Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради при Міністерстві інформаційної політики УкраїниСкачати 89,15 Kb.
Дата конвертації20.03.2018
Розмір89,15 Kb.
ТипПовідомлення

Додаток 1

ПОВІДОМЛЕННЯ

Ініціативної групи з підготовки установчих зборів

Громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України
Установчі збори з формування нового складу громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України відбудуться 4 травня 2015 року в приміщенні Міністерства за адресою вул. С.Петлюри, 15.

Початок зборів о 10.00 годині .


Склад Ініціативної групи з підготовки установчих зборів із формування нового складу громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України:
з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

ПредставництвоСтець Юрій Ярославович

Міністр інформаційної політики УкраїниПопова Тетяна Валеріївна

Заступник Міністра інформаційної політики УкраїниБіденко Артем Ігорович

Заступник Міністра – керівник апарату інформаційної політики УкраїниКостинський Сергій Анатолійович

Радник Міністра інформаційної політики УкраїниОнуфрик Богдан Семенович

Народний депутат УкраїниВінник Іван Юлійович

Народний депутат УкраїниНаливайко Олег Ігорович

Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення УкраїниЛубківський Маркіян Романович

Радник Голови Служби безпеки УкраїниАртеменко Юрій Анатолійович

Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовленняАндрусів Віктор Володимирович

Директор Інституту ДемАльянсу ім.Р.Шумана.

Громадська рада при Міністерстві інформаційної політики України як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган утворюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996, для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Склад громадської ради буде сформовано на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та були внесені інститутами громадянського суспільства. Кількісний склад громадської ради буде визначено установчими зборами на строк у два роки.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств та установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).

До складу громадської ради може бути обрано не більш ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.


Для участі в установчих зборах необхідно подати заяву (додаток 3), підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
До заяви додаються:

- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (за наявності); (додаток 4)

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства; (додаток 5)

- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років. (додаток 6)

Неповний пакет документів, а також документи, що оформленні невідповідно або містять недостовірну інформацію розглядатися не будуть.


Документи приймаються Ініціативною групою до 30 квітня 2015 року включно (крім вихідних та святкових днів) за адресою:

М. Київ, вул. С.Петлюри, 15, з 10.00 до 17.00 год.


Телефон для довідок: +38-097-372-68-32.

Додаток 2

ПАМ’ЯТКА

щодо підготовки пакета документів, необхідних для

участі в установчих зборах інститутів громадянського

суспільства з обрання складу громадської ради при

Міністерстві інформаційної політики України
Шановні друзі!
Перш ніж подавати заяву для участі в установчих зборах інститутів громадянського суспільства з обрання складу громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України просимо уважно прочитати ці рекомендації:

1. Заява подається на бланку інституту громадянського суспільства (далі – ІГС) та підписується уповноваженою особою керівного органу ІГС відповідно до зразку (додаток 3).

2. До інститутів громадянського суспільства, які можуть брати участь у зборах, обирати та бути обраними до складу громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України (далі – громадська рада), віднесені: громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства й установи, легалізовані відповідно до законодавства України.

3. Зверніть також увагу на те, що перелік документів, які додаються до заяви, визначено Типовим положенням про громадську раду, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996, а отже, він є обов’язковим.

Неповний пакет документів, а також документи, що оформленні невідповідно або містять недостовірну інформацію прийматися не будуть.

4. Пакет документів, доданих до заяви просимо також надати в електронному вигляді (на CD-диску).


У разі наявності додаткових запитань просимо телефонувати за тел. +38-097-372-68-32.
Бажаємо успіху та сподіваємось на плідну співпрацю!

Ініціативна група з підготовки

установчих зборів інститутів громадянського суспільства

для обрання громадської ради

при Міністерстві інформаційної політики України

Примітка: Документи приймаються до 30 квітня 2015 р., включно з 10.00 до 17.00 год.(крім вихідних та святкових днів) за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 15.

Додаток 3. Зразок заяви.
БЛАНК

інституту громадянського суспільства

(Вашої організації, спілки, тощо)
___ від ___________ 2015 р.

Ініціативній групі з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства по обранню громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України
Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства, які відбудуться 4 травня 2015 року візьме уповноважений представник ____(повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації) .

Зважаючи, на те, що _______________ має намір висувати свого представника як кандидата на членство в громадській раді при Міністерстві інформаційної політики України, просимо включити (П.І.Б. уповноваженого представника) до списку кандидатів на членство.Повна назва ІГС (Вашої організації, спілки, тощо) не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах по формуванню громадської ради.
До заяви додаються:

1. Рішення керівника ІГС (Вашої організації, спілки, тощо) (або іншого органу, відповідно до установчих документів) про делегування представника для участі в установчих зборах.

2. Копії документів про легалізацію ІГС (Вашої організації, спілки , тощо).

3. Інформація про результати діяльності ІГС (Вашої організації, спілки, тощо) протягом 2013-2014 років (не більше 2 стор. тексту на арк. А4).

4. Біографічна довідка делегованого представника ІГС (Вашої організації, спілки, тощо) (не більше 1 стор. тексту на ар. А4).

5. Електронна версія документів, зазначених у п.2-4 заяви (на CD-диску).

(повна назва ІГС(Вашої організації, спілки, тощо) не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність організації.

Підпис Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ІГС

М.П. (за наявності)

Додаток 4. Рішення ІГС про делегування
Витяг із протоколу

засідання правління ______

міської громадської організації «__________»
____ ____________ 2015 року №___

м. ____________
Присутні: ___________ – голова правління;

__________________ – заступник голови правління;

Члени правління: _____________, _____________, __________.
Порядок денний:

Про участь представника організації в установчих зборах з обрання громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України.


Вирішили:

1. Делегувати для участі в установчих зборах з обрання складу громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України ______________ – голову правління організації.

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.
Відповідальні: ________. Термін: __________.

Головуючий _____________Секретар ___________

Додаток 5. Біографічна довідка

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС

на участь в установчих зборах з обрання складу

громадської ради
Іваненко Іван Іванович


Працює
Громадянство
Число, місяць і рік народження
Місце народження
Освіта
Науковий ступінь, вчене звання
Володіння мовами
Нагороди, почесні звання
Досвід роботи у виборних органах
Т р у д о в а д і я л ь н і с т ь

1.
2.
Д о д а т к о в а і н ф о р м а ц і я

1.
2.


Додаток 6. Інформація про результати діяльності
БЛАНК

інституту громадянського суспільства
ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності інституту громадянського

суспільства

протягом 2013 – 2014 років
1. Назва ІГС

2. Скорочена назва ІГС.

3. Дані про легалізацію ІГС.

4. Адреса, контакти.

5. Мета та напрями діяльності.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.
Посада уповноваженої особи Підпис Ініціали, прізвище

М.П. (за наявності)
Каталог: files
files -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
files -> Наталія звольська
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України iconПовідомлення ініціативної групи з підготовки Установчих зборів з формування нового складу громадської ради при обласній державній адміністрації
Установчі збори з формування нового складу громадської ради при Львівській обласній державній адміністрації відбудуться 19 квітня...
Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України iconПовідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при районній державній адміністрації Шановні представники громадськості!
Установчі збори для формування нового складу громадської ради при Лугинській районній державній адміністрації відбудуться 09 лютого...
Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України iconЗразок заяви інституту громадянського суспільства для підтвердження участі в установчих зборах
Ніціативній групі з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при гу дфс у Запорізькій області
Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України iconЗразок №1 Зразок заяви інституту громадянського суспільства для підтвердження участі в установчих зборах
Ніціативній групі з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при гу дфс у Полтавській області
Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України iconХарківська районна державна адміністрація
На підставі п. 20 Регламенту громадської ради на першому засіданні громадської ради головує голова лічильної комісії установчих зборів...
Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України iconБіографічні довідки уповноважених представників громадських організацій-учасників установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. Атаманчук Сергій Миколайович
Народився 12 квітня 1964 року у с. Цекінівка Ямпільського району Вінницької області, Україна
Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України iconЗаява інституту громадянського суспільства для підтвердження участі в установчих зборах з формування нового складу Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації
Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації, які відбудуться 23 червня 2015 року візьме уповноважений...
Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України iconРекомендації щодо підготовки документів, які мають подавати інститути громадянського суспільства (далі – ігс) для участі в установчих зборах
Гс подають до ініціативної групи заяву, складену в довільній формі та підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського...
Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України iconРішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, засвідчене печаткою
Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного...
Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України iconОсвітньо-інформаційної політики
Я-77 Потенціал І ефективність освітньо-інформаційної політики. К.: Нпу імені М. П. Драгоманова


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка