Пояснювальна записка Модуль складається з 2-х розділів які містять тем, зв’язаних між собою змістовими складовими розділСторінка1/7
Дата конвертації24.07.2017
Розмір1,31 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7Модуль 1: Основи комп’ютерної грамотності.

Основи роботи в Інтернеті для бібліотечних працівників

Автори:

Філіпова Л.Я., Кузьмінська О. Г.


Пояснювальна записка

Модуль 1 складається з 2-х розділів які містять 8 тем, зв’язаних між собою змістовими складовими.

1 розділ - Основи комп’ютерної грамотності. Введення до інформаційних технологій - містить 3 теми: Комп’ютер як інформаційна система; Операційна система Windows 7. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації; Офісне програмне забезпечення (MS Office 2010): текстовий процесор MS Word, табличний процесор MS Excel, програма створення слайдових презентацій MS PowerPoint.

2 розділ - Основи роботи в Інтернеті для бібліотечних працівників - містить 5 тем: Світова мережа Інтернет: загальні поняття; Основи навігації в Інтернеті. Програми перегляду (браузери); Сервісні програми Інтернету (WWW, E-Mail). Комунікаційні сервіси.; Методи пошуку в інформаційних ресурсах Інтернету. Інформаційно-пошукові системи Інтернету. Web-дизайн, Веб 2.0 (блоги): загальні поняття.


Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі підсумкового тестування по кожному з двох розділів модулю. Передбачено рубіжні етапи контролю знань у формі дискусії, усного опитування, завдань для практичних занять, завдань для самостійної роботи, тестування.


Мета навчальної програми модулю 1 – ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності бібліотечних працівників; вивчення методичних та практичних можливостей міжнародної інформаційної мережі Інтернет: пошуку, обробки, копіювання та збереження інформації, електронного спілкування та користування електронними послугами комп'ютерної мережі, її сервісних програм. Пріоритетами курсу є оволодіння практичними навичками інформаційного пошуку.

Завдання навчальної програми:

 • набути навичок ефективного використання апаратних засобів та прикладних програм для розв’язування завдань фахового спрямування;

 • розглянути головні етапи та тенденції розвитку світової мережі Інтернет;

 • ознайомити з інформаційним сервісом Інтернет, оволодіти основами навігації засобами браузерів (програм-переглядачів);

 • надати практичні навички роботи в середовищі популярних інформаційних сервісних програм та комунікаційних сервісів Інтернету;

 • оволодіти навичками та вміннями інформаційного пошуку в ресурсах Інтернет;

 • опанувати знаннями та професійними навичками роботи з Інтернет-ресурсами та послугами;

 • підготувати бібліотечних фахівців до професійного використання процесів мережевого інформаційного пошуку та моніторингу в сфері інформаційно-аналітичної діяльності.

Структура навчального плану підпорядкована завданню поступального освоєння основами Інтернет на певному для користувача рівні: від загальних понять програм перегляду (або браузерів) Інтернету до опанування можливостями користування сервісами та інформаційно-пошуковими системами Інтернету; методикою багатоаспектного інформаційного пошуку інформації в мережі з метою обслуговування читачів/ користувачів та подальшого вдосконалення своєї професійної діяльності.

В той же час слід зазначити, що успішне освоєння даного матеріалу можливе тільки за наявності знань, навиків і умінь по інформатиці, а саме: основи комп'ютерної грамотності (складові комп'ютера, уявлення про його програмне і апаратне забезпечення і основи роботи з комп'ютером на рівні користувача); операційні системи (на прикладі операційних систем сімейства Windows); текстові редактори (Microsoft Word (WordPad, Блокнот)) тощо.Кваліфікаційні характеристики. Модуль 1. «Основи комп’ютерної грамотності. Основи роботи в Інтернеті для бібліотечних працівників» - спрямований на одержання знань, вмінь та навичок роботи в міжнародній мережі Інтернет з інформаційними ресурсами та сервісами - в якості кваліфікованого користувача, за умови попереднього опанування основами комп’ютерної грамотності.

У результаті вивчення навчально-методичних матеріалів слухач повинен:Знати:

 • основні поняття та термінологію курсу;

 • склад, пристрої та технічні характеристики сучасного комп`ютера;

 • склад, призначення та основні функції програмного забезпечення сучасного комп`ютера;

 • технологію і організацію розв’язування завдань професійного призначення на комп`ютері;

 • основні тенденції розвитку світової мережі Інтернет;

 • основи користування послугами Інтернет;

 • основи інформаційного пошуку в Інтернеті: технологію та методику;

 • інформаційно-пошукові системи Інтернет та їх можливості;

 • ресурси та сервіси Інтернет, зокрема з питань організації дистанційного навчання;

Уміти:

 • добирати та використовувати периферійне обладнання комп’ютера відповідно до завдань професійної діяльності у бібліотечній справі;

 • професійно користуватись програмними продуктами: MS Windows, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, ABBYY FineReader;

 • використовувати Інтернет як засіб інформаційної комунікації;

 • використовувати будь-які браузери (програми-переглядачі) для здійснення навігації в мережі Інтернет;

 • здійснювати процеси пошуку різноманітної інформації в глобальній мережі Інтернет;

 • ефективно працювати з інформаційно-пошуковими системами та засобами Інтернет;

 • здійснювати інформаційно-аналітичну роботу засобами популярних сервісних програм Інтернет;

 • самостійно та вільно орієнтуватися в основних інформаційних сервісних програмах Інтернет, зокрема для підримки дистанційної освіти.

Мати навички:

 • практичної роботи на персональному комп’ютері на рівні користувача;

 • сканування та оптичного розпізнавання документів за допомогою спеціальних програм;

 • практичної роботи в середовищі інформаційних сервісних програм Інтернет: WWW та E-Mail (електронної пошти);

 • ефективного використання пошукових можливостей світових Web-сайтів в будь-якому напрямі інформаційної роботи;

 • професійного аналізу та оцінки якості інформаційних Інтернет-ресурсів та послуг;

 • організації комп’ютерної безпеки та захисту інформації;

 • застосування отриманих знань у практичній організаційно-управлінської, наукової та інформаційної діяльності організацій та установ.

Навчально-методичні матеріали призначені для фахівців бібліотек, інформаційних служб, викладачів. Націлені на вивчення інформаційних ресурсів і освоєння інформаційних послуг Інтернет для використання їх, перш за все, в бібліотечній та інформаційній роботі з метою повного і оперативного забезпечення інформацією користувачів по їх запитах. В той же час, матеріал може бути використаний для навчання читачів/користувачів мережі основам Інтернет, що традиційно здійснюють бібліотечні працівники, зокрема, бібліографи, в рамках такого напряму роботи бібліотеки, як навчання читачів основам інформаційної культури і комп'ютерної грамотності.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


№ п\п

Теми

Кількість годинвсього

лекції

практичні

вирішення виробнич. завдань

самост. робота

контр. знань

1

2

3

4

5

6

7

8

Розділ 1. Основи комп’ютерної грамотності. Введення до інформаційних технологій.

1.

Комп’ютер як інформаційна система
1
2 дискусія

2

експрес-опитування

2.

Операційна система Windows 7. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації.
2

2

2

4

експрес-опитування

3.

Офісне програмне забезпечення (MS Office 2010): текстовий процесор MS Word, табличний процесор MS Excel, програма створення слайдових презентацій MS PowerPoint.
2

5

3

10

експрес-опитування
Модульний контроль1Підсумкове

тестування

36

5

8

7

16
Розділ 2. Основи роботи в Інтернеті для бібліотечних працівників

1.

Світова мережа Інтернет: історія, загальні поняття
1
дискусія

2

експрес-опитування

2.

Основи навігації в Інтернеті. Програми перегляду (браузери)
1

2
2

експрес-опитування

3.

Сервісні програми Інтернету (WWW, E-Mail). Комунікаційні сервіси.
1

4
4

експрес-опитування

4.

Методи пошуку в інформаційних ресурсах Інтернету. Інформаційно-пошукові системи Інтернету
2

5
4

експрес-опитування

5.

Web-дизайн, Веб 2.0 (блоги): загальні поняття
1

2
4

експрес-опитування
Модульний контроль1Підсумкове

тестування

36

6

14
16Разом

72

11

22

7

32


Розділ 1. Основи комп’ютерної грамотності
Тема 1. Комп’ютер як інформаційна система
Комп’ютер як інформаційна система: апаратна та інформаційна складові, їх призначення та взаємозв’язок.

Архітектура персонального комп’ютера (ПК): пристрої апаратної складової, їх призначення та технічні характеристики. Пристрої введення виведення даних: клавіатура, монітор, дисководи, принтер, сканер, маніпулятори (мишка). Сучасні носії даних та їх характеристики: тип, назва, принцип дії, надійність, обсяг даних, що можна розмістити, ціна. Центральні та периферійні пристрої.

Комп’ютер як мультимедійний центр (відео та звукова карта, гучномовці, вбудована камера).

Структурно-функціональна схема ПК. Сучасний ринок апаратних засобів ПК.

Класифікація комп’ютерів (персональні, ноутбуки, нетбуки, портативні).

Локальні мережі: призначення та переваги використання. Мережні ресурси та особливості їх використання.

Структура програмного забезпечення сучасного комп’ютера. Склад, призначення, та основні функції. Системне програмне забезпечення. Призначення склад і основні функції операційних систем. Сучасний ринок операційних систем ( Linux, UNIX, Windows ХХ).

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.


Тема 2. Операційна система Windows 7. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації
Початок і завершення роботи з операційною системою Windows 7. Інтерфейс Windows 7: основні елементи (Робочий стіл, панель завдань, програми, папки, документи, ярлики, пристосунки, меню) та їх призначення.

Робочий стіл. Графічний інтерфейс та його елементи.

Вікна папок та програм. Виконання операцій із вікнами за допомогою їх основних елементів.

Головне та контекстне меню. Перегляд властивостей об’єктів.

Організація файлової системи. Файл. Каталог (папка). Шлях. Перегляд властивостей файлів і дисків.

Огляд стандартних програм ОС Windows 7. Запуск на виконання програм Калькулятор, Блокнот, Paint та робота в їх середовищі.

Поняття про графічні та текстові формати даних. Поняття растрової та векторної графіки. Можливості створення та опрацювання графічних об’єктів різних типів засобами графічних редакторів.

Пошук документів засобами операційної системи. Отримання довідки.

Операції з файлами та папками (об'єктами): перегляд, упорядкування, створення, виділення, копіювання та переміщення, перейменування, видалення та поновлення. Створення ярлика.

Програми-оболонки. Здійснення основних операцій з файлами і папками засобами програми „Провідник”.

Архівація даних. Архівація засобами операційної системи. Робота з архівами (створення, відновлення, поповнення, витягування окремих файлів) засобами програм-архіваторів WinZip та WinRar.

Комп’ютерна безпека та захист інформації: загальні поняття, термінологія.

Комп’ютерна вірусологія. Класифікація комп’ютерних вірусів. Антивірусні програми. Ознайомлення з інтерфейсом програм DrWeb та AVP.

Програма Returnil як засіб спрощення керування спільно використовуваними комп’ютерами шляхом віртуалізації операційної системи задля забезпечення захисту даних та економії часу та коштів при обслуговуванні комп’ютерів бібліотеки.

Правила та інформаційні джерела щодо інформування користувачів про безпеку в мережі.


Тема 3. Офісне програмне забезпечення (MS Office 2010): текстовий процесор MS Word, табличний процесор MS Excel, програма створення слайдових презентацій MS PowerPoint
Огляд офісних програм з пакету Microsoft Office 2010: призначення, функціональність, можливості використання у бібліотечній справі.

Технологія підготовки документів в середовищі текстового процесора MS Word та програмі створення слайдових презентацій MS PowerPoint: елементи вікон офісних програм, створення, відкриття та закриття документа, введення тексту з клавіатури, збереження у вигляді файлу.

Робота із шаблонами документів. Структура документа. Збереження файлів у різних форматах.

Форматування тексту. Відображення недрукованих символів. Форматування символів: встановлення шрифту; панель інструментів Форматування; вставка нестандартних і спеціальних символів; буквиця. Форматування абзаців. Створення нумерованих та маркірованих списків. Перевірка правопису.

Вставка малюнків. Розміщення малюнків у тексті та на слайдах презентації. Форматування малюнків. Робота у програмі WordArt. Імпорт графічних об'єктів.

Робота з таблицями. Створення і вилучення таблиць. Додавання рядків та стовпців, об’єднання та розбиття клітинок, форматування тексту в таблиці. Редагування даних в таблиці. Пошук та заміна тексту. Форматування таблиць.

Вставка в документ організаційних діаграм.

Робота з багатосторінковім документом засобами текстового процесора. Вставка нумерації сторінок, колонтитулів. Поняття стилю. Застосування стилів при формуванні змісту. Налаштування параметрів сторінки.

Підготовка документу до друку. Друк текстових документів та слайдів презентації.

Управління презентацією, підготовка до демонстрації.

Табличний процесор MS Excel. Введення даних до таблиці та їх редагування. Побудова діаграм. Використання найпростіших формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок. Призначення й використання основних функцій табличного процесора. Сортування даних у електронних таблицях.

Обмін даними між стандартними програмами пакету Microsoft Office 2010.

Огляд основних форматів (графічних: PDF, BMP, GIF, JPEG, TIFF, PNG; текстових: PDF, DOCX, RTF, DOC, TXT, HTML) та особливостей їх створення, опрацювання та взаємоперетворення.

Огляд можливостей програми ABBYY FineReader як інтелектуальної системи оптичного розпізнавания, що дозволяє швидко і якісно переводити паперові документи, цифрові фото документів та PDF-файли до електронного вигляду. Сканування як перший етап отримання та опрацювання цільового зображення. Визначення структури документа. Розпізнавання документів, записаних різними мовами; автоматичний переклад. Розпізнавання цифрових фото документів та штрих кодів. Добір форматів для збереження даних. Можливості редагування документів засобами текстового процесора MS Word.Плани аудиторних занять:
Тема 1. Комп’ютер як інформаційна система
План лекційного заняття:

 1. Комп’ютер як інформаційна система: взаємозв’язок апаратної та програмної складових.

 2. Засоби апаратної складової: призначення та основні характеристики.

 3. Класифікація програмного забезпечення персональних комп’ютерів.

 4. Класифікація комп’ютерів. Добір типу комп’ютера та його конфігурації.

 5. Поняття про комп’ютерні мережі та особливості їх використання у бібліотечній справі. Огляд пристроїв (принтер, відеокамера, проектор) та особливостей їх використання при роботі у локальній мережі.

 6. Призначення склад і основні функції операційних систем. Операційна система Windows 7.


Питання для самоперевірки:

 1. Що входить до центрального обладнання ПК?

 2. Які пристрої відносяться до периферійних?

 3. Що собою являє оперативна пам’ять?

 4. Які пристрої відносять до зовнішньої пам’яті?

 5. Чим відрізняються диски CD, CD-R, CD-RW?

 6. Яка ємність CD та DVD дисків?

 7. Що таке флеш-пам’ять?

 8. Які функції виконує відеокарта?

 9. Які типи моніторів ви знаєте та чим вони різняться?

 10. Які типи принтерів ви знаєте?

 11. Для чого використуються сканери?

 12. Які пристрої для введення і виведення інформації ви знаєте?

 13. Які програми входять до системного рівня програмного забезпечення?

 14. Що таке операційна система?

 15. Які програми входять до прикладного програмного забезпечення?


Питання до дискусії:


 1. Як використовуються інформаційні системи у бібліотечній справі? Запропонуйте декілька прикладів із власного досвіду, передового вітчизняного, закордонного тощо.

 2. Які комп’ютери потрібні для ефективної організації бібліотечної справи у вашому місті (районі, селищі)? Відповідь аргументуйте.

 3. Чи потрібно у сучасній бібліотеці встановлювати локальні мережі? Відповідь аргументуйте.

 4. Які проблеми існують із придбанням, встановленням та обслуговуванням комп’ютерів та відповідного програмного забезпечення для роботи сучасних бібліотек?


Завдання для самостійної роботи:

 1. Здійснити за заданою інструкцією (див. Додаток 1) підключення основних пристроїв комп’ютера із дотриманням правил техніки безпеки.

 2. Знайти у періодичній пресі та фахових журналах пропозиції щодо продажу комп’ютерів та оцінити їх якість.

 3. Визначити конфігурацію комп’ютера (навести приклад технічних характеристик), який задовольнив би професійні потреби сучасного бібліотекаря.

 4. Ознайомитись із поняттям ліцензійного та вільного програмного забезпечення.


Питання до співбесіди:

 1. Як поділяють сучасні персональні комп’ютери за призначенням?

 2. Які комп’ютери і у який спосіб краще використовувати при організації бібліотечної справи?

 3. Які параметри слід враховувати в першу чергу при доборі конфігурації комп’ютера?

 4. Які периферійні пристрої і чому є обов’язковими для комп’ютерів, що використовуються у бібліотечній справі?

 5. Як класифікується програмне забезпечення?

 6. Без яких програм не може працювати комп’ютер?

 7. Опишіть, які програми необхідні для ефективної роботи сучасного бібліотекаря? Заповніть таблицю, в першому стовпці якої запишіть приклади завдань, а в другому – назви відповідних програм чи тип програмного забезпечення.

 8. Які процеси у роботі бібліотекаря «вимагають» використання інформаційно-комунікаційних технологій?

 9. Чого бракує бібліотекарю для організації ефективної роботи із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій?

 10. Як створити на базі бібліотеки (вашого міста, району, селища) сучасний інформаційний центр?


Література до теми:

Основна:

 1. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології./За ред. Пушкаря О.І. К.: "Академія", 2002 – 704 с.

 2. Базовий курс інформатики / В.Д. Руденко, О.М. Макарчук, М.О. Патланжоглу; За заг. ред. В.Ю. Бикова: [Навч. посіб.]. – К.: Вид. група BHV. – Кн. 1: Основи інформатики. – 2005. – 351 с.: іл.

 3. Анжела, С.І., Ганжела, І.П. Інформатика. Базовий курс для користувачів: навч. посібник / С.І Анжела., І.П. Ганжела; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград: Авангард, 2008. — 220c.


Додаткова:

 1. Воройский, Ф. С. Информатика. Энциклопедический словарь-справочник: введ. в совр. информ. и телекоммуникац. технологии в терминах и фактах / Ф.С. Воройский. — М. : Физматлит, 2006. — 767с.

 2. Леонтьев, В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера / В.П. Леонтьев. – М.:ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 920 с.


Тема 2. Операційна система Windows 7. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації
План лекційного заняття:

 1. Завантаження комп’ютера. Інтерфейс операційної системи Windows 7.

 2. Об’єкти, з якими працює ОС Windows. Робочий стіл.

 3. Основи операційної системи. Організація файлової системи.

 4. Стандартні програми ОС Windows 7: Блокнот, Калькулятор, графічний редактор Paint.

 5. Поняття формати даних: графічні, текстові, відео тощо.

 6. Пошук документів засобами операційної системи. Довідкова система ОС Windows.

 7. Операції з файлами та папками: перегляд, упорядкування, створення, виділення, копіювання та переміщення, перейменування, архівація, видалення та поновлення. Створення ярлика. Копіювання та переміщення файлів і папок на зовнішні носії.

 8. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації:

 • файловий менеджер Провідник (огляд функціональних можливостей);

 • антивірусний захист (класифікація вірусів, забезпечення антивірусного захисту, профілактика зараження);

 • Програма Returnil: призначення, основні можливості, навички роботи;

 1. Коректне завершення роботи з ОС Windows.Питання для самоперевірки:


 1. Що називають файлом?

 2. Що називають папкою(каталогом)?

 3. Як записати повне ім’я файлу?

 4. Які задачі виконує операційна система?

 5. Що називають Робочим столом?

 6. Які програми містяться в групі „Стандартні”?

 7. Як здійснюється пошук файлів та папок у Windows 7?

 8. Для чого застосовуються ярлики? В чому відмінність між ярликом та файлом?

 9. Чи можна отримувати довідку у Windows 7 по ключовим словам?

 10. Чому програма Провідник належить до сервісних?

 11. Що розуміють під поняттям „архівація даних”?

 12. Які прогрми архіватори ви знаєте?

 13. Що таке „комп’ютерний вірус”?

 14. На які види класифікують антивірусні засоби?

 15. Які функції виконує AVP Касперського?

 16. Як відбувається оновлення антивірусних баз?


План практичного заняття:
Практичне заняття 1: Організація файлової системи.

 1. Початок і завершення роботи з ОС Windows 7.

 2. Робочий стіл. Графічний інтерфейс та його елементи.

 3. Виконання операцій із вікнами за допомогою їх основних елементів.

 4. Головне меню. Запуск на виконання стандартних програм, що належать до ОС Windows 7.

 5. Файл. Каталог (папка). Шлях.

 6. Перегляд властивостей об’єктів. Контекстне меню.


Практичне заняття 2: Стандартні програми ОС Windows.

 1. Панель завдань. Пристосунки робочого стола.

 2. Робота зі стандартними програмами „Блокнот”, „Калькулятор”.

 3. Пошук документів.

 4. Отримання довідки.


Практичне заняття 3:Робота з графічним редактором Paint.

 1. Запуск і вихід з програми.

 2. Елементи вікна.

 3. Набір інструментів.

 4. Поле палітри.

 5. Робота з текстом.

 6. Редагування малюнків та їх фрагментів.

 7. Добір типу файлу для збереження.


Практичне заняття 4:Робота з файлами і папками за допомогою ”Комп’ютер ”

 1. Створення ярлика до диску на Робочому столі.

 2. Елементи системної папки Комп’ютер.

 3. Здійснення операцій з файлами та папками: перегляд, упорядкування, створення, виділення, копіювання та переміщення, перейменування, видалення та поновлення.

 4. Копіювання файлів та папок на зовнішні носії.


Практичне заняття 5: Архівація файлів.

 1. Робота з програмою WinZip.

 2. Створення архівного файлу: текстового, графічного, звукового, відео. Архівація папок.

 3. Створення архівів розділених на томи.

 4. Створення архіву, що саморозпаковується.

 5. Відновлення файлів з архіву.

 6. Порівняння ступенів стиснення файлів залежно від їх типів.


Практичне заняття 6: Комп’ютерний захист інформації

 1. Ознайомлення з інтерфейсом програм DrWeb, AVP.

 2. Перевірка на наявність вірусів дискети, флеш-накопичувача та системної папки Мої документи.

 3. Огляд системних утиліт як „альтернативи” антивірусного захисту. Форматування дискети.

 4. Робота з програмою Returnil: інсталяція та деінсталяція програми, налаштування параметрів, робота з довідкою.


Завдання для самостійної роботи

 1. Вдосконалити навички набору тексту шляхом робота з вільнозповсюджуваним тренажером клавіатури Stamina http://stamina.ru/download.htm чи Keyto (http://iatp.org.ua/training/keyto.zip) .

 2. Опанувати навичками роботи з довідковою системою ОС Windows 7 задля закріплення умінь щодо робрти з об’єктами операційної системи за поданою інструкцією (див. Додаток 2).

 3. Створити засобами графічного редактора Paint ескіз емблеми власної бібліотеки.

 4. Порівняти якість стискання даних різного типу за допомогою програм-архіваторів WinZip та WinRar (див. Додаток 3).


Питання до співбесіди:

 1. Які операційні системи сімейства Windows ви знаєте?

 2. Розтлумачте поняття: піктограма, ярлик, контекстне меню, діалогове вікно. Наведіть приклади їх використання при роботі з ОС Windows.

 3. Які типи файлів ви знаєте? Чим різняться різні формати файлів? Відповідь обґрунтуйте.

 4. Поясніть як копіюються та переміщуються файли з використанням буфера обміну?

 5. Чи можна визначити „кращий” спосіб (за допомогою контекстного меню, методу drag-and-drop, комбінацій клавіш) для здійснення основних операцій з файлами і папками засобами ОС Windows? Відповідь обґрунтуйте.

 6. Запропонуйте власну структуру папок, яка є зручною для організації роботи бібліотекаря.

 7. Визначте переваги і недоліки здійснення основних операцій з файлами та папками за допомогою файлового менеджера Провідник та програми Комп’ютер. Чи можливо це зробити? Відповідь обґрунтуйте.

 8. Які можливості має програма WinRar? Чи вони є ширшими в порівнянні з програмою-архіватором WinZip? Складіть порівняльну характеристику програм-архіваторів WinRar та WinZip.

 9. Назвіть приклади ситуацій, коли виникає потреба в архівації даних у роботі бібліотекаря?

 10. Які комп’ютерні віруси вам знайомі? До якого типу вони належать?

 11. Як часто слід перевіряти комп’ютер на наявність вірусів?

 12. Яку небезпеку має зараження бібліотечного комп’ютера вірусами? Які наслідки це може мати?

 13. Як можна дізнатись по можливе зараження вашого комп’ютера вірусами?

 14. Визначте переваги використання програми Returnil при наданні бібліотечних послуг читачам.

 15. Поясніть потребу та способи захисту комп’ютерів та забезпечення інформаційної безпеки.


Література до теми:

Основна:

 1. Баженов, В.А., Венгерський, П.С., Горлач, В.М., Шевченко, О. М., Лізунов, П.П. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: підручник для студ. вищих навч. закл. / Г.А. Шинкаренко (наук.ред.), О.В. Шишов (наук.ред.). — К. : Каравела, 2004. — 462с. : рис. — (Серія "Вища освіта в Україні").

 2. Браткевич, В. В., Бутов, М. В., Золотарьов, І. О., Климнюк, В. Є., Коврижних, І. П. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: посібник [для студ. вищих навч. закл.] / Олександр Іванович Пушкар (ред.). — К.: Видавничий центр "Академія", 2001. — 693с.: рис. — (Серія "Альма-матер").

 3. Вертузаєв, М. С., Юрченко, О.М. Захист інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу: навч. посіб. / Європейський ун-т / С.Г. Лаптєв (ред.). — К. : Видавництво Європейського університету, 2001. — 322с.

 4. Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах: методична розробка для студентів / Національний авіаційний ун-т — К. : НАУ, 2006. — 64с.


Додаткова:

 1. Безручко, В. Т. Практикум по курсу "Информатика". Работа в Windows, Word, Excel: учеб. пособие для вузов, обуч. по всем направлениям подгот. бакалавров и магистров и всем спец. подгот. дипломир. спец. — М. : Финансы и статистика, 2004. — 272с.

 2. Браіловський, М.М., Головань, С.М., Коженевський, С.Р., Хорошко, В. О. Технічний захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності: практикум / Державний ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. — К., 2007. — 47с.

 3. Воройский, Ф. С. Информатика. Энциклопедический словарь-справочник: введ. в совр. информ. и телекоммуникац. технологии в терминах и фактах. — М. : Физматлит, 2006. — 767с.

 4. Глосарій з курсу "Захист інформації в інформаційних системах": для студ. / Харківський держ. економічний ун-т— Х. : ХДЕУ, 2004. — 16с.

 5. Коваленко, М. М. Комп'ютерні віруси і захист інформації: навч. посібник / Національна академія внутрішніх справ України. — К. : Наукова думка, 1999. — 268с.

 6. Королев, Л. Н., Миков, А. И. Информатика. Введение в компьютерные науки: учебник для студ. вузов. — М. : Высшая школа, 2003. — 342c.

 7. Леонтьев, В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. – М.:ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 920 с.

 8. Лукин, С. Н. Word и Windows [Текст] : самоучитель для начинающих: Практ. пособие / С.Н.Лукин. - М. : Диалог-МИФИ, 2004. - 272 с.

 9. Малярчук, С. М. Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах: довідково-навчальний посібник / Під ред. С. А. Ракова. – Харків: Ранок, 2003. – 112 с.


Тема 3. Офісне програмне забезпечення (MS Office 2010): текстовий процесор MS Word, табличний процесор MS Excel, програма створення слайдових презентацій MS PowerPoint
План лекційного заняття:

 1. Огляд офісних програм з пакету Microsoft Office: призначення, функціональність, можливості використання у бібліотечній справі.

 2. Завантаження офісних програм: текстового процесора MS Word, табличного процесора MS Excel та прграми створення слайдових презентацій MS PowerPoint Елементи вікна. Панель інструментів.

 3. Технологія підготовки документів в середовищі текстового процесора MS Word та програми створення слайдових презентацій MS PowerPoint.

 4. Робота з шаблонами документів. Поняття структури документів.

 5. Форматування документа та його складових.

 6. Редагування тексту засобами MS Word та MS PowerPoint.

 7. Вставка та опрацювання графічних об’єктів: малюнків, організаційних діаграм, автофігур, об’єктів WordArt.

 8. Робота з таблицями: створення, редагування,форматування.

 9. Режими перегляду та формати збереження документів.

 10. Робота з багато сторінковім документом засобами MS Word.

 11. Підготовка документів до друку. Друк документів.

 12. Технологія опрацювання електронних таблиць засобами табличного процесора MS Excel: введення даних до таблиці та їх редагування, використання найпростіших формул, абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок, призначення й використання основних функцій табличного процесора.

 13. Побудова діаграм: майстер діаграм, елементи діаграм, створення та редагування діаграм.

 14. Пошук та упорядкування даних засобами табличного процесора. Робота з аркушами робочої книги.

 15. Обмін даними між стандартними програмами пакету Microsoft Office.

 16. Огляд основних форматів (графічних: PDF, BMP, GIF, JPEG, TIFF, PNG; текстових: PDF, RTF, DOC, TXT) та особливостей їх створення, опрацювання та взаємоперетворення.

 17. Огляд можливостей програми ABBYY FineReader як системи оптичного розпізнавання документів.


Питання для самоперевірки:

 1. Як завантажувати та закінчувати роботу з програмами пакету Microsoft Office?

 2. Яка структура вікна MS Word, MS Excel, MS PowerPoint?

 3. Які панелі інструментів є спільними для програм стандартного пакету Microsoft Office?

 4. Як можна створити новий документ засобами MS Word, MS Excel, MS PowerPoint?

 5. Як встановити параметри шрифту засобами MS Word, MS Excel, MS PowerPoint?

 6. Як використати пошук і заміну тексту для редагування тексту засобами MS Word, MS Excel, MS PowerPoint?

 7. Як виконується перевірка правопису тексту засобами MS Word, MS Excel, MS PowerPoint ?

 8. Які особливості має робота з таблицями засобами MS Excel в порівнянні з MS Word та MS PowerPoint?

 9. Як вставити малюнок у текст засобами MS Word, MS Excel, MS PowerPoint?

 10. Що таке організаційна діаграма?

 11. Як побудувати діаграму за даними електронної таблиці?

 12. Які працювати із шаблонами документів?

 13. Які особливості роботи з багато сторінковими документами засобами MS Word?

 14. Які формати даних підтримує текстовий процесор MS Word, табличний процесор MS Excel та програма MS PowerPoint?

 15. Які формати даних сприймає програма розпізнавання ABBYY FineReader?

 16. Які етапи опрацювання документів засобами ABBYY FineReader?

 17. У яких форматах можна зберігати дані після опрацювання засобами програми FineReader?

 18. Чи можна редагувати дані – результати розпізнавання документів засобами текстового процесора MS Word?

 19. Як здійснюється обмін даними між програмами стандартного пакету Microsoft Office?


План практичного заняття:
Практичне заняття 1: Використання шаблонів документів

 1. Завантаження текстового процесора та програми створення презентацій.

 2. Порівняння панелей інструментів двох офісних програм.

 3. Відкриття, перегляд готового документа у різних режимах. Структура документа.

 4. Використання шаблонів документів засобами програм MS Word та MS PowerPoint: листи, резюме, звіти, довідники, презентації тощо.

 5. Збереження документів у різних форматах.


Практичне заняття 2: Електронні таблиці

 1. Завантаження табличного процесора MS Excel. Аналіз панелі інструментів.

 2. Відкриття, перегляд готового документа. Структура електронної таблиці. Робота з аркушами робочої книги. Збереження документа.

 3. Редагування та форматування даних електронної таблиці. Автоформат.

 4. Пошук та упорядкування даних електронної таблиці. Впорядкування та фільтрація даних.

 5. Вставка і редагування формул. Абсолютне, відносне та мішане посилання на клітинки таблиці.

 6. Використання стандартних статистичних функцій.


Практичне заняття 3: Побудова діаграм та графіків

1. Створення діаграм. Майстер діаграм. Панель інструментів. Робочі аркуші з діаграмами. Елементи діаграми. Виділення діаграм.

2. Редагування діаграм. Легенда. Текст в діаграмах. Лінії сітки. Осі. Об'ємні діаграми.3. Види графіків і діаграм.
Практичне заняття 4: Форматування документу. Робота з малюнками

 1. Форматування тексту засобами текстового процесора та програми створення слайдових презентацій.

 2. Створення нумерованих та маркірованих списків.

 3. Форматування абзаців текстового документа.

 4. Вставка малюнків. Розміщення малюнків у тексті та на слійді презентації. Форматування малюнків.

 5. Робота у програмі WordArt.

 6. Імпорт графічних об'єктів з програм пакету Microsoft Office.


Практичне заняття 5: Робота з таблицями та організаційними діаграмами

 1. Створення і вилучення таблиць засобами MS Word та MS PowerPoint.

 2. Редагування таблиці.

 3. Форматування таблиць.

 4. Вставка в клітинки таблиці графічних зображень.

 5. Створення та редагування організаційної діаграми.

 6. Встановлення порядку розміщення об’єктів у текстовому документі та на слайді презентації.


Практичне заняття 6: Робота з великими документами

 1. Робота з великими документами засобами текстового процесора MS Word.

 2. Пошук та заміна символів. Вставка і заміщення тексту.

 3. Злиття документів.

 4. Робота в режимі структури. Стилі.

 5. Нумерація сторінок. Колонтитули.

 6. Підготовка документа до друку.


Практичне заняття 7: Робота програмою розпізнавання даних

  1. Робота засобами програми розпізнавання документів FineReader із заздалегідь сканованими документами.

  2. Збереження результатів опрацювання у різних форматах.

  3. Редагування результатів розпізнавання документів засобами текстового процесора MS Word та графічного редактора Paint. Застосування різних форматів для збереження файлів.


Завдання для самостійної роботи

 1. Створити засобами текстового процесора пам’ятку читача бібліотеки.

 2. Розробити оголошення про день відкритих дверей у бібліотеці із використанням стандартних шаблонів.

 3. Дослідити можливості програми створення публікацій Microsoft Office Publisher, що належить до пакету MS Office, щодо можливостей створення електронних публікацій, зокрема буклету бібліотеки згідно розробленого макету (див. Додаток 4). Створити інформаційний буклет шляхом копіювання матеріалів, підготовлених засобами текстового процесора.

 4. Сканувати документи засобами операційної системи ОС Windows.

 5. Провести опитування колег (читачів бібліотеки) стосовно питання „Чи актуальним є створення електронних бібліотек?” з такими варіантами відповідей: „так”, „ні”, „не знаю”. Результати опитування подати у вигляді електронної таблиці та побудувати відповідну діаграму.

 6. Створити презентацію бібліотеки за такою схемою: логотип (чи назва) бібліотеки, організаційна схема управління, таблиця послуг, фото приміщень та (чи) заходів, плани, контакти тощо. Додаткові вимоги: обмеження розміру файлу презентації 3 Мб (слід врахувати при вставлянні графічних об'єктів), анімація встановлюється лише до зміни слійдів.Питання до співбесіди:

 1. Які ви знаєте режими перегляду документу? Коли доцільно застосовувати певний режим? Відповідь проілюструйте прикладами.

 2. Визначте, які операції належать до редагування, а які до форматування текстового документа, комп’ютерної презентації, електронної таблиці.

 3. Сформулюйте узагальнене правило вставляння зображень, діаграм до текстового документу та слайду презентації.

 4. Назвіть можливі причини використання об’єктів WordArt у текстових документах, комп’ютерних презентаціях. Які це документи? Наведіть приклади.

 5. Опишіть особливості опрацювання таблиць засобами табличного процесора у порівнянні з текстовим процесором та програмою створення слайдових презентацій.

 6. У яких документах, що використовуються у бібліотечній справі, доцільно використовувати організаційні діаграми? Наведіть приклади.

 7. Назвіть переваги використання шаблонів при підготовці документів при організації бібліотечної справи.

 8. Назвіть переваги використання режиму структури при опрацюванні великих документів.

 9. У яких форматах можна зберігати документи, створені у середовищі текстового процесора, програми створення презентацій?

 10. Як підготувати документ до друку? Чи важливо при цьому знати, який тип принтера буде використано для друкування?

 11. Опишіть особливості, які слід враховувати при підготовці комп’ютерної презентації до демонстрації?

 12. Які документи потрібно створювати при організації бібліотечної справи? Сформулюйте поради щодо їх ефективного створення засобами текстового процесора MS Word, табличного процесора MS Excel та програми створення презентацій MS PowerPoint.

 13. Чому ABBYY FineReader називають інтелектуальною системою оптичного розпізнавання документів?

 14. Які особливості роботи з програмою ABBYY FineReader?

 15. При реалізації яких бібліотечних процесів виникає потреба у скануванні документів? Наведіть приклади таких документів.

 16. Сформулюйте узагальнене правило сканування документів.Література до теми:

Основна:

 1. Гукин, Д. Word 2003 для "чайников" [Текст] : пер. с англ. / Д. Гукин. - М. и др. : Диалектика, 2007 (СПб.) . - 342 с.

 2. Гровер, К. Word 2007 [Текст] : монография / К. Гровер. - М. : Рус. ред. ; СПб. : БХВ-Петербург, 2008. - XVIII,462 с. : ил.

 3. Гімчинський, О. Г., Гімчинська, С.Ю. Інформатика та комп'ютерна техніка: MS WORD: навч. посібник. — Чернівці : Рута, 2007. — 144с.

 4. Форматы файлов Microsoft Windows XP [Текст] : справочник, 2005 / Б.К. Леонтьев. - М. : Новый идат. дом, 2005. - 335 с.


Додаткова:

 1. Баженов, В.А., Венгерський, П.С., Горлач, В.М., Шевченко, О. М., Лізунов, П.П. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: підручник для студ. вищих навч. закл. / Г.А. Шинкаренко (наук.ред.), О.В. Шишов (наук.ред.). — К. : Каравела, 2004. — 462с. : рис. — (Серія "Вища освіта в Україні").

 2. Животова, Р. Н. Word-2000: практикум [Текст] / Р. Н. Животова, Е. Л. Рамин, В. В. Шленов. - СПб : Инсайт-Ч, 2001. - 175 с.

 3. Лукин, С. Н. Word и Windows [Текст] : самоучитель для начинающих: Практ. пособие / С.Н.Лукин. - М.: Диалог-МИФИ, 2004. - 272 с.

 4. Миано, Дж. Форматы и алгоритмы сжатия изображений в действии [Текст] : учеб. пособие: Пер. с англ. / Дж.Миано. - М. : Изд-во Триумф, 2003. - Пер. изд. : Compressed image file formats. JPEG, PNG, GIF, XBM, BMP / J. Miano. - New York.

 5. Серова, Г. А. Учимся работать с офисными программами [Текст] : практ.руководство для тех, кто хочет быстро научиться работать на компьютере / Г.А.Серова. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 207 с.

 6. Інформатика та комп’ютерна техніка: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Швиденко М.З., Ткаченко О.М., Глазунова О.Г., Мокрієв М.В., Попов О.Є., Матус Ю.В. — К.: „Аграр Медіа Груп”, 2011. — 460 с.

Інтернет-ресурси:

 1. Учебные курсы по Microsoft Office http://office.microsoft.com/ru-ru/training

 2. Популярные шаблоны http://office.microsoft.com/ru-ru


ПІДСУМКОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ. 1 МОДУЛЬ 1.
1. Які пристрої належать і до пристроїв введення, і до пристроїв виведення даних?

 лазерні дисководи CD-R

 * дисководи для магнітних дисків (дискет)

 лазерні дисководи DVD-R

* модем

* лазерні дисководи CD-RW


2. Поставте у відповідність категоріям програмного забезпечення комп’ютера назви програм:

1. Системне (2) 1. 1С- бухгалтерія

2. Інструментальне (4) 2. Windows 7

3. Прикладне (загального призначення) (3) 3. Microsoft Word

4. Прикладне (спеціального призначення) (1) 4. Delphi

3. Які характеристики комп’ютера є суттєвими при доборі його конфігурації?

* тип, швидкодія процесора

 наявність мультимедійних компонентів (колонки, TV-тюнер, мікрофон, навушники);

 * обсяг оперативної пам’яті

 тип клавіатури

 * розмір, вид і швидкість відеокарти і обсяг відеопам’яті

* тип монітору та його характеристики – роздільна здатність, розмір по діагоналі

 наявність сканера та його тип

 * тип і ємність та час доступу до жорсткого диску

 * тип і кількість дисководів


4. Які об’єкти можуть бути розташовані на робочому столі Windows 7?

* документи

* пристосунки

* папки


* ярлики

 кнопка Пуск

 книжки

 панель завдань5. Поставте у відповідність назвам елементів вікна графічного редактора Paint їх номери на малюнку

1. Меню вікна (2) 1.

2. Рядок заголовку (5) 2.

3. Кнопка Закрити (6) 3.

4. Кнопка Згорнути (1) 4.

5. Смуга прокручування (7) 5.

6. Панель знарядь (3) 6.

7. Системний значок (4) 7.


6. Яка вказівка контекстного меню є спільною для всіх об’єктів?

Копіювати

Видалити

Підключити мережевий диск

* Властивості
7. Які характеристики має файл?

* назва


* розширення

* місце збереження

* обсяг

 наявність ярликів до файлу

* дата та час створення
8. Поставте у відповідність запропонованим розширенням тип файлу:

1. txt (3) 1. Графічне зображення

2. bmp (1) 2. Електронна таблиця

3. ppt (4) 3. Текстовий документ

4. avi (5) 4. Презентація

5. xls (2) 5. Відеофайл


9. Визначте послідовність дій, які потрібно виконати, щоб безпечно витягнути флеш-пам’ять з USB-порта комп’ютера.

1. В діалоговому вікні вибрати ім’я пристрою, який необхідно зупинити. (4)

2. Дочекатись появи повідомлення . (6)

3. Витягнути флеш-пам’ять. (7)

4. Клацнути правою клавішею мишки на значку Безпечне видалення устаткування, розташованому в області індикації на панелі завдань. (2)

5. Закрити вікна всіх документів, програм та папок, що були завантажені з флеш-пам’яті. (1)

6. Натиснути кнопку Зупинити. (5)

7. В контекстному меню вибрати вказівку Витягти. (3)


10. Імена яких дисків завжди позначаються вказаними літерами?

* А: - гнучкий диск (дискета)

* С: - жорсткий диск

 Е: - оптичний диск

 F: - флеш пам’ять

11. Вказівку Файл/Зберегти як... доцільно використовувати, якщо потрібно:

* змінити ім’я файла

* змінити місце збереження файла (диск чи папку)

 зберегти файл з тим самим іменем в тій же папці12. При виконанні вказівки Правка/Вирізати виділений фрагмент тексту:

* видаляється з документу

* заноситься до буферу обміну

 вставляється в документ13. Визначте послідовність дій, які потрібно виконати, щоб скопіювати фрагмент тексту в інше місце поточного документа.

1. Виконати вказівку Правка/Копіювати. (2)

2. Клацнути мишкою за межами виділеного фрагмента. (5)

3. Виконати вказівку Правка/Вставити. (4)

4. Встановити вказівник мишки в те місце документа, куди потрібно скопіювати фрагмент. (3)

5. Виділити фрагмент тексту. (1)


14. Які розширення можуть мати графічні файли?

* bmp


 txt

* jpg


* gif

 doc


* wmf

 avi


* tif
15. При перетягуванні об’єкта з однієї папки в іншу відбувається копіювання, якщо:

* папки знаходяться на різних дисках

 папки знаходяться на одному диску

 при перетягуванні на клавіатурі натиснута клавіша Shift

* при перетягуванні на клавіатурі натиснута клавіша Ctrl
16. Які режими перегляду вмісту папок дозволяють побачити ескізи графічних зображень?

* Вміст


 Дрібні піктограми

 * Плитка

 Великі піктограми

 Список


 Таблиця
17. Поставте у відповідність шаблони імен файлів умовам пошуку:

1. *.jpg (2) 1. Графічні файли формату JPEG, назва яких

складається з трьох символів

2. oa*.jpg (4) 2. Всі графічні файли формату JPEG

3. ???.jpg (1) 3. Графічні файли формату JPEG, назва яких

закінчується буквосполученням „oa”

4. *oa.jpg (3) 4. Графічні файли формату JPEG, назва яких

починається буквосполученням „oa”18. Поставте у відповідність назвам кнопок їх зображення.

1. Вирізати (4) 1.

2. Копіювати(5) 2.

3. Вставити (6) 3.

4. Скасувати (7) 4.

5. Повторити (8) 5.

6. Створити (1) 6.

7. Відкрити (2) 7.

8. Зберегти (3) 8.
19. Поставте у відповідність назвам кнопок їх зображення.

1. Напівжирний (3) 1.

2. Курсив (4) 2.

3. Підкреслений (5) 3.

4. Колір виділення тексту (6) 4.

5. Шрифт (1) 7.

6. Розмір (2) 5.

7. Колір тексту (7) 6.20. Вкажіть, які з перерахованих об’єктів можуть бути запаковані в архівний файл.

* Один файл

* Декілька файлів

* Папка, що містить лише файли

* Папка, що містить файли та вкладені файли

* Декілька файлів та папок


21. Файли з якими розширеннями можуть бути архівами?

 * .zip

 .txt

 * .rar

 * .exe

22. Які дії дозволяє виконувати текстовий процесор MS Word?

* Вводити текст з клавіатури

* Редагувати та форматувати текст

* Додавати до текстового документа графічні зображення

 Будувати графіки функцій за вказаною формулою

* Виконувати перевірку тексту на наявність орфографічних та граматичних помилок23. Вкажіть дії, які можуть виконуватись при редагуванні тексту:

* вставляння пропущених символів

* заміна неправильно введених символів на потрібні

* об’єднання декількох абзаців в один

 зміна кольору символів

* видалення непотрібних фрагментів тексту

* розбиття абзацу на два абзаци

 зміна розміру символів

* переміщення абзацу в інше місце документа
24. Визначте послідовність дій, які необхідно виконати, щоб надрукувати 23 та 24 сторінки документа з двох сторін аркуша

1. В рядок введення в області Сторінки діалогового вікна Друк з клавіатури ввести через кому значення 23,24. (2)

2. Виконати вказівку Файл/Друк. (1)

3. Натиснути кнопку Друк . (4)4. В діалоговому вікні Друк в області, що розташована під областю Сторінки вибрати із списку Друкувати вручну на обох сторонах. (3)
25. Визначте, що означає запис =СУММ(С3:С5) у рядку формул електронної таблиці MS Excel?
Обчислюється сума клітинок С3 і С5

Обчислюється частка від ділення клітинок С3 і С5

Обчислюється частка від ділення клітинок С3, С4 і С5

* Обчислюється сума клітинок С3, С4 і С5
26. Визначте правильний запис формули з використанням абсолютної адресації для клітинки А10 електронної таблиці MS Excel.

А1@А10

А1/$А10

А1/А$10

А1&А10

* А1/$А$10

A1:A10%
27. Визначте, як змінити відображення даних клітинки електронної таблиці, якщо при введенні числа 125 у клітинці відображається 04.Тра?

Виділити клітинку та за допомогою меню Формат клітинок перейти на вкладку Число, вибрати із списку Числовий та задати новий зразок

Виділити клітинку і натиснути клавішу Delete

* Виділити клітинку та за допомогою меню Формат клітинок перейти на вкладку Число та встановити Числовой формат

Виділити клітинку та за допомогою меню Формат клітинок перейти на вкладку Вирівнювання та встановити потрібний формат
28. Визначте, яка формула буде вказана в клітинці D5 при копіюванні до неї формули = А2*С2*$В$10 з клітинки D2 електронної таблиці MS Excel?
=А2*С2*$В$10

=А5*С5*В14

* =А5*С5*$В$10

=А5*С5*В10

29. Визначте, в якому з режимів перегляду подано презентацію

Звичайний

* Сортувальник слайдів

Сторінки нотаток

Подання читання
30. Поставте у відповідність назвам елементів вікна системної папки Документи їх номери на малюнку

1. Рядок адреси (4) 1.

2. Область переходів (1) 2.

3. Кнопки «Вперед» і «Назад» (2) 3.

4. Область відомостей (9) 4.

5. Список файлів (7) 5.

6. Панель інструментів (3) 6.

7. Поле пошуку (8) 7.

8. Область бібліотеки (5) 8.

9. Заголовки стовпців (6) 9.
Розділ 2. Основи роботи в Інтернеті для бібліотечних працівників
Тема 1. Світова мережа Інтернет: історія, загальні поняття
Інтернет як глобальна мережа. Історія Інтернет, виникнення проекту ARPANet (Advanced Research Project Agency) та його цільове призначення; розвиток проекту “Internetting Project“.

Характеристика світового інформаційного простору, інші комп'ютерні мережі. Загальні поняття локальних комп'ютерних мереж (LAN) та глобальних комп'ютерних мереж (wide area network (WAN)). Світовий мережевий простір як сукупність комп'ютерних мереж: MILNET, NSFNET (Національний науковий фонд США), NASA Sience Internet (NSI) (об'єднує декілька комп'ютерних мереж з космічних досліджень), GLASNET (об'єднує декілька некомерційних комп'ютерних мереж гуманітарно-екологічного характеру: PeaceNet, EcoNet, GreenNet, тощо), EARN (Європейська академічна дослідницька мережа), EUNET (Найкрупніша Європейська мережа, яка має регіональні складові майже в усіх регіонах світу) RELCOM та IASNet (найстаріші Російські мережі радянського періоду) та багато інших. Комп'ютерні мережі України (Lucky Net, Global Ukraine (GU) та інш.); їх розвиток та головні тенденції поширення географії, починаючи з середини 90-х рр. 20 ст.

Структура Інтернет: вузли комутації. Загальні поняття про технічні засоби забезпечення мереж: локальні мережs, хости, шлюзи - основні поняття, положення; склад технічних та програмних засобів.

Протоколи передачі даних в Інтернет, загальна характеристика, значення. Головний протокол Інтернет: TCP/IP. Основні функції Інтернет-протоколу (IP); основні функції TCP-протоколу (Transmission Control Protocol).

Роль і місце мережі в удосконаленні та розвитку сучасного суспільства; правові та етичні норми Інтернет.
Тема 2. Основи навігації в Інтернет. Програми перегляду інформації (браузери)
Поняття про програми перегляду інформації в Інтернет - браузери (brousers), (переглядачі або навігатори), призначені для зручного користування послугами та ресурсами Інтернет, для поширення можливостей навігації в світових комп'ютерних мережах завжди за одними принципами. Загальна характеристика браузерів Інтернет.

Запуск браузера; складові (області) діалогового вікна, їх функції: область перегляду, панель меню, панель інструментів, строка місцеположення, строка стану. Елементи головного діалогового вікна, можливості програми-переглядача (на прикладі браузера Microsoft Internet Explorer). Браузер Microsoft Internet Explorer 9, пункти основного меню: Файл, Правка, Вид, Избранное, Сервис, Справка. Призначення кнопок панелі інструментів.

Склад і зміст основних способів заванта­ження документів у вікно браузера. Робота з кількома вікнами. Аналіз інфор­мації у рядку стану браузера. Додаткові можливості в процесі завантаження документа при роботі з браузером. Переривання передачі даних. Повторне заван­таження сторінки. Швидке орієнтування за допомогою функції пошуку. Можливості друкування завантажених документів. Зміни попе­редньо заданої початкової сторінки (Home page).

Робота з Web-сторінками: збереження, друкування, копіювання, вставка, пошук тексту. Процедура збереження поточного текстового та графічного документів браузера.

Реєстрація використаних гіпертекстових посилань, робота з гіперпосиланнями. Створення картотеки адрес при роботі з браузером. Формування закладок на заголовки Інтернет-адреси (посилання). Систематизація закладок з використанням меню.

Функції правої кнопки маніпулятора "миші". Контекстне меню, призначення та основні пункти. Основні можливості використання різноманітних об’єктів Web-сторінок: вибір, копіювання, збереження, форматування.


Тема 3. Сервісні програми Інтернету (World Wide Web (WWW), E-Mail).

Комунікаційні сервіси .
Сервісні програми (або інформаційні послуги, сервіси) Інтернет як прикладні програми: загальна характеристика, основні правила роботи та функціональні можливості.

Сервісна програма World Wide Web (WWW), характеристика, призначення. Поняття про гіпертекст, гіпертекстові посилання (hyperlinks), гіпермедіа. Протокол передачі гіпертексту в WWW - HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Мова (або формат) Web-документів - HTML (HyperText Markup Language): сутність, призначення, область застосування, взаємодія з іншими прикладними програмами.

Адресація в WWW. Поняття про IP-адресу, DNS-адресу (Domain Name System). Поняття домену. Структура і зміст системи адресації Інтернету (доменні та IP-адреси комп'ютерів). Структура і правила побудови адреси ресурсу в мережі, URL-адреси (Uniform Resource Locator), для інформаційних ресурсів WWW.

Сервісна програма Інтернет - E-mail (електронна пошта). Історія електронної пошти, функціональне призначення, приклади використання. Протоколи E-mail (РОР3 - Post Office Protocol version 3; ІМАР - Internet Message Access Protocol; SMTP - Simple Mail Transfer Protocol). Поштова адреса та адресація в Інтернет. Структура поштової адреси: ім'я поштової скриньки, @, ім'я поштового сервера (ім'я комп'ютера, ім'я домену, клас). Різновиди програм E-mail, характеристика; основні функції програми E-Mail. Реєстрація на поштовому Web-сайті в Інтернет (freemail.ukr.net, www.mail.ru, mail.yahoo.com, www.hotmail.com або інш.). Структура електронного листа: обов'язкові та допоміжні елементи. Основні команди поштової програми, формування установок поштової системи, відправлення та отримання поштових повідомлень.

Skype (Скайп) як комунікаційна програма, яка дозволяє спілкуватися через Інтернет з будь-яким користувачем світу. Головні функції та відмінність від інших програм (ICQ, QIP або Jabber). Необхідне супроводження: веб-камера, мікрофон і навушники; можливі заходи: відео конференції, чати тощо.

Організація дистанційного навчання та самоосвіти.
Тема 4. Методи пошуку в інформаційних ресурсах Інтернет.

Інформаційно-пошукові системи Інтернет
Інформаційний пошук в Інтернеті: методика, технологія та стратегія.

Простий та ускладнений пошук інформації в Інтернеті: основні правила та рекомендації. Загальна методика формування ускладнених запитів: змістовні та формальні аспекти; необхідність грамотного використання логічних операторів "І" (AND), "АБО" (OR), "НІ" (NOT).

Українські пошукові системи в Інтернет, загальна характеристика. Український портал (http://www.uaportal.com/), пошукова система МЕТА (http://meta-ukraine.com), Інтернет-Холдінг (http://uaport.net/), Електронні Вісті (http://elvisti.com/), http://www.bigmir.net/. Пошукова система Брама (української діаспори у Канаді – про Україну) (www.brama.com). Методика пошуку в них.

Зарубіжні пошукові засоби.

Американські. Пошукова система Yahoo як типовий приклад каталогу, характеристика інтерфейсу. Методика пошуку інформації за ключовими словами та іншими ознаками. Універсальні пошукові сервери (search engines): InfoSeek, Excite, Lycos та ін. Загальна характеристика інтерфейсів, пошукові можливості. Пошук інформації в Інтернеті при роботі з пошуковою системою Alta Vista, характеристика. Процедура пошуку інформації з використанням прос­того (Simple) та ускладненого пошуку (Advanced Search). Пошук документів українсь­кою або російською мовою. Методика аналізу результатів пошуку на Alta Vista. Метапошуковий сервер WebCrawler, особливості пошукового сервісу.

Популярний пошуковий сервер Google (www.google.com; www.google.com.ua; www.google.ru) - простота і зручність в користуванні.

Російські пошукові системи та каталоги, загальна характеристика. Популярні системи: Яндекс (http://www.cti.ru), Рамблер (http://www.rambler.ru), Апорт (http://www.aport.ru/) та інш. Методика пошуку в них.


Каталог: fileadmin -> uba documents
fileadmin -> Українська література, 5-12 кл
fileadmin -> Тема. Життєвий І творчий шлях М. Петренка. Поезія Петренка. Мета
fileadmin -> План Що таке бібліографія І для чого вона використовується? Різні типи бібліографічних видань (посібників)
fileadmin -> Міністерство аграрної політики та продовольства України Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine
fileadmin -> I. Уніфікація бібліографічних описів (для чого потрібні дсту?) II. Процес складання бібліографічного опису
fileadmin -> Наукова Бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська академія”
fileadmin -> Світова література 10-11 класи Академічний рівень
uba documents -> Програма ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: нові вимоги»
uba documents -> Всесвітній конгрес бібліотекарів та інформаційних працівників «Сучасні бібліотеки – надихають, дивують, відкривають нові можливості» (серпень 2012, Фінляндія): враження молодого бібліотекаря


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Пояснювальна записка Модуль складається з 2-х розділів які містять тем, зв’язаних між собою змістовими складовими розділ iconПояснювальна записка зміст варіативного модуля передбачає оволодіння учнями 7 (8, 9) класів технологією в’язання гачком
В’язаних гачком учні ознайомлюються з видами виробів, в’язаних гачком, матеріалами, інструментами, пристосуваннями, які викорис-...
Пояснювальна записка Модуль складається з 2-х розділів які містять тем, зв’язаних між собою змістовими складовими розділ iconРозділ Системи управління базами даних
Очевидно, що атрибути та їх значення пов'язані між собою. Крім того, сутності предметної області перебувають у певних відношеннях...
Пояснювальна записка Модуль складається з 2-х розділів які містять тем, зв’язаних між собою змістовими складовими розділ iconПояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми "Тех­но­логії. 10-11 класи." Даний модуль доцільно використовувати для класів до 27 чоловік
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи.” Даний модуль доцільно використовувати для класів...
Пояснювальна записка Модуль складається з 2-х розділів які містять тем, зв’язаних між собою змістовими складовими розділ iconСценарій позакласного заходу «Чистота І здоров’я взаємопов’язані між собою» Мета заходу: розширити знання учнів про чистоту І здоров’я, які залежать одне
«Найбільша перемога це перемога над собою, а найганебніше це бути переможеним своїми пристрастями» (ХДемокріт)
Пояснювальна записка Модуль складається з 2-х розділів які містять тем, зв’язаних між собою змістовими складовими розділ iconПояснювальна записка Вступне випробування з фаху на освітній ступінь «бакалавр» (на базі диплому молодшого спеціаліста за спеціальностями: «Акторське мистецтво») складається з практичної та теоретичної частин
Виконання літературних творів. Вступник має самостійно підготувати
Пояснювальна записка Модуль складається з 2-х розділів які містять тем, зв’язаних між собою змістовими складовими розділ iconОльга линь посібник з української мови
Пропонований посібник складається з двох частин: -а – це тексти диктантів краєзнавчої тематики, 2-а – ті ж тексти, які містять помилки,...
Пояснювальна записка Модуль складається з 2-х розділів які містять тем, зв’язаних між собою змістовими складовими розділ iconЧистота І здоровя взаємотовязані між собою
Мета заходу: розширити знання учнів про чистоту І здоров'я, які залежать одне від
Пояснювальна записка Модуль складається з 2-х розділів які містять тем, зв’язаних між собою змістовими складовими розділ iconПрограма співбесіди з української мови як іноземної (умі) для іноземців та осіб без громадянства складається з трьох розділів
Матеріал у програмі підібраний з урахуванням цілей І завдань, які визначають загальний І професійно орієнтований рівні сформованості...
Пояснювальна записка Модуль складається з 2-х розділів які містять тем, зв’язаних між собою змістовими складовими розділ iconПлан робиться розгорнутий (тобто розділи І підрозділи до кожного розділу)
Якщо розділів 3, то третій розділ може бути без підрозділів (тобто лише один розділ) наприклад


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка