План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рікСторінка6/8
Дата конвертації08.02.2018
Розмір1,89 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8

1.3.Організаційна діяльність.
Види діяльності

Термін

Відповідальний за виконання

Відмітка про виконання

1

Регламентація, затвердження до нормативної документації:

- режим роботи школи;

- навчального плану та програм;

- структури навчального року;

- розкладу групових, індивідуальних консультацій та заліків;

- календарних планів на півріччяСерпень

2013


Директор

ЗДНВР


Розклад групових та індивідуальних консультацій

2

Призначити класне керівництво та класних керівників на громадських засадах:

8 – Гайдар М.Ю.

9 – Лобунець О.А.

10 – Москаль Н.К.

11 – Волошина Р.А.

12-А (за очною формою навчання) – Дубовецька З.І.

12-Б – Дубовецька З.І.


Серпень

2013


Директор

ЗДНВР


Наказ

3

Вивчити пояснювальні записки до навчальних програм, методичні листи, нормативні документи

Серпень-вересень

ЗДНВР

Засідання наради при ЗДНВР

протокол №

від


4

Збір інформації, щодо програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу

Вересень

ЗДНВР

інформація

5

Складання статистичної звітності

До 15.09.2013


ЗДНВР

Статистичний звіт

Форма ЗВ-1,

ЗНЗ-2,


6

Підготовча робота до заповнення кл. журналів:

Бесіди з учителями та кл. керівниками, розмітка журналівВересень

ЗДНВР

Засідання наради при ЗДНВР

протокол №

від


7

Складання графіків практичних, лабораторних робіт, заліків, позакласних заходів

Вересень

Вчителі - предметники

Графіки

8

Проведення зборів класних керівників з організаційних питань

Вересень

Директор

Протокол батьківських зборів

9

Складання розкладу консультацій і затвердження його в СЕС

Вересень

ЗДНВР

Розклад

10

Складання графіків чергування вчителів

Вересень

ЗДНВР

Графік

11

Складання плану канікул

Жовтень,

грудень, березеньЗДНВР
12

Проведення свята , «Останній дзвоник»

Травень

Кл. керівники

Наказ

13

Аналіз роботи за рік і планування на новий навчальний рік

Квітень, травень

ЗДНВР

Засідання педагогічної ради

14

Затвердження графіку тарифних відпусток

Січень, квітень

ЗДНВР

Наказ

15

Організація охорони праці та техніки безпеки:

- технічний огляд приміщень школи;

- дотримання санітарно-гігієнічного режиму, правил техніки безпеки


Протягом кожного семестру

ЗДНВР

Наказ

16

Комплектування класів

Червень- серпень

ЗДНВР

Звіт, наказ

17

Організація навчальної практики учнів

Червень

Кл. керівник

наказ

18

Проведення державної підсумкової атестації в 9-х, 12-х класах

Травень,

червень


Директор

ЗДНВР


Звіт, наказ

19

Підготовка школи до нового навчального року

Червень, серпень

Адміністрація

Наказ, протокол засідання


1.4.Режим роботи школи за вечірньою (змінною) формою навчання

З метою досягнення високого рівня організації навчального процесу, створення сприятливих умов для вчителів та учнів затвердити розпорядок роботи школи.

Навчання в школі здійснюється в дві зміни. Групові консультації, уроки та факультативи проводяться : понеділок з 12.00 до 16.30, вівторок, четвер і п´ятниця з 8.30 до 14.00. Приймання заліків проводиться відповідно до графіку проведення залікових занять.
1.5.Організація роботи шкільної бібліотеки

Виходячи із основних завдань державної програми «Освіта», Закону України «Про загальну середню освіту», Концепцїї національного виховання, Концепцїї громадянського виховання особистості і в умовах розвитку української державності, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ сторіччі, Конституції України, державних документів про бібліотечну справу в Україні в 2013/2014 навчальному році перед бібліотекою школи постають такі задачі: 1. Удосконалення роботи бібліотеки з урахуванням вимог сьогодення;

 2. Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, Закону України «Про загальну середню освіту», вихованню досконалої, інтелектуальної, розвинутої особистості;

 3. Виховання в учнів поваги до державних символів України, Конституції України, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

 4. Виховання у читачів інформаційної культури, культури читання, навичок самостійної роботи з книгою, уміння користуватись довідковим апаратом;

 5. Пробудження інтересу до читання у читачів-дітей, виховання шанобливого ставлення до книги;

 6. Пошук нових форм роботи з виховання в учнів загальнолюдських цінностей, гуманізму, духовності, естетичної, правової, трудової, економічної культури, здорового способу життя;

 7. Широка популяризація української культури, виховання мовного етикету, глибокої поваги до державної рідної мови, до національної культури і духовних надбань українського народу та інших народів та націй;

 8. Використання різноманітних форм і методів краєзнавчої роботи. Виховання любові до рідного краю, пробудження інтересу до історії та сучасних проблем рідного краю;

 9. Інформаційне обслуговування педагогів, спрямоване на підвищення їх методичної та педагогічної майстерності;

 10. Своєчасне забезпечення учнів та педагогічного колективу навчальною, художньою та методичною літературою;

 11. Збереження фонду підручників, поповнення науково-методичної бази школи. Виховання бережливого ставлення до шкільних підручників.;

 12. Подальший розвиток інформативної функції бібліотеки як інформативно-культурного центру загальноосвітнього навчального закладу.


II. Внутрішньошкільне управління
2.1.Наради при заступникові директора з навчально-виховної роботи

Дата

Зміст

Доповідач

Відмітка про виконання

Серпень,

вересень

2013


Організаційні питання :

-забезпечення організованого початку нового навчального року, режим роботи, чергування;

-корекція плану роботи на навчальний рік;

- ознайомлення з нормативними документами та методичними рекомендаціями;

- проведення єдиного першого уроку присвяченого Дню зна-нь і 70-ій річниці визволення м. Харкова та Харківської об-ласті від фашистських загарб- ників

Питання навчальної роботи :

- про підсумки проведення ЗНО випускниками;

- підсумки роботи за перший тиждень навчального року;

- затвердження календарно-тематичних планів.Питання методичної та кадрової роботи :

- вивчення навчальним закладом стану організації роботи у 2013/2014 н.р. щодо реалізації ст.10 Конституції, Закону України «Про мови…» та інших нормативних документів з питань розвитку та впровадження державної мови;

- вимоги до ведення шкільної документації

ЗДНВР


Вчителі-предметни-ки, кл.кер.
Жовтень

2013

Листопад-грудень 2013

Січень

2014

Організаційні питання :

- навчально-методичне забезпечення кабінетів та його використання на уроках та консультаціях;

- проектна діяльність вчителів та учнів як умова забезпечення зростання методичного иа професійного рівня діяльності педагогів та соціалізації учнів;

-планування роботи на канікули.Питання методичної та кадрової роботи :

-планування роботи з атестації;

- участь педагогічного колективу у обласній виставці-презентацій педагогічних ідей та технологій.

Питання виховної роботи :

- формування здорового способу життя як соціально педагогічна умова ставлення особистості підлітків;

- стан індивідуальної виховної роботи з учнями, які схильні до правопору -шень;

- відвідування учнями навчальних занять.Організаційні питання :

- робота класних керівників із шкільною документацією

-стан роботи з дітьми групи ,,ризику”, профілактика правопорушень

Питання виховної роботи :

- підсумки перевірки планів виховної роботи;

- виконання правил техніки безпеки;

- виконання заходів із запобігання дорожньо-транспортному травматизму;

- роль позакласної роботи з предметів у розвитку творчості вчителів та учнів;

- стан роботи з учнями пільгових категорій та з учнями, які стоять на обліку у ВКМСД.Організаційні питання :

- стан виконання навчальних програм у І семестрі 2013/2014 навчального року.- ознайомлення з порядком проведення ЗНО-2014

Питання навчальної роботи:

- Проведення предметних тижнівПитання виховної роботи :

- планування виховної роботи у ІІ семестрі 2013/2014 навчального рокуДиректор школи

ЗДНВР


ЗДНВР

ЗДНВР
Звіт

Наказ

Наказ

від


Наказ

План


План роботи

Лютий

2014

Питання навчальної роботи :

- підготовки до державної підсумкової атестації та організація повторення вивченого матеріалу. Виконання навчальних програм.

- інноваційна грамотність учителів як умова розвитку їх професіоналізму;

- результати роботи вчителів над індивідуальними методичними темами.


ЗДНВР
Березень

2014

Питання методичної та кадрової роботи :

Стан ведення шкільної документації

План роботи на канікули

-Хід підготовки до атестації вчителівПитання виховної роботи

- Робота із запобігання правопорушень серед учнів 9-12 –х класів

- ефективність участі класів у проведенні загальношкільних заходів
Наказ


План

роботи


НаказКвітень 2014

Питання навчальної роботи :

- Виконання практичних і лабораторних робіт з фізики, хімії та біології

- узагальнююче повторення , підготовка до державної підсумкової атестації .

Питання методичної та кадрової роботи :

- Організаційно – методичне завершення навчального року.

- атестація педпрацівників

Засідання наради при ЗДНВР протокол №

Наказ
Протокол
Травень 2014

Організаційні питання :

- підготовка документації до здачі в архів

- якість введення класних журналів

Питання навчальної роботи :

- стан підготовки до державної підсумкової атестації

- організація роботи з учнями з низьким рівнем навчальних досягнень


ЗДНВР
Червень 2014

Організаційні питання :

- нормативність оформлення випускної документаціїПитання виховної роботи :

- Аналіз виховної роботи та контроль за якістю проведення виховних заходів у 2013/2014 навчальному році.ЗДНВР

Класні керівники


Наказ
акт


протоколIІІ. Навчально- методична діяльність

Мета: Забезпечити педагогам умови для підвищення професійної компетентності, розширити напрямки і поглибити зміст науково-методичної роботи, створити умови для розвитку педагогічної ініціативи.
3.1.Організаційно-навчальна робота

п/п


Зміст

Строки

Відповідальний

Відмітка

про


виконання


1.

Розподіл учбового навантаження, тарифікація

Серпень

Директор

Наказ

2.

Затвердження календарно -тематичних планів

Серпень

ЗДНВР

Наказ

3.

Перевірка стану навчальних кабінетів

Серпень

ЗДНВР

Звіт

4.

Складання розкладів уроків, групових консультацій, заліків

Серпень

ЗДНВР

Розклад

5.

Контроль відвідування уроків та консультацій, дисципліни і індивідуальна робота з учнями

Протягом року

ЗДНВР

Кл. керівникиЗвіт

6.

Складання графіку залікових робіт, контрольних робіт

Вересень

Січень


ЗДНВР

Графік


7.

Перевірка заповнення класних журналів

Раз на місяць

ЗДНВР

Довідка

8.

Контроль за проведенням заліків, консультацій

Жовтень листопад

ЗДНВР

Книга внутрішньо-шкільного контролю

9

Перевірка про хід виконання плану та календарно-тематичного планування учбових програм

Грудень, січень

ЗДНВР

Наказ

10

Перевірка календарно-тематичних планів вчителів-предметників, складання і уточнення графіку проведення заліків, контрольних робіт, тематичного оцінювання

Грудень, січень

ЗДНВР

Наказ

11

Перевірка ведення класних журналів

Жовтень,

грудень, травень

березень


ЗДНВР

Наказ

12

Контроль проведення виховної роботи

Грудень

ЗДНВР

Наказ

13

Складання розкладу проведення державної атестації, затвердження складу атестаційних комісій, графіку консультацій

Квітень

ЗДНВР

Наказ,

розклад,


графік

14

Перевірка виконання навчальних програм за рік

Травень

ЗДНВР

Наказ

15

Організація індивідуальної роботи з учнями , які мають початковий рівень навчальних досягнень

Травень, серпень

ЗДНВР

3.2. Самоосвіта вчителів. Підвищення кваліфікації вчителів

Перспективний план - графік атестації педагогічних працівників

з вечірньою (змінною) формою навчанняП.І.Б.

Посада

Педагогічний стаж

Попередня атестація (дата)

Підвищення кваліфікації

Наступне підвищення кваліфікаціїДата чергової атестації

Примітка

2012

2013

2014

2015

2016

2017
Волошина Раїса Анатоліївна

Учитель хімії і біології

19

2012

2011

2016
18.03
Гайдар Марина Юріївна

Учитель англійської мови, інтегрований курс «Література»

1201316.03

Гета Світлана Михайлівна

Учитель англійської мови

10

04.04.

2008


2008

2012
04.03.
Дубовецька Зінаїда Іванівна

Учитель історії та правознавства

27

17.04.

2009


2008

201316.03.

Лобунець Олена Анатоліївна

Учитель математики

13

29.03.

2004


2005

2012

29.03.

18.03
Москаль Наталя Костянтинівна

Учитель української мови і літератури

38

23.04.

2008


2007

2012
23.03.
Шкарлет Таміла Іванівна

ЗДНВР, учитель фізики

20

19.04.

2006


2010

2015


18.03.
3.3. Організація методичної роботи

Мета методичної роботи: безперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів, їх ерудиції та компетентності в галузі відповідної науки (навчального предмету) та методики його викладання; розширення напрямків і поглиблення змісту методичної роботи, застосування новітніх педагогічних технологій, створення умов для розвитку педагогічної ініціативи, підвищення фахової майстерності, забезпечення курсами підвищення кваліфікації та атестації педагогічних кадрів.
Методична робота

Методична робота як система цілеспрямованої теоретичної, практичної, колективної та індивідуальної діяльності педагогів спрямована на відродження і розвиток національної освіти, підвищення кваліфікації та професійної майстерності вчителів, їхнє збагачення надбаннями української етнопедагогіки, науки, культури в усіх аспектах, дає можливість виділити традиційно притаманні їй основні функції: • діагностичну, яка дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності та вимоги до їх професіональної діяльності на рівні встановлених державних стандартів;

 • відновлюючи, яка передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у змісті освіти;

 • коригуючи, яка передбачає внесення змін до методичної інформації з урахуванням нових психолого-педагогічних теорій та потреб кожного вчителя;

 • компенсаційну, яка сприяє оновленню знань і вмінь педагогів відповідно до потреб життя;

 • прогностичну (випереджуючу), яка вимагає визначення знань та вмінь, необхідних педагогам у майбутньому;

 • моделюючу, яка забезпечує розроблення перспективи і орієнтирів педагогічної діяльності;

 • пропагандистську, яка спрямована на інформування педагогів, їх агітацію щодо впровадження в практику досягнень науки, ефективного педагогічного досвіду;

 • інформаційно-оцінну, яка полягає в утворенні і підтримці стабільного зворотного зв’язку, одиниці відповідності наслідків методичної роботи з плановим завданням та нормативними вимогами.

У 2013/2014 навчальному році методична робота підпорядкована темі:

«Підвищення якості результативності навчально-виховного процесу в умовах спільної проектної діяльності на основі професійної мобільності педагогічних працівників».


Основні завдання методичної роботи

 1. Якісна підготовка та проведення методичних тижнів і методичних днів, підвищення їх ролі в удосконаленні педагогічної майстерності педагогічного складу школи.

 2. Забезпечення високого методичного рівня проведення всіх видів занять.

 3. Підвищення якості проведення уроків та консультацій на основі впровадження нових інформаційних технологій.

 4. Продовження педагогічних експериментів щодо пошуку нових технологій, форм і методів навчання.

 5. Виявлення, узагальнення та розповсюдження ефективного педагогічного досвіду творчо працюючих учителів. Аналіз, апробація та впровадження нового методичного забезпечення освітнього процесу, впровадження нових форм, методів навчання, ефективного педагогічного досвіду.

 6. Організація взаємодії з іншими навчальними закладами, науково-дослідними закладами з метою обміном досвідом і передовими технологіями в сфері освіти.

 7. Приведення методичного забезпечення навчальних предметів у відповідність до вимог нормативних документів, навчальних планів і програм.

 8. Розробка навчальних, методичних і дидактичних матеріалів.

 9. Проведення робіт щодо удосконалення комплексної програми виховання учнів, формування в них високих моральних якостей.

 10. Підвищення якості проведення уроків та консультацій в результаті модернізації та розвитку навчально-матеріальної бази школи відповідно до змісту навчальних планів і програм, задач впровадження в освітній процес нових інформаційних технологій.


ІV. Становлення і розвиток виховної системи.
Стратегічні задачі виховної діяльності педагогів за вечірньою (змінною) формою навчання у 2013/2014 навчальному році

Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для всебічного розвитку особистості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.

Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно і з повною віддачею сил займатись здійсненням виховної діяльності та ефективно розв’язувати питання виховання учнів.

Керуючись Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Національною доктриною розвитку освіти, Конвенцією про права дитини, Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Концепцією превентивного виховання дітей і молоді, Програмами патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, Законом України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства»; Законом України від 21.06.2001 № 2558-ІІІ «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»; постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 № 2140 «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки», постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 № 350 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1209 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року» та додатковими заходами щодо забезпечення роботи колективу з виховання підростаючого покоління у 2013/2014 навчальному році, з метою безумовного забезпечення вимог законодавства щодо організації навчально-виховного процесу в установах виконання покарань виховну роботу з учнями школи проводити за такими напрямками:


Пріоритетні напрямки виховної роботи у 2013/2014 навчальному році

 • формування рис громадянина України, національної свідомості та самосвідомості учнів;

 • виховання духовної культури особистості;

 • виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

 • формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

 • утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті;

 • збагачення народних традицій, звичаїв;

 • виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;

 • формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;

 • забезпечення високої художньо-естетичної культури, повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров'я;

 • формування екологічної культури учнів, гармонії її взаємин з природою;

 • посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;

 • підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності;

 • створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування;

В основу виховної діяльності покласти педагогічну ідею Г.С. Сковороди: "Самопізнання людини - засіб духовного розвитку та морального самовдосконалення".
4.1. Спільна робота школи, сім’ї та громадськості з виховання учнів.

Педагогічна пропаганда серед батьків та населення


п/п


Завдання і зміст роботи

Строк виконання

Відпові-дальний

Відмітка про виконання

1.

Залучити батьків для участі в класних і загальношкільних заходах

Протягом року2.

Спланувати та проводити роботу з батьками, діти яких постійно не встигають, пропускають уроки та консультації без поважних причин

Протягом року

Профілактична рада
3.

Спланувати та проводити роботу з багатодітними сім’ями

Протягом року

Класні керівники
4.

Продовжувати зв’язки з підприємствами , на яких працюють батьки учнів та самі учні

щочверті

ЗДНВР
5.

Організувати роботу ради школи, батьківських комітетів

1 раз в чверть

ЗДНВР
6.

Проводити класні батьківські збори, батьківські лекторії

1 раз в чверть згідно з тематикою

ЗДНВР

класні керівники


7.

Проводити індивідуальну роботу з батьками:відвідування сімей, консультації, анкетування.

Протягом року

ЗДНВР,

класні керівники


8.

Провести конкурс ,,Історія моєї родини”

Протягом року
4.1.1. Робота з батьками

Головне завдання педагогічного колективу – залучити батьків у загальний виховний процес, використовуючи їх творчі можливості у позакласній роботі з класними колективами та індивідуальній роботі з неблагополучними родинами та дітьми.

З метою створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення їх освітніх потреб, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання в школі створений і діє батьківський комітет, який сформований від батьків кожного класу по 1 представнику.

Основні напрямки роботи з батьками:


 • участь батьків у роботі ради школи;

 • проведення класних і загальношкільних зборів та батиьківських конференцій;

 • особисті бесіди керівників школи та класних керівників з батьками;

 • консультації для батьків.
 1. Ознайомити батьків з законодавчими актами в галузі освіти:

 • Національною доктриною розвитку освіти;

 • Законом України «Про освіту»;

 • Законом України «Про загальну середню освіту»;

 • Положенням про загальноосвітній навчальний заклад;

 • Законом України «Про мови ...»;

 • Інструкцією про організацію та діяльність школи;

 • Статутом школи.

Протягом 2013/2014 навчального року

ЗДНВР, класні керівники.
 1. Познайомитись з матеріально-побутовими умовами родин:

а) дітей, що прибули до школи;

б) підлітків, схильних до правопорушень;

в) сиріт, напівсиріт;

г) дітей, що мають батьків-інвалідів;

д) багатодітних;

є) дітей. Які потерпіли від ЧАЕС;

ж) дітей-інвалідів.

Вересень-жовтень 2013 року

Класні керівники


 1. Взяти під контроль сімї, у яких батьки не забезпечують належного сімейного виховання.

Вересень 2013 року

ЗДНВР 1. Організувати спільну діяльність з родинами учнів, що потребують посиленої уваги.

3 вересня 2013 року

ЗДНВР, класні керівники.
 1. Залучити батьків до участі у класних виховних заходах, проведенні творчих зустрічей, конференцій тощо.

Протягом 2013/2014 навчального року

ЗДНВР


 1. Організувати роботу консультаційної психолого-педагогічної служби з надання допомоги батькам у вихованні дітей: координації дій батьків і педагогів під час корекції поведінки школярів, розв’язання конфліктних ситуацій тощо.

3 вересня 2013 року 1. Рекомендувати класним керівникам тематику класних батьківських зборів:

 • «Форми роботи батьків по вихованню у дітей відповідальності за якість навчання»;

 • «Особливості юнацького віку та їх урахування в сімейному вихованні»;

 • «Вплив батьків на організацію самоосвіти і самовиховання старшокласників»;

 • «Вплив сім’ї на організацію фізичного самовиховання старшокласників»;

 • «Культура міжособистістісних стосунків – важливий фактор успішного сімейного виховання»;

 • «Організація праці та відпочинку старшокласників під час ДПА».

Протягом 2013/2014 навчального року

Класні керівники.
 1. Підтримувати тісний контакт з кримінальною міліцією у справах неповнолітніх при відділах внутрішніх справ, а саме:

 • повідомляти інспекцію про пропуски учнями занять у вигляді листів;

 • давати письмові відповіді інспекціям у справах неповнолітніх про випадки порушення дисципліни.

Протягом 2013/2014 навчального року

ЗДНВР, класні керівники. 1. Підтримувати тісний контакт з громадськими організаціями підприємств, де працюють учні школи.

Протягом 2013/2014 навчального року

Класні керівники.
 1. Класним керівникам проводити систематичну індивідуальну роботу з підлітками, схильними до правопорушень, а саме:

 • підтримувати найтісніший зв’язок з батьками таких учнів, громадськістю;

 • ставити і розглядати питання на засіданні мікропедрад.

Протягом 2013/2014 навчального року

Класні керівники.
 1. Організовувати цикл лекцій для батьків з проблем охорони здоров’я учнів.

2 рази в семестр

ЗДНВР

Напрямок діяльності

Зміст діяльності

Форми діяльності

1.

Вивчення сімей учнів

Пізнання учнів та їх батьків, вивчення стилю життя родин, ознайомлення з домашніми умовами розвитку особистості дитини.

Відвідування сімей учнів, анкетування, проведення конкурсу творчих робіт «Моя сім’я», тестування, педагогічні майстерні, ділові ігри з батьками, формування банку даних про сім’ю «Родинна скарбничка» тощо.

2.

Залучення батьків до життєдіяльності класного колективу

Налагодження співпраці з батьками

Спільне планування виховної роботи в класі, колективні творчі справи; свята, вечори, концерти, відвідування театрів, виставок, бібліотек; прогулянки, походи, поїздки та подорожі; виставки творчих робіт; дні здоров’я; дні добрих справ.

3.

Здійснення педагогічного керівництва діяльністю батьківської ради

Утвердження і функціонування колективу батьків класу, підвищення дієвості батьківських зборів.

Вибір батьківської ради, допомога у плануванні та організації її діяльності, робота з сім’ями, які потребують педагогічної допомоги, установлення зв’язків з громадськістю тощо.

4.

Педагогічна освіта батьків

Духовне відродження сім"ї, що передбачає оволодіння батьками нормами суспільної моралі, етики, поведінки та культури взаємовідносин; підвищення педагогічної культури батьків, сприяння збереженню і відтворенню сімейних традицій, ознайомлення з методами сімейного виховання.

на різноманітні форми роботи, зокрема: батьківські збори, тематичні консультації; педагогічний десант, вечір запитань і відповідей, педагогічні практикуми; аукціон ідей сімейного виховання , день відкритих дверей тощо.


5.

Індивідуальна робота з батьками

Встановлення безпосереднього контакту з кожним членом сім’ї учня, досягнення взаєморозуміння щодо пошуку шляхів впливу на розвиток особистості дитини.

Індивідуальні бесіди з батьками, спільне визначення перспектив розвитку учня, педагогічні консультації, консультації психолога, індивідуальні доручення тощо.


6.

Інформування батьків про хід і результати навчання, виховання і розвитку учнів

Надання інформації батькам про стан навчання учнів, проблеми, що виникають, рівень вихованості та розвитку учнів.

Тематичні та підсумкові батьківські збори, індивідуальні консультації, перевірка щоденників учнів, складання карт розвитку учнів, а також таблиць результатів їх навчальної діяльності, ведення щоденників спостережень.


4.2.Організація виховної роботи з учнями школи та орієнтовна тематика проведення годин спілкування

Мета: переорієнтація всіх учасників навчально-виховного процесу на особистісно-орієнтоване виховання в контексті нової парадигми освіти, основними завданнями педколективу ставляться такі:

 • національне виховання;

 • патріотичне виховання;

 • громадянське виховання;

 • морально - етичне виховання;

 • родинне виховання;

 • екологічне виховання;

 • профілактика правопорушень, шкідливих звичок;

 • психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів

 • робота з дітьми пільгового контингенту.

Вважаються пріоритетними в педагогічній діяльності активні методи виховання, що грунтуються на демократичному стилі взаємовідносин, сприяють вихованню самостійності учнів, формуванню їх критичного мислення, ініціативності, творчості, стимулюванню розвитку самоорганізації і самоуправлінню учнів як основи громадянського самовизначення.

З метою виховання в учнів почуття громадянської та національної гідності, активності, цілеспрямованості, бережливого відношення до навколишнього середовища впроваджувати в учнівських колективах демократичні принципи, широко використовувати їх у роботі органів учнівського самоврядування.


Організація виховної роботи з учнями школи

та орієнтовна тематика проведення годин спілкування
Вересень, 2013 рік

Блок «Я - особистість»

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік iconМатематичний віночок
Жижченко Інна Яківна, вчитель математики Кислівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської...
План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік iconКуп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
...
План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік iconВисочанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Харківської районної ради Харківської області Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік та перспективи розвитку школи на 2015/2016 навчальний рік
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, адміністрації та директора...
План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік iconКуп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мудре слово вислови про Україну, рідний край, українську мову та пісню
Щоб крилаті вислови були завжди під рукою, ми уклали збірку «Мудре слово», до якої уміщено вислови видатних митців сучасності та...
План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік iconЗміст вступ Розділ 1
Нурмухаметов Олексій Русланович, учень 10-а класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №58 Харківської міської ради...
План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік iconЗвіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Романової Людмили Вікторівни
У 2012-2013 навчальному році діяльність школи була спрямована на здійснення державної політики в галузі освіти, створення належних...
План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік iconХарківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №129 харківської міської ради харківської області
Харківської міської ради Харківської області, присвячені ювілею Т. Г. Шевченка за період жовтень-грудень 2013
План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік iconКожевніков Андрій
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №87 Харківської міської ради Харківської області
План роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік iconБібліотека Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №85 Харківської міської ради Харківської областіБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка