Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності


Враховано 1. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензуванняСторінка3/21
Дата конвертації15.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Враховано


1. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування:

1) розробляє основні напрями розвитку сфери ліцензування та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо її вдосконалення;

2) узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування;

3) погоджує проекти нормативно-правових актів у сфері ліцензування (в тому числі ліцензійні умови), які розробляються та (або) приймаються органами виконавчої влади, державними колегіальними органами;

4) здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування та визначає форму ліцензійного звіту;

5) здійснює нагляд за додержанням органами державної влади, державними колегіальними органами законодавства у сфері ліцензування;

6) утворює Експертно-апеляційну раду з питань ліцензування та забезпечує її діяльність;

7) має право для цілей Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування отримувати від органу ліцензування копії документів, які стосуються прийнятого ним рішення, що оскаржується до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, та залучати на громадських засадах державних службовців, науковців та інших фахівців (за згодою їх керівників) для одержання консультацій та проведення експертизи документів у сфері ліцензування, а також запрошувати і отримувати інформацію, документи чи матеріали від спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування стосовно сфери ліцензування певних видів господарської діяльності;

8) видає розпорядження про усунення порушення законодавства у сфері ліцензування та розпорядження про відхилення або задовільнення апеляції чи скарг із врахуванням рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;

9)порушує питання щодо відповідальності посадових осіб органів ліцензування, що прийняли рішення, яке ним відмінено на підставі рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;

10) забезпечення проведення підвищення кваліфікації працівників органу ліцензування, до посадових обов’язків яких віднесено забезпечення виконання повноважень у сфері ліцензування;

11) одержує інформацію з питань ліцензування та контролю за наявністю ліцензій у суб’єктів господарювання від органів ліцензування, органів, що здійснюють контроль за наявністю ліцензій, зокрема, щорічний ліцензійний звіт та щорічний звіт про виявлення безліцензійної діяльності;

12) має безоплатний доступ до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у порядку, встановленому статтею 22-2 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

2. Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, прийняті у межах його повноважень, є обов’язковими до виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами всіх форм власності, а також фізичними особами-підприємцями.
 1. 69.

8) утворює Експертно-апеляційну раду з питань ліцензування та забезпечує її діяльність;

 1. 70.

9) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, організовує навчання підвищення кваліфікації та проводить атестацію у сфері ліцензування працівників органу ліцензування, до посадових обов’язків яких віднесено забезпечення виконання повноважень у сфері ліцензування;

 1. 71.

10) вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців дані про розгляд апеляції на рішення орган ліцензування щодо анулювання ліцензії;

-19- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379)

Пункт 10 частини першої статті 4 законопроекту викласти у такій

редакції:

«10) направляє державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи (ліцензіата) документи, що є підставою для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно зазначеного суб'єкта господарювання відомостей про подання до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування апеляції (скарги) на рішення органу ліцензування щодо анулювання ліцензії, відомостей про скасування спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії, для внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».Відхилено 1. 72.

11) має безоплатний доступ до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

-20- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379)

Пункт 11 частини першої статті 4викласти в такій редакції:

«11) має безоплатний доступ до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у порядку, встановленому статтею 22-2 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».


Враховано 1. 73.

12) одержує інформацію з питань ліцензування та контролю за наявністю ліцензій у суб’єктів господарювання від органів ліцензування органів, що здійснюють контроль за наявністю ліцензій, зокрема, щорічний ліцензійний звіт та щорічний звіт про виявлення безліцензійної діяльності.

 1. 74.

2. Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, прийняті у межах його повноважень, є обов’язковими до виконання органами.

 1. 76.

Стаття 5. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування

-21- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка № 349)

Статтю 5 викласти у новій редакції такого змісту:

«1. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування є постійно діючим колегіальним органом при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування, та діє за регламентом, який затверджується спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

2. Обов’язками Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є:

1) розгляд апеляцій та інших скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування;

2) розгляд звернень органів ліцензування або спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування щодо проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 4 та 5 частини дев’ятої статті 19 цього Закону;

3) проведення експертизи проектів нормативно-правових актів або пропозицій у сфері ліцензування.

3. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування має право:

1) розглядати пропозиції щодо запровадження ліцензування нового чи скасування чинного виду господарської діяльності (частини (частин) виду господарської діяльності) та запрошувати необхідні матеріали для їх розгляду;

2) розробляти рекомендації стосовно удосконалення державної політики у сфері ліцензування.

4. Експертно-апеляційну раду з питань ліцензування очолює голова, який за посадою є керівником спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

Голова Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування має першого заступника та заступника. У разі відсутності голови його обов’язки виконує перший заступник, а в разі відсутності і першого заступника - заступник.

Перший заступник голови призначається з представників громадськості, науковців, суб’єктів господарювання або їх об’єднань, а заступник голови - з числа державних службовців.

5. Склад Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування формується з представників громадських організацій, суб’єктів господарювання і їх об’єднань, посадових осіб органів ліцензування та науковців і затверджується спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

Представники громадських організацій, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, та науковців залучаються до складу Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у кількості не менш, ніж п’ятдесят відсотків її складу.

6. Формою роботи Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є засідання, що проводиться за потреби, але не рідше одного разу на місяць, та є правомочними за присутності не менше, ніж половини членів Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.

7. У разі надходження апеляції до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, він протягом трьох робочих днів з дати одержання ним апеляції:

повідомляє здобувача ліцензії чи ліцензіата і орган ліцензування про прийняття апеляції до розгляду,

запрошує відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата і орган ліцензування до участі у засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування,

запитує у органу ліцензування копії (фотокопії) документів, що стосуються прийняття оскаржуваного рішення,

передає заяву (скаргу), проект нормативно-правового акту та інші документи (по мірі надходження) до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування відповідно до її повноважень згідно частин два і три цієї статті.

У разі потреби спеціально уповноважений орган з питань ліцензування може запитати у органу ліцензування додаткові документи, що стосувалися прийняття органом ліцензування оскаржуваного рішення. З метою оперативного опрацювання відповідні запити можуть передаватися за допомогою телекомунікаційних засобів.

Форма подачі апеляції є довільною.

До апеляції додаються документи, що підтверджують її обґрунтованість.

8. Апеляції розглядаються на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дати одержання від органу ліцензування запитуваних документів стосовно оскаржуваного рішення.

Ліцензія, у відношенні якої орган ліцензування прийняв рішення про анулювання і щодо якої Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування розглядається апеляція на рішення органу ліцензування, є чинною до дати прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

9. Орган ліцензування зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дати одержання запиту подати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування завірені ним запитувані копії (фотокопії) документів, які стосуються оскаржуваного рішення.

У разі неподання органом ліцензування запитуваних документів у встановлений строк Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування розглядає апеляцію по суті або може відкласти розгляд цієї апеляції із обґрунтуванням причин відкладання розгляду такої справи.

10. Апеляція, що подана з перевищенням встановленого цим Законом строку набрання чинності рішенням відповідного органу ліцензування, Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування не розглядається.

11. Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування за результатами розгляду проектів нормативно-правових актів, підстав проведення органами ліцензування позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов, пропозицій або апеляцій приймаються рішення, які мають характер експертних висновків.

12. Рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування приймаються більшістю голосів її членів і оформлюється протокольним рішенням, що підписується її особою, яка проводила засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, та її секретарем.

Рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування щодо розгляду апеляції або інших скарг здобувачів ліцензії чи ліцензіатів, проектів нормативно-правових актів та (або) пропозицій про запровадження чи скасування ліцензування певного виду господарської діяльності обов'язкові для розгляду спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування у триденний строк з дня прийняття відповідного рішення Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування і є підставою для видання спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування рішення про задоволення апеляції або про відхилення апеляції, про розгляд скарг, про погодження чи відхилення проектів нормативно-правових актів та (або) усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

Рішення про задоволення апеляції або про відхилення апеляції, про розгляд скарг, про погодження чи відхилення проектів нормативно-правових актів та (або) усунення порушень законодавства у сфері ліцензування надсилаються відповідному органу ліцензування та здобувачеві ліцензії, ліцензіату чи заявнику протягом трьох робочих днів з дня їх прийняття.

13. Доведення доцільності, передбаченої пунктами 4 та 5 частини дев’ятої статті 19 цього Закону, підстави проведення органом ліцензування позапланової перевірки ліцензіата покладається на юридичну або фізичну особу, яка подала відповідне звернення (повідомлення), для чого такі особи або їх представники запрошуються на засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.14. Інформація про результати діяльності Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування оприлюднюється на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування на наступний день з їх прийняття.»

Враховано


Стаття 5. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування

1. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування є постійно діючим колегіальним органом при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування, та діє за регламентом, який затверджується спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

2. Обов’язками Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є:

1) розгляд апеляцій та інших скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування;

2) розгляд звернень органів ліцензування або спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування щодо проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 4 та 5 частини дев’ятої статті 19 цього Закону;

3) проведення експертизи проектів нормативно-правових актів або пропозицій у сфері ліцензування.

3. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування має право:

1) розглядати пропозиції щодо запровадження ліцензування нового чи скасування чинного виду господарської діяльності (частини (частин) виду господарської діяльності) та запрошувати необхідні матеріали для їх розгляду;

2) розробляти рекомендації стосовно удосконалення державної політики у сфері ліцензування.

4. Експертно-апеляційну раду з питань ліцензування очолює голова, який за посадою є керівником спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

Голова Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування має першого заступника та заступника. У разі відсутності голови його обов’язки виконує перший заступник, а в разі відсутності і першого заступника - заступник.

Перший заступник голови призначається з представників громадськості, науковців, суб’єктів господарювання або їх об’єднань, а заступник голови - з числа державних службовців.

5. Склад Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування формується з представників громадських організацій, суб’єктів господарювання і їх об’єднань, посадових осіб органів ліцензування та науковців і затверджується спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

Представники громадських організацій, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, та науковців залучаються до складу Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у кількості не менш, ніж п’ятдесят відсотків її складу.

6. Формою роботи Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є засідання, що проводиться за потреби, але не рідше одного разу на місяць, та є правомочними за присутності не менше, ніж половини членів Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.

7. У разі надходження апеляції до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, він протягом трьох робочих днів з дати одержання ним апеляції:

повідомляє здобувача ліцензії чи ліцензіата і орган ліцензування про прийняття апеляції до розгляду,

запрошує відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата і орган ліцензування до участі у засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування,

запитує у органу ліцензування копії (фотокопії) документів, що стосуються прийняття оскаржуваного рішення,

передає заяву (скаргу), проект нормативно-правового акту та інші документи (по мірі надходження) до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування відповідно до її повноважень згідно частин два і три цієї статті.

У разі потреби спеціально уповноважений орган з питань ліцензування може запитати у органу ліцензування додаткові документи, що стосувалися прийняття органом ліцензування оскаржуваного рішення. З метою оперативного опрацювання відповідні запити можуть передаватися за допомогою телекомунікаційних засобів.

Форма подачі апеляції є довільною.

До апеляції додаються документи, що підтверджують її обґрунтованість.

8. Апеляції розглядаються на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дати одержання від органу ліцензування запитуваних документів стосовно оскаржуваного рішення.

Ліцензія, у відношенні якої орган ліцензування прийняв рішення про анулювання і щодо якої Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування розглядається апеляція на рішення органу ліцензування, є чинною до дати прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

9. Орган ліцензування зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дати одержання запиту подати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування завірені ним запитувані копії (фотокопії) документів, які стосуються оскаржуваного рішення.

У разі неподання органом ліцензування запитуваних документів у встановлений строк Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування розглядає апеляцію по суті або може відкласти розгляд цієї апеляції із обґрунтуванням причин відкладання розгляду такої справи.

10. Апеляція, що подана з перевищенням встановленого цим Законом строку набрання чинності рішенням відповідного органу ліцензування, Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування не розглядається.

11. Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування за результатами розгляду проектів нормативно-правових актів, підстав проведення органами ліцензування позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов, пропозицій або апеляцій приймаються рішення, які мають характер висновків.

12. Рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування приймаються більшістю голосів її членів і оформлюється протокольним рішенням, що підписується її особою, яка проводила засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, та її секретарем.

Рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування щодо розгляду апеляції або інших скарг здобувачів ліцензії чи ліцензіатів, проектів нормативно-правових актів та (або) пропозицій про запровадження чи скасування ліцензування певного виду господарської діяльності обов'язкові для розгляду спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування у триденний строк з дня прийняття відповідного рішення Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування і є підставою для видання спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування рішення про задоволення апеляції або про відхилення апеляції, про розгляд скарг, про погодження чи відхилення проектів нормативно-правових актів та (або) усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

Рішення про задоволення апеляції або про відхилення апеляції, про розгляд скарг, про погодження чи відхилення проектів нормативно-правових актів та (або) усунення порушень законодавства у сфері ліцензування надсилаються відповідному органу ліцензування та здобувачеві ліцензії, ліцензіату чи заявнику протягом трьох робочих днів з дня їх прийняття.

13. Доведення доцільності, передбаченої пунктами 4 та 5 частини дев’ятої статті 19 цього Закону, підстави проведення органом ліцензування позапланової перевірки ліцензіата покладається на юридичну або фізичну особу, яка подала відповідне звернення (повідомлення), для чого такі особи або їх представники запрошуються на засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.

14. Інформація про результати діяльності Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування оприлюднюється на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування на наступний день з їх прийняття.
 1. 77.

1. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування є постійно діючим колегіальним органом при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування, та діє за регламентом, який затверджується спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

 1. 78.

2. Обов’язками Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є:

 1. 79.

1) розгляд апеляцій та інших скарг ліцензіатів на дії органу ліцензування;

 1. 81.

2) розгляд звернень органів ліцензування щодо проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 4 та 5 частини дев’ятої статті 21 цього Закону;

 1. 82.

3) проведення експертизи проектів нормативно-правових актів щодо сфери ліцензування видів господарської діяльності.

 1. 83.

3. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування має право:

 1. 84.

1) отримувати від органу ліцензування фотокопії документів, що стосуються прийнятого ним рішення, що оскаржується до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;

 1. 85.

2) розглядати пропозиції щодо запровадження ліцензування нового виду господарської діяльності чи скасування чинного;

 1. 86.

3) розробляти для спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування рекомендації стосовно удосконалення державної політики у сфері ліцензування;

 1. 87.

4) залучати на громадських засадах державних службовців, науковців та інших фахівців (за згодою їх керівників) для одержання консультацій та проведення експертизи документів у сфері ліцензування запрошувати і отримувати інформацію, документи чи матеріали від спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування стосовно сфери ліцензування видів господарської діяльності.

 1. 88.

4. Експертно-апеляційну раду з питань ліцензування очолює голова, який за посадою є керівником спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

 1. 89.

Голова Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування має першого заступника та заступника. У разі відсутності голови його обов’язки виконує перший заступник, а в разі відсутності першого заступника - заступник.

 1. 90.

Перший заступник голови призначається з представників громадськості, науковців, суб’єктів господарювання або їх об’єднань, а заступник голови - з числа посадових осіб спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

 1. 91.

5. Склад Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування формується з представників суб’єктів господарювання і громадських організацій, їх об’єднань, посадових осіб органів ліцензування та науковців і затверджується головою Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.

 1. 93.

До складу Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування залучаються представники суб’єктів господарювання або їх об’єднань, громадських організацій та науковців у кількості не меншій, ніж п’ятдесят відсотків її складу.

 1. 94.

6. Формою роботи Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є засідання, що проводиться за потреби, але не рідше одного разу на місяць, та є правомочними за присутності не менше, ніж половини членів Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.

 1. 95.

7. У разі надходження апеляції до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, він у триденний строк письмово повідомляє орган ліцензування та суб’єкта господарювання про прийняття її до розгляду, запрошує їх до участі у засіданні та запитує у органу ліцензування фотокопії документів, що стосуються прийняття оскаржуваного рішення.

 1. 97.

Форма подачі апеляції є довільною. До апеляції додаються документи, що підтверджують її обґрунтованість.

 1. 98.

8. Апеляції розглядаються на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у строк, що не перевищує двадцяти робочих днів з дати одержання від органу ліцензування запитуваних документів стосовно оскаржуваного рішення.

 1. 99.

9. Орган ліцензування зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дати одержання запиту подати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування завірені ним запитувані фотокопії документів, які стосуються оскаржуваного рішення.

 1. 100.

У разі потреби спеціально уповноважений орган з питань ліцензування може запросити додаткові документи, що стосуються прийняття органом ліцензування оскаржуваного рішення.

 1. 101.

З метою оперативного опрацювання відповідні запити можуть передаватись телекомунікаційними засобами.

 1. 102.

10. У разі неподання органом ліцензування запитуваних документів у встановлений строк Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування розглядає апеляцію по суті або може відкласти розгляд цієї апеляції із обґрунтуванням причин відкладання розгляду такої справи.

 1. 103.

11. Апеляція, що подана з перевищенням встановленого цим Законом строку набрання чинності рішенням відповідного органу ліцензування, Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування не розглядаються.

 1. 104.

12. За результатами розгляду проектів нормативно-правових актів, підстав проведення органами ліцензування позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов, пропозицій та апеляцій Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування приймаються рішення, які мають характер експертних висновків.

 1. 105.

13. Рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування приймаються більшістю голосів присутніх на її засіданні членів і оформлюються протокольними рішеннями, які підписуються її головою та секретарем.

 1. 106.

Рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування щодо проектів нормативно-правових актів, пропозицій про запровадження чи скасування ліцензування певного виду господарської діяльності та (або) апеляцій здобувачів ліцензії чи ліцензіатів обов'язкові для розгляду спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування у триденний строк з дня відповідного рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування і є підставою для видання спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, про задоволення апеляції або про відхилення апеляції.

 1. 107.

14. Розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування та розпорядження про відхилення чи задоволення апеляцій надсилаються відповідному органу ліцензування та здобувачеві ліцензії чи ліцензіату протягом трьох робочих днів з дня їх прийняття.

 1. 108.

15. Доведення доцільності передбаченої пунктами 4 та 5 частини дев’ятої статті 21 цього Закону підстави проведення органом ліцензування позапланової перевірки ліцензіата покладається на орган влади або фізичну особу, які подали відповідне звернення (повідомлення), для чого представники цього органу влади чи фізична особа запрошуються на засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.

 1. 110.

16. Інформація про результати діяльності Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування оприлюднюється на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.


 1. 111.

Стаття 6. Органи ліцензування

-22- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Зміст статті 6 викласти у новій редакції:

«1. Орган ліцензування видає ліцензії на право здійснення видів господарської діяльності, що вказані у статті 7 цього Закону, за переліком, що визначає Кабінет Міністрів України.

Види господарської діяльності, на здійснення якого державний колегіальний орган видає ліцензії, встановлюється законом.

2. Орган ліцензування для цілей цього Закону за відповідним видом господарської діяльності:

1) отримує та розглядає заяву разом з документами, подання яких до органу ліцензування передбачено законом, і за результатом їх розгляду приймає рішення щодо залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії чи видачі ліцензії (в електронній формі та (або) на паперовому носії), оформлення, переоформлення та видачі інших документів, що стосуються сфери повноважень органу ліцензування;

2) розробляє проекти ліцензійних умов і змін до них та подає їх на затвердження Кабінету Міністрів України;

3) здійснює контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов та за результатом перевірки приймає рішення;

4) вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, що встановлений його розпорядником, дані про прийняте рішення стосовно видачі чи анулювання ліцензії та забезпечує їх щоденну актуалізацію (у разі необхідності);

5) формує, веде, забезпечує зберігання, передачу та одержання ліцензійних справ (або одержання належним чином завірених документів із них у разі, якщо такі справи передані до архівних установ), інших інформаційних ресурсів для цілей цього Закону;

6) здійснює інформаційне та методичне супроводження ліцензування;

7) надає інформацію з ліцензійних справ та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зокрема у порядку, встановленому Законом України "Про доступ до публічної інформації";

8) розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про прийняті ним рішення за відповідним видом господарської діяльності та забезпечує на наступний день з прийняття рішення її актуалізацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

9) складає та подає спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування щорічний ліцензійний звіт до 15 січня року, наступного за звітним;

10) забезпечує проходження підвищення кваліфікації своїми працівниками, до посадових обов’язків яких віднесено забезпечення виконання повноважень у сфері ліцензування;

11) здійснює перевірку документів, що підтверджують відсутність контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону «Про захист економічної конкуренції», над діяльністю ліцензіата осіб - резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

3. Рішення органу ліцензування оформлюються організаційно-розпорядчими актами за підписом керівника такого органу або його заступника згідно розподілу повноважень.

4. Рішенням органу ліцензування на його територіальні підрозділи можуть бути покладені обов’язки виконання повноважень органу ліцензування щодо проведення перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов та складання актів за результатом їх проведення.

Надання таких повноважень оформлюється організаційно-розпорядчим актом органу ліцензування. Такий акт повинен бути на наступний день після його прийняття опублікований на офіційному веб-сайті органу ліцензування і доведений у письмовому вигляді до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

Забороняється делегувати повноваження органу ліцензування будь-яким органам, організаціям, суб’єктам господарювання чи особам (у тому числі утвореним органом ліцензування чи які перебувають у сфері управління або підпорядкуванні органу ліцензування).

5. Орган виконавчої влади або державний колегіальний орган, який втратив повноваження органу ліцензування зобов’язаний:

вжити у місячний строк невідкладних заходів з передачі своїх ліцензійних справ, інших інформаційних ресурсів, необхідних для забезпечення виконання вимог цього Закону, відповідному органу виконавчої влади чи державному колегіальному органу, визначеному (уповноваженому) для ліцензування відповідного виду господарської діяльності, а у разі скасування ліцензування відповідного виду діяльності - до архівної установи;забезпечити передання ліцензійних справ та інших інформаційних ресурсів щодо сфери ліцензування органу ліцензування, що визначений (уповноважений) відповідно законом чи Кабінетом Міністрів України, протягом часу, що забезпечує додержання строків прийняття рішень, вчинення інших дій у сфері ліцензування, що передбачені цим Законом, але не більше, ніж десять календарних днів з дня його визначення (уповноваження) як органу ліцензування.».

Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакон «Про лікарські засоби»
Порівняльна таблиця проекту Закону про лікарські засоби №2162-д
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Директиви Європейського Парламенту та Ради єс 001/83/ес від 06. 10. 2001 (із змінаи), 2004/24/ес від 31. 03. 2004 та Постанови Комісії...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconКонкурсі «Вінниччина регіон успішних людей»
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст ст. 10, 33-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconХроніка культурно-мистецького життя області за липень 2007 р. Колегія обласного управління культури, що відбулась 12 липня, розглянула питання
«Про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності установ культури та мистецтв у І півріччі 2007 р.» та «Про...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України "Про статус депутатів місцевих рад"
...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПояснювальна записка до проекту закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки
Мартинюком А.І., Юхновським І. Р., Родіоновим М. К., Дорогунцовим С.І., Коржем В. Т
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПрограма державного екзамену орієнтовні питання та практичні завдання
Державною екзаменаційною комісією у відповідності до Закону України «Про вишу освіту», Закону України "Про дошкільну освіту", «Положення...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про очищення влади»
На підставі частини першої статті закону України «Про очищення влади» (далі – Закон), пункту постанови Кабінету Міністрів України...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconДо проекту Закону України Про внесення змін до деяких законів України
Проведення в залі судового засідання фото- І кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЛіс це душа всієї планети, живий скарб нашої землі
Мета: збагатити знання учнів про дерева; викликати інтерес до світу деревних культур, розширити кругозір про економічну цінність...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка