Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльностіСторінка21/21
Дата конвертації15.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

20) у частині третьої статті 8 Законі України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 40, ст. 183) слова "надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом" замінити на слова "перевезення пасажирів і небезпечних вантажів залізничним транспортом загального користування";

21) у Законі України «Про кредитні спілки» (Відомості Верховної Ради України ( ВВР ), 2002, № 15, ст.101):

«у статті 8:

у назві статті слова «та ліцензування окремих видів діяльності» виключити,

частину четверту виключити»;

22) у статті 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61) в абзаці шостому частини першої та абзаці шостому частини п’ятої слова «і особам, які отримали ліцензії на проведення землеоціночних робіт та земельних торгів» виключити;

23) у частині п’ятій статті 24 Закону України «Про електроенергетику» слова «умовами ліцензій» замінити на слова «ліцензійними умовами»;

24) у Законі України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 12, ст.155):

доповнити частину сьому статті 42 новим пунктом такого змісту:

«5) «надання послуг у сфері телекомунікацій з використання номерного ресурсу, імпорту міжнародного трафіку на територію України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про телекомунікації».»,

частину першу статті 18 доповнити новим пунктом 4-2 такого змісту:

«4-2) встановлює порядок реєстрації пунктів міжнародного переходу трафіку;»;

частину четверту статті 24 Закону України «Про вищу освіту» викласти у новій редакції такого змісту:

«4. Ліцензії видаються окремо за кожною спеціальністю і можуть бути анульовані з підстав, передбачених цим Законом з урахуванням вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». Інформація про видачу та анулювання ліцензії вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.»;

25) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27):

у частині восьмої статті 128 слова «відповідну ліцензію» замінити на слова «відповідний дозвіл»,

у абзаці третьому частини другої статті 134 слово «спеціальних», слово і знаки «(ліцензій)» виключити,

у абзаці другому частини третьої статті 135 слова «має ліцензію на проведення земельних торгів та» виключити.»;

у частині третьої статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141) слово і знак «адвокатів» виключити;

26) у Законі України «Про охоронну діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 2, ст.8):

у абзаці четвертому частини першої статті 1 слова «на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії» виключити,

частину третю статті 4 виключити,

у абзаці першому частини першої статті 5 слова «виключити,

частину четверту статті 6 виключити,

вважати частину п’яту частиною четвертою,

статтю 7 виключити,

у частині другої статті 11 слова і знак «ліцензійними умовами, затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері охоронної діяльності, і в установлені» виключити,

частину другу розділу УІ Прикінцеві положення виключити.

-250- Н.д.Кривошея Г.Г. (Реєстр.картка №289)

Пункт 7 розділу II доповнити новим підпунктом такого змісту:

«21) у пункті 8 частини першої статті 8 Закону України «Про обов’язковий примірник документів» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 199; 2002 р., № 17, ст. 121; 2007 р., № 27, ст. 362) слова «спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування» замінити словами «центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності».».


Враховано
-251- Н.д.Кривошея Г.Г. (Реєстраційна картка №289)

Доповнити частину сьому розділу ІІ Прикінцеві положення новими пунктами такого змісту:

«21) у Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 44-45, № 46-47, № 48, ст. 552):

у частині восьмої статті 374 слово і знаки (ліцензій) виключити;

у статті 405:

у назві статті слова «Ліцензія та дозволи» замінити словом «Дозволи»,

у частині першої:

речення перше виключити,

у реченні другому слова «пунктах 2–6» виключити;

у частині першої статті 406 у реченні другому слова «пунктах 2–6» виключити;

у статті 408:

у назві статті слова «ліцензій та» виключити,

у частині першої слово «ліцензії» замінити на слово «дозволу»,

частину другу виключити;

у пункті шостому частини третьої статті 412 слово і знак «ліцензії,» виключити;

у назві статті 415 слова «та ліцензії» виключити;

у пункті одинадцятому частини другої статті 544 слова «та видача ліцензій» виключити;

22) у Законі України «Про професійно-технічну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 32, ст. 215):

у абзаці третьому частини третьої статті 7 слова «ліцензування та» і «, ліцензування підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності та підпорядкування на право здійснення професійно-технічного навчання на виробництві» виключити;

23) у Законі України «Про загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230):

у частині першої статті 8 абзац другий виключити,

у частині першої статті 36 абзац п’ятий виключити;

24)у Законі України «Про позашкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393):

у частині третьої статті 14 слова «та за наявності ліцензії, виданої в установленому законодавством України порядку» виключити,

у частині другої статті 28 слова «після отримання у встановленому порядку відповідних ліцензій» виключити;

25) у Законі України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259):

у абзаці четвертому частини п’ятої статті 9 знак і слова «ліцензію на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти» виключити,

у статті 11 частину третю виключити,

у частину першої статті 18 абзац четвертий виключити,

у абзаці дев’ятому частини другої статті 19 слова і знак «проводять ліцензування приватних дошкільних навчальних закладів, юридичних і фізичних осіб на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти,» виключити,

у абзаці вісьмому частини першої статті 27 слова «за наявності ліцензії» виключити,

у статті 41 частини другу і третю виключити,

26) у Законі України «Про оцінку землі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 229):

абзаци третій та четвертий статті 6 викласти у такій редакції:

“юридичні особи — суб’єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі сертифікованих оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які отримали кваліфікаційний сертифікат оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;”;

27) у Законі України «Про питну воду та питне водопостачання» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 16, ст.112):

у абзаці четвертому частини першої статті 5 знак і слово «, ліцензування» виключити,

абзац сімнадцятий частини першої статті 6 виключити,

абзац дев’ятий частини першої статті 12 виключити,

абзац третій частини другої статті 16 виключити,

статтю 18 виключити,

статтю 18-1 вважати статтею 18,

абзац сьомий частини першої статті 46 виключити;

28) у Законі України «Про карантин рослин» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, №31, ст.369)

29) у Законі України «Про державні лотереї України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 34, ст.352) частину першу статті 1 доповнити у алфавітному порядку новим пунктом такого змісту:

«азартна гра – заснована на ризику угода про виграш, що укладена гравцями між собою або з організатором азартної гри, що отримав ліцензію, за умови внесення гравцем ставки за участь у грі за правилами, встановленими організатором азартної гри, забезпечення випадковості результату і отримання виграшу, який залежить від обставин, на настання яких учасники мають можливість впливати своїми діями. Внесення гравцем ставки вважається укладенням між гравцем та організатором азартних ігор договору про участь в азартній грі, умови якого визначаються правилами проведення відповідної азартної гри;»;

30) у частині третьої статті 8 Законі України «Про залізничний транспорт» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 40, ст.183) слова «надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом» замінити на слова «перевезення пасажирів і небезпечних вантажів залізничним транспортом загального користування;

31) у статті 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61) в абзаці шостому частини першої та абзаці шостому частини п’ятої слова «і особам, які отримали ліцензії на проведення землеоціночних робіт та земельних торгів» виключити;

32) у частині п’ятій статті 24 Закону України «Про електроенергетику» слова «умовами ліцензій» замінити на слова «ліцензійними умовами»;

33) у Законі України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 12, ст.155):

доповнити частину сьому статті 42 новими пунктами такого змісту:

«5) використання номерного ресурсу;

6) надання послуг у сфері телекомунікацій з імпорту міжнародного трафіку на територію України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про телекомунікації».»,

частину першу статті 18 доповнити новим пунктом 4-2 такого змісту:

«4-2) встановлює порядок реєстрації пунктів міжнародного переходу Інтернет трафіку;»;

34) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27):

у частині восьмої статті 128 слова «відповідну ліцензію» замінити на слова «відповідний дозвіл»,

у абзаці третьому частини другої статті 134 слово «спеціальних», слово і знаки «(ліцензій)» виключити,

у абзаці другому частини третьої статті 135 слова «має ліцензію на проведення земельних торгів та» виключити.»;

35)у Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141) статтю 28 викласти у новій редакції такого змісту:

«Стаття 28. Надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру прав

1. Інформація про зареєстровані права та їх обтяження, що міститься у Державному реєстрі прав, є відкритою та загальнодоступною.

2. Для фізичних та юридичних осіб інформація з Державного реєстру прав надається виключно за об’єктом нерухомого майна в електронній формі через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав, чи в паперовій формі шляхом подання заяви особисто або пересилання поштового відправлення органам державної реєстрації прав та нотаріусам у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

3. Для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, нотаріусів інформація з Державного реєстру прав у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, надається за суб’єктом права чи за об’єктом нерухомого майна в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав за умови ідентифікації відповідної посадової особи за допомогою електронного цифрового підпису. Порядок доступу до Державного реєстру прав визначається Кабінетом Міністрів України.

4. За заявою власника чи іншого правоволодільця орган державної реєстрації прав надає інформацію у формі виписки про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права та їх обтяження на нерухоме майно, що йому належить.

5. Інформація про зареєстровані права та їх обтяження, отримана в електронній чи паперовій формі за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, є офіційною та використовується відповідно до законодавства;

36. У Законі України “Про племінну справу у тваринництві” (Відомості Верховної Ради України 1994 р., № 2, ст. 7; із наступними змінами):

1) абзац другий частини другої статті 7 виключити;

2) у частині першій статті 9 слова “ліцензуванню та” виключити.

37. У частині четвертій статті 2 Закону України “Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності” (Відомості Верховної Ради України 1994 р., № 46, ст. 411; із наступними змінами) слова “пов’язану із створенням об’єктів архітектури” замінити словами “з будівництва об’єктів IV i V категорій складності за переліком видів робіт, які визначаються Кабінетом Міністрів України,”.

38. У Законі України “Про пестициди і агрохімікати” (Відомості Верховної Ради України 1995 р., № 14, ст. 91; із наступними змінами):

2) частини першу і другу статті 9 виключити;

39. У Законі України “Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34; із наступними змінами):

1) абзац третій частини першої статті 3 виключити;

2) частину першу статті 4 виключити;

3) друге речення частини першої статті 12 виключити;

4) абзац четвертий частини першої статті 19 виключити;

40. пункт “є” частини першої статті 5 Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 183; із змінами, внесеними законами від 07.04.2011 № 3205-VI та від 02.10.2012 № 5410-VI) виключити.


Враховано частково


27) у Законі України “Про племінну справу у тваринництві” (Відомості Верховної Ради України  1994 р., № 2, ст. 7; із наступними змінами):

абзац другий частини другої статті 7 виключити;

у частині першій статті 9 слова “ліцензуванню та” виключити;

28) у абзаці першому частини четвертої статті 2 Закону України “Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності” (Відомості Верховної Ради України  1994 р., № 46, ст. 411; із наступними змінами) слова “пов’язану із створенням об’єктів архітектури” замінити словами “з будівництва об’єктів IV i V категорій складності за переліком видів робіт, які визначаються Кабінетом Міністрів України”;

29) частини першу та другу статті 9 Закону України “Про пестициди і агрохімікати” (Відомості Верховної Ради України 1995 р., № 14, ст. 91; із наступними змінами) виключити;

30) у Законі України “Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34; із наступними змінами):

абзац третій частини першої статті 3 виключити;

частину першу статті 4 виключити;

друге речення частини першої статті 12 виключити;

абзац четвертий частини першої статті 19 виключити;

31) пункт “є” частини першої статті 5 Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 183; із змінами, внесеними законами від 07.04.2011 № 3205-VI та від 02.10.2012 № 5410-VI) виключити;

32) у Законі України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів” (Відомості Верховної Ради України  2007 р., № 35, ст. 484; із наступними змінами):

1) абзац дев’ятий частини першої статті 7 виключити;

2) статтю 81 виключити;

3) частини першу - третю статті 12 виключити;

-252- Н.д. Андрієвський Д.Й. (Реєстр.картка №222)

Доповнити пункт 7 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» підпунктами 21 та 22 наступного змісту:

«21) В Законі України «Про основи містобудування»:

1) абзац шістнадцятий статті 2 викласти у новій редакції:

«Ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з розробленням містобудівної документації, проектуванням та будівництвом об’єктів IV і V категорій складності».

2) абзац одинадцятий статті 8 викласти в наступній редакції:

«Ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з розробленням містобудівної документації, проектуванням та будівництвом об’єктів IV і V категорій складності».

3) абзац одинадцятий частини першої статті 9 викласти у наступній редакції:

«Ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з розробленням містобудівної документації, проектуванням та будівництвом об’єктів IV і V категорій складності;»

4) у частині першій статті 10 абзац восьмий викласти у наступній редакції:

«Ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з розробленням містобудівної документації, проектуванням та будівництвом об’єктів IV і V категорій складності».

«22) в Законі України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» частину 4 ст. 2 викласти у новій редакції:

«Суб'єкти містобудування, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану із розробленням містобудівної документації, проектуванням та будівництвом об’єктів IV і V категорій складності, що підлягає ліцензуванню, чи доручають виконання окремих видів робіт відповідальним виконавцям, які згідно із законодавством повинні мати кваліфікаційний сертифікат, несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:

1) здійснення господарської діяльності, пов'язаної із розробленням містобудівної документації, проектуванням та будівництвом об’єктів IV і V категорій складності, що підлягає ліцензуванню, без отримання в установленому порядку ліцензії - у розмірі дев'яноста мінімальних заробітних плат;

2) залучення до виконання окремих видів робіт відповідальних виконавців, які не мають відповідного кваліфікаційного сертифіката, у випадках, коли такий сертифікат є обов'язковим згідно із законодавством, - у розмірі десяти мінімальних заробітних плат.» .


Враховано

33) у Законі України “Про основи містобудування” (Відомості Верховної Ради України 1992 р., № 52, ст. 683, із наступними змінами):

абзац шістнадцятий статті 2 після слова “будівництві” доповнити словами “об’єктів IV i V категорій складності за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України”;

абзац одинадцятий статті 8 після слова “будівництві” доповнити словами “об’єктів IV i V категорій складності за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України”;

абзац одинадцятий частини першої статті 9 доповнити словами “об’єктів IV i V категорій складності за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України”;

абзац восьмий частини першої статті 10 виключити;


-253- Н.д.Богомолець О.В. (Реєстр.картка №292)

Доповнити законопроект пунктом такого змісту:

«19. Частину третю статті 15 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 p., № 23, ст. 183; із наступними змінами) викласти в такій редакції:

«Взяття, переробка, зберігання донорської крові та її компонентів, реалізація їх та виготовлених з них препаратів закладами охорони здоров'я та їх підрозділами, зазначеними у частині першій цієї статті, а також переробка і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізація виготовлених з них препаратів суб'єктами, зазначеними у частині другій цієї статті, дозволяється лише за наявності відповідної ліцензії, виданої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.».Враховано

34) частину третю статті 15 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 p., № 23, ст. 183; із наступними змінами) викласти в такій редакції:

«Взяття, переробка, зберігання донорської крові та її компонентів, реалізація їх та виготовлених з них препаратів закладами охорони здоров'я та їх підрозділами, зазначеними у частині першій цієї статті, а також переробка і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізація виготовлених з них препаратів суб'єктами, зазначеними у частині другій цієї статті, дозволяється лише за наявності відповідної ліцензії, виданої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я»;

-254-Н.д.Матвієнков С.А. (Реєстр.картка №57)

Доповнити законопроект пунктом такого змісту:

У Законі України “Про металобрухт” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 25, ст. 212, із наступними змінами):

1) у абзаці дванадцятому статті 1 слова “отримали відповідні ліцензії” замінити словами “в установленому Кабінетом Міністрів України порядку поінформували центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, про початок провадження господарської діяльності”;

2) у статті 4:

у частині другій слова “на підставі ліцензії, що видається в порядку, встановленому законодавством” замінити словами “за умови наявності відомостей про суб’єкта господарювання в Реєстрі суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом.”;

частину третю виключити;

у частині четвертій слова “на отримання ліцензії” замінити словами “для початку провадження господарської діяльності, пов’язаної із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою”;

у частині п’ятій слова “у ліцензії” замінити словами “в інформації, що в установленому Кабінетом Міністрів України порядку надана до центрального органу виконавчої влади з питань промислової політики,”;

частину сьому виключити;

3) у частині третій статті 5:

у першому реченні слова “отримання ліцензії на” виключити;

у четвертому реченні слова “за наявності відповідної ліцензії, виданої центральним органом виконавчої влади з питань промислової політики” виключити;

4) друге і третє речення частини другої статті 11 замінити реченням такого змісту:

“У разі повторного несвоєчасного надання інформації або надання недостовірної інформації до органів державної статистики суб’єкти господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом, несуть відповідальність відповідно до законодавства.”;

5) абзац другий частини третьої статті 12 викласти в такій редакції:

“ведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику, реєстру суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, які в установленому Кабінетом Міністрів України порядку поінформували про початок провадження господарської діяльності зі здійснення операцій з металобрухтом, на підставі акта обстеження місцевими державними адміністраціями в установленому законодавством порядку та встановлення відповідних умов і правил здійснення операцій з металобрухтом і контролю за їх додержанням;”;

6) доповнити Закон статтею 121 такого змісту:

“Стаття 121. Реєстр суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом

Реєстр суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом (далі — Реєстр), є автоматизованою базою даних, формування якої передбачає накопичення, оброблення, систематизацію, зберігання, захист і використання відомостей про суб’єктів туристичної діяльності.

Відомості про суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, вносяться до Реєстру безкоштовно в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Для внесення відомостей до Реєстру суб’єкт господарювання подає наступні документи:

заяву про його реєстрацію;

акт обстеження кожного зазначеного у заяві спеціалізованого підприємства або спеціалізованого металургійного переробного підприємства чи його приймального пункту на відповідність вимогам цього Закону;

відомості про наявність власної або орендованої земельної ділянки (виробничої площі), необхідної для здійснення операції з металобрухтом.

Відомості про суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, вносяться до Реєстру протягом 5 робочих днів з дня надходження.

Підставою для відмови у внесенні інформації до Реєстру є подання неповного пакету документів або подання недостовірних даних.”;

7) у частині другій статті 13:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“веде реєстр суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом”;

у абзаці шостому слова “ліцензійних умов;” замінити словами “умов та правил здійснення операцій з металобрухтом.”;

абзац сьомий виключити;

8) у статті 15:

абзац четвертий частини першої виключити;

в частині другій слова “ліцензійних умов” замінити словами “умов та правил”.


Відхилено
-255- Н.д.Кривошея Г.Г. (Реєстраційна картка №289)

у Законі України “Про металобрухт” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 25, ст. 212, із наступними змінами):

«в абзаці дванадцятому статті 1 слова “та отримали відповідні ліцензії” виключити;

у статті 4:

частину другу викласти в такій редакції:

«Діяльність, пов'язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться в порядку, встановленому законодавством»;

частини третю - четверту та сьому виключити;

друге речення частини п’ятої виключити;

частину третю статті 5 виключити;

друге та трете речення частини другої статті 11 виключити;

абзац другий частини третьої статті 12 виключити;

абзаци п’ятий - сьомий частини другої статті 13 виключити;

у статті 15:

абзац четвертий частини першої виключити;у частині другій слова «ліцензійних умов» виключити.».

Враховано

35) у Законі України “Про металобрухт” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 25, ст. 212, із наступними змінами):

в абзаці дванадцятому статті 1 слова “та отримали відповідні ліцензії” виключити;

у статті 4:

частину другу викласти в такій редакції:

«Діяльність, пов'язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться в порядку, встановленому законодавством»;

частини третю - четверту та сьому виключити;

друге речення частини п’ятої виключити;

частину третю статті 5 виключити;

друге та трете речення частини другої статті 11 виключити;

абзац другий частини третьої статті 12 виключити;

абзаци п’ятий - сьомий частини другої статті 13 виключити;

у статті 15:

абзац четвертий частини першої виключити;

у частині другій слова «ліцензійних умов» виключити.ГоловаВерховної Ради УкраїниВ. ГРОЙСМАНВик. (Тел.--) D: 0934_ПТ_ДругЧитан_221214

Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Схожі:

Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакон «Про лікарські засоби»
Порівняльна таблиця проекту Закону про лікарські засоби №2162-д
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Директиви Європейського Парламенту та Ради єс 001/83/ес від 06. 10. 2001 (із змінаи), 2004/24/ес від 31. 03. 2004 та Постанови Комісії...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconКонкурсі «Вінниччина регіон успішних людей»
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст ст. 10, 33-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconХроніка культурно-мистецького життя області за липень 2007 р. Колегія обласного управління культури, що відбулась 12 липня, розглянула питання
«Про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності установ культури та мистецтв у І півріччі 2007 р.» та «Про...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України "Про статус депутатів місцевих рад"
...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПояснювальна записка до проекту закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки
Мартинюком А.І., Юхновським І. Р., Родіоновим М. К., Дорогунцовим С.І., Коржем В. Т
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПрограма державного екзамену орієнтовні питання та практичні завдання
Державною екзаменаційною комісією у відповідності до Закону України «Про вишу освіту», Закону України "Про дошкільну освіту", «Положення...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про очищення влади»
На підставі частини першої статті закону України «Про очищення влади» (далі – Закон), пункту постанови Кабінету Міністрів України...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconДо проекту Закону України Про внесення змін до деяких законів України
Проведення в залі судового засідання фото- І кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЛіс це душа всієї планети, живий скарб нашої землі
Мета: збагатити знання учнів про дерева; викликати інтерес до світу деревних культур, розширити кругозір про економічну цінність...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформації
Інформація
Автореферат
Диплом
Довідка
Додаток
Закон
Звіт
Картка
Книга
Конкурс