Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльностіСторінка19/21
Дата конвертації15.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Відхилено
 1. 550.

6) у Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами):

-231- Н.д.Кривошея Г.Г. (Реєстр.картка №289)

Пункт 6 частини сьомої розділу II викласти у наступній редакції:

«6) частину другу статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами):

після слова «правосуддя» доповнити словами: «, крім контролю за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов»;

доповнити новою частиною такого змісту:

«3. Контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов здійснюється органами ліцензування у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»Враховано частково

5) статтю 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) доповнити частиною такого змісту:

«Контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов здійснюється органами ліцензування у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності»;


 1. 551.

в частині другій статті 2 слова "державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензійних умов транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподілу, постачання природного газу, зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами провадження господарської діяльності із зберігання природного газу" замінити словами "крім контролю за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов";

-232- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Абзац другий пункту 6 виключитиВраховано 1. 556.

статтю 2 доповнити новою частиною наступного змісту:

 1. 557.

"Контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов здійснюється органами ліцензування у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

 1. 558.

7) у Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 22, ст. 105 із наступними змінами):6) у Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 22, ст. 105 із наступними змінами):
 1. 559.

абзац тридцять восьмий статті 1 виключити;абзац тридцять восьмий статті 1 виключити;
 1. 560.

абзац дев’ятий частини другої, частини третю, п’яту, сьому та восьму статті 9 виключити;

-233- Н.д.Продан О.П. (реєстраційна картка №304)

У абзаці третьому пункту 7 частини 7 розділу ІІ законопроекту слова «абзац дев’ятий частини другої» виключити.Відхилено

абзац дев’ятий частини другої, частини третю, п’яту, сьому та восьму статті 9 виключити;
 1. 561.

у частині п’ятій статті 19 слова "мають ліцензійну картку" замінити словами "використовуються згідно інформації, поданої ліцензіатом органу ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, при провадженні такого виду господарської діяльності";у частині п’ятій статті 19 слова "мають ліцензійну картку" замінити словами "використовуються згідно інформації, поданої ліцензіатом органу ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, при провадженні такого виду господарської діяльності";
 1. 562.

у частині п’ятій статті 20 слова "ліцензійна картка на транспортні засоби для перевезення пасажирів і транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів" замінити словами "які використовуються суб’єктами господарювання, що мають згідно закону України право на здійснення відповідних міжнародних перевезень";

-234- Н.д.Продан О.П. (реєстраційна картка №304)

Абзац п’ятий пункту 7 частини 7 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:

«у частині п’ятій статті 20 слова "ліцензійна картка на транспортні засоби для перевезення пасажирів і транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів" замінити словами «ліцензія на перевезення пасажирів та/або небезпечних вантажів»;


Враховано

у частині п’ятій статті 20 слова "ліцензійна картка на транспортні засоби для перевезення пасажирів і транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів" замінити словами

"ліцензія на перевезення пасажирів та (або) небезпечних вантажів";
 1. 563.

у абзацах третіх частин другої - сьомої та дев’ятої і абзаці другому частини восьмої статті 39 слова "ліцензійна картка, " виключити;у абзацах третіх частин другої - сьомої та дев’ятої і абзаці другому частини восьмої статті 39 слова "ліцензійна картка, " виключити;
 1. 564.

абзац третій частини першої статті 46 викласти у наступній редакції:абзац третій частини першої статті 46 викласти у наступній редакції:
 1. 565.

"відомості за підписом суб’єкта господарювання про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті; ";

-235- Н.д.Продан О.П. (реєстраційна картка №304)

Абзац восьмий пункту 7 частини 7 розділу ІІ законопроекту після слів «на автобусному маршруті» доповнити словами « з зазначенням підстав для їх використання перевізником»;Враховано

«відомості за підписом суб’єкта господарювання про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті з зазначенням підстав для їх використання перевізником»;
 1. 566.

частину четверту статті 46 викласти у наступній редакції:частину четверту статті 46 викласти у наступній редакції:
 1. 567.

"Під час визначення переможця конкурсу на міжміських та міжнародних автобусних маршрутах в разі рівних пропозицій претендентів перевага надається перевізникам, які представили до конкурсного комітету свідоцтво відповідності автобуса параметрам комфортності.";"Під час визначення переможця конкурсу на міжміських та міжнародних автобусних маршрутах в разі рівних пропозицій претендентів перевага надається перевізникам, які представили до конкурсного комітету свідоцтво відповідності автобуса параметрам комфортності.";
 1. 568.

у абзаці третьому частини третьої статті 48 слова "ліцензійна картка, " виключити;у абзаці третьому частини третьої статті 48 слова "ліцензійна картка, " виключити;
 1. 569.

абзаци треті частин третьої та четвертої статті 53 виключити;абзаци треті частин третьої та четвертої статті 53 виключити;
 1. 570.

абзаци четвертий та п’ятий частини першої статті 60 виключити;

-236- Н.д.Продан О.П. (реєстраційна картка №304)

Абзац шістнадцятий пункту 7 частини 7 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:

«у абзацах четвертому та п’ятому частини першої статті 60 слова «ліцензійної картки» замінити словом «ліцензії»;


Враховано

у абзацах четвертому та п’ятому частини першої статті 60 слова «ліцензійної картки» замінити словом «ліцензії»;
 1. 571.

8) частину третю статті 8 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446 із наступними змінами) виключити;7) частину третю статті 8 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446 із наступними змінами) виключити;
 1. 572.

9) у Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України 1993 р., № 31, ст. 338 із наступними змінами):
8) у Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України 1993 р., № 31, ст. 338 із наступними змінами):
 1. 573.

у абзаці десятому статті 4 слова "ліцензій і" виключити;

-237- Н.д.Продан О.П. (реєстраційна картка №304)

Абзац другий пункту 9 частини 7 розділу ІІ законопроекту після слів «ліцензій і» доповнити словами «та «перевезеннями вантажів і пасажирів, підготовкою водіїв,»;Відхилено

у абзаці десятому статті 4 слова "ліцензій і" виключити;
 1. 574.

у абзаці другому частини другої статті 16 слова ", ліцензійну картку на автомобільний транспортний засіб у разі надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів" виключити;у абзаці другому частини другої статті 16 слова ", ліцензійну картку на автомобільний транспортний засіб у разі надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів" виключити;
 1. 575.

у частині другій статті 52-1 слова ", а також ліцензійну картку на транспортний засіб" виключити;у частині другій статті 52-1 слова ", а також ліцензійну картку на транспортний засіб" виключити;
 1. 576.

10) у Законі України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР 1991 р., № 4, ст. 20 із наступними змінами):9) у Законі України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР 1991 р., № 4, ст. 20 із наступними змінами):
 1. 577.

у частині першої пункту 13 статті 10 слова "стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів" замінити словами "діяльність стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення та мисливських стендів";у частині першої пункту 13 статті 10 слова "стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів" замінити словами "діяльність стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення та мисливських стендів";
 1. 578.

у пункті 21 частини першої статті 11у пункті 21 частини першої статті 11:
 1. 579.

у абзаці першому слова ", а у випадках, передбачених законодавством, ліцензійної картки на транспортний засіб" виключити;у абзаці першому слова ", а у випадках, передбачених законодавством, ліцензійної картки на транспортний засіб" виключити;
 1. 580.

у абзаці другому слова ", ліцензійну картку на транспортний засіб" виключити;у абзаці другому слова ", ліцензійну картку на транспортний засіб" виключити;
 1. 581.

11) у Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України 1998 р., № 36-37, ст. 242 із наступними змінами):10) у Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України 1998 р., № 36-37, ст. 242 із наступними змінами):
 1. 582.

у пункті "н" частини першої статті 17:у частині першої статті 17:

у пункті "н":


 1. 583.

слово "ліцензій" замінити на слово "ліцензії",слово "ліцензій" замінити на слово "ліцензії",
 1. 584.

слова "і/або на право провадження діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини, " виключити";

-238- Н.д.Продан О.П. (реєстраційна картка №304)

Пункт 11 частини 7 розділу ІІ законопроекту доповнити абзацом п’ятим наступного змісту: «пункт «с» частини першої статті 17 викласти в такій редакції:

«с) мати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами для суб’єктів господарювання, діяльність яких призводить до утворення відходів, для яких Пзув перевищує 1000.».


Враховано

слова "і/або на право провадження діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини, " виключити",

доповнити абзацом п’ятим наступного змісту:

«пункт «с» викласти в такій редакції:

«с) мати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами для суб’єктів господарювання, діяльність яких призводить до утворення відходів, для яких Пзув перевищує 1000»;

 1. .

у статті 18:у статті 18:
 1. .

пункт "м" частини першої виключити,пункт "м" частини першої виключити,
 1. 587.

вважати пункти "н" - "п" пунктами відповідно "м" - "о";


вважати пункти "н" - "п" пунктами відповідно "м" - "о";
 1. 588.

12) частини дванадцяту статті 3 та двадцять дев’яту статті 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами) викласти у наступній редакції:11) частини дванадцяту статті 3 та двадцять дев’яту статті 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами) викласти у наступній редакції:
 1. 589.

"Розпорядження про анулювання ліцензії набирає чинності у порядку та строки, встановлені Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" щодо рішення про анулювання ліцензії та може бути оскаржено до експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.";

-239- Н.д.Кривошея Г.Г. (Реєстр.картка №289)

У абзаці другому підпункту 12 пункту 7 розділу II «щодо рішення про анулювання ліцензії» виключити.Відхилено

"Розпорядження про анулювання ліцензії набирає чинності у порядку та строки, встановлені Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" щодо рішення про анулювання ліцензії та може бути оскаржено до експертно-апеляційної ради з питань ліцензування";
 1. 590.

13) у Законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992 р., № 36, ст. 531) у частині першої статті 66 слово "ліцензуванню" замінити словами "стандартизації та сертифікації";

-240- Н.д.Продан О.П. (реєстраційна картка №304)

Пункт тринадцятий частини сьомої розділу II Прикінцеві положення виключити.Враховано 1. 592.

14) у Законі України "Про державні лотереї в Україні" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 31, ст.369) абзац другий частини першої статті 7 викласти у новій редакції "Плату за видачу ліцензії встановлює Кабінет Міністрів України.";12) у Законі України "Про державні лотереї в Україні" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 31, ст.369) абзац другий частини першої статті 7 викласти в новій редакції:

"Плату за видачу ліцензії встановлює Кабінет Міністрів України";


 1. 595.

15) у частині першої статті 17 Закону України "Про лікарські засоби" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996 р., № 22, ст. 86) знаки і слова ", та ліцензії на імпорт лікарських засобів, що видається імпортеру (виробнику або особі, що представляє виробника лікарських засобів на території України), у порядку, встановленому законодавством. У додатку до ліцензії зазначаються перелік лікарських засобів, дозволених до імпорту ліцензіату, а також особливі умови провадження діяльності. Підставою для видачі ліцензії на імпорт лікарських засобів є наявність відповідної матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, а також умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що будуть ввозитися на територію України. Відповідність матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, а також умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що будуть ввозитися на територію України, встановленим вимогам та заявленим характеристикам у поданих заявником документах для одержання ліцензії підлягає обов'язковій перевірці до видачі ліцензії у межах строків, передбачених для видачі ліцензії, за місцем провадження діяльності органом ліцензування у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я" виключити;

-241- Н.д.Кужель О.В. (Реєстр.картка №449)

Пункт 15 розділу II Прикінцеві положення виключити
Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Схожі:

Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакон «Про лікарські засоби»
Порівняльна таблиця проекту Закону про лікарські засоби №2162-д
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Директиви Європейського Парламенту та Ради єс 001/83/ес від 06. 10. 2001 (із змінаи), 2004/24/ес від 31. 03. 2004 та Постанови Комісії...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconКонкурсі «Вінниччина регіон успішних людей»
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст ст. 10, 33-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconХроніка культурно-мистецького життя області за липень 2007 р. Колегія обласного управління культури, що відбулась 12 липня, розглянула питання
«Про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності установ культури та мистецтв у І півріччі 2007 р.» та «Про...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України "Про статус депутатів місцевих рад"
...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПояснювальна записка до проекту закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки
Мартинюком А.І., Юхновським І. Р., Родіоновим М. К., Дорогунцовим С.І., Коржем В. Т
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПрограма державного екзамену орієнтовні питання та практичні завдання
Державною екзаменаційною комісією у відповідності до Закону України «Про вишу освіту», Закону України "Про дошкільну освіту", «Положення...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про очищення влади»
На підставі частини першої статті закону України «Про очищення влади» (далі – Закон), пункту постанови Кабінету Міністрів України...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconДо проекту Закону України Про внесення змін до деяких законів України
Проведення в залі судового засідання фото- І кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЛіс це душа всієї планети, живий скарб нашої землі
Мета: збагатити знання учнів про дерева; викликати інтерес до світу деревних культур, розширити кругозір про економічну цінність...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка