язку із новим набором учнів та з метою з’ясування рівня навчальних досягнень цих учнів у жовтні проведено з усіх предметів перевірочні контрольні роботи у 8 та 10 класах за завданням адміністрації. Контрольні роботи проведені у вигляді тестових завдань, практичних робіт, лабораторних робіт. Дані про результати контрольних робіт обговорені на нараді та узагальнені наказом по школі.

За результатами контрольних робіт учні 8 класу мають такий рівень навчальних досягнень:Клас

К-ть

учнів


Писало

Навчальні предмети

Рівень навчальних досягнень

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Кільк

%

Кіль

%

Кільк

%

Кільк

%

8

9

8

Укр..мова

-

-

7

87,5

1

12,5

-

-9

Укр..літ-ра

-

-

5

56

4

44

-

-7

Література

-

-

7

100

-

-

-

-9

Англ..мова

-

-

9

100

-

-

-

-9

Алгебра

-

-

9

100

-

-

-

-9

Геометрія

-

-

9

100

-

-

-

-8

Історія України

-

-

8

100

-

-

-

-7

Всесвітня історія

-

-

7

100

-

-

-

-8

Мистецтво

-

-

8

100

-

-

-

-7

Географія

-

-

7

100

-

-

-

-9

Хімія

3

36

6

64

-

-

-

-9

Біологія

1

10

8

90

-

-

-

-7

Фізика

-

-

5

70

2

30

-

-

За результатами контрольних робіт учні 10 класу мають такий рівень навчальних досягнень :10

20

18

Укр..мова

-

-

17

94

1

6

-

-18

Укр. літ-ра

-

-

17

94

1

6

-

-18

Рос. мова

-

-

17

94

1

6

-

-18

Література

-

-

18

100

-

-

-

-20

Англ. мова

-

-

20

100

-

-

-

-20

Алгебра

-

-

18

90

2

10

-

-19

Геометрія

-

-

17

90

2

10

-

-20

Історія України

4

20

15

75

1

5

-

-18

Всесвітня істор.

-

-

18

100

-

-

-

-18

Географія

-

-

18

100

-

-

-

-19

Правознавство

-

-

18

90

1

10

-

-19

Біологія

-

-

12

60

7

40

-

-19

Хімія

1

5

13

65

5

25

-

-18

Фізика

-

-

13

72

5

28

-

-

Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів здійснювалося вчителями згідно критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 за № 566/19304.)

Відповідно Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 778):


 • Пункт 86, абз. 2 - забезпечення належного рівня викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти (розділ «Учасники навчально-виховного процесу»).

 • Пункт 95, абз. 4 - про контроль за станом виконання навчальних планів і програм… (розділ «Управління навчальним закладом») та Статутом загальноосвітнього навчального закладу, розробленим на підставі Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284):

 • Розділ ІV «Управління навчальним закладом», п.4.6, абз.4 – про забезпечення директором закладу контролю за виконанням навчальних планів і програм…, та відповідно до річного плану роботи школи на 2012/2013 навчальний рік, згідно наказу по школі від 01.11.2012 № 149 «Про перевірку стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з хімії» у листопаді 2012 року була здійснена перевірка стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з хімії.

Адміністрацією школи було відвідано уроки в 10, 11-А і 12 класах та групові консультації у 8, 9 та 11-Б класах, а також позакласні заходи з предмету хімії. Крім того, було перевірено класні журнали та документацію, яку веде вчитель.

Під час перевірки встановлено, що викладання хімії здійснюється згідно Робочого навчального плану на 2012/2013 навчальний рік та відповідно до програми, Хімія. 8-11 класи. Програми з природничих і математичних дисциплін для вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладів. Київ. «Педагогічна преса» 2006, затвердженої Листом МОНУ від 26.12.2006 № 1/11-7674; Хімія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. Київ. 2010 затверджена Наказом МОНУ від 28.10.2010 № 1021Результати перевірки показали такий рівень навчальних досягнень учнів:

Клас

К-сть учнів в класі

Всього писало

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень


К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

8

10

10

1

10

5

50

4

40

-

-

9

19

19

2

10

15

80

2

10

-

-

10

21

21

-

-

19

26

2

4

-

-

11-А

25

25

-

-

21

90

4

10

-

-

11-Б

12

12

-

-

9

96

3

4

-

-

Всього

87

87

3

3,4

69

78

15

18,6

-

-

Під керівництвом вчителя хімії і біології Волошиної Р.А., учениця 11-А класу Жакіна Марія готується брати участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2012-2013 навчальному році. Марія підготувала роботу за темою: «Медоносна та раритетна фітобіота околиць села».

У наступному ІІ семестрі 2012/2013 навчального року з метою практичної реалізації завдань Законів України «Про освіту» й «Про загальну середню освіту», а також Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті і далі буде організовано методичну роботу у школі спрямовану на надання допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їх методичного рівня і педагогічної майстерності; впровадженні проектної діяльності у навчально-виховному процесі та в позаурочний час; координації змісту, форм і методів самоосвіти та колективної роботи по підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів з тим, щоб спрямувати їх на вирішення актуальних проблем навчання і виховання у школі;

пропаганді і впровадженні досягнень педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду; досягти того, щоб учні підвищували рівень навчальних досягнень.

У II семестрі 2012/2013 навчального року відповідно Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 778):

Розділ «Організація навчально-виховного процесу»:


 • Пункт 38 про поєднання навчально-виховної роботи з науково-методичною у загальноосвітніх навчальних закладах, вчителі Москаль Н.К., Дубовецька З.І. прийняли участь у проекті-виставці педагогічних ідей та технологій.

Та згідно розділу «Учасники навчально-виховного процесу»:

 • Пункт 86 про обов'язок учителів…постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, виконувати накази керівника навчального закладу, органів управління освітою, вести відповідну документацію, належна увага приділялася підвищенню фахової майстерності педагогів, вчитель історії та правознавства Дубовецька З.І. пройшла курси підвищення кваліфікації при КВНЗ «Харківської академії неперервної освіти», вчитель української мови та літератури Москаль Н.К. пройшла атестацію, під час якої адміністрацією школи були відвідані уроки української мови та літератури, виховні заходи. У березні на спільному засіданні методичного об’єднання (протокол №6 від 15.03.13) був заслуханий творчій звіт Москаль Н.К. на тему «Розвиток критичного мислення в учнів на уроках та в позаурочний час». Вчитель Москаль Н.К. підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Упродовж ІІ семестру відбулися засідання методичної ради:

семестру відбулися засідання методичної ради:

1.
2.

Аналіз результативності методичної роботи за І семестр.

Підсумки проведення предметних тижнів.Січень

Протокол №3 від 11.01.13

1.

2.


Звіт керівників м/о про роботу протягом року.

Затвердження та обговорення документації для здійснення підсумкової державної атестації.Травень

Протокол №4 від 22.05.13

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік iconМатематичний віночок
Жижченко Інна Яківна, вчитель математики Кислівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської...
План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік iconКуп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
...
План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік iconВисочанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Харківської районної ради Харківської області Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік та перспективи розвитку школи на 2015/2016 навчальний рік
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, адміністрації та директора...
План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік iconКуп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мудре слово вислови про Україну, рідний край, українську мову та пісню
Щоб крилаті вислови були завжди під рукою, ми уклали збірку «Мудре слово», до якої уміщено вислови видатних митців сучасності та...
План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік iconЗміст вступ Розділ 1
Нурмухаметов Олексій Русланович, учень 10-а класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №58 Харківської міської ради...
План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік iconЗвіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Романової Людмили Вікторівни
У 2012-2013 навчальному році діяльність школи була спрямована на здійснення державної політики в галузі освіти, створення належних...
План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік iconХарківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №129 харківської міської ради харківської області
Харківської міської ради Харківської області, присвячені ювілею Т. Г. Шевченка за період жовтень-грудень 2013
План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік iconКожевніков Андрій
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №87 Харківської міської ради Харківської області
План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік iconБібліотека Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №85 Харківської міської ради Харківської областіБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка