Положення про психологічну службу системи освіти УкраїниДата конвертації29.05.2017
Розмір445 b.
#3712
ТипПоложення


«Організація та зміст роботи соціального педагога в освітніх закладах»


Нормативна база діяльності соціального педагога

 • Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ МОНУ 02.07. 2009 № 616) • наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 № 864 „Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України”

 • лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-128 від 05.03.2008 р. (Нормативи часу на основні види роботи соціального педагога, соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами)План роботи на рікДіагностична

 • вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку учнів(вихованців), мікроколективу (класу чи референтної групи),шкільного колективу в цілому, неформальних молодіжних об'єднань;

 • досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім'ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу вмікрорайоні та джерела негативного впливу на дітей і підлітківДо методів діагностики відносяться:

 • Аналіз соціального паспорту класу, навчального закладу.

 • Бесіди з класними керівниками, педагогічними працівниками, батьками з метою з’ясування наявності проблем у поведінці учнів.

 • Спостереження за поведінкою учнів під час перерви, навчальних заняття. • Анкетування й опитування щодо наявності в учнів шкідливих звичок, їхнього ставлення до здорового способу життя, визначення рівня правових знань, що дає змогу спланувати теми профілактичних заходів, які будуть актуальними для учнів.

 • Інтерв’ювання або бесіда з метою визначення чинників, які обумовили виникнення девіантної поведінки дитини у її мікросередовищі, через з’ясування характеру стосунків із батьками, однолітками, іншими людьми, ціннісні орієнтації, плани на майбутнє, ставлення до себе, деталізація фактів її біографії. Напрям бесіди може змінюється залежно від ситуації. • Ознайомлення із соціальним оточенням дитини, умовами її проживання. Збір інформації може відбуватися за допомогою бесіди з батьками дитини через запрошення їх до школи або виходом до місця проживання дитини.

 • Соціометрія. Проводиться для визначення статусу дитини в малих групах, її соціальної бажаності.

 • Психологічні методики для виявлення розвитку психічних процесів учнів (акцентуації характеру, рівня тривожності, стресостійкості, мотивації до навчання тощо) та рівня соціальної зрілості. Соціальний педагог психологічних методик не використовує!Аналіз соціального паспорту класу, навчального закладу

 • Додаток 10 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 N 864

 • Коди складної життєвої ситуації (відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2006 N 1983/388/452/221/556/596/106 "Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, якіопинилися у складних життєвих обставинах«):

 • 01 - інвалідність батьків або дітей;

 • 02 - вимушена міграція;

 • 03 - наркотична або алкогольна залежність одного з членівсім'ї;

 • 04 - перебування одного з членів сім'ї у місцях позбавленняволі;

 • 05 - важковиховуваність дитини, девіантність;

 • 06 - насильство в сім'ї;

 • 07 - безпритульність;

 • 08 - сирітство;

 • 09 - складні стосунки в сім'ї, психологічний розлад;

 • 10 - відсутність житла або роботи;

 • 11 - бездоглядність;

 • 12 - виникнення ризику для здоров'я та життя (зокрема,проживання на екологічно забруднених територіях, в районіепідемії, антисанітарних умовах тощо);

 • 13 - Iнше (дописати)Спостереження за поведінкою учнів під час перерви, навчальних заняття.

Протокол

спостереження за поведінкою учня

___ класу

Дата

Час

Назва предмету, ПІБ вчителя

Висновки:

Рекомендації:

Під час здійснення спостереження Н.Ю. Максимова пропонує звертати увагу в комплексі на зовнішній вигляд і особливості поведінки досліджуваного:

 • - зовнішній вигляд (загальний соматотип, фізичні особливості, наявність фізичних недоліків або диспропорцій, постава, міміка і жестикуляція, тримається скуто чи вільно, адекватно чи ні, охайність в одязі, зачісці, чистота тіла, рівень загальної рухливості тощо);

 • - особливості мовлення (інтенсивність і тембр голосу, темп мовлення, чіткість вимови, словниковий запас, наявність жаргону, брутальних виразів, уміння висловлювати думку, послідовність, логічність, чіткість, швидкість мовлення);

 • - соціальна поведінка (особливості встановлення контактів, рівень невимушеності при цьому, товариськість, наявність соціальних навичок, вихованість, специфіка поведінки за рівнем домінування, агресивності, підлеглості та довірливості тощо); • - настрій (ейфорія, безтурботність, врівноваженість, серйозність, відсутність гумору, поганий настрій, тривога тощо);

 • - ставлення до діяльності (рівень зацікавленості: від активного небажання або недовіри, байдужості до надмірної зацікавленості);

 • - особливості проявів пізнавальної та емоційно-вольової сфер (рівень уважності, швидкість вирішення поставлених завдань; особливості дій: намагання знайти загальний спосіб вирішення завдання або дії методом спроб і помилок; темп роботи: рівномірність, швидкість; сумлінність і охайність при виконанні завдань; реакція на невдачі: агресивна, звинувачення себе, відмова від діяльності, байдужість тощо). • Соціальний педагог досліджує ставлення учнів до соціально значущих питань, їхні поведінкові прояви, процес соціальної адаптації, міжособистісні стосунки.

 • Практичний психолог здійснює діагностику психічних процесів дитини, її особистісного розвитку, визначає рівень домагань.Ознайомлення із соціальним оточенням дитини

 • Додаток 12 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 N 864 АКТ обстеження матеріально-побутових умов проживання дитини

 • До запропонованого акту обстеження за потребою можна додавати пункти, які б деталізували відомості про умови проживання та виховання дитини. • Рекомендуємо обстеження проводити комісією, до складу якої входять представники закладу, в якому навчається та виховується дитина. Зазвичай до складу даної комісії обов’язково включають заступника директора з навчально-виховної роботи, соціального педагога, класного керівника дитини, громадського інспектора з охорони дитинства. Також за бажанням адміністрації навчального закладу або за відсутності вище перерахованих фахівців до складу комісії можуть входити голова та члени батьківського комітету школи, заступник директора з науково-методичної роботи.Журнал відвідувань дітей в дома • Інформація про виявлення дітей, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах, до районного (міського) центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді навчальним закладом може передаватися в телефонному режимі або в друкованому вигляді. Проте, ми рекомендуємо надсилати інформацію в офіційному вигляд, що гарантує її надходження до адресата та своєчасне на неї реагування. • Додаток 11 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 N 864

 • ОБЛIКОВА КАРТКА

сім'ї дитини щодо якої здійснюється соціальний супровід

Ведучи робочу документацію, необхідно дотримуватися певних правил щодо здійснення записів:

 • описуючи проведену роботу з дитиною або родиною, варто зазначати їх конкретні досягнення щодо покращення поведінки чи ситуації;

 • після проведеної бесіди або консультації необхідно прописати рекомендації для подальших дій з дитиною та її родиною;

 • в документації треба фіксувати точні відомості, зайві подробиці не потрібні;

 • описувати треба те, що бачите і чуєте саме ви;

 • уникати при описі загальних слів, сленгу, осуду, чуток;

 • включати конкретні заходи та допомогу, надану дитині та її батькам, і результати досягнень.Напрямки діагностики

 • Визначення рівня потреби у соціальному схваленні особистості та її соціальній бажаності. Шкала Д. Кроуна та Д. Марлоу, стандартизація якої здійснена Ю.Л. Ханіним.

 • Дослідити міжособистісні та міжгрупові відносини можна за допомогою методики Р. Жиля, діагностики міжособистісних взаємин (Т. Лірі), опитувальника суб’єктивного ставлення школяра до діяльності, самого себе та оточуючих (ССДСО) (О. Афанасьева).

 • Вивчити статус особистості в колективі допоможе метод соціометрії. Соціометрична техніка Дж. Морено, «Дробинка» В.Г. Щур, проба Де Греефе, «День народження», «Будиночки», «П’єдестал». Соціометричні методики підбираються з урахуванням вікових особливостей дітей. • Дослідження пізнавальних мотивів. Методика «Спрямованість на здобуття знань або на оцінку» Є.П. Ільїна та Н.О. Курдюкової. Диференційовано-діагностичний опитувальник інтересів – (ДДО) за Є. Клімовим. Карта інтересів. Тест «Структура інтересів і схильностей» (СІС).

 • Методика вивчення спрямованості особистості «Орієнтовна анкета» В. Смекала, М. Кучера. Методика «Самооцінка індивідуальних особливостей» (СІО) Л. Кабардової.

 • Вивчення мотивації навчання проводиться за анкетою рівня шкільної мотивації (адаптація Н. Лусканової), тесту «Виявлення домінуючого мотиву навчання», методики вивчення мотивів навчальної діяльності учнів (Б. Пашнєв), опитувальника «Автономність – залежність особистості у навчальній діяльності» (Г. Пригніна). • Визначити тип реагування в конфліктній ситуації дозволяє тест фрустрації С. Розенцвейга, методика типового реагування на конфліктні ситуації К. Томаса.

 • Виявити особливості поведінки та психологічні якості дітей можна використовуючи комплексну експрес-діагностику соціально-педагогічної занедбаності дітей розробленою Р. Овчаровою.

 • Рівень соціально-психологічної адаптації дитини визначається за опитувальником Роджерса-Даймонда.Протокол анкети ставлення учнів до навчання в школіПротокол діагностики учнів ___класу за методикою «___» Дата • Висновки: (робиться загальний аналіз відповідей на питання класу. Можуть бути подані результати дослідження з урахуванням гендерних підходів).

 • Рекомендації: (надаватися можуть всім учасникам навчально-виховного процесу (педагогам, дітям, працівникам психологічної служби) або окремим його учасникам).Прогностична функція

 • прогнозує на основі спостережень та досліджень посиленнянегативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає нарозвиток особистості учня чи групи; прогнозує результатинавчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторівстановлення особистостіКонсультативна

 • надає рекомендації (поради) учням, батькам, вчителям та іншим особам з питань соціальної педагогіки;

 • надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним об'єднанням, дітям, підліткам, які потребують піклування чи знаходяться у складних життєвих обставинах тощо;Захисна

 • забезпечує дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представляє їхні інтереси в різноманітних інстанціях, державних установах (службі у справах дітей, міліції, суді тощо) та громадських організаціях.Захисна функція

 • Відновлення документів дитини.

 • оформлення пенсії по втраті годувальника, аліментів.

 • Представлення прав дітей на засіданні ради профілактики школи.

 • Оформлення пакету супровідних документів на дітей-сиріт щодо виставлення їх на усиновлення.

 • Представлення законних інтересів дитини у суді.

 • Захист прав дітей на навчання (влаштування дітей на навчання).

 • Захист прав дітей на майно та житло.

 • Захист прав дітей на матеріальне забезпечення (оформлення особистого рахунку та ведення ощадної книжки).

 • Допомога в оформленні безкоштовного харчування.Профілактична

 • переконує учнів в доцільності дотримання соціально значимих норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя;

 • сприяє попередженню негативних явищ в учнівському середовищі.Напрямки профілактичної роботи

 • Профілактика девіантної поведінки: Антисоціальна поведінка (тематика занять, спрямованих на формування в учнів відповідальної поведінки, оволодіння прийомами саморегуляції і самоконтролю, ознайомлення з адміністративною та кримінальною відповідальністю, яку несуть підлітки за вчинення правопорушень).

 • Аморальна поведінка (проводити заняття, які сприятимуть засвоєнню ними етичних правил та норм, формування в них загальнолюдських цінностей та чеснот). • Формування навичок здорового способу життя, профілактика шкідливих звичок (наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму) поширення ВІЛ/СНІДу, туберкульозу.

 • Формування гендерної рівності (16 днів проти гендерного насильства).

 • Профілактика насильства в учнівському середовищі.

 • Формування засад відповідального батьківства.

 • Профорієнтаційна роботаСоціально-перетворювальна

 • надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальнихпотреб учнівської молоді;

 • здійснює соціально-педагогічний супровіднавчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронажсоціально-незахищених категорій дітей;

 • сприяє соціальному іпрофесійному визначенню особистості, дбає про професійнесамовизначення та соціальну адаптацію молоді.Соціальна корекція спрямовується на виправлення особистісних характеристик людини, які заважають її ефективній соціалізації.

Соціально-перетворювальні програми:
 • інформаційно-просвітницька програма Міністерства освіти і науки України «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» (для учнів 5-11 класів);

 • соціальний проект «Fair Play – Чесна Гра»;

 • профілактична програма «Вибір 8», та «Вибір 5»;

 • інформаційно-освітня протиалкогольна програма для підлітків та їх батьків «Відверта розмова».Організаційна

координує діяльність й взаємодію усіх суб'єктів соціальноговиховання;

сприяє соціально корисній діяльності дітей і підлітків;

формує демократичну систему взаємостосунків в підлітковомусередовищі, а також серед дітей і дорослих.

Індивідуальний тижневий план роботи соціального педагогаЖУРНАЛ * щоденного обліку роботи

Журнал реєстрації звернень учнів, батьків, вчителівЗвітність фахівця носить статистичний та описово-аналітичний (змістовний) характер. Статистична звітність дозволяє оцінити роботу соціального педагога, виходячи з її структурного та загального (цифрового) обсягу. За допомогою статистичного звіту можна виявити, які функції роботи домінують у працівника, а які нівелюються; з’ясувати, кому з учасників навчально-виховного процесу приділяється більша увага, простежити, як фахівець розподіляє свій робочий час. Статистичний звіт соціальний педагог подає два рази на рік (за результатами І півріччя і за навчальний рік) до районного (міського) центру практичної психології і соціальної роботи, методиста РМК (ММК) за встановленою формою. Звітність здійснюється за нормативами часу на основні види роботи соціального педагога. Звіт затверджується директором навчального закладу.Описово-аналітичний звіт про діяльність спеціаліста подається за результатами роботи протягом навчального року, раз на рік. Змістовна звітність передбачає підведення підсумків діяльності соціального педагога за функціями роботи та результатами реалізації соціально-педагогічних програм і проектів усіх видів планування, визначення основних досягнень та проблем у роботі спеціаліста.Звіт може містити наступні пункти: Загальні дані про заклад освіти: повна назва закладу; підпорядкування; юридична адреса; кількість учнів (студентів), які навчаються в установі; основні напрямки професійної діяльності спеціаліста. Аналіз діяльності соціального педагога за поточний навчальний рік. Мета, завдання, пріоритетні напрямки та види діяльності. Науково-методична проблема діяльності спеціаліста. Тематика звернень до фахівця: з боку батьків, педагогів, учнів (студентів). Соціально-педагогічні дослідження, якщо проводилися (тема, мета, цільова група, вибірка, представлення результатів). Виконання міжнародних, національних, державних, регіональних програм. Проблеми, недоліки своєї професійної діяльності, шляхи їх вирішення.Чернігівський обласний центр практичної психології і соціальної роботи Головна сторінка Про Центр Нормативно-правова база Документація працівника ПС Для соціальних педагогів Діагностичний інструментарій Методичні матеріали Матеріали семінарів/вебінарів Програми/тренінги ДосвідиМетодичні рекомендаціїТретиннікова Л.А. Нормативно-правове забезпечення соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу/ Л.А.Третиннікова. – Чернігів, 2009. – 40 с. Організація роботи з дітьми з девіантною поведінкою в закладах освіти через проведення корекційної роботи / Упоряд. Л.А. Третиннікова. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2013. – 86с. Третиннікова Л.А. Забезпечення соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у закладах освіти інтернатного типу / Л.А.Третиннікова. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2013. – 50 с. Третиннікова Л.А. Організація роботи з дітьми, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах, у навчальних закладах / Л.А.Третиннікова. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2014. – 25 с. Третиннікова Л.А. Організаційно-методичні засади просвітницької роботи соціального педагога з педагогічним колективом / Л.А. Третиннікова. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2015. – 36 с. Третиннікова Л.А. Організаційно-методичні засади соціально-педагогічного супроводу дітей, які мають статус внутрішньо переміщеної особи / Л.А. Третиннікова. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2015. – 36 с.Публікації Третиннікова, Л. Комплект робочої документації соціального педагога ЗНЗ / Л. Третиннікова. - С.3-8.   Третиннікова Л. Діти, сім’ї яких опинилися у складних життєвих обставинах. Організація роботи в навчальних закладах // Соціальний педагог. – 2014. – липень №7 (91). – С.41-57. Третиннікова Л.А. Організаційні засади діяльності працівників психологічної служби з дітьми з девіантною поведінкою // Соціальний педагог. – 2014. – №7. -с.4-9. Третиннікова Л.А. Профілактична робота з дітьми з девіантною поведінкою. Програма тренінгу // Соціальний педагог. – 2014. – липень №7(91). – С.17-26. Третиннікова Л. Клуб здорового способу життя. Для дітей, сім’ї яких потрапили у складні життєві обставини // Соціальний педагог. – 2014. – липень №7(91). – С.32-35. Третиннікова Л. Діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування. Захист майнових та житлових прав // Соціальний педагог. – 2014. – липень №7(91). – С.36-40. Третиннікова Л. Діти зі статусом внутрішньо переміщеної особи. Діяльність соціального педагога у навчальному закладі // Соціальний педагог. – 2015. – №1. – С.37-40.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Положення про психологічну службу системи освіти України iconПро затвердження Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України
Про військовий обов'язок І військову службу", Указу Президента України від 10 грудня 2008 року n 1153 "Про Положення про проходження...
Положення про психологічну службу системи освіти України iconПоложення Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу " захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є Конституційним обов'язком громадян України. Військовий обов'язок включає
Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок І військову службу " захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності...
Положення про психологічну службу системи освіти України iconПоложення про аспірантуру інституту проблем сучасного мистецтва національної академії мистецтв україни загальні положення 1
Кабміну України від 14. 06. 2000 №960, від 27. 08. 2004 №1124, від 02. 03. 2010 №254, від 28. 07. 2010 №642, статтями 36 та 58 Закону...
Положення про психологічну службу системи освіти України iconПоложення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністра освіти України №93 від 08. 04. 1993р та навчального плану спеціальності "Інформатика" Укладач к п. н., доцент кафедри
Програма практики складена у відповідності до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого...
Положення про психологічну службу системи освіти України iconПоложення про аспірантуру 1 загальні положення
Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня...
Положення про психологічну службу системи освіти України iconЗаконів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
Програми розвитку освіти Краснокутського району на 2014-2018 рр., Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту закладу...
Положення про психологічну службу системи освіти України iconПоложення про Громадську Раду при Міністерстві охорони здоров'я України Розділ I. Загальні положення
України (далі моз україни) та інститутами громадянського суспільства (далі ігс) на засадах доброго партнерства, здійснення громадського...
Положення про психологічну службу системи освіти України iconКонкурсі «Вінниччина регіон успішних людей»
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст ст. 10, 33-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»...
Положення про психологічну службу системи освіти України iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про дитячі та молодіжні громадські організації»; Положення про загальноосвітній навчальний заклад; Статут школи; Положення про організацію діяльності учнівського самоврядування
З розвитком дитячого та молодіжного лідерського руху актуальним стало питання аналізу діяльності органів учнівського самоврядування,...
Положення про психологічну службу системи освіти України iconЗ віт про роботу облдержадміністрації за січень 2011 року
Про щорічний Всеукраїнський конкурс “Кращий державний службовець” та нововведення у законодавстві про державну службу”, “Про новий...
База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка