ПояснювальнаСкачати 419,64 Kb.
Дата конвертації30.04.2017
Розмір419,64 Kb.


Пояснювальна записка
«Музичне виховання — це не виховання музиканта, а насамперед виховання людини». Цей вислів В. О. Сухомлинського про значення музичного виховання вже став афоризмом. Музична творчість споконвічно вважалася найсильнішим засобом впливу на духовний світ людини і використовувалась як «інструмент» його формування. Такий вплив музики і така спрямованість музичного виховання пояснюються її природою: сама музика, як ніякий інший вид мистецтва, здатна не тільки втілювати, а й моделювати перебіг емоцій і безпосередньо захоплювати емоційну сферу, а через неї «ліпити» людину цілісно.

Традиції музичного виховання є, можливо, найдавнішими як у світовій, так і в національній культурі і продовжують творчо розвиватися.

Метою програми є формування компетентностей особистості засобами гри на фортепіано.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

Пізнавальної, що забезпечує оволодіння основними поняттями теорії та музичної грамоти, гри на музичних інструментах; знаннями музичної культури.

Практичної, що сприяє оволодінню основами гри на музичних інструментах; залученню до кращих зразків вітчизняної та світової музики.

Творчої, що забезпечує музичних і ритмічних здібностей; формування художньо-естетичного смаку; розуміння і сприймання музики залежно від стилю, жанру та характеру творів.

Соціальної, що сприяє розширенню загального світогляду; музичних і ритмічних здібностей; формуванню навиків професійного та соціального партнерства; забезпечує виховання громадянської свідомості, національної гідності через виконання кращих творів вітчизняної музики; професійної взаємодії в колективі, прагнення до створення комфортного, доброзичливого клімату.

Актуальність програми обумовлена метою сучасної освіти, яка полягає у вихованні і розвитку особистості дитини. Важливий напрямок у розвитку особистості займає художньо-естетичне виховання. Воно включає в себе формування ціннісних естетичних орієнтирів, естетичної оцінки і оволодіння основами творчої діяльності. Гра на інструменті (фортепіано) допомагає розкрити індивідуальність дитини, залучає до кращих зразків музичної культури.

Навчання з дисципліни „Гра на фортепіано” відбувається індивідуально і повинно бути зорієнтовано на забезпечення гуртківця системними знаннями та формування спеціальних знань, умінь, які б давали можливість продуктивно й творчо опрацьовувати різноманітний за жанрами, напрямками музичний матеріал, готувати музичні твори до виконання й артистично їх виконувати.

Метою курсу є набуття систематизованих знань, виконавських умінь та навичок:
- залучити дітей до скарбниці музичного мистецтва;

- сформувати у дітей естетичні смаки на кращих зразках української, російської та зарубіжної музики, а також творів сучасних українських та російських композиторів;
- навчити дітей слухати, переживати музику, пробудити любов до неї, викликати емоційний відгук на музичні образи;

- навчити дитину володіти інструментом з метою самостійного опанування музичного матеріалу;

- допомогти в розвитку його творчих здібностей;

- ознайомити з музичними творами різних епох, стилів і жанрів для розвитку музичного мислення;

- виховати активних учасників художньої діяльності.
Завдання:

 • оволодіти основними піаністичними навиками;
  - освоєння нотної грамоти;
  - розвиток у дітей навичок читання нот з листа;
  - підбирати на слух мелодії незначної складності;

- ознайомитися з основними жанрами (пісня, танок, марш);
- оволодіти правильною аплікатурою;

- ознайомитися з основними музичними термінами;
- формування у дитини природних і доцільних прийомів звуковедення на основі активного звукового контролю: невимушена пряма посадка, активний м'язовий тонус, координовані рухи всієї руки і пальців, чітке відчуття клавіатури.

- робота над виразністю виконання, розвиток слухового контролю, якістю і різноманітністю звучання, ритмом і динамікою повинна послідовно проводитися протягом всього курсу навчання.

Необхідно домогтися гармонійного розвитку художніх і технічних навичок у широкому сенсі цього слова (пальцева швидкість, чіткість і т.д.). Важливо навчити дитину самостійно і грамотно розбиратися в нотному тексті, швидко читати з аркуша. Особливу увагу слід звернути ансамблям, що допоможе розвинути почуття партнерства, виховати відповідальність за загальний результат виконання.

Ця програма відрізняється від аналогічних тим, що музичні знання та вміння систематизують теорію і практику з урахуванням основ сучасної дидактики та вікової психології дітей.

Вік дітей, які беруть участь у реалізації додаткової освітньої програми: 6-15 років.
Терміни реалізації додаткової музичної програми: 7 роки.

Форми і режим занять - індивідуальний.

Кількість годин на тиждень на одного учня – 1 або 2 години, з обов'язковим перервою 15 хвилин.

Очікувані результати: упевнене, осмислене, емоційне виконання вивчених творів, вміння працювати самостійно.

Форми підведення підсумків реалізації додаткової освітньої програми:
індивідуальна перевірка знань, умінь, навичок при виконанні вивчених творів;
академічні концерти (виконання 1-2 різнохарактерних п'єс);
звітні концерти.

Обсяг, зміст, структура теоретичної інформації визначається практичною необхідністю у вирішенні художньо-виконавських завдань. Практичні уміння та навички формуються у процесі індивідуальних занять при роботі із художнім та технічним матеріалом.
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Технічний матеріал має забезпечити засвоєння основних прийомів та засобів володіння музичним інструментом.

 • основні позиції (гами, арпеджіо, акорди);

 • техніка звукоутворення (штрихи, прийоми):

 • техніка звуковедення (різновидності насиченості звуку, динамічних змін);

 • значні навички мають бути реалізовані при виконанні етюдів.


Примірний навчально-тематичний план навантаження 1 година на тиждень
Назва теми

Всього

Теорія

Практика

1

Знайомство з інструментом

1

0,5

0,5

2

Гамми і вправи

6

1

5

3

Етюди

7

1

6

4

Пєси

10

1

9

5

Поліфонія

3

1

2

6

Ансамблі

5

1

4

7

Читання нот з листа

2

-

2

8

Підбір по слуху

2

-

2
Разом

36

Примірний навчально-тематичний план навантаження 2 година на тиждень
Назва теми

Всього

Теорія

Практика

1

Знайомство з інструментом

1

0,5

0,5

2

Гамми і вправи

12

1

11

3

Етюди

14

1

13

4

Пєси

20

1

19

5

Поліфонія

6

1

5

6

Ансамблі

10

1

9

7

Читання нот з листа

4

-

4

8

Підбір по слуху

4

-

4
Разом

72
Зміст програми

1. Знайомство з інструментом.

Знайомство з учнем, бесіда з ним про музику, розповідь про інструмент, перший доторк до клавіш, відчуття звуковидобування. Знайомство з регістрами, початкові вправи для рук.

2. Робота над гамами і вправами.

Техніка є основою будь-якого мистецтва. Фортепіанне виконавство не є винятком, а навпаки. Техніка піаніста, різноманітність її видів представляє такі труднощі, що без спеціальної багаторічної роботи оволодіти нею не можливо. Ця робота починається з моменту першого знайомства з клавіатурою і продовжується все життя.

У навчальному процесі гами використовують як вправи для технічного удосконалення музикантів-виконавців. На гамах та інших компонентах гамового комплексу виховується технічна майстерність піаніста: швидкість, рівність, чіткість, артикуляційне і динамічне різноманітне звучання. Тому серед звукових, тембрових, динамічних, артикуляційних завдань, які мають стояти перед кожним учнем, особливе місце у процесі роботи над гамовим комплексом посідає темп виконання.

3. Робота над етюдами.

Робота над етюдами - це продовження роботи над технікою (пальцевій біглості, чіткості і так далі). Чітке усвідомлення роботи над вправами і етюдами для подолання технічних труднощів: стрункість акордів, плавність і рівність гами, непомітне підкладання першого пальця в арпеджіо та ін. Навички, набуті при вивченні гам, дають повну можливість вибрати для кожного учня різноманітні за стилем етюди. Учень отримує найбільшу користь з кожного етюду, якщо доведе виконання до закінченості в рухомому темпі. Етюди допомагають розвивати в учня свідоме ставлення до освоєння різних технічних прийомів.

4. Робота над п'єсами.

Робота над п'єсами - найважливіший засіб музичного виховання, розвитку естетичного смаку. Важливо мати різнохарактерні п'єси, в яких дитина вчиться передавати своє ставлення до твору і намагається донести його (відношення) до слухача. Робота над п'єсами важлива для концертної програми, де дитина може показати себе з хорошого боку.

5. Робота над поліфонією.

Роботу над п'єсами з елементами поліфонії слід включити на початковій стадії навчання. Працюючи над поліфонічними мелодіями, дитина вчиться добре слухати себе, контролювати голосоведіння, розвиває у нього гармонійний слух.

6. Робота над творами великої форми.

Робота над великої формою вчить сприймати об'ємний, різноплановий твір як одне ціле. Слід брати в роботу невеликі сонатини і варіації. Виконання різних за характером, настроєм, темпу, варіацій, теми і т.д. в єдиному ключі вчить аналізувати твір, виділяти головну думку і вести її через весь твір, допомагає цілісності звучання.

7. Ансамблі.

Одним з найважливіших розділів є робота над ансамблем. Дитина вчиться чути партнера, контролювати співвідношення звучання партій, добиватися єдності виконання.
8. Читання нот з аркуша.

Дуже важливим є вміння читання нот з аркуша. Ці навички допомагають при розбірі нових творів, концентрують увагу, активізують розумову діяльність, здатність безперервно вести музичну лінію, не дозволяючи собі будь-яких поправок і зупинок, виробляється впевнена і швидка реакція на нотні знаки, вільне орієнтування на клавіатурі, аплікатурна винахідливість. П'єси для читання нот з листа повинні бути значно легші, що вивчаються п'єси за програмою, тому доцільно використовувати твори з репертуару попередніх класів, а також популярні п'єси. Читання нот з аркуша має носити систематичний характер.

9. Підбір по слуху.

Підбір по слуху мелодій, транспонування сприяє виникненню чітких музичних ставлень. Підбір в різних тональностях допомагає швидше освоїти клавіатуру, не боятися її і легше орієнтуватися в тональностях.

Приблизний перелік музичних творів рекомендованих для виконання протягом навчального року на академічних концертах.

Гумберт. Г. Етюд, Філіп І. "Колискова", Сароян С. «Ляльці», Українська народна пісня "Ой, лопнув обруч", Степаненко М. "Образили", Гнесіна Є. Маленькі етюди: № 9, Шітте Л. Твори. 160. Етюд № 1, Гедіке А. Твори. 46. Рігодон.
ПРОГРАМА „ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ”.

  1. КЛАС.

1.Завдання курсу "Гра на фортепіано".

Мета занять:

- навчити учня володіти інструментом з метою самостійного опанування музичного матеріалу;- допомогти в розвитку його творчих здібностей;

- ознайомити з музичними творами різних епох, стилів і жанрів для розвитку музичного мислення.

2. Об’єм і форми занять.

Відповідно до навчального плану, курс з фортепіано розраховано на 7 років навчання. Тому потрібно надати такий комплекс знань і умінь, щоб у майбутньому вихованець зміг продовжити гру на фортепіано самостійно.

Відповідно до вікових особливостей за перші 3 роки навчання учні повинні: • оволодіти основними піаністичними навиками;

 • підбирати на слух мелодії незначної складності;

 • ознайомитися з основними жанрами музики (пісня, танець, марш);

 • аналізувати структуру і зміст нескладних музичних творів;

 • ознайомитися з елементами імітаційної та підголоскової поліфонії;

 • грати гами до трьох знаків;

 • оволодіти правильною аплікатурою;

 • ознайомитися з основними музичними термінами.

У наступних класах засвоєні навики закріплюються і вдосконалюються шляхом складніших прийомів гри на фортепіано та розширенням загальних музичних знань і умінь.

У старших класах учні повинні: • закріпити і вдосконалити набуті навики;

 • працювати над активізацію лівої руки;

 • освоїти п’єси у формі рондо з елементами варіаційності;

 • ознайомитися з різними видами акомпанементу;

 • засвоїти варіанти використання педалі.

Основне завдання педагога - допомогти вихованцю в організації самостійних занять, виходячи з реальних можливостей дитини за принципом послідовності і конкретності (від простого до більш складного).

3. Основні напрямки роботи протягом усіх років навчання:

- робота над технікою виконання;

- робота над музичним твором;

- виконавський аналіз.

ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ.

Вихованець повинен:


 • уявляти собі можливості інструменту (регістри, динамічні можливості);

 • володіти основними прийомами гри на фортепіано (нон легато, легато, стакато);

 • оволодіти грою двома руками по черзі, подвійні ноти в одній руці, грою руками разом;

 • ознайомитися з нотами басового ключа;

 • освоїти знаки альтерації (діез, бемоль, бекар);

 • засвоїти динамічні і штрихові позначення, правильну аплікатуру;

 • включати ансамблі (де дитина виконує найпростішу партію);

 • ознайомитися з жанрами маршу, пісні і деякими танцями (гопак, вальс, мазурка, полька), обробками українських народних пісень.

Залежно від можливостей учня він може вивчити за рік від 5 до 6 п'єс. Напам'ять - не більше 2 п'єс.

ДРУГИЙ РІК НАВЧАННЯ.

Вихованець повинен:


 • закріпити набуті навики;

 • оволодіти більш складними прийомами звукоутворення (різні за якістю стакато, легато, відмінні за характером акценти);

 • працювати над більш складними пасажами:

 • засвоювати закономірності побудови фрази (початок, кульмінація, закінчення);

 • вивчити різні ритмічні формули;

 • закріпити й удосконалити поняття про марш, пісню, танець як про жанрову сферу;

 • осмислювати поняття програмної музики;

 • працювати над ансамблями, п'єсами для читання з листа.

ТРЕТІЙ РІК НАВЧАННЯ.

Вихованець повинен: • закріпити більш складні прийоми звукоутворення;

 • відпрацювати переноси в межах двох октав;

 • працювати над активізацією лівої руки (від супроводу мелодії витриманими звуками до виконання мелодії);

 • ознайомитися з поліфонією (розуміння п'єс з елементами підголоскової та імітаційної поліфонії);

 • ознайомитися з педаллю;

 • почати вивчення гам (у прямому русі на дві октави кожною рукою окремо, тризвуки з оберненням - у вигляді акордів і коротких арпеджіо кожною рукою);

 • працювати над фразуванням;

 • вивчити різноманітні ритмічні формули;

 • ознайомитися з більш складними позначеннями динаміки і штрихів;

 • освоїти мелізми - форшлаг (короткий і довгий) і мордент;

 • працювати над ансамблями, п’єсами для читання з листа.

ЧЕТВЕРТИЙ РІК НАВЧАННЯ.

Вихованець повинен:


 • закріпити набуті навики;

 • посилити вимоги до якості звукоутворення, чіткої артикуляції, швидкості темпу;

 • працювати над активізацією лівої руки (необхідно грати в середніх темпах гамообразні пасажі, фігурації, арпеджіо);

 • розучувати гами двома руками на дві октави;

 • закріпити знання про темпи, штрихи, динаміку;

 • освоювати матеріал зі складними метроритмами (перемінний розмір, поліритмія, різні групи дрібних тривалостей нот);

 • засвоїти підготовчі вправи для оволодіння головним піаністичним прийомом: поліфонія в партії однієї руки, затримані звуки, виділення одного з двох або трьох одночасно взятих звуків;

 • вивчати п'єси з великою кількістю ключових знаків (три - п'ять);

 • працювати над п'єсами у формі рондо з елементами варіаційності.

Основу програми повинні складати різнохарактерні п'єси. Обов'язково

включати ансамблеві твори, матеріал для читання з листа і підбір акомпанементу.

П'ЯТИЙ РІК НАВЧАННЯ.

Вихованець повинен: • закріплювати і розвивати набуті навики;

 • ускладнювати піаністичні прийоми: стрибки з широкою амплітудою, репетиції, виконання змішаних пасажів, побудованих на різних формах руху, гра коротких відрізків подвійних нот;

 • відпрацьовувати прийом виконання двох голосів однією рукою (використовувати вправи, складені з поліфонічних фрагментів різних п'єс);

 • ознайомитися з різними типами акомпанементу („гітарний” - бас-акорди, „арфообразний” - фігурації, арпеджіето);

 • працювати над якісним виконанням відомих мелізмів і ознайомитися з новими - групето і тріоль;

 • закріпити навики використання прямої педалі;

 • вивчити однойменні гами (ля-мажор, ля-мінор, мі-мажор, мі-мінор), які мають однакову аплікатуру;

 • закріпити знання про темпи, штрихи, динаміку, аплікатуру;

 • освоювати складні метроритми: перемінний розмір, поліритмію, різні групи дрібних тривалостей;

 • вивчати нові музичні терміни.

Основу програми складають різнохарактерні п'єси, які разом із художньою цінністю мають визначену методичну спрямованість і допомагають розв'язати технічні і текстові завдання. З цією метою бажано використовувати різноплановий матеріал: обробки народних пісень, зразки класичних і джазових жанрів (елегія, скерцо, менует, колискова, вальс, полька, блюз тощо). Включити в навчальний матеріал поліфонічні п'єси і крупну форму (варіації, сонатини, рондо). Працювати над ансамблями, читанням з листа і підбором акомпанементу.

ШОСТИЙ РІК НАВЧАННЯ.

Вихованець повинен:


 • закріплювати вивчені раніше пасажні форми;

 • відпрацьовувати стрибки, репетиції, акордові групи;

 • вивчати етюди на різні види техніки для розвитку лівої руки, відшліфовувати виконання мелізмів;

 • засвоїти варіанти використання неповної педалі, ознайомитися з особливостями вживання лівої педалі;

 • продовжувати вивчення гам (двома руками у швидких темпах), ознайомлення з аплікатурою гам, які починаються з чорних клавіш;

 • засвоювати нові музичні терміни, які вводяться для визначення характеру і настрою твору;

 • вивчити знаки повтору, за допомогою яких організується форма (вольта, реприза, терміни);

 • опрацьовувати поліфонічні твори (інвенція, фугета, канон, легка двоголосна фуга., поліфонічна прелюдія або старовинний танець) і обов'язково твір крупної форми.

Але, якщо такий об'єм вимог перевищує можливості вихованця, то твір крупної форми (варіації, сонатина, рондо) можна пройти ескізно, не вивчаючи його напам'ять, але добре проаналізувавши твір) - його форму і особливості за допомогою викладача.

Бажано включити в число вивчених п'єс фортепіанні мініатюри композиторів - романтиків та композиторів-класиків 20 ст. Робота над ансамблем, читання з листа.

СЬОМИЙ РІК НАВЧАННЯ.

Вихованець повинен: • закріплення набутих знань, удосконалення здобутих навиків;

 • вивчити прийом гри „через руку”, гліссандо;

 • працювати над різними видами фактури, складними ритмічними формулами;

 • пропонувати поповнювати словниковий (термінологічний запас - вводяться деякі німецькі і французькі терміни, які зустрічаються у творах романтиків і імпресіоністів).

Можна включити в програму твори романтичних жанрів, доступних учневі за рівнем складності - ноктюрн, балада, фантазія.

Потрібно також ознайомити вихованців з перекладами популярної вокальної, інструментальної та театральної музики.
Методичне забезпечення додаткової освітньої програми


Основною організаційною формою навчання є індивідуальні заняття, на яких використовуються різні методи і прийоми організації і стимулювання музичної діяльності: метод ігрової ситуації, вправи, гра в ансамблі з педагогом.
Прийоми і методи включають в себе показ вправ і прийомів гри, обговорення недоліків, з причин, застосування ігрових моментів в процесі навчання.

Умови організації навчання за програмою:
- наявність просторого приміщення з гарним освітленням і вентиляцією;
- наявність музичного інструменту;

-музичні підручники, посібники, нотні зошити;
- музичний центр, аудіо-та відеотехніка.Методичне забезпечення додаткової освітньої програми.
Наочний матеріал:
• Таблиці;
• Портрети композиторів;
• Нотний стан;
• Музичні твори в CD запису;
• Фортепіано;
• Синтезатор.
Робота з батьками:
• Консультації для батьків;
• Концерти, ігрові свята;
• Участь у батьківських зборах і підготовці до виступів;
Методи і прийоми роботи:

Методи формування свідомості учня:
• Відображення;
• Пояснення;
• Інструктаж;
• Роз'яснення;
Методи формування діяльності та поведінки учня:
• Самостійна робота;
• Ілюстрація;
Методи стимулювання пізнання і діяльності:
• Заохочення;
• Контроль;
• Самоконтроль;
• Оцінка;
• Самооцінка;
• Вручення подарунка;
• Схвалення словом;
Методи заохочення:
• Подяка;
• Лист подяки батькам;
• Усне схвалення
Список використоної літератури 1. Біленька М., Іллінська С. «Перші кроки до майстерності. Посібник з розвитку навичок транспонування.

 2. Етюди». Вид. спілка художників. С-Петербург, 2000.
  Гнесіна Є.Ф. «Фортепіанна абетка. По драбинці до майстерності». - М: Вид. об'єднува. "Композитор", 1993.

 3. Гнесіна Є.Ф. «Фортепіанна абетка». - М.: Музика, 2003 .- 26 с.
  Корольова Є.А. «Азбука музыки в сказках, стихах и картинках».
  Мінько Н.Г. Програма додаткової освіти дітей. Музично-естетичне спрямування. - М.: 2000.

 4. Міньно Н.Г., Шуклина М.А. Збірник примірних освітніх програм з інструментальної музики і вокального мистецтва. Вип. 40, частина I, М. 2004.
  Соколова Н. «Дитина за роялем. Хрестоматія для фортепіано у 2 та 4 руки, і з піснями». С-Петербург, Вид. Лань, 1997.

 5. Програма для дитячих музичних шкіл. Клас спеціального фортепіано. -М.: 1973.
  Бакулова А., Сорокін К. Хрестоматія для фортепіано. - Москва. "Музика". 1991..
  Ветлугіна Н. Музичний буквар. М. "Музика", 1987.

 6. Гіндін Р.С. Етюди. М.: "Музика", 2000.

 7. Олешко Т.М. Вибрані п'єси для молодших класів-М.: Музика, 2002.
  Ляховицька С. Маленькому любителю музыки. Л.: "Музыка", 1993.
  Бакулев А., Сорокін К. "Калинка" Альбом початківця піаніста. - М.: "Радянський композитор", 1991.

 8. Любомудрова Н., Сорокін К. Хрестоматія для фортепіано - М.: "Музика", 2000.
  Майкапар С. Перші кроки. - М.: "Музика", 2000.

 9. Денисов Е. "Альбом для фортепіано" - М.: Музика, 1999.

 10. Ройзман Л. І., Натансон В. А. Юний піаніст. - М.: Всесоюзне вид-во Радянський композитор, 1985.

Орієнтовний репертуарI – II року навчання

Поліфонічні твори

Ангінцова « Російська народна пісня»

Арман « Пєса» ля-мінор

Бах « Полонез» соль-мінор; Бурре;

Гедіке « Ригодон»

Телеман «Гавот»

Гендель « Менует»

Кригер « Менует»

Курочкін « Пєса»

Левидова « Пєса»

Моцарт. Л. «Волинка»

Бурре « Менует»

Этюди

Беркович. Етюд фа-мажор

Ганон. Этюди

Гедіке.40 мелодичних етюдов, соч.32, ч.1

Гнесина. Фортепіанна азбука

Гурліт. Етюд ля-мінор

Лекуппе. Етюд до-мадор

Майкапар. Етюд ля-мінор

Черні-Гермер. Етюди №№ 1-15 /1 зошит/

Шитте.Етюди соч.108 №№ 1, 3, 5,7

Пєси

Андрулsс «Песенка»

Беркович. 25 легких пєс: «Сказка», «Осінь в лісі»

Гайдн. Анданте соль-мажор

Гедіке. Російська пісня, соч.36

Григ. Вальс ля-мінор, соч.12

Королькова «Словенська народна пісня»

«Кросі-музиканту»,ч.I,II (збірник) – по вибору

Масон Г. «Гра в класики», «Маленька пісня»

Майкапар. « Пастушок», «В садочку», соч.28

Махтумкулієв «Вальс»

Мордасов Н. «Ласкова пісенька»

Нафельян Г. «Добрий король», «Голуба пташка»

Наримов Ч. «Пєса»

Рубах. «Воробушек»

Рибицький «Вітерок»

Філіпенко А. «Соловейко», «Збирай врожай», «Калачі»

Фрид. «Сумно».

Чайковський «Мій Лізочек» , «В церкві»

Школьник И «Мелодія»

Шостакович «Марш»

Штейбельт «Адажио»
Ансамблі

Бізе Хор хлопчиків з опери «Кармен»

Глинка Хор «Слався»

Металліді «Будинок з дзвоником»

Преслі Э «Люби мене ніжно»

Шаінський « Пусть бегут неуклюже»

Шмітц «Весела розмова»

III рік навчанняПоліфонічні твори

Арне «Поліфонічний ескіз»

Бах Ф.Э. «Маленькя фантазія»

Бьо «Менует»

Гедіке «Фугетти», соч.36 до-мажор, соль-мажор

Гендель « Арія», «Менует» ре-мажор

Моцарт Л. 12 пєс под ред. Кувшинікова: «Сарабанда» ре-мажор,

Пьорсел «Сарабанда»

Сен-люк «Буре» Ре-мінор

Чюрльоніс «Фугетта»

Этюди

Бертіні Етюд соль-мажор

Гедіке. 40 мелодійних етюдів, 2 зошит, соч. 32

Гедіке. Соч.58. Рівність та біглість

Лешгорн. Соч. 65, №№ 4-8, 11, 12, 15

Черні-Гермер, 1зошит, №№ 7-28; 2зошит, №№ 1,2

Шитте. Соч. 108, №3 14-19

Крупна форма

Діабелі Сонатина

Кулау Сонатина до-мажор

Моцарт. Сонатина до-мажор №1, ч.1

Пєси

Бетховен « К Элізі»

Гречанінов. «На лужку»

Григ «Вальс» ми-мінор

Дваріонас « Прелюдія»

Свирідов «Ласкова прозьба»

Сигмейстер « Блюз»

Чайковський. «Марш деревяних солдатиків»

«Естонська народна пісня»

Ансамблі

Векерлен «Пастораль»

Бетховен «Афінскі руїни»

Моцарт « Менует» з опери «Дон-Жуан»

Шуберт « Німецький танок»

Чайковський « Танець феї Драже»
IV рік навчання

Поліфонічні твори

Арман «Фугета»

Бах Ф.Э. «Анданте»

Гендель 3 менуета

Корелі « Сарабанда»

Рамо « Менует» в формі рондо

Этюди

Геллєр Этюди

Гнесіна Маленький етюд на трелі

Лемуан Соч. 37, №№ 10-13, 20

Лешгорн. «Гра»; соч.65

Черні-Гермер. Зошит 1, №№ 20-29, 30-35

Крупна форма

Андре Сонатина соль-мажор

Бенуа Сонатина ля-мінор

Вебер Сонатина до-мажор

Бетховен Сонатина соль-мажор

Кулау Сонатина №4

Клементі Сонатини

Моцарт Сонатина ля-мажор, сі-бемоль мажор

Мюллер Сонатина, ч.1

Пєси

Алябєв «Пєса» соль-мінор

Блантер М. «Джон Грей»

Гедіке « Скерцо»

Гречанінов. Соч. 98, №1

Джоплін С. «Артист естради»

Лядов «Колискова»

Рибицький Ф. «Вітерець»

Обр.Кочетова «Регтайм»

Кабалевський «Токкатіна»

Майкапар «Мимолётное видение»

Пітерсон «Зимовий блюз»

Шуман «Перша втрата»

Хачатурян «Андантіно»

Чайковський П. «Камаринська»

Ансамблі

Бетховен Німецькі танці

Беркович Соч.90: фортепіані ансамблі

Металіді Цикл пєс в 4 руки

Шмитц «Весела розмова»

V-VI рік навчанняПоліфонічні твори

Бах «Маленька прелюдія» ля-мінор

Гедіке Соч.60: «Інвенція», «Прелюдія» ля-мінор

Гендель «Сарабанда з варіаціями»

Маттезон «Арія»; « Менует»

Моцарт « Контрданс»

Ціполи «Сарабанда» з сюіти № 2, «Менует» з сюіти № 4

Этюди

Беренс Этюд

Гедике Соч.47 №№ 10-16, 18, 21, 26

Соч. 58 №№ 13, 18, 20

Лак Соч. 172, №№ 5-8

Лемуан Соч. 37, №3 20, 23, 35, 39

Лешгорн Соч.65, зошит 2 /по вибору/

Черні-Гермер. Зошит 1, №3 30, 32, 34-36. 38, 42, 43

Шитте. Соч.68, №№ 2, 3, 6, 9

Крупна форма

Бетховен Сонатина фа-мажор,1, 2, чч

Гедіке Тема с варіаціями, соч.46

Діабелі Сонатина №1, рондо, соч.151

Моцарт Сонатина фа-мажор, ч.1

Чимароза Сонатина ре-мінор, ля-мінор

Пєси

Бетховен «Экосези» мі-бемоль мажор, соль-мажор

Блантер М. «Джон Грэй»

Гайдн « Менует» соль-мажор

Григ Соч.12: «Рідна пісня», «Пісня вартового»

Кепітіс Я. «Латишська народна пісня», «Американський марш»

Косенко Соч. 15: «Вальс», «Пастораль»

Кочетова «Мелодія» з к/ф «Іграшка»

Махтумкулієв «Вальс»

Мендельсон «Пісня без слів»

Моріа П. «Менует»

Моцарт «Песа»

Нуримов «Песа»

Прокофєв. Соч.65: «Казочка», «Дождь та радуга», «Вечір»

Петров А. «Вальс» з к/ф «Берегись автомобиля»

Рибицький «Вітерець»

Школьнік И. «Мелодія»

Шопен « Кантабіле»

Шуман «Альбом для юнацтва»

Ансамблі

Балакірєв 30 російськихких народних пісень в 4 руки

Барсукова «Романс»

Григ «Танець Анітри»

Кемпферт Б. «Путники в ночі»

Легран М. «Французська тема»

Мартіні « Гавот»

Родригез «Кумпарсіта»

Шуберт Два вальса ля-бемоль мажор
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Пояснювальна iconПояснювальна записка дана методична розробка складена

Пояснювальна iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка

Пояснювальна iconЧеркаська районна станція юних техніків
Пояснювальна записка навчально-тематичний план
Пояснювальна icon«М. П. Мусоргський. Пісні та романси»
Пояснювальна записка. План-конспект уроку. Словник. Список використанних джерел. Додатки
Пояснювальна iconПрограма профільного курсу. 11 клас Пояснювальна записка
Успішним є те навчання, котре створює атмосферу зацікавленості, небайдужості до матеріалу, що розглядається
Пояснювальна iconПояснювальна записка Календарно-тематичне планування уроків
Урок №2 Хімічні елементи на службі людини. Особливості походження назв І символів
Пояснювальна iconПояснювальна записка Програма вступного екзамену складена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року «Українська мова І література»

Пояснювальна iconЗі змінами, внесеними у 2015 році для 8-9 класів пояснювальна записка
Відповідно, у сьогоднішній загальноосвітній системі предмет “українська література” набуває особливої актуальності


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка