План роботи Новоселівського навчально-виховного комплексуСторінка1/35
Дата конвертації28.09.2017
Розмір5,43 Mb.
ТипПлан роботи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Затверджено

на засіданні педагогічної ради

Новоселівського НВК

від ___________ протокол № ____

Голова педагогічної ради

___________Л.А.Андрієнко

План роботи

Новоселівського

навчально-виховного комплексу

(загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад)

Нововодолазької районної ради

Харківської області

на 2014 / 2015 навчальний рік


Погоджено

на засіданні ради НВК

від ____________ протокол № ___

Голова ради НВК

­­­­­­­­­­­ ____________ В. М.Оклей
ЗМІСТ


з/п

Зміст

Сторінка

1.

ВСТУП

АНАЛІЗ РОБОТИ НОВОСЕЛІВСЬКОГО НВК ЗА 2013/2014 навчальний рік ТА ЗАВДАННЯ НА 2014/2015 навчальний рік…………………………...4

 • Аналіз мережі Новоселівського НВК…………………………………...

4

 • Аналіз роботи щодо підготовки дітей 5-річного віку до навчання…..

6

 • Аналіз роботи Новоселівського НВК щодо виконання ст. 53 Конституції України, ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»…………………………………………………………………….

6

 • Аналіз кадрового забезпечення………………………………………….

8

 • Робота з кадровим резервом…………………………………………….

9

 • Організація атестації педагогічних працівників……………………….

10

 • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (стажування, курси підвищення кваліфікації, перепідготовка тощо)………………....................................................................................

11

 • Робота зі зверненнями громадян……………………………………….

12

 • Аналіз роботи дошкільного підрозділу…………………………………

12

 • Державна атестація навчального закладу………………………………

16

 • Аналіз виховної роботи………………………………………………….

16

 • Аналіз роботи по забезпеченню безпеки життєдіяльності учнів, створенню умов для забезпечення психічного та фізичного здоров’я учнів і вчителів…………………………………………………………...

21

 • Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота………………...

25

 • Соціальний захист, охорона здоров’я…………………………………...

30

 • Аналіз роботи щодо правової просвіти, запобігання злочинності, правопорушенням, бездоглядності………………………………………

33

 • Аналіз роботи щодо виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»……………………………………………………..

34

 • Аналіз методичної роботи з педагогічними кадрами………………….

35

 • Результати участі вчителів НВК в професійному конкурсі «Учитель року»………………………………………………………………………

39

 • Моніторинг навчальних досягнень учнів 5-11 класів з предметів……

41

 • Підсумки державної підсумкової атестації учнів 4 класу…………….

43

 • Моніторинг результатів державної підсумкової атестації учнів 9 класу у 2013/2014 навчальному році……………………………………

44

 • Підсумки державної підсумкової атестації учнів 11 класу…………...

46

 • Робота по підготовці до ЗНО……………………………………………

47

 • Результати роботи щодо впровадження Державного стандарту початкової освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти……………………………………………….

47

 • Аналіз роботи щодо реалізації програми «Обдарована молодь»……..

50

 • Моніторинг результатів зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації учнів…………………………………

53

 • Аналіз здійснення контрольно-аналітичної діяльності адміністрації...

54

 • Аналіз результатів здійснення моніторингових досліджень навчальних процесів…………………………………………………….

71

 • Аналіз роботи з охорони праці…………………………………………..

71

 • Аналіз роботи щодо виконання статті 10 Конституції України, Закону України «Про засади державної мовної політики» (зі змінами)…………………………………………………………………..

72
 • Аналіз роботи шкільної бібліотеки……………………………………...

73

 • Аналіз роботи щодо комп’ютеризації та інформатизації навчального та управлінського процесів…………………………………………….

78

 • Аналіз фінансово-господарської діяльності…………………………….

80

 • Організація медичного обслуговування та харчування учнів…………

80

 • Висновки та основні завдання на 2014/2015 навчальний рік…………

81

2.

РОЗДІЛ І. РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ………………………………………….

83

3.

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У НОВОСЕЛІВСЬКОМУ НВК………………………………………………….


2.1. Створення умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти…………………………………………………………………..

89

2.2.Організація допрофільної підготовки та профільного навчання…………

91

2.3. Робота педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості навчання і виховання учнів……………………………………………………..

93

2.4. Організація роботи щодо підготовки дітей 5-річного віку до школи……

96

2.5. Виконання ст.10 Конституції України, Закону України «Про засади державної мовної політики»……………………………………………………..

97

2.6. Організаційно-дорадча діяльність………………………………………….

100

2.6.1. Педагогічні ради…………………………………………………………..

100

2.6.2. Наради при директорові………………………………………………….

102

2.6.3. Засідання ради НВК……………………………………………………….

106

3.

РОЗДІЛ ІІІ. ВИХОВНА, ПОЗАКЛАСНА ТА ПОЗАШКІЛЬНА РОБОТА

107

3.1. Основні завдання виховної роботи…………………………………………

108

3.2. Організація роботи щодо розвитку учнівського самоврядування………..

111

3.3. Захист Вітчизни, військово-патріотичне виховання………………………

111

3.4. Робота щодо запобігання злочинності, правопорушенням, дитячій бездоглядності…………………………………………………………………….

115

3.5. Формування основ здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед учнівської молоді, запобігання захворюванням на СНІД………………………………………………………..

117

3.6. Робота з батьківською громадськістю……………………………………..

122

Тематика загальношкільних батьківських зборів……………………………...

125

4.

РОЗДІЛ ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ. РОБОТА ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ………………………………………

128

4.1. Завдання методичної служби……………………………………………….

128

4.2. Організаційна робота………………………………………………………..

128

4.3.1.План роботи Новоселівського НВК щодо підготовки та проведення атестації педагогічних працівників……………………………………………..

128

4.3.2. Атестація педагогічних працівників……………………………………..

128

4.3.3. Курсова перепідготовка педагогічних працівників…………………….

129

4.3.4. Освоєння методики реалізації методичної теми……………………….

130

4.3.5. Організація роботи методичних об’єднань, творчих, динамічних груп, семінарів, мікрогруп із наступності…………………………………………….

131

4.3.6. Проведення професійних конкурсів……………………………………...

132

4.3.7.Робота щодо узагальнення ефективного педагогічного досвіду………..

133

4.3.8. Участь у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій………..

134

4.3.9. Упровадження інноваційних технологій…………………………………

134

4.3. Організація роботи з обдарованими дітьми……………………………….

134

5.

РОЗДІЛ V. КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ………………….

139

5.1. Програма здійснення внутрішнього контролю……………………………

140

5.2. Моніторингові дослідження. Рейтингування……………………………..

151

5.3. Річна циклограма діяльності адміністрації………………………………..

158

5.4. Перспективний план перевірки стану викладання предметів…………..

162

6.

РОЗДІЛ VІ. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА ЖИТТЯ ДІТЕЙ. ОХОРОНА ПРАЦІ. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА………………………………………………..

163

7.

РОЗДІЛ VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ТА МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УЧНІВ. ОЗДОРОВЛЕННЯ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

167

8.

РОЗДІЛ VІІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ПЛАН РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ………………………………………………..

170

9.

РОЗДІЛ ІХ. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ НВК…………

173

10.

РОЗДІЛ Х. СПІЛЬНА РОБОТА НВК, СІМ’Ї ТА ГРОМАДСЬКОСТІ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ…………………………

175

11.

РОЗДІЛ ХІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ………………………..

177

12.

РОЗДІЛ ХІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ…..

182

13.

ДОДАТКИ………………………………………………………………………..Додаток №1. План роботи семінару по методичній темі НВК у 2014/2015 навчальному році………………………………………………………………..

187
Додаток №2. План заходів з підготовки учнів 11 класу Новоселівського НВК до зовнішнього незалежного оцінювання у 2014/2015 навчальному році…………………………………………………………………………………

188
Додаток №3. План заходів щодо проведення обліку дітей шкільного віку….

190
Додаток №4. Заходи щодо організованого початку навчального року……….

192
Додаток №5. Заходи щодо організованого закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації………………………………….

197
Додаток №6. План заходів щодо енергозбереження на 2014/2015 навчальний рік…………………………………………………………………….

200
Додаток №7. Заходів щодо підготовки Новоселівського НВК до нового навчального року в осінньо-зимовий період 2014/2015 років……………….

201
Додаток №8. План роботи Ради профілактики правопорушень на 2014/2015 навчальний рік…………………………………………………………………….

203
Додаток №9. Організація літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2014/2015 навчальному році……………………………………………………..

205
Додаток №10. Соціальний захист дітей у 2014/2015 навчальному році………

206
Додаток №11.План роботи гуртка ДЮП………………………………………..

207
Додаток №12. План роботи гуртка ЮІД………………………………………...

208
Додаток №13. План спільної роботи закладу із службою у справах дітей…...

209
Додаток №14. Профорієнтаційна робота з учнями…………………………….

210
Додаток №15. Заходи щодо запобігання травматизму під час навчально-виховного процесу………………………………………………………………..

211
Додаток №16. Заходи по формуванню навичок здорового способу життя…...

212
Додаток №17. Заходи щодо організації виховної роботи у 2014/2015 навчальному році…………………………………………………………………

213
Додаток №18. Заходи щодо підвищення результативності участі учнів в олімпіадах, конкурсах, турнірах, МАН у 2014/2015 навчальному році………

215
Додаток №19. Організація роботи шкільних методичних об’єднань…………

217
Додаток №20. Виконання Комплексної програми профілактики правопорушень у 2014/2015 навчальному році………………………………..

227
Додаток №21. Заходи щодо проведення циклу уроків та форм виховної діяльності, присвячених поводженню учнів з вибухонебезпечними предметами на 2014/2015 навчальний рік………………………………………

230
Додаток №22. План заходів Місячника попередження дорожньо-транспортних пригод «Увага! Діти на дорозі!»………………………………..

231
Додаток №23. Графік проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році…………….

232
Додаток №24. Графік проведення предметних тижнів у 2014/2015 навчальному році…………………………………………………………………

233

ВСТУП
АНАЛІЗ РОБОТИ НОВОСЕЛІВСЬКОГО НВК

ЗА 2013/2014 навчальний рік ТА ЗАВДАННЯ НА 2014/2015 навчальний рік
У 2013/2014 навчальному році педагогічний колектив Новоселівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської області забезпечував реалізацію основних завдань державної політики в галузі освіти. Робота учнівського та педагогічного колективу здійснювалася згідно з чинним законодавством, була спрямована на виконання основних завдань і положень Конституції України, Законів України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про дошкільну освіту» (зі змінами), «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) , «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», відповідно до постанови Кабінету Міністру України від 27 серпня 2010 р. № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», постанови Кабінету Міністру України від 27 серпня 2010 р. № 776 «Про внесення зміни до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 (для 10,11класу), постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2012 № 921 «Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128, наказу Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.01.2011 №58 «Про затвердження Концепції літературної освіти», наказ Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 13.07.2009 № 329 «Про затвердження заходів Головного управління освіти і науки з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки», листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010 №1.4./18-3882 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі», інструктивно-методичного листа від 24.01.2007 № 1/9-36 «Про режим роботи дитячих навчальних закладів», інструктивно-методичного листа від 03.07.2009 № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п`ятирічного віку» та інших нормативних документів.

Навчальний заклад функціонує на підставі Статуту, затвердженого 12 липня 2012 року. Заклад діє як навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської області. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.


Аналіз мережі Новоселівського НВК
Педагогічним колективом Новоселівського НВК проведено велику роботу щодо збереження й розвитку мережі закладу. У 2013/2014 навчальному році у Новоселівському НВК функціонувало 11 класів, із них: школа І ступеня – 4 класів, школа ІІ ступеня – 5 класів, школа ІІІ ступеня – 2 класи.

Мережа Новоселівського НВК


Мережа закладу

2011/2012 н.р.

2012/2013 н.р.

2013/2014 н.р.

Кількість класів та учнів на початок і кінець навчального року

11-139


11-135

11-142


11-138

11-129


11-127

Середня наповнюваність

14

13

12

Дошкільний підрозділ

-

13

18


16

26


Організація індивідуального навчання

1

1


1Клас

Початок 2011-2012 н.р.

Кінець 2011-2012 н.р.

Початок

2012-2013 н.р.Кінець 2012-2013 н.р.

Початок 2013-2014 н.р.

Кінець 2013-2014 н.р.

1

11

11

13

14

14

14

2

16

16

10

9

14

14

3

15

15

16

16

10

10

4

16

16

14

14

14

14

5

11

11

13

11

12

11

6

16

16

11

11

11

11

7

14

14

16

15

11

11

8

18

18

14

14

16

16

9

13

13

19

18

14

14

10

9

10

6

6

7

6

11

-

-

10

10

6

6

Всього

139

140

142

138

129

127

Дані таблиці свідчать про зменшення кількості учнів у закладі, це пояснюється передусім демографічною ситуацією в селі.

У 2013/2014 навчального року у Новоселівському НВК було організовано індивідуальне навчання учню 3 класу Компанійцю Миколі з 01.09.2013 по 30.05.2014. Індивідуальне навчання організовано відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 р. N 732, заявою батьків, довідкою ЛКК та рішенням педради (протокол №1 від 30.08.2013). Було видано наказ «Про організацію індивідуального навчанняз учнем 3-го класу Компанійцем Миколою на 2013/2014 навчальний рік» від 30.08.2013 № 261, відповідно до якого проводилася вся робота з учнем упродовж 2013/2014 навчального року.

Заступником директора з навчально-виховної роботи Александровою Т.М. було складено індивідуальний плани для Компанійця Миколи з урахуванням індивідуальних особливостей та кількості годин, відведених на індивідуальне навчання, які затверджено начальником відділу освіти. Складено оптимальний розклад занять, який погоджений з батьками учня.

Заступником директора з навчально-виховної роботи Александровою Т.М. постійно здійснювався контроль за обліком навчальних занять.
Аналіз роботи

щодо підготовки дітей 5-річного віку до навчання
На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», вимог до рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей дошкільного віку, Базового компоненту дошкільної освіти України (державного освітнього стандарту) і реалізації Державної базової програми, Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року із метою отримання повної інформації про навчальний заклад було проведено збори для батьків майбутніх першокласників, організовано роботу підготовки до школи вчителем АбрамовичЛ.В. проводилися заняття за розділами «Фізичний, мовленнєвий, пізнавальний, художньо-естетичний розвиток» Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Керівником шкільного методоб’єднання Свид О.А. між школою І-го ступеня і дошкільним підрозділом складено план роботи з наступності, організовано і проведено спільні заходи для дітей старшого дошкільного віку і учнів початкової школи.

Головна умова забезпечення наступності – спрямованість педагогічного процесу дитячого садка і школи на всебічний розвиток особистості дитини.

Для дітей, які виховувалися вдома, були організовані та проводилися підготовчі курси з 10.10.2013 по 11.04.2014 року. Тривалість занять була 20 хвилин.Кожного четверга учитель проводив для майбутніх першокласників по три уроки. Діти за цей час змогли згуртуватись в маленький колектив.

Учителі закладу опрацьовували Державний стандарт загальної початкової освіти та інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2014 навчальному році».У наступному навчальному році особливу увагу необхідно акцентувати на вирішенні таких питань: збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей, забезпечення максимального використання виховного потенціалу педагогів у формуванні особистості учнів, підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків, заохочення їх до участі у навчально-виховному процесі на засадах партнерства і взаємоповаги, запобігання перевантаженню учнів, активізацію різних форм взаємодії між дошкільним підрозділом та школою І ступеня.
Аналіз роботи Новоселівського НВК

щодо виконання ст. 53 Конституції України,

ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»
На виконання статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми Державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку, які проживають на території села. Усього дітей шкільного віку 250, з них не підлягають навчанню (хворі) – 1, навчаються у гімназії 129, навчаються в інших школах 73, у ПТУ – 15, у ВНЗ І-ІІ-го рівня акредитації– 27, у ВНЗ ІІІ-ІV-го рівня акредитації – 4.

Стан охоплення дітей шкільного віку навчанням у мікрорайоні закладу станом на 10 червня 2014 року


Всього дітей шкільного віку від 6 до 18 р.

Підляга-ють навчан-ню

Не підляга-ють навчанню (за станом здоров’я)

Навчаються в загальноосвітніх закладах

Не охоплені загальною середньою освітою

Діти та підлітки, які неохоплені навчанням
Всього

6-річні

ПТЗН

Інші

1кл.

2кл.

3кл.

4кл.

5кл.

6кл.

7кл.

8кл.

9кл.

10кл.

11кл.

Всього

230

229

1

229

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Аналітичні відомості про дітей та підлітків шкільного віку мікрорайону закладу станом на 15 вересня 2013 р.
За віком

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

Всього дітейВсього за списком

16

16

22

20

22

20

17

21

17

25

20

28

6

7

250Прописані, але не проживаютьНе підлягають навчанню (хворі)Навчаються в закладі

11


14

6

16

15

14

11

12

13

10

7

-

-

-

129Навчаються в інших загальноосвітніх закладах

5


2

15

4

6

6

6

9

4

7

4

4

1

2

73Навчаються в ПТУ


1

8

8

3

15Навчаються в ВНЗ 1-2 р. акредитації

-

6

7

11

3

-

27Навчаються в ВНЗ 3-4 р. акредитації


3

1
4Навчаються в заочних школахВже мають загальну середню освіти


Не досягли шкільного віку, з них:
Відвідують ДНЗ


Не відвідують ДНЗ
Не навчаються1
1
2Не відвідують навчальний заклад
Прогностичні дані щодо працевлаштування випускників 9,11-х класів 2013/2014 н.р. наведені у поданій нижче таблиці.


Працевлаштування випускників 9-х класів, які навчалися у закладі

у 2013/2014 навчальному році


Кількість випускників

Всього навчається

Продовжують отримувати освіту

Всього не навчаються

З них

Хворі та виїхали за межі області

інші

10 кл. школи

Вечірня школа

ПТНЗ

ПТНЗ І-ІІ р. акр.

інші

Праце-влаштовано

Не працюють не навчаються

18

18

4

1

6

7

-

-

-

-

-

-
Аналіз кадрового забезпечення
У 2013/2014 н.р. Новоселівський НВК був повністю укомплектований педагогічними кадрами згідно зі штатним розписом на 100%. Розстановка кадрів умотивована й раціональна, здійснюється з урахуванням творчих здібностей, кваліфікації та побажань учителів. На 01.09.2013 у навчальному закладі здійснювали педагогічну діяльність 20 педагогічних працівників (із них два сумісники - учитель інформатики Скиба В.С. та учитель фізики Килипко О.П.).
Розподіл педагогічних кадрів за віком


За віком

20-30 років

31–40 років

41-50 років

51-54 років

55–60 років

60–і більше

Кількість осіб

2

6

9

2

1

-

%

9,5%

28,6%

42,8%

4,8%

9,5%

-
Основна категорія вчителів – віком від 35 до 50 років, що є оптимальним показником із позицій досвіду та компетентності водночас із продуктивністю та якістю в перспективі.

Середнє педагогічне навантаження на вчителя становить 19 годин на тиждень.

При розподілі тижневого навантаження вчителів адміністрація закладу враховувала кваліфікацію педагога, результативність його роботи за попередні роки, рекомендації профспілкового комітету з метою соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, віковий склад учителів та досвід їх роботи.

Основними мотивами розстановки педагогічних кадрів є : • рівень кваліфікації;

 • педагогічний досвід;

 • інноваційність;

 • наступність у роботі вчителя;

 • характер взаємин суб’єктів навчально-виховного процесу.


Аналіз плинності педагогічних кадрів


Кількість педпрацівників

Навчальний рік

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Прибуло

3

0

0

Вибуло

2

1

0

Причина вибуття: вихід на пенсію за віком.


Освітній рівень педагогічних працівників
Кадровий аналіз освітнього рівня педагогічних працівників навчального закладу був здійснений на підставі документів про освіту, які надані працівниками при прийомі на роботу та знаходяться в їхніх особових справах.
Склад педагогічних працівників за освітою


Навчальний рік

Усього педагогічних працівників

Освіта

Вища

Незакінчена вища

Середня спеціальна

Середня

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

2012/2013

21

19

91,2%

0

0

2

8,8%

0

0

2013/2014

20

18

90%

0

0

2

10%

0

0

Освітній рівень педагогічних працівників Новоселівського НВК вирізняється високими показниками: 18 учителів (90%) мають вищу педагогічну освіту.

Навчально-виховний процес забезпечено фахівцями, які мають спеціальну освіту, володіють державною мовою, 100% педагогічного колективу володіє навичками роботи з комп’ютером на рівні користувачів.

Робота з кадровим резервом
До кадрового резерву Новоселівського НВК зараховувалися професійно підготовлені працівники, які мають вищу педагогічні освіту, успішно виконують свої посадові обов’язки, виявляють ініціативу, організаторські здібності та вирізняються високими моральними якостями.

Директор НВК проводила роботу із працівниками, зарахованими до кадрового резерву, згідно з затвердженими індивідуальними планами, які передбачали неперервне навчання шляхом самоосвіти.

Робота з кадровим резервом була організована у такий спосіб:


 • підвищення кваліфікації з питань управлінської діяльності;

 • участь у роботі семінарів, нарад, конференцій із відповідних проблем та питань діяльності НЗ;

 • виконання доручень , пов’язаних із удосконаленням роботи НВК;

 • підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти.

Організація атестації педагогічних працівників
Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяла атестація педагогічних кадрів, яка проводилася відповідно до закону «Про загальну середню освіту» (ст.27) та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930.

Атестація планується як у перспективі, так і на кожний навчальний рік.

У плані роботи Новоселівського НВК на поточний навчальний рік наявний розділ щодо організації та проведення атестації, план атестації на 2015 рік. Створено куточок атестації, в якому розміщені необхідні для вивчення атестаційні матеріали, видано накази щодо організації та проведення атестації. Протоколи атестаційної комісії оформлюються вчасно,оригінали атестаційних листів зберігаються в особових справах педпрацівників.

Атестація проходила шляхом поетапного виконання запланованого вивчення системи роботи педагогічних працівників через відвідування уроків, позакласних заходів, у тому числі відкритих; через аналіз матеріалів внутрішкільного контролю, рівня виконавчої та трудової дисципліни вчителів упродовж атестаційного періоду; через ознайомлення з персональними напрацюваннями педагогів, представленими на обласній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій, на Всеукраїнських конкурсах; через вивчення результатів діяльності вчителів щодо роботи зі здібними та обдарованими учнями та самоосвітньої діяльності.

Апеляції до атестаційних комісій вищих рівнів відсутні.

Атестація проводиться згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників і здійснюється на основі комплексної оцінки професійної діяльності й загальної культури педагогів, які атестуються. Проводиться чергова й позачергова атестації. Безконфліктне проведення атестації забезпечується демократичними взаєминами між учителями, які атестуються, і членами атестаційної комісії, їхньою готовністю до конструктивної та результативної роботи, відкритістю планування й дотриманням норм і правил проходження атестації.

У період атестаційної кампанії традиційними стали індивідуальні зустрічі-співбесіди голови комісії (директора) з учителями, які підлягають атестації, творчі звіти, проведення відкритих уроків, позакласних заходів педпрацівниками.

Двічі на рік здійснюється коригування бази даних педагогічних працівників.Результати атестації педагогічних працівників


Результати атестації


2013/20134

Усього педагогічних працівників

20


Атестовано

4

Вища кваліфікаційна категорія

1

встановлено

0

підтверджено

1

І кваліфікаційна категорія

1

встановлено

1

підтверджено

0

ІІ кваліфікаційна категорія

0

встановлено

0

підтверджено

0

Учитель-методист

0

присвоєно

0

підтверджено

0

Старший учитель

2

присвоєно

0

підтверджено

2


Розподіл педагогічних працівників

за кваліфікаційними категоріями станом на 30.05.2014


Навчальний рік

Усього педагогічних працівників

Мають кваліфікаційну категорію

Спеціаліст

Спеціаліст

ІІ категорія

І категорія

Вища

категорія

2013/2014

18

4(20%)

2(10%)

8 (40%)

4(20%)

На сьогоднішній день у закладі працюють вчителі з категорією:

Спеціаліст – 4

Спеціаліст ІІ категорії - 2

Спеціаліст І категорії - 8

Звання «Старший учитель» - 4

Спеціаліст вищої категорії – 4


Таким чином, система атестації педагогічних працівників Новоселівського НВК успішно виконує стимулюючу функцію та зумовлює стійку тенденцію до зростання якісного складу педагогічного колективу.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

(стажування, курси підвищення кваліфікації, перепідготовка тощо)
Творче зростання, формування педагогічної майстерності кожного педагога закладу – одне з головних завдань розвитку освітньої системи закладу.

Закономірним у ході атестації педагогічних працівників є підвищення їх кваліфікації. Однією з форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, методів і форм її проходження.

У Новоселівському НВК складено перспективний план курсової перепідготовки педагогічних працівників на 5 років, який виконується в повному обсязі. Курси підвищення кваліфікації педагоги закладу проходять за планом та в повному обсязі, що підкріплюється відповідними сертифікатами. У плані роботи закладу на поточний навчальний рік наявний розділ щодо підвищення кваліфікації працівників.

Дані про проходження курсів підвищення кваліфікації


Рік

2012

2013

2014

Кількість педагогічних працівників

2

4

3

Проведення атестації без попереднього проходження курсів підвищення кваліфікації не допускається.

Із метою підвищення кваліфікації упродовж міжкурсового періоду створено умови для професійного зростання педагогічних працівників.

Підвищення професійної компетентності вчителів забезпечується відповідною внутрішкільною організацією методичної роботи. Заходи на підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників плануються і проводяться як відповідно до особистих запитів та інтересів педагогів, так і з урахуванням сучасних новітніх тенденцій у педагогіці.

Педагоги Новоселівського НВК пройшли навчання в КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» за спецкурсами, а саме: 1. Білоброва Т.М., вчитель основ здоров`я, зі світової літератури та російської мови";

 2. Маркіна Л.В., вчитель біології, з природознавства.

Щороку подаються заявки до КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» на проходження спецкурсів педагогами закладу.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Схожі:

План роботи Новоселівського навчально-виховного комплексу iconСмілянський навчально-виховний комплекс
Вдовенко Олена Володимирівна, вчитель музичного мистецтва та художньої культури, першої кваліфікаційної категорії, Смілянського навчально-виховного...
План роботи Новоселівського навчально-виховного комплексу iconПрограма факультативного курсу «письменники красноградщини»
За загальною редакцією А. Г. Мустафіної, директора Наталинського навчально-виховного комплексу
План роботи Новоселівського навчально-виховного комплексу iconУкраїнська література
Туменського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ііі ступенів дошкільний навчальний заклад»
План роботи Новоселівського навчально-виховного комплексу iconВиконала: Сезько Олена Анатоліївна, учениця 10 класу
Міненко Дмитро Володимирович, вчитель історії Миколаївського навчально-виховного комплексу
План роботи Новоселівського навчально-виховного комплексу iconКущенко Ольга Олексіївна, Вчитель історії та правознавства навчально – виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів»

План роботи Новоселівського навчально-виховного комплексу iconУтвердження нового професійного світогляду творчої активності педагога
Новоархангельського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія»
План роботи Новоселівського навчально-виховного комплексу iconАйзек Азімов «Фах». Погляд письменника-фантаста на освіту майбутнього
Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю
План роботи Новоселівського навчально-виховного комплексу iconВідділ освіти Уманської міської ради Методичний кабінет Уманський навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа-інтернат імені
Укладач: учитель української мови та літератури Уманського навчально-виховного комплексу Загальноосвітня школа-інтернат І – ІІ ступенів...
План роботи Новоселівського навчально-виховного комплексу iconУправління освіти виконавчого комітету шепетівської міської ради методичний кабінет
Укладач Гарбарець Валентина Миколаївна вчитель англійської мови навчально-виховного комплексу №1 у складі: «Загальноосвітня школа...
План роботи Новоселівського навчально-виховного комплексу iconВідділ освіти артемівської міської ради міський методичний кабінет опис педагогічного досвіду вчителя англійської мови артемівського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 ім. Артема – багатопрофільний ліцей»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка