Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рікСторінка6/16
Дата конвертації04.04.2018
Розмір3,34 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   165. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 1. Предмет, система і завдання криміналістики

2

2

Тема 2. Методологічні засади криміналістики

2

3

Тема 3. Криміналістична ідентифікація і діагностика

2

4

Тема 4. Загальні положення криміналістичної техніки

2

5

Тема 5. Криміналістична фотографія і відеозйомка

2

6

Тема 6. Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття злочинів (кримінальна реєстрація)

2

7

Тема 7. Загальні положення криміналістичної експертизи

2

8

Тема 15. Загальні положення криміналістичної тактики

2

9

Тема 16. Криміналістична версія. Організація та планування розслідування

2

10

Тема 17. Тактика слідчого огляду

2

11

Тема 22. Тактика використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві. Призначення і проведення судових експертиз

2

12

Тема 23. Загальні положення криміналістичної методики

2

13

Тема 24. Розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи

2

14

Тема 25. Розслідування злочинів проти власності

26. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 3. Криміналістична ідентифікація і діагностика

2

2

Тема 5. Криміналістична фотографія і відеозйомка

2

3

Тема 6. Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття злочинів (кримінальна реєстрація)

2

4

Тема 8. Криміналістичне дослідження слідів (трасологія, дактилоскопія)

4

5

Тема 9. Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів, вибухових речовин і пристроїв та слідів їх застосування (зброєзнавство)

4

6

Тема 10. Криміналістичне дослідження документів (документознавство)

4

7

Тема 11. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності (габітоскопія)

4

8

Тема 12. Криміналістичне дослідження звукових слідів (фоноскопія)

2

9

Тема 13. Криміналістичне дослідження слідів запаху (одорологія)

2

10

Тема 14. Інші напрямки і види криміналістичних досліджень

4

11

Тема 16. Криміналістична версія. Організація та планування розслідування

2

12

Тема 17. Тактика слідчого огляду

2

13

Тема 18. Тактика обшуку

2

14

Тема 19. Тактика допиту

2

15

Тема 20. Тактика пред'явлення для впізнання

4

16

Тема 21. Тактика слідчого експерименту

2

17

Тема 22. Тактика використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві. Призначення і проведення судових експертиз

2

18

Тема 24. Розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи

4

19

Тема 25. Розслідування злочинів проти власності

4

20

Тема 26. Розслідування злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості особи

47. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 1. Предмет, система і завдання криміналістики

4

2

Тема 2. Методологічні засади криміналістики

4

3

Тема 3. Криміналістична ідентифікація і діагностика

4

4

Тема 4. Загальні положення криміналістичної техніки

4

5

Тема 5. Криміналістична фотографія і відеозйомка

4

6

Тема 6. Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття злочинів (кримінальна реєстрація)

4

7

Тема 7. Загальні положення криміналістичної експертизи

4

8

Тема 8. Криміналістичне дослідження слідів (трасологія, дактилоскопія)

6

9

Тема 9. Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів, вибухових речовин і пристроїв та слідів їх застосування (зброєзнавство)

2

10

Тема 10. Криміналістичне дослідження документів (документознавство)

4

11

Тема 11. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності (габітоскопія)

2

12

Тема 12. Криміналістичне дослідження звукових слідів (фоноскопія)

2

13

Тема 13. Криміналістичне дослідження слідів запаху (одорологія)

2

14

Тема 14. Інші напрямки і види криміналістичних досліджень

2

15

Тема 15. Загальні положення криміналістичної тактики

14

16

Тема 16. Криміналістична версія. Організація та планування розслідування

4

17

Тема 17. Тактика слідчого огляду

6

18

Тема 18. Тактика обшуку

4

19

Тема 19. Тактика допиту

4

20

Тема 20. Тактика пред'явлення для впізнання

4

21

Тема 21. Тактика слідчого експерименту

2

22

Тема 22. Тактика використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві. Призначення і проведення судових експертиз

4

23

Тема 23. Загальні положення криміналістичної методики

2

24

Тема 24. Розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи

4

25

Тема 25. Розслідування злочинів проти власності

6

26

Тема 26. Розслідування злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості особи

68. Індивідуальні завдання
Індивідуальна робота студентів з криміналістики може охоплювати (відповідно до “Положення навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців”):

 • конспект із теми (модуля) за заданим планом або планом, який студент розробив самостійно;

 • участь у роботі студентського наукового гуртка криміналістики;

 • участь у студентських наукових конференціях (“круглих столах”);

 • підготовка наукових доповідей та їх презентація;

 • реферат з теми (модуля) або вузької проблематики;

 • розв'язування практичних (наприклад, ситуативних) завдань різного рівня з теми (модуля);

 • анотація прочитаної додаткової літератури з курсу криміналістики;

 • вирішення тестових завдань;

 • узагальнення слідчої та судової практики згідно з певними темами.

Вибір студентами видів індивідуальної роботи здійснюється за власними інтересами. Завдання для індивідуальної роботи студент отримує на кафедрі на початку навчального року.

Організацію, контроль та оцінку якості виконання індивідуальної роботи студента здійснює викладач, який закріплюється кафедрою.9. Методи навчання
Методи навчання, які несуть нову навчально-пізнавальну інформацію:

 • Словесні

Розповідь-пояснення використовується під час навчання слухачів на протязі лекції. За метою виділяються такі види розповіді: розповідь-вступ, розповідь-повість, розповідь-висновок. Ефективність зазначеного методу залежить головним чином від уміння викладача розповідати, дохідливості та доступності інформації, від поєднання його з іншими методами навчання.

Бесіда – це діалог між викладачем та курсантом, який дає можливість за допомогою цілеспрямованих і вміло сформульованих питань спрямувати слухачів на активізацію отриманих знань. Саме з допомогою їх викладач активізує діяльність слухачів, ставлячи їм запитання для розмірковування, розв'язання проблемної ситуації.

Лекція служить для пояснення теми; її типовими ознаками, є тривалість запису плану та рекомендованої літератури, уведення та характеристика нових понять, розкриття та деталізація матеріалу, завершальні висновки викладача, відповіді на запитання.

Лекції з криміналістики згідно тематичного плану знаходяться у кафедральному лекційному фонді. • Наочні методи

Ілюстрація – допоміжний метод при словесному методі, її значення полягає в яскравішому викладенні та показі власної думки і здійснюється на заняттях з криміналістики у вигляді мультимедійного супроводження окремих тем курсу.

Мультимедійне супроводження зберігається на електронних носіях в кафедральному фонді.


Демонстрація характеризується рухомістю засобу демонстрування, наприклад, демонстрація навчальних фільмів.

Відеосюжети з окремих тем криміналістики зберігаються на електронних носіях у кафедральному фонді. • Практичні методи: вправи, складання процесуальних документів. Проведення слідчих (розшукових) дій. Ці методи не несуть нової навчально-пізнавальної інформації, а служать лише для закріплення, формування практичних умінь при застосуванні раніше набутих знань.

 • Навчальна робота під керівництвом викладача – самостійна робота. До неї належать написання рефератів, самостійні письмові роботи, контрольні роботи, написання тестів.

 • Рольова гра:

пояснення фабули (змісту й умов гри);

підготовку дійових осіб для виконання своїх ролей;

підготовку учнів-експертів, ведучого.

10. Методи контролю
Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь студентів відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового видів контролю з криміналістики.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconПояснювальна записка до навчальної дисципліни 7 Тематичний план на поточний навчальний рік
Кудінов В. А. – начальник кафедри інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507
Розробники: Буряк Р.І. д е н., доцент, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
Навчальна програма навчальної дисципліни «Зарубіжна історіографія» для студентів за напрямом підготовки
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconПрограма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сфера феноменів релігійного життя, її диференціація, різноманітні класифікації релігійних...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconЗавдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни
Самостійна робота студентів із навчальної дисципліни «Психологія творчості» структурно й концептуально відповідає інформаційному...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка