Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав


Розділ 8 Додаткові випадки видачі сертифікатаСторінка2/4
Дата конвертації04.02.2018
Розмір0,96 Mb.
ТипПравила
1   2   3   4

Розділ 8

Додаткові випадки видачі сертифіката

8.1. Сертифікат форми СТ-1 може бути виданий після вивезення товару на підставі письмового звернення заявника (декларанта). При цьому заявник (декларант) додатково надає до вповноваженого органу митну декларацію з відповідною позначкою митного органу, що підтверджує фактичне ввезення товару 2. У цьому разі в графі 5 сертифіката зазначається: "Видано згодом".

____________

2 При цьому позначка митного органу повинна бути датована більш раннім числом, ніж дата видачі сертифіката.

8.2. У разі втрати або пошкодження сертифіката форми СТ-1 видається його дублікат. Під час видачі дубліката в графі 12 "Засвідчення" зазначається дата видачі дубліката, а в графі 5 "Для службових позначок" зазначається слово "Дублікат", номер та дата втраченого або пошкодженого оригіналу сертифіката форми СТ-1. Дублікат сертифіката набирає чинності з дати видачі оригіналу. Строк застосування дубліката сертифіката для цілей надання режиму вільної торгівлі не може перевищувати 12 місяців з дати видачі оригіналу сертифіката.

8.3. Замість анульованого з яких-небудь причин сертифіката форми СТ-1 або в разі необхідності переоформлення раніше виданого сертифіката на підставі письмового обґрунтування заявника (декларанта) може бути видано новий сертифікат форми СТ-1. При цьому в графі 5 робиться запис: "Видано замість сертифіката форми СТ-1" із зазначенням номера й дати анульованого (переоформленого) сертифіката. Сертифікату, виданому замість іншого сертифіката форми СТ-1, присвоюється новий реєстраційний номер.

8.4. У разі реекспорту товарів у рамках держав - учасниць Угоди, які не були піддані обробці (переробці), за винятком операцій із забезпечення схоронності товару та його упаковки, а також підготовці до продажу і транспортування, можлива видача сертифікатів форми СТ-1, що замінюють.

Видача одного або кількох сертифікатів форми СТ-1, що замінюють, можлива також у разі ввезення товарів на територію держави - учасниці Угоди з розміщенням їх під митний контроль і подальшим випуском у вільний обіг партії або її частини в країні ввезення.

Сертифікати, що замінюють, видаються вповноваженим органом (організацією) країни ввезення на підставі сертифіката (сертифікатів) форми СТ-1 країни вивезення.

При цьому в графі 5 сертифіката, що замінює, робиться запис: "Сертифікат видано на підставі сертифіката форми СТ-1" (із зазначенням реєстраційного номера, дати та вповноваженого органу, який видав сертифікат), а в графі 9 сертифіката СТ-1, що замінює, зазначається той самий критерій походження, що й у сертифікаті форми СТ-1, на підставі якого він видається.

У разі якщо сертифікат, що замінює, видається на підставі сертифіката форми СТ-1, оформленого на бланку старого зразка без зазначення критерію походження, у графі 9 ставиться прочерк.

8.5. У разі вивезення товару на виставки (ярмарки), що проводяться в державах - учасницях Угоди, допускається видача сертифіката форми СТ-1. При цьому в графі 2 сертифіката зазначається особа, відповідальна за організацію виставки (ярмарку), або та, що діє за її дорученням, а в графі 5 - найменування виставки (ярмарку). Для цих товарів режим вільної торгівлі надається після укладення договору про їхню реалізацію або передачі між резидентами держав - учасниць Угоди відповідно до положень пункту 5.1 цих Правил, якщо національне законодавство держав - учасниць Угоди не передбачає іншого.

8.6. Під час переміщення товарів з території однієї держави - учасниці Угоди на територію іншої держави - учасниці Угоди для цілей їхньої подальшої реалізації можлива видача сертифіката форми СТ-1, у якому як вантажоодержувач (імпортер) (графа 2 сертифіката) зазначається вантажовідправник, що вивозить товари. При цьому в графі 2 сертифіката додатково робиться запис: "Для подальшої реалізації". Для цих товарів режим вільної торгівлі надається після укладення договору про їхню реалізацію між резидентами держав - учасниць Угоди відповідно до положень пункту 5.1 цих Правил, якщо національне законодавство держав - учасниць Угоди не передбачає іншого.

8.7. Під час переміщення товарів у рамках держав - учасниць Угоди, виготовлених на їхніх територіях і ввезених (розміщених) на митні території держав - учасниць Угоди до набрання чинності Правилами визначення країни походження товарів від 24 вересня 1993 року, можлива видача сертифіката форми СТ-1 з унесенням до графи 5 запису: "Товар виготовлено у... (зазначається сучасна назва країни, найменування виробника та рік виготовлення)". При цьому в графі 9 сертифіката ставиться прочерк, а в графі 13 зазначається сучасна назва країни, на території якої було вироблено товар. Видача сертифіката можлива в будь-якій з держав - учасниць Угоди за умови надання підтверджувальних документів про виробника товару (його назва, адреса, а також рік виготовлення товару).

Розділ 9

Підстави для невизнання сертифіката форми СТ-1

9.1. Сертифікат може бути не визнаний митними органами країни ввезення для цілей надання товарам режиму вільної торгівлі в разі, якщо:

у наданому документі є підчистки, помарки або не засвідчені відповідно до цих Правил виправлення або відсутні необхідні підписи та (або) печатки;

проставлені в сертифікаті відбитки печаток та (або) підписи осіб, а також зазначені адреси органів, уповноважених засвідчувати й видавати сертифікати форми СТ-1, не відповідають інформації, наявній у митної служби країни ввезення;

відомості, зазначені в сертифікаті, не відповідають декларованим або не дозволяють провести однозначної ідентифікації товару стосовно декларованого;

бланк наданого сертифіката не відповідає зразкам бланків, наявним у митної служби країни ввезення;

у наданому сертифікаті підпис особи, уповноваженої засвідчувати сертифікати, виконано у вигляді факсиміле;

товар, зазначений у сертифікаті, не відповідає умовам, передбаченим пунктом 5.1 цих Правил;

товар, зазначений у сертифікаті, підпадає під випадок, передбачений пунктом 5.2 цих Правил.

9.2. Сертифікат форми СТ-1, не визнаний митними органами країни ввезення, може бути згодом визнаний ними на підставі відповідного листа вповноваженого органу, що видав сертифікат форми СТ-1, з уточненням відомостей, зазначених у сертифікаті.

У разі необхідності замість сертифіката, не визнаного митними органами країни ввезення, може бути виданий новий сертифікат у порядку, установленому цими Правилами.

9.3. Сертифікат може бути не визнаний дійсним митними органами країни ввезення в разі, якщо:

протягом сумарного строку 6 місяців (3 місяці з дати первинного запиту й 3 місяці з дати повторного запиту) митними органами країни ввезення не отримана відповідь стосовно запитуваного сертифіката від компетентних органів країни вивезення або країни походження товару;

у митних органів країни ввезення є підтверджені відомості від компетентних органів країни вивезення про те, що сертифікат не видавався (фальсифікований) або виданий на підставі недійсних документів та (або) недостовірних відомостей;

за результатами досліджень, здійснених митними органами країни ввезення, і на основі інформації, отриманої за запитами, надісланими до компетентних органів країни вивезення або країни походження товару, митними органами країни ввезення виявлено, що сертифікат форми СТ-1 видано з порушеннями вимог, установлених цими Правилами.

Розділ 10

Прикінцеві положення

10.1. Ненадання правильно оформленого сертифіката походження товару чи відомостей про походження товару не є підставою для затримання товару митними органами, за винятком випадків, передбачених національним законодавством держав - учасниць Угоди.

10.2. Митним органом держави - учасниці Угоди може бути відмовлено в пропуску товару лише за наявності достатніх підстав уважати, що товар походить з країни, товари якої не підлягають пропуску до країни ввезення відповідно до міжнародних договорів, які є чинними для цієї держави, або її національного законодавства.

 


Додаток 1

до Правил визначення країни походження товарів Каталог: data -> files
files -> Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008
files -> Академіка Степана Дем’янчука
files -> Книга-ювіляр Всеволод Нестайко. «Незнайомець з тринадцятої квартири»
files -> Конкурс проектів для нуо від Посольства Чеської Республіки в Києві
files -> Збірник сценаріїв тематичних культурно-мистецьких заходів, присвячених 200-річчю від дня народження
files -> Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека пропонує книги
files -> Відзначаємо ювілей книги у бібліотеці
files -> Книга ювіляр Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра»
files -> Рекламна діяльність рівненської державної обласної бібліотеки: історичний аспект
files -> Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека пропонує книги


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав iconУрок з теми «електромагнітне поле»
Ампера, сили Лоренца та правила визначення напрямків їхньої дії, закона електромагнітної індукції; закріпити магнітні властивості...
Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав icon1. соціологія наука про суспільство завдання 1
У таблиці поміщені ключові поняття та їхні визначення. Установіть, якому поняттю ліворуч відповідає наведене праворуч визначення,...
Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав iconПравила спілкування з книжкою. Гігієна читання. Правила користування книгою. Читання, яке не вадить здоров’ю
Подорож по бібліотеці. Бібліотекар. Читач. Бібліотека домашня та шкільна. Книжкові виставки, стелажі. Самостійний вибір книг
Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав iconРозділ країни пострадянського простору
Країни Балтії
Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав iconЛьвів Видавництво «Свічадо» 2009 Титул оригіналу: Thomas Merton. New Seeds of Contemplation
Перекладено І видано відповідно до угоди з New Directions Publishing Corporation, New York
Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав iconТема 3 Cвітовий ринок товарів І послуг
Реалізація всіх форм світогосподарських зв’язків вивозу капіталу, виробничої кооперації, науково-технічного співробітництва
Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав iconНатхнення вивчати твори латиноамериканських письменників в Україні можна пов’язати із зацікавленістю не тільки до країни "пристрастей", а також до країни, яка перша визнала українську незалежність у світі

Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав iconФонетика ( від грецького phonetikos – звуковий) — це розділ мовознавства, що вивчає звуковий склад мови та різноманітні звукові зміни, які відбуваються в мовленнєвому потоці
Сьогодні ми розпочинаємо вивчати правила української мови. Але на сторінки «Веселих картинок» можуть потрапити тільки сміх І дива....
Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав iconВизначення вологості повітря за заданими показниками Мета: пригадати визначення понять «абсолютна вологість повітря»
Мета: пригадати визначення понять «абсолютна вологість повітря», «відносна вологість повітря», «насичене повітря», «точка роси»;...
Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав iconСпівтворчість вчителя та учнів на уроках світової літератури через активізацію їх пізнавальних
Професійна компетенція є вирішальною передумовою виробництва високоякісних товарів І надання населенню сучасних послуг. Високий рівень...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка