Практичне заняття №1 періодизація життєвого І творчого шляху планСкачати 104,64 Kb.
Дата конвертації28.07.2017
Розмір104,64 Kb.


Плани практичних занять

з курсу «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

(ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років XIX століття)
для студентів денної форми навчання спеціальності журналістики

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1ПЕРІОДИЗАЦІЯ ЖИТТЄВОГО І ТВОРЧОГО ШЛЯХУ

План

1.Дитинство та юність Т. Шевченка.

2.Рання творчість поета. „Кобзар” 1840 р., його епохальне значення для української літератури, аналіз збірки.

3.Творчість періоду „трьох літ”.

4.Творчість в період заслання.


ЛІТЕРАТУРА:
Спогади про Шевченка. — К.: Дніпро, 1982. — 547 с.

Неділько Г. Тарас Шевченко. Життя і творчість. — К.: Рад. школа, 1988. — 245 с.

Шевельов Ю.Критика поетичним словом / Сучасність. – 1989. – Ч.5. С.22-40.

Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. – К.: Обереги, 1994. – 453 с.

Чуб Д. Живий Шевченко: Біографічні та літературознавчі оповіді. – К.: Веселка, 1994. – 141 с,

Єнджевич Є. Українські ночі, або Родовід генія. – Львів: АДКф Атлас, 1997. – 446 с.

Маланюк Є. До справжнього Шевченка // Маланюк Є. Книга спостережень. – К.: Дніпро, 1997. – С. 138-150.

Білецький II. О. Апостол України: Життя і творчість Т. Г. Шевченка.– К.:Стилос, 1998. – 284 с.

Грабович Г. Шевченко, якого ми не знаємо (з проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції поета). — К.: Критика, 2000. — 317 с.

Нахлік Є. Міфотворець чи міфомедіум? // С і Ч. – 2002.– №3. – С.3-11.

Нога Г.Гумор у Шевченка. // С і Ч. – №3. – 2002. – С.19-21.

Дзюба І. Поет супроти імперії // С і Ч. – 2004. – №3. – С.3-15.

Дзюба І. Шевченко вчора, нині і завжди // Українська мова і літ. – 2004.– №1. – С.4-8.

Грязнова Н. „Кобзар” Т.Шевченка 1860р. Дещо з маловідомого та призабутого // Дивослово. – 2003. – №3.– С.66-69.

Бовсунівська Т. Смислотворча функція першого видання “Кобзаря” // Дивослово. – 2004. – №3. – С.8-13.

Лотоцький О. Видання повного „Кобзаря” // Дивослово.– 2002. – №2. – С. 10-13.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2

БАЛАДИ Т. ШЕВЧЕНКА 1837–1843 рр.

План

1.Балада як літературний жанр. Балада в українській літературі дошевченківського періоду.

2. „Причинна" Т. Шевченка і балада „Молодиця" Л. Боровиковського: спроба порівняльного аналізу. Художньо-естетичний зміст.

3.Продовження розробки мотивів розлуки і смерті дівчини в баладі „Тополя”. Розкриття соціальної нерівності у творі. Обрамлення сюжету картинами природи. І. франко про баладу. Порівняльний аналіз балади „Тополя” і балади А. Міцкевича „Утеча”.

4.Балада „Утоплена”: сюжет, спільні мотиви з оповіданням М. Гоголя „Майська ніч, або утоплена”.

ЗАВДАННЯ: Вивчити напам'ять уривок на вибір балади „Причин­на".

Законспектувати: Франко І. „Тополя" Т. ШевченкаЛІТЕРАТУРА:

Комаринець Т. Т. Шевченко і народна творчість. — К.: Держлітвидав України, 1963. — С 18-40.

Нудьга Г. Розвиток жанру балади в українській поезії // Українська балада.– К.: Дніпро, 1970. – С. 102-139.

Плющ Л. „Причинна” і деякі проблеми філософії Шевченка // Сучасність. – 1979. – №3. – С. 57-106.

Шубравський В. Є. Балади Т. Шевченка // УМЛШ. – 1980. – № 3. – С 3-14.

Франко І. Із секретів поетичної творчості // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. –

К.: Наук, думка, 1980. – Т. 31. – С. 45-88.

Франко І. „Тополя" Т. Шевченка // Франко І. Зібр.творів: У 50 т. — К.: Наук, думка, 1980. — Т. 28. — С. 73-88.

Розумний Я. Повернення символу: Шевченкова Катерина в сучасній українській романтичній літературі // Сучасність. – 1986. – Ч.3. – С.9-22.

Івакін Ю. Коментар до „Кобзаря" Шевченка. Поезії до заслання. – К.: Наук, думка, 1994. – С. 11-17.

Задорожна Л. М. Символіка „Причинної” Тараса Шевченка // Українська мова та література. – 1997. – Ч. 19.

Пахаренко В. Незбагнений апостол. – 2-е вид., допов. – Черкаси: Брама ІСУЕГ, 1999. – 296 с.

Половина О. Конфлікт у баладі і світогляд поета (Шевченка Т. Г.) // Слово і час. – 1999. – № 6. – С. 63-66.

Кравченко В. Образна символіки у баладах Тараса Шевченка // Дивослово. – 2001.– №7.– С. 5-7.

Нахлік Є. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. - Львів, 2003.– 368с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3


РАННІЙ ШЕВЧЕНКО ЯК ПОЕТ-РОМАНТИК

План

1. Романтична концепція митця у творах Т. Шевченка „Думи мої, думи мої”, „Перебендя”, „До Основ'яненка”, їх жанрова своєрідність.

2.Рання історична морфологізація як вираження національної туги за героїчним минулим (поеми „Тарасова ніч”, „Іван Підкова”, „Гамалія”), їх герої, образ України, естетична роль антитези, романтичних пейзажів, багатство ритміки.

3.Джерела, сюжет і композиція романтичної героїко-історичної поеми „Гайдамаки”:

а) романтична гіперболізація характерів;

б) образ Гонти як трагедійний образ ідеального героя-патріота;

в) поетика твору.

4.Естетична природа романтизму Шевченка.ЗАВДАННЯ: Виписати та повторити значення літературознавчих термінів: поема, елегія, медитація, метафора, гіпербола, антитеза, ритміка..

Вивчити напам'ять один із уривків поеми Т. Шевченка („Гомоніла Україна...”).ЛІТЕРАТУРА:

Шевченко Т. Г. Повне зібр. творів: У 12 т. /За ред, Є. П, Кирилюка. — К.: Наук, думка, 1989. — Т. 1. — Поезії 1837-1847 рр. — 52Н с.

Зеров М. Українське письменство 19 ст. // Зеров М. Твори у 2 т. — К.: Дніпро, 1990. — Т. 2. — С. 145-184.

Коцюбинська М. Етюди про поетику Шевченка. Літературно-критичний нарис. — К.: Рад. письм., 1990. — 372 с.

Історія української літератури (Перші десятиріччя 19 п.)За ред. П. П. Хропка. — К.: Либідь, 1992. — С. 282-304.

Бойко Ю. Творчість Тараса Шевченка на тлі західноєвропейської літератури // Бойко Ю. Вибрані праці. — К., 1992. — С. 11-74.

Грабович Г. Поет як міфотворець: Семантика символів у творчості Тараса Шевченка. — 2-е випр. й авториз. вид. — К., 1998. — 208 с.

Єфремов С. Історія українського письменства. — К.: Феміна, 1995. —С.358-384.

Історія української літератури XIX століття: У 3 кн.: Навч. посібник/За ред. М.Т. Яценка. — К.: Либідь, 1996. — Кн. 2. — С. 97-143.

Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. — К.: Абрись, 1997. — 144 с.

Слоньовська О. Історична концепція „Гайдамаків” Тараса Шевченка // Дивослово— 1997. — № 12. — С. 26-30.
Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо // Сучасність. — 1992. — № 11. — 100-113.

Нахлік Є. К. Із спостережень над поемою „Гайдамаки” // СІЧ. — 1998. -

№6 — С. 36-40.

Петров В. Естетична доктрина Шевченка // С і Ч. – №10. – 2002. – С.37-41.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4


ЛІРИКА Т. ШЕВЧЕНКА ПЕРІОДУ „ТРЬОХ ЛІТ”

План

1. Загальна характеристика життя і діяльності Т. Шевченка періоду „трьох літ”. Збірка „Три літа” як ідейно-тематичний цикл. Нові риси в ліриці періоду „трьох літ” у порівнянні з попередньою лірикою.

2. Ідейно-художній аналіз ліричних творів на історичні теми: структура, символіка образів, тропи. Вияв у поезії „Розрита могила” протесту проти соціального і національного гноблення. Оцінка Б.Хмельницького.

3. Поезія „Чигирине, Чигирине” як зразок громадянської лірики: жанр, композиція твору, розгортання сюжету, особливості віршування.

4.Виступ Т. Шевченка проти фальсифікації минулого України в поезії „Холодний яр”.

5.Болючі пошуки істини у „Псалмах Давидових”. Мотиви „богоборства Ізраїлевого типу” у Псалмі 43.

ЗАВДАННЯ: Вивчити напам'ять уривок із поеми „Розрита могила”.

ЛІТЕРАТУРА:

Рудницький Л. „А до того я не знаю Бога” // Сучасність. — 1989. — Ч. 5. — С. 41-51.

Зеров М. Шевченкова творчість: „Три літа” // Зеров М. Твори. У 2 т. — К.: Дніпро, 1990. – Т.1. – С.164-170.

Чумата Н. Вірш Шевченка „Розрита могила” // Слово і час. — 1991. — № 3. – С.49-54.

Пахаренко В. Незбагнений апостол: Світобачення Шевченка. — 2-е вид., допов. — Черкаси: Брама ІСУЕГ, 1994. — 296 с.

Історія української літератури XIX століття: У 3 кн.: Навч. посібник/За ред. М. Т. Яценка. — К.: Либідь, 1996. — Кн. 2. — С. 97-144.

Сверстюк Є. Бог у шевченковому житті і слові // Сверстюк Є. Шевченко і час. — К.: Воскресіння, 1996. — 159 с.

Павлюк М. М. Інтерпретація Псалтиря в поезії Т. Шевченка // Українська література в системі літератур Європи і Америки (19—20 ст.). — К.: Заповіт, 1997. — С. 63-94.

Євшан М. Релігія Шевченка // Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика. — К.: Основи, 1998. — С. 25-30.

Клочек Г. За Шевченковим святим законом: (Про „Холодний яри Т. Шевченка) // Урок української. - 1999. - № 2 3. — С. 35-41.

Шевчук В. „Святий Чигирин”: бачення української історії в поезії Тараса Шевченка // Українська мова та література. — 2000. — трав. — Ч. 18-20.

Ткаченко О. Шевченкові елегії часів неволі // С і Ч. – №3. – 2002. – С.10-18.

Нахлік Є. Ісус Христос у літ. творчості Т. Шевченка. // Укр..мова і літ. – 2004. – №1. – С.100-110.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №5


НАРОДНІ ОПОВІДАННЯ” МАРКА ВОВЧКА

План

  1. Проблематика та художній конфлікт „Народних оповідань”. Жанрова своєрідність, форма викладу, особливості мови.

  2. Антикріпосницьке спрямування оповідань „Козачка”, „Горпина”, „Ледащиця”, „Два сини”.

  3. „Народні оповідання” в оцінці демократичної критики.

  4. Місце „Народних оповідань” в історії літератури.


ЗАВДАННЯ: Законспектувати: Денисюк І. О. Розвиток української малої прози XIX - поч. XX ст. — К.: Вища школа, 1981. — С. 32-42.

ЛІТЕРАТУРА:

Засенко О. Марко Вовчок: Життя, творчість, місце в історії літератури, — К., 1964. - 653 с.

Крутікова Н. Сторінки творчого життя: Марко Вовчок у житті і праці. Дніпро, 1964. - 389с.

Хоменко Б.В. Народні джерела творчості Марка Вовчка. — К.: Вища школа, 1977. – 175с.

Незвідський А. Марко Вовчок: Семінарій. - К.: Вища школа, 1981. — 168с.

Грицай М. Марко Вовчок. Творчий шлях. — К.: Вища школа, 1983 — 198с.

Грицай М. Осо6ливості втілення художнього конфлікту в оповіданнях Марка Вовчка //Марко Вовчок: Статті і дослідження. — К., 1985. — С. 22-46.

Єфремов С. Марко Вовчок: Школа Марка Вовчка // Єфремов С. Історія українського письменства — К.: Феміна, 1995. — С. 385-429.

Лобач - Жученко Б. Літопис життя і творчості Марка Вовчка. — К.: Дніпро, 1983. – 464с.

Нахлік Є.К. Романтичні оповідання Марка Вовчка // Марко Вовчок. Статті і дослідження. - К.,1985. - С. 46-70.

Гончар О. І. Марко Вовчок//Історія української літератури XIX ст./За ред. М Т. Яценка. - - К : Либідь, 1996. — Кн. 2. — С. 209-235.

Дацюк О. Дві біографії однієї письменниці: Марко Вовчок у художній літературі // Слово і час. — 1998. — № 6. — С. 11-45.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №6

ЧОРНА РАДА”П. КУЛІША ЯК ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ РОМАНПлан

1. Суспільно-політичні та літературно-естетичні погляди П. Куліша.

2. Історія написання і видання роману.

3. Проблематика твору, система образів.

4. Вплив суперечностей у поглядах П. Куліша на характер зобра­ження станів українського суспільства XVII ст., та їх ролі в історичному розвитку України.

5. Місце роману в спадщині письменника і в літературному процесі. ЗАВДАННЯ: Законспектувати статтю Т. Бовсунівської „Тема

мовчазного пророка в українському романтизмі: Шевченко, Куліш”// Дивослово. — 1997. — № 3. — С. 3-8.

ЛІТЕРАТУРА:

Нахлік Є. К. Українська романтична проза 20—60-х рр. XIX ст. — К.: Наук, думка, 1988. — С. 93-137.

Нахлік Є. К. Апокаліпсис Пантелеймона Куліша // Вітчизна. — 1990. — № 10. — С. 168-174.

Багрій Р. „Чорна рада” дотримання моделі Вальтера Скотта і відхилення від неї // Багрій Р. Шлях сера Вальтера Скотта на Україну. — Пер. з англ. — К.: Ред. журн. „Всесвіт”, 1993. –С. 49-257.

Слоньовська О. В. „Гетьмани, гетьмани, якби-то ви встали...”: Аналіз роману Пантелеймона Куліша „Чорна рада”//Дивослово. – 1994. – №12. – С. – 11-16.

Нахлік Є. К. Пантелеймон Куліш // Історія української літератури XIX століття: У 3 кн.: Навч. посібник /За ред. М.Т. Яценка. – К.: Либідь, 1996. – Кн. 2. – С. 272-318.

Резонанс ідей Пантелеймона Куліша у наші дні // Молода нація. – К.: Смолоскип, 1996. – С. 53-151.

Куліш П. Твори: В 2-х т. – К.: Дніпро, 1989. – Т. 2: Чорна Рада: Хроніка 1663 року. Оповідання: Драматичні твори. Статті та рецензії.– 1989. – 586 с.Грегуль Галина. Панько Куліш: образ кохання або фастівські романи Куліша // С і Ч. – №6. – 2004. – С.25-33.

Джованна С’єдіна. „Чорна рада” П.Куліша. Укр. та російські версії: відмінності й подібності. // С і Ч. – №7. – 2004. – С.3-12.Івашків Василь.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОЗИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 40—60-х рр. XIX ст.

План

1. Розробка художньої концепції пристрасті-кохання у новелістиці Ю.Федьковича („Люба-згуба”, „Серце не навчити”). Моральний ідеал письменника („Сафат Зінич”, „Тальянка”). Тематика жовнірського життя у творчості („Три як рідні брати”, „Штефан Славич”).

2. Жанрова своєрідність оповідань Олекси Стороженка („Закоханий чорт”, „Матусине благословення”, „Вуси”, „Голка” та ці.);

3. Романтична повість Олекси Стороженка „Марко Проклятий” як поєднання національної фольклорної традиції та традицій західно­європейського готичного роману.

4. Соціально-психологічний роман А. Свидницького „Люборацькі”: проблематика, система образів, композиція твору, місце в літературному процесі. Розвиток жанру роману в українській прозі 40-60-х років.

ЛІТЕРАТУРА:

Сиваченко М. Є. Анатолій Свидницький і зародження соціального роману в українській літературі. — К.: Вища школа. 1962. — 414 с.

Міщук Р. С. Українська оповідна проза 50-60-х років XIX ст. — К.: Наук. думка, 1978. — 255 с.

Денисюк І. О. Розвиток української малої прози XIX — поч. XX ст. — К.: Вища школа, 1981. — С 31-42.

Нахлік Є. К. Самобутнє явище романтичної Прози: До 150-річчя з дня народження Ю. Федьковича // УМЛ1І1. — 1984. — № 8. — С. 12-18.

Федькович Ю.Прозові твори. К.: Наук. думка, 1985. – С.242–340.

Шалата М. Й Юрій Федькович: Життєвий і творчий шлях — К.: Дніпро. 1984. — 239 с.

Гуць Г.Є. Юрій Федькович і західноєвропейська література. — К.: Вища школа, 1985. — 207 с.

Свидницький А. Люборацькі. — К.: Наук, думка, 1985. — С. 27-211.

Жук Н. Й. Анатолій Свидницький. Літературний портрет. — К.: Дніпро, 1987. — 150 с.

Нахлік Є. К. Амбівалентне трактування пристрасті: Новелістика Ю.Федьковича // Нахлік Є. К. Українська романтична проза 20-60-х років XIX ст. — К.: Наук, думка, 1988. — С. 253-278.

Хропко П. П. Олекса Стороженко і його літературна спадщина // Стороженко О. Марко Проклятий. Повість. Оповідання. — К., 1989. — С. 5-20.Бондар М. Юрій Федькович // Історія української літератури XIX ст.: У 3 кн. - К.: Либідь, 1995. – Кн. 2. — С. 319-350.

Гальчук О. Героїчна людина чи людяний герой? (Трансформація агіографічних мотивів у західноєвропейській та українській прозі 18-19 ст ) // Київська Старовина.– 2004. – №3. – С.92-96.
Каталог: depart
depart -> О. Д. Шуляр Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки
depart -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин
depart -> Р. В. Дудик Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки
depart -> Анотації навчальних дисциплін відповідних напрямів підготовки (назва дисципліни, статус, рік/семестр, мета, завдання, зміст дисципліни, викладацький склад, тривалість, оцінювання). Методологічні та теоретичні проблеми психології викладач
depart -> Ірина барган повернись у реальність
depart -> European credit transfer system ects – інформаційний пакет
depart -> “хіх – хх” ббк 63. 3(4Укр)52 Любов Сливка епістолярна спадщина та мемуари
depart -> Ббк 3. Ганна Скорейко, Ірина Яворська


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Практичне заняття №1 періодизація життєвого І творчого шляху план icon«Світова література» Синельниківський район Головіна Неля Григорівна, вчитель світової літератури «Вивчення життєвого і творчого шляху М. Булгакова засобами інноваційних технологій»
«Вивчення життєвого і творчого шляху М. Булгакова засобами інноваційних технологій»
Практичне заняття №1 періодизація життєвого І творчого шляху план iconКонспект заняття «Подорож літературною картою Козівщини»
Краєзнавчо-народознавча та пошуково-дослідницька робота по вивченню творчого доробку та життєвого шляху нашого земляка Тимотея Бордуляка...
Практичне заняття №1 періодизація життєвого І творчого шляху план iconУкраїнська література 11 клас Урок №33 Тема уроку. Еміграційна література (огляд). Євген Маланюк. Огляд життєвого й творчого шляху письменника. «Під чужим небом»
Тема уроку. Еміграційна література (огляд). Євген Маланюк. Огляд життєвого й творчого шляху письменника. «Під чужим небом», «Стилет...
Практичне заняття №1 періодизація життєвого І творчого шляху план iconКонтроль знань. Тематична контрольна робота
Методичний посібник «Інноваційний підхід до вивчення життєвого І творчого шляху Тараса Григоровича Шевченка в 9 класі»
Практичне заняття №1 періодизація життєвого І творчого шляху план iconЛекція Життєвий шлях особистості. Поняття життєвого шляху особистості Події як вузловий момент життєвого шляху
Анциферова Л. И. Особистість у важких життєвих умовах: переосмислення, перетворення ситуацій І психологічний захист. – Психологічний...
Практичне заняття №1 періодизація життєвого І творчого шляху план iconТема. Михайло Коцюбинський
Мета: ознайомити учнів з основними фактами життєвого І творчого шляху письменника, його світоглядом; підготувати старшокласників...
Практичне заняття №1 періодизація життєвого І творчого шляху план iconВолодимир Пахомов Творча спадщина
Монографію присвячено дослідженню життєвого І творчого шляху Ольги Василівни Дучимінської (1883-1988) – української письменниці,...
Практичне заняття №1 періодизація життєвого І творчого шляху план iconОльга Кобилянська. Життя І творчість письменниці
Мета: ознайомити учнів із особливостями життєвого та творчого шляху Ольги Кобилянської, з’ясувати роль письменниці в розвитку української...
Практичне заняття №1 періодизація життєвого І творчого шляху план iconУроку з української літератури на тему: Павло Тичина. Огляд життєвого і творчого шляху
Організаційна частина. Оголошення теми та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів
Практичне заняття №1 періодизація життєвого І творчого шляху план icon«А літа стрілою пролітають, забирають все добре з собою»
Мета: поглибити знання з біографії письменника, з’ясувати основні віхи його життєвого І творчого шляху, розширити культурний кругозір,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка