Положення про звання та відзнаки Рівненської міської ради згідно з додатком Затвердити описи: диплома Почесного громадянина міста Рівного згідно з додатком 2; посвідчення Почесного громадянина міста Рівного згідно з додатком 3Скачати 104.31 Kb.
Дата конвертації22.10.2017
Розмір104.31 Kb.
ТипПоложенняРІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

(16 сесія 3 скликання)Р І Ш Е Н Н Я
від 10 грудня 2003 року № 535
Про заснування звань та відзнак

Рівненської міської ради


Враховуючи необхідність внесення уточнень та змін до порядку присвоєння звання Рівненської міської ради “Почесний громадянин міста Рівного”, підвищення значимості цього звання та доцільності внесення градації відзнак, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання протокольного доручення Рівненська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про звання та відзнаки Рівненської міської ради згідно з додатком 1.

2. Затвердити описи:


 • диплома Почесного громадянина міста Рівного – згідно з додатком 2;

 • посвідчення Почесного громадянина міста Рівного – згідно з додатком 3;

 • нагрудного знака Почесного громадянина міста Рівного і футляра до посвідчення та знака – згідно з додатком 4;

 • диплома про присвоєння відзнаки Рівненської міської ради “За заслуги перед містом” – згідно з додатком 5;

 • нагрудного знака особи, якій присвоєно відзнаку Рівненської міської ради “За заслуги перед містом” – згідно з додатком 6.

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Рівненської міської ради від 17 травня 2001 року № 473 “Про заснування звання Рівненської міської ради “Почесний громадянин міста Рівного”.

4. Доручити виконавчим органам міської ради розробити описи нагрудних знаків та відзнак Рівненської міської ради.

5. Опублікувати це рішення в газеті Рівненської міської ради “Сім днів”.

6. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики (голова В. Самолюк) і секретарю міської ради А. Грещуку, а організацію його виконання – заступнику міського голови С. Богатирчук-Кривко, заступнику міського голови М. Пасічнику, керуючому справами виконавчого комітету С. Власюку.


Міський голова В. Чайка


Додаток 1

до рішення Рівненської

міської ради № 535

від 10 грудня 2003 рокуП О Л О Ж Е Н Н Я

про звання та відзнаки Рівненської міської ради
1. З метою наведення порядку в справі присвоєння звання Почесного громадянина міста та підвищення його значимості засновуються такі звання та відзнаки Рівненської міської ради:

 • звання “Почесний громадянин міста Рівного”;

 • відзнака Рівненської міської ради “За заслуги перед містом” І ступеня (найвищий ступінь);

 • відзнака Рівненської міської ради “За заслуги перед містом” ІІ ступеня;

 • відзнака Рівненської міської ради “За заслуги перед містом” ІІІ ступеня.

2. Звання “Почесний громадянин міста Рівного” та відзнака Рівненської міської ради “За заслуги перед містом” (далі в тексті – звання та відзнаки) присвоюються мешканцям міста Рівного, іншим громадянам України, іноземним громадянам, у тому числі посмертно.

3. Звання та відзнаки є свідченням офіційного визнання перед територіальною громадою міста Рівного заслуги в одній або кількох із таких сфер діяльності: історична, культурна, літературна, журналістська, мистецька, екологічна, освітянська, соціальна, наукова, спортивна, правова, управлінська, виробнича, фінансова, політична, активна благодійницька та гуманістична, впровадження передових технологій у сфері економіки та виробництва, а також діяльність, спрямована на підвищення авторитету міста Рівного на регіональному, державному та міжнародному рівнях.

Звання та відзнака можуть бути присвоєні за тривалі зусилля, що увінчались певним успіхом на користь міста і його мешканців, або за разову дію, яка сприяла підняттю престижу міста Рівного.

4. Відзнака “За заслуги перед містом” І ступеня присвоюється за діяльність, яка сприяла підвищенню авторитету міста Рівного на регіональному та державному рівнях, за тривалі зусилля, що увінчались певним успіхом на користь міста і його мешканців, або за разову дію, яка сприяла підняттю престижу міста Рівного.

5. Відзнака “За заслуги перед містом” ІІ ступеня присвоюється за багаторічну плідну працю, діяльність у певній галузі, що сприяла підвищенню її авторитету, престижу, за тривалі зусилля, що увінчались певним успіхом, або за разову дію, яка сприяла підняттю престижу галузі.

6. Відзнака “За заслуги перед містом” ІІІ ступеня присвоюється за багаторічну, плідну працю на одному підприємстві, установі, організації чи закладі, що сприяла підвищенню їх авторитету, престижу, за тривалі зусилля, що увінчались певним успіхом, або за разову дію, яка сприяла підняттю престижу підприємства, установи, організації, закладу.

7. Відзнаки вищих ступенів можуть присвоюватися незалежно від наявності відзнак нижчого ступеня.

8. Звання “Почесний громадянин міста Рівного” присвоюється особі, яка має відзнаку Рівненської міської ради будь-якого ступеня.

Це звання присвоюється не більше ніж одній особі на рік.

9. Звання “Почесний громадянин міста Рівного” та відзнаки присвоюються виключно рішеннями Рівненської міської ради. Обговорення кандидатур осіб, яким пропонується присвоїти звання “Почесний громадянин міста Рівного” або відзнаки, та ухвалення рішення проводяться на пленарному засіданні сесії Рівненської міської ради в закритому режимі.

10. Кандидатури на присвоєння звання “Почесний громадянин міста Рівного” та відзнак Рівненської міської ради подає міський голова Рівного на підставі звернень від:


 • депутатів Рівненської міської ради;

 • виконавчого комітету Рівненської міської ради;

 • державних органів, органів самоорганізації населення;

 • громадських, політичних, професійних та творчих організацій;

 • трудових колективів підприємств, установ та організацій, у яких працює чи працювала особа, яку представляють на присвоєння звання.

У зверненні має міститися інформація про:

 • основні біографічні дані претендента, зокрема, пов’язані з діяльністю на території міста Рівного;

 • основні показники його трудової, творчої, громадської, політичної та іншої діяльності, які дають підстави для представлення його на присвоєння звання;

 • конкретні заслуги перед територіальною громадою міста Рівного;

 • кольорову фотографію розміром не менше 10 см ×15 см.

11. Для попереднього розгляду матеріалів, що стосуються присвоєння звання та відзнак, розпорядженням міського голови створюється комісія, до складу якої можуть входити посадові особи виконавчого комітету міської ради, депутати Рівненської міської ради, а при потребі – інші працівники, спеціалісти, експерти.

До повноважень комісії належить: • сприяння надходженню обґрунтованих подань та клопотань щодо кандидатур, представлених до звань або відзнак;

 • формування рекомендацій щодо присвоєння звань та відзнак представленим кандидатурам і подання цих рекомендацій на розгляд міського голови;

 • контроль за вчасним і якісним виготовленням відзнак, дипломів та посвідчень, наявністю їх необхідної кількості на час вручення;

 • підготовка матеріалів для вчасного ухвалення рішень міської ради про присвоєння звань та відзнак;

 • внесення записів до Книги Почесних громадян міст Рівного, Книги Пошани міста Рівного та документів про осіб, удостоєних звань та відзнак, надсилання повідомлення про це за місцем їх роботи та проживання;

 • забезпечення належного зберігання матеріалів, на підставі яких присуджені звання або відзнаки.

12.  Диплом та Посвідчення “Почесний громадянин міста Рівного”, Диплом та Нагрудний Знак про присвоєння відзнак Рівненської міської ради вручає міський голова Рівного, а у виняткових випадках – перший заступник міського голови або секретар міської ради на сесії Рівненської міської ради, яка скликається напередодні Дня міста Рівного.

Вручення відбувається в урочистій обстановці, з виголошенням змісту документа, на підставі якого присвоюється звання, та переліченням заслуг особи, якій присвоєно звання або відзнаку.

13. Текст рішення Рівненської міської ради про присвоєння звання чи відзнак, відповідного зразка фотографія особи, якій вони присвоєні, її біографічні дані та перелік заслуг перед територіальною громадою міста Рівного заносяться до Книги Почесних громадян міста Рівного або Книги Пошани міста Рівного.

14. Рішення Рівненської міської ради про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Рівного” та відзнак публікуються в газеті “Сім днів”.

15. Особи, яким прижиттєво присвоєне звання “Почесний громадянин міста Рівного”, мають право на:


 • участь у роботі пленарних засідань сесій Рівненської міської ради як почесних гостей (за їх бажанням);

 • відшкодування вартості проїзду в міському комунальному пасажирському транспорті (крім таксі) згідно з нормативами;

 • одержання прижиттєвої доплати до пенсії за віком у розмірі однієї мінімальної заробітної плати щомісячно (для осіб, що проживають у м. Рівному);

 • позачергове придбання квитків на всі види залізничного, повітряного та автомобільного транспорту в касах міста Рівного;

 • відшкодування згідно з чинним законодавством витрат на проживання в готелях міста Рівного в разі їх перебування в місті на офіційне запрошення (для іногородніх громадян);

 • першочерговий прийом у керівних органах місцевого самоврядування міста Рівного;

 • поховання та спорудження надгробка за рахунок міського бюджету в разі смерті (для осіб, що проживають у м. Рівному); вартість спорудження надгробка при цьому не повинна перевищувати вартості зразка надгробка, встановленого Кабінетом Міністрів України;

 • одержання прижиттєвої щомісячної виплати у розмірі трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян на покриття витрат з оплати за житлово-комунальні послуги (для осіб, які проживають у м. Рівному).

16. Особи, яким присвоєно відзнаки Рівненської міської ради будь-якого ступеня, мають право на відшкодування проїзду в міському комунальному пасажирському транспорті (крім таксі) згідно з нормативами.

17. Витрати на забезпечення пільг, вказаних у пунктах 15 та 16, відшкодовуються за рахунок коштів міського бюджету.

18. Особа, яка є Почесним громадянином міста Рівного або має відзнаки Рівненської міської ради, може бути позбавлена цих звань та відзнак, якщо своєю поведінкою, вчинками або діями вона дискредитує себе перед територіальною громадою міста Рівного та державою. Позбавлення почесного звання та відзнак проводиться за рішенням Рівненської міської ради. Заяви про позбавлення громадян присвоєних їм звань та відзнак Рівненської міської ради можуть подаватися суб’єктами, що мають право на звернення про присвоєння звань чи відзнак Рівненської міської ради, а також міським головою. Заяви про позбавлення осіб присвоєних їм звань та відзнак Рівненської міської ради попередньо розглядаються на комісії, повноваження якої викладені в пункті 11 цього Положення.

Секретар міської ради А. Грещук


Додаток 2

до рішення Рівненської

міської ради № 535

від 10 грудня 2003 року
О П И С Д И П Л О М А

Почесного громадянина міста Рівного
Диплом Почесного громадянина міста Рівного має тверду обкладинку, покриту зовні шкірою бордового кольору. На лицевій стороні диплома глибоким тисненням зображено герб міста на фоні адміністративного будинку Рівненської міської ради і літерами золотистого кольору розміщено напис “Почесний громадянин міста Рівного”.

У дипломі є вкладка, в якій друкується прізвище, ім’я та по батькові Почесного громадянина міста Рівного. Внизу ставиться підпис міського голови, який засвідчується гербовою печаткою, та дата видачі диплома.

Секретар міської ради А. Грещук

Додаток 3

до рішення Рівненської

міської ради № 535

від 10 грудня 2003 року

О П И С П О С В І Д Ч Е Н Н Я

Почесного громадянина міста Рівного
Посвідчення Почесного громадянина міста Рівного – загального зразка, розміром 82 мм × 112 мм. Посвідчення виготовляється із матеріалу балакрон кольору "бордо". На лицевій стороні посвідчення глибоким тисненням зображено герб міста і розміщено напис “ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН МІСТА РІВНОГО”. Кліше – золотистого кольору.

Усередині посвідчення на лівій стороні вдруковано назву Рівненської міської ради і напис “Посвідчення Почесного громадянина міста Рівного”, розміщується фотографія і вписується прізвище, ім’я та по батькові Почесного громадянина, вказується дата та номер рішення Рівненської міської ради про присвоєння звання, ставиться підпис міського голови, який засвідчується гербовою печаткою, а також дата видачі та номер посвідчення.

Секретар міської ради А. Грещук
Додаток 4

до рішення Рівненської

міської ради № 535

від 10 грудня 2003 року


ОПИС НАГРУДНОГО ЗНАКА

Почесного громадянина міста Рівного

і футляра до посвідчення та знака


Нагрудний знак має вигляд зірки, утвореної з п’яти деталей: срібляста основа зірки, золотисті промені зірки, лавровий вінок, медальйон з написом та герб. Основою є восьмипроменева зірка з металу сріблястого кольору, між променями якої розташовано промені з металу золотистого кольору. В центрі зірки розміщено медальйон з металу золотистого кольору з гербом міста Рівного. В нижній частині медальйон охоплює стрічка з металу золотистого кольору з рельєфним написом „Почесний громадянин м. Рівного”. Стрічка зановлена синьою емаллю.

Кольори металу та емалей нагрудного знака символізують:

- золотистий – велич, багатство;

- сріблястий, білий – гідність, мудрість, чистоту, мир, правду;

- синій (лазур) – честь, мир, правду.

Футляр (з ложементом) має розмір 120 мм × 180 мм, виготовлений із матеріалу балакрон кольору "бордо", кліше – золотом.

Секретар міської ради А. Грещук

Додаток 5

до рішення Рівненської

міської ради № 535

від 10 грудня 2003 року

ОПИС ДИПЛОМА

про присвоєння відзнаки Рівненської

міської ради “За заслуги перед містом”


Диплом про присвоєння відзнаки Рівненської міської ради “За заслуги перед містом” має тверду обкладинку бордового кольору. На лицевій стороні диплома глибоким тисненням зображено герб міста на фоні адміністративного будинку Рівненської міської ради і літерами золотистого кольору розміщено напис із вказанням ступеня відзнаки, наприклад: “Відзнака Рівненської міської ради “За заслуги перед містом” І ступеня ” .

У дипломі є вкладка, в якій друкуються прізвище, ім’я та по батькові особи, якій присвоюється відзнака, дата, номер рішення Рівненської міської ради про присвоєння відзнаки. Внизу ставиться підпис міського голови, який засвідчується гербовою печаткою, та дата видачі диплома.


Секретар міської ради А. Грещук

Додаток 6

до рішення Рівненської

міської ради № 535

від 10 грудня 2003 року

ОПИС НАГРУДНОГО ЗНАКА
особи, якій присвоєно відзнаку Рівненської
міської ради “За заслуги перед містом”Нагрудний знак особи, якій присвоєно відзнаку Рівненської міської ради “За заслуги перед містом”, має вигляд хреста, утвореного з двох деталей. У центрі хреста розміщено медальйон з металу золотистого кольору з гербом міста Рівного.

Залежно від ступеня відзнаки в ній застосовуються такі кольори металу та емалі, що повторюють кольори прапора міста Рівного:

 • синій колір – для відзнаки першого ступеня;

 • зелений колір – для відзнаки другого ступеня;

 • білий колір – для відзнаки третього ступеня.Секретар міської ради А. Грещук

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Положення про звання та відзнаки Рівненської міської ради згідно з додатком Затвердити описи: диплома Почесного громадянина міста Рівного згідно з додатком 2; посвідчення Почесного громадянина міста Рівного згідно з додатком 3 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 31. 0
Створити громадську раду при Скадовській районній державній адміністрації у складі згідно з додатком
Положення про звання та відзнаки Рівненської міської ради згідно з додатком Затвердити описи: диплома Почесного громадянина міста Рівного згідно з додатком 2; посвідчення Почесного громадянина міста Рівного згідно з додатком 3 iconРішення міської ради від 07 квітня 2011р. №215 "Про День міста Сарни", виконком міської ради виріши в: Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення 131-ї річниці міста Сарни у складі, згідно додатку
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішення міської ради від 07 квітня 2011р. №215 "Про День міста...
Положення про звання та відзнаки Рівненської міської ради згідно з додатком Затвердити описи: диплома Почесного громадянина міста Рівного згідно з додатком 2; посвідчення Почесного громадянина міста Рівного згідно з додатком 3 iconДодаток 1 до рішення міської ради від № положення про звання «Почесний громадянин міста Новомосковська»
Це Положення визначає підстави та порядок присвоєння звання «Почесний громадянин міста Новомосковська», а також права Почесних громадян...
Положення про звання та відзнаки Рівненської міської ради згідно з додатком Затвердити описи: диплома Почесного громадянина міста Рівного згідно з додатком 2; посвідчення Почесного громадянина міста Рівного згідно з додатком 3 iconПочесного громадянина міста Хмельницького
Громадський І політичний діяч, професор. Чекман Михайло Костянтинович народився 16 серпня 1946 року в с. Чаньків Дунаєвецького району...
Положення про звання та відзнаки Рівненської міської ради згідно з додатком Затвердити описи: диплома Почесного громадянина міста Рівного згідно з додатком 2; посвідчення Почесного громадянина міста Рівного згідно з додатком 3 iconРозпорядження від 10 березня 2017 року №91 м. Київ Про відзначення 85-річчя утворення Київської області
Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення 85-річчя утворення Київської області у складі згідно з додатком
Положення про звання та відзнаки Рівненської міської ради згідно з додатком Затвердити описи: диплома Почесного громадянина міста Рівного згідно з додатком 2; посвідчення Почесного громадянина міста Рівного згідно з додатком 3 iconРішення міської ради 2016 року №12/ VII положення про присвоєння звання «п очесний громадянин міста ч ернігова» Загальні положення

Положення про звання та відзнаки Рівненської міської ради згідно з додатком Затвердити описи: диплома Почесного громадянина міста Рівного згідно з додатком 2; посвідчення Почесного громадянина міста Рівного згідно з додатком 3 iconРішення від «26» серпня 2011 р. № м. Бердянськ Про затвердження Положення про звання „Почесний громадянин міста Бердянська у новій редакції
Враховуючи пропозиції депутатів міської ради, керуючись ст. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 29, 70...
Положення про звання та відзнаки Рівненської міської ради згідно з додатком Затвердити описи: диплома Почесного громадянина міста Рівного згідно з додатком 2; посвідчення Почесного громадянина міста Рівного згідно з додатком 3 iconДодаток до рішення міської ради від 17. 12. 2010 №2/12 положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Луцька»
Звання присвоюється в порядку, визначеному цим Положенням, особі незалежно від місця проживання, громадянства
Положення про звання та відзнаки Рівненської міської ради згідно з додатком Затвердити описи: диплома Почесного громадянина міста Рівного згідно з додатком 2; посвідчення Почесного громадянина міста Рівного згідно з додатком 3 iconДо 100-річчя від дня народження
Біобібліографічний покажчик містить інформацію про буковинського єврейського письменника, почесного громадянина м. Чернівці Йосифа...
Положення про звання та відзнаки Рівненської міської ради згідно з додатком Затвердити описи: диплома Почесного громадянина міста Рівного згідно з додатком 2; посвідчення Почесного громадянина міста Рівного згідно з додатком 3 iconЗ історії відкриття в Ужгороді пам’ятника президенту Т
Федака, С.: Нелегке повернення до Ужгорода його почесного громадянина. In: Срібна Земля-Фест, 2003, 20-26 лют. (№7), s


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка