Поети-шістдесятникиДата конвертації05.07.2017
Розмір139 Kb.

Навчальний матеріал та завдання до заліку

з української літератури

для 12 класу ( заочна форма навчання)
Підготувала учитель української мови та літератури

Геращенко З.Г.


До заліку №1

Тема “ Поети-шістдесятники ”.

Підручник: Г.Семенюк, М. Ткачук, О.Слоньовська, М.Сулима, О.Ковальчук, О.Ткачук, Н.Тимків Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень. За загальною редакцією доктора філологічних наук, професора Г.Ф.Семенова. К.: Освіта, 2011


№ з/п

Зміст навчального матеріалу

Домашнє завдання

Державні вимоги до

рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Василь Симоненко. Творча біографія митця. Традиційність його громадянської та інтимної лірики. Патріотизм, декларативність, публіцистичність. Образ України, громадянський вибір поета (« Є тисячі доріг…»), («Задивляюсь у твої зіниці»). Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність (« Я…»).

ТЛ: віршові розміри

Підр., ст. 240-247.

Напам’ять ( одну поезію на вибірЗнати і розуміти найголовніші тенденції розвитку української літератури в другій половині ХХ – початку ХХІ ст. Вміти користуватися довідковою інформацією, словниками тощо.

Вміння робити узагальнюючі висновки на основі зібраної інформації.

Розуміти зв’язок українського дисидентського руху з явищем “шістдесятництва”. Вміти з’ясовувати зв’язок світогляду із творчістю. Називати поетів-шістдесятників. Вміти давати загальну характеристику їхньої творчості. Користуватися додатковою літературою.

Розповідати про В. Симоненка. Пригадати його твори, вивчені раніше. Характеризувати стильові особливості поезій, визначати і вміти прокоментувати їхні основні мотиви. Дискутувати про патріотичні, громадянські мотиви, порушені у творах.

Формування власної думки про порушені у творах мотиви, проблеми. Формування життєвої позиції. Розвиток уміння її відстоювати. Шліфування навичок аргументованого, толерантного ведення дискусії.

Дмитро Павличко. Основні відомості про поета, перекладача. Громадянські мотиви лірики. Найтонші порухи інтимних переживань у ліриці збірки «Таємниця твого обличчя». Пісенна лірика поета, її популярність («Два кольори»). Образно-притчевий зріз часу, історії народу, проблеми нації, окремої людини («Погляд у криницю»). Самоаналіз власної душі і долі в циклі «Покаянні псалми» («Це ти створив мене таким…»). «Був день, коли ніхто не плаче…»

ТЛ: сонет

Підр., ст. 248-255.

Напам’ять ( одну поезію на вибір)Знати найосновніші відомості про митця, вміти про них узагальнено розповісти. Характеризувати основні мотиви його громадянської та інтимної лірики. Вміти виділяти найактуальніші з них, пояснити свій вибір. Пояснити популярність пісенної лірики поета.

Розвиток естетичного смаку, відчуття краси форми і змістової глибини поетичного образу. Формування національної свідомості громадянина України.
Іван Драч. Невтомний шукач нового змісту і нової форми поезії.

Переосмислення жанру балади. «Балада про соняшник» - поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образу соняшника, сонця.ТЛ: балада.

Підр., ст. 257-262.


Знати основні відомості про творчість поета. Згадати основні ознаки жанру балади, вміти порівняти її класичний взірець із баладою І.Драча. Шліфувати вміння аналізу поетичного твору. Пояснювати власне розуміння образів-символів поезій. Розуміти умовність, метафоричність художнього втілення головних ідей, вміти пояснювати це на прикладах із творів. Висловлювати власні роздуми про людей одержимих, крилатих і прагматично обмежених, приземлених.

Усвідомлення філософських категорій доброти, широти світогляду і світосприйняття, моральних переваг творчої, душевно щедрої людини.
Микола Вінграновський. Коротко про поета, прозаїка, митця. Вселюдські, національні мотиви. Збірка інтимної лірики «Цю жінку я люблю». «У синьому небі я висіяв ліс…», «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…».

Підр., ст. 263-267.

Напам’ятьЗнати найосновніші відомості про творчу спадщину митця. Вміти схарактеризувати ідейно-стильові особливості його поезій. Виділяти і пояснювати засоби поетичної мови, засоби фольклорної поетики, визначати віршовий розмір. Вивчити напам’ять одну з них (на вибір). Вміти пояснити цей вибір. Виділяти і коментувати національні і вселюдські мотиви, відшукувати образну деталь, пояснювати її роль. Висловлювати власне ставлення до розглянутих поезій.

Усвідомлення специфіки ліричного самовираження творчою людиною, великого значення почуття любові в житті людини.Розвиток асоціативного мислення
Ліна Костенко. Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю ( філософічність історизм мислення, традиційність, інтелектуалізм ).

«Життя іде і все без коректур…».«Страшні слова, коли вони мовчать» - ліричний роздум про значення слова в житті людини, суть мистецтва. Атрибути української свідомості («Українське альфреско»). Пейзажна й філософська лірика ( «Я вранці голос горлиці люблю…», «Хай буде легко. Дотиком пера»). Інтимна лірика як спонука до роздуму про суть кохання. ЇЇ сповідальність («Надумано, негадано»).ТЛ: образи-архетипи

Підр., ст. 268-293.

Напам’ять ( одну поезію на вибір)Знати про життя і твори Ліни Костенко. Вміти схарактеризувати її у порівнянні з іншими поетами. Закріплювати навички аналізу ліричного твору, його образної системи, художніх засобів – аналізуючи твори поетеси, виділяючи в них провідні мотиви. Вивчити напам’ять два вірші (на вибір).

Вміти визначати жанр “Марусі Чурай”, історично-фольклорну основу твору. Коментувати особливості сюжету, композиції. Словесно створювати образний портрет Марусі. Порівнювати цей образ з іншими, спираючись на приклади з тексту. Висловлювати своє ставлення до вчинків героїні, її морального вибору.Виховання почуття відповідальності за вчинки, усвідомлення права на власний моральний вибір. Розвиток духовних якостей.
Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай». Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання. Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини.

ТЛ: роман у віршах.

Напам’ять (уривок з роману)Василь Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд творчості. Україна-мрія і Україна-реалія («О земле втрачена, явися …»). Атмосфера розтлінного духу тоталітарної системи.(«Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…»,)

ТЛ: метафора

Підр., ст. 295-305.


Згадати поезію “шістдесятників”, їхні провідні мотиви, теми. Ознайомлення з поезією постшістдесятників, вміти прокоментувати її ідейно-стильові особливості (на прикладі одного з поетів).

Знати трагічну долю поета. Вміти схарактеризувати його творчість: визначати провідні мотиви, ідеї, аналізувати образи-символи. Шліфувати навички порівняльного аналізу (розглянути образ України у В.Симоненка і В.Стуса). Самостійно аналізувати вірші поета, висловлювати власні роздуми з приводу порушених у них проблем. Вивчити напам”ять вірш “Мені зоря сіяла нині вранці” або “Як добре те, що смерті не боюсь я” (на вибір).Виховання рис “стоїцизму”, активної життєвої позиції. Усвідомлення понять честі, людської гідності, мужності, сили духу на прикладі життя В.Стуса
Тематично-проблемна лінія «душі людини перед вічністю високого неба» : відчуження від світу, проблема вибору, стан трагічної самотності і активної дії, формування себе ( «Посоловів од співу сад», «Мені зоря сіяла нині вранці», «Господи, гнуву пречистого…» ).

Напам’ять «Мені зоря сіяла нині вранці» або «Як добре те, що смерті не боюсь я…»

Напам'ятьПоети-піснярі. А.Малишко («Пісня про рушник»), В.Івасюк («Червона рута»), Михайло Ткач («Марічка», «Ясени»). Народознавчі мотиви, яскраві образи, ліризм, задушевність. Микола Сингаївський («Чорнобривці»), Дмитро Луценко («Мамина вишня»), Вадим Крищенко («Гей ви, козаченьки»). Популярність пісень у народі.

Напам'ять (на вибір)

Запитання для самоперевірки

1.Які провідні риси лірики В.Симоненка ви можете назвати?

2.Що ви знаєте про В.Симоненка як свідомого патріота?

3.Назвіть вершинні збірки Д.Павличка. Якими основними мотивами вони відрізняються?

4.Які пісні на слова Д.Павличка ви знаєте?

5.Схарактеризуйте основні мотиви та прикметні ознаки лірики М.Вінграновського.

6.Доведіть, що лірика Л.Костенко урбаністична й високоінтелектуальна.

7.Як вирішує поетеса проблему служіння митця народові?

8.Чому роман «Маруся Чурай» вважають найпомітнішим явищем в українській літературі другої половини ХХ століття?

9.Які з персонажів роману є історичними особами?

10.Чому Марусю Чурай називають голосом, символом України?

11.Що вас схвилювало в життєвій долі Василя Стуса?

12.Які збірки поета були заборонені? Де вони побачили світ? Чому влада переслідувала Стуса?

13. Які жанрові різновиди лірики наявні в творчому доробку митця?

14.Сформулюйте життєве і творче кредо Василя Стуса.

15. Назвіть відомих українських поетів-піснярів. Які їх твори ви знаєте?До заліку №2

Теми « Українська проза», « Традиція бароко в ХХ ст.», «Українська історична проза», «Українська література за межами України», «Сучасна українська література»

Підручник: Г.Семенюк, М. Ткачук, О.Слоньовська, М.Сулима, О.Ковальчук, О.Ткачук, Н.Тимків Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень. За загальною редакцією доктора філологічних наук, професора Г.Ф.Семенова. К.: Освіта, 2011


№ з/п

Зміст навчального матеріалу

Домашнє завдання

Державні вимоги до

рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Інтенсивний розвиток української прози. Тематичне й жанрове розмаїття.

Олесь Гончар. Коротко про життя і творчість митця. Загальна характеристика доробку. Громадянська і життєва позиція письменника, роль у духовному відродженні нації.Підр., ст. 306-330.


Вміти схарактеризувати життя і творчість О.Гончара.

Вміти проаналізувати епічний твір, визначати новелістичний жанр, виділяти провідні ідеї, образи, розкривати їх, спираючись на текст.Визначити основний пафос новел. Самостійно і вдумливо прочитати тексти, відшукуючи і пояснюючи в них роль кольорової гами, прояви романтичного в стильовій палітрі. Визначити провідну ідею, схарактеризувати образи-символи в новелі “Залізний острів”.

Усвідомлення філософської сутності щастя людини, його відносності і короткочасності. Усвідомлення небезпеки цивілізаційних процесів, здатності сучасної людини зберегти в собі свою сутність, свої почуття.
«За мить щастя». Краса і сила кохання як матеріал художнього осмислення. Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини

ТЛ: новела,.


Новела-засторога «Залізний острів» ( з роману «Тронка» ). Символіка твору. Характеристика образів. Усвідомлення небезпеки цивілізаційних процесів, здатність людини зберегти своє єство, свої почуття.

ТЛ: роман і його види


Григір Тютюнник. Коротко про письменника і його доробок. «Три зозулі з поклоном». «Вічна» тема «Любовного трикутника» в зображенні письменником. Образ любові як високої християнської цінності, яка вивищує людину, очищає її душу.

ТЛ: художня деталь.

Підр., ст. 331-345.


Знати найголовніші відомості про письменника. Пригадати його твори, вивчені раніше. Розвивати навички визначення теми твору, його жанру, визначення провідної думки, аналізу образів, художніх засобів, особливостей композиції. Висловлювати власні роздуми про поведінку героїв і проблеми, порушені в новелі.

Виховання краси почуттів, християнських взаємин між людьми. Усвідомлення високого сенсу почуття любові, вміння берегти її і цінувати.
Валерій Шевчук. Життя та творчість митця. Особливість світобачення та громадянська позиція. Зв’язок із давньою українською літературою. «Дім на горі». Композиція роману-балади.. Розгалуженість сюжету.

Підр., ст. 347-358.


Знати основні відомості про письменника. Повторити відомості про епоху бароко і його культуру. Вдумливо і уважно прочитати повість-преамбулу до роману “Дім на горі”. Визначити основні сюжетні лінії, пов”язані з різними долями людей. Виділяти притчеві мотиви, пояснювати їхню бароковість. Характеризувати образи, коментувати притчевий підтекст епізодів. Удосконалювати навички розшифровування символів, алегоричних образів.

Усвідомлення великого значення духовності для повноцінного розвитку і утвердження особистості.
Барокове поєднання високого (духовного) і низького (буденного). Барокові притчові мотиви й символи (самотність, роздвоєння людини, блудний син, дорога). Жіноче й чоловіче начало у творі. Притчевість образів, епізодів.

ТЛ: бароко, притчевість, символічність, роман-балада


Історичні твори З.Тулуб, Р.Іваничука, Ю.Мушкетика.

П.Загребельний. Коротко про письменника. Загальна характеристика історичної прози.Підр., ст. 359-367.


Знати, розуміти основні ознаки української химерної прози, вміти їх назвати. Називати письменників та їхні твори. Користуватися довідковими матеріалами.

Розвивати вміння робити узагальнюючі висновки, ціленаправлено використовувати необхідну інформацію.
Роман «Диво». Історична основа й художня вигадка в романі. Образ Софії Київської як історичної пам’ятки та художнього символу. Образ Сивоока ( проблема творчого начала в людині, волелюбності, людської гідності).


Підр., ст. 368-378.


Розуміти складні історичні умови розвитку жанру історичної романістики. Називати найвідоміші взірці української історичної прози.

Самостійно прочитати роман, знати його зміст. Характеризувати особливості його композиції, вміти відділити історичну достовірність і художній домисел. Шліфувати вміння аналізу образів-персонажів, розшифровувати їхній ідейний зміст. Вміти розглядати порушені проблеми крізь призму образів-персонажів. Вчитися обгрунтовувати власну думку прикладами з художнього тексту.Розвиток уміння бачити крізь наскрізні проблеми твору власні. Формування інтересу до національної історичної романістики
Князь Ярослав Мудрий ( проблема влади й людини ). Наскрізні проблеми: людина перед вибором, людина в процесі самопізнання та самоствердження, людина-творець.


Активізація українського творчого процесу за кордоном. Об’єднання письменників “Слово». Нью-йоркська група (Б.Рубчак, Б.Бойчук, Ю.Тарнавський, Е.Андрієвська, О.Зуєвський, П.Килина, Р.Бабовал) як своєрідний творчий рух нової генерації за «чисте» українське мистецтво, звільнене від будь-якої за ангажованості, ідеологічного, патріотичного пафосу.
Знати про українську літературу другої половини ХХ ст., що розвивалася за кордоном. Вміти розповісти (усно чи письмово) про це, використавши допоміжний матеріал.

Знати про поета В.Барку, його творчу спадщину. Переказувати найцікавіші епізоди з його біографії – вчитися виділяти найосновніше. Розповідати про історію створення роману. Вчитися характеризувати українську ментальність (на основі трагічної історії родини Катранників). Виділяти трагічне і оптимістичне у творі. Пояснювати образи-символи, роль кольорової гами. Висловлювати власні враження від прочитаного, робити власні висновки.Усвідомлення всеперемагаючого оптимізму українців, вміння зберегти людську гідність, честь, високу духовність у найтрагічніші моменти життя
Історико-культурна картина літ-ри наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х років, його риси. Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, «Нова дегенерація», «Пропала грамота», «ЛуГоСад» та ін.). Утворення АУП (Асоціації українських письменників. Література елітна й масова. Сучасні часописи й альманахи.

ТЛ: постмодернізм

Підр., ст. 379-398.


Розуміти і вміти пояснити вияв постмодернізму в українській художній літературі останнього часу. Запам”ятати її найвідоміших представників. Засвоїти значення поняття постмодернізму.

Українська російськомовна поезія (огляд). Українська тематика у творах М.Ушакова («Стихи о Шевченко»), Л. Вишеславського («Мова»), Б.Чичибабіна («С Украиной в крови…», «Тарас»), Л.Кисельова («Я позабуду все обиды…», «Цари», «Язык не может сразу умереть…»).
Навчитися орієнтуватися в калейдоскопі сучасної поезії. Називати найвідоміших поетів, що репрезентують українську поезію останнього часу.

Розвивати навички аналізу сучасного ліричного тексту (на прикладах запропонованих поезій). Шліфувати вміння характеризувати ідейно-стильові особливості поезій, висловлювати власні роздуми стосовно розглянутих текстів. Вивчити 2 поезії напам”ять (на вибір). Користуватися допоміжною критичною літературою. Навчитися готувати реферати, інформаційні повідомлення, доповіді про поетів-сучасників, виголошувати їх.Розвиток уміння бачити і розуміти особливості свідомості сучасної людини. Формування сучасного погляду на світ, людину в ньому.

Розвиток уміння проводити аналогії з власним поглядом на сучасний світ і місце в ньому людини.Формування естетичного смаку, світоглядних цінностей. Розвиток асоціативного мислення.

ПЧ Галина Пагутяк «Записки білого пташка».

Прочитати твір

Знати про найвагоміші здобутки сучасної української прози. Шліфувати вміння аналізувати епічні твори (на прикладах розгляду сучасних прозових взірців), акцентуючи увагу на стилі оповіді, поєднанні різних стильових тенденцій, використанні художніх засобів творення образу тощо. Вміти розрізняти і пояснювати прихований зміст, підтекст, узагальнюючі ідеї у творі. Висловлювати власні судження з приводу порушених проблем, зокрема тих, що стосуються духовності, протистоянь добра і зла в житті і в душі людини. Вміти скласти власну характеристику тому чи тому сучасному письменнику. Писати письмові роботи (твори-роздуми, твори-рецензії).

Розвиток духовних потенцій сучасної особистості, її вміння вижити й самоутверджуватися в сучасному світі. Розвиток самостійності мислення, вміння аргументовано доводити власні судження


Запитання для самоперевірки

1.Під яким гаслом розвивалася українська проза 60-90=х років ХХ ст.?

2.Розкажіть про особливості розвитку роману 60-70-х років. Визначте жанрові різновиди романів.

3.З’ясуйте жанрові ознаки роману О.Гончара “Тронка».

4.Яка роль новели «Залізний острів» у романі?

5.Як ви розумієте назву новели «За мить щастя»?

6. Доведіть, що головний герой новели «За мить щастя» є уособленням перемоги добра над злом.

7. Розкрийте поетику назви новели Гр.Тютюнника «Три зозулі з поклоном». Кого з героїв твору стосується вислів «три зозулі з поклоном»? З’ясуйте художню функцію цього афоризму.

8.Які питання бутя людини порушив В.Шевчук у новелах та романах?

9.Схарактеризуйте тематику та проблематику роману «Дім на горі».

10. З’ясуйте смислове наповнення образу дому в романі.

11. Що зумовило розквіт історичної прози другої половини ХХ ст.?

12.Як ви розумієте співвідношення історичної та художньої правди?

13.Які проблеми порушено в романі П.Загребельного «Диво»? Як можна пояснити назву цього роману?

14.Яким змальовано у творі Ярослава Мудрого?

15.Як змінилася картина літературного процесу на межі ХХ-ХХІ століть?

16.На які цінності орієнтується нова генерація українських митців?

17.Що ви дізналися про літературні угрупування кінця ХХ – початку ХХІ століть? Окресліть коло художніх шукань молодих поетів-дев’яностників.18.Які твори сучасних письменників ви читали? Чим саме вони вам запам’яталися?
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Поети-шістдесятники icon-
Тема заняття: «Вступ. Поети-шістдесятники. В. Симоненко — «витязь» молодої української поезії»
Поети-шістдесятники iconРекомендована література
Айзеншток І. Українські поети-романтики // Українські поети-романтики 20-40-х років ХІХ ст. – К., 1968
Поети-шістдесятники iconПрозаїки, поети, публіцисти
Науково-допоміжний покажчик „Прозаїки, поети, публіцисти ”, упорядкований до 70-річчя від часу створення Дніпропетровської письменницької...
Поети-шістдесятники iconШістдесятники
Київщині. Закінчив середню школу в місті Тетіїв, працював учителем. В 1957 1962 роках навчався на філологічному факультеті Київського...
Поети-шістдесятники iconУрок літератури рідного краю у 8 клас І «Чи можна зрозуміти душу ? Поети Луганщини про Україну»
Тема уроку: Урок літератури рідного краю у 8 класі «Чи можна зрозуміти душу ? Поети Луганщини про Україну»
Поети-шістдесятники iconУрок №31 Тема уроку: Поети романтики М. Костомаров, В. Забіла, М. Петренко, М. Шашкевич. «Руська трійця», альманах «Русалка Дністрова»
Тема уроку: Поети – романтики М. Костомаров, В. Забіла, М. Петренко, М. Шашкевич. «Руська трійця», альманах «Русалка Дністрова»
Поети-шістдесятники iconУрок літератури рідного краю. «Поети Луганщини про Україну»
«літературна луганщина віддавна рясніє яскравими іменами», карта Луганської області
Поети-шістдесятники iconІ вулиці твої поезіями сповнюють поети
Централізована бібліотечна система Шевченківського району м. Києва Центральна районна бібліотека ім. Є. Плужника інформаційно—бібліографічний...
Поети-шістдесятники iconУкраїнський романтизм. Поети-романтики
Скотта, Байрона, Шеллі (англійська література), Шиллера, Гейне, Ґете (німецька), Гюго (французька), Шафарика, Ґанки, Коллара (чеська),...
Поети-шістдесятники iconПоезія “срібного століття” Поети
Батько Пастернака художник, академік Петербурзької Академії мистецтв Леонід Осипович (Ісаак Йосипович) Пастернак. Мати піаністка...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка