Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рікСторінка3/16
Дата конвертації04.04.2018
Розмір3,34 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

3. Рекомендована література


Базова

 1. Алєксєєв О.О., Весельський В.К., Пясковський В.В. Розслідування окремих видів злочинів : Навч. посіб.для студ ВНЗ // МВС України. НАВС. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 277 с.

 2. Біленчук П.Д. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів : Навч. посіб. для студ.ВНЗ // МАУП; П.Д. Біленчук, А.П. Гель, Г.С. Семаков. – Київ, 2007. – 510 с.

 3. Гора І.В. Криміналістика : Навч. посіб. // І.В. Гора, А.В. Іщенко, В.А. Колесник. – К. : Вид. Паливода А.В., 2007. – 233 с.

 4. Гора І.В., Колесник В.А. Криміналістика Ч.1. : Навч. посіб. // Мін-во освіти і науки України. Нац. акад. служб безпеки України. – Київ : Алерта, 2005. – 316 с.

 5. Когутич І.І. Криміналістика : Курс лекцій. – Київ : Атіка, 2008. – 887 с.

 6. Криміналістика (криміналістична техніка) : Курс лекцій // МАУП; П.Д. Біленчук, А.П. Гель, М.В. Салтевський, Г.С. Семаков. – Київ : МАУП, 2001. – 215 с.

 7. Криміналістика : Мультимедійний підручник // В.І. Перкін, П.Д. Біленчук, В.К. Весельський та ін. – Київ, 2008.

 8. Криміналістика : Навч. посіб. // Авт. кол. : Р.І. Благута, Р.І. Сибірина, В.М. Бараняк та ін.; за заг. ред. Є.В. Пряхіна. – Львів : ЛьвівДУВС, 2010. – 539 с.

 9. Криміналістика : навч. посіб. // Мін. освіти і науки, молоді та спорту України, рекоменд. Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Атіка, 2012. – 495 с.

 10. Криміналістика : Підручник // Акад. права і соц. відносин, Міжгал. ін-т післядип. освіти, НАВСУ, Нац. юрид. акад. ім. Я.Мудрого; Ред. П.Д. Біленчук, О.П. Дубовий, М.В. Салтевський, П.Ю. Тимошенко. – Київ : Атіка, 1998. – 416 с.

 11. Криміналістика : Підручник // МОН України. Нац. юрид. академія ім. Я. Мудрого; За ред. В.Ю. Шепітька. – Харків : Право, 2008. – 462 с.

 12. Криміналістика : Підручник // П.Д. Біленчук, В.К. Лисиченко, Н.І. Клименко та ін.; за ред. П.Д. Біленчука. – Київ: Атіка, 2001. – 543 с.

 13. Криміналістика : Підручник для вищих навчальних закладів // Укр. правнича фундація; П.Д. Біленчук, В.В. Головач, М.В. Салтевський, О.І. Котляревський та ін. – Київ : Право, 1997. – 363 с.

 14. Криміналістика : Підручник для студ. юрид. спец. ВЗО. Доп. М-вом освіти і науки України // Нац. юрид. академія ім. Я. Мудрого; Ред.: В.Ю. Шепітько. – Київ: Ін-Юре, 2004. – 725 с.

 15. Криміналістика : Підручник для студентів юридичних спеціальностей вузів // Нац. юрид. академія України ім. Я. Мудрого; За ред. В.Ю. Шепітька; Авт. кол.: В.М. Глібко, А.Л. Дудніков та ін. – Київ: Ін-Юре, 2001. – 682 с.

 16. Криміналістика. Академічний курс : Підручник // Мін-во освіти і науки України. Акад. адвокатури України; Т.В. Варфоломеєв, В.Г. Гончаренко, В.І. Бояров, С.В. Гончаренко, В.О. Попелюшко. – Київ : ЮрІнком Інтер, 2011. – 495 с.

 17. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів : Підручник для юрид. вузів // Нац. академія правових наук України; Ред. В.Ю. Шепітько. – Харків: Право, 1998. – 375 с.

 18. Криміналістика. Підручник для вищих навчальних закладів. – Київ : Право, 1997. – 253 с.

 19. Криміналістика: питання і відповіді : навч. посіб. для студ. ВНЗ. // А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський, Я.В. Кузьмічов, Ж.В. Удовенко, С.В. Хільченко; МОН України, НАВС. – Київ : ЦУЛ, 2011 р. – 276 с.

 20. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика : Навч. посібник // МО України. НАВСУ; За заг. ред. В.Г. Гончаренка, Є.М. Моісеєва. – Київ : ЮрІнком Інтер, 2001. – 368 с.

 21. Маркусь В.О. Криміналістика. Курс лекцій : Навч. посіб. – Київ : Кондор, 2007. – 558 с.

 22. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі) : Підручник // МВС України. НАВСУ. МОН України. – Київ : Кондор, 2008. – 586 с.

 23. Салтевський М.В. Криміналістика. У 2-х ч. Ч.1. : Підручник. – Харків : Основа, Консум, 1999. – 415 с.

 24. Салтевський М.В. Криміналістика. У 2-х частинах. Ч. 2. : Підручник для студентів юридичних ВНЗ. – Харків : Консум, 2001. – 527 с.

 25. Скригонюк М.І. Криміналістика : Підручник // МОН України. – К. : Атіка, 2009. – 496 с.

 26. Шеремет А.П. Криміналістика. 2-ге вид. : Навч. посіб.для студ.ВНЗ // МОН України. – Київ : "Центр учбової літератури", 2009. – 471 с.


Допоміжна

 1. Бахін В.П., Гончаренко В.Г. Як розкриваються злочини. (Криміналістика у питаннях та відповідях) // Київ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка; Юрид. фак-т. – Київ, 1996. – 198 с.

 2. Біленчук П.Д., Перкін В.І. Тактичні прийоми, тактичні комбінації, тактичні операції в розслідуванні злочинів : Навч. посібник // МВС України; УАВС. – К., 1996. – 32 с.

 3. Бояров В. Лебедюк Л. Методика розслідування вбивств на замовлення // Вісник прокуратури. – 2003. – №5. – С. 88-92.

 4. Весельський В.К. Розслідування злочинів, вчинених засудженими у місцях позбавлення волі : навч. посіб. // В.К. Весельський, В.В. Пясковський, М.М. Сербін; МОН України. – Київ : КНТ, 2008. – 194 с.

 5. Весельський В.К. Сучасні можливості використання даних про спосіб вчинення злочину в боротьбі зі злочинністю : Навч. посіб. // МОН України. В.К. Весельський, С.М. Зав'ялов, В.В. Пясковський. – Київ : КНТ, 2009. – 157 с.

 6. Весельський В.К. Сучасні проблеми допиту (процесуальні, організаційні і тактичні аспекти) : Монографія – К. : НАВСУ-НВТ "Правник", 1999. – 126 с.

 7. Весельський В.К., Пясковський В.В. Торгівля людьми в Україні (проблеми розслідування) : Навч. посіб. для ВНЗ – Київ : КНТ, 2007. – 266 с.

 8. Гончаренко В.Г., Сокиран Ф.М. Тактика психологічного впливу на попередньому слідстві : Навч. посібник // МВС України. УАВС. – Київ, 1994. – 46 с.

 9. Гора І.В., Колесник В.А. Криміналістика : Посіб. для підготовки до іспитів. – Київ : Вид. Поливода А.В., 2003. – 144 с.

 10. Жолнович І. Місце криміналістичного опису особи за зовнішністю в системі науки "криміналістика" // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – 2004. – С. 462-463.

 11. Іщенко А.В. Проблеми розвитку наукових досліджень у галузі судової експертизи : Монографія // МВС України; УАВС. – Київ, 1995. – 149 с.

 12. Іщенко А.В. Методологічні проблеми криміналістики : Монографія – Київ : НВТ "Правник" – НАВСУ, 1997. – 99 с.

 13. Іщенко А.В. Методологічні проблеми криміналістичних наукових досліджень : Монографія // НАВСУ. Держ. науково-дослідний експертно-криміналістич. центр МВС України; Заг. ред. І.П. Красюка. – Київ, 2003. – 359 с.

 14. Іщенко А.В. Наукове забезпечення протидії злочинності : Посібник // МВС України. НАВСУ; А.В. Іщенко, Н.С. Карпов, Я.Ю. Кондратьєв. – Київ : Вид. центр "Просвіта", 2002. – 223 с.

 15. Іщенко А.В. Поняття й система методів техніко-криміналістичного дослідження документів : навч. посіб. // А.В. Іщенко, М.Ю. Будзієвський, І.П. Красюк; за ред. С.М. Алфьорова; НАВС, ДНДЕКЦ МВС України, ДніпроДУВС. – Київ, 2011. – 97 с.

 16. Іщенко А.В. Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів : Монографія // МВС України. НАВСУ. Держ. науково-дослідний експертно-криміналістич. центр МВС України; Ред.: В.Д. Сущенко; А.В. Іщенко, І.П. Красюк, В.В. Матвієнко. – Київ : НАВСУ, 2002. – 211 с.

 17. Іщенко А.В. Теорія і практика криміналістичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинів // М-во освіти і науки України; МВС України; КНУВС; А.В. Іщенко, І.О. Ієрусалимов, Ж.В. Удовенко. – Київ, 2007. – 158 с.

 18. Іщенко А.В., Азжеуров В.А. Порівняльні дослідження і криміналістика. // Науковий вісник НАВСУ. – 2000. – Вип.2. – С. 19-24.

 19. Іщенко А.В., Кобець М.В. Засоби і методи виявлення вибухових речовин та пристроїв у боротьбі з тероризмом : Навч.-практ. посіб. // МВС України. НАВСУ. – К. : 2005. – 145 с.

 20. Іщенко А.В., Марченко А.Б. Слідчі помилки: сутність, методи дослідження та шляхи запобігання // МВС України. ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренко, 2010. – 215 с.

 21. Іщенко А.В., Шевченко А.С. Криміналістичне забезпечення розшуку безвісно відсутніх осіб : Посібник // МВС України. ДНДЕКЦ. НАВСУ; За заг. ред. І.П. Красюка. – Київ : Ред.-видав. відділ МВС України, 2005. – 146 с.

 22. Кофанов А.В. Криміналістика: методичне забезпечення : Навч. посіб. // А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський, С.В. Хільченко; За ред. П.Д. Біленчука. – Київ : "АТОПОЛ", 2010. – 319 с.

 23. Кофанов А.В., Кофанова О.С. Криміналістика : навч. вид. посіб. для підгот. до іспитів. – Київ : О.С. Ліпкан, 2011. – 245 с.

 24. Криміналістика у протидії злочинності : Тези доповідей та повідомлень наук.-практ. конф. (Київ, 16.10.2009 р.) // КНУВС. Ред. Є.М. Моісеєв, В.Д. Сущенко, В.І. Шакун та ін. – Київ: "Хай-Тек Прес", 2009. – 531 с.

 25. Криміналістика ХХІ століття : Матеріали МНПК (25-26.11.2010 р.) // Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Ін-т вивчення проблем злочинності Нац. акад. прав. наук України. – Харків : Право, 2010. – 831 с.

 26. Кузьмічов В.С. Криміналістичний аналіз розслідування злочинів - Київ : НАВСУ-НВТ "ПРАВНИК", 2000. – 451 с.

 27. Кузьмічов В.С., Чорноус Ю.М. Слідча діяльність: характеристика та напрями удосконалення : Монографія. – Київ : ЗАТ "Нічлава", 2005. – 447 с.

 28. Кузьмічов В.С., Юсупов В.В. Алібі у розкритті злочинів : Навч. посіб. – Київ : КНТ, 2007. – 261 с.

 29. Лісогор В.Г. Криміналістичне забезпечення збереження таємниці досудового слідства : Наук.-практ. посібник // МВС України. Юрид. акад. – Дніпропетровськ, 2005. – 155 с.

 30. Методика розслідування квартирних крадіжок : навч.-метод. посіб. / В.С. Бондар, С.В. Головкін, О.А. Єршов, О.В. Кузнєцова, Р.І. Мельник // МВС України, Луганськ. ДУВС. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2011. – 399 с.

 31. Салтевський М.В. Криміналістика : Навч.-довідковий посібник. – Київ : НТВ "Правник", 1996. – 159 с.

 32. Сокиран Ф.М. Сучасні концепції психологічного впливу на досудовому слідстві : Монографія // НАВСУ; В.Г. Гончаренко, ред. – Київ : НВТ "Правник", 2002. – 171 с.

 33. Сокиран Ф.М., Сокиран М.Ф. Шляхи вдосконалення тактики психологічного впливу при проведенні окремих слідчих дій : Посібник // МВС України. НАВСУ; За ред. В.Г. Гончаренка. – К., 2005. – 159 с.

 34. Хільченко С.В. Методика розслідування поширення порнографічних предметів : Навч. посіб. – К. : Паливода А.В., 2008. – 151 с.

 35. Чернявський С.С. Методика розслідування злочинів у сфері банківського права. – Київ, 2001. – 309 с.

 36. Шепітько В.Ю. Криміналістика : Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український). – Харків : Право, 2001. – 554 с.


Інформаційні ресурси

 1. http://www.naiau.kiev.ua/naiau/tslc/index.php

 2. http://www.nbuv.gov.ua/

 3. http://rada.gov.ua/laws/main/a#Find

 4. http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index

 5. http://www.kmu.gov.ua/control/

 6. http://uk.wikipedia.org/wiki/


 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання


Підсумкова оцінка якості засвоєння навчальної програми визначається за результатами екзамену. 1. Засоби діагностики успішності навчання

Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь курсантів, слухачів і студентів відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового видів контролю.

Поточний контроль здійснюється на кожному занятті в межах навчального модуля та має навчальний характер.Проміжний контроль передбачає перевірку рівня засвоєння курсантами, слухачами і студентами теоретичного і практичного матеріалу модулів і здійснення в межах семестру наприкінці планового вивчення навчальної дисципліни. Рівень практичних навичок оцінюється в процесі виконання курсантами, слухачами і студентами аналізу матеріалів кримінального провадження за тематикою навчальної дисципліни.

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену після закінчення вивчення навчальної дисципліни. Структура білета передбачає три теоретичні питання з усіх тем, передбачених програмою навчальної дисципліни.
Перелік питань з дисципліни „Криміналістика” до заліку:

 1. Значення криміналістичної ідентифікації і діагностики для розкриття і розслідування злочинів.

 2. Ідентифікація особи за голосом і мовленням людини (фоноскопічна експертиза): сутність, коло питань, що вирішуються, особливості підготовки матеріалів для дослідження.

 3. Закономірності об'єктивної дійсності, що вивчаються криміналістикою.

 4. Методи і засоби виявлення, фіксації і вилучення слідів рук людини.

 5. Прийоми і методи судово-оперативної фотографії.

 6. Основні напрями застосування методу „словесного портрету” в розкритті та розслідуванні злочинів.

 7. Поняття і наукові засади криміналістичної ідентифікації, її практичне значення для розслідування злочинів.

 8. Ознаки письмової мови і почерку, їх класифікація та ідентифікаційне значення.

 9. Судово-дослідницька фотографія: поняття, методи.

 10. Поняття, криміналістичні ознаки і класифікація холодної зброї.

 11. Види і характеристика методів криміналістики.

 12. Поняття судової балістики, її наукові засади.

 13. Співвідношення і зв'язок криміналістики з юридичними науками (кримінальним правом, кримінально-процесуальним правом, оперативно-розшуковою діяльністю).

 14. Методи і засоби виявлення, фіксації і вилучення слідів ніг та взуття (об'ємних і поверхневих).

 15. Система криміналістики, її основні поняття.

 16. Поняття та характеристика вогнепальної зброї: криміналістичні ознаки, класифікація.

 17. Зв'язок криміналістики з іншими науками (логікою, психологією, психіатрією, судовою медициною).

 18. Види та характеристика слідів вогнепальної зброї, їх класифікація.

 19. Комплектація науково-технічних засобів, що використовуються в слідчій діяльності.

 20. Зміст і завдання криміналістичного дослідження письма.

 21. Судова фотографія: поняття, види.

 22. Поняття і наукові засади криміналістичної одорології. Завдання та можливості використання запахових слідів людини в розкритті та розслідуванні злочинів.

 23. Криміналістичні правила оформлення фототаблиць – додатків до процесуальних документів.

 24. Поняття та завдання криміналістичної реєстрації. Наукові та правові засади криміналістичного обліку.

 25. Загальне та окремі завдання криміналістики.

 26. Криміналістичні правила поводження з вогнепальною зброєю і відомості, які необхідно відображати про неї в процесуальних документах.

 27. Предмет науки криміналістики, сучасна концепція його визначення.

 28. Криміналістичні обліки: поняття, види, система.

 29. Правові, організаційні, етичні і тактичні засади використання техніко-криміналістичних засобів.

 30. Техніко-криміналістична експертиза документів: поняття, коло питань, що вирішуються, підготовка матеріалів для призначення.

 31. Поняття і сутність криміналістичної діагностики.

 32. Поняття та класифікація мікрооб'єктів. Прийоми і засоби виявлення, вилучення та дослідження мікрооб'єктів.

 33. Виникнення і розвиток науки криміналістики. Криміналістичні заклади України.

 34. Основне коло питань, які вирішуються криміналістичним дослідженням зброї і боєприпасів.

 35. Технічні засоби та прийоми виявлення, фіксації, вилучення і дослідження слідів злочину та речових доказів.

 36. Поняття «словесний портрет» і методика його складання. Принципи опису зовнішності людини за методом «словесного портрету».

 37. Види та форми криміналістичної ідентифікації.

 38. Поняття письма, письмової мови та почерку. Властивості почерку, які дають можливість ідентифікувати особу.

 39. Поняття і структура криміналістичної техніки. Характеристика основних галузей криміналістичної техніки.

 40. Поняття та види криміналістичного дослідження документів.

 41. Поняття ідентифікаційних властивостей і ознак, які визначають можливість криміналістичної ідентифікації, їх класифікація.

 42. Почеркознавча експертиза: поняття, коло питань, що вирішуються, підготовка матеріалів для призначення.

 43. Об'єкти і суб'єкти криміналістичної ідентифікації.

 44. Поняття документів, їх класифікація. Правила поводження з документами-речовими доказами.

 45. Стадії криміналістичної ідентифікації. Структура ідентифікаційної експертизи.

 46. Поняття та наукові засади ототожнення особи за ознаками зовнішності, їх ідентифікаційне значення.

 47. Види та характеристика слідів транспортних засобів.

 48. Завдання і методика слідчого огляду документів.

 49. Особливості фотографування окремих об'єктів: місця події, живих осіб, трупа, речових доказів.

 50. Джерела інформації про ознаки зовнішності людини.

 51. Види та характеристика слідів знарядь злому і інструментів.

 52. Технічне дослідження документів: поняття, зміст і види.

 53. Механізм утворення слідів і їх класифікація.

 54. Види підробок документів та їх характеристика.

 55. Види та характеристика слідів людини, їх інформативна сутність.

 56. Принципи криміналістики, закони розвитку науки криміналістики.

 57. Предмет, система і завдання трасології. Наукові засади трасології.

 58. Критерії допустимості спеціальних методів криміналістики в кримінальному судочинстві.

 59. Особливості застосування відеозапису: види, способи і засоби його здійснення при проведенні слідчих дій.

 60. Матеріальна підробка документів: зміст, види та способи їх виявлення.


Перелік питань з дисципліни „Криміналістика” до екзамену:

1. Предмет криміналістики. Закономірності об’єктивної дійсності, що вивчаються криміналістикою.

2. Поняття, завдання та види кримінальної реєстрації. Наукові і правові засади криміналістичного обліку.

3. Особливості пред'явлення для впізнання осіб, предметів, трупів.

4. Система криміналістики. Загальні та окремі завдання криміналістики.

5. Поняття, сутність та види судових експертиз. Система судово-експертних закладів України.

6. Особливості початкового етапу розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

7. Закони розвитку науки криміналістики.

8. Обставини, що підлягають встановленню в справах про вбивства.

9. Особливості початкового етапу розслідування грабежів.

10. Місце криміналістики в системі юридичних наук.

11. Поняття, завдання, значення і види використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві.

12. Криміналістична характеристика грабежів.

13. Види і характеристика методів науки криміналістики.

14. Поняття і види зразків для порівняльного дослідження, вимоги до них.

15. Особливості початкового етапу розслідування розбійних нападів.

16. Критерії допустимості спеціальних методів криміналістики у кримінальному судочинстві.

17. Поняття і наукові засади криміналістичної одорології. Завдання і можливості використання запахових слідів людини в розкритті та розслідуванні злочинів.

18. Тактика слідчого експерименту. Сутність, значення та підготовка до проведення. Фіксація ходу та результатів.

19. Поняття та наукові засади криміналістичної ідентифікації.

20. Ідентифікація особи по голосу (фоноскопічна експертиза): сутність, коло питань, що вирішуються, особливості підготовки матеріалів для призначення експертизи.

21. Тактика огляду місця події.

22. Поняття і наукові засади криміналістичної ідентифікації, її значення у слідчій, експертній і судовій діяльності.

23. Метод словесного портрету. Загальні вимоги та методика складання.

24. Поняття тактичних прийомів, їх джерела та класифікація.

25. Поняття, види та форми криміналістичної ідентифікації.

26. Огляд місця події: підготовка, учасники, етапи огляду місця події, прийоми огляду.

27. Поняття, сутність і завдання очної ставки. Підготовка до очної ставки. Тактичні прийоми допиту на очній ставці.

28. Об’єкти криміналістичної ідентифікації. Процес ідентифікаційного дослідження.

29. Криміналістичне дослідження письма та почерку. Особливості підготовки матеріалів до призначення почеркознавчої та авторознавчої експертиз.

30. Можливості та завдання використання допомоги населення у боротьбі зі злочинністю. Форми та методи залучення громадян до участі в розкритті та розслідуванні злочинів.

31. Поняття і сутність криміналістичної діагностики. Наукові засади криміналістичної діагностики.

32. Поняття письмової мови та почерку. Ознаки письмової мови і почерку, їх класифікація та ідентифікаційне значення.

33. Криміналістична характеристика розбійних нападів.

34. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні вбивств.

35. Види підробки документів. Ознаки зміни тексту документу та способи їх виявлення.

36. Поняття, завдання та об’єкти пред’явлення для впізнання.

37. Поняття та сутність тактичного рішення слідчого. Умови, що визначають прийняття і реалізацію тактичних рішень.

38. Правила поводження з предметами та документами, що є речовими доказами.

39. Поняття криміналістичної характеристики злочинів. Співвідношення криміналістичної характеристики злочинів з кримінально-правовою та кримінологічною характеристиками.

40. Техніко-криміналістична експертиза документів: поняття, коло питань, що вирішуються, підготовка матеріалів для призначення.

41. Поняття, сутність, завдання та види слідчого огляду.

42. Особливості провадження слідчих дій при розслідуванні грабежів.

43. Особливості призначення додаткової, повторної, комісійної і комплексної експертиз.

44. Поняття криміналістичної тактики, її система та завдання. Взаємозв'язок криміналістичної тактики з криміналістичною технікою і методикою.

45. Поняття, функції та елементи криміналістичної характеристики злочинів.

46. Особливості провадження слідчих дій при розслідуванні вбивств.

47. Особливості окремих видів планування розслідування.

48. Особливості провадження слідчих дій при розслідуванні розбійних нападів.

49. Поняття, ознаки та класифікація холодної зброї.

50. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні грабежів.

51. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні розбійних нападів.

52. Використання науково-технічних засобів при огляді; фіксація результатів огляду; зміст та форма протоколу огляду місця події.

53. Поняття та класифікація криміналістичних версій, етапи їх побудови та перевірки.

54. Криміналістична характеристика вбивств.

55. Система опису ознак зовнішності людини. Засоби та методи фіксації зовнішніх ознак людини. Джерела інформації про ознаки зовнішності людини.

56. Поняття і сутність планування розслідування. Принципи планування розслідування.

57. Криміналістична характеристика злочинів проти безпеки руху і експлуатації транспорту.

58. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування злочинів проти безпеки руху і експлуатації транспорту.

59. Поняття, сутність і види пред'явлення для впізнання. Підготовка до пред'явлення для впізнання.

60. Основні елементи криміналістичної характеристики злочинів.

61. Особливості огляду трупа; значення і використання даних огляду трупа для встановлення особи загиблого та з'ясування інших обставин розслідуваної справи.

62. Характеристика основних тактичних прийомів проведення допиту.

63. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування і слідчі версії у справах про вбивства.

64. Особливості виявлення, фіксації та вилучення слідів людини.

65. Поняття, значення та види допиту. Етапи проведення допиту та їх характеристика.

66. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

67. Види та характеристика слідів пострілу.

68. Особливості тактики обшуку в приміщенні і на місцевості.

69. Типові слідчі ситуації і напрямки розслідування злочинів проти безпеки руху і експлуатації транспорту на початковому етапі.

70. Види та характеристика слідів людини.

71. Поняття, сутність і види тактичних операцій (комбінацій), їх значення і використання у розкритті та розслідуванні злочинів.

72. Поняття, джерела, завдання та структура криміналістичної методики розслідування.

73. Підготовка до допиту. Визначення предмету допиту. Прийоми встановлення психологічного контакту з допитуваним.

74. Поняття, сутність та види слідчих ситуацій. Компоненти слідчої ситуації.

75. Особливості провадження окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів проти безпеки руху і експлуатації транспорту.

76. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування розбійних нападів.

77. Поняття, сутність та види освідування. Мета і правила освідування.

78. Структура видової методики розслідування злочинів.

79. Особливості застосування судової фотографії для фіксації окремих об'єктів: місця події, трупа, живих осіб.

80. Поняття, завдання та види слідчого експерименту.

81. Криміналістична характеристика грабежів.

82. Судова фотографія: види, методи, прийоми.

83. Поняття, сутність та види обшуку. Підготовка до обшуку. Технічні засоби пошуку.

84. Типові слідчі ситуації, що виникають на початковому етапі розслідування вбивств та їх характеристика.

85. Поняття криміналістичної техніки як розділу науки криміналістики. Галузі криміналістичної техніки.

86. Тактика слідчого експерименту. Сутність, задачі та види.

87. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та слідчі версії при розслідуванні розбійних нападів.

88. Особистий обшук: підстави, тактичні особливості проведення.

89. Поняття і завдання освідування особи. Порядок проведення освідування особи. Фіксація ходу та результатів освідування особи.90. Призначення судових експертиз при розслідуванні злочинів проти безпеки руху і експлуатації транспорту.
5. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НА ПОТОЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

с

пр

інд

с.р.

л

с

пр

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

М о д у л ь 1

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи криміналістики

Тема 1. Предмет, система і завдання криміналістики

8

2

24Тема 2. Методологічні засади криміналістики

8

2

24Тема 3. Криміналістична ідентифікація і діагностика

10

2

2

2
4Разом за змістовим модулем 1

26

6

6

2
12Змістовий модуль 2. Криміналістична техніка

Тема 4. Загальні положення криміналістичної техніки

10

2

2
2

4Разом за змістовим модулем 2

10

2

2
2

4Усього годин за

м о д у л е м 1

36

8

8

2

2

16М о д у л ь 2

Тема 5. Криміналістична фотографія і відеозйомка

8
2

2
4Тема 6. Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття злочинів (кримінальна реєстрація)

8
2

2
4Разом за змістовим модулем 2

16
4

4
8Змістовий модуль 3. Криміналістична експертиза

Тема 7. Загальні положення криміналістичної експертизи

8

2

24Тема 8. Криміналістичне дослідження слідів (трасологія, дактилоскопія)

124

2

6Разом за змістовим модулем 3

20

2

2

4

2

10Усього годин за

м о д у л е м 2

36

2

6

8

2

18М о д у л ь 3

Тема 9. Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів, вибухових речовин і пристроїв та слідів їх застосування (зброєзнавство)

64
2Тема 10. Криміналістичне дослідження документів (документознавство)

84
4Тема 11. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності (габітоскопія)

64
2Тема 12. Криміналістичне дослідження звукових слідів (фоноскопія)

42
2Тема 13. Криміналістичне дослідження слідів запаху (одорологія)

42
2Тема 14. Інші напрямки і види криміналістичних досліджень

84

2

2Разом за змістовим модулем 3

3620

2

14Усього годин за

м о д у л е м 3

3620

2

14


Усього годин за

м о д у л я м и 1-3


108

10

14

30

6

48М о д у л ь 4

Змістовий модуль 4. Криміналістична тактика

Тема 15. Загальні положення криміналістичної тактики

8

2

24Тема 16. Криміналістична версія. Організація та планування розслідування

8
2

2
4Тема 17. Тактика слідчого огляду

12

2

2

2
6Тема 18. Тактика обшуку

82

2

4Разом за змістовим модулем 4

36

4

6

6

2

18Усього годин за

м о д у л е м 4

36

4

6

6

2

16М о д у л ь 5

Тема 19. Тактика допиту

62
4Тема 20. Тактика пред'явлення для впізнання

84
4Тема 21. Тактика слідчого експерименту

42
2Тема 22. Тактика використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві. Призначення і проведення судових експертиз

10

2

2

2
4Разом за змістовим модулем 4

28

2

2

10
14Змістовий модуль 5. Криміналістична методика

Тема 23. Загальні положення криміналістичної методики

8

2

2
2

2Разом за змістовим модулем 5

8

2

2
2

2Усього годин за

м о д у л е м 5

36

4

4

10

2

16М о д у л ь 6

Тема 24. Розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи

12

2

2

4
4Тема 25. Розслідування злочинів проти власності

12
2

4
6Тема 26. Розслідування злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості особи

124

2

6Разом за змістовим модулем 5

36

2

4

12

2

16


Усього годин за

м о д у л е м 6


36

2

4

12

2

16


Усього годин за

м о д у л я м и 4-6


108

10

14

30

6

48


Усього

годин з дисципліни


216

20

28

60

12

96


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconПояснювальна записка до навчальної дисципліни 7 Тематичний план на поточний навчальний рік
Кудінов В. А. – начальник кафедри інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507
Розробники: Буряк Р.І. д е н., доцент, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
Навчальна програма навчальної дисципліни «Зарубіжна історіографія» для студентів за напрямом підготовки
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconПрограма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сфера феноменів релігійного життя, її диференціація, різноманітні класифікації релігійних...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconЗавдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни
Самостійна робота студентів із навчальної дисципліни «Психологія творчості» структурно й концептуально відповідає інформаційному...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка