План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рікСторінка2/8
Дата конвертації08.02.2018
Розмір1.89 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8

У лютому відбулося засідання методичного об’єднання класних керівників – (протокол №3 від 25.02.2013), були розглянуті такі питання, як

1. Роль класних керівників в активізації творчих здібностей школярів (доповіла голова методичного об’єднання (Москаль Н.К.).

2. Звіт наставників учнів, схильних до правопорушень та учнів, які стоять на обліку в міліції (доповіли класні керівники Москаль Н.К., Гайдар М.Ю., Дубовецька З.І.,

Волошина Р.А.).

Керуючись Положенням про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 778):


  • Пункт 86, абз. 2 - забезпечення належного рівня викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти (розділ «Учасники навчально-виховного процесу»).

  • Пункт 95, абз. 4 - про контроль за станом виконання навчальних планів і програм… (розділ «Управління навчальним закладом») та Статутом загальноосвітнього навчального закладу, розробленим на підставі Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284):

Розділ ІV «Управління навчальним закладом», п. 4.6, абз. 4 – про забезпечення директором закладу контролю за виконанням навчальних планів і програм…, та відповідно до річного плану роботи школи на 2012/2013 навчальний рік, згідно наказу по школі від 04.02.2013. № 14 «Про перевірку стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з інформатики», з метою контролю за станом викладання та рівнем навчальних досягнень учнів з інформатики у лютому 2013 року була здійснена перевірка стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з інформатики.

Директором школи Шкарлет Т.І. було відвідано уроки в 10, 11-А і 12 класах та групові консультації у 9 та 11-Б класах, а також позакласні заходи з предмету. Крім того, було перевірено класні журнали та документацію, яку веде вчитель.

Інформатику викладає учитель Лобунець Олена Анатоліївна, яка має кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»; стаж педагогічної роботи – 12 років; її навантаження складає 19,1 години. Курси підвищення кваліфікації пройшла у 2012 році за напрямом «Інформатика». Попередня атестація – 2012 рік (встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»).

Під час перевірки встановлено, що викладання інформатики здійснюється згідно Робочого навчального плану на 2012/2013 навчальний рік та відповідно до програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України: Інформатика. Навчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, автори Завадський І.О., Дорошенко Ю.О., Потапова Ж.В. (лист №1/11-4927 від 10.08.06); навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, рівень стандарту (наказ МОНУ від 28.10.2010 №1021).

Аналіз відвіданих навчальних занять продемонстрував наступне: вчитель Лобунець Олена Анатоліївна проводить заняття відповідно до вищевказаної програми , календарно-тематичного та поурочного планування. Метою вивчення інформатики є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у випускників основ інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.

Враховуючи контингент учнів вечірньої школи, вчитель опирається на матеріал підручника або посібника, який використовує у своїй роботі. У процесі навчання інформатики приділяється увага формування в учнів умінь і навичок розумової праці – плануванню роботи, пошуку раціональних шляхів її виконання, критичної оцінки результатів. На уроках математики застосовується вчителем особистісно зорієнтований підхід навчання, впроваджуються інтерактивні форми і методи навчання – « Мозковий штурм», «Рольова гра» , гра «Навчаючи вчусь», технології ситуативного навчання, деякі уроки проведено у нетрадиційній формі.

Виховна робота, яку проводить Лобунець О.А. спрямована на те, щоб зацікавити учнів у вивченні інформатики, викликати в них позитивне ставлення до предмета, вмотивувати необхідність і значущість володіння інформатикою.

При перевірці класних журналів виявлено, що Лобунець О.А. дотримується

методичних рекомендацій ХАНО щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів 5-11 класах. Необхідну кількість уроків тематичного оцінювання.

Результати контрольних робіт з інформатики учнів 9-12-х класів подані нижче в таблиці:Клас

К-ть

учнів


Писало

Рівень навчальних досягнень

Початковий

Середній

Достатній

Високий

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

9

20

17

-

-

16

95

1

5

-

-

10

21

16

-

-

14

84

2

12

-

-

11-А

23

21

-

-

17

80

4

20

-

-

11-Б

12

9

-

-

7

80

2

20

-

-

12

33

29

-

-

25

85

4

15

-

-

Всього

92

-

-

79

85

13

15

-

-

Таким чином з інформатики більша кількість учнів – 85% мають середній рівень навчальних досягнень, 13 учня (15%) – перебувають на достатньому рівні і на жаль на високому рівні учнів немає.

Відповідно до річного плану роботи школи на 2012/2013 навчальний рік у лютому проведено тиждень педагогічної майстерності та тиждень молодого спеціаліста, під час яких досвідчені педагоги ділились з колегами своїм досвітом а молодіть спеціалісти показували свою майстерність.

З метою створення належних умов, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2012/2013 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, встановленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників вечірньої школи ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту базової і повної середньої освіти, було дотримано термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів. Було складено розклад проведення державної підсумкової атестації для учнів 12 класу старшої школи з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів та учнів 9-х класів основної школи.

У травні було проведено спільне методичне об’єднання (протокол №7 від 28.05.13), на якому розглядались питання:

1. Підсумки проведення предметних тижнів (доповідали вчителі-предметники).

2. Звіти вчителів про роботу над методичною темою (доповідали вчителі-предметники).

3. Застосування методичних стратегій критичного мислення на уроках інтегрованого курсу «Література» (доповіла Гайдар М.Ю.).

4. Використання методів активного навчання на уроках англійської мови.

(доповіла Гайдар М.Ю.).

5. Аналіз роботи методичного об’єднання за 2012/2013 навчальний рік.

(доповіла Москаль Н.К.).

Відповідно до Статуту розділ ІV«Управління навчальним закладом»,


п. 4.6, абз. 4 – про забезпечення директором закладу контролю за виконанням навчальних планів і програм… та з метою перевірки стану виконання навчальних програм за 2011/2012 навчальний рік була проведена перевірка виконання навчальних програм та практичного мінімуму письмових, лабораторних та практичних робіт, заліків у заочних класах. Для цього були звірені календарно-тематичні плани, навчальні програми та здійснені записи на сторінках предметів у класних журналах та залікових листках станом на 25 травня.

Перевірка показала, що усі види письмових, лабораторних та практичних робіт, заліки у заочних класах – виконано.

Всі учителі-предметники виконали навчальні програми з предметів викладання за змістом. Є розбіжність фактичної кількості годин з програмами на 1-4 години, за рахунок перенесення початку осінніх канікул, Пасхальних та Травневих свят. Але програми виконані за рахунок ущільнення.

Учителі надають багато уваги виконанню заходів обласної Програми розвитку та функціонування української мови. У нашій російськомовній школі українській мові відводиться провідна роль, забезпечується її належний розвиток.

Педагогічний колектив вечірньої школи цілеспрямовано працює над тим, щоб державна мова розвивалася та відігравала консолідуючу роль у становленні підростаючого покоління. Українською мовою володіють всі вчителі-предметники, вчитель української мови і літератури постійно надає індивідуальні консультації у випадку виникнення труднощів при оформленні шкільної документації.

Усі вчителі школи ознайомлені з Науково-методичними рекомендаціями щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області, затвердженого наказом ХОДАГУОН від 05.10.11 №526, та користуються ними.

У наступному навчальному році з метою практичної реалізації завдань Законів України «Про освіту» й «Про загальну середню освіту», а також Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті і далі буде організовано методичну роботу у школі спрямовану на надання допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їх методичного рівня і педагогічної майстерності; впровадження проектної діяльності у навчально-виховному процесі та в позаурочний час; координація змісту, форм і методів самоосвіти та колективної роботи по підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів з тим, щоб спрямувати їх на вирішення актуальних проблем навчання і виховання у школі;

пропаганда і впровадження досягнень педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду.

Участь педагогів у обласній виставці–презентації педагогічних ідей


Навчальний

Рік


Кількість

поданих


робіт

Учитель

Предмет

Нагороди

2010/2011

1

Дубовецька З.І.

правознавство

Диплом ІІІ ступеня

2011/2012

3

Лобунець О.А.

Москаль Н.К.

Дубовецька З.І.


Математика

Українська мова

Історія

2012/2013

2

Москаль Н.К.

Дубовецька З.І.Українська мова

ІсторіяВиховна робота
Виховна робота школи у 2012/2013 навчальному році була організована згідно Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (затверджено наказом МОН України № 1133 від 17.12.2007). Розроблений план виховної роботи з учнями за напрямками згідно програми. Метою виховної роботи є становлення морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. Згідно плану виховної роботи складено графік проведення виховних заходів, графік проведення предметних тижнів.

Для учнів вечірньої (змінної) школи новий навчальний рік розпочався

святом «День Знань», який був підготовлений і проведений у формі святкової лінійки. Потім класні керівники провели перший Єдиний урок на тему «Здоров’я найціннішай скарб людини».

У вечірній (змінній) школі 9 вересня був проведений Міжнародний день пам’яті жертв фашизму.

До Дня партизанської слави, що відбувся 22 вересня 2012 року, проводилися такі заходи:
Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

1

Виставка художньої літератури до Дня партизанської слави

18-21.09.2012

Маркелова Т.В.

2

Музично-поетична композиція «В едином строю со всем народом»

20.09.2012

Вербицька Н.П.

3

Виховний захід на тему: «Діти-партизани на захист своєї країни»

21.09.2012

Дубовецька З.І.

21 вересня проводилися заходи до відзначення в Україні національного Дня миру:

Назва заходу

Клас


Виконавець


1

Виховна година: «Мир – запорука злагоди і безпеки людства»

8-12

Класні керівники

2

Конференція: «Сучасний тероризм – загроза миру на землі»

8-12

Дубовецька З.І.

3

Година спілкування: «Українці – миролюбна нація»


8-9

Москаль Н.К.

З метою підвищення рівня поінформованості учнів і посилення компетентності педагогів з питання протидії торгівлі людьми було проведено такі заходи:

Назва заходу

Термін проведення

Відповідальні

1.

Інформаційна година «Міжнародна організація «Ла-Страда-Україна»

21.09.2012

Лобунець О.А.

2.

Бесіда «Як застерегти себе від того, щоб не попасти в тенети работоргівців»

28.09.2012

Класні керівники

3.

Конкурс стіннівок «Як не потрапити в біду»

02.10.2012

Класні керівники

28 вересня на базі вечірньої (змінної) школи з класними керівниками 8-12 класів школи проведено міський семінар класних керівників на тему «Планування виховної роботи класних керівників: орієнтація на всебічний і гармонійний розвиток особистості». Учасників семінару ознайомлено з особливостями планування та організацією виховної роботи класного керівника з метою формування громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протестувати асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ. З учасниками семінару проведено вхідне і вихідне анкетування. На семінарі виступали з доповідями Лобунець О.А. «Організація виховного процесу навчального закладу: орієнтація на всебічний і гармонійний розвиток особистості», був заслуханий виступ класного керівника 11-А класу Дубовецької Зінаїди Іванівни «Планування виховної роботи щодо формування ключових компетентностей, які сприяють всебічному і гармонійному розвитку особистості»

Після методичного блоку було проведено практичний блок, у якому методист НМЦПС відділу освіти Підлубна Н.В. продемонструвала елементи психологічного тренінгу «Сфера спілкування «класний керівник – учень» важлива умова всебічного та гармонійного розвитку учня, а також класним керівником 9 класу Москаль Н.К. проведена виховна година «Стежками українських традицій».

1 жовтня у школі був проведений «День людей похилого віку», класний керівник 10 класу, Волошина Р.А., підготувала і провела виховну годину на відповідну тему. 5 жовтня було відзначено свято «День працівників освіти», були запрошені на свято ветерани - вчителі, що знаходяться на заслуженому відпочинку. Учні щиро вітали своїх вчителів та адміністрацію школи теплими словами, зворушливими піснями й квітами.

Проведено заходи присвячені 70-річчю «Молодої гвардії»:
Захід

Термін виконання

Відповідальні

1

Урок пам’яті присвячений 70-річчю «Молодої гвардії»

28.09.2012

Москаль Н.К.

2

Тематична виставка у шкільній бібліотеці про історію підпільної організації та подвиг молодої гвардії

28.09. – 05.10.2012

Маркелова Т.В.

3

Літературно-музична композиція «І не в шурф їх клали, а в наші серця»

08.10.2012

Вербицька Н.П.

4

Перегляд відеофільму про молодогвардійців

09.10.2012

Дубовецька З.І.

З метою створення ефективної системи національно-патріотичного виховання, морально-духовного, культурного розвитку учнів проведені заходи щодо відзначення важливих пам’ятних та ювілейних дат 2012/2013 навчального року:

Захід

Термін виконання

Відповідальний

1

Семінар «Біографія Б.С. Лепкого, його творчість»

09.11.2012

Гайдар М.Ю.

2

Педагогічні читання поезії

А.С. Малишки присвячені 100 років з дня народження А.С. Малишки14.11.2012

Вербицька Н.П.

3

Заочна подорож до Сковородинівки (присвячується 290 років з дня народження Григорія Савича Сквороди)

03.12.2012

Дубовецька З.І.

4

Круглий стіл «Театр у житті

М. Куліша»19.12.2012

Волошина Р.А.

5

Тематична година

«Андрій Сова – український актор»20.12.2012

Москаль Н.К.

6

Виставка «Твори живописця

В.Г. Кричевського»17.12.1012 – 20.12.2012

Маркелова Т.В.

Зокрема до 130-річчя з дня народження В’ячеслава Казимировича Липинського:

Заходи

Термін виконання

Клас

Відповідальні

1

Година Спілкування «В’ячеслав Липинський – видатний український політичний діяч»

02.10.2012

10, 11-А, 11-Б

Дубовецька З.І.

2

Літературна година «Світ В’ячеслава Липинського»

09.10.2012

8-9

Вербицька Н.П.

Москаль Н.К.3

Круглий стіл «Політична та наукова діяльність В’ячеслава Липинського»

16.10.2012

12

Гайдар М.Ю.

4

Книжково-ілюстраційна виставка художньої літератури Липинського В’ячеслава Казимировича.

16-19.10.2012

8-12

Маркелова Т.В.

Заходи присвячені 135-річчю з дня народження Гната Хоткевича (постанова Верховної Ради України від 22 березня 2012 № 4609-VI «Про відзначення 135-річчя з дня народження Гната Хоткевича»):

Захід

клас

термін виконання

відповідальній

1

Семінар «Літературний і творчий спадок Гната Хоткевича»

12

09.10.2012

Гайдар М.Ю.,

класний керівник

12 класу


2

Практичний семінар «Театральна та музична діяльність Гната Хоткевича»

11-А 11-Б

16.10.2012

Дубовецька З.І., класний керівник

11-А, 11-Б класів3

Семінар «Гнат Хоткевич – основоплдожник академічного бандурництва в Україні»

10

23.10.2012

Волошина Р.А., класний керівник

10 класу


4

Круглий стіл «Гнат Хоткевич – засновник робітничого театру в Україні»

8-12

06.11.2012

Москаль Н.К., класний керівник

9 класу


5

Читацька конференція за твором Гната Хоткевича «Богдан Хмельницький»

9

12.11.2012

Москаль Н.К., класний керівник

9 класу


6

Педагогічні читання «Найвизначніші досягнення прозової творчості Гната Хоткевича»

8

13.11.2012

Вербицька Н.П., класний керівник

8 класу


7

Виставка «Гнат Хоткевич - художник»

8-12

05.11. – 16.11.2012

Маркелова Т.В., вчитель мистецтва та художньої культури

До дня визволення України від фашистських загарбників у кінці жовтня були проведені заходи присвячені 66-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників вчителем історії та правознавства був проведений семінар «Фронтові дороги», конференцію «Велика Вітчизняна війна в історії мого краю», класний керівник 12-ого класу Гайдар М.Ю. провела виховну годину «Доля моєї родини в історії Великої Вітчизняної війни», також були проведені заходи до 70-річчя визволення Харкова від німецько-фашистських загарбників: Урок пам’яті присвячений історії визволення м.Харкова, тематична виставка у шкільній бібліотеці про історію бойових дій Харківщини, створення стендової наочності про події Великої Вітчизняної війни, круглий стіл «Крізь вогняні роки», уявні подорожі вулицями Харкова, перегляд відеоролику «Харків - 43».

9 листопаду було відзначено День української писемності та мови, вчитель української мови та літератури Москаль Н.К. провела тематичну годину «Мова моя солов’їна». Протягом тижня з 5 по 9 листопада діяла у бібліотеці виставка літератури під назвою «Походження і розвиток української мови». 7 листопада вчитель історії та правознавства Дубовецька З.І. провела з учнями 8-12 класів лекцію «9 листопада – день пам’яті преподобного Нестора літописця». Вчитель української мови і літератури, Москаль Н.К., провела виховний захід «Рідна мова чиста, як роса» 8 листопада. Класні керівники 8-12 класів 9 листопада провели виховну годину під назвою «Доля української мови: минуле і сучасне».

Учні вечірньої школи 23 листопада вшанували пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років. Учитель історії Дубовецька З.І. провела виховну годину на тему «Біль і крик душі під знаком Голодомору!»

До міжнародного дня інвалідів класними керівниками проведені такі заходи: виховні години «Даруємо тепло сердець», «Протягни руку допомоги», «Доброта врятує світ», семінарське заняття «Люди з обмеженими можливостями», проведено диспутів-обговорень «Що я можу зробити для людей які мають вади?», проведенні конкурси творчих робіт: «Вірити в себе й свої сили»; «Знайти шлях у житті». Учні прийняли участь у акції милосердя «Сильні духом».

З 26 листопаду по 10 грудня було проведено акцію «16 днів проти насильства» за таким планом:

Назва заходу

Місце проведення

Дата проведення

1

Урок протидії насильству «Проблема насильства в сім’ї. На захисті прав жінок в Україні»

Куп’янська вечірня (змінна) школа, кабінет історії

26.11.2012

2

Бесіда до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом «Це треба знати про СНІД»

Кабінет української мови

30.11.2012

3

Бесіда «Моральна культура людини»

Кабінет історії

03.12.2012

4

Акція «Милосердя» до Міжнародного дня людей з обмеженими фізичними можливостями

Рекреація школи

03.12.2012

5

Бесіда до Міжнародного дня боротьби з рабством «Як застерегти себе від того, щоб не попасти в тенети работоргівців»

Бібліотека школи

04.12.2012

6

До Міжнародного дня волонтера акція «Допоможи другу»

Рекреація школи

05.12.2012

7

Виховна година «Вшанування пам’яті студентів, розстріляних в Монреалі»

Кабінет історії

06.12.2012

8

Година спілкування «Ми проти корупції» до Міжнародного дня боротьби з корупцією

Кабінет історії

07.12.2012

9

Бесіди «Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки» до Міжнародного дня прав людини

Бібліотека школи

10.12.2012

У І семестрі згідно графіка проведено загальношкільні виховні заходи для учнів 8-12х класів за різними напрямками, а саме:Дата проведення

Зміст

Відповідальні

03.09.2012

Виховна година «Поведінка школярів у громадських місцях»

Дубовецька З.І.

10.09.2012

Виховна година «Краса мирного життя»

Москаль Н.К.

17.09.2012

Година спілкування «Посієш звичку – пожнеш характер»

Гайдар М.Ю.

24.09.2012

Бесіда «Комп’ютерна залежність: міфи чи реальність?»

Волошина Р.А.

01.10.2012

Година спілкування «Наповнюймо серця добром!»

Вербицька Н.П.

08.10.2012

Година спілкування «Здоров’я – важлива проблема розвитку людини»

Маркелова Т.В.

15.10.2012

Виховна година «Гроші – добро чи зло?»

Гайдар М.Ю.

22.10.2012

Тренінг «Що таке патріотизм?»

Дубовецька З.І.

05.11.2012

Інформаційний стіл «Рослини лікують»

Волошина Р.А.

12.11.2012

Школа ввічливості «Добро починається з тебе»

Москаль Н.К.

19.11.2012

Лекція «Алкоголь і наслідки його вживання»

Вербицька Н.П.

26.11.2012

Філософський стіл «Конфлікти та їх розв’язання»

Гайдар М.Ю.

03.12.2012

До Міжнародного дня прав людини «Права людини: історія і сучасність»

Дубовецька З.І.

10.12.2012

Усний журнал «У світі професій»

Маркелова Т.В.

17.12.2012

Бесіда «Я і моя родина»

Москаль Н.К.

24.12.2012

Година спілкування «Який ідеал сучасної молодої людини – громадянина України?»

Вербицька Н.П.

Протягом І семестру проведені предметні тижні з географії, економіки (жовтень), інтегрованого курсу «Література», фізики (листопад), правознавства (грудень). Результати проведення обговорено на нарадах і узагальнено наказами по школі.

Протягом тижня з географії та економіки, який відбувся з 5 по 9 листопада учні 9, 10 класів, які за програмою вивчають теми: «Населення України», «Населення світу» працювали над проектом «Демографія – Україна і світ». Учні працювали з додатковою літературою, писали реферати, готували повідомлення, виконували практичні роботи. Підведення результатів роботи над проектом відбулося в п’ятницю під час презентації. Учні виступили з повідомленнями про демографічні процеси в світі; працювали з кросвордами, вікторинами. Для учнів 8, 9 класів було запропоновано географічну вікторину с префіксом «най…». Звання «Ерудит» отримав учень 9 класу Лукаш Олександр, який набрав у цьому конкурсі найбільшу кількість балів.

В 11-А класі було проведено відкритий урок на тему «Гроші в системі ринкових відносин», на уроці учні показали знання про функції грошей; навчились визначати ці функції в різних життєвих ситуаціях, підготували повідомлення про історію виникнення грошей.

Всі учні школи приймали участь у заочній вікторині «Подорож рідною країною».

Протягом цих днів діяла у бібліотеці виставка літератури під назвою «Походження і розвиток української мови». 6 листопада вчитель історії та правознавства Дубовецька З.І. провела з учнями 8-12 класів лекцію «9 листопада – день пам’яті преподобного Нестора літописця». Вчитель української мови і літератури, Москаль Н.К., провела виховний захід «Рідна мова чиста, як роса» 8 листопада. Класні керівники 8-12 класів 9 листопада провели виховну годину під назвою «Доля української мови: минуле і сучасне».

Згідно річного плану роботи на 2012-2013 навчальний рік з з 26.11.2012 по 30.11.2012 був проведений тиждень інтегрованого курсу «Література» за таким планом:
Заходи

Термін виконання

1

Гра «Еврика». Виставка

26.11.12

2

Гра «Віват інтелект». Виставка

27.11.12

3

Гра «Перший мільйон». Виставка

29.11.12

4

Урок-вікторина «России первая любовь». Читання віршів О.С. Пушкіна. Виставка

30.11.12

Тиждень проводився з метою узагальнення вивчених тем, надання учням додаткової інформації, розширення кругозору учнів, розвитку навичок колективної роботи.

Протягом тижня у кабінеті діяла виставка українських та зарубіжних письменників та їхніх творів.

Перша половина тижня була направлена на розкриття інтелектуального потенціалу учнів з різних галузей знань, уміння застосовувати їх у нестандартних ситуаціях; на розвиток логічного та абстрактного мислення; на уміння сконцентровувати свою увагу; бажання грати та перемагати; підвищувати престиж знань.

Гра «Еврика» проходила у вигляді казки, де брали участь такі дійові особи: Паганель, Піфагор, Гомер, Архімед та інші. Кожний персонаж задавав свої запитання з різних предметів (фізики, математики, історії та, звичайно ж, з літератури). Наприкінці було нагороджено 3-ох призерів:

ІІІ місце – бакалавр (Ануфрієва Елла, 11-Б клас)

ІІ місце – магістр (Мариненко Марія, 11-А клас)

І місце – професор (Жакіна Марина, 11-А клас).

Були отримані призи у вигляді шкільних канцелярських предметів та солодощів.

Гра «Віват інтелект» була цікава тим, що запитання ставилися до таких цікавих тем як: ніс, серце, собаки, молоко, мир, крила, птахи, міста, очі, музичні інструменти та багато інших цікавих тем. Було дуже весело. Найактивнішими учасниками цієї гри були такі учні: Гончарова Тетяна (11-А клас), Лукаш Олександр (9 клас), Мариненко Марія (11-А клас), Шулякова Алевтина (12 клас), Місько Олексій (12 клас), Щирий Олександр (9 клас).

29 листопада діти показували свої здібності у грі «Перший мільйон». Гра проходила у чотири тури. Переможцями гри стали Ануфрієва Елла (11-Б клас), Гончарова Олександра (12 клас), та Жакіна Марина (11-А клас).

Наприкінці тижня 30 листопада день був присвячений творчості та життю великого російського поета О.С. Пушкіна. Діти узагальнили знання про основні віхи біографії Олександра Сергійовича Пушкіна, актуалізували знання про творчість поета; підкреслили знання спадщини Пушкіна; сприяли вихованню естетичних почуттів, інтересу до творчості поета. Урок-вікторина проходив в форматі гри «Щасливий випадок». Наприкінці дня діти розповіли цікаві історії про творчість, життя та любов великого поета. Мариненко Марія (11-А клас), Шулякова Алевтина (12 клас), Медяник Оксана (12 клас) зачитали вірші Олександра Сергійовича Пушкіна. Було цікаво поглинути у ті роки ІХ століття.

Згідно річного плану роботи, відповідно до наказу по школі від 06.11.2012 № 153 «Про проведення тижня фізики» та з метою повідомити учням певну суму знань, розвивати їх уміння і навички, а й, головне, навчити учнів застосовувати здобуті знання на практиці, посилити в учнів власні корисні мотиви діяльності, активізувати пов’язані з ними потреби, пропонувати матеріал, для якого характерна новизна, практична спрямованість, протиріччя, відповідність потребам учнів з 12.11.2012 по 16.11.2012 в школі був проведений тиждень фізики.

Протягом тижня у кабінеті фізики була проведена виставка «Видатні і сучасні фізики».

Учителем Шкарлет Т.І. 12 листопада для 8-9 класів проведено позакласний захід «Таємниці фізики».

13 листопада проведено загальношкільний захід з учнями 8-12 класів на тему «Скарбничка цікавих фактів», також в цей день було обговорено з учнями архів рубрики «Земля – наш дім», «Еврика», це були цікаві факти та відкриття сучасних фізиків.

15 листопада з учнями 12 класу проведено фізично-астрономічну вікторину та бесіду «Астрологічний прогноз. Гороскоп», де було роз’яснено учням за якими методами складаються гороскопи та вияснили який знак гороскопу має кожний з учнів.

16 листопада проведено фізичні диктанти, кросворди з учнями 8-12 класів та диспут на тему «Що ми знаємо про воду?».

Якісні задачі, сформульовані на їх основі, дуже цікаві й корисні для розвитку фізичного мислення учнів. Розв’язання таких задач спонукає учнів до самоосвіти.

Учні, які приймали активну участь у проведенні тижня фізики були нагороджені заохочувальними призами (Ануфрієва Елла – 11-Б клас; Хорєв Віталій - 11-А клас; Щирий Олександр – 9 клас; Харченко Дмитро – 8 клас; Шапар Олександр – 9 клас).

А також проведений тиждень протидії торгівлі людьми з 05.11.2012 по 09.11.2012, було проведено такі заходи:
Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

1

Вхідне анкетування щодо обізнаності учнів з даної теми

05.11.2012

Лобунець О.А.

2

Зустріч учнів з представниками КМСССДМ з питань «Торгівля людьми. Причина і наслідки»

05.11.2012

Лобунець О.А.

3

Бесіда «Знаймо свої права»

06.11.2012

Дубовецька З.І.

4

Усний журнал «Як застерегти себе від того, щоб не потрапити в тенети работоргівців»

08.11.2012

Волошина Р.А.

5

Конкурс стіннівок «Не потрапити до пастки»

05 -09.11.

2012


Маркелова Т.В.

До Міжнародного Дня прав людини з 10.12.2012 по 14.12.2012 у школі пройшов тиждень правових знань під керівництвом учителя історії та правознавства Дубовецької Зінаїди Іванівни.

Протягом І семестру учні активно приймали участь у таких конкурсах:


  • Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської молоді імені Тараса Шевченка – переможець І (шкільного) етапу Ануфрієва Елла (11-Б клас);

  • Всеукраїнський конкурс учнівської творчості серед учнів 8-11 класів у І (шкільному) етапі Гайван Єлизавета (10 клас).

Ануфрієва Е. і Гайван Є. прийняли участь у ІІ (міському) етапах цих конкурсів.

З метою популяризації писанкарства серед учнівської молоді був проведений шкільний конкурс «Різдвяна писанка» на якому переможцем стала учениця 11-Б класу Науменко Катерина з композицією «Новорічний кошик». Робота Науменко К. була направлена на міський етап виставка-конкурс «Різдвяна писанка».

З метою збереження хвойних насаджень рідного краю, розвитку творчих здібностей учнів було проведено шкільний етап виставки новорічних букетів «Замість ялинки – букет» на якому переможцем стала учениця 12 класу Костишина Наталія. Роботу Костишиної Н. направлено на міський етап конкурсу «Замість ялинки – букет».

На даний момент йде підготовка до свята Святого Миколая, що відбудеться 19 грудня, яке планується провести у формі вечорниці «Свято Святого Миколая», до цього свята планується проведення 18 грудня годину спілкування «Добро врятує світ».

Новорічне свято «Дива у Новорічну ніч» заплановане на 28 грудня.

У ІІ семестрі згідно графіка проведено загальношкільні виховні заходи для учнів 8-12х класів за різними напрямками, а саме:Дата проведення

Зміст

Відповідальні

14.01.2013

Поетична вітальня «Краса природи в пісні і слові»

Москаль Н.К.

21.01.2013

Круглий стіл «Милосердя в нашому житті»

Гайдар М.Ю.

28.01.2013

Бесіда «Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас»

Волошина Р.А.

04.02.2013

Школа здоровя «Здорова природа – здорова людина»

Дубовецька З.І.

11.02.2013

Філософський стіл «Щоб все було у світі кращим»

Вербицька Н.П.

18.02.2013

Інформаційна година «Барометр професій»

Москаль Н.К.

25.02.2013

Пошуковий десант «Поетичний олімп рідного краю»

Гайдар М.Ю.

04.03.2013

Інформаційний стіл «Рослини «лікують»

Волошина Р.А.

11.03.2013

Круглий стіл «Вихованість, культура, інтелігентність»

Маркелова Т.В.

18.03.2013

Година спілкування з елементами тренінгу «Реалізувати себе»

Дубовецька З.І.

01.04.2013

Диспут «Яка людина заслуговує на повагу інших»

Москаль Н.К.

08.04.2013

Диспут «Краса – основа людської душі»

Гайдар М.Ю.

15.04.2013

Розповідь «Екологічні наслідки Чорнобиля»

Волошина Р.А.

22.04.2013

В.г. «Чорнобильські дзвони »

Дубовецька З.І.

29.04.2013

Брейн-ринг «Тонкощі етикету»

Маркелова Т.В.

06.05.2013

В.г. «Українська сім’я – основа міцності держави»

Москаль Н.К

13.05.2013

В.г. «Так ніхто не кохав…»

Гайдар М.Ю.

20.05.2013

В.г. «Зелений дивосвіт»

Волошина Р.А.

Протягом ІІ семестру були проведені предметні тижні: математики, мистецтва та художньої культури, російської мови, української мови та літератури, біології, історії та правознавства. Результати проведення обговорено на нарадах і узагальнено наказами по школі.

Згідно з річним планом роботи школи, відповідно до наказу по школі від 18.01.2013 № 5 «Про проведення тижня математики» та з метою надання учням додаткових знань з математики та історії її розвитку, забезпечення розвитку особистості, а також показати зв'язок математики з іншими науками та викликати інтерес до вивчення предмета з 21 по 25 січня був проведений тиждень математики.

На початку тижня учнів 8-12 класів було ознайомлено з планом проведення тижня та системою нарахування балів за участь у заходах та перемогу.

21 січня учнями 11-А класу випущено стінну газету «Серенада Математиці», яка містить календар знаменних дат видатних людей, які захоплювалися математикою. Також для учнів 8-12 класів був проведений усний журнал «Лики великих», на якому учні ознайомилися із життям та діяльністю видатних математиків. У 12 класі проведено інтелектуальну гру «Математична естафета», на якій змагалися дві команди за право стати «Знавцем математики».

22 січня з учнями 12 класу організовано позакласне заняття «Оригаметрія, як нова математична теорія», на якому учні ознайомилися з нестандартними задачами, які потребують вміння виконувати оригамі та знання з геометрії та їх розвязання.

24 січня у учнів 9 класу з метою формування в учнів уміння шукати відповіді на

запитання в нестандартних умовах, розвитку уяви, кмітливості, логічного мислення для учнів школи було проведено Брейн-ринг, який проходив у 3 тури. Живий інтерес в учнів викликали анаграми, метаграми, а також вправи з сірниками. Переможцем у складанні анаграм у якому переможцями стали: Герле Генрих, Шапарь Олександр, Чушкін Дмитро.

25 січня у 10 класі відбувся позакласний захід «Битва велетнів», на якому пройшли цікаві математичні вікторини, кросворди. Учні показали вміння і навички виконувати математичні задачі прикладного характеру.

Протягом тижня у кабінеті математики діяла виставка «Видатні математики». Також учні мали змогу ознайомитися з добіркою «Математична скринька», яка складається із розділів:  • Віршована математика.

  • Елементи з історії математики на уроках.

  • Жива математика у цифрах. Статистика.

  • Відсоткові розрахунки.

Активні учасники усіх заходів тижня математики також отримали заохочувальні призи.

Згідно з річним планом роботи школи, відповідно до наказу по школі від 11.02.2013 № 19 «Про проведення тижня мистецтва і художньої культури» з 11 по 15 лютого 2013 року був проведений тиждень з мистецтва і художньої культури.

На початку тижня педагогічний колектив та учнів 8-12 класів було ознайомлено з планом проведення тижня та системою нарахування балів за участь у заходах та перемогу.

11 лютого був проведений з учнями 8-12 класів виховний захід присвячений 111 річниці з дня народження Любові Орлової «Легенда кіно – Любов Орлова» та були переглянуті уривки з фільмів за участю Л. Орлової.

12 лютого у 9 класі був проведений усний журнал «Велич таланту», присвячений 140-річчю від дня народження Ф.І. Шаляпіна. У проведені цього заходу взяли активну участь учні Герле Генріх і Чушкін Дмитро

14 лютого у 8-9 класах проведена година спілкування за темою «Композиція у живописі. Пейзаж настрою «Симфонія барв» де учні були ознайомлені із правилами композиції у живописі, з поняттям колорит, монохромний живопис; сформували уявлення про види пейзажу, розширили знання з кольорознавства. Учні взяли участь у творчому завданні, на якому створили настроєвий пейзаж, застосовуючи правила композиції.

15 лютого проведений урок з учнями 10 класу «Духовність у творах мистецтва» де учні познайомилися з живописом Рафаеля Санті, картиною «Сікстінська мадонна», образами матерів у різних творах мистецтва

Наприкінці уроку був проведений конкурс «Інтелектуальний марафон», на якому клас був розділений на дві команди, кожна команда по черзі відповідала на запропоновані питання. Тривалість «марафону» – три хвилини. Наприкінці було підраховано кількість проголошених запитань і кількість правильних відповідей. Переможцем стала команда з капітаном команди Васильєвим Юрієм.

Активні учасники усіх заходів тижня мистецтва і художньої культури отримали заохочувальні призи.

Згідно наказу по школі від 04.02.2013 № 15 «Про проведення тижня з російської мови» у школі 04.02.2013 по 08.02.2013 були проведені заходи направлені на творчий розвиток учнів, удосконалення мовних вмінь, підвищення грамотності, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів. У рамках тижня були проведені наступні заходи: «Привітання російській мові» у 8-12 класах, де від кожного класу виступили представники з промовою про російську мову; лінгвістичний брейн-ринг «Виучи російську мову!», завдання якого були направлені на більш глибоке вивчення російської мови; бесіда «Довідники – наші добрі помічники», де учні мали можливість познайомитися з довідниками і навчитися працювати з ними; вікторина «Упізнай героя», на якій учні мали можливість згадати деяких літературних героїв, що сприяло між предметному зв’язку з предметом літератури.

Учні 8-12 класів прийняли активну участь у проведенні тижня російської мови. Були відзначені і нагороджені такі учні: Калкова Аліна – 8 клас, Щирий Олександр – 9 клас, Герле Генріх – 9 клас, Гайван Ліза – 10 клас, Місько Олексій – 12 клас.

Згідно річного плану роботи з18.03.2013 по 22.03.2013 пройшов тиждень української мови і літератури. Учні взяли активну участь у заходах, які були заплановані.

Класними керівниками було проведено виховну годину «Живи і сяй, моя держава!», яка сприяла вихованню в учнів любові й пошани до рідного слова, бажання вивчати і спілкуватися рідною мовою.

Поетична читальня «Мови нашої слова, наче музика жива» впливала на формування вмінь і навичок виразного читання віршів про мову, розвитку мовлення й мислення, збагачення словникового запасу учнів.

Прослухали лекцію вчителя української мови і літератури Москаль Н.К. «Мова – правдивий свідок історії, з якої дізналися про походження і розвиток української мови, її значення і вплив на формування світогляду людини.

Вербицька Н.П. і Москаль Н.К. разом з учнями провели поетичну годину «Ти наше диво калинове, кохана материнська мова».

Учні читали власні вірші, складали акровірші про мову і рідне слово.

Всім сподобалася сценка з уривку п’єси І.П. Котляревського «Наталка Полтавка», в якій головні ролі зіграли Щирий Олександр та Жакіна Марія.

Протягом тижня в бібліотеці діяла виставка літератури на тему «В світі української мови».

Найактивнішими учасниками були учень 9 класу Щирий Олександр, учениця 10 класу Жакіна Марія, учениця 12 класу Гравіцька Наталія та учень 12 класу Місько Олексій. За активну участь в тижні української мови учні отримали Грамоти.

З метою розкриття учням значення книги в житті людини, виховання бережливого ставлення до книги, бажання більше читати для учнів 8-12 класів з 18 по 22 березня було проведено тиждень дитячої та юнацької книги. Протягом тижня діяла книжково-журнальна виставка «Немає друга більш відданого, ніж книга» де учні змогли ознайомитися з новими виданнями книг зарубіжних і українських письменників.

18 березня проведено годину цікавих повідомлень «Про цікаве звідусіль» з учнями 8-9 класів.

19 березня з учнями 10-11 класів була проведена літературна гра «Читай, думай, грай», активну участь у грі приймали учні 10 класу Васильєв Юрій, Познякова Марина, Гайван Ліза і серед учнів 11 класу Жакіна Марія, Кононенко Кирил, Коваленко Анастасія.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік iconМатематичний віночок
Жижченко Інна Яківна, вчитель математики Кислівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської...
План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік iconКуп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
...
План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік iconВисочанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Харківської районної ради Харківської області Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік та перспективи розвитку школи на 2015/2016 навчальний рік
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, адміністрації та директора...
План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік iconКуп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мудре слово вислови про Україну, рідний край, українську мову та пісню
Щоб крилаті вислови були завжди під рукою, ми уклали збірку «Мудре слово», до якої уміщено вислови видатних митців сучасності та...
План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік iconЗміст вступ Розділ 1
Нурмухаметов Олексій Русланович, учень 10-а класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №58 Харківської міської ради...
План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік iconЗвіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Романової Людмили Вікторівни
У 2012-2013 навчальному році діяльність школи була спрямована на здійснення державної політики в галузі освіти, створення належних...
План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік iconХарківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №129 харківської міської ради харківської області
Харківської міської ради Харківської області, присвячені ювілею Т. Г. Шевченка за період жовтень-грудень 2013
План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік iconКожевніков Андрій
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №87 Харківської міської ради Харківської області
План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік iconБібліотека Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №85 Харківської міської ради Харківської області

План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік iconБібліотека Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №85 Харківської міської ради Харківської областіБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка