Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльностіСторінка17/21
Дата конвертації15.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Враховано
 1. 500.

2. Положення актів законодавства, які прийняті до набрання чинності цим Законом (зокрема у спосіб, інший, ніж передбачений цим Законом), застосовуються в частині, що передбачена цим Законом, до набрання чинності нормативно-правовими актами, виданими відповідно до цього Закону.

-198- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

-199- Н.д.Нечаєв О.І. (Реєстр.картка №410)

Частину першу розділу ІІ Прикінцеві положення викласти у новій редакції такого змісту:

2. Положення актів законодавства, які прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому закону.».


Враховано


2. Положення актів законодавства, які прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому закону.

-200- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Прикінцеві положення доповнити пунктом 3 такого змісту:

«Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону»Враховано

4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 1. 501.

3. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» втрачає чинність з дня набуття чинності цим Законом.

-201- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

-202-Н.д.Розенблат Б.С. (Реєстр.картка №62)

У частині третьої розділу ІІ Прикінцеві положення після слова і знака «, діяльності» додати знаки і слова «(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 36, ст.299)».Враховано


4. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 36, ст.299) втрачає чинність з дня набуття чинності цим Законом.
 1. 502.

4. До набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про стан наявних ліцензій та видання Кабінетом Міністрів України акту щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру, органи ліцензування продовжують формувати, вести, надавати відомості з власних ліцензійних реєстрів та подавати їх до Єдиного ліцензійного реєстру згідно порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру, що встановлений Кабінетом Міністрів України.

-203- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Частину четверту розділу ІІ Прикінцеві положення викласти у новій редакції такого змісту:

«4. До набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців інформації щодо ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акту щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру, органи ліцензування:

продовжують формувати, вести, надавати відомості з власних ліцензійних реєстрів та подавати їх до Єдиного ліцензійного реєстру згідно порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру, що встановлений Кабінетом Міністрів України;

оприлюднюють на наступний робочий день на своїх офіційних веб-сайтах прийняті ними рішення про надання ліцензій»


Враховано

5. До набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців інформації щодо ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акту щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру, органи ліцензування:

продовжують формувати, вести, надавати відомості з власних ліцензійних реєстрів та подавати їх до Єдиного ліцензійного реєстру згідно порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру, що встановлений Кабінетом Міністрів України;

оприлюднюють на наступний робочий день на своїх офіційних веб-сайтах прийняті ними рішення про надання ліцензій.
 1. 502.
-204-Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379)

Пункт 4 розділу ІІ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:

«4. Порядок передачі відомостей про ліцензії, діючі на момент набрання чинності цим Законом, та інших відомостей з Єдиного ліцензійного реєстру до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців затверджується Міністерством юстиції України не пізніше ніж за місяць до набрання чинності цим законом.».


Відхилено 1. 504.

5. Рішення про видачу ліцензії, прийняті органами ліцензування до набрання чинності цим Законом, вважаються рішеннями про надання ліцензії у розумінні цього Закону.

-205- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Частину п’яту розділу ІІ Прикінцеві положення виключити.

Вважати частини п’ята - сьома частинами п’ята – шоста.


Враховано 1. 505.

Відповідні рішення про переоформлення ліцензії, прийняті органами ліцензування до набрання чинності цим Законом, вважаються рішеннями про звуження чи розширення провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у розумінні цього Закону.

 1. 506.

6. Ліцензії на провадження видів господарської діяльності, які на дату набрання чинності цим Законом є чинними, продовжують діяти.

-206- Н.д.Кривошея Г.Г. (Реєстр.картка №289)

Абзац другий пункту 6 розділу ІІ викласти у такій редакції:

«Ліцензії на провадження видів господарської діяльності, зазначених у частинах другій та третій статті 7 цього Закону, які є діючими на дату набрання чинності цим Законом та мали обмежений термін дії, є безстроковими.».


Враховано_редакційно__6'>Враховано редакційно

6. Ліцензії на провадження видів господарської діяльності, які на дату набрання чинності цим Законом є чинними, продовжують діяти.
 1. 507.

Ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що зазначені у частинах другій та третій статті 7 цього Закону:

-207- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

У абзаці другому частини шостої розділу ІІ Прикінцеві положення слова «частинах другій та третій» виключити.Враховано

Ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що зазначені у статті 7 цього Закону:
 1. 508.

види господарської діяльності яких звужені, підлягають перереєстрації, що здійснюється органом ліцензування у триденний строк безкоштовно,

-208- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

У абзаці третьому частини шостої розділу ІІ Прикінцеві положення слово «перереєстрації» замінити на слово «переоформлення».Враховано

види господарської діяльності яких звужені, підлягають переоформленню, що здійснюється органом ліцензування у триденний строк безкоштовно,
 1. 509.

які є діючими на дату набрання чинності цим Законом та мали обмежений термін дії, є безстроковими;

-209- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Абзац п’ятий частини шостої розділу ІІ Прикінцеві положення доповнити словами «і можуть бути, за заявою ліцензіата, переоформлені відповідним органом ліцензування безкоштовно у тижневий строк.».Враховано

які є діючими на дату набрання чинності цим Законом та мали обмежений термін дії, є безстроковими і можуть бути, за заявою ліцензіата, переоформлені відповідним органом ліцензування безкоштовно у тижневий строк.
 1. 510.
-210- Н.д.Сажко С.М. (Реєстр.картка №59)

абзац 4 пункту 6 розділу ІІ виключити.Відхилено 1. 510.

7. Внести зміни до таких законів України:
7. Внести зміни до таких законів України:
 1. 511.

1) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18, ст. 144 із наступними змінами) доповнити статтю 14 новою частиною такого змісту:

-211- Н.д.Кривошея Г.Г. (Реєстр.картка №289)

Пункт перший частини сьомої розділу ІІ Прикінцеві положення виключити.Враховано 1. 512.

"4. Вичерпний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, визначається Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності.";

 1. 513.

2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122 із наступними змінами):

-212- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

-213- Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)

Пункт другий частини сьомої розділу ІІ Прикінцеві положення доповнити реченнями такого змісту:

«у абзаці другому частини першої статті 164 слова «двадцяти до ста» замінити словами «тисячі до двох тисяч»;

у абзаці другому частини другої статті 164 слова «ста до п’ятисот» замінити словами «двох тисяч до п’яти тисяч».Враховано

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122 із наступними змінами):
 1. 514.

у абзаці першому частини першої статті 126 слова "а у випадках, передбачених законодавством, ліцензійної картки на транспортний засіб, " виключити;у абзаці першому частини першої статті 126 слова "а у випадках, передбачених законодавством, ліцензійної картки на транспортний засіб" виключити;
 1. 515.

у абзаці першому частини першої статті 128 слова "чи без ліцензійної картки на транспортний засіб" виключити;у абзаці другому частини першої статті 164 слова «двадцяти до ста» замінити словами «тисячі до двох тисяч»;

у абзаці другому частини другої статті 164 слова «ста до п’ятисот» замінити словами «двох тисяч до п’яти тисяч»;
 1. 516.

статтю 166-12 викласти у наступній редакції:статтю 166-12 викласти в наступній редакції:
 1. 517.

"Стаття 166-12. Порушення законодавства у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності"Стаття 166-12. Порушення законодавства у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності
 1. 518.

Не прийняття рішення, не оформлення, не видача (не надсилання) документа органом ліцензування протягом встановленого законодавством у сфері ліцензування строку;
Не прийняття рішення, не оформлення, не видача (не надсилання) документа органом ліцензування протягом встановленого законодавством у сфері ліцензування строку;
 1. 519.

прийняття рішення, складання акта, видача розпорядження органом ліцензування, які суперечать нормам законодавства у сфері ліцензування, зокрема, щодо їх оформлення;

-214- Н.д.Продан О.П. (реєстраційна картка №304)

У абзаці сьомому пункту 2 частини 7 розділу ІІ законопроекту слова «які суперечать» замінити словами «яке не відповідає», слова «, зокрема, щодо їх оформлення» виключити.Враховано

прийняття рішення, складання акта, видача розпорядження органом ліцензування, яке не відповідає нормам законодавства у сфері ліцензування;
 1. 520.

не внесення даних щодо ліцензування до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців протягом передбаченого законодавством у сфері ліцензування строку;
не внесення даних щодо ліцензування до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців протягом передбаченого законодавством у сфері ліцензування строку;
 1. 521.

невиконання органом ліцензування у передбачений законом строк хоча-б однієї вимоги розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування -невиконання органом ліцензування у передбачений законом строк хоча-б однієї вимоги розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування -
 1. 522.

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у сумі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у сумі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 1. 523.

Вчинення передбачених цією статтею порушень повторно, після отримання розпорядження про їх усунення -Вчинення передбачених цією статтею порушень повторно, після отримання розпорядження про їх усунення -
 1. 524.

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у сумі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у сумі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 1. 525.

у частинах першій та другій статті 260 слова "ліцензійної картки на транспортний засіб, " виключити;у частинах першій та другій статті 260 слова "ліцензійної картки на транспортний засіб" виключити;
 1. 526.

статтю 265-3 виключити;статтю 265-3 виключити;
 1. 527.

у частині першій статті 267 слова "ліцензійної картки на транспортний засіб, " виключити;у частині першій статті 267 слова "ліцензійної картки на транспортний засіб" виключити;
 1. 528.

3) у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31, ст. 263 із наступними змінами):2) у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31, ст. 263 із наступними змінами):
 1. 529.

частину третю статті 16 доповнити новим абзацом такого змісту:частину третю статті 16 доповнити новим абзацом такого змісту:
 1. 530.

"функціонування Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців згідно Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності.";"функціонування Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців згідно Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
 1. 531.

частину першу статті 17 доповнити новим абзацом такого змісту:частину першу статті 17 доповнити новим абзацом такого змісту:
 1. 532.

"До Єдиного державного реєстру також включаються відомості щодо ліцензування певних видів господарської діяльності згідно Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", які становлять його складову.";

-215- Н.д.Кривошея Г.Г. (Реєстр.картка №289)

Абзац п’ятий підпункту 3 пункту 7 розділу ІІ викласти у такій редакції:

««До Єдиного державного реєстру також включається інформація згідно Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»


Враховано редакційно

"До Єдиного державного реєстру також включаються відомості щодо ліцензування видів господарської діяльності згідно Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", що становлять його складову";
 1. 533.

частини другу та четверту статті 17 доповнити новими абзацами наступного змісту:частини другу та четверту статті 17 доповнити новими абзацами наступного змісту:
 1. 534.

"відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців згідно Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності.";

-216- Н.д.Продан О.П. (реєстраційна картка №304)

Абзац сьомий пункту 3 частини 7 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:

«дані щодо наявності ліцензій згідно Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».


Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Схожі:

Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакон «Про лікарські засоби»
Порівняльна таблиця проекту Закону про лікарські засоби №2162-д
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Директиви Європейського Парламенту та Ради єс 001/83/ес від 06. 10. 2001 (із змінаи), 2004/24/ес від 31. 03. 2004 та Постанови Комісії...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconКонкурсі «Вінниччина регіон успішних людей»
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст ст. 10, 33-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconХроніка культурно-мистецького життя області за липень 2007 р. Колегія обласного управління культури, що відбулась 12 липня, розглянула питання
«Про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності установ культури та мистецтв у І півріччі 2007 р.» та «Про...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України "Про статус депутатів місцевих рад"
...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПояснювальна записка до проекту закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки
Мартинюком А.І., Юхновським І. Р., Родіоновим М. К., Дорогунцовим С.І., Коржем В. Т
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПрограма державного екзамену орієнтовні питання та практичні завдання
Державною екзаменаційною комісією у відповідності до Закону України «Про вишу освіту», Закону України "Про дошкільну освіту", «Положення...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про очищення влади»
На підставі частини першої статті закону України «Про очищення влади» (далі – Закон), пункту постанови Кабінету Міністрів України...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconДо проекту Закону України Про внесення змін до деяких законів України
Проведення в залі судового засідання фото- І кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЛіс це душа всієї планети, живий скарб нашої землі
Мета: збагатити знання учнів про дерева; викликати інтерес до світу деревних культур, розширити кругозір про економічну цінність...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка