Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності


Враховано обмеження суміщення здійсненняСторінка8/21
Дата конвертації15.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

Враховано

обмеження суміщення здійснення певних видів господарської діяльності,
 1. 230.

можливості провадження певних видів господарської діяльності лише юридичними особами або лише їх окремими організаційно-правовими формами,можливості провадження певних видів господарської діяльності лише юридичними особами або лише їх окремими організаційно-правовими формами,
 1. .

розміру установчого капіталу.розміру установчого капіталу,
 1. 231.
-102- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Пункт п’ятий частини дев’ятої статті 9 доповнити новими абзацами такого змісту:

«відомостей про місця провадження господарської діяльності, із зазначенням щодо кожного з них виду діяльності (повністю або частково відносно вказаного у заяві),

відомостей про засоби провадження господарської діяльності,

обмеження над суб’єктом господарювання контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.».


Враховано

відомостей про місця провадження господарської діяльності, із зазначенням щодо кожного з них виду діяльності (повністю або частково відносно вказаного у заяві),

відомостей про засоби провадження господарської діяльності,

обмеження над суб’єктом господарювання контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

 1. 232.

10. До ліцензійних умов не можуть бути включені вимоги щодо виконання законодавства України у відповідній сфері в цілому та вимоги законодавства, обов’язкові до виконання всіма суб’єктами господарювання.

-103- Н.д.Кіраль С.І. (Реєстр.картка №384)

Частину десяту статті 9 викласти у такій редакції:

«10. До ліцензійних умов не можуть бути включені вимоги:

1) щодо виконання законодавства України у відповідній сфері та (або) законів в цілому;

2) вимоги законодавства, обов’язкові до виконання всіма суб’єктами господарювання, окрім випадку, коли такі вимоги відносяться до безпосередньо (прямо) зазначених у частині восьмій цієї статті.».


Враховано частково

10. До ліцензійних умов не можуть бути включені вимоги:

1) щодо виконання законодавства України у відповідній сфері та (або) законів в цілому;

2) законодавства, обов’язкові до виконання всіма суб’єктами господарювання.

 1. 233.

11. Форми заяви про надання ліцензії та підтверджувальних документів складаються здобувачем ліцензії, якщо інше не передбачене законом.

-104- Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстраційна картка №146)

Частини одинадцяту статті 9 викласти у нові редакції такого змісту:

«11. Оформлення заяви про надання ліцензії та складання підтверджувальних документів здійснюється здобувачем ліцензії, якщо інше не передбачене законом.»


Враховано редакційно


11. Форми заяви про надання ліцензії, документів, що додаються до неї і складаються суб’єктом господарювання (зокрема, відомостей) та опису документів, що подаються для одержання ліцензії встановлюються ліцензійними умовами.

Необхідність подання окремих документів щодо кожного місця провадження господарської діяльності визначається ліцензійними умовами у разі, якщо це зумовлено особливостями провадження виду господарської діяльності.
 1. 234.
-105- Н.д.Кіраль С.І. (Реєстр.картка №384)

Частину одинадцяту статті 9 викласти у наступній редакції:

«11. Форми заяви про надання ліцензії, документів, що додаються до неї і складаються здобувачем ліцензії (зокрема, відомостей) та опису документів, що подаються для одержання ліцензії встановлюються ліцензійними умовами.

Необхідність подання окремих документів щодо кожного місця провадження господарської діяльності визначається ліцензійними умовами у разі, якщо це зумовлено особливостями провадження виду господарської діяльності»Враховано 1. 235.

Опис документів, що подаються для одержання ліцензії, встановлюється ліцензійними умовами.

 1. 236.

У разі, якщо особливостями провадження виду господарської діяльності визначається необхідність подання окремих документів щодо кожного місця провадження виду господарської діяльності, для кожного такого місця подаються окремі документи.

 1. 237.

12. У ліцензійних умовах визначаються вичерпні переліки типів місць та засобів провадження господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, щодо яких встановлюються вимоги, передбачені абзацами п’ятим та шостим пункту 3 частини восьмої цієї статті.

-106- Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстраційна картка №146)

Частини дванадцятої статті 9 слово «восьмої» замінити на слово «дев’ятої».Враховано

12. У ліцензійних умовах визначаються вичерпні переліки типів місць та засобів провадження господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, щодо яких встановлюються вимоги, передбачені абзацами п’ятим та шостим пункту 3 частини дев’ятої цієї статті.
 1. 238.

13. Ліцензійні умови повинні відповідати принципам державної політики у сфері ліцензування.
13. Ліцензійні умови повинні відповідати принципам державної політики у сфері ліцензування.
 1. 239.

Стаття 10. Оформлення та подача документів органу ліцензування, видача документів органом ліцензування

-107- Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстраційна картка №146)

У назві статті 10 після слів «подача документі» додати слово «до».Враховано

Стаття 10. Оформлення та подача документів до органу ліцензування, видача документів органом ліцензування
 1. 240.

1. Документи, подання яких до органу ліцензування та видача яких таким органом ліцензування, що передбачені цим Законом, можуть бути подані до органу ліцензування та видані цім органом за таким вибором здобувача ліцензії:

-108- Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстраційна картка №146)

Частину першу статті 10 викласти у нові редакції такого змісту:

«1. Документи, подання яких до органу ліцензування та видача яких органом ліцензування, що передбачені цим Законом, можуть бути подані до органу ліцензування та отримані від цього органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії:

1)через дозвільні центри відповідно до Закону України "Про довільну систему у сфері господарської діяльності",

2)нарочно, у час, передбачений пунктом 3 частини другої статті 6, та у порядку відповідно до статті 9 Закону України "Про адміністративні послуги",

3)поштовим відправленням з описом вкладення (зокрема, орган ліцензування надсилає поштові відправлення із повідомленням за місцезнаходженням здобувача ліцензії протягом одного робочого дня з дня оформлення відповідного документа, якщо інший строк надсилання не встановлено законом),

4)у електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку».


Враховано

1. Документи, подання яких до органу ліцензування та видача яких органом ліцензування, що передбачені цим Законом, можуть бути подані до органу ліцензування та отримані від цього органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії:

1) через дозвільні центри відповідно до Закону України "Про довільну систему у сфері господарської діяльності",

2) нарочно, у час, передбачений пунктом 3 частини другої статті 6, та у порядку відповідно до статті 9 Закону України "Про адміністративні послуги",

3) поштовим відправленням з описом вкладення (зокрема, орган ліцензування надсилає поштові відправлення із повідомленням за місцезнаходженням здобувача ліцензії протягом одного робочого дня з дня оформлення відповідного документа, якщо інший строк надсилання не встановлено законом),

4) у електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку.
 1. 241.

нарочно, у час, передбачений пунктом 3 частини другої статті 6 Закону України "Про адміністративні послуги";

 1. 242.

поштовим відправленням (орган ліцензування надсилає поштові відправлення із повідомленням за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця протягом одного робочого дня з дня оформлення відповідного документа, якщо інший строк надсилання не встановлено законом);

 1. 243.

у електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку.

 1. 244.

2. У разі оформлення документів, що складаються суб’єктом господарювання відповідно до цілей цього Закону, на паперовому носії вони складаються за допомогою друкованих засобів або оформлюються рукописним способом.

-109- Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстраційна картка №146)

У частині другої статті 10 слова «суб’єктом господарювання» замінити на слова «здобувачем ліцензії».Враховано___5.'>Враховано__4._Електронні_документи,_що_складаються_здобувачем_ліцензії'>Враховано

2. У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії відповідно до цілей цього Закону, на паперовому носії вони складаються за допомогою друкованих засобів або оформлюються рукописним способом.
 1. 245.

3. Подання документів у електронному вигляді до органу ліцензування та видача ним документів у електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку здійснюється у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.3. Подання документів у електронному вигляді до органу ліцензування та видача ним документів у електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку здійснюється у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 1. 246.

4. Електронні документи, що складаються суб’єктом господарювання відповідно до цілей цього Закону, оформлюються згідно з вимогами законів у сфері електронних документів, електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

-110- Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстраційна картка №146)

У частині другої статті 10 знак і слова «, електронного документообігу та електронного цифрового підпису» виключити.Враховано

4. Електронні документи, що складаються здобувачем ліцензії відповідно до цілей цього Закону, оформлюються згідно з вимогами законів у сфері електронних документів.
 1. 247.

5. Документи, що складаються суб’єктом господарювання відповідно до цілей цього Закону, повинні бути викладені державною мовою.

-111- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Частини п’яту і шосту статті 10 об’єднати, виклавши їх у нові редакції такого змісту:

«5. Документи, що складаються здобувачем ліцензії відповідно до цілей цього Закону, мають бути:

викладені державною мовою,

підписані здобувачем ліцензії або іншою уповноваженою на це особою.».

Зберегти надалі послідовну нумерацію частин статті.Враховано


5. Документи, що складаються здобувачем ліцензії відповідно до цілей цього Закону, повинні бути:

викладені державною мовою,

підписані здобувачем ліцензії або іншою уповноваженою на це особою.
 1. 247.
-112- Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстраційна картка №146)

У частині п’ятій статті 10 слова «суб’єктом господарювання» замінити на слова «здобувачем ліцензії».Враховано 1. 248.

6. Всі документи, що складаються суб’єктом господарювання відповідно до цілей цього Закону, мають бути підписані, відповідно, фізичною особою - підприємцем або особами, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності (за відсутності обмежень відповідних повноважень) і відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які або уповноваженими представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, чи особами.

-113- Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстраційна картка №146)

Частину шосту статті 10 викласти у нові редакції такого змісту:

«Всі документи, що складаються здобувачем ліцензії відповідно до цілей цього Закону, мають бути підписані керівником здобувача ліцензії.».


Враховано

частково 1. 249.

7. Якщо здобувачем ліцензії не зазначено бажаного способу одержання документів, вони видаються органом ліцензування у спосіб, що передбачений пунктом 2 частини першої цієї статті.

-114- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

У частині сьомої статті 10 цифру «2» замінити на цифру «3».Враховано

6. Якщо здобувачем ліцензії не зазначено бажаного способу одержання документів, вони видаються органом ліцензування у спосіб, що передбачений пунктом 3 частини першої цієї статті.
 1. 250.

Якщо суб’єктом господарювання зазначено бажаним способом одержання таких документів нарочний та не одержано їх протягом тридцяти календарних днів з дня закінчення строку їх оформлення, вони видаються шляхом надсилання поштовим відправленням із повідомленням за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця протягом п’яти робочих днів з дня закінчення зазначеного строку їх одержання нарочно.

-115- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

У абзаці другому частини сьомої статті 10 слова «вони видаються шляхом надсилання поштовим відправленням із повідомленням за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця» замінити на слова «то орган ліцензування надсилає їх у спосіб, що передбачений пунктом 3 частини першої цієї статті,».Враховано


Якщо здобувачем ліцензії зазначено бажаним способом одержання таких документів як нарочний та не одержано їх протягом тридцяти календарних днів з дня закінчення строку їх оформлення, то орган ліцензування надсилає їх у спосіб, що передбачений пунктом 3 частини першої цієї статті, протягом п’яти робочих днів з дня закінчення зазначеного строку їх одержання нарочно.
 1. 250.
-116- Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстраційна картка №146)

У абзаці другому частини сьомої статті 10 слова «суб’єктом господарювання» замінити на слова «здобувачем ліцензії».Враховано
 1. 251.

8. Заява про надання ліцензії та підтвердні документи приймаються за описом.7. Заява про надання ліцензії та підтвердні документи приймаються за описом.
 1. 252.

9. Одразу після надходження до органу ліцензування заяви про надання ліцензії разом з підтвердними документами на двох екземплярах опису документів уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один екземпляр опису уповноваженою посадовою особою органу ліцензування видається здобувачу ліцензії (а у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочно - видається йому нарочно одразу після заповнення), а другий екземпляр опису залишається в органі ліцензування.

-117- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

У частині дев’ятій статті 10 слова «Одразу після надходження» замінити на слова «При надходженні».Враховано

8. При надходженні до органу ліцензування заяви про надання ліцензії разом з підтвердними документами на двох екземплярах опису документів уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один екземпляр опису уповноваженою посадовою особою органу ліцензування видається здобувачу ліцензії (а у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочно - видається йому нарочно одразу після заповнення), а другий екземпляр опису залишається в органі ліцензування.
 1. 253.

10. Якщо інший порядок подання або одержання документів, що передбачений цим Законом, встановлено Законом України "Про адміністративні послуги", застосовується порядок, встановлений Законом України "Про адміністративні послуги".

-118- Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстраційна картка №146)

Частину десяту статті 10 викласти у нові редакції такого змісту:«10. Письмові заяви (повідомлення), подані (здані) у спосіб, передбачений частиною восьмою цієї статті, до закінчення останнього дня строку, вважаються такими, що подані своєчасно.».


Враховано

9. Письмові заяви (повідомлення), подані (здані) у спосіб, передбачений частиною дев’ятою цієї статті, до закінчення останнього дня строку, вважаються такими, що подані своєчасно.
 1. 255.

Стаття 11. Документи, що подаються для одержання ліцензіїСтаття 11. Документи, що подаються для одержання ліцензії
 1. 256.

1. Здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про надання ліцензії за визначеною ліцензійними умовами формою.1. Здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про надання ліцензії за визначеною ліцензійними умовами формою.
 1. 257.

2. У заяві про надання ліцензії повинна міститись інформація про:2. У заяві про надання ліцензії повинна міститись інформація про:
 1. 258.

1) здобувача ліцензії:1) здобувача ліцензії:
 1. 259.

для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код,для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код,
 1. 260.

для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті) та згода на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог цього Закону;для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності), дані про реєстрацію місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті – подається копія цієї відмітки) та згода на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог цього Закону;
 1. 261.

2) вид господарської діяльності (повністю або частково), що зазначений у частині другій або третій статті 7 цього Закону, на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;

-119- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

У пункті другому частини першої статті 11 слова «частині другої та третій» виключити.Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

Схожі:

Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакон «Про лікарські засоби»
Порівняльна таблиця проекту Закону про лікарські засоби №2162-д
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Директиви Європейського Парламенту та Ради єс 001/83/ес від 06. 10. 2001 (із змінаи), 2004/24/ес від 31. 03. 2004 та Постанови Комісії...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconКонкурсі «Вінниччина регіон успішних людей»
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст ст. 10, 33-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconХроніка культурно-мистецького життя області за липень 2007 р. Колегія обласного управління культури, що відбулась 12 липня, розглянула питання
«Про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності установ культури та мистецтв у І півріччі 2007 р.» та «Про...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України "Про статус депутатів місцевих рад"
...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПояснювальна записка до проекту закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки
Мартинюком А.І., Юхновським І. Р., Родіоновим М. К., Дорогунцовим С.І., Коржем В. Т
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПрограма державного екзамену орієнтовні питання та практичні завдання
Державною екзаменаційною комісією у відповідності до Закону України «Про вишу освіту», Закону України "Про дошкільну освіту", «Положення...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про очищення влади»
На підставі частини першої статті закону України «Про очищення влади» (далі – Закон), пункту постанови Кабінету Міністрів України...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconДо проекту Закону України Про внесення змін до деяких законів України
Проведення в залі судового засідання фото- І кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЛіс це душа всієї планети, живий скарб нашої землі
Мета: збагатити знання учнів про дерева; викликати інтерес до світу деревних культур, розширити кругозір про економічну цінність...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка