Почесний професор Сумського державного університетуСторінка1/6
Дата конвертації19.04.2017
Розмір1,1 Mb.
  1   2   3   4   5   6

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ХІРУРГІЇ З КУРСОМ ОНКОЛОГІЇ

БІБЛІОТЕКА

ФІЛІАЛ БІБЛІОТЕКИ В МЕДИЧНОМУ ІНСТИТУТІ

Біобібліографія вчених університету

Випуск 8

Почесний професор Сумського державного університету

Микола Григорович

Кононенко

До 75-річчя від дня народження
Біобібліографічний покажчик

наукових праць

за 19712012 роки

Суми


Сумський державний університет

2012


016

П-84П-84

Почесний професор Сумського державного університету Микола Григорович Кононенко : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / укладач О. В. Крицька. – Суми : Сумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті, 2012. – 97 с. – (Біобібліографія вчених університету. Вип. 8).У біобібліографічному покажчику зібрані матеріали про життєвий шлях, наукову діяльність професора Сумського державного університету Миколи Григоровича Кононенка, який працює в напрямку досліджень перфоративної виразки пілородуоденальної зони, спайкової хвороби очеревини, мезентеріального тромбозу, травматичного ушкодження органів черевної порожнини, комбінованих і комбіновано-розширених оперативних втручань в онкології. Покажчик виходить до 75-річчя від дня народження лікаря-науковця.
© Сумський державний університет, 2012

c:\users\kibalnik_ulya\desktop\1 001.jpg


СТИСЛА БІОГРАФІЯ

МИКОЛИ ГРИГОРОВИЧА КОНОНЕНКА
Кононенко Микола Григорович народився 14 грудня 1937 р. у селі Іваниця Недригайлівського району Сумської області в сім’ї колгоспників.

Після закінчення Недригайлівської середньої школи у 1954 році вступив у Станіславський (нині Івано-Франківський) державний медичний інститут.

У 1960 р. закінчив інститут за спеціальністю лікаря. За бажанням був направлений у Луганську область у ЦРЛ вугільної шахти Черкаська Північна № 2 на посаду лікаря-хірурга.

Трудова діяльність розпочалася 7 липня 1960 р. з посади завідувача хірургічного відділення ЦРЛ. Підвищував кваліфікацію в Луганській обласній лікарні на курсах із хірургії з травматологією, урології, засвоїв основи анестезіології.

У 1963 р. повернувся на Сумщину. Упродовж 1963 – 1973 рр. працював хірургом-онкологом, а з 1968 р. – завідувачем хірургічного відділення Сумського облонкодиспансеру. Оволодів методикою проведення онкологічних операцій і впровадив нові види оперативних втручань. Виконував громадські доручення, був секретарем партбюро партійної організації.

Ще лікарем-практиком розпочав наукову роботу і в 1973 р. вступив до аспірантури Київського НДІ онкології та рентгенорадіології МОЗ України. У 1977 р. захистив дисертацію “Комбинированные оперативные вмешательства при раке прямой кишки”. Працюючи над кандидатською дисертацією, вперше в СРСР впровадив розроблені за кордоном надрадикальні втручання при місцево поширеному раку прямої кишки – евісцерації таза. Працював молодшим, згодом старшим науковим співробітником, а з 1981 р. очолив науковий підрозділ НДІ – відділення дитячої онкології.

У 1990 р. захистив докторську дисертацію “Неорганные новообразования малого таза (клиника, диагностика, лечение)”. За матеріалами дисертації опубліковано понад 70 наукових праць. Упродовж 12 років виконував обов’язки позаштатного дитячого онколога МОЗ України.

З лютого 1993 р. працює в Сумському державному університеті на посаді завідувача кафедри хірургії з дитячою хірургією і курсом онкології, а з 1 вересня 2010 р. – професор кафедри. У 1995 р. М. Г. Кононенку присвоєно вчене звання професора, а в 2010 р. – Почесного професора Сумського державного університету.c:\users\kibalnik_ulya\desktop\img_6131.jpg

Микола Григорович - член Атестаційної комісії УОЗ Сумської ОДА, вченої ради СумДУ та Медичного інституту СумДУ, член профспілкового комітету СумДУ. Атестований на вищу категорію з хірургії та онкології.


НАУКОВА ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


Кононенко Микола Григорович закінчив Станіславський (нині Івано-Франківський) державний медичний інститут. У 1960 р., ще будучи студентом, захопився хірургією, почав займатися науковою діяльністю в студентських наукових гуртках на кафедрах хірургії та топографічної анатомії і оперативної хірургії. Посідав призові місця на інститутських олімпіадах, брав участь у роботі студентських наукових конференцій в інших ВНЗ України.

Необхідно зазначити, що в той час не було інтернатури, а шостий курс навчання (субординатуру) студенти проходили у районних лікарнях. Це вимагало засвоєння обраної спеціальності вже з перших років навчання, а саме: відмінних знань у першу чергу з анатомії, оперативної хірургії, систематичних чергувань у хірургічних клініках, активної роботи в хірургічному гуртку для засвоєння практичних навичок. c:\users\kibalnik_ulya\desktop\index.php4.jpeg


Після закінчення ВНЗ, був направлений у Центральну районну лікарню вугільної шахти Черкаська Північна № 2 Луганської області. Трудову діяльність розпочав 7 липня 1960 року на посаді завідувача хірургічного відділення. За час роботи в районній лікарні проходив у Луганській обласній лікарні курси тематичного удосконалення з хірургії, травматології, урології. Засвоїв основи анестезіології – оволодів ендотрахеальним наркозом (тоді ще не було спеціальності лікар-анестезіолог) і впроваджував набуті знання у практичну діяльність. Трирічний період роботи у ЦРЛ, де поряд із хворими з хірургічною патологією було багато постраждалих з тяжкими травмами, особливо шахтними, забезпечив молодому хірургові надзвичайно цінний досвід і на все життя навчив знаходити правильне рішення і вихід зі складних ситуацій.

У 1963 р. М. Г. Кононенко повернувся на Сумщину. З 1963 до 1973 року працював хірургом-онкологом (з 1968 р. – завідувачем хірургічного відділення) Сумського обласного онкологічного диспансеру. Микола Григорович на високому рівні оволодів методикою проведення онкологічних операцій і впроваджував нові складні оперативні втручання (уперше в області виконав панкреатодуоденальні резекції, міжлопаткові екзартикуляції верхньої кінцівки, уперше у диспансері запровадив торакальні операції тощо).

У 1973 р. вступив до аспірантури Київського НДІ онкології та рентгенорадіології МОЗ України. У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Комбинированные оперативные вмешательства при раке прямой кишки”. Необхідно зазаначити, що, працюючи над кандидатською дисертацією, М. Г. Кононенко впровадив (уперше в СРСР) розроблені за кордоном надрадикальні втручання при місцево поширеному раку прямої кишки – евісцерації таза. Працював молодшим, а згодом старшим науковим співробітником. З 1981 р. очолив науковий підрозділ НДІ – відділення дитячої онкології.

За результатами науково-дослідної роботи в НДІ онкології та рентгенорадіології М. Г. Кононенко виконав у 1990 р. і успішно захистив докторську дисертацію “Неорганные новообразования малого таза (клиника, диагностика, лечение)”, в якій було узагальнено великий особистий досвід з діагностики і хірургічного лікування дорослих і дітей, хворих на неорганні новоутворення даної локалізації. Розроблені ним хірургічні доступи та нова методика видалення неорганних пухлин малого таза дали можливість збільшити операбельність, радикалізм втручання та значно зменшити ускладнення. За матеріалами дисертації опублікував понад 70 праць.

У 1991 р. М.Г. Кононенку був присвоєний науковий ступінь доктора медичних наук. За роки роботи в НДІ обіймав посаду позаштатного дитячого онколога МОЗ України.

З лютого 1993 р. М. Г. Кононенко плідно працює в Сумському державному університеті. У тому ж році організував і першим очолив кафедру хірургії медичного інституту (нині кафедра хірургії з дитячою хірургією і курсом онкології). Наукова діяльність його, як і керованого ним колективу кафедри, була спрямована в основному на подальше вивчення проблем перфоративної виразки пілородуоденальної зони, спайкової хвороби очеревини, мезентеріального тромбозу, травматичного пошкодження органів черевної порожнини та ін., а також активно розробляються питання комбінованих і комбіновано-розширених оперативних втручань в онкології.

Під керівництвом М. Г. Кононенка захищено 4 кандидатські дисертації. Хірургічна діяльність Миколи Григоровича багатогранна. Володіючи блискучою хірургічною технікою, він виконує складні, а іноді й унікальні хірургічні операції. Уперше у Сумах та області ним впроваджено: евісцерацію таза з пересадкою сечоводів в ізольований ілеоцекальний сегмент; панкреатодуоденальну резекцію з приводу раку підшлункової залози; ліво- та правобічну гемігепатектомію, видалення пухлин середостіння зі стернального доступу з пульмонектомією та геміперикардектомією; операції при діафрагмальній грижі новонароджених та багато ін.c:\users\kibalnik_ulya\desktop\index.php.jpeg

У 1995 р. М. Г. Кононенку присвоєне вчене звання професора, а з 2010 року він є Почесним професором Сумського державного університету.

Упродовж останніх 20 років М. Г. Кононенко проводить плідну викладацьку роботу. Блискучий лектор постійно модернізує свій лекційний курс, на високому методичному рівні проводить практичні заняття зі студентами, лікарями-інтернами, магістрантами. c:\users\kibalnik_ulya\desktop\index.php5.jpeg

Микола Григорович є науковим керівником кандидатських дисертацій аспірантів. У співавторстві з іншими співробітниками кафедри ним видано понад 30 методичних рекомендацій і вказівок для студентів і лікарів-інтернів. Неодноразово під його керівництвом студенти займали призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах з хірургії. Кілька наукових праць було опубліковано у співавторстві зі студентами.

Перу М. Г. Кононенка належить понад 250 наукових та навчально-методичних праць, зокрема: одна монографія, розділи у монографії та підручник з хірургії, 5 винаходів, 30 раціоналізаторських пропозицій. Результати його досліджень знайшли відображення не тільки у працях, а й доповідалися на Всеукраїнських з’їздах і конференціях хірургів та онкологів.Своє 75-річчя Микола Григорович зустрічає у розквіті сил, повний енергії і творчих задумів.

c:\users\kibalnik_ulya\desktop\253.jpg
Колектив кафедр хірургії з дитячою хірургією і курсом онкології та загальної хірургії вітають М. Г. Кононенка зі славним 75- річчям, зичать міцного здоров’я та подальших творчих здобутків!
ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПРАЦЬ
ОКРЕМІ НАУКОВІ ВИДАННЯ


 1. Закрита травма живота / В. В. Бойко, М. Г. Кононенко. – Х. : Харківський нац. медичний ун-т, 2008. – 528 с. 
 1. Комбинированные оперативные вмешательства при раке прямой кишки : дис. … канд. мед. наук / Н. Г. Кононенко ; науч. рук. : И. П. Дедков, А. Г. Щумаков. – К., 1977. – 145 с.
 1. Комбинированные оперативные вмешательства при раке прямой кишки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.14 / Н. Г. Кононенко. – К., 1977. – 24 с.
 1. Неорганные новообразования малого таза (клиника, диагностика, лечение) : дис. … д-ра мед. наук / Н. Г. Кононенко ; науч. конс. : И. Т. Кныш, В. А. Черный, Б. А. Толстопятов. – К., 1990. – 267 с.
 1. Неорганные новообразования малого таза (клиника, диагностика, лечение) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.14 / Н. Г. Кононенко. – К., 1990. – 34 с.


НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ


 1. Загальні питання онкології / М. Г. Кононенко // Загальна хірургія : підручник /  за ред. С. П. Жученка, М. Д. Желіби, С. Д. Хіміча. – К. : Здоров'я, 1999. – С. 431–460.
 1. Загальні та окремі питання дитячої онкології / М. Г. Кононенко // Медицина дитинства : навч. посiбник: у 4 т. / за ред. П. С. Мощича. – К : Здоров`я, 1999. – Т. 4. – С. 586–630.
 1. Комплексная диагностика неорганных новообразований малого таза : метод. рекоменд. / сост. : Н. Г. Кононенко, В. А. Рогожин, П. И. Клочко, В. А. Черный, Б. А. Толстопятов, В. Т. Демин, Б. Ф. Синюта, Л. Р. Романова, С. А. Сильченко, Э. Н. Ковальчук, А. О. Бодров . – Киев, 1989. – 25 с.
 1. Крок 2. Ситуаційні задачі ліцензійного іспиту з курсу "Хірургічні хвороби" для студ. спец. 7.110101 денної форми навчання / уклад. : М . Г. Кононенко, В. П. Шевченко, Л. Г. Кащенко, Г. І. П’ятикоп, В. І. Бугайов, В. В. Андрющенко. – Суми : Сумський державний університет, 2002. – 188 с.
 1. Методические указания к практическим занятиям по общей хирургии. Тема "Деонтология в хирургии" для студ. спец. 7.110101 / сост. : Н. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, Е. Л. Шальков, В. И. Бугаев. – Сумы : Сумский государственный университет, 1997. – 46 с.
 1. Методические указания к практическим занятиям по общей хирургии. Тема "Ожоги, отморожения, электротравма" для студ. спец. 7.110101 дневной формы обучения / сост. : Н. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, Е. Л. Шальков, В. И. Бугаев. – Сумы : Сумский государственный университет, 1998. – 27 c.
 1. Методические указания к практическим занятиям по общей хирургии. Тема "Раны" для студ. спец. 7.110101 / сост. : Н. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, Е. Л. Шальков, В. И. Бугаев. – Сумы : Сумский государственный университет, 1997. – 24 с.
 1. Методические указания к практическим занятиям по общей хирургии. Тема "Хирургическая операция" для студ. спец. 7.110101 / сост. : Н. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, Е. Л. Шальков, В. И. Бугаев. – Сумы : Сумский государственный университет, 1997. – 22 с.
 1. Методические указания к практическим занятиям по теме "Острые нарушения мезентериального кровообращения" для субординаторов и интернов /сост. : Н. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, Е. Л. Шальков, В. И. Бугаев. – Сумы : Сумский государственный университет, 1998. – 32 с.
 1. Методические указания к практическим занятиям по факультетской хирургии. Тема "Грыжи живота" для студ. спец. 7.110101 / сост. : Н. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, В. И. Бугаев. – Сумы : Сумский государственный университет, 1998. – 17 с.
 1. Методические указания к практическим занятиям по факультетской хирургии. Тема "Желчнокаменная болезнь. Холецистит" для студ. спец. 7.110101 / сост. : Н. Г. Кононенко, Е. Л. Шальков, Л. Г. Кащенко, В. И. Бугаев. – Сумы : Сумский государственный университет, 1997. – 22 с.
 1. Методические указания к практическим занятиям по факультетской хирургии. Тема "Острый аппендицит" для студ. спец. 7.110101 / сост. : Н. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, Е. Л. Шальков, В. И. Бугаев. – Сумы : Сумский государственный университет, 1997. – 26 с.
 1. Методические указания к практическим занятиям по факультетской хирургии. Тема "Перитонит" для студ. спец. 7.110101 дневной формы обучения / сост. : Н. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, В. И. Бугаев. – Сумы : Сумский государственный университет, 1998. – 20 с.
 1. Методичні вказівки до обстеження і лікування хворих у хірургічній клініці та написання історії хвороби студентами 4 – 5 курсів для студ. спец. 7.110101 денної форми навчання / уклад. : М. Г. Кононенко, В. Я. Пак, Л. Г. Кащенко, В. В. Андрющенко, В. І. Бугайов. – Суми : Сумський державний університет, 2000. – 28 с.
 1. Методичні вказівки до практичних занять з циклу "Хірургія" для лікарів-інтернів спец. "Загальна практика-сімейна медицина" денної форми навчання / уклад. : М. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, В. І. Бугайов, В. В. Андрющенко, В. Я. Пак. – Суми : Сумський державний університет, 2004. – 31 с.
 1. Методичні вказівки до самостійної роботи "Класифікація злоякісних пухлин за міжнародною системою TNM" для студ. спец. 7.110101, інтернів та лікарів / уклад. : М. Г. Кононенко, В. В. Андрющенко, Л. Г. Кащенко, В. І. Бугайов, В. Я. Пак. – Суми : Сумський державний університет, 2001. – 45 с.
 1. Методичні вказівки до самостійної роботи на тему "Асептика" з курсу загальної хірургії для студ. спец. 7.110101, інтернів та лікарів / уклад. : М. Г. Кононенко, В. П. Шевченко, В. В. Андрющенко, Л. Г. Кащенко, В. І. Бугайов. – Суми : Сумський державний університет, 2001. – Ч. 1. – 40 с.
 1. Методичні вказівки до самостійної роботи на тему "Асептика" з курсу загальної хірургії для студ. спец. 7.110101, інтернів та лікарів / уклад. : М. Г. Кононенко, В. В. Андрющенко, В. І. Бугайов, Л. Г. Кащенко,  В. П. Шевченко. – Суми : Сумський державний університет, 2001. – Ч. 2. – 39 с.
 1. Методичні вказівки на тему "Гострі шлунково-кишкові кровотечі" для студ. старших курсів, лікарів-інтернів, лікарів-хірургів / уклад. : М. Г. Кононенко, О. Л. Ситнік, В. І. Бугайов, В. Я. Пак, В. В. Кравець,  В. П. Кравець, Л. Г. Кащенко. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 23 с.
 1. Методичні вказівки на тему "Діабетична стопа" для студ. старших курсів спец. 7.110101 , лікарів-інтернів, лікарів-хірургів / уклад. : М. Г. Кононенко, В. І. Бугайов, Л. Г. Кащенко, В. Я. Пак, В. П. Кравець, В. В. Кравець, О. Л. Ситнік. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 25 с.
 1. Методичні рекомендації для проведення виробничої практики для студ. 4–5-го курсів медичного факультету / уклад. : В. Е. Маркевич, М. Д. Чемич, В. Ф. Орловський, М. Г. Кононенко. – Суми : Сумський державний університет, 1996. – 53 с.
 1. Методичні рекомендації до написання історії хвороби хірургічного хворого для студ. 3-го курсу спец. 7.110101 денної форми навчання / уклад. : І. Д. Дужий, М. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, В. В. Андрющенко, В. П. Шевченко, Г. І. П'ятикоп. – Суми : Сумський державний університет, 2002. – 27 с.
 1. Основи загальної онкології в хірургії : навч. посіб. / І. Д. Дужий, В. П. Шевченко, М. Г. Кононенко, В. В. Андрющенко. – Суми : Сумський державний університет, 2004. – 94 с.
 1. Показания и противопоказания к хирургическому и комбинированному лечению больных злокачественными новообразованиями : метод. рекоменд. / В. К. Винницкая, В. Л. Ганул, А. В. Ганул, В. А. Кикоть, И. Т. Кныш, Н. Г. Кононенко, В. И. Королев, А. В. Окулов, В. С. Процык, В. А. Черный. – Киев, 1986. – 21 с.
 1. Политравма : руководство для врачей : в 2 т. / В. В. Бойко, П. Н. Замятин, Н. Г. Кононенко [и др.] ; под общ. ред. В. В. Бойко, П. Н. Замятина ; Институт общей и неотложной хирургии АМН Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Буковинский государственный медицинский университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Фактор, 2011.
 1. Радионуклидная диагностика опухолей у детей : метод. рекоменд. / сост. : Б. Ф. Синюта, В. В. Шишкина, Э. Д. Чеботарева, Д. С. Мечев, О. А. Миргородский, Д. А. Джужа, Н. Г. Кононенко, О. В. Балицкая, О. О. Шишова. – Киев ; Донецк, 1990. – 33 с.

c:\users\kibalnik_ulya\desktop\15924.jpg

ПУБЛІКАЦІЇ, СТАТТІ
1971


 1. Лечение больных неорганными образованиями малого таза / Н. Г. Кононенко // Вопросы онкологии. – 1992. – № 4.
 1. Лучевые изменения мочевого пузыря у больных раком шейки матки / Н. Г. Кононенко // Медицинская радиология. – 1971. – № 7.


1973


 1. Непосредственные и отдаленные результаты оперативного лечения больных раком прямой кишки / Н. Г. Кононенко // Современные принципы диагностики и лечения рака толстой и прямой кишки. – Киев, 1973. – С. 137–140.


1974


 1. Комбинированные оперативные вмешательства при раке прямой кишки / Н. Г. Кононенко, И. П. Дедков, М. А. Зыбина // Диагностика и лечение заболеваний прямой и ободочной кишок. – Москва ; Куйбышев, 1974. – С. 20–21.


1975


 1. Возможности дополнительных методик рентгенологического исследования в диагностике распространенности рака прямой кишки / Н. Г. Кононенко, И. С. Петрова, Л. Ю. Левковская, В. Т. Демин, О. Г. Югринов, В. Г. Грищенко // V съезд онкологов УССР : тезисы докл. – Запорожье, 1975. – С. 168–169.
 1. Значение комбинированных операций в лечении больных раком прямой кишки / Н. Г. Кононенко // V съезд онкологов УССР : тезисы докл. – Запорожье, 1975. – С. 180–182.
 1. Комбинированные операции по поводу рака прямой кишки. Демонстрация двух больных, подвергшихся эвисцерации таза / Н. Г. Кононенко, И. П. Дедков, М. А. Зыбина // Клиническая хирургия. – 1975. – № 4. – С. 91–92. – Протокол 783-го заседания Науч. общества хирургов Киева и обл. от 2 октября 1974 г.
 1. Осложнения после типичных и комбинированных операций при раке прямой кишки / Н. Г. Кононенко, И. Я. Козаченко, Р. М. Трегубова, Н. Я. Усик // Материалы І Украинской республиканской проктологической конференции. – Донецк, 1975. – С. 133–134.
 1. Применение некоторых специальных методик рентгенологического исследования для определения показаний к комбинированным и расширенным операциям по поводу рака прямой кишки / Н. Г. Кононенко, М. А. Зыбина, В. Н. Диденко, О. Г. Югринов // Лучевая диагностика злокачественных опухолей. – Славянск ; Киев, 1975. – С. 50–52.
 1. Рентгенологическая диагностика рака прямой кишки / Н. Г. Кононенко, В. Т. Демин, И. П. Дедков, М. А. Зыбина, О. Г. Югринов, В. Г. Грищенко // Лучевая диагностика злокачественных опухолей. – Славянск ; Киев, 1975. – С. 37–38.


1976


 1. Опыт применения комбинированных оперативных вмешательств при раке прямой кишки / Н. Г. Кононенко, И. П. Дедков, М. А. Зыбина // Клиническая хирургия. – 1976. – № 2. – С. 43–46.


1977


 1. Эвисцерация таза по поводу запущенного рака прямой кишки / И. П. Дедков, В. В. Велик, Н. Г. Зыбина, Н. Г. Кононенко, Г. С. Ляльков // Вопросы онкологии. – 1977. – № 1. – С. 90–95.


Каталог: data
data -> Легенда львівського Оссолінеуму: постаті, видання та соціальна роль бібліотеки Оссолінських в уявленнях галичан хіх–хх ст. Роман Голик
data -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
data -> Відділення «науково-дослідний центр періодики» Сімнадцять років творчого поступу І наукових здобутків Мирослав Романюк
data -> Модуль Історія України від найдавніших часів до сучасності
data -> «Економічне вчення Томаса Мальтуса»
data -> Порівняльна характеристика економічних поглядів С. Сісмонді та П. Ж. Прудона Вступ
data -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Почесний професор Сумського державного університету iconПрофесор Сумського державного університету Віталій Іович Симоновський

Почесний професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету Олег Федорович Балацький

Почесний професор Сумського державного університету iconПетров Сергій Олександрович
...
Почесний професор Сумського державного університету iconП. Петровський Михайло Іванович Гордієвський — забутий професор Одеського державного університету
Михайло Іванович Гордієвський — забутий професор Одеського державного університету
Почесний професор Сумського державного університету iconВіктор Звагельський
Сумського державного університету, почесного громадянина Путивля, лауреата премії ім. Олександра Лазаревського Віктора Борисовича...
Почесний професор Сумського державного університету icon01 Д76 Д76 Друковані
Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Почесний професор Сумського державного університету iconРецензенти: Н. Г. Грама
...
Почесний професор Сумського державного університету iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Почесний професор Сумського державного університету iconА. З. Житницький драматургія масових театралізованих заходів навчальний посібник
Рецензенти: Л. Г. Фрізман, доктор філологічних наук, професор, завідуючий кафедрою російської та світової літератури Харківського...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка