Порядок проведення фото- та відео зйомки в судовому засіданніДата конвертації21.03.2018
Розмір52.3 Kb.

Порядок проведення фото- та відео зйомки в судовому засіданні
Будь-яке висвітлення судового процесу є цікавішим, коли воно підкріплене відео - чи фото матеріалами. Однак, чи завжди журналісти можуть їх отримати?

Законодавство України не містить чітких правил вирішення цього питання. Так, старі процесуальні кодекси, прийняті ще за часів радянського Союзу – Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ), Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ) та Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП), незважаючи на внесення до них значного обсягу змін і доповнень, не містять норм, які б регулювали порядок проведення фото- та відео зйомки в залі судового засідання.

В зазначених кодексах є лише положення про те, що розгляд господарських, кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення відповідно, відбувається відкрито, за певними виключеннями, передбаченими законом. Таким чином, вказані нормативні акти і не забороняють проведення фото- та відео зйомки, але і не дозволяють це робити.

Звичайно, це певною мірою ускладнює роботу журналістів, однак, не є нездоланою перешкодою, оскільки воно врегульовано в іншому нормативному акті – Законі України «Про судоустрій і статус суддів».

Так, відповідно до частини 2 статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених процесуальним законом. Учасники судового процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відеозапису, а також транслювання судового засідання допускається за рішенням суду.

процесуальним законом.

Аналогічні положення містять і відносно недавно прийняті Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ) та Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ).

Таким чином, проведення фото- та відео зйомки в суді дозволено законом, але з певними обмеженнями. До останніх відносяться наявність дозволу суду та дотримання порядку, встановленого відповідним процесуальним кодексом.

Одразу хочу зазначити, що відсутність в КПКУ, ГПКУ та КУпАП порядку вирішення вказаного питання при розгляді кримінальних, господарських справ та справ про адміністративні правопорушення не є перешкодою для його позитивного вирішення, оскільки відсутність процедури розгляду та прийняття рішення з певного питання не скасовує гарантоване законом (а в даному випадку - Законом України «Про судоустрій») право на вчинення відповідних дій. І судова практика вже неодноразово доводила це.

Щодо отримання дозволу суду на проведення фото- та відео зйомки в судовому засіданні необхідно зазначити наступне.1. Отримання дозволу на проведення фото- та відео зйомки в судовому засіданні при розгляді цивільної справи.

Частина 8 статті 6 ЦПК України передбачає, що «проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі».

Таким чином, умовами надання дозволу на проведення фото- та відео зйомки в залі судового засідання при розгляді цивільної справи є:

по-перше – згода осіб, які беруть участь у справі (в справах позовного провадження це: позивач, відповідач, треті особи, їх представники, а в справах окремого провадження – це заявники, інші заінтересовані особи, їх представники) на проведення вказаних дій;

по-друге – наявність ухвали суду про надання дозволу на проведення фото та відео зйомки.

Надання згоди на вчинення вказаних дій іншими учасниками цивільного процесу, а саме: секретарем судового засідання, судовим розпорядником, свідками, експертами, перекладачами, спеціалістами, особою, яка надає правову допомогу (і не виступає в процесі представником тієї чи іншої особи, що бере участь у справі) законодавством України не передбачено.

Із викладеного можна зробити висновок про те, що за наявності згоди осіб, які беруть участь у справі, перелічених вище (див. пункт № 1) суд не має підстав для відмови в задоволенні клопотання про проведення фото- та відео зйомки в залі судового засідання. Для отримання вказаного дозволу необхідно лише дотриматись порядку його отримання.

Вказаний порядок законодавством України не передбачений. Але, оскільки закон зобов’язує суд з’ясувати думку осіб, що беруть участь у справі щодо можливості проведення фото- та відео зйомки в судовому засіданні і винести по вказаному питанню відповідну ухвалу, можна дійти висновку, що дотримання цієї процедури можливе лише при надходженні до суду відповідного клопотання, яке повинно бути приєднано до матеріалів справи.

Враховуючи викладене, можна порекомендувати журналістам, які мають намір бути присутніми при розгляду цивільної справи в суді і проводити в судовому засіданні фото - та відео зйомку, завчасно подати до суду відповідне письмове клопотання і обґрунтувати необхідність проведення вказаних дій (зразок клопотання наводимо нижче).
2. Отримання дозволу на проведення фото - та відео зйомки в судовому засіданні при розгляді адміністративної справи (за процедурою КАСУ)

Частина 8 статті 12 КАСУ передбачає, що «проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео- , звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі


ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень».

Таким чином, і при розгляді адміністративної справи також необхідно отримати згоду осіб, які беруть участь у справі. Однак, в даному процесі, коло таких осіб значно вужче, ніж в цивільному процесі. Так, фактично вказана правова норма передбачає обов’язок отримання згоди лише однієї із сторін у справі, а не обох, як в цивільному процесі, оскільки в такій категорії справ однією із сторін обов’язково є суб’єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, згода якого на проведення фото - та відео зйомки не потрібна, про що прямо зазначено в законі.

Для отримання дозволу на проведення зазначених дій ми рекомендуємо журналістам скористатись тією ж процедурою, що і в цивільній справі, подавши завчасно відповідне клопотання.
3. Отримання дозволу на проведення фото - та відео зйомки в судовому засіданні при розгляді кримінальної, господарської справи та справи про адміністративні правопорушення

Оскільки, як зазначалось вище, Кримінальний процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України та Кодекс України про адміністративні правопорушення, не містять положень про отримання дозволу на проведення фото - та відео зйомки, необхідно керуватись загальним правилом, закріпленим в частини 2 статті 9 Закону України «Про судоустрій». Нагадаю, що вказана правова норма передбачає право на проведення в залі судового засідання фото - кінозйомки, теле -, відео -, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання, які допускаються з дозволу суду, в порядку, встановленому процесуальним законом.Умови, за яких суд має право/повинен на дати дозвіл на проведення вказаних дій законодавством не визначені.

Враховуючи це, вважаємо, що при розгляді вказаної категорії справ суд, вирішуючи питання про надання дозволу на проведення фото -, відео зйомки чи про відмову в цьому, повинен збалансувати принципи, закладені в частині 1 статті 6 та статті 10 Європейської Конвенції захисту прав людини та основоположних свобод, а саме – з одного боку, забезпечити право на справедливий суд, а з іншого – право на свободу висловлювання.

Враховуючи це, рекомендуємо журналістам звертатись до суду з відповідними письмовими клопотаннями, в яких ретельно обґрунтовувати суспільну значимість розгляду тієї чи іншої справи в суді, щоб переконати суд в необхідності надання дозволу фотографувати чи проводити відео зйомку.
Зразок клопотання про проведення фото -, відео зйомки додається.

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Порядок проведення фото- та відео зйомки в судовому засіданні iconДо проекту Закону України Про внесення змін до деяких законів України
Проведення в залі судового засідання фото- І кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання...
Порядок проведення фото- та відео зйомки в судовому засіданні iconКолегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України у складі: головуючого
Розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом особа 1 до Президента України Порошенка Петра Олексійовича про визнання...
Порядок проведення фото- та відео зйомки в судовому засіданні iconДень Героїв Небесної Сотні Указом Президента України №69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні»
Києві музею, присвяченого подіям Революції гідності; проведення за участю Національної академії наук, музейних, архівних та наукових...
Порядок проведення фото- та відео зйомки в судовому засіданні iconПорядок денний
Про підсумки проведення оздоровлення та відпочинку дітей протягом 2014 року на території Обухівської міської ради
Порядок проведення фото- та відео зйомки в судовому засіданні iconНаказ №423 Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році
Положення про умови І порядок проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, зареєстрованого в Головному управлінні...
Порядок проведення фото- та відео зйомки в судовому засіданні iconПерелік видань (передач) змі
Під час заїздів знаходитись в зонах безпеки І місцях спеціально передбачених для проведення фото та відеозйомки
Порядок проведення фото- та відео зйомки в судовому засіданні iconНаказ №180 Металургійного району 24. 05. 2017
Про організацію та проведення міського фестивалю-огляду фото проектів «Дошкільний навчальний заклад територія дитинства»
Порядок проведення фото- та відео зйомки в судовому засіданні iconКонкурс «Акорди творчості»
Це Положення визначає порядок організації та проведення обласного літературного конкурсу «Акорди творчості»
Порядок проведення фото- та відео зйомки в судовому засіданні iconРозпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від "22" лютого 2010 року №138 /0/5-10 м. Львів
Затвердити Порядок фінансування видатків на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи...
Порядок проведення фото- та відео зйомки в судовому засіданні iconЕпоха Відродження у запитаннях та відповідях
«Високе Відродження» або для проведення позаурочного заходу (вікторини, брейн-рингу тощо). Учитель може змінити порядок раундів та...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка