Почесний професор Сумського державного університетуСторінка5/6
Дата конвертації19.04.2017
Розмір1,1 Mb.
1   2   3   4   5   6

М. Г. КОНОНЕНКАА
Абдомінальні пошкодження при дорожньо-транспортній травмі
Агрессивный фиброматоз полости малого таза
Активно-вичікувальна тактика при гострих шлунково-кишкових кровотечах
Активность реакции гиперчувствительности замедленного типа с различными антигенами при опухолях костей, мягких тканей и меланомах
Актуальні питання артеріального гемостазу при пошкодженні печінки
Актуальні питання післядипломної хірургічної освіти
Актуальні питання удосконалювання онкологічної допомоги дітям Української РСР
Алопластика вентральних гриж
Антибіотикопрофілактика в хірургії
Антибіотикотерапія в комплексному лікуванні панкреонекрозу
Б
"Безкровна" хірургія
Без права на ошибку

202
103

126

45

189


182

64
127


225

203

216
263В

В управлінні охорони здоров'я


Вентральні післяопераційні грижі
Вибір оптимального методу гемостазу при травматичному пошкодженні печінки
Види та доцільність біліодигестивних анастомозів
Визначення життєздатності кишкової стінки в експериментальній моделі гострого порушення мезентеріального кровообігу
Визначення рівня ендогенної інтоксикації у хворих з деструктивними формами панкреатиту за рівнем С-реактивного білка у сироватці крові та лейкоцитарним індексом інтоксикації
Вимірювання внутрішньочеревного тиску в піддослідних тварин при закритій травмі живота
Відзначення Дня медпрацівника в Сумах
Возможности диагностики и лечения больных с острыми нарушениями мезентериального кровообращения 
Возможности дополнительных методик рентгенологического исследования в диагностике распространенности рака прямой кишки
Возможности использования свободных полиаминов периферической крови как биохимических опухолевых маркеров при нефробластоме у детей
Возможности рентгеновской компьютерной томографии в оптимизации дифференциальной диагностики внеорганных новообразований тазовой локализации

265
120

183
154

204


217

163
264

155

36


99

57Возможности ультразвуковой диагностики объемных поражений брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза у детей
Воспалительный инфильтрат стенки мочевого пузыря, симулировавший неорганную опухоль малого таза
Выбор хирургического доступа в планировании лечения опухолей забрюшинного пространства
Г
Гемосорбция в комплексной терапии детей со злокачественными опухолями мочевыделительной системы и малого таза
Гепатоєюностомія - метод корекції біліарної гіпертензії у "неоперабельних" хворих
Гепатохолангіоєюностомія - метод корекції біліарної гіпертензії у неоперабельних хворих
Гіпохлорит натрію при гнійно-запальних процесах м'яких тканин
Гнійні ускладнення після апендектомії
Гостра обтураційна жовчнокам'яна непрохідність кишок
Гостре порушення мезентеріального кровотоку
Гострий холецистит у хворих похилого віку
Д
День Миколи: 60-річний ювілей М. Г. Кононенка
Диагностика и лечение новообразований мягких тканей полости таза у детей

58

65171
74

186


172

121
113


184
134
128

226


66

Диагностика и лечение острых нарушений мезентериальной проходимости


Диагностика неорганных новообразований малого таза у детей
Диагностика острых нарушений мезентериального кровообращения
Діагностика гострих порушень мезентеріального кровообігу
Діагностика пошкоджень живота при поєднаній травмі
Діагностика та лікування гострих порушень мезентеріального кровообігу
Діагностичні та лікувальні аспекти проривної гастродуоденальної виразки
Діагностично-лікувальна програма у пацієнтів з гострими порушеннями мезентеріального кровообігу
Діагностика та лікування потерпілих із закритими ізольованими та поєднаними пошкодженнями живота
Длительно нераспознаваемая большая тератома малого таза
Е
Евісцерація таза у хворих на розповсюдженні злоякісні новоутвори
Експериментальне моделювання гострих порушень мезентеріального кровообігу
Ефективність використання інтерактивних on-line- конференцій у післядипломній освіті лікаря

129


67

130
174, 205,

185
164

165


135

218


173

85

166157

226Ж
Жовтяниця пухлинного генезу
З
Загальні закономірності гемодинамічних реакцій на зміну внутрішньочеревного тиску в експерименті
Загальні питання онкології
Загальні та окремі питання дитячої онкології
Закрита травма живота
Закриті пошкодження дванадцятипалої кишки
Закриті пошкодження нирок
Закриті пошкодження тонкої кишки
Закриті пошкодження черевної стінки
Заочеревинні крововиливи
Затискач хірургічний кишковий
Злокачественные опухоли печени у детей
Зміни редокс-потенціалу кишкової стінки пацюка в експериментальній моделі гострого порушення мезентеріального кровообігу
Значение комбинированных операций в лечении больных раком прямой кишки
И
Игла для внутрикостной флебографии таза

122


175
6
7
1
190
140
141
142
143
257
104

191


37

238
Игла-"пистолет" для биопсии неорганных

новообразований малого таза


«Игла-пистолет» для трепан-биопсии неорганных опухолей малого таза
І
Індивідуально-лікувально-реабілітаційна тактика у хворих на перфоративну гастродуоденальну виразку
К
Калиновий день медика
Капроновая сетка для пластики больших дефектов брюшной или грудной стенки
Кафедра хірургії з дитячою хірургією та курсом онкології
Кафедра шпитальної та факультетської хірургії
Кистоподобное расширение общего желчного протока
Клиника, диагностика и лечение больных с гастродуоденальной перфоративной язвой
Клиническая диагностика неорганных опухолей таза
Клиническая диагностика острых нарушений мезентериального кровообращения
Клиническая картина внутрибрюшных кровотечений при закрытой травме живота
Клиническая классификация злокачественных внеорганных опухолей малого таза по стадиям и системе TNM
Клиническая симптоматика двухмоментных разрывов селезенки
68

236


144

267


233
269
268
59

131
48

110

15975

15

Клинические аспекты полиаминного теста при лимфопролиферативных заболеваниях у детей


Клинические проявления, диагностика и лечение внеорганных новообразований малого таза у детей
Клиническое значение компьютерной томографии при неорганных новообразованиях малого таза
Клініко-морфологічні паралелі при гострому порушенні мезентеріального кровообігу
Клінічна картина тромбоемболії мезентеріальних судин
Кліпса хірургічна кишкова
Комбинированное и комплексное лечение детей с неорганными опухолями малого таза
Комбинированное лечение больных саркомами мягких тканей
Комбинированные вмешательства при неорганных новообразованиях малого таза
Комбинированные оперативные вмешательства при раке прямой кишки
Комбинированные оперативные вмешательства при распространенных формах рака прямой кишки
Комбинированные операции по поводу рака прямой кишки
Комбіновано-розширені операції у хворих із пухлинами матки, піхви
Комплекс и последовательность исследований при неорганных новообразованиях малого таза в догоспитальном периоде
105

76

62176, 187
158
261

77

4986

2, 3, 35


87

38

219


69
Комплексная диагностика неорганных новообразований малого таза
Компьютерная томография внутритазовых опухолей мягких тканей
Кононенко Микола Григорович
Конференція на медфакультеті
Криоаппликатор для криовоздействия неорганных опухолей малого таза
Крок 2. Ситуаційні задачі ліцензійного іспиту з курсу "Хірургічні хвороби"
Л
Лейомиома тонкой кишки, стимулировавшая неорганную опухоль малого таза
Лечение больных неорганными образованиями малого таза
Лечение больных с нейрогенными новообразованиями малого таза
Лечение больных с острыми нарушениями мезентериального кровообращения
Лечение больных с синдромом диабетической стопы, осложненным гнойно-некротическими поражениями
Лікування гострого порушення мезентеріального кровообігу
Лікування множинних пошкоджень живота
Лікування потерпілих із закритими пошкодженнями печінки
8, 78

53
270, 271


272

240


9

88

32,106

111, 145


136

177, 206
178

192Лікування хворих із перфорацією гастродуоденальних виразок, ускладнених перитонітом
Лікування хворих на гострі порушення мезентеріального кровообігу
Лучевая терапия – неотъемлемый компонент в лечении детей с неорганными опухолями малого таза
Лучевые изменения мочевого пузыря у больных раком шейки матки
Лучевые методы диагностики неорганных новообразований малого таза у детей
М
Макет для рентгенографии удаленной неорганной опухоли малого таза
Металический напальчник-распатор для мобилизации неорганных опухолей малого таза
Метод експрес-діагностики гострого порушення мезентеріального кровообігу
Методические указания к практическим занятиям по общей хирургии. Тема "Деонтология в хирургии"
Методические указания к практическим занятиям по общей хирургии. Тема "Ожоги, отморожения, электротравма"
Методические указания к практическим занятиям по общей хирургии. Тема "Раны"
Методические указания к практическим занятиям по общей хирургии. Тема "Хирургическая операция"

114


188

89

3390

243


244

220


10

11

1213Методические указания к практическим занятиям по теме "Острые нарушения мезентериального кровообращения"
Методические указания к практическим занятиям по факультетской хирургии. Тема "Грыжи живота"
Методические указания к практическим занятиям по факультетской хирургии. Тема "Желчнокаменная болезнь. Холецистит"
Методические указания к практическим занятиям по факультетской хирургии. Тема "Острый аппендицит"
Методические указания к практическим занятиям по факультетской хирургии. Тема "Перитонит"
Методичні вказівки до обстеження і лікування хворих у хірургічній клініці та написання історії хвороби студентами 4 - 5 курсів
Методичні вказівки до практичних занять з циклу "Хірургія" для лікарів-інтернів спец. "Загальна практика-сімейна медицина"
Методичні вказівки до самостійної роботи "Класифікація злоякісних пухлин за міжнародною системою TNM"
Методичні вказівки до самостійної роботи на тему "Асептика"
Методичні вказівки на тему "Гострі шлунково-кишкові кровотечі"
Методичні вказівки на тему "Діабетична стопа"
Методичні рекомендації для проведення виробничої практики для студ. 4–5-го курсів медичного факультету
Методичні рекомендації до написання історії хвороби хірургічного хворого для студ. 3-го курсу

14

15


16

1718

19


20

21

22,2324
25

26

27


Микола Григорович Кононенко
Можливості діагностики і лікування дітей з неорганними новоутвореннями малого таза на сучасному етапі
Можливості клінічної діагностики тромбоемболії мезентеріальних судин
Н
Науково-практична конференція хірургів "Актуальні питання діагностики і лікування панкреатиту"
Неорганні новоутворення малого таза
Неорганные новообразования малого таза
Неорганные тератоидные новообразования малого таза
Непосредственные и отдаленные результаты оперативного лечения больных раком прямой кишки
Непосредственные результаты лечения детей с неорганными опухолями малого таза
Неходжкинская лимфома брюшной полости и малого таза у детей
Николай Кононенко: хирург от Бога
Ножницы-скальпель для удаления опухолей малого таза
О
О возможных причинах генерализации инфекции при наличии длительно незаживающих гнойных ран мягких тканей
Об эхинококке мягких тканей таза

273


79

123


274
117
4, 5
91

34

6092
275
70, 241
146
54


Об'єктивізація визначення життєздатності кишки
Обтурационная толстокишечная непроходимость опухолевого генеза в хирургической клинике
Общие принципы терапии при продолжительных операциях у детей со злокачественными новообразованиями
Определение глубины расположения неорганного новообразования малого таза
Оптимізація визначення життєдіяльності кишкової стінки в експериментальній моделі гострого порушення мезентеріального кровообігу
Оптимізація лікувального процесу у пацієнтів за гострого порушення мезентеріального кровообігу
Оптимізація лікувальної тактики при перфоративній гастродуоденальній виразці 
Оптимізація хірургічного лікування ізольованих та поєднаних закритих масивних пошкоджень печінки
Опыт применения комбинированных оперативных вмешательств при раке прямой кишки
Осложнения после типичных и комбинированных операций при раке прямой кишки
Осложнения хирургического лечения больных с неорганными новообразованиями малого таза
Основи загальної онкології в хірургії
Особенности лечения больных с анаэробными парапроктитами

221


124

71

100


207


227

179


208

42

3993
28

193

Особливості корекції післярезекційної ентеральної недостатності у хворих на гостре порушення мезентеріального кровообігу
Особливості лікувальної тактики поєднаних пошкоджень живота та інших ділянок тіла
Особливості лікування пошкоджень паренхіматозних органів при закритій травмі живота
Особливості хірургічного лікування потерпілих із травматичними пошкодженнями печінки
Особливості хірургічної тактики при множинній травмі живота
Остроконечный обоюдоострый скальпель
Острые нарушения мезентериального кровообращения
Оцінка клінічних симптомів спайкового синдрому як факторів прогнозу результатів захворювання
Оцінка рентгенологічних симптомів спайкового синдрому
Оцінка тяжкості множинної абдомінальної травми
Оцінка тяжкості травми та стану пацієнтів з множинними пошкодженнями
Ошибки при диагностике травматических разрывов селезенки
П
Панацея от рака маловероятна
Парасакральный доступ для удаления новообразований малого таза

222


194

180


195

167
231


107

137
147


209

210


160

276


108

Первый опыт аллопластики послеоперационных вентральных грыж


Перевязочный стол-кресло
Післяопераційні ускладнення та причини смерті у хворих з закритими пошкодженнями печінки та селезінки
Повторні хірургічні втручання у лікуванні пацієнтів з гострим порушенням мезентеріального кровообігу
Поєднані пошкодження органів черевної порожнини
Показания и противопоказания к хирургическому и комбинированному лечению больных злокачественными новообразованиями
Политравма
Полихимиотерапия на фоне гипергликемии при лечении онкологических больных
Послеоперационные осложнения у больных с перфоративной гастродуоденальной язвой
Пошкодження печінки
Пошкодження сечового міхура
Пошкодження тонкої кишки при закритій травмі живота
Применение некоторых специальных методик рентгенологического исследования для определения показаний к комбинированным и расширенным операциям по поводу рака прямой кишки
Пристрій для сегментарного знекровлення печінки
Причины ошибок в диагностике неорганных опухолей полости таза

109
234

168

228
148


29
30

80

115
149, 161


150
162

40
262

55
Проблеми підготовки інтернів-хірургів
Проблеми підготовки лікарів-хірургів
Проводник со сменными головками для мочепузырного катетера Петцера
Прогнозування перебігу гострого панкреатиту за рівнем С-реактивного білка та лейкоцитарним індексом інтоксикації
Р
Радиомодифицирующие методы лечения при неорганных опухолях малого таза
Радионуклидная диагностика опухолей забрюшинного пространства и опорно-двигательного аппарата у детей с применением радиофармацевтических препаратов, меченных 99mTc
Радионуклидная диагностика опухолей у детей
Реабилитация больных с неорганными опухолями таза
Редкое осложнение грыжесечения
Результати лікування хворих із гострим порушенням мезентеріального кровообігу
Результати лікування хворих із закритою поєднаною торакоабдомінальною травмою
Результаты лечения больных с обтурационной опухолевой непроходимостью толстого кишечника
Реінфузія крові
Реконструктивно-восстановительные операции после обструктивных резекций толстой кишки

211
196

239

229


94

56
31


50
82

151


169

223
212

152


Реконструктивно-восстановительные операции при раке толстой кишки, осложненном кишечной непроходимостью
Релапаротомии у больных с прободными гастродуоденальными язвами
Релапаротомия
Рентгеновская компьютерная томография в определении тканевого генеза внеорганных новообразований тазовой локализации
Рентгенодиагностика неорганных забрюшинных опухолей таза
Рентгенологическая диагностика неорганных опухолей брюшной полости, забрюшинного пространства
Рентгенологическая диагностика рака прямой кишки
Рецидивы неорганных новообразований малого таза
Роль гемосорбции при полихимиотерапии злокачественных опухолей забрюшинного пространства и малого таза у детей
Роль лучевых методов в диагностике неорганных новообразований малого таза
Роль местных и общих факторов в выборе способа пластики паховых грыж
С
Светооптические и ультраструктурные аспекты изучения гистогенеза некоторых опухолей мягких тканей
Спаечная болезнь и спаечная кишечная непроходимость
Спаечная кишечная непроходимость

132


112
116

63

5146
41
95

72

83197

96
138


125
Спосіб видалення неорганних пухлин малого тазу
Спосіб визначення окисно-відновлювального потенціалу стінки кишки
Спосіб відновлення венозного відтоку від нижньої кінцівки при резекції пухлини із сегментом зовнішньої підвіддихової вени
Спосіб декомпресії верхніх відділів шлунково-кишкового тракту після великих резекцій тонкої кишки у хворих на гостре порушення мезентеріального кровообігу
Спосіб дуоденопластики при перфоративних виразках дванадцятипалої кишки
Спосіб експрес-діагностики гострого порушення мезентеріального кровообігу
Спосіб зашивання перфоративної виразки шлунка і дванадцятипалої кишки
Спосіб оцінки життєздатності кишки та оптимальних меж резекції при гострих порушеннях мезентеріального кровообігу
Спосіб парасакрального доступу до неорганних новоутворювань малого тазу
Способ вазо-везикулографии при неорганных новообразованиях малого таза
Способ восстановления кровотока после резекции наружной подвздошной вены
Способ деривации мочи после удаления неорганных опухолей малого таза с цистовезикулопростатэктомией
Способ использования проводника для резинового катетера при катетеризации мочевого пузыря
242

258

245

259


254

230


255

260


246

250


248

251


235

Способ остановки кровотечения из пресакральных вен


Способ парасакрального доступа к неорганным новообразованиям малого таза
Способ подготовки прямой и ободочной кишки к рентгеноурологическому исследованию
Способ сочетанной артериофлебоурографии при неорганных новообразованиях малого таза
Способ удаления неорганных опухолей малого таза
Сравнительная оценка осложнений после различных методик операций при перфорации гастродуоденальных язв
Стан імунної системи хворих на перфоративну гастродуоденальну виразку, ускладнену перитонітом
Стилет - проводник для дренажей
Сучасні аспекти підготовки лікарів хірургічного профілю до роботи на ендовідеохірургічному обладнанні
Сцинтиграфия с 99m-пертехнетатом в диагностике опухолевых поражений лимфатических узлов брюшной полости и забрюшинного пространства у детей
Т
Тазовая флебография и вазовезикулография при неорганных новообразованиях малого таза
Тактика DAMAGE CONTROL при пошкодженні органів черевної порожнини
Травмогенез дорожньо-транспортних ушкоджень

252


249

237


253
247

118


133
232

198

81

52

213


214


У
Ургентная геморроидэктомия
Уточняющая диагностика неорганных новообразований малого таза
Ф
Функціональний стан шлунка та дванадцятипалої кишки у віддалені строки після хірургічного лікування хворих на перфоративну гастродуоденальну виразку
Функціональні прояви інтраторакального шлунка, використаного для пластики стравоходу у хворих на рак стравоходу та кардіоезофагеальний рак
Х
Химиоэмболизация сосудов в комплексе лечения детей с нефробластомой
Хирургическая тактика у больных с обтурационной опухолевой толстокишечной непроходимостью
Хирургические вмешательства и их непосредственные исходы при неорганных опухолях таза
Хирургические доступы к неорганным новообразованиям малого таза
Хирургическое лечение больных с неорганными опухолями таза
Хирургическое лечение больных с неорганными тератомами малого таза
Хірургічна тактика Damage control
200

61
181


224


101

215


44

102


47

84
199

Хірургічне лікування потерпілих із закритою травмою печінки
Хірургічні аспекти лікування тромбоемболії мезентеріальних судин
Хомут для фіксації пробки флакона при реінфузії крові


Каталог: data
data -> Легенда львівського Оссолінеуму: постаті, видання та соціальна роль бібліотеки Оссолінських в уявленнях галичан хіх–хх ст. Роман Голик
data -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
data -> Відділення «науково-дослідний центр періодики» Сімнадцять років творчого поступу І наукових здобутків Мирослав Романюк
data -> Модуль Історія України від найдавніших часів до сучасності
data -> «Економічне вчення Томаса Мальтуса»
data -> Порівняльна характеристика економічних поглядів С. Сісмонді та П. Ж. Прудона Вступ
data -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Почесний професор Сумського державного університету iconПрофесор Сумського державного університету Віталій Іович Симоновський

Почесний професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету Олег Федорович Балацький

Почесний професор Сумського державного університету iconПетров Сергій Олександрович
...
Почесний професор Сумського державного університету iconП. Петровський Михайло Іванович Гордієвський — забутий професор Одеського державного університету
Михайло Іванович Гордієвський — забутий професор Одеського державного університету
Почесний професор Сумського державного університету iconВіктор Звагельський
Сумського державного університету, почесного громадянина Путивля, лауреата премії ім. Олександра Лазаревського Віктора Борисовича...
Почесний професор Сумського державного університету icon01 Д76 Д76 Друковані
Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Почесний професор Сумського державного університету iconРецензенти: Н. Г. Грама
...
Почесний професор Сумського державного університету iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Почесний професор Сумського державного університету iconА. З. Житницький драматургія масових театралізованих заходів навчальний посібник
Рецензенти: Л. Г. Фрізман, доктор філологічних наук, професор, завідуючий кафедрою російської та світової літератури Харківського...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка