Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності


Сфера дії цього закону не розповсюджується на ліцензування банківської діяльності і діяльності у галузі телебачення і радіомовленняСторінка2/21
Дата конвертації15.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Враховано

2. Сфера дії цього закону не розповсюджується на ліцензування банківської діяльності і діяльності у галузі телебачення і радіомовлення.

3. Суб’єкт господарювання може здійснювати види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, після одержання ним ліцензії.

4. Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є:

центральний орган виконавчої влади, державний колегіальний орган, - провадиться на всій території України;

Рада міністрів Автономної Республіці Крим - провадиться на території Автономної Республіки Крим;

місцевий орган виконавчої влади - провадиться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 1. 47.

2. Дія цього Закону поширюється на всіх суб'єктів господарювання.

-14- Н.д.Дубінін О.І. (Реєстр.картка №30)

частину 2 статті 2 викласти в такій редакції:

«1. Сфера дії цього закону не розповсюджується на ліцензування банківської діяльності і діяльності у галузі телебачення і радіомовлення».


Враховано редакційно
 1. 47.
-15- Національний банк України

частину 2 статті 2 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Дія цього Закону не поширюється на Національний банк України при ліцензуванні ним банківської діяльності».


Враховано редакційно 1. 48.

3. Формування та реалізацію державної політики у сфері ліцензування у встановленому цим законом порядку здійснюють:

Кабінет Міністрів України - шляхом прийняття нормативно-правових актів у сфері ліцензування;

спеціально уповноважений орган з питань ліцензування;

органи ліцензування - органи виконавчої влади або місцеві органи влади, визначені Кабінетом Міністрів України, або уповноважені законом державні колегіальні органи.

5. Формування та реалізацію державної політики у сфері ліцензування у встановленому цим законом порядку здійснюють:

Кабінет Міністрів України - шляхом прийняття нормативно-правових актів у сфері ліцензування;

спеціально уповноважений орган з питань ліцензування;

органи ліцензування - органи виконавчої влади або місцеві органи влади, визначені Кабінетом Міністрів України, або уповноважені законом державні колегіальні органи.
 1. 49.

4. Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є:

центральний орган виконавчої влади, державний колегіальний орган, - провадиться на всій території України;

Рада міністрів Автономної Республіці Крим - провадиться на території АР Крим;

місцевий орган виконавчої влади - провадиться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 1. 51.

Стаття 3. Принципи державної політики у сфері ліцензуванняСтаття 3. Принципи державної політики у сфері ліцензування
 1. 52.
-16- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Статтю 3 викласти у новій редакції:

«1. Державна політика у сфері ліцензування ґрунтується на:


 1. принципі єдиної державної системи ліцензування, що реалізується шляхом:

встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, лише цим законом,

визначення вичерпного переліку документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії, виходячи з мінімальної кількості таких документів, достатніх лише для підтвердження виконання вимог відповідних ліцензійних умов,

визначення Кабінетом Міністрів України органів ліцензування та види господарської діяльності згідно статті 7 цього закону, на які відповідний орган ліцензування видає ліцензії;


 1. принципі територіальності:

якщо органом ліцензування визначено центральний орган виконавчої влади, то ліцензії, які він видає, діють на всій території країни,

якщо органом ліцензування є Рада міністрів Автономної Республіці Крим, то дія ліцензій, які він видає розповсюджується на територію Автономної Республіки Крим,

якщо органом ліцензування є місцевий орган влади, то дія ліцензій, які він видає розповсюджується на його адміністративну територію;


 1. принципі дотримання законності шляхом того, що:

запровадження ліцензування виду господарської діяльності здійснюється виключно законом,

види господарської діяльності, не зазначені у статті 7 цього Закону, ліцензуванню не підлягають,

встановлюються конкретні терміни здійснення кожної дії органу ліцензування, спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування,

лише суб'єкти господарювання мають отримати ліцензії і лише для власних потреб,

вимоги ліцензійних умов мають бути однозначними, прозорими та виключати можливість їх суб’єктивного застосування органами ліцензування чи ліцензіатами,

повноваження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування та порядок набрання чинності рішень органу ліцензування поширюються на сферу ліцензування всіх видів господарської діяльності і визначаються виключно цим законом та не можуть бути обмежені іншими законами,

запроваджується відповідальність посадових осіб органів ліцензування і спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та суб'єктів господарювання за порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють сферу ліцензування,

забороняється вимагання органами ліцензування надання документів з державних паперових або електронних джерел; 1. принципі пріоритетності захисту прав, законних інтересів, життя і здоров'я людини, навколишнього природного середовища, захисту обмежених ресурсів держави та забезпечення безпеки держави, що передбачає:

ліцензування виду господарської діяльності застосовується лише до такого виду, провадження якого становить загрозу порушення прав, законних інтересів, життю чи здоров’ю людини, навколишньому природному середовищу та (або) безпеки держави, і лише у разі недостатності інших засобів державного регулювання,

запобігання проявам ознак корупції,

у разі прийняття змін до нормативно-правових актів у сфері ліцензування, повинен бути передбачений достатній для реалізації цих змін строк, але не менший за два місяці;


 1. принципі рівності прав суб’єктів господарювання, що передбачає:

вільний вибір суб'єктом господарювання провадження встановленого законом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та території своєї діяльності,

забезпечення у отриманні ліцензії рівності прав суб'єктами господарювання будь-якої організаційно-правової форми чи форми власності,

встановлення єдиних вимог ліцензійних умов шляхом визначення відповідності їх рівням ризиків від провадження відповідного виду господарської діяльності,

уникання необґрунтованих обтяжень чи зайвих адміністративних процедур,

заборону використання ліцензування видів господарської діяльності для обмеження конкуренції;


 1. принципі відкритості процесу ліцензування, що забезпечується шляхом:

своєчасного оприлюднення результатів ліцензійної діяльності органів ліцензування на своїх офіційних веб-сайтах, а проектів нормативно-правових актів - в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації",

доступності інформації у сфері ліцензування відповідно до закону,

залучення на паритетних началах представників профільних громадських організацій, суб'єктів господарювання та (або) їх об'єднань до процесу прийняття рішень Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.

2. Принципи державної політики у сфері ліцензування поширюються на порядок ліцензування всіх видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.Ліцензування видів господарської діяльності, що не відповідає наведеним у цієї статті принципам державної політики забороняється»

Враховано


1. Державна політика у сфері ліцензування ґрунтується на:

принципі єдиної державної системи ліцензування, що реалізується шляхом:

встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, лише цим законом,

визначення вичерпного переліку документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії, виходячи з мінімальної кількості таких документів, достатніх лише для підтвердження виконання вимог відповідних ліцензійних умов,

визначення Кабінетом Міністрів України органів ліцензування та види господарської діяльності згідно статті 7 цього закону, на які відповідний орган ліцензування видає ліцензії;

принципі територіальності за яким дія ліцензії розповсюджується на адміністративну територію того органу ліцензування, який її видав;

принципі дотримання законності шляхом того, що:

запровадження ліцензування виду господарської діяльності здійснюється виключно законом,

види господарської діяльності, не зазначені у статті 7 цього Закону, ліцензуванню не підлягають,

встановлюються конкретні терміни здійснення кожної дії органу ліцензування, спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування,

лише суб'єкти господарювання мають отримати ліцензії і лише для власних потреб,

вимоги ліцензійних умов мають бути однозначними, прозорими та виключати можливість їх суб’єктивного застосування органами ліцензування чи ліцензіатами,

повноваження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування та порядок набрання чинності рішень органу ліцензування поширюються на сферу ліцензування всіх видів господарської діяльності і визначаються виключно цим законом та не можуть бути обмежені іншими законами,

запроваджується відповідальність посадових осіб органів ліцензування і спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та суб'єктів господарювання за порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють сферу ліцензування,

забороняється вимагання органами ліцензування надання документів з державних паперових або електронних джерел,

принципі пріоритетності захисту прав, законних інтересів, життя і здоров'я людини, навколишнього природного середовища, захисту обмежених ресурсів держави та забезпечення безпеки держави, що передбачає:

ліцензування виду господарської діяльності застосовується лише до такого виду, провадження якого становить загрозу порушення прав, законних інтересів, життю чи здоров’ю людини, навколишньому природному середовищу та (або) безпеки держави, і лише у разі недостатності інших засобів державного регулювання,

запобігання проявам ознак корупції,

у разі прийняття змін до нормативно-правових актів у сфері ліцензування, повинен бути передбачений достатній для реалізації цих змін строк, але не менший за два місяці;

принципі рівності прав суб’єктів господарювання, що передбачає:

вільний вибір суб'єктом господарювання провадження встановленого законом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та території своєї діяльності,

забезпечення у отриманні ліцензії рівності прав суб'єктами господарювання будь-якої організаційно-правової форми чи форми власності,

встановлення єдиних вимог ліцензійних умов шляхом визначення відповідності їх рівням ризиків від провадження відповідного виду господарської діяльності,

уникання необґрунтованих обтяжень чи зайвих адміністративних процедур,

заборону використання ліцензування видів господарської діяльності для обмеження конкуренції;

принципі відкритості процесу ліцензування, що забезпечується шляхом:

своєчасного оприлюднення результатів ліцензійної діяльності органів ліцензування на своїх офіційних веб-сайтах, а проектів нормативно-правових актів - в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації",

доступності інформації у сфері ліцензування відповідно до закону,

залучення на паритетних началах представників профільних громадських організацій, суб'єктів господарювання та (або) їх об'єднань до процесу прийняття рішень Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.

2. Принципи державної політики у сфері ліцензування поширюються на порядок ліцензування всіх видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Ліцензування видів господарської діяльності, що не відповідає наведеним у цієї статті принципам державної політики забороняється.
 1. 53.

1. Ліцензування застосовується лише щодо видів господарської діяльності, провадження яких становить загрозу життю чи здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу або державній безпеці та з метою ефективного запобігання реалізації цих загроз, якщо для досягнення визначеної мети недостатньо інших засобів державного регулювання.

 1. 54.

2. Для провадження на території України певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, здобувач ліцензії має бути зареєстрованим згідно Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" як суб'єкт господарювання та одержати ліцензію на провадження визначеного ним виду (видів) господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

 1. 55.

3. Ліцензування не може використовуватися для обмеження конкуренції у провадженні господарської діяльності.

 1. 56.

4. Види господарської діяльності, не зазначені у статті 7 цього Закону, не підлягають ліцензуванню.

Порядок ліцензування видів господарської діяльності, зазначених у частині першій статті 7 цього Закону та особливості ліцензування видів господарської діяльності, зазначених у частині другій статті 7 цього Закону встановлюються законом. 1. 57.

5. Порядок ліцензування на всій території України підлягає уніфікації.

 1. 58.

6. Ліцензійні умови мають відповідати принципам державної політики у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності та рівням ризиків від провадження відповідних видів господарської діяльності, уникаючи необґрунтованого обтяження чи зайвих для суб’єктів господарювання процедур, зокрема, адміністративними процедурами, застосовувати декларативний принцип чи принцип мовчазної згоди.

 1. 59.

Вимоги ліцензійних умов мають бути чіткими, недвозначними і прозорими та виключати можливість їх суб’єктивного застосування органами ліцензування чи ліцензіатами.

 1. 60.

Ліцензійні умови та зміни до них мають оприлюднюватись у достатній строк (але не менший, ніж 30 календарних днів до набрання ними чинності) для забезпечення можливості приведення суб’єктами господарювання своєї діяльності у відповідність до таких умов.

 1. 61.

7. Перелік підтвердних документів та їх склад мають визначатись виходячи з мінімальної достатності для підтвердження лише вимог ліцензійних умов.

 1. 62.

8. Ліцензіат не має права передавати ліцензію іншим суб’єктам господарювання, юридичним або фізичним особам для провадження ними певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

 1. 63.

9. Іноземні юридичні особи можуть опосередковано провадити на території України певні види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, шляхом здійснення у встановленому законом порядку іноземних інвестицій у юридичних осіб - резидентів України або іноземної кооперації з ними.

 1. 64.

10. Відкритість і доступність інформації у сфері ліцензування забезпечується відповідно до закону.

-17- Н.д.Данченко О.І. (Реєстраційна картка №362)

Частину десяту статті 4 доповнити новими словами такого значення:

«та шляхом видачі ліцензії в електронній формі – внесення даних до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців про рішення органа ліцензування щодо видачі ліцензії відповідному суб'єкту господарювання.»


Враховано 1. 65.

11. Повноваження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування і Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, а також порядок набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання ліцензії поширюються на сферу ліцензування всіх видів господарської діяльності і не можуть бути обмежені іншими законами.

 1. 66.

12. Принципи державної політики у сфері ліцензування поширюються на ліцензування всіх видів господарської діяльності.


 1. 67.

Стаття 4. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензуванняСтаття 4. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування
 1. 68.

1. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування:

1) розробляє основні напрями розвитку сфери ліцензування та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо її вдосконалення;

2) узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування та розробляє проекти нормативно-правових актів у сфері ліцензування;

3) погоджує проекти нормативно-правових актів у сфері ліцензування (в тому числі ліцензійні умови), які розробляються та (або) приймаються органами виконавчої влади, державними колегіальними органами;

4) здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування та визначає форму ліцензійного звіту;

5) дає роз’яснення щодо застосування норм цього Закону;

6) здійснює нагляд за додержанням органами державної влади, державними колегіальними органами законодавства у сфері ліцензування;

7) видає розпорядження про усунення порушення законодавства у сфері ліцензування та розпорядження про відхилення або задовільнення апеляції чи скарг на підставі рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
-18- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка № 349)

Статтю 4 викласти у новій редакції такого змісту:«1. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування:

 1. розробляє основні напрями розвитку сфери ліцензування та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо її вдосконалення;

 2. узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування;

 3. погоджує проекти нормативно-правових актів у сфері ліцензування (в тому числі ліцензійні умови), які розробляються та (або) приймаються органами виконавчої влади, державними колегіальними органами;

 4. здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування та визначає форму щорічного звіту органу ліцензування;

 5. здійснює нагляд за додержанням органами державної влади, державними колегіальними органами законодавства у сфері ліцензування;

 6. утворює Експертно-апеляційну раду з питань ліцензування та забезпечує її діяльність;

 7. має право для цілей Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування отримувати від органу ліцензування копії (фотокопії) документів, які стосуються прийнятого ним рішення, що оскаржується до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, та залучати на громадських засадах державних службовців, науковців та інших фахівців (за згодою їх керівників) для одержання консультацій та проведення експертизи документів у сфері ліцензування, а також запрошувати і отримувати інформацію, документи чи матеріали від спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування стосовно сфери ліцензування певних видів господарської діяльності;

 8. видає розпорядження про усунення порушення законодавства у сфері ліцензування та розпорядження про відхилення або задовільнення апеляції чи скарг із врахуванням рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;

 9. порушує питання щодо відповідальності посадових осіб органів ліцензування, що прийняли рішення, яке ним відмінено на підставі рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;

 10. забезпечення проведення підвищення кваліфікації працівників органу ліцензування, до посадових обов’язків яких віднесено забезпечення виконання повноважень у сфері ліцензування;

 11. одержує інформацію з питань ліцензування та контролю за наявністю ліцензій у суб’єктів господарювання від органів ліцензування, органів, що здійснюють контроль за наявністю ліцензій, зокрема, щорічний ліцензійний звіт та щорічний звіт про виявлення безліцензійної діяльності.

2. Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, прийняті у межах його повноважень, є обов’язковими до виконання органами виконавчої влади, державними колегіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, юридичними особами, фізичними особами-підприємцями.».

Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакон «Про лікарські засоби»
Порівняльна таблиця проекту Закону про лікарські засоби №2162-д
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Директиви Європейського Парламенту та Ради єс 001/83/ес від 06. 10. 2001 (із змінаи), 2004/24/ес від 31. 03. 2004 та Постанови Комісії...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconКонкурсі «Вінниччина регіон успішних людей»
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст ст. 10, 33-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconХроніка культурно-мистецького життя області за липень 2007 р. Колегія обласного управління культури, що відбулась 12 липня, розглянула питання
«Про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності установ культури та мистецтв у І півріччі 2007 р.» та «Про...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України "Про статус депутатів місцевих рад"
...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПояснювальна записка до проекту закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки
Мартинюком А.І., Юхновським І. Р., Родіоновим М. К., Дорогунцовим С.І., Коржем В. Т
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПрограма державного екзамену орієнтовні питання та практичні завдання
Державною екзаменаційною комісією у відповідності до Закону України «Про вишу освіту», Закону України "Про дошкільну освіту", «Положення...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про очищення влади»
На підставі частини першої статті закону України «Про очищення влади» (далі – Закон), пункту постанови Кабінету Міністрів України...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconДо проекту Закону України Про внесення змін до деяких законів України
Проведення в залі судового засідання фото- І кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЛіс це душа всієї планети, живий скарб нашої землі
Мета: збагатити знання учнів про дерева; викликати інтерес до світу деревних культур, розширити кругозір про економічну цінність...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка