Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльностіСторінка20/21
Дата конвертації15.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Враховано 1. 595.

16) у Законі України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 24, ст. 243) у статті 38:

-242- Н.д.Кривошея Г.Г. (Реєстр.картка №289)

Пункт шістнадцятий частини сьомої розділу II Прикінцеві положення виключити.Враховано 1. 595.

у частині першої:

 1. 595.

у абзаці першому слова «надають послуги з посередництва у працевлаштуванні» замінити словами «здійснюють працевлаштування»,

 1. 595.

у абзаці другому слова «Послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном надаються» замінити словами «Працевлаштування на роботу за кордоном здійснюється»,

 1. 595.

у абзаці третьому слова «суб’єкт господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні» замінити словами «забезпечує працевлаштування»;

 1. 595.

у частині другої:

 1. 595.

у реченні першому слова «Надання послуг з посередництва у працевлаштуванні» замінити словом «Працевлаштування»,

 1. 595.

у реченні другому слова «надає послуги з посередництва у працевлаштуванні» замінити словами «забезпечує працевлаштування»;

 1. 595.

у частині третьої слова «надає послуги з посередництва у працевлаштуванні» замінити словами «забезпечує працевлаштування»;

 1. 605.

17) у частині тридцять четвертій статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами) слова "дисків для лазерних систем зчитування, матриць, " виключити;13) у частині тридцять четвертій статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами) слова "дисків для лазерних систем зчитування, матриць, " виключити;
 1. 606.

18) у Законі України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 17, ст. 121 із наступними змінами):14) у Законі України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 17, ст. 121 із наступними змінами):
 1. 607.

у пункті "є" частини першої статті 4 слово "ліцензування" замінити словами "інтелектуальної власності";у пункті "є" частини першої статті 4 слово "ліцензування" замінити словами "інтелектуальної власності";
 1. 608.

у частинах третій, четвертій та шостій статті 5, абзаці третьому частини першої статті 6, абзацах першому та четвертому частини п’ятої статті 9 слова ", що реалізує державну політику у сфері ліцензування" замінити словами "з питань економічної політики";у частинах третій, четвертій та шостій статті 5, абзаці третьому частини першої статті 6, абзацах першому та четвертому частини п’ятої статті 9 слова "що реалізує державну політику у сфері ліцензування" замінити словами "з питань економічної політики";
 1. 609.

в абзаці другому частини першої статті 6 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ліцензування, " виключити;в абзаці другому частини першої статті 6 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ліцензування" виключити;
 1. 610.

у частині другій статті 9 слова "чи анульованою" виключити.у частині другій статті 9 слова "чи анульованою" виключити;
 1. 611.

19) у Законі України "Про вищу освіту":

-243- Н.д.Гриневич Л.М. (реєстраційна картка №309

Пункт 19 частини сьомої розділу ІІ Прикінцеві положення виключити.Враховано
 1. 612.
 1. 613.

у частині першої статті 1:

 1. 614.

у абзаці дванадцятому слова «відповідно до наданої ліцензії» виключити,

 1. 615.

абзаци 18, 19 і 20 виключити;

-244- Н.д.Продан О.П. (реєстраційна картка №304)

Абзац четвертий пункту 19 частини 7 розділу ІІ законопроекту виключити.Враховано 1. 616.

у статті 18:

 1. 617.

у абзаці третьому частини другої слова «ліцензування та» і слово і знак «ліцензії, » виключити,

 1. 618.

у абзаці третьому частини третьої слова «ліцензування та» виключити;

 1. 619.

у частині першої статті 21 абзац третій виключити;

-245- Н.д.Продан О.П. (реєстраційна картка №304)

Абзац восьмий пункту 19 частини 7 розділу ІІ законопроекту виключити.Враховано 1. 620.

у статті 28:

 1. 621.

у назві статті слова «Ліцензування освітньої діяльності, акредитація» замінити словом «Акредитація»,

 1. 622.

частину першу виключити,

 1. 623.

у частині третьої слова «ліцензій на освітню діяльність та» виключити,

-246- Н.д.Продан О.П. (реєстраційна картка №304)

Абзац одинадцятий пункту 19 частини 7 розділу ІІ законопроекту виключити.Враховано
-247- Н.д.Продан О.П. (реєстраційна картка №304)

Абзац шістнадцятий та сімнадцятий пункту 19 частини 7 розділу ІІ законопроекту виключитиВраховано 1. 624.

у частині четвертої у абзаці:

 1. 625.

першому слова «Ліцензій на освітню діяльність та сертифікати» замінити словом «Сертифікати»,

 1. 626.

другому слова «ліцензування та» виключити;

 1. 627.

у абзаці п’ятому частини першої статті 31 слова «ліцензування освітньої діяльності» виключити;

 1. 628.

у статті 69 частину третю виключити;

 1. 629.

20) у Законі України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2006 р., № 33, ст. 278) частину четверту статті 4 викласти в такій редакції:

"Торгівля рідким паливом з біомаси та біогазом здійснюється суб'єктами господарювання за наявності ліцензії".".-248- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Пункт 20 виключитиВраховано 1. 630.
-249- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Доповнити частину сьому розділу ІІ Прикінцеві положення новими пунктами такого змісту:

«у пункті 8 частини першої статті 8 Закону України «Про обов’язковий примірник документів» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 199; 2002 р., № 17, ст. 121; 2007р., 07, № 27, ст. 362) слова «спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування» замінити словами «центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності»;

19) у Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 44-45, № 46-47, № 48, ст. 552):

у частині восьмої статті 374 слово і знаки (ліцензій) виключити;

у статті 405:

у назві статті слова «Ліцензія та дозволи» замінити словом «Дозволи»,

у частині першої:

речення перше виключити,

у реченні другому слова «пунктах 2–6» виключити;

у частині першої статті 406 у реченні другому слова «пунктах 2–6» виключити;

у статті 408:

у назві статті слова «ліцензій та» виключити,

у частині першої слово «ліцензії» замінити на слово «дозволу»,

частину другу виключити;

у пункті шостому частини третьої статті 412 слово і знак «ліцензії,» виключити;

у назві статті 415 слова «та ліцензії» виключити;

у пункті одинадцятому частини другої статті 544 слова «та видача ліцензій» виключити;

у Законі України "Про оцінку землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 229):

в абзаці третьому частини першої статті 6 слова "отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку" замінити словами "зареєстровані у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників";

в абзаці четвертому частини першої статті 11 слова "та ліцензування в установленому законом порядку землеоціночних робіт" виключити;

у Законі України "Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 16, ст.112):

у абзаці четвертому частини першої статті 5 знак і слово ", ліцензування" виключити,

абзац сімнадцятий частини першої статті 6 виключити,

абзац дев’ятий частини першої статті 12 виключити,

абзац третій частини другої статті 16 виключити,

статтю 18 виключити,

статтю 18-1 вважати статтею 18,

абзац сьомий частини першої статті 46 виключити;

у Законі України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, №34, ст.352) частину другу статті 7 виключити;

у частині третьої статті 8 Законі України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 40, ст. 183) слова "надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом" замінити на слова "перевезення пасажирів і небезпечних вантажів залізничним транспортом загального користування";

у Законі України «Про кредитні спілки» (Відомості Верховної Ради України ( ВВР ), 2002, № 15, ст.101):

«у статті 8:

у назві статті слова «та ліцензування окремих видів діяльності» виключити,

частину четверту виключити.»;

у статті 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61) в абзаці шостому частини першої та абзаці шостому частини п’ятої слова «і особам, які отримали ліцензії на проведення землеоціночних робіт та земельних торгів» виключити;

у частині п’ятій статті 24 Закону України «Про електроенергетику» слова «умовами ліцензій» замінити на слова «ліцензійними умовами»;

у Законі України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 12, ст.155):

доповнити частину сьому статті 42 новим пунктом такого змісту:

«5) надання послуг у сфері телекомунікацій з використання номерного ресурсу, імпорту міжнародного трафіку на територію України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про телекомунікації».»,

частину першу статті 18 доповнити новим пунктом 4-2 такого змісту:

«4-2) встановлює порядок реєстрації пунктів міжнародного переходу трафіку;»;

частину четверту статті 24 Закону України «Про вищу освіту» викласти у новій редакції такого змісту:

«4. Ліцензії видаються окремо за кожною спеціальністю і можуть бути анульовані з підстав, передбачених цим Законом з урахуванням вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». Інформація про видачу та анулювання ліцензії вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.»;

у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27):

у частині восьмої статті 128 слова «відповідну ліцензію» замінити на слова «відповідний дозвіл»,

у абзаці третьому частини другої статті 134 слово «спеціальних», слово і знаки «(ліцензій)» виключити,

у абзаці другому частини третьої статті 135 слова «має ліцензію на проведення земельних торгів та» виключити.»;

у частині третьої статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141) слово і знак «адвокатів,» виключити;

у Законі України «Про охоронну діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 2, ст.8):

у абзаці четвертому частини першої статті 1 слова «на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії» виключити,

частину третю статті 4 виключити,

у абзаці першому частини першої статті 5 слова «виключити,

частину четверту статті 6 виключити,

вважати частину п’яту частиною четвертою,

статтю 7 виключити,

у частині другої статті 11 слова і знак «ліцензійними умовами, затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері охоронної діяльності, і в установлені» виключити,частину другу розділу УІ Прикінцеві положення виключити.».

Враховано

15) у пункті 8 частини першої статті 8 Закону України «Про обов’язковий примірник документів» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 199; 2002 р., № 17, ст. 121; 2007р., 07, № 27, ст. 362) слова «спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування» замінити словами «центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності»;

16) у Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 44-45, № 46-47, № 48, ст. 552):

у частині восьмої статті 374 слово і знаки (ліцензій) виключити;

у статті 405:

у назві статті слова «Ліцензія та дозволи» замінити словом «Дозволи»,

у частині першої:

речення перше виключити,

у реченні другому слова «пунктах 2–6» виключити;

у частині першої статті 406 у реченні другому слова «пунктах 2–6» виключити;

у статті 408:

у назві статті слова «ліцензій та» виключити,

у частині першої слово «ліцензії» замінити на слово «дозволу»,

частину другу виключити;

у пункті шостому частини третьої статті 412 слово і знак «ліцензії,» виключити;

у назві статті 415 слова «та ліцензії» виключити;

у пункті одинадцятому частини другої статті 544 слова «та видача ліцензій» виключити;

17) у Законі України "Про оцінку землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 229):

в абзаці третьому частини першої статті 6 слова "отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку" замінити словами "зареєстровані у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників";

в абзаці четвертому частини першої статті 11 слова "та ліцензування в установленому законом порядку землеоціночних робіт" виключити;

18) у Законі України "Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 16, ст.112):

у абзаці четвертому частини першої статті 5 знак і слово "ліцензування" виключити,

абзац сімнадцятий частини першої статті 6 виключити,

абзац дев’ятий частини першої статті 12 виключити,

абзац третій частини другої статті 16 виключити,

статтю 18 виключити,

статтю 18-1 вважати статтею 18,

абзац сьомий частини першої статті 46 виключити;

19) у Законі України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, №34, ст.352) частину другу статті 7 виключити;

Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Схожі:

Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакон «Про лікарські засоби»
Порівняльна таблиця проекту Закону про лікарські засоби №2162-д
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Директиви Європейського Парламенту та Ради єс 001/83/ес від 06. 10. 2001 (із змінаи), 2004/24/ес від 31. 03. 2004 та Постанови Комісії...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconКонкурсі «Вінниччина регіон успішних людей»
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст ст. 10, 33-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconХроніка культурно-мистецького життя області за липень 2007 р. Колегія обласного управління культури, що відбулась 12 липня, розглянула питання
«Про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності установ культури та мистецтв у І півріччі 2007 р.» та «Про...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України "Про статус депутатів місцевих рад"
...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПояснювальна записка до проекту закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки
Мартинюком А.І., Юхновським І. Р., Родіоновим М. К., Дорогунцовим С.І., Коржем В. Т
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПрограма державного екзамену орієнтовні питання та практичні завдання
Державною екзаменаційною комісією у відповідності до Закону України «Про вишу освіту», Закону України "Про дошкільну освіту", «Положення...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про очищення влади»
На підставі частини першої статті закону України «Про очищення влади» (далі – Закон), пункту постанови Кабінету Міністрів України...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconДо проекту Закону України Про внесення змін до деяких законів України
Проведення в залі судового засідання фото- І кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЛіс це душа всієї планети, живий скарб нашої землі
Мета: збагатити знання учнів про дерева; викликати інтерес до світу деревних культур, розширити кругозір про економічну цінність...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка