Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльностіСторінка7/21
Дата конвертації15.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

Враховано
 1. 201.

5. У разі розширення переліку підтвердних документів новими документами або зміни форми відомостей, які додаються до заяви про надання ліцензії та складаються здобувачем ліцензії, тим же нормативно-правовим актом, яким затверджуються відповідні зміни, встановлюється і строк подачі ліцензіатами додаткових документів або відомостей за новою формою.

-82- Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстраційна картка №146)

У статті 9 частину п’яту викласти у новій редакції такого змісту:

«У разі запровадження зміни ліцензійних умов в частині зміни переліку підтвердних документів, то цими ж змінами ліцензійних умов встановлюється строк подачі ліцензіатами додаткових документів, який не може бути меншим за два місяці.»


Враховано редакційно 1. 202.

6. В залежності від особливостей провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, вимоги ліцензійних умов встановлюються відносно ліцензіата загалом та (або) відносно кожного його місця провадження кожного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

-83- Н.д.Кіраль С.І. (Реєстр.картка №384)

У частині шостій статті 9:

слова «відносно ліцензіата загалом» замінити словами «відносно суб’єкта господарювання»;

слова «кожного його місця провадження кожного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню» замінити словами «його місць провадження господарської діяльності»Враховано

6. В залежності від особливостей провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, вимоги ліцензійних умов встановлюються відносно суб’єкта господарювання загалом та (або) відносно кожного його місця провадження кожного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
 1. 203.

7. Якщо суб’єкт господарювання провадить вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не в повному обсязі, а частково, ліцензійні умови поширюються на ліцензіата лише у частині, що встановлює вимоги до провадження цієї частини виду господарської діяльності.7. Якщо суб’єкт господарювання провадить вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не в повному обсязі, а частково, ліцензійні умови поширюються на ліцензіата лише у частині, що встановлює вимоги до провадження цієї частини виду господарської діяльності.
 1. 204.

8. Вимоги ліцензійних умов поширюються на місця провадження господарської діяльності в частині, що встановлює вимоги до діяльності або окремих операцій, провадження яких за таким місцем заявлено здобувачем ліцензії у підтвердних документах (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до органу ліцензування).

-84- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Частину восьму статті 9 викласти у новій редакції такого змісту:

«8. Ліцензійні умови можуть визначати вичерпний перелік видів місць провадження діяльності, якщо це обумовлено особливостями провадження цього виду господарської діяльності.

Місцем провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, є об’єкт (приміщення, будівля, земельна ділянка, територія), у межах якого провадиться цей вид господарської діяльності, або який використовується у його провадженні (може співпадати із місцезнаходженням суб’єкта господарювання).

Вимоги ліцензійних умов поширюються на місця провадження господарської діяльності ліцензіата, що вказані у документах, що додаються до заяви для отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до органу ліцензування).».


Враховано

8. Ліцензійні умови можуть визначати вичерпний перелік видів місць провадження діяльності, якщо це обумовлено особливостями провадження цього виду господарської діяльності.

Місцем провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, є об’єкт (приміщення, будівля, земельна ділянка, територія), у межах якого провадиться цей вид господарської діяльності, або який використовується у його провадженні (може співпадати із місцезнаходженням суб’єкта господарювання).

Вимоги ліцензійних умов поширюються на місця провадження господарської діяльності ліцензіата, що вказані у документах, що додаються до заяви для отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до органу ліцензування).
 1. 206.

9. Вимоги ліцензійних умов до суб’єкта господарювання мають бути обумовлені особливостями провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та включати:

-85- Н.д.Кіраль С.І. (Реєстр.картка №384)

В абзаці першому частини дев’ятої статті 9 після слів «ліцензуванню, та» додати слово «можуть».Враховано

9. Вимоги ліцензійних умов до суб’єкта господарювання мають бути обумовлені особливостями провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та можуть включати:
 1. 207.

1) перелік підтвердних документів щодо:

-86- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

У пункті першому частини дев’ятої статті 9:

абзац перший викласти у новій редакції такого змісту:

«1) вичерпний перелік підтвердних документів, що підтверджують відповідність суб’єкта господарювання вимогам ліцензійних умов, крім документів, які органи влади не можуть вимагати згідно частини сьомої статті 9 Закону України "Про адміністративні послуги" щодо:»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«відомостей про засновників здобувача ліцензії згідно його установчого документу (у тому числі всіх фізичних осіб, які є засновниками юридичної особи (юридичних осіб), що є засновниками здобувача ліцензії, із вказанням їх громадянства та місця знаходження).».Враховано

1) вичерпний перелік підтвердних документів, що підтверджують відповідність суб’єкта господарювання вимогам ліцензійних умов, крім документів, які органи влади не можуть вимагати згідно частини сьомої статті 9 Закону України "Про адміністративні послуги" щодо:
 1. 207.
-87- Н.д.Кіраль С.І. (Реєстр.картка №384)

Пункт перший частини 9 викласти в такій редакції:

«вичерпний перелік підтвердних документів, що підтверджують відповідність суб’єкта господарювання вимогам ліцензійних умов, крім документів, які органи влади не можуть вимагати згідно частини сьомої статті 9 Закону України "Про адміністративні послуги" щодо».


Враховано редакційно 1. 208.

відомостей про місця провадження господарської діяльності, із зазначенням щодо кожного з них виду діяльності (повністю або частково відносно вказаного у заяві) або операцій, що за ним провадитимуться,відомостей про місця провадження господарської діяльності, із зазначенням щодо кожного з них виду діяльності (повністю або частково відносно вказаного у заяві) або операцій, що за ним провадитимуться,
 1. 209.

відомостей про засоби провадження господарської діяльності,відомостей про засоби провадження господарської діяльності,
 1. 210.

інших документів, що підтверджують відповідність суб’єкта господарювання вимогам ліцензійних умов, крім документів, які органи влади не можуть вимагати згідно частини сьомої статті 9 Закону України "Про адміністративні послуги";

-88- Н.д.Кіраль С.І. (Реєстр.картка №384)

Абзац четвертий пункту першого частини 9 викласти в такій редакції:

«відомостей про засновників здобувача ліцензії згідно його установчого документу (у тому числі всіх фізичних осіб, які є засновниками юридичної особи (юридичних осіб), що є засновниками здобувача ліцензії, із вказанням їх громадянства та місця знаходження).


Враховано редакційно

документів, що підтверджують відповідність суб’єкта господарювання вимогам ліцензійних умов, крім документів, які органи влади не можуть вимагати згідно частини сьомої статті 9 Закону України "Про адміністративні послуги";

відомостей про засновників здобувача ліцензії згідно його установчого документу (у тому числі всіх фізичних осіб, які є засновниками юридичної особи (юридичних осіб), що є засновниками здобувача ліцензії, із вказанням їх громадянства та місця знаходження).
 1. .

2) кадрові вимоги щодо:

-89- Н.д.Кіраль С.І. (Реєстр.картка №384)

Пункт 2 частини дев’ятої статті 9 викласти у такій редакції:

«2) кадрові вимоги, зокрема щодо мінімальної кількості працівників за певними посадами, що уклали трудові договори із ліцензіатом (у разі, якщо це зумовлено особливостями провадження певного виду господарської діяльності, встановлюються вимоги щодо наявності у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та/або стажу роботи, зокрема, у фізичних осіб-підприємців, мінімальної частки кваліфікованих працівників за певними посадами тощо) та порядку відновлення їх кількості у разі її зменшення до рівня, нижче мінімального (такий порядок має встановлювати необхідність інформування органу ліцензування про зменшення кількості працівників до рівня, нижче мінімального, граничні строки відновлення мінімальної кількості працівників тощо);».


Враховано редакційно

2) кадрові вимоги щодо:
 1. 212.

мінімальної кількості працівників за окремими посадами (у разі, якщо це зумовлено особливостями провадження певного виду господарської діяльності, встановлюються вимоги щодо наявності у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, зокрема, у фізичних осіб-підприємців, мінімальної частки кваліфікованих працівників за певними посадами тощо),

-90- Н.д.Гуляєв В.О. (Реєстр.картка №140)

Абзаци другий та третій пункту 2 частини 9 статті 9 «порядку зміни кількості працівників за такими окремими посадами у разі її зменшення до рівня, нижче мінімального (такий порядок має встановлювати необхідність інформування органу ліцензування про причини зменшення кількості працівників до рівня, нижче мінімального та граничні строки відновлення мінімальної кількості працівників);

наявності трудових договорів з усіма найманими особами;» виключити.


Враховано__зберігання_протягом_дії_ліцензії_документів,_копії_яких'>Враховано частково

мінімальної кількості працівників за окремими посадами (у разі, якщо це зумовлено особливостями провадження певного виду господарської діяльності, встановлюються вимоги щодо наявності у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, зокрема, у фізичних осіб-підприємців, мінімальної частки кваліфікованих працівників за певними посадами, що уклали трудові договори з ліцензіатом);
 1. 213.

порядку зміни кількості працівників за такими окремими посадами у разі її зменшення до рівня, нижче мінімального (такий порядок має встановлювати необхідність інформування органу ліцензування про причини зменшення кількості працівників до рівня, нижче мінімального та граничні строки відновлення мінімальної кількості працівників),

-91- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Абзац другий пункту другого частини дев’ятої статті 9 виключити.Враховано 1. 214.

наявності трудових договорів з усіма найманими особами;

-92- Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстраційна картка №146)

Абзац четвертий пункту другого частини дев’ятої статті 9 викласти у новій редакції такого змісту:

«дані про наявність трудових договорів з усіма найманими працівниками».


Враховано

дані про наявність трудових договорів з усіма найманими працівниками;
 1. .

3) організаційні вимоги щодо:3) організаційні вимоги щодо:
 1. 217.

зберігання протягом дії ліцензії документів, які подавались органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону,

-93- Н.д.Кіраль С.І. (Реєстр.картка №384)

У абзаці другому пункту 3 частини дев’ятої статті 9 слово «які» замінити словами «копії яких».Враховано

зберігання протягом дії ліцензії документів, копії яких подавались органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону;
 1. 218.

зберігання протягом дії ліцензії документів (фотокопій документів), які підтверджують достовірність даних, що зазначались здобувачем ліцензії у документах, які подавались органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону,

-94- Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстраційна картка №146)

У абзаці третьому пункту третього частини дев’ятої статті 9 слово «фотокопій» замінити на слова «копій (фотокопій)».Враховано

зберігання протягом дії ліцензії документів (копій), які підтверджують достовірність даних, що зазначались здобувачем ліцензії у документах, які подавались органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону,
 1. 219.

строку повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних (у тому числі розширення, звуження), зазначених у підтвердних документа. Такий строк не може бути меншим за один місяць з дати настання таких змін,

-95- Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстраційна картка №146)

У абзаці четвертому пункту третього частини дев’ятої статті 9 знак і речення «. Такий строк не може бути меншим за один місяць з дати настання таких змін» замінити на знак і слова «, який не може бути меншим, ніж один місяць з дати настання таких змін».Враховано

строку повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних (у тому числі розширення, звуження), зазначених у документах, що подавалися до заяви який не може бути меншим, ніж один місяць з дати настання таких змін,
 1. 220.

провадження виду господарської діяльності виключно у межах місць їх провадження, зазначених у відомостях про них, поданих здобувачем ліцензії до органу ліцензування,

-96- Н.д.Кіраль С.І. (Реєстр.картка №384)

Абзац шостий пункту 3 частини дев’ятої статті 9 викласти у такій редакції:

«провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, виключно з використанням засобів провадження господарської діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих органу ліцензування згідно вимог ліцензійних умов».


Враховано редакційно

провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, виключно у межах місць провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, зазначених у відомостях про них, поданих органу ліцензування згідно вимог ліцензійних умов, використання виключно таких місць у провадженні виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
 1. 221.

провадження виду господарської діяльності виключно з використанням засобів їх провадження, що зазначені у відомостях про них, які подані органу ліцензування згідно вимог ліцензійних умов,провадження виду господарської діяльності виключно з використанням засобів їх провадження, що зазначені у відомостях про них, які подані органу ліцензування згідно вимог ліцензійних умов,
 1. 222.

подання передбаченої законом звітності,подання передбаченої законом звітності,
 1. 223.

порядку дій ліцензіата у разі планового або незапланованого зупинення (у зв’язку із неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) провадження ним виду господарської діяльності загалом або за певними місцями провадження такої діяльності, та відновлення її провадження,

-97- Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстраційна картка №146)

У абзаці восьмому пункту третього частини дев’ятої статті 9 слово «незапланованого» замінити на слово «позапланового».Враховано

порядку дій ліцензіата у разі планового або позапланового зупинення (у зв’язку із неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) провадження ним виду господарської діяльності загалом або за певними місцями провадження такої діяльності, та відновлення її провадження,
 1. 224.

забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи при проведенні органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов;забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи при проведенні органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов;
 1. 225.

4) технологічні вимоги щодо:

наявності у власності або користуванні певної матеріально-технічної бази разом даними, що дають можливість її ідентифікувати,-98- Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстраційна картка №146)

У п.4 ч.9 ст.9 слова «у власності або користуванні» виключити.Враховано

4) технологічні вимоги щодо наявності певної матеріально-технічної бази разом з даними, що дають можливість її ідентифікувати;
 1. 225.
-99- Н.д.Кіраль С.І. (Реєстр.картка №384)

Пункт 4 частини дев’ятої статті 9 викласти у такій редакції:

«4) технологічні вимоги, зокрема щодо наявності у власності або користуванні певної матеріально-технічної бази (у разі необхідності також даних, що дають можливість її ідентифікувати) та порядку її відновлення у разі неможливості її використання (який має встановлювати необхідність інформування органу ліцензування про неможливість використання певної матеріально-технічної бази та граничні строки її відновлення);».


Враховано редакційно
 1. 227.

порядку і строків відновлення матеріально-технічної бази або інформування органу ліцензування про неможливість її використання;

-100- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Пункт четвертий частини дев’ятої статті 9 викласти у новій редакції такого змісту:

«4) технологічні вимоги щодо наявності певної матеріально-технічної бази разом з даними, що дають можливість її ідентифікувати;».


Враховано 1. 228.

5) спеціальні вимоги, що передбачені законом, стосовно:5) спеціальні вимоги, що передбачені законом, стосовно:
 1. 229.

обмеження суміщення певних видів господарської діяльності,

-101- Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстраційна картка №146)

У абзаці другому пункту п’ятого частини дев’ятої статті 9 після слова «суміщення» додати слово «здійснення».Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

Схожі:

Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакон «Про лікарські засоби»
Порівняльна таблиця проекту Закону про лікарські засоби №2162-д
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Директиви Європейського Парламенту та Ради єс 001/83/ес від 06. 10. 2001 (із змінаи), 2004/24/ес від 31. 03. 2004 та Постанови Комісії...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconКонкурсі «Вінниччина регіон успішних людей»
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст ст. 10, 33-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconХроніка культурно-мистецького життя області за липень 2007 р. Колегія обласного управління культури, що відбулась 12 липня, розглянула питання
«Про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності установ культури та мистецтв у І півріччі 2007 р.» та «Про...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України "Про статус депутатів місцевих рад"
...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПояснювальна записка до проекту закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки
Мартинюком А.І., Юхновським І. Р., Родіоновим М. К., Дорогунцовим С.І., Коржем В. Т
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПрограма державного екзамену орієнтовні питання та практичні завдання
Державною екзаменаційною комісією у відповідності до Закону України «Про вишу освіту», Закону України "Про дошкільну освіту", «Положення...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про очищення влади»
На підставі частини першої статті закону України «Про очищення влади» (далі – Закон), пункту постанови Кабінету Міністрів України...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconДо проекту Закону України Про внесення змін до деяких законів України
Проведення в залі судового засідання фото- І кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЛіс це душа всієї планети, живий скарб нашої землі
Мета: збагатити знання учнів про дерева; викликати інтерес до світу деревних культур, розширити кругозір про економічну цінність...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка