П/п Зміст уроку ДатаСкачати 184,52 Kb.
Дата конвертації17.09.2017
Розмір184,52 Kb.

УКРАЇНСЬКА МОВА

(9 -Аклас)

п/п

Зміст уроку


Дата

І семестр
1.


2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.

30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.


45.

46.

47.

48.
49.

50.

51.
52.
53.


54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.

62.

61.
62.
63.

64.

65.
66.
67.
68.

69.
70.

71.

72.

73.
74.
75.

76.


77.


78.
79.
80.
81.
82.

83.

84.
85.
86.


87.

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

95.
96.

97.

98.

99.

100.

101.
102.

103.

104.
105.
106.
107.

108.

109.
110.


111.
112.

113.

114.

115.
116.
117.

118.

119.
120.
121.
122.

123.
124.
125.

126.

127.

128.

129.
130.
131.

132.
133.
134.


Вступ

Вступ. Розвиток української мови. Мова – найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу.

Повторення та узагальнення вивченого

Синтаксис простого речення. Просте неускладнене речення.

Повторення. Просте ускладнене речення.

Удосконалення вмінь нормативного вживання вивчених мовних явищ.

Складні випадки слововживання. Основні правила правопису.

РМ. Повторення вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо).

РМ. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне й критичне.

РМ Текст, його основні ознаки; стилі. Типи мовлення. Вимоги до мовлення. Жанри мовлення.

Контрольна робота №1. Повторення вивченого в 8 класі. Тест.

Пряма й непряма мова. Діалог

Способи передачі чужого мовлення. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові.

Непряма мова. Заміна прямої мови непрямою й непрямої – авторською.

Інші способи передачі чужого мовлення. Поняття про невласне пряму мову.

РМ. Стислий переказ (за складним планом) тексту художнього стилю (усно).

РМ. Стислий переказ (за складним планом) тексту художнього стилю (письмово).

Діалог. Розділові знаки при діалозі. Складання діалогів. Полілог.

Цитата. Особливості й способи цитування.

Розділові знаки при прямій мові, діалозі, цитаті.

РМ. Читання мовчки текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення. Різновиди читання (ознайомлювальне, навчальне, переглядове).

Контрольна робота №2. Пряма й непряма мова. Діалог. Тест. Контрольне читання мовчки.

Складне речення і його ознаки

Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним звязками.

Засоби звязку частин складного речення: сполучники, інтонація, порядок речень.

Типи складних речень. Сурядність і підрядність у складному реченні зі сполучниками. Смислові звязки між частинами складного речення.

РМ Контрольний стислий переказ тексту художнього стилю.

РМ Контрольний стислий переказ тексту художнього стилю.

Складносурядне речення

Складносурядне речення. Будова складносурядного речення.

Засоби вираження синтаксичних і змістових відношень між частинами складносурядного речення.

РМ. Робота над помилками, допущеними в контрольному переказі.

Єднальні, протиставні й розділові сполучники в складносурядному реченні.

РМ. Усний стислий переказ тексту науково стилю.

Єднальні, протиставні й розділові сполучники в складносурядному реченні.

Синонімічність та антонімічність сполучників сурядності.

РМ. Вибірковий переказ тексту наукового стилю (усно).
Складносурядні речення з єднальними смисловими відношеннями.

Складносурядні речення з протиставними та зіставними відношеннями.

Складносурядні речення з розділовими смисловими відношеннями.

Змістові відношення між частинами складносурядного речення.

РМ Контрольний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему.

РМ Контрольний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему.

Складносурядні речення із градаційними смисловими відношеннями.

Складносурядні речення із приєднувальними смисловими відношеннями.

Розрізнення складносурядних речень і простих з однорідними членами й сполучниками.

Розділові знаки між частинами складносурядного речення. Синтаксичний розбір складносурядного речення.

РМ. Робота над помилками, допущеними в контрольному творі.

Контрольна робота №3. Складне речення. Складносурядне речення. Тест. Контрольне аудіювання.

Складнопідрядне речення

Складнопідрядне речення з одним підрядним. Будова складнопідрядного речення. Головна і підрядна частина.

Роль сполучників і сполучних слів у складнопідрядному реченні, їх синонімічність та омонімічність.

РМ. Поняття про тези. Тези публіцистичної статті.

РМ. Тематичні виписки як засіб засвоєння і запамятовування прочитаного.

Основні типи підрядних речень. Вказівні слова в головній частині.
Означальні складнопідрядні речення, їх структура. Складнопідрядне речення з підрядними означальними.

Складнопідрядні займенниково - означальні

речення.

Складнопідрядні речення з підрядними зясувальними частинами. Сполучники і сполучні слова в складнопідрядних реченнях із підрядними зясувальними частинами.

Складнопідрядні речення з обставинними підрядними частинами. Складнопідрядні речення місця.

Підсумкова контрольна робота за текстом адміністрації школи (диктант)

Складнопідрядне речення з підрядною частиною часу.

Складнопідрядне речення з підрядною частиною способу дії, міри і ступеня.

Контрольна робота №4. Складнопідрядне речення. Тест.

РМ. Складання тез прочитаної публіцистичної та науково-популярної статті.

Складнопідрядні речення з підрядними частинами місця, часу, способу дії, міри і ступеня. Сполучники і сполучні слова в реченнях такого типу.

РМ. Аналіз контрольних робіт.

Узагальнення і систематизація знань з теми «Складнопідрядне речення».


Семестр


І

Дата проведення

ФОРМИ КОНТРОЛЮ
Перевірка мовної теми


4

16.09

05.10

23.11

16.12

ПИСЬМО:

Переказ

Твір1

112.10

11.11

ПРАВОПИС:

Диктант1


14.12


Аудіювання

Читання мовчки


1

123.11

05.10


МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Усний переказ

Усний твір

Читання вголос

Діалог


1

1

1

1


листопад

грудень

листопад

вересеньПеревірка зошитів4

ІІ семестр

Односкладні речення

Складнопідрядне речення з підрядною порівняльною частиною.

Розрізнення порівняльних зворотів і підрядних порівняльних частин.

Складнопідрядні речення з підрядними причини.

Складнопідрядні речення з підрядними мети.

Складнопідрядні речення з підрядними частинами умови.

РМ. Стислий переказ тексту наукового стилю за складним планом.

Складнопідрядні речення з підрядними допустовими частинами.

Складнопідрядне речення з підрядними наслідку.

Синонімічність обставинних речень і дієприслівникового звороту. Самостійна робота.

Складнопідрядне речення з кількома підрядними. Послідовна, однорідна, неоднорідна супідрядність. Розділові знаки в ньому.

Контрольна робота №5. Тест. Складнопідрядне речення. Контрольне аудіювання тексту публіцистичного стилю.
Безсполучникове складне речення

Безсполучникове складне речення. Смислові відношення й засоби звязку між частинами складного речення.

РМ Контрольна робота. Детальний переказ тексту наукового стилю.

РМ Контрольна робота. Детальний переказ тексту наукового стилю.

Безсполучникові складні речення зі смисловими відношеннями перелічення. Кома і крапка з комою у безсполучниковому складному реченні.

Безсполучникова складні речення зі смисловими відношеннями причини. Пояснення, доповнення. Двокрапка у безсполучниковому складному реченні.

Безсполучникові складні речення зі смисловими відношеннями часу, умови, наслідку, протиставлення. Тире у безсполучниковому складному реченні.

РМ. Вибірковий переказ тексту публіцистичного стилю (усно).

РМ. Доповідь на основі двох-трьох джерел на суспільну або морально-етичну тему.

РМ. Виступ у формі доповіді проблемного характеру.

Синоніміка складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень.

РМ. Оповідання на самостійно обрану тему.

РМ. Оповідання на самостійно обрану тему.

Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.

Узагальнення й систематизація знань з теми «Безсполучникове складне речення».

Контрольна робота №6. Безсполучникове складне речення. Тест. Читання мовчки тексту публіцистичного стилю.

Складне багатокомпонентне речення з різними видами сполучниковогой безсполучникового звязку

Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком.

РМ. Усний вибірковий переказ тексту наукового (публіцистичного) стилю.

Складні речення із сурядним і безсполучниковим звязком.

РМ. Усний вибірковий переказ тексту публіцистичного стилю.

РМ. Переказ газетної статті на морально-етичну тему.

Складні речення з підрядним і безсполучниковим звязком.

Складні речення із сурядним, підрядним і безсполучниковим зв’язком.

Розділові знаки в складних реченнях з різними видами сполучникового і безсполучникового звязку.

Синоніміка складних і простих синтаксичних конструкцій.

РМ. Читання текстів різних стилів, типів, жанрів.

РМ. Читання текстів різних типів, стилів, жанрів.

Період. Основні його ознаки. Структурні типи періоду. Особливості інтонації. Розділові знаки між частинами періоду.
Лінгвістика тексту

Текст. Структурна організація тексту.

РМ. Усний твір-опис зовнішності людини за уявою.

Складне синтаксичне ціле (ССЦ), його основні ознаки.

Складне синтаксичне ціле й абзац.

Види і засоби міжфразного звязку.

Актуальне членування речень у висловлюванні: дане й нове.

РМ. Контрольний письмовий твір у публіцистичному стилі на суспільну тему.

РМ. Контрольний письмовий твір у публіцистичному стилі на суспільну тему.

Оптимальне структурування ССЦ у висловлюваннях, що належать до різних типів мовлення.

Пунктуація в тексті, у простому й складному реченнях (повторення). Довідники із синтаксису й пунктуації.

Узагальнення й систематизація знань з теми «Лінгвістика тексту».

Контрольна робота №7. Складне багатокомпонентне речення. Лінгвістика тексту. Тест.

Узагальнення й систематизація вивченого

в 5-9 класах

Звуки мови й знаки письма. Вимова голосних і приголосних звуків у словах.

РМ. Конспект літературно-критичної статті.

Типи орфограм. Орфограми в префіксах і суфіксах. Букви –н і –нн у різних частинах мови.

РМ. Основні ознаки офіційно-ділового стилю. Заява.

Підсумкова контрольна робота за текстом адміністрації школи (диктант)

РМ. Біографія, її основні реквізити.

Уживання мякого знака, апострофа.

РМ. Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації.

РМ. Створення діалогу відповідно до запропонованої ситуації.

Слово як предмет вивчення лексикології. Лексичне значення слова.

Групи слів за значенням і використанням.

Правопис відмінкових закінчень іменників, прикметників, числівників, займенників.

Дієслово і його особливі форми (дієприкметники і дієприслівники).

Правопис особових закінчень дієслів, прислівників.

Правопис складних слів.

Службові частини мови. Їх правопис.

Частка не з різними частинами мови.

РМ. Складання тез прочитаного публіцистичного твору.

Контрольна робота №8. Узагальнення й систематизація вивченого в 5-9 класах. Тест.

РМ. Діалог-дискусія. Аналіз контрольної роботи.

Словосполучення. Типи підрядного звязку. Узгодження, керування, прилягання.

Пунктуація в простому й складному реченнях (повторення).

Повторення та узагальнення вивченого за рік.


02.09


02.09
07.09

07.09
09.09
09.09

14.09
14.09
16.09

16.09
21.09
21.09
23.09
23.09
28.09
28.09

30.09

30.09

05.10

05.10
07.10
07.10

12.10
12.10

14.10
14.10

19.10
19.10
21.10

21.10
02.11
02.11

04.11
04.11
09.11
09.11
11.11
11.11
16.11
16.11
18.11
18.11

23.11
23.11


25.11

25.11

30.11

30.11
02.12

02.12

07.12
07.12
09.12


09.12

14.12
14.12
16.12
16.12
21.12
21.12

23.12

23.12

11.01
11.01
13.01

13.01

18.01
18.01
20.01
20.01

25.01
25.01

27.01

27.01

01.02
01.02
03.02

03.02

08.02


08.02
10.02
10.02
15.02
15.02

17.02

17.02
22.02
22.02


24.02

24.02
01.03
01.03
03.03
03.03
10.03
10.03

15.03
15.03

17.03

17.03

29.03

29.03

31.03
31.03

05.04

05.04
07.04
07.04
12.04

12.04

14.04
14.04

19.04
19.04

21.04

21.04

26.04
26.04
28.04

28.04

03.05
03.05
05.05
05.05

10.05
10.05
12.05

12.05

17.05

17.05

19.05
19.05
24.05

24.05
26.05
26.05
Семестр


ІІ

Дата проведення

ФОРМИ КОНТРОЛЮ
Перевірка мовної теми


4

27.01

22.02

14.04

19.05

ПИСЬМО:

Переказ

Твір1

101.02

07.04

ПРАВОПИС:

Диктант1


26.04

Аудіювання

Читання мовчки

1

1


27.01

22.02


МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Усний переказ

Усний твір

Читання вголос

Діалог


1

1

1

1


березень

лютий

березень

травеньПеревірка зошитів5
Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Наталія звольська
downloadcenter -> Перекази І легенди Звягельщини
downloadcenter -> Уроках читання. Презентація творчих знахідок учителів молодших класів. Тема уроку: Літературні казки про тварин. Іван Франко «Лисичка і Журавель»
downloadcenter -> Методичні рекомендації до проведення заходів оформлення експозицій книжково-журнальних виставок Тема бесіди для учнів старших класів
downloadcenter -> До Антології увійшли поетичні та прозові твори письменників міста Катеринослава – Січеслава – Дніпропетровська, написані для дітей І про дітей, для юнацтва І про юнацтво за період 1883-2012 рр
downloadcenter -> Сценарій за іншими джерелами Методичні рекомендації до проведення заходів


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

П/п Зміст уроку Дата iconУроку Зміст програмового матеріалу к-сть годин Дата При мітка
Поезія. Провідна роль поезії у 1920-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних...
П/п Зміст уроку Дата iconУроку Зміст навчального матеріалу Дата проведення
Українська література XX ст як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблем: митець І влада, свобода творчості....
П/п Зміст уроку Дата icon№ уроку Тема уроку Дата Примітка І семестр (48 годин)
Матеріал до уроку. «Літературне читання», «Зошит з літературного читання», с. 5–7
П/п Зміст уроку Дата iconУроку №12 Дата Клас 5
Тема уроку: Миколаїв в роки незалежності
П/п Зміст уроку Дата iconУроку № Група: Дата Курс навчання: Викладач: Афтеньєва Лілія Григорівна
Тема уроку: Т. Г. Шевченко та М. В. Лисенко корифеї української класики. Взаємозв’язок літератури та музичного мистецтва
П/п Зміст уроку Дата iconП\п дата зміст навчального матеріалу
Знає основні факти життя письменниці І сім`ї Косачів, з`ясовує, що сприяло літератур
П/п Зміст уроку Дата iconУрок №6 Дата Тема (семестру,) Палітра музичних образів Тема уроку Образ танцю. Тип уроку: комбінований Жанр урок композиція
Моріса Равеля та особливостями розвитку образу звучання симфонічної п'єси
П/п Зміст уроку Дата icon№ уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ
Нумерація трицифрових чисел. Місце числа в натуральному ряді. Порівняння чисел у межах 000. Розрядний склад числа. Задачі на дії,...
П/п Зміст уроку Дата icon№ уроку Дата Тема уроку Новий матеріал для засвоєння Практичні завдання Твори для вивчення
Теорія мистецтв для засвоєння: Етапи розвитку мистецтва, назви стилів мистецтва минулого
П/п Зміст уроку Дата iconУрок № Дата Тема уроку: Утвердження материнства та вічної жіночості у сонеті Івана Яковича Франка «Сікстинська мадонна» Мета уроку
Створення умов для формування розвитку уваги, уяви, розвитку логічних операцій (порівняння, узагальнення), розвитку фонематичного...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка