Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльностіСторінка9/21
Дата конвертації15.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

Враховано

2) вид господарської діяльності (повністю або частково), що зазначений у статті 7 цього Закону, на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;
 1. 262.

3) повідомлення про знання ліцензійних вимог і зобов'язання їх виконувати;

 1. 263.

4) бажаний спосіб одержання документів.3) бажаний спосіб одержання документів.
 1. 264.

3. До заяви про надання ліцензії додаються:3. До заяви про надання ліцензії додаються:
 1. 265.

1) підтвердні документи;1) підтвердні документи;
 1. 266.

2) фотокопія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);2) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);
 1. 267.

3) опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох екземплярах.3) опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох екземплярах.
 1. 268.

4. Підтвердні документи, що складаються не здобувачем ліцензії, подаються у вигляді засвідчених здобувачем ліцензії у встановленому порядку фотокопій документів.

 1. 271.

5. Перелік підтвердних документів встановлюється ліцензійними умовами і є виключним.4. Перелік підтвердних документів встановлюється ліцензійними умовами і є виключним.
 1. 272.

6. Органам ліцензування забороняється вимагати:

подання здобувачем ліцензії оригіналів документів (крім документів, що складаються безпосередньо здобувачем ліцензії);

зазначення здобувачами ліцензії у документах, що подаються для одержання ліцензії, інформації або подання документів, не передбачених законом.


-120- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Частину 6 статті 11 викласти в такій редакції:

«5. Посадовим особам органів ліцензування забороняється вимагати від здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання):

подання оригіналів документів (крім документів, що складаються безпосередньо здобувачем ліцензії);

зазначення здобувачами ліцензії у документах, що подаються для одержання ліцензії, інформації або подання документів, не передбачених законом;

документи, що підтверджують або спростовують інформацію про нього які видаються іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування або їх посадовими особами (зокрема виписки, витяги, довідки, листи)».Враховано

5. Посадовим особам органів ліцензування забороняється вимагати від здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання):

подання оригіналів документів (крім документів, що складаються безпосередньо здобувачем ліцензії);

зазначення здобувачами ліцензії у документах, що подаються для одержання ліцензії, інформації або подання документів, не передбачених законом;

документи, що підтверджують або спростовують інформацію про нього які видаються іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування або їх посадовими особами (зокрема виписки, витяги, довідки, листи).
 1. 275.

7. Документи, подання яких для одержання ліцензії передбачено цим Законом та прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії, поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.

-121- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Частину 7 статті 11 викласти в такій редакції:

«6. Документи, подання яких для одержання ліцензії передбачено цим Законом та прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії, поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.

7. З документів, поданих для одержання ліцензії на паперових носіях обов'язково виготовляється електронна копія шляхом сканування.

8. У разі подання електронних документів у випадках, передбачених цим Законом, усі документи, крім документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи, засвідчуються електронним цифровим підписом заявника відповідно до законодавства.

Електронний документ вважається одержаним органом ліцензування з часу надходження заявникові повідомлення в електронній формі про одержання такого електронного документа державним реєстратором. Державний реєстратор автоматично після отримання від заявника електронного документа надсилає йому електронний документ з підтвердженням факту одержання електронного документа».Враховано

6. Документи, подання яких для одержання ліцензії передбачено цим Законом та прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії, поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.

7. З документів, поданих для одержання ліцензії на паперових носіях обов'язково виготовляється електронна копія шляхом сканування.

8. У разі подання електронних документів у випадках, передбачених цим Законом, усі документи, крім документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи, засвідчуються електронним цифровим підписом заявника відповідно до законодавства.

Електронний документ вважається одержаним органом ліцензування з часу надходження заявникові повідомлення в електронній формі про одержання такого електронного документа державним реєстратором. Державний реєстратор автоматично після отримання від заявника електронного документа надсилає йому електронний документ з підтвердженням факту одержання електронного документа.

 1. 276.

Стаття 12. Прийняття до розгляду заяви про надання ліцензії

-122- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Назву статті 12 викласти в такій редакції:

«Стаття 12. Порядок прийняття заяви про надання ліценції до розгляду та підстави залишення її без розгляду»


Враховано__1.'>Враховано

Стаття 12. Порядок прийняття заяви про надання ліценції до розгляду та підстави залишення її без розгляду.
 1. 277.

1. Заява про надання ліцензії разом з підтвердними документами реєструються у журналі обліку заяв і виданих ліцензій.

 1. 278.

2. Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про надання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і, у разі їх наявності, приймає рішення, оформлює повідомлення про його прийняття. Витяг з такого рішення надає здобувачеві ліцензії.

-123- Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстраційна картка №146)

У частині другій статті 12 речення друге викласти у новій редакції такого змісту: «Витяг з такого рішення про залишення заяви про надання ліцензії без розгляду надається у триденний строк здобувачеві ліцензії».Враховано

1. Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про надання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і, у разі їх наявності, приймає рішення про його прийняття. Витяг з такого рішення про залишення заяви про надання ліцензії без розгляду надається у триденний строк здобувачеві ліцензії.
 1. 279.
-124- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Після частини другої статті 12 вставити нову частину такого змісту:

«Підставами для залишення заяви про надання ліцензії без розгляду є:

підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;

заява або хоча б один з документів, що додається до заяви для отримання ліцензії:

підписаний особою, яка не має на це повноважень,

оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за встановленою формою або не містять даних, які обов’язково вносяться до них згідно цього Закону;

подання заяви з порушенням строків, передбачених цим Законом;в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відсутні відомості про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або містяться відомості про державну реєстрацію його припинення»

Враховано

2. Підставами для залишення заяви про надання ліцензії без розгляду є:

підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;

заява або хоча б один з документів, що додається до заяви для отримання ліцензії:

підписаний особою, яка не має на це повноважень,

оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за встановленою формою або не містять даних, які обов’язково вносяться до них згідно цього Закону;

подання заяви з порушенням строків, передбачених цим Законом;

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відсутні відомості про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або містяться відомості про державну реєстрацію його припинення.
 1. 280.

3. У рішенні про залишення заяви про надання ліцензії без розгляду зазначаються:3. У рішенні про залишення заяви про надання ліцензії без розгляду зазначаються:
 1. 281.

1) реквізити заяви про надання ліцензії;1) реквізити заяви про надання ліцензії;
 1. 282.

2) вид господарської діяльності, зазначений здобувачем ліцензії у заяві про надання ліцензії;2) вид господарської діяльності, зазначений здобувачем ліцензії у заяві про надання ліцензії;
 1. 283.

3) дані про здобувача ліцензії (найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті));3) дані про здобувача ліцензії (найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті));
 1. 284.

4) перелік підстав залишення заяви про надання ліцензії без розгляду і пропозиції щодо порядку їх усунення.

-125- Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстраційна картка №146)

У пункті четвертому чистини третьої статті 12 після слова «перелік» додати слово «обґрунтованих».Враховано__4.'>Враховано

4) перелік обґрунтованих підстав залишення заяви про надання ліцензії без розгляду і пропозиції щодо порядку їх усунення.
 1. 285.

4. У повідомленні про прийняття рішення про залишення заяви про надання ліцензії без розгляду зазначається перелік та опис підстав прийняття рішення і пропозиції щодо усунення відповідних недоліків, які повинні бути викладені у чіткої і однозначній формі.

-126- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Частину четверту статті 12 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Повідомлення про прийняте органом ліцензування рішення про залишення заяви про надання ліцензії без розгляду надсилається відповідному здобувачу ліцензії на наступний день з прийняття такого рішення»


Враховано

4. У повідомленні про прийняття рішення про залишення заяви про надання ліцензії без розгляду зазначається вичерпний перелік та опис підстав прийняття рішення і пропозиції щодо усунення відповідних недоліків, які повинні бути викладені у чіткої і однозначній формі.

Повідомлення про прийняте органом ліцензування рішення про залишення заяви про надання ліцензії без розгляду надсилається відповідному здобувачу ліцензії на наступний день з прийняття такого рішення.
 1. 286.

5. Підставами для залишення заяви про надання ліцензії без розгляду є:

-127- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

У статті 12 частину п’яту виключити із збереженням послідовної нумерації частин статті..Враховано 1. 287.

1) заява або підтвердні документи, підписані особою, яка не має на це повноважень;

 1. 288.

2) не в повному обсязі додані підтвердні документи;

-128- Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстраційна картка №146)

Пункт другий чистини п’ятої статті 12 викласти у новій редакції такого змісту:

«підтвердні документи подані не в повному обсязі»


Враховано 1. 289.

3) заява та (або) відомості, що до неї додаються і складаються здобувачем ліцензії, оформлені із порушенням вимог цього Закону, складені не за встановленою формою або не містять даних, які обов’язково вносяться до них згідно цього Закону;

 1. 290.

4) подання заяви з порушенням строків, передбачених частиною одинадцятою статті 13 та частиною дев’ятою статті 17 цього Закону;

 1. 291.

5) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відсутні відомості про здобувача ліцензії або містяться відомості про його перебування у стані припинення шляхом ліквідації чи про державну реєстрацію його припинення.

-129- Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстраційна картка №146)

У пункті п’ятому частини п’ятої статті 12 після слова «ліцензії» додати слова «(суб’єкта господарювання)», слова «про його перебування у стані припинення шляхом ліквідації чи» виключити.Враховано 1. 292.

6. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про надання ліцензії без розгляду, суб’єкт господарювання може повторно подати заяву про надання ліцензії.

-130- Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстраційна картка №146)

У частині шостій статті 12 слова «суб’єкт господарювання» замінити словами «здобувач ліцензії».Враховано

5. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про надання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про надання ліцензії.
 1. 293.

7. Забороняється залишення заяви про надання ліцензії без розгляду на підставах, що не передбачені цією статтею.

-131- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Статтю 12 доповнити новою частиною такого змісту:

«Для цілей цього Закону використовується інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, доступ до якої для органів ліцензування встановлено Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та цим Законом.».


Враховано

6. Забороняється залишення заяви про надання ліцензії без розгляду на підставах, що не передбачені цією статтею.

7. Для цілей цього Закону використовується інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, доступ до якої для органів ліцензування встановлено Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та цим Законом.

 1. 294.

Стаття 13. Розгляд заяви про надання ліцензії, надання (відмова у наданні) ліцензії

-132- Н.д.Кривошея Г.Г. (Реєстр.картка №289)

Статтю 13 викласти у наступній редакції:

«Стаття 13. Розгляд заяви про надання ліцензії, відмова у наданні ліцензії, надання ліцензії, переоформлення ліцензії

1. Орган ліцензування після встановлення відсутності підстав для залишення заяви про надання ліцензії без розгляду розглядає її та підтвердні документи з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у наданні ліцензії шляхом аналізу підтвердних документів та одержання інформації із державних паперових та електронних інформаційних ресурсів.

2. У разі встановлення наявності підстав для відмови у наданні ліцензії орган ліцензування приймає обґрунтоване рішення про відмову у наданні ліцензії.

Орган ліцензування повідомляє здобувача ліцензії про прийняте ним рішення у строк, що не перевищує п’ять робочих днів.

3. Підставами для прийняття рішення про відмову у наданні ліцензії за результатом розгляду заяви про надання ліцензії є:

встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, установленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про надання ліцензії.

виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, що подані суб’єктом господарювання до органу ліцензування є встановлення на момент подачі здобувачем ліцензії чи ліцензіатом документів наявності розбіжності даних, наведених у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

4. У разі відмови у наданні ліцензії на підставі абзацу другого частини третьої цієї статті здобувач ліцензії може подати до органу ліцензування нову заяву про надання ліцензії після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.

5. У разі відмови у наданні ліцензії на підставі абзацу третього частини третьої цієї статті суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про надання ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття відповідного рішення про відмову.

6. У рішенні про відмову у наданні ліцензії зазначаються:

1) реквізити заяви про надання ліцензії;

2) вид господарської діяльності, зазначений здобувачем ліцензії у заяві про надання ліцензії;

3) найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті);

4) перелік та опис підстав (обґрунтування) щодо прийняття рішення про відмову у наданні ліцензії,

5) пропозиції щодо усунення відповідних недоліків, які повинні бути викладені у однозначний, зрозумілий та достатній для виконання здобувачем ліцензії формі.

7. У разі встановлення під час розгляду заяви про надання ліцензії відсутності підстав для відмови у наданні ліцензії орган ліцензування приймає рішення про надання ліцензії, про яке повідомляє здобувача ліцензії у строк, що не перевищує трьох робочих днів.

Орган ліцензування на наступний робочий день після дня прийняття ним рішення про видачу ліцензії здобувачу ліцензії надсилає дані про таке рішення в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців у порядку, що визначає розпорядник цього реєстру.

8. Строк прийняття рішення про надання ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про надання ліцензії.

9. Набуття здобувачем ліцензії права на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення даних про рішення органу ліцензування щодо видачі йому ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

10. У повідомленні про прийняття рішення про надання ліцензії орган ліцензування зазначає розрахункові реквізити внесення плати за надання ліцензії.

11. Ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, надається органом ліцензування в електронному вигляді (запис про стан наявності ліцензії суб'єкта господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців) або на паперовому носії.

Ліцензія надається на необмежений строк.

Форму та зміст ліцензії визначає спеціально уповноважений орган з питань ліцензування.

12. За бажанням здобувача ліцензії чи ліцензіата ліцензія (копія ліцензії) може бути надана органом ліцензування на паперовому носії.

У ліцензії, що видається на паперовому носії, повинні бути зазначені таки дані:

1)найменування органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії, номер і дата прийняття такого рішення;

2)вид господарської діяльності;

3)дані про ліцензіата щодо:

юридичної особи або її філій, інших відокремлених підрозділів - найменування, ідентифікаційний код та поштова адреса місця знаходження,

фізичної особи – підприємця - прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номер платника податків ліцензіата - фізичної особи – підприємця (або серія, номер та дата видачі її паспорту, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті), та поштова адреса місця проживання;

4)строк дії ліцензії;

5)прізвища, ім’я, по батькові керівника органу ліцензування, що підписав рішення про надання ліцензії.

Ліцензія на паперовому носії має бути підписана керівником органу ліцензування, що підписав рішення про надання ліцензії (або уповноваженою ним посадовою особою), і завірена гербовою печаткою цього органу ліцензування.

13. Підставами для переоформлення ліцензії є:

зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;

зміни, пов'язані з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності.

У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та документами (або їх копіями (фотокопіями), засвідченими ліцензіатом), які підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.

У разі переоформлення ліцензії орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення.

14.Не переоформлена у встановлений строк ліцензія є недійсною і підлягає анулюванню.

15.Переоформлення ліцензії є безоплатним»Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

Схожі:

Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакон «Про лікарські засоби»
Порівняльна таблиця проекту Закону про лікарські засоби №2162-д
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Директиви Європейського Парламенту та Ради єс 001/83/ес від 06. 10. 2001 (із змінаи), 2004/24/ес від 31. 03. 2004 та Постанови Комісії...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconКонкурсі «Вінниччина регіон успішних людей»
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст ст. 10, 33-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconХроніка культурно-мистецького життя області за липень 2007 р. Колегія обласного управління культури, що відбулась 12 липня, розглянула питання
«Про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності установ культури та мистецтв у І півріччі 2007 р.» та «Про...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України "Про статус депутатів місцевих рад"
...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПояснювальна записка до проекту закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки
Мартинюком А.І., Юхновським І. Р., Родіоновим М. К., Дорогунцовим С.І., Коржем В. Т
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПрограма державного екзамену орієнтовні питання та практичні завдання
Державною екзаменаційною комісією у відповідності до Закону України «Про вишу освіту», Закону України "Про дошкільну освіту", «Положення...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про очищення влади»
На підставі частини першої статті закону України «Про очищення влади» (далі – Закон), пункту постанови Кабінету Міністрів України...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconДо проекту Закону України Про внесення змін до деяких законів України
Проведення в залі судового засідання фото- І кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЛіс це душа всієї планети, живий скарб нашої землі
Мета: збагатити знання учнів про дерева; викликати інтерес до світу деревних культур, розширити кругозір про економічну цінність...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка