Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльностіСторінка18/21
Дата конвертації15.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Враховано

редакційно

«відомості щодо ліцензування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців згідно Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності»;

-217- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Абзац сьомий пункту 3 частини 7 розділу ІІ Прикінцеві положення викласти у такій редакції:

«відомості щодо ліцензування у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців згідно Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності»;».


Враховано
 1. .

статтю 19 доповнити новою частиною такого змісту:статтю 19 доповнити новою частиною такого змісту:
 1. 536.

"16. До Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців зміни вносяться згідно Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності.";

-218- Н.д.Продан О.П. (реєстраційна картка №304)

Абзац дев’ятий пункту 3 частини 7 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:

«Зміни даних щодо наявності ліцензій вносяться до Єдиного державного реєстру згідно Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» за поданням органу ліцензування».


Враховано редакційно

«16. Зміни до інформації про ліцензування вносяться до Єдиного державного реєстру згідно Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
 1. 537.
-219- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

У абзаці дев’ятому пункту 3 частини 7 розділу ІІ Прикінцеві положення після слова «зміни» додати слова «щодо ліцензування».Враховано 1. 538.

статтю 20 доповнити новою частиною такого змісту:статтю 20 доповнити новою частиною такого змісту:
 1. 539.

"11. Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців також надаються у передбаченому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" порядку.";

-220- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

-221- Н.д.Продан О.П. (реєстраційна картка №304)

Абзац одинадцятий пункту 3 частини 7 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:

«Відомості щодо наявності ліцензій з Єдиного державного реєстру надаються у передбаченому Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» порядку».».


Враховано редакційно

«11. Відомості щодо ліцензування надаються з Єдиного державного реєстру у порядку, що встановлює Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
 1. 540.
-222-Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379)

У підпункті 3 пункту 7 розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту слова «статтю 20 доповнити новою частиною такого змісту: "11. Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців також надаються у передбаченому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" порядку» виключити.Відхилено
 1. 541.

частину четверту статті 21 доповнити новим абзацом такого змісту:

-223- Н.д.Продан О.П. (реєстраційна картка №304)

У абзаці тринадцятому – сімнадцятому пункту 3 частини 7 розділу ІІ законопроекту, слово «діючі» замінити словом «дійсні».Враховано

частину четверту статті 21 доповнити новим абзацом такого змісту:
 1. 542.

"відомості про діючі ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності юридичної особи або фізичної особи - підприємця.";

-224- Н.д.Продан О.П. (реєстраційна картка №304)

У абзаці тринадцятому – сімнадцятому підпункту 3 пункту 7 розділу ІІ слово «діючі» замінити словом «дійсні».Враховано

"відомості про дійсні ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності юридичної особи або фізичної особи - підприємця";
 1. 543.

абзац перший частини першої статті 35 після слів "Пенсійного фонду України" доповнити словами ", органи ліцензування видів господарської діяльності, на провадження яких відповідна юридична особа має діючі ліцензії, ";абзац перший частини першої статті 35 після слів "Пенсійного фонду України" доповнити словами " органи ліцензування видів господарської діяльності, на провадження яких відповідна юридична особа має дійсні ліцензії";
 1. 544.

частину третю статті 38 після слів "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" доповнити словами ", органи ліцензування видів господарської діяльності, на провадження яких відповідна юридична особа має діючі ліцензії, ";частину третю статті 38 після слів "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" доповнити словами "органи ліцензування видів господарської діяльності, на провадження яких відповідна юридична особа має дійсні ліцензії";
 1. 545.

частину другу статті 39 після слів "фондів соціального страхування" доповнити словами ", органам ліцензування видів господарської діяльності, на провадження яких відповідна юридична особа має діючі ліцензії, ";частину другу статті 39 після слів "фондів соціального страхування" доповнити словами ", органам ліцензування видів господарської діяльності, на провадження яких відповідна юридична особа має дійсні ліцензії";
 1. 546.

частину першу статті 40 після слів "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" доповнити словами ", органам ліцензування видів господарської діяльності, на провадження яких відповідна юридична особа має діючі ліцензії, ";частину першу статті 40 після слів "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" доповнити словами "органам ліцензування видів господарської діяльності, на провадження яких відповідна юридична особа має дійсні ліцензії";
 1. 547.

частину першу статті 51 після слів "Пенсійного фонду України" доповнити словами ", органам ліцензування видів господарської діяльності, на провадження яких відповідна фізична особа - підприємець має ліцензії, ";

-225- Н.д.Продан О.П. (реєстраційна картка №304)

У абзаці вісімнадцятому пункту 3 частини 7 розділу ІІ законопроекту слово «ліцензії» доповнити словами «дійсну ліцензію».Враховано

частину першу статті 51 після слів "Пенсійного фонду України" доповнити словами "органам ліцензування видів господарської діяльності, на провадження яких відповідна фізична особа - підприємець має дійсну ліцензію»;
 1. 548.
-226-Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379)

Підпункт 3 пункту 7 розділу ІІ «Прикінцеві положення» доповнити абзацами такого змісту:

«3) у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31, ст. 263 із наступними змінами):

частину першу статті 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

«вносить до Єдиного державного реєстру відомості щодо сфери ліцензування видів господарської діяльності згідно з переліком, визначеним статтею 19 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» на підставі рішень органу ліцензування, спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування;»

частину другу статті 7 після слів «про відкриття виконавчого провадження» доповнити словами «про наявність ліцензії (відомості, передбачені пунктами 1-3, 5, 8, 9 частини першої статті 19 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності)»;

частини третю, четверту статті 11 доповнити новими абзацами такого змісту:

«рішення органу ліцензування, спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, що стали підставою для внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру, документи, передбачені статтями 27-1, 45-1 цього Закону»;

доповнити статтею 22-2 такого змісту:

«Стаття 22-2. Надання доступу до Єдиного державного реєстру спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування, органам ліцензування

1. Спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування при виконанні покладених повноважень у сфері ліцензування, а також органам ліцензування при виконанні повноважень, передбачених частиною першою статті 13 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, на безоплатній основі надається безперешкодний доступ до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

2. Доступ спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, органу ліцензування до відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців забезпечується шляхом безоплатного підключення цих органів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

3. Спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування, органу ліцензування забороняється надавати іншим особам за їх зверненням відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

4. Відповідальність за організацію доступу спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, органу ліцензування до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та контроль за дотриманням вимог щодо захисту інформації здійснює керівник відповідного органу.

5. Порядок доступу спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, органу ліцензування до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців визначається положенням, що затверджується Міністерством юстиції України.».

доповнити статтею 27-1 такого змісту:

«Стаття 27-1. Внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про ліцензування видів господарської діяльності, що провадяться юридичною особою

1. Орган ліцензування, який прийняв рішення про надання, переоформлення ліцензії, її анулювання, про проведення планової перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов, видав розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, не пізніше наступного робочого після прийняття відповідного рішення направляє його державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відповідне рішення органу ліцензування.

До рішення про надання ліцензії, переоформлення ліцензії орган ліцензування додає копії документів, що підтверджують відомості, включення до Єдиного державного реєстру яких здійснюється згідно з пунктами 4, 5 частини першої статті 19 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Дата надходження відповідних рішень органу ліцензування вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.

2. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження рішення органу ліцензування внести до Єдиного державного реєстру запис про таке рішення і в той же день повідомити юридичну особу про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.

3. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення органу ліцензування про надання ліцензії, переоформлення ліцензії (у зв’язку з розширенням провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, який провадиться ліцензіатом частково, додатковою частиною) ліцензіат набуває право на провадження відповідного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

4. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування направляє державному реєстраторові рішення, що є підставою для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей, передбачених пунктом 9 частини першої статті 19 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

доповнити статтею 45-1 такого змісту:

«Стаття 45-1. Внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про ліцензування видів господарської діяльності, що провадяться фізичною особою - підприємцем

1. Орган ліцензування, який прийняв рішення про надання, переоформлення ліцензії, її анулювання, про проведення планової перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов, видав розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, не пізніше наступного робочого після прийняття відповідного рішення направляє його державному реєстратору за місцем проживання фізичної особи - підприємця для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відповідне рішення органу ліцензування.

До рішення про надання ліцензії, переоформлення ліцензії орган ліцензування додає копії документів, що підтверджують відомості, включення до Єдиного державного реєстру яких здійснюється згідно з пунктами 4, 5 частини першої статті 19 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Дата надходження відповідних рішень органу ліцензування вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.

2. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження рішення органу ліцензування внести до Єдиного державного реєстру запис про таке рішення і в той же день повідомити фізичну особу — підприємця про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.

3. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення органу ліцензування про надання ліцензії, переоформлення ліцензії (у зв’язку з розширенням провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, який провадиться ліцензіатом частково, додатковою частиною) ліцензіат набуває право на провадження відповідного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

4. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування направляє державному реєстраторові рішення, що є підставою для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей, передбачених пунктом 9 частини першої статті 19 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»


Відхилено


4) у Законі України "Про охоронну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 2, ст. 8) у абзаці сьомому частини третьої статті 4 слова "ліцензійний реєстр" замінити словами "електронну базу даних щодо стану виданих ліцензій";

-227- Н.д.Кужель О.В. (Реєстр.картка №449)

Підпункт 4 пункту 6 виключити
Враховано 1. 548.
-228- Н.д.Сажко С.М. (Реєстр.картка №59)

підпункт 4 пункту 7 розділу ІІ викласти в наступній редакції:

«4) у Законі України «Про телебачення і радіомовлення», Законі Україні «Про телекомунікації», Законі Україні «Про радіочастотний ресурс України» слова "ліцензійний реєстр" замінити словами "електронна база даних щодо стану виданих ліцензій" у відповідних відмінках».


Відхилено 1. 549.

5) у Законі України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 31, ст. 246 із наступними змінами) у абзаці другому частини першій статті 27 слова і знаки "(кваліфікаційний сертифікат)" виключити;

-229- Н.д.Кілінкаров С.П. (Реєстраційна картка №397)

Підпункт п’ятий пункту 7 розділу II Прикінцевих положень виключити.Відхилено

4) у Законі України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 31, ст. 246 із наступними змінами) в абзаці другому частини першій статті 27 слова і знаки "(кваліфікаційний сертифікат)" виключити;
 1. 549.
-230- Н.д. Андрієвський Д.Й. (Реєстр.картка №222)

Підпункт 5 пункту 7 розділу II «Прикінцеві положення» проекту Закону доповнити абзацами наступного змісту:

Частини першу  третю статті 17 замінити шістнадцятьма частинами такого змісту:

«Господарська діяльність, пов’язана з розробленням містобудівної документації, проектуванням та будівництвом об’єктів IV і V категорій складності, підлягає ліцензуванню.

Ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з розробленням містобудівної документації, проектуванням та будівництвом об’єктів IV і V категорій складності, здійснюється відповідно до цього Закону та Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Кваліфікаційні, організаційні та інші вимоги щодо провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням містобудівної документації, проектуванням та будівництвом об’єктів IV і V категорій складності, встановлюються ліцензійними умовами провадження такої діяльності. Ліцензійні умови та порядок здійснення контролю за їх додержанням затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

Органом ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з розробленням містобудівної документації, проектуванням та будівництвом об’єктів IV і V категорій складності, є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Орган ліцензування здійснює методичне забезпечення ліцензування будівельної діяльності.

Заява про видачу ліцензії може надсилатися до органу ліцензування поштою.

Орган ліцензування разом з відповідною ліцензією оформлює та видає додаток до неї, в якому зазначається перелік робіт, які суб’єкт господарювання має право проводити.

У разі необхідності внесення змін до додатка орган ліцензування приймає відповідне рішення в порядку, передбаченому для видачі або переоформлення ліцензії. Зміни оформлюються окремим додатком, про що органом ліцензування на ліцензії робиться відмітка, яка завіряється органом ліцензування в установленому порядку.

До заяви про видачу ліцензії додаються перелік робіт, які замовник має намір виконувати, відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про систему контролю якості виконання робіт (за формою, встановленою ліцензійними умовами), про виконані на об’єктах суб’єктом господарювання проектні та будівельно-монтажні роботи.

Орган ліцензування може проводити перевірку достовірності відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для отримання ліцензії, з використанням загальнодержавних реєстрів. У разі виявлення недостовірних відомостей орган ліцензування повертає документи суб’єкту господарювання із вмотивованим повідомленням у письмовому вигляді.

Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі не пізніше двадцяти робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви, про що надсилає заявнику повідомлення на поштову або електронну адресу.

Орган ліцензування може зупинити дію ліцензії на підставі:

акта перевірки суб’єкта будівельної діяльності щодо порушення ліцензійних умов, якщо виявлені порушення неможливо усунути у процесі провадження будівельної діяльності;

акта комісії з розслідування причин аварії на будівництві об’єкта, що не призвела до загибелі людей або тяжких екологічних наслідків, якщо за висновком комісії така аварія спричинена діями або бездіяльністю ліцензіата.

Про зупинення дії ліцензії орган ліцензування приймає відповідне рішення, яке оформлюється відповідним організаційно-розпорядчим документом.

Підставою для анулювання ліцензії, крім передбачених Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», також є:

акт про повторне протягом року порушення суб’єктом будівельної діяльності ліцензійних умов провадження будівельної діяльності;

акт комісії з розслідування причин аварії на будівництві об’єкта, що призвела до загибелі людей або тяжких екологічних наслідків, якщо за висновком комісії така аварія спричинена діями або бездіяльністю ліцензіата.

У разі набрання чинності в установленому порядку рішенням органу ліцензування про анулювання або зупинення дії ліцензії орган ліцензування інформує про це органи державної податкової служби за місцем реєстрації суб’єкта будівельної діяльності та його відокремлених структурних підрозділів.

У разі анулювання ліцензії суб’єкт будівельної діяльності має право звернутися із письмовою заявою про отримання нової ліцензії для продовження будівельної діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття органом ліцензування рішення про анулювання попередньої ліцензії, у тому числі у разі анулювання ліцензії за заявою суб’єкта будівельної діяльності.

У зв’язку з цим частини четверту  п’ятнадцяту вважати відповідно частинами сімнадцятою  двадцять восьмою.

В частині другій статті 20 словосполучення "у будівництві або із фахівцями, які мають кваліфікаційний сертифікат" замінити словами «пов’язаної з розробленням містобудівної документації, а також вишукувальними роботами, проектуванням та будівництвом, або у складі яких є фахівці, які мають кваліфікаційний сертифікат.».


Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Схожі:

Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакон «Про лікарські засоби»
Порівняльна таблиця проекту Закону про лікарські засоби №2162-д
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Директиви Європейського Парламенту та Ради єс 001/83/ес від 06. 10. 2001 (із змінаи), 2004/24/ес від 31. 03. 2004 та Постанови Комісії...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconКонкурсі «Вінниччина регіон успішних людей»
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст ст. 10, 33-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconХроніка культурно-мистецького життя області за липень 2007 р. Колегія обласного управління культури, що відбулась 12 липня, розглянула питання
«Про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності установ культури та мистецтв у І півріччі 2007 р.» та «Про...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України "Про статус депутатів місцевих рад"
...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПояснювальна записка до проекту закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки
Мартинюком А.І., Юхновським І. Р., Родіоновим М. К., Дорогунцовим С.І., Коржем В. Т
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПрограма державного екзамену орієнтовні питання та практичні завдання
Державною екзаменаційною комісією у відповідності до Закону України «Про вишу освіту», Закону України "Про дошкільну освіту", «Положення...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про очищення влади»
На підставі частини першої статті закону України «Про очищення влади» (далі – Закон), пункту постанови Кабінету Міністрів України...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconДо проекту Закону України Про внесення змін до деяких законів України
Проведення в залі судового засідання фото- І кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЛіс це душа всієї планети, живий скарб нашої землі
Мета: збагатити знання учнів про дерева; викликати інтерес до світу деревних культур, розширити кругозір про економічну цінність...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка