Повідомлення (Повідомлення про інформацію)Скачати 36,14 Kb.
Дата конвертації19.07.2017
Розмір36,14 Kb.
ТипПовідомлення

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї

 

 

 

Кадиров Владислав Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)М.П.
04.03.2015

(дата)Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Дельта Банк"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01133, мiсто Київ, Щорса 36-Б

4. Код за ЄДРПОУ

34047020

5. Міжміський код та телефон, факс

0-800-308-108

6. Електронна поштова адреса

O.Krasovska@deltabank.com.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

04.03.2015
(дата)

2. Повідомленняопубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці
в мережі Інтернет

06.03.2015
(адреса сторінки)
(дата)Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

03.03.2015

призначено

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї

Кадиров Владислав Володимирович
0

Зміст інформації:

На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 02.03.2015 № 150 «Про вiднесення Публiчного акцiонерного товариства «Дельта Банк» до категорiї неплатоспроможних», виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб прийнято рiшення вiд 02.03.2015 № 51 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у Публiчному акцiонерному товариствi «Дельта Банк», згiдно з яким з 03.03.2015 запроваджено тимчасову адмiнiстрацiю та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у Публiчному акцiонерному товариствi «Дельта Банк» (далi – АТ «Дельта Банк»), код ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236, мiсцезнаходження: вул. Щорса, 36-Б, м. Київ, 01133. Тимчасову адмiнiстрацiю в АТ «Дельта Банк» запроваджено строком на три мiсяцi з 03.03.2015 по 02.06.2015 включно.
Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї в АТ «Дельта Банк» призначено провiдного професiонала з питань врегулювання неплатоспроможностi банкiв вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв Кадирова Владислава Володимировича. Кадиров В.В. часткою в статутному капiталi АТ «Дельта Банк» не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарства, службової дiяльностi посадова особа не має.
Вiдповiдно до частини першої статтi 36 Закону України «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» з 03.03.2015 р. призупиняються всi повноваження органiв управлiння АТ «Дельта Банк» (Загальних зборiв, Спостережної ради та Ради Директорiв) та органiв контролю (Ревiзiйної комiсiї та внутрiшнього аудиту) АТ «Дельта Банк». Уповноважена особа Фонду на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї вiд iменi Фонду набуває всi повноваження органiв управлiння АТ «Дельта Банк» та органiв контролю з дня початку тимчасової адмiнiстрацiї i до її припинення.Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Повідомлення (Повідомлення про інформацію) iconПовідомлення має бути точним, нейтральним, швидким, повним, цікавим, містким
Кожне повідомлення має містити джерело. Якщо джерело сумнівне або неточне, перевага віддається надійності, а не швидкості. Отже треба...
Повідомлення (Повідомлення про інформацію) iconПрактичне заняття №1 перші відомості про спеціальність
Коротке повідомлення про виконання запланованої мети, оцінювання роботи студентів
Повідомлення (Повідомлення про інформацію) iconСудді Деснянського районного суду м. Києва
Справа, щодо якої подається повідомлення: №, за позовом до про
Повідомлення (Повідомлення про інформацію) iconІнформація це відомості про документи (книги, статті, електронні ресурси тощо), необхідні і достатні для їх пошуку, відбору та використання, а також для повідомлення, рекомендації та популяризації
Бібліографічна інформація це відомості про документи (книги, статті, електронні ресурси тощо), необхідні І достатні для їх пошуку,...
Повідомлення (Повідомлення про інформацію) icon2. Повідомлення архіваріусів про історичну постать гетьмана Мазепи
Тема. Поема «Мазепа», історична основа та романтичний міф. Риси романтичного героя в образі Мазепи
Повідомлення (Повідомлення про інформацію) iconПовідомлення про виникнення особливої інформації у пат «вкф» Загальні
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
Повідомлення (Повідомлення про інформацію) iconПовідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні) І. Загальні
Повне найменування емітента: державне підприємство "міжнародний аеропорт "бориспіль"
Повідомлення (Повідомлення про інформацію) iconПовідомлення про перші відомості віл /сніду
Сніду, реферати, плакати за темою, фрагменти соціальних реклам, документальних фільмів, матеріали для тренінгів, стікери, ручки,...
Повідомлення (Повідомлення про інформацію) iconПовідомлення про Б. Хмельницького та його сподвижників. Учитель демонструє портрети та ілюстрації на ст. 94-95 підручника. Завдання: На основі повідомлень та ілюстрацій визначте риси характеру Б. Хмельницького і його соратників
Прочитати пункт 1 § 14 І документ на ст. 92 «Б. Хмельницький про основну причину національно-визвольної війни»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка