Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИСторінка4/16
Дата конвертації04.04.2018
Розмір3,34 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

6. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


КРИМІНАЛІСТИКА
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра кримінального права і криміналістики
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з навчально-методичної роботи

Національної академії внутрішніх справ

генерал-майор міліції

В.В. Чернєй

“______”____________2013 року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


КРИМІНАЛІСТИКА

шифр – ППП 1.3.18 (криміналістика)


напрям підготовки – 0304 (право)
спеціальність – 7.03040201 (правознавство)
освітньо-кваліфікаційний рівень – «Бакалавр»
Навчально-науковий інститут права та психології НАВС

КИЇВ – 2013 рік


Робоча програма з навчальної дисципліни „Криміналістика” для студентів Навчально-наукового інституту права та психології НАВС за напрямом підготовки – 6.030401 «Правознавство», 2012/2013 н.р., ____ с., освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр”.

Розробники:

Прокопенко Григорій Іванович, доцент кафедри кримінального права і криміналістики ННІПП НАВС.

Семенов В.В., доцент кафедри кримінального права і криміналістики ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук.

Мацишин В.С., професор кафедри кримінального права і криміналістики ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри кримінального права і криміналістики ННІПП НАВС “___”___________2013 року, протокол № ___.

Начальник кафедри кримінального права

і криміналістики ННІПП НАВС В.Я. Горбачевський


“___”____________ 2013 року

Робоча програма схвалена на засіданні Вченої ради ННІПП НАВС


“___”____________ 2013 року

Схвалено методичною радою Національної академії внутрішніх справ

Протокол від. “___”_____________2013 року № ___
“___”____________ 2013 року Голова _________ (_____________________)

 доц..Прокопенко Г.І., доц.,к.ю.н. Семенов В.В.,

проф., к.ю.н. Мацишин В.С., 2013

 ННІПП НАВС, 2013Зміст:
1. Опис навчальної дисципліни …………………………………………………

2. Мета та завдання навчальної дисципліни …………………………………...

3. Програма навчальної дисципліни ……………………………………………

4. Структура навчальної дисципліни …………………………………………..

5. Теми семінарських занять …………………………………………………….

6.Теми практичних занять ………………………………………………………

7. Самостійна робота ……………………………………………………………

8. Індивідуальні завдання ……………………………………………………….

9. Методи навчання ………………………………………………………………

10. Методи контролю ……………………………………………………………

11. Розподіл балів, які отримують студенти …………………………………..

12. Методичне забезпечення ……………………………………………………

13. Рекомендована література ………………………………………………….

13. Інформаційні ресурси ……………………………………………………….1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань

0304 «Право»
Нормативна


Напрям підготовки

6.030402 «Правознавство»
Модулів – 6

Спеціальність (професійне

спрямування):

правознавство


Рік підготовки:

Змістових модулів – 5

3-й

4-й

Семестр

Загальна кількість годин – 216

6-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: згідно розкладу


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«бакалавр»10 год.

10 год.

Практичні, семінарські

30 год.

14 год.

Самостійна робота

48 год.

48 год.

Індивідуальні завдання:

6 год

6 год.

Вид контролю: курсова робота, екзамен


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconПояснювальна записка до навчальної дисципліни 7 Тематичний план на поточний навчальний рік
Кудінов В. А. – начальник кафедри інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507
Розробники: Буряк Р.І. д е н., доцент, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
Навчальна програма навчальної дисципліни «Зарубіжна історіографія» для студентів за напрямом підготовки
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconПрограма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сфера феноменів релігійного життя, її диференціація, різноманітні класифікації релігійних...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconЗавдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни
Самостійна робота студентів із навчальної дисципліни «Психологія творчості» структурно й концептуально відповідає інформаційному...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка