Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльностіСторінка14/21
Дата конвертації15.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

Відхилено

Стаття 17. Ліцензійні справи
 1. 399.

1. Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про надання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб’єкта (у разі, якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідного суб’єкта господарювання).

-153- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Частину першу статті 18 доповнити реченням такого змісту:

«Ліцензійна справа це єдиний набор документів на паперових або електронних носіях стосовно відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата, які подані ним, надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних або фізичних осіб або прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до цілей цього Закону»


Враховано


1. Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про надання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб’єкта (у разі, якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідного суб’єкта господарювання).

Ліцензійна справа це єдиний набір документів на паперових або електронних носіях стосовно відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата, які подані ним, надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних або фізичних осіб або прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до цілей цього Закону.
 1. 400.

2. У ліцензійній справі зберігаються:2. У ліцензійній справі зберігаються:
 1. 401.

1) документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону (разом із конвертами);1) документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону (разом із конвертами);
 1. 402.

2) завірені органом ліцензування фотокопії рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

-154- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

У частині другій статті 18 слово «фотокопії» замінити словами «копії (фотокопії)»Враховано


2) завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;
 1. 403.

3) копії судових рішень, звернень прокуратури або органів внутрішніх справ, які надійшли до органу ліцензування щодо здобувача ліцензії чи ліцензіата;

-155- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

У пункті третьому частини другої статті 18 слова «копії» замінити словами «оригінали, копії (фотокопії)»Враховано

3) оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів, які надійшли до органу ліцензування щодо здобувача ліцензії чи ліцензіата;
 1. 404.

4) фотокопії розпоряджень спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про усунення порушень органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування, допущених щодо здобувача ліцензії чи ліцензіата;4) копії (фотокопії) розпоряджень спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про усунення порушень органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування, допущених щодо здобувача ліцензії чи ліцензіата;
 1. 405.

5) матеріали (документи або їх фотокопії, завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов);5) матеріали (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов);
 1. 406.

6) оригінали заяви чи запити про доступ до документів з ліцензійної справи, постанови про вилучення документів з ліцензійної справи, примірники протоколів вилучення,6) оригінали заяви чи запити про доступ до документів з ліцензійної справи, постанови про вилучення документів з ліцензійної справи, примірники протоколів вилучення,
 1. 407.

7) оригінали судового рішення про витребування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів вилучених документів.7) оригінали судового рішення про витребування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копії (фотокопії) описів вилучених документів.
 1. 408.
-156- Н.д.Данченко О.І. (Реєстраційна картка №362)

Статтю 18 доповнити новою частиною такого змісту:

« Електронні копії документів, зазначених в пунктах 1-7 частини другої цієї статті, зберігаються на електронних носіях і є невід’ємною частиною ліцензійної справи.».


Враховано

3. Електронні копії документів, зазначених в пунктах 1-7 частини другої цієї статті, зберігаються на електронних носіях і є невід’ємною частиною ліцензійної справи.

 1. 409.

3. Ліцензійні справи є перехідними справами постійного зберігання.4. Ліцензійні справи є перехідними справами постійного зберігання.
 1. 410.

4. Орган ліцензування несе відповідальність за зберігання ліцензійних справ, журналу обліку заяв і виданих ліцензій та електронної бази даних про стан виданих ліцензій.

-157- Н.д.Кривошея Г.Г. (Реєстр.картка №289)

У частині четвертій статті 18 виключити слова «журналу обліку заяв і виданих ліцензій та електронної бази даних про стан виданих ліцензій».Враховано


5. Орган ліцензування несе відповідальність за зберігання ліцензійних справ та електронної бази даних про стан виданих ліцензій.
 1. 411.

5. Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється лише за вмотивованою постановою слідчого відповідно до закону.

-158- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379)

Частину п'яту статті 18 законопроекту викласти у такій редакції:

«5. Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до закону.

Орган ліцензування зобов’язаний зробити фотокопії документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються фотокопія ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів, другий примірник протоколу вилучення документів, а також фотокопія опису вилучених документів»


Враховано частково

6. Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом.
 1. 412.

Орган ліцензування зобов’язаний зробити фотокопії документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

-159- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

У частинах п’ятій та шостій статті 18 слово «фотокопії» замінити словами «копії (фотокопії)»Враховано

Орган ліцензування зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.
 1. 413.

До ліцензійної справи долучаються фотокопія постанови слідчого про вилучення документів, другий примірник протоколу вилучення документів, а також фотокопія опису вилучених документів.До ліцензійної справи долучаються оригінали, копії (фотокопії) постанови слідчого про вилучення документів, другий примірник протоколу вилучення документів, а також фотокопія опису вилучених документів.
 1. 414.

6. Витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.7. Витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.
 1. 415.

Орган ліцензування зобов’язаний зробити фотокопії документів, що витребуються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.Орган ліцензування зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що витребуються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.
 1. 416.

До ліцензійної справи долучаються судове рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та фотокопія опису витребуваних документів.До ліцензійної справи долучаються судове рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та копія (фотокопії) опису витребуваних документів.
 1. 417.

Оригінали витребуваних документів надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.Оригінали витребуваних документів надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.
 1. 418.

7. Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органом ліцензування у здійсненні передбачених цим Законом дій, крім випадку одержання органом ліцензування судового рішення про заборону їх вчинення.8. Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органом ліцензування у здійсненні передбачених цим Законом дій, крім

випадку одержання органом ліцензування судового рішення про заборону їх вчинення. 1. 419.

Стаття 19. Облік стану виданих ліцензій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

-160- Н.д.Кривошея Г.Г. (Реєстр.картка №289)

У назві статті 19 слова «Облік стану виданих ліцензій» замінити словами «Інформація щодо ліцензування»;Враховано___2)_найменування_та_ідентифікаційний_код_органу_ліцензування,_який_прийняв_рішення_про_надання'>Враховано___Стаття_18_._Інформація_щодо_ліцензування'>Враховано


Стаття 18. Інформація щодо ліцензування у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
 1. 420.

1. До Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до кожного суб'єкта господарювання вносяться:

-161- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

У частині першій статті 19 після слова «господарювання» додати знаки і слова «, у порядку, що встановляє розпорядник цього реєстру»Враховано

1. До Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до кожного суб'єкта господарювання у порядку, що встановляє розпорядник цього реєстру, вносяться:
 1. 421.

1) вид господарської діяльності, на який видано йому ліцензію;1) вид господарської діяльності, на який видано йому ліцензію;
 1. 422.

2) найменування та ідентифікаційний код органу ліцензування, який прийняв рішення про видачу ліцензії;

-162- Н.д.Кривошея Г.Г. (Реєстр.картка №289)

У пункті 2 частини першої статті 19 слово «видачу» замінити словом «надання».Враховано


2) найменування та ідентифікаційний код органу ліцензування, який прийняв рішення про надання ліцензії;
 1. 423.

3) дата і номер рішення органу ліцензування про надання ліцензії, посада, прізвище та ініціали посадової особи органу ліцензування, яка його підписала;3) дата і номер рішення органу ліцензування про надання ліцензії, посада, прізвище та ініціали посадової особи органу ліцензування, яка його підписала;
 1. 424.

4) відомості про місця та засоби провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, подання яких органу ліцензування передбачено ліцензійними умовами;

-163- Н.д.Кривошея Г.Г. (Реєстр.картка №289)

У пункті 4 частини першої статті 19 слова «ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню» замінити словами «господарської діяльності».Відхилено


4) відомості про місця та засоби провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, подання яких органу ліцензування передбачено ліцензійними умовами;
 1. 425.

5) зміни даних, що пов’язані зі зміною інформації про ліцензіара, яка була внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців;

-164- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

У пункті п’ятому частини першої статті 19 слово «ліцензіара» замінити на слово «ліцензіата».Враховано

5) зміни даних, що пов’язані зі зміною інформації про ліцензіата, яка була внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців;
 1. 427.
-165- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379)

Пункти 5, 8-10 частини першої статті 19 законопроекту викласти у такій редакції:

«5) зміни даних, що стосуються ліцензіата, які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців на підставі рішення органу ліцензування про переоформлення ліцензії;

8) підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії;9) відомості про подання апеляції (скарги) на рішення органу ліцензування щодо анулювання ліцензії до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, відомості про скасування спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії (у разі наявності);

10) електронні копії документів, виготовлені шляхом сканування, що подаються органом ліцензування державному реєстратору у визначених законом випадках.».Враховано редакційно 1. 427.

6) підстави, дата і номер рішення про проведення перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов, строк проведення перевірки;

-166- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Пункти шостий, сьомий, дев’ятий і десятий частини першої статті 19 виключити із збереженням послідовної нумерації пунктів цієї частини.Враховано 1. 428.

7) підстави, дата і номер розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (у разі наявності);

 1. 429.

8) підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії, дата набрання ним чинності;6) підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії, дата набрання ним чинності;
 1. 430.

9) інформація про подання апеляції на рішення органу ліцензування щодо анулювання ліцензії до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування;

 1. 431.

10) електронні копії документів на електронних носіях, виготовлені шляхом сканування з поданих органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону документів у паперовому вигляді;

 1. 432.

11) інші дані, передбачені положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації щодо ліцензування.

-167-Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379)

Пункт 11 частини першої виключити статті 19 законопроекту виключити.Відхилено

7) інші дані, передбачені положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації щодо ліцензування.
 1. 433.

2. Положення про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації щодо сфери ліцензування видів господарської діяльності затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

-168-Н.д.Розенблат Б.С. (Реєстр.картка №62)

Частину другу статті 19 викласти у наступній редакції:

«2. Положення про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців інформації щодо ліцензування затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що формує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.».


Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

Схожі:

Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакон «Про лікарські засоби»
Порівняльна таблиця проекту Закону про лікарські засоби №2162-д
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Директиви Європейського Парламенту та Ради єс 001/83/ес від 06. 10. 2001 (із змінаи), 2004/24/ес від 31. 03. 2004 та Постанови Комісії...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconКонкурсі «Вінниччина регіон успішних людей»
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст ст. 10, 33-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconХроніка культурно-мистецького життя області за липень 2007 р. Колегія обласного управління культури, що відбулась 12 липня, розглянула питання
«Про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності установ культури та мистецтв у І півріччі 2007 р.» та «Про...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України "Про статус депутатів місцевих рад"
...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПояснювальна записка до проекту закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки
Мартинюком А.І., Юхновським І. Р., Родіоновим М. К., Дорогунцовим С.І., Коржем В. Т
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПрограма державного екзамену орієнтовні питання та практичні завдання
Державною екзаменаційною комісією у відповідності до Закону України «Про вишу освіту», Закону України "Про дошкільну освіту", «Положення...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про очищення влади»
На підставі частини першої статті закону України «Про очищення влади» (далі – Закон), пункту постанови Кабінету Міністрів України...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconДо проекту Закону України Про внесення змін до деяких законів України
Проведення в залі судового засідання фото- І кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЛіс це душа всієї планети, живий скарб нашої землі
Мета: збагатити знання учнів про дерева; викликати інтерес до світу деревних культур, розширити кругозір про економічну цінність...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка