Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав


ПЕРЕЛІК умов, виробничих і технологічних операцій, під час виконання яких товар уважається таким, що походить з тієї країни, у якій вони мали місцеСторінка3/4
Дата конвертації04.02.2018
Розмір0,96 Mb.
ТипПравила
1   2   3   4

ПЕРЕЛІК

умов, виробничих і технологічних операцій, під час виконання яких товар уважається таким, що походить з тієї країни, у якій вони мали місце 3

____________3 Примітки 1, 2 застосовуються лише стосовно товарів, які включено до Переліку.

Примітка 1

1.1. У перших двох графах цього Переліку зазначаються дані про продукт, отриманий в результаті обробки (переробки) матеріалів. У графі першій Переліку наводиться код продукту за ТН ЗЕД, у другій - опис продукту відповідно до коду, зазначеного в графі першій. Для кожного конкретного продукту, описаного в перших двох графах, умови, виробничі або технологічні операції, що визначають його походження (далі - умови й операції), зазначено в графі третій.

Товари в цьому Переліку визначаються виключно кодом товару за ТН ЗЕД; найменування товару наведено тільки для зручності користування.

У разі якщо кодові товару за ТН ЗЕД передує прийменник "із", це свідчить про те, що умови й операції в графі третій застосовуються лише до товарів, які класифікуються в цій товарній позиції та зазначені в графі другій. У цьому разі слід керуватися також найменуванням товару.

1.2. У разі якщо в графі першій наводяться номери кількох товарних позицій або номер групи й одночасно із цим у графі другій є узагальнений опис продуктів, то відповідні умови й операції, зазначені в графі третій, застосовуються до всіх продуктів, що класифікуються відповідно до ТН ЗЕД у товарних позиціях, зазначених у графі першій, або до будь-якої з товарних позицій, зазначених у графі першій.

1.3. У разі якщо стосовно частини товарів, що класифікуються в одній і тій самій товарній позиції, застосовуються одні умови й операції, а стосовно іншої (інших) частини (частин) застосовуються інші умови й операції, то в графі другій є відповідна кількість абзаців, у яких наводиться конкретний опис товарів, і відповідно в графі третій зазначаються умови й операції, що стосуються товарів, опис яких наведено в тому чи тому абзаці графи другої.Примітка 2

2.1. Умови й операції, зазначені в графі третій цього Переліку, повинні здійснюватися лише стосовно використовуваних для виготовлення продукту матеріалів іноземного походження. Обмеження, визначені умовами й операціями в графі третій, також поширюються лише стосовно використовуваних для виготовлення продукту матеріалів іноземного походження.

2.2. У разі якщо умовами й операціями встановлено, що у виробництві продукту можуть бути використані матеріали будь-яких товарних позицій, це означає, що матеріали, які класифікуються в тій самій товарній позиції, що й продукт, також можуть бути використані за умови дотримання особливих обмежень, які можуть бути визначені умовами й операціями.

2.3. У разі якщо продукт, виготовлений з матеріалів іноземного походження, набуває статусу такого, що походить з держави - учасниці Угоди, де здійснюється його переробка на підставі зміни товарної позиції або на підставі особливої умови, що стосується його, або операції відповідно до Переліку, і потім використовується як матеріал для виробництва іншого продукту, то умови й операції, що застосовуються до продукту, під час виготовлення якого він використовується, до нього не застосовуються.

2.4. Продукт, що складається з групи елементів чи зібраний з ряду частин і класифікується відповідно до правил класифікації товарів за ТН ЗЕД як єдиний товар, повинен розглядатись як такий, що відповідає умовам й операціям, якщо всі його складові відповідають таким умовам й операціям.

Якщо частина складових цього продукту відповідає, а частина не відповідає умовам й операціям або має товарну позицію, однакову з кінцевим продуктом, то цей продукт уважатиметься таким, що відповідає умовам й операціям у разі, якщо вартість складових, які не відповідають умовам й операціям або з товарною позицією, однаковою з кінцевим продуктом, не перевищує 15 % ціни франко-заводу кінцевого продукту.

Це правило може застосовуватись у всіх випадках, за винятком тих товарів, для яких у цьому Переліку зазначено іншу умову.

2.5. Умови й операції, наведені в графі третій цього Переліку, установлюють мінімальний обсяг виконання виробничих або технологічних операцій. Виконання встановлених виробничих або технологічних операцій у меншому обсязі не визначає походження продукту.

2.6. У разі якщо умовами й операціями, які наведено в цьому Переліку, установлено, що продукт може бути виготовлений з більш ніж одного матеріалу, це означає, що може бути використаний один матеріал чи більше. При цьому не обов'язково, щоб використовувалися всі матеріали.

Однак, якщо в рамках однієї умови чи операції є яке-небудь обмеження, установлене стосовно одного матеріалу, й одночасно із цим є інші обмеження, установлені стосовно інших матеріалів, то ці обмеження застосовуються лише стосовно тих матеріалів, які реально були використані під час виготовлення продукту.2.7. У разі якщо умовами й операціями, наведеними в списку, установлено, що продукт повинен бути виготовлений з певного матеріалу, це означає, що ця умова не є перешкодою для використання інших матеріалів, які завдяки своїй природі не зможуть порушити положень цієї умови чи операції. (Наприклад: якщо умовами й операціями особливо обумовлюється використання хлібних злаків чи їхніх похідних, це не перешкоджає використанню мінеральних солей, хімічних та інших добавок, які не виробляються з хлібних злаків.)

Код ТН ЗЕД 

Найменування товару 

Умови, виробничі й технологічні операції, необхідні для надання товару статусу походження під час використання у виробництві товару третіх країн 0201 

М'ясо великої рогатої худоби, свіже або охолоджене 

Виготовлення з товарів групи 01 

0202 

М'ясо великої рогатої худоби, заморожене 

Виготовлення з товарів групи 01 

0206 

Харчові субпродукти великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней, ослів, мулів або лошаків, свіжі, охолоджені або заморожені 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, крім позиції 0206 і кістяків позицій 0201 - 0205 00 

0207 

М'ясо й харчові субпродукти свійської птиці, зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, охолоджені або заморожені 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, крім 0207 

0209 

Свинячий жир, відокремлений від пісного м'яса, і жир свійської птиці, не витоплені або не добуті в інший спосіб, свіжі, охолоджені, заморожені, солоні, у розсолі, сушені або копчені 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій під час виконання технологічних операцій, за винятком операцій із соління, обробки коптильною рідиною, нарізання, змішування зі спеціями (прянощами) та (або) рослинними білками 

0210 

М'ясо та харчові м'ясні субпродукти, солоні, у розсолі, сушені або копчені; харчова мука тонкого та грубого помелу з м'яса або м'ясних субпродуктів 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, крім м'яса та харчових м'ясних субпродуктів позицій 0201 - 0206 і 0208 або печінки птахів позиції 0207 під час виконання технологічних операцій, за винятком операцій з обвалювання, жилування, нарізання, змішування зі спеціями (прянощами) та (або) рослинними білками та (або) сіллю, соління м'яса методом шприцювання, з розбирання необваленого м'яса на частини, виготовлення м'яса свійської птиці механічного обвалювання, а також обробки коптильною рідиною 

0402 

Молоко й вершки, згущені або з додаванням цукру чи інших підсолоджувальних речовин 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 40 % ціни кінцевої продукції 

0408 

Яйця птиці без шкаралупи та яєчні жовтки, свіжі, сушені, зварені на парі або в киплячій воді, формовані, заморожені або консервовані в інший спосіб, з додаванням чи без додавання цукру або інших підсолоджувальних речовин 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, за винятком яєць птиці позиції 0407 00 

0506 

Кістки та роговий стрижень, необроблені, знежирені, піддані первинній обробці (без надання форми), оброблені кислотою або дежелатинизовані; порошок і відходи цих продуктів 

Виготовлення, під час якого використовуються матеріали групи 02 

0710 40 000 

Цукрова кукурудза (сира або зварена у воді або на парі), заморожена 

Виготовлення із цукрової кукурудзи, свіжої або охолодженої 

0711 90 300 

Кукурудза цукрова консервована для короткочасного зберігання, але в такому вигляді непридатна для безпосереднього споживання в їжу 

Виготовлення із цукрової кукурудзи, свіжої або охолодженої 

з 0901 

Кава смажена з кофеїном чи без кофеїну; замінники кави, що містять каву в будь-якій пропорції 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання технологічних операцій зі складання рецептури та обсмажування 

0902 

Чай зі смакоароматичними добавками чи без них 

Виготовлення з матеріалів позиції 0902 за умови виконання технологічних операцій зі складання рецептури та купажної суміші, проте вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

1106 10 000 

Мука тонкого та грубого помелу й порошок із сушених бобових овочів товарної позиції 0713 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

1301 

Шелак природний неочищений; природні камеді, смоли, гуммісмоли та живиця (наприклад, бальзами) 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, під час якого вартість використовуваних матеріалів позиції 1301 не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 1501 00 

Кістковий жир або жир, отриманий з відходів 

Виготовлення з матеріалів будь-якої позиції, за винятком матеріалів позицій 0203, 0206 чи 0207, або 0506; виготовлення з м'яса або субпродуктів свиней позиції 0203 або 0206, або м'яса чи субпродуктів птиці позиції 0207 

з 1502 00 

Кістковий жир або жир, отриманий з відходів 

Виготовлення з матеріалів будь-якої позиції, за винятком матеріалів позицій 0201, 0202, 0204 чи 0206, або 0506 

1504 - 1506 00 000 

Жири, масла та їхні фракції, з риби або морських ссавців, нерафіновані або рафіновані, але без зміни хімічного складу; жиропіт і жирові речовини, що отримуються з нього (у тому числі ланолін); інші тваринні жири, масла та їхні фракції, нерафіновані або рафіновані, але без зміни хімічного складу 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання таких технологічних операцій:

- витоплення;

- випаровування;

- очищення з 1507 - 1515 

Олії рослинні рафіновані, фракції рослинних олій нерафінованих або рафінованих, але без зміни хімічного складу 

Операції з рафінації та (або) фракціонування в умовах спеціалізованого виробництва, при цьому окрема операція гідратації не є достатньою для надання товару статусу походження 

1602 

Готові або консервовані продукти з м'яса, м'ясних субпродуктів або крові інші 

Виготовлення з матеріалів групи 02 під час виконання технологічних операцій, за винятком операцій із розбирання, обвалювання, жилування, нарізання, змішуванню, зокрема м'яса свійської птиці механічного обвалювання, зі спеціями (прянощами) та (або) рослинними білками, та (або) сіллю, засолення м'яса методом шприцювання, операцій з розбирання необваленого м'яса на частини, а також операцій з виготовлення м'яса свійської птиці механічного обвалювання 

1701 

Цукор тростинний або буряковий і хімічно чиста цукроза, у твердому стані 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання технологічних операцій з клерування (для цукру тростинного), сатурації, сульфітації, фільтрації та інших подальших операцій (для цукру тростинного та бурякового) 

1702 50 000, 1702 90 100 

Фруктоза хімічно чиста; мальтоза хімічно чиста 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, зокрема з інших матеріалів позиції 1702 

1806 

Шоколад та інші готові харчові продукти, що містять какао 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

1905 

Хліб, борошняні кондитерські вироби, тістечка, печиво та інші хлібобулочні й борошняні кондитерські вироби, що містять або не містять какао; вафельні пластини, порожні капсули, придатні для використання для фармацевтичних цілей, вафельні облатки для запечатування, рисовий папір й аналогічні продукти 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

2009 

Соки фруктові (у тому числі виноградне сусло) і соки овочеві, незброджені й такі, що не містять добавок спирту, з додаванням чи без додавання цукру або інших підсолоджувальних речовин 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції і під час виконання, крім відновлення, таких технологічних операцій, як купажування (для багатокомпонентних соків), гомогенізація (для соків тих, що містять м'якоть), деаерація, термообробка (пастеризація, стерилізація) та ін. 

з 2101 11 

Кава розчинна 

Виготовлення з матеріалів позицій 0901 і 2101 11 за умови виконання комплексу основних технологічних операцій: обжарювання, подрібнення, екстрагування та концентрація (або сушка).

При цьому вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 2101 12 

Готові продукти на основі екстрактів, есенцій або концентратів кави або на основі кави 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

2101 30 910 

Екстракти, есенції та концентрати обсмаженого цикорію 

Виготовлення за умови виконання основних технологічних операцій: подрібнення, екстрагування або концентрування 

2103 30 900 

Гірчиця готова 

Виготовлення з гірчичного порошку 

з 2106 

Цукрові сиропи з смакоароматичними або фарбувальними добавками 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

2106 90 200 

Складені спиртові напівфабрикати, крім продуктів на основі запашних речовин, використовувані під час виробництва напоїв 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 2202 90 100 

Нектари 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції та під час виконання, крім відновлення, таких технологічних операцій, як купажування (для багатокомпонентних нектарів), гомогенізація (для нектарів, що містять м'якоть), деаерація, термообробка (пастеризація, стерилізація) та ін. 

2204 

Вина виноградні натуральні, у тому числі кріплені; сусло виноградне, крім зазначеного в товарній позиції 2009 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання технологічних операцій з купажування, фільтрації та інших подальших операцій. Проте вартість використовуваних матеріалів позиції 2204 не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

2205 

Вермути й виноградні натуральні вина інші з додаванням рослинних або ароматичних речовин 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання технологічних операцій з купажування, фільтрації та інших подальших операцій. Проте вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

2206 00 

Напої інші зброджені (наприклад, сидр, перрі або сидр грушевий, напій медовий); суміші зі зброджених напоїв і суміші зброджених напоїв і безалкогольних напоїв, в іншому місці не пойменовані або не включені 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання технологічних операцій з купажування, фільтрації та інших подальших операцій 

з 2208 

Виноградні дистиляти; лікери та інші спиртні напої, що містять виноградні дистиляти; коньяк 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання технологічних операцій з купажування, фільтрації та інших подальших операцій. Проте вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

2309 

Продукти, використовувані для годування тварин 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

2403 10 

Курильний тютюн, що містить або не містить замінників тютюну в будь-якій пропорції 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів позиції 2403 не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з групи 25 

Сіль, сірка, землі та камінь, штукатурні матеріали, вапно й цемент, крім продуктів позицій 2504, 2515 12 500, 2516, 2518, з 2519, 2524, 2525, для яких застосовувані правила викладено далі 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій в умовах спеціалізованого виробництва відповідно до технології обробки (переробки); збагачення вугіллям, очищення, помел твердих кристалів, обрізання, кальцинування 

2504 

Графіть природний 

Збагачення вмісту вуглецю, очищення та подрібнення сировини 

2515 12 500 

Мармур і травертин або вапняний туф, розпиляні або розділені в інший спосіб на блоки або плити прямокутної (у тому числі квадратної) форми, завтовшки більше 4 см, але не більше 25 см 

Пиляння або розділення в інший спосіб кам'яних блоків завтовшки більше 25 см 

2516 

Граніт, порфір, базальт, пісковик та камінь для пам'ятників чи будівництва інший, грубо роздроблені або нероздроблені, розпиляні або нерозпиляні, або розділені в інший спосіб на блоки або плити прямокутної (у тому числі квадратної) форми 

Пиляння або розділення в інший спосіб кам'яних блоків 

2518 

Доломіт, кальцинований або некальцинований, такий, що спікся або не спікся, у тому числі доломіт грубо роздроблений чи розпиляний або розділений в інший спосіб на блоки або плити прямокутної (у тому числі квадратної) форми; доломітова набивальна суміш 

Дроблення, розпилювання, подрібнення; для некальцинованого доломіту - кальцинування 

з 2519 

Карбонат магнію природний (магнезит), дроблений і поміщений в герметично закупорені ємності; оксид магнію, крім магнезії електроплавленої та магнезії обпаленою до спікання (агломерованої) 

Виготовлення, під час якого всі використовувані речовини повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту, крім натурального карбонату магнію (магнезит) 

2524 

Азбест 

Виготовлення з азбестового мінералу азбесту (0-6) 

2525 

Слюда, зокрема розшарована; слюдяні відходи 

Розщеплювання, обрізання, подрібнення 

2707 50 100 

Суміші ароматичних вуглеводнів інші, 65 об. % яких чи більше (у тому числі втрати) переганяється при температурі 250° C за методом ASTM D 86, для використання як паливо 

Операції з рафінування та (або) одна чи кілька певних обробок. Інші операції, при яких усі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте може використовуватися матеріал тієї самої позиції, що й один продукт за умови, що його вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

2709 00 

Нафта сира та нафтопродукти сирі, отримані з бітумінозних порід 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання технологічних операцій з пірогенної перегонки бітумінозних матеріалів і деструктивної перегонки бітумінозних мінералів 

з 2710 

Нафта та нафтопродукти, отримані з бітумінозних порід, крім сирих; продукти, в іншому місці не пойменовані або не включені, такі, що містять 70 мас. % чи більше нафти або нафтопродуктів, отриманих з бітумінозних порід, причому ці нафтопродукти є основними складовими продуктів 

Операції з рафінування та (або) одна або кілька певних обробок. Інші операції, при яких усі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й виріб, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

2711 

Гази нафтові та вуглеводні газоподібні інші 

Операції з рафінування та (або) одна або кілька певних обробок. Інші операції, при яких усі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

2712 

Вазелін нафтовий; парафін, віск нафтовий мікрокристалічний, гач парафіновий, озокерит, віск буровугільний, віск торф'яний, інший мінеральний віск й аналогічні продукти, отримані в результаті синтезу або інших процесів, забарвлені або незабарвлені 

Операції з рафінування та (або) одна або кілька певних обробок. Інші операції, при яких усі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й виріб, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

2713 

Кокс нафтовий, бітум нафтовий та інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, отримані з бітумінозних порід 

Операції з рафінування та (або) одна або кілька певних обробок. Інші операції, при яких усі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й виріб, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

2714 

Бітум й асфальт, природні; сланці бітумінозні або нафтоносні та пісковики бітумінозні; асфальтіти й асфальтові породи 

Операції з рафінування та (або) одна або кілька певних обробок. Інші операції, при яких усі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й виріб, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

2715 00 000 

Суміші бітумні на основі природного асфальту, природного бітуму, нафтового бітуму, мінеральних смол або пеку мінеральних смол (наприклад, бітумні мастики, асфальтові суміші для дорожніх покриттів) 

Операції з рафінування та (або) одна або кілька певних обробок. Інші операції, при яких усі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й виріб, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

з групи 28 

Продукти неорганічної хімії; сполуки неорганічні або органічні дорогоцінних металів, рідкоземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів, крім товарів підсубпозицій з 2811 29 100, 2818 20 000, 2821 20 000, 2833 22 000, для яких застосовувані правила викладено далі 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали однієї й тієї самої позиції можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 20 % ціни кінцевої продукції 

з 2811 29 100 

Оксид сірки (VI) (сірчаний ангідрид) 

Виготовлення з двоокису сірки 

Каталог: data -> files
files -> Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008
files -> Академіка Степана Дем’янчука
files -> Книга-ювіляр Всеволод Нестайко. «Незнайомець з тринадцятої квартири»
files -> Конкурс проектів для нуо від Посольства Чеської Республіки в Києві
files -> Збірник сценаріїв тематичних культурно-мистецьких заходів, присвячених 200-річчю від дня народження
files -> Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека пропонує книги
files -> Відзначаємо ювілей книги у бібліотеці
files -> Книга ювіляр Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра»
files -> Рекламна діяльність рівненської державної обласної бібліотеки: історичний аспект
files -> Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека пропонує книги


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав iconУрок з теми «електромагнітне поле»
Ампера, сили Лоренца та правила визначення напрямків їхньої дії, закона електромагнітної індукції; закріпити магнітні властивості...
Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав icon1. соціологія наука про суспільство завдання 1
У таблиці поміщені ключові поняття та їхні визначення. Установіть, якому поняттю ліворуч відповідає наведене праворуч визначення,...
Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав iconПравила спілкування з книжкою. Гігієна читання. Правила користування книгою. Читання, яке не вадить здоров’ю
Подорож по бібліотеці. Бібліотекар. Читач. Бібліотека домашня та шкільна. Книжкові виставки, стелажі. Самостійний вибір книг
Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав iconРозділ країни пострадянського простору
Країни Балтії
Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав iconЛьвів Видавництво «Свічадо» 2009 Титул оригіналу: Thomas Merton. New Seeds of Contemplation
Перекладено І видано відповідно до угоди з New Directions Publishing Corporation, New York
Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав iconТема 3 Cвітовий ринок товарів І послуг
Реалізація всіх форм світогосподарських зв’язків вивозу капіталу, виробничої кооперації, науково-технічного співробітництва
Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав iconНатхнення вивчати твори латиноамериканських письменників в Україні можна пов’язати із зацікавленістю не тільки до країни "пристрастей", а також до країни, яка перша визнала українську незалежність у світі

Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав iconФонетика ( від грецького phonetikos – звуковий) — це розділ мовознавства, що вивчає звуковий склад мови та різноманітні звукові зміни, які відбуваються в мовленнєвому потоці
Сьогодні ми розпочинаємо вивчати правила української мови. Але на сторінки «Веселих картинок» можуть потрапити тільки сміх І дива....
Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав iconВизначення вологості повітря за заданими показниками Мета: пригадати визначення понять «абсолютна вологість повітря»
Мета: пригадати визначення понять «абсолютна вологість повітря», «відносна вологість повітря», «насичене повітря», «точка роси»;...
Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав iconСпівтворчість вчителя та учнів на уроках світової літератури через активізацію їх пізнавальних
Професійна компетенція є вирішальною передумовою виробництва високоякісних товарів І надання населенню сучасних послуг. Високий рівень...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка