Почесний професор Сумського державного університетуСторінка3/6
Дата конвертації19.04.2017
Розмір1,1 Mb.
1   2   3   4   5   6

2003


 1. Гостре порушення мезентеріального кровотоку / М. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, В. И. Бугайов, В. Я. Пак, О. Л. Ситнік, І. А. Даниленко // Клінічна хірургія. – 2003. – № 4–5. – С. 48–49.
 1. Діагностичні та лікувальні аспекти проривної гастродуоденальної виразки / Н. Г. Кононенко, В. Ю. Петренко, Л. Г. Кащенко, В. И. Бугайов, В. Я. Пак // Невідкладна хірургія виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. Актуальні питання геморагічного та травматичного шоку : наук.-практ. конф., 12–14 березня, 2003 р. – Х., 2003. – С. 54–55.
 1. Лечение больных с синдромом диабетической стопы, осложненным гнойно-некротическими поражениями / В. И. Бугаев, Н. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, В. Я. Пак, В. П. Задорожный, А. М. Степанченко, И. М. Лукавенко // Харківська хірургічна школа. – 2003. – № 4. – С. 82–84.
 1. Оцінка клінічних симптомів спайкового синдрому як факторів прогнозу результатів захворювання / В. Я. Пак, Н. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, В. І. Бугайов // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2003. – № 9 (55). – С. 152–158.
 1. Спаечная болезнь и спаечная кишечная непроходимость : возможности дифференцирования / В. Я. Пак, Н. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, В. И. Бугаев // Успенские чтения : матер. науч.-практ. конф. врачей России / под ред. Е. М. Мохова. – Тверь : Триада, 2003. – Вып. 3. – С. 200–202.
 1. Хірургічні аспекти лікування тромбоемболії мезентеріальних судин / А. В. Гоман, М. Г. Кононенко // Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини : матер. II Респ. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 23–25 квітня 2003 р. – Суми : Сумський державний університет, 2003. – С. 113–114.


2004


 1. Закриті пошкодження нирок / В. В. Горбасьов, М. Г. Кононенко // Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини : матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. викладачів, студентів та молодих вчених, 22–23 квітня 2004 р. / редкол. : О. І. Сміян, А. М.  Романюк, В. З. Сікора та ін. – Суми : Сумський державний університет, 2004. – С. 155.
 1. Закриті пошкодження тонкої кишки / A. B. Добронос, М. Г. Кононенко // Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини : матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. викладачів, студентів та молодих вчених, 22–23 квітня 2004 р. / редкол. : О. І. Сміян, А. М.  Романюк, В. З. Сікора та ін. – Суми : Сумський державний університет, 2004. – С. 156–157.
 1. Закриті пошкодження черевної стінки / О. В. Язиков, І. М. Білоус, М. Г. Кононенко // Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини : матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. викладачів, студентів та молодих вчених, 22–23 квітня 2004 р. / редкол. : О. І. Сміян, А. М.  Романюк, В. З. Сікора та ін. – Суми : Сумський державний університет, 2004. – С. 161.
 1. Заочеревинні крововиливи / І. В. Горбасьова, М. Г. Кононенко // Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини : матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. викладачів, студентів та молодих вчених, 22–23 квітня 2004 р. / редкол. : О. І. Сміян, А. М.  Романюк, В. З. Сікора та ін. – Суми : Сумський державний університет, 2004. – С. 155–156.
 1. Індивідуально-лікувально-реабілітаційна тактика у хворих на перфоративну гастродуоденальну виразку / О. Л. Ситнік, М. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, В. І. Бугайов, В. Я. Пак, О. М. Степанченко // Шпитальна хірургія. – 2004. – № 4. – С. 141–144.
 1. Лечение больных с острыми нарушениями мезентериального кровообращения / Н. Г. Кононенко, П. А. Павлюк, А. М. Степанченко, Л. Г. Кащенко, В. И. Бугаев // Харківська хірургічна школа. – 2004. – № 3. – С. 51–55.
 1. О возможных причинах генерализации инфекции при наличии длительно незаживающих гнойных ран мягких тканей / В. И. Бугаев, Н. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, В. Я. Пак, А. Л. Сытник // Клінічна хірургія. – 2004. – № 11–12. – С. 13. – Лечение гнойных ран : науч.-практ. конф.
 1. Оцінка рентгенологічних симптомів спайкового синдрому / В. Я. Пак, М. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, В. І. Бугайов, О. М. Степанченко // Шпитальна хірургія. – 2004. – № 3. – С. 36–38.
 1. Поєднані пошкодження органів черевної порожнини / О. П. Кмита, С. П. Бутенко, М. Г. Кононенко // Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини : матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. викладачів, студентів та молодих вчених, 22–23 квітня 2004 р. / редкол. : О. І. Сміян, А. М.  Романюк, В. З. Сікора та ін. – Суми : Сумський державний університет, 2004. – С. 157.
 1. Пошкодження печінки / І. М. Лукавенко, М. Г. Кононенко // Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини : матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. викладачів, студентів та молодих вчених, 22–23 квітня 2004 р. / редкол. : О. І. Сміян, А. М.  Романюк, В. З. Сікора та ін. – Суми : Сумський державний університет, 2004. – С. 157–158.
 1. Пошкодження сечового міхура / Т. В. Брага, І. В. Брага, М. Г. Кононенко // Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини : матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. викладачів, студентів та молодих вчених, 22–23 квітня 2004 р. / редкол. : О. І. Сміян, А. М. Романюк, В. З. Сікора та ін. – Суми : Сумський державний університет, 2004. – С. 153.
 1. Результати лікування хворих з гострим порушенням мезентеріального кровообігу / О. М. Степанченко, А. М. Голуб, М. Г. Кононенко // Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини : матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. викладачів, студентів та молодих вчених, 22–23 квітня 2004 р. / редкол. : О. І. Сміян, А. М. Романюк, В. З. Сікора та ін. – Суми : Сумський державний університет, 2004. – С. 142–143.
 1. Реконструктивно-восстановительные операции после обструктивных резекций толстой кишки / В. В. Андрющенко, Н. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, В. И. Бугаев // Клінічна хірургія. – 2004. – № 4–5. – С. 5.
 1. Эвисцерация органов малого таза как метод выбора при лечении больных с распространенными опухолевыми процессами таза / Н. Г. Кононенко // Материалы ІІІ съезда онкологов и радиологов СНГ. - Минск, 2004. - С. 185.


2005


 1. Види та доцільність біліодигестивних анастомозів / Н. Г. Кононенко, А. В. Гоман, Л. Г. Кащенко, С. П. Коробова // Матеріали ХХІ з'їзду хірургів України, 5–7 жовтня, 2005. – Запоріжжя, 2005. – Т. 1. – С. 184–186.
 1. Возможности диагностики и лечения больных с острыми нарушениями мезентериального кровообращения / Н. Г. Кононенко, А. М. Степанченко, Л. Г. Кащенко // Новые технологии в медицине : матер. Междунар. конг. – Ростов-на-Дону, 2005. – С. 380.
 1. Клиническая симптоматика двухмоментных разрывов селезенки / А. В. Гоман, Н. Г. Кононенко // Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 20–22 квітня 2005 р. – Суми : Сумський державний університет, 2005. – С.171–172.
 1. Експериментальне моделювання гострих порушень мезентеріального кровообігу / О. М. Степанченко, М. Г. Кононенко // Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 20–22 квітня 2005 р. – Суми : Сумський державний університет, 2005. – С. 167–168.
 1. Клінічна картина тромбоемболії мезентеріальних судин / О. М. Степанченко, І. В. Брага, М. Г. Кононенко // Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 20–22 квітня 2005 р. – Суми : Сумський державний університет, 2005. – С. 168–169.
 1. Клиническая картина внутрибрюшных кровотечений при закрытой травме живота / А. В. Гоман, Н. Г. Кононенко // Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 20–22 квітня 2005 р. – Суми : Сумський державний університет, 2005. – С. 173.
 1. Ошибки при диагностике травматических разрывов селезенки / А. В. Гоман, Н. Г. Кононенко // Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 20–22 квітня 2005 року. – Суми : Сумський державний університет, 2005. – С. 172.
 1. Пошкодження печінки / М. Г. Кононенко, О. Л. Ситнік, А. В. Гоман // Матеріали ХХІ з'їзду хірургів України, 5–7 жовтня, 2005. – Запоріжжя, 2005. – Т. 1. – С. 55–57.
 1. Пошкодження тонкої кишки при закритій травмі живота / С. П. Коробова, І. М. Лукавенко, М. Г. Кононенко // Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 20–22 квітня 2005 р. – Суми : Сумський державний університет, 2005. – С. 175.


2006


 1. Вимірювання внутрішньочеревного тиску в піддослідних тварин при закритій травмі живота / А. В. Гоман, М. Г. Кононенко // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 19–21 квітня 2006 р. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 144–145.
 1. Діагностика пошкоджень живота при поєднаній травмі /С. П. Коробова, І. M. Лукавенко, М. Г. Кононенко  // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 19–21 квітня 2006 р. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 142–143.
 1. Діагностика та лікування гострих порушень мезентеріального кровообігу / A. І. Гребенюк, M. Г. Кононенко // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 19–21 квітня 2006 р. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 140–141.
 1. Евісцерація таза у хворих на розповсюдженні злоякісні новоутвори / М. Г. Кононенко, В. В. Андрющенко, С. К. Шкурко, Д. Г. Сумцов // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 19–21 квітня 2006 р. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 141–142.
 1. Особливості хірургічної тактики при множинній травмі живота / С. П. Коробова, І. М. Лукавенко, М. Г. Кононенко // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 19–21 квітня 2006 р. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 144.
 1. Післяопераційні ускладнення та причини смерті у хворих із закритими пошкодженнями печінки та селезінки / А. В. Гоман, М. Г. Кононенко // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 19–21 квітня 2006 р. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 145–146.
 1. Результати лікування хворих із закритою поєднаною торакоабдомінальною травмою / С. П. Коробова, І. М. Лукавенко, М. Г. Кононенко // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 19–21 квітня 2006 р. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 143.
 1. Хірургічне лікування потерпілих із закритою травмою печінки / А. В. Гоман, М. Г. Кононенко // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 19–21 квітня 2006 р. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 146.


2007


 1. Выбор хирургического доступа в планировании лечения опухолей забрюшинного пространства / В. В. Андрющенко, Н. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, А. А. Терновенко, А. Н. Болотный, А. В. Языков // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, присвяченої Дню науки в Україні, 25–26 квітня 2007 р. – Суми : Сумський державний університет, 2007. – Ч. 2. – С. 90–91.
 1. Гепатохолангіоєюностомія - метод корекції біліарної гіпертензії у неоперабельних хворих / М. Г. Кононенко, О. Л. Ситнік, Р. І. Гребеник // Клінічна хірургія. – 2007. – № 2–3. – С. 55–56.
 1. Діагностика та лікування потерпілих із закритими ізольованими та поєднаними пошкодженнями живота / М. Г. Кононенко, С. П. Коробова, Л. Г. Кащенко, В. І. Бугайов, О. Л. Ситнік, В. Я. Пак, І. М. Лукавенко, І. А. Даниленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2007. – № 1. – С. 69–74.
 1. Діагностика гострих порушень мезентеріального кровообігу / М. В. Даниленко, І. А. Даниленко, М. Г. Кононенко // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, присвяченої Дню науки в Україні, 25–26 квітня 2007 р. – Суми : Сумський державний університет, 2007. – Ч. 2. – С. 94–95.
 1. Загальні закономірності гемодинамічних реакцій на зміну внутрішньочеревного тиску в експерименті / І. М. Лукавенко, С. П. Коробова, М. Г. Кононенко // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, присвяченої Дню науки в Україні, 25–26 квітня 2007 р. – Суми : Сумський державний університет, 2007. – Ч. 2. – С. 89.
 1. Клініко-морфологічні паралелі при гострому порушенні мезентеріального кровообігу / М. В. Даниленко, І. А. Даниленко, М. Г. Кононенко // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, присвяченої Дню науки в Україні, 25–26 квітня 2007 р. – Суми : Сумський державний університет, 2007. – Ч. 2. – С. 93–94.
 1. Лікування гострого порушення мезентеріального кровообігу / М. В. Даниленко, І. А. Даниленко, М. Г. Кононенко // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, присвяченої Дню науки в Україні, 25–26 квітня 2007 р. – Суми : Сумський державний університет, 2007. – Ч. 2. – С. 94.
 1. Лікування множинних пошкоджень живота / С. П. Коробова, І. М. Лукавенко, М. Г. Кононенко // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, присвяченої Дню науки в Україні, 25–26 квітня 2007 р. – Суми : Сумський державний університет, 2007. – Ч. 2. – С. 102–103.
 1. Оптимізація лікувальної тактики при перфоративній гастродуоденальній виразці  / М. Г. Кононенко, О. Л. Ситнік, Л. Г. Кащенко, В. І. Бугайов, В. Я. Пак, В. П. Кравець, О. П. Кравець, С. П. Коробова // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2007. – № 1. – С. 82–86.
 1. Особливості лікування пошкоджень паренхіматозних органів при закритій травмі живота / С. П. Коробова, І. М. Лукавенко, М. Г. Кононенко // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, присвяченої Дню науки в Україні, 25–26 квітня 2007 р. – Суми : Сумський державний університет, 2007. – Ч. 2. – С. 103–104.
 1. Функціональний стан шлунка та дванадцятипалої кишки у віддалені строки після хірургічного лікування хворих на перфоративну гастродуоденальну виразку / М. Г. Кононенко, О. Л. Ситнік // Харківська хірургічна школа. – 2007. – № 1. – С. 35–38.


2008


 1. Актуальні питання післядипломної хірургічної освіти / М. Г. Кононенко, О. Л. Ситнік, Л. Г. Кащенко, М. М. Кобилецький // Актуальні питання сучасної післядипломної підготовки лікарів : матер. міжвуз. наук.-метод. конф., 23–24 вересня 2008 р. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – С. 43–45.
 1. Вибір оптимального методу гемостазу при травматичному пошкодженні печінки / А. О. Бойчунь, М. Г. Кононенко // Сучасні досягнення внутрішньої медицини. Сучасні досягнення в хірургії. Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю СумДУ, 24–25 квітня 2008 р. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – С. 36.
 1. Гостра обтураційна жовчнокам'яна непрохідність кишок / М. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, І. І. Коцюба, В. І. Бугайов, О. Л. Ситнік, В. Я. Пак, О. В. Русанов // Проблемы достижения и переспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения : тр. Крымского гос. мед. ун-та. – 2008. – Т. 144, Ч.1. – С. 290–293. – Актуальні питання абдомінальної хірургії : наук.-практ. конф.
 1. Діагностика гострих порушень мезентеріального кровообігу / І. А. Даниленко, М. Г. Кононенко // Сучасні досягнення внутрішньої медицини. Сучасні досягнення в хірургії. Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю СумДУ, 24–25 квітня 2008 р. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – С. 35–36.
 1. Гепатоєюностомія – метод корекції біліарної гіпертензії у неоперабельних хворих / М. Г. Кононенко, О. Л. Ситнік, Л. Г. Кащенко, В. І. Бугайов // Сучасні досягнення внутрішньої медицини. Сучасні досягнення в хірургії. Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю СумДУ, 24–25 квітня 2008 р. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – С. 34–35.
 1. Клініко-морфологічні паралелі при гострому порушенні мезентеріального кровообігу / І. А. Даниленко, М. Г. Кононенко // Сучасні досягнення внутрішньої медицини. Сучасні досягнення в хірургії. Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю СумДУ, 24–25 квітня 2008 р. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – С. 35.
 1. Лікування хворих на гострі порушення мезентеріального кровообігу / І. А. Даниленко, М. Г. Кононенко // Сучасні досягнення внутрішньої медицини. Сучасні досягнення в хірургії. Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю СумДУ, 24–25 квітня 2008 р. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – С. 35.


2009


 1. Актуальні питання артеріального гемостазу при пошкодженні печінки / А. О. Бойчунь, М. Г. Кононенко // Актуальні питання клінічної медицини. Актуальні проблеми діагностики та лікування хірургічних хвороб. Актуальні питання теоретичної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, присвячених Дню науки України, 23–24 квітня 2009 р., Сумської обл. нефрологічної конф., присвяченої Дню нирки, 20 березня 2009 р. – Суми : Сумський державний університет, 2009. – С. 179–180.
 1. Закриті пошкодження дванадцятипалої кишки (огляд літератури) / М. Г. Кононенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2009. – Т. 2,  № 2. – С. 86–95.
 1. Зміни редокс-потенціалу кишкової стінки пацюка в експериментальній моделі гострого порушення мезентеріального кровообігу / І. А. Даниленко, І. А. Коваль, М. Г. Кононенко // Актуальні питання клінічної медицини. Актуальні проблеми діагностики та лікування хірургічних хвороб. Актуальні питання теоретичної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, присвячених Дню науки України, 23–24 квітня 2009 р., Сумської обл. нефрологічної конф., присвяченої Дню нирки, 20 березня 2009 р. – Суми : Сумський державний університет, 2009. – С. 169.
 1. Лікування потерпілих із закритими пошкодженнями печінки / М. Г. Кононенко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2009. – Т. 9, Вип. 1 (25). – С. 222–230.
 1. Особенности лечения больных с анаэробными парапроктитами / Н. Г. Кононенко, В. И. Бугаев, О. В. Литовченко, Л. Г. Кащенко, А. Л. Сытник, В. Я. Пак, И. А. Даниленко, С.П. Коробова // Харківська хірургічна школа. – 2009. – № 2.2 (34). – С. 39–40.
 1. Особливості лікувальної тактики поєднаних пошкоджень живота та інших ділянок тіла / С. П. Коробова, М. Г. Кононенко // Актуальні питання клінічної медицини. Актуальні проблеми діагностики та лікування хірургічних хвороб. Актуальні питання теоретичної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, присвячених Дню науки України, 23–24 квітня 2009 р., Сумської обл. нефрологічної конф., присвяченої Дню нирки, 20 березня 2009 р. – Суми : Сумський державний університет, 2009. – С. 169.
 1. Особливості хірургічного лікування потерпілих із травматичними пошкодженнями печінки / В. В. Бойко, М. Г. Кононенко, С. П. Коробова, Л. Г. Кащенко, В. І. Бугайов, О. Л. Ситнік, В. Я. Пак, І. А. Даниленко// Харківська хірургічна школа. – 2009. – № 2.1 (33). – С. 73–75.
 1. Проблеми підготовки лікарів-хірургів / М. Г. Кононенко // Актуальні питання сучасної післядипломної підготовки лікарів : матер. обл. наук.-метод. конф., 19 листопада 2009 року/ відп. за вип. П. І. Січненко. – Суми : Сумський державний університет, 2009. – С. 63–66.
 1. Роль местных и общих факторов в выборе способа пластики паховых грыж / Р. М. Николаенко, Н. Г. Кононенко, И. М. Лукавенко, А. В. Языков, А. И. Языков // Актуальні питання клінічної медицини. Актуальні проблеми діагностики та лікування хірургічних хвороб. Актуальні питання теоретичної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, присвячених Дню науки України, 23–24 квітня 2009 р., Сумської обл. нефрологічної конф., присвяченої Дню нирки, 20 березня 2009 р. – Суми : Сумський державний університет, 2009. – С. 172–173.
 1. Сучасні аспекти підготовки лікарів хірургічного профілю до роботи на ендовідеохірургічному обладнанні / О. Л. Ситнік, М. Г. Кононенко // Актуальні питання сучасної післядипломної підготовки лікарів : матер. обл. наук.-метод. конф., 19 листопада 2009 р. / відп. за вип. П. І. Січненко. – Суми : Сумський державний університет, 2009. – С. 66–68.
 1. Хірургічна тактика Damage control / М. Г. Кононенко // Актуальні питання клінічної медицини. Актуальні проблеми діагностики та лікування хірургічних хвороб. Актуальні питання теоретичної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, присвячених Дню науки України, 23–24 квітня 2009 р., Сумської обл. нефрологічної конф., присвяченої Дню нирки, 20 березня 2009 р. – Суми : Сумський державний університет, 2009. – С. 162.
 1. Ургентная геморроидэктомия / Н. Г. Кононенко, В. И. Бугаев, Л. Г. Литовченко, Л. Г. Кащенко, А. Л. Сытник, В. Я. Пак, И. А. Даниленко, С. П. Коробова // Харківська хірургічна школа. – 2009. – № 2.2 (34). – С. 40–41.
 1. Compartment-синдром в хірургії / М. Г. Кононенко // Актуальні питання клінічної медицини. Актуальні проблеми діагностики та лікування хірургічних хвороб. Актуальні питання теоретичної медицини : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, присвячених Дню науки України, 23–24 квітня 2009 р., Сумської обл. нефрологічної конф., присвяченої Дню нирки, 20 березня 2009 р. – Суми : Сумський державний університет, 2009. – С. 162–163.


Каталог: data
data -> Легенда львівського Оссолінеуму: постаті, видання та соціальна роль бібліотеки Оссолінських в уявленнях галичан хіх–хх ст. Роман Голик
data -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
data -> Відділення «науково-дослідний центр періодики» Сімнадцять років творчого поступу І наукових здобутків Мирослав Романюк
data -> Модуль Історія України від найдавніших часів до сучасності
data -> «Економічне вчення Томаса Мальтуса»
data -> Порівняльна характеристика економічних поглядів С. Сісмонді та П. Ж. Прудона Вступ
data -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Почесний професор Сумського державного університету iconПрофесор Сумського державного університету Віталій Іович Симоновський

Почесний професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету Олег Федорович Балацький

Почесний професор Сумського державного університету iconПетров Сергій Олександрович
...
Почесний професор Сумського державного університету iconП. Петровський Михайло Іванович Гордієвський — забутий професор Одеського державного університету
Михайло Іванович Гордієвський — забутий професор Одеського державного університету
Почесний професор Сумського державного університету iconВіктор Звагельський
Сумського державного університету, почесного громадянина Путивля, лауреата премії ім. Олександра Лазаревського Віктора Борисовича...
Почесний професор Сумського державного університету icon01 Д76 Д76 Друковані
Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Почесний професор Сумського державного університету iconРецензенти: Н. Г. Грама
...
Почесний професор Сумського державного університету iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Почесний професор Сумського державного університету iconА. З. Житницький драматургія масових театралізованих заходів навчальний посібник
Рецензенти: Л. Г. Фрізман, доктор філологічних наук, професор, завідуючий кафедрою російської та світової літератури Харківського...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка