Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних ДержавСторінка4/4
Дата конвертації04.02.2018
Розмір0,96 Mb.
ТипПравила
1   2   3   4

2818 20 000 

Оксид алюмінію, відмінний від штучного корунду 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій в умовах спеціалізованого виробництва відповідно до технології обробки (переробки) 

2821 20 000 

Фарбники мінеральні 

Випалювання або перемелювання земляних фарб 

2833 22 000 

Сульфат алюмінію 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

2844 10 

Уран природний і його сполуки 

Виготовлення (збагачення за ізотопом уран-235) з матеріалу (уран, збіднений ураном-235, і його сполуки) в умовах спеціалізованого виробництва відповідно до технології переробки 

з 2844 20 

Уран, збагачений ураном-235, і його сполуки 

Виготовлення (збагачення за ізотопом уран-235) з матеріалу (уран природний, уран, збіднений ураном-235, та їхня сполуки) позицій 2844 10 і 2844 30 в умовах спеціалізованого виробництва відповідно до технології переробки 

з групи 29 

Органічні хімічні сполуки, крім сполук позицій з 2901, з 2902, з 2905 19 000, 2915, 2932 99 700, з 2932 99 850, 2933, 2934, для яких застосовувані правила викладено далі 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, при якому всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

з 2901 

Вуглеводні ациклічні, для використання як паливо або пальне 

Операції з рафінування та (або) одна або кілька певних обробок. Інші операції, при яких усі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте речовини тієї самої позиції, що й матеріал, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

з 2902 

Циклани та циклени (крім азулену), бензол, толуол, ксилоли, призначені для використання як пальне або паливо 

Операції з рафінування та (або) одна або кілька певних обробок. Інші операції, при яких усі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте речовини тієї самої позиції, що й матеріал, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

з 2905 19 000 

Алкоголяти металів 

Виготовлення з матеріалів будь-якої позиції, зокрема з інших матеріалів позиції 2905. Проте алкоголяти металів цієї позиції можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

2915 

Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їхні ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та пероксикислоти; їхні галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів позицій 2915 або 2916 не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

2932 99 700 

Інші циклічні ацетали та внутрішні геміацетали, що містять або не містять іншої кисневмісної функціональної групи, та їхні галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, зокрема з інших матеріалів позиції 2932 

з 2932 99 850 

Внутрішні ефіри прості 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів позиції 2909 не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

2933 

Сполуки гетероциклічні, такі,  що містять лише гетероатом(-и) азоту 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів позицій 2932 або 2933 не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

2934 

Нуклеїнові кислоти і їхні солі, певного або невизначеного хімічного складу; гетероциклічні сполуки інші 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів позицій 2932, 2933 або 2934 не повинна перевищувати 20 % ціни кінцевої продукції 

з групи 30 

Фармацевтична продукція, крім товарів позицій 3002, 3003, 3005 та 3006 60, для яких застосовувані правила викладено далі 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

3002 

Кров людська; кров тварин, приготована для використання для терапевтичних, профілактичних або діагностичних цілей; сироватки імунні та фракції крові інші й модифіковані імунологічні продукти, зокрема отримані методами біотехнології; вакцини, токсини, культури мікроорганізмів (крім дріжджів) й аналогічні продукти 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, зокрема з інших матеріалів позиції 3002. Проте матеріали позиції 3002 можуть використовуватися лише за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

3003 

Лікарські засоби (крім товарів товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із суміші двох чи більше компонентів, для використання для терапевтичних або профілактичних цілей, але не розфасовані у вигляді дозованих лікарських форм або у форми чи упаковки для роздрібного продажу 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів позиції 3003 не повинна перевищувати 20 % ціни кінцевої продукції 

3005 

Вата, марля, бинти й аналогічні вироби (наприклад, перев'язувальний матеріал, лейкопластири, припарки), просочені або покриті фармацевтичними речовинами або розфасовані у форми чи упаковки для роздрібного продажу, призначені для використання в медицині, хірургії, стоматології або ветеринарії 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, за винятком фармацевтичних речовин. Проте вартість використовуваних матеріалів позиції 3005 не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

3006 60 

Засоби хімічні контрацептивні на основі гормонів, інших сполук товарної позиції 2937 або сперміцидів 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

Група 31 

Добрива 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, при якому використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й продукти, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

з групи 32 

Екстракти дубильні або фарбувальні; таніни та їхні похідні; фарбники, пігменти й інші фарбувальні речовини; фарби й лаки; шпаклівки та інші мастики; поліграфічна фарба, чорнила, туш, крім товарів позицій з 3201, 3205 00 000, для яких застосовувані правила викладено далі 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, при якому всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 20 % ціни кінцевої продукції 

з 3201 

Таніни та їхні солі, ефіри прості й складні та інші похідні 

Виготовлення з екстрактів дубильних речовин рослинного походження 

3205 00 000 

Кольорові лаки; препарати на основі кольорових лаків, зазначені в примітці 3 до цієї групи 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, за винятком матеріалів позицій 3203 00 та 3204 за умови, що вартість усіх матеріалів, що належать до позиції 3205 00 000, не перевищує 20 % ціни кінцевої продукції 

з групи 33 

Ефірні масла та резиноїди; парфумерні, косметичні або туалетні засоби, крім продуктів позиції 3301, для яких застосовуване правило викладено далі 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 40 % ціни кінцевої продукції 

3301 

Масла ефірні (що містять або не містять терпенів), у тому числі конкрети й абсолюти; резиноїди; екстраговані ефірні масла; концентрати ефірних масел у жирах, нелетких маслах, воску або аналогічних продуктах, отримувані методом анфлеражу або мацерацією; терпенові побічні продукти детерпенізації ефірних масел; водні дистиляти й водні розчини ефірних масел 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, зокрема з інших матеріалів тієї самої позиції, із застосуванням очищення спеціальним способом у виробничих умовах відповідно до технології обробки (переробки). Проте вартість використовуваних матеріалів позиції 3301 не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з групи 34 

Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, штучний і готовий віск, суміші для чищення або полірування, свічки й аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, "зуболікарський віск" і зуболікарські суміші на основі гіпсу, крім товарів позицій 3403 та з 3404, для яких застосовувані правила викладено далі 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції готової продукції. Проте матеріали тієї самої позиції можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції.

Для мила:

виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання технологічних операцій:

- жирового набору за рецептурою;

- варки мила;

- милозбірнику;

- охолодження та сушіння;

- механічної обробки;

- змішування з добавками;

- механічної обробки;

- різання;

- штампування;- упакування 

3403 

Матеріали мастильні (у тому числі мастильно-охолоджувальні емульсії для різальних інструментів, засоби для полегшення вигвинчування болтів або гайок, засоби для видалення іржі або антикорозійні засоби та препарати для полегшення виймання виробів з форм, виготовлені на основі мастил) та засоби, використовувані для масляної або жирової обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра або інших матеріалів, крім засобів, що містять як основні компоненти 70 мас. % чи більше нафти або нафтопродуктів, отриманих з бітумінозних порід 

Виготовлення з матеріалів тієї самої позиції за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

з 3404 

Віск штучний і готовий на основі парафінів, нафтового воску або воску з бітумінозних порід або парафінових залишків 

Операції з рафінування та (або) одна або кілька певних обробок. Інші операції, у яких всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

з групи 35 

Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти, крім продуктів позицій 3505 10 500; 3505 10 900, з 3507, для яких застосовувані правила викладено далі 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, при якому всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 20 % ціни кінцевої продукції 

3505 10 500 

Крохмалі, перетворені на складний або простій ефір 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, зокрема з інших матеріалів позиції 3505 

3505 10 900 

Модифіковані крохмалі інші 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, крім матеріалів позиції 1108 

з 3507 

Ферментні препарати, в іншому місці не поіменовані або не включені 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

Група 36 

Вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; пірофорні сплави; деякі горючі речовини 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, при якому всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 20 % ціни кінцевої продукції 

з групи 37 

Фото- й кінотовари, крім товарів позицій 3701, 3702, 3704 00, для яких використовувані правила викладено далі 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, при якому всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 20 % ціни кінцевої продукції 

3701 

Фотопластинки й фотоплівки плоскі, сенсибілізовані, неекспоновані, з будь-яких матеріалів, крім паперу, картону або текстильних; плівки плоскі для моментальної фотографії, сенсибілізовані, неекспоновані, в упаковці чи без упаковки 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позицій 3701 і 3702 

3702 

Фотоплівка в рулонах, сенсибілізована, неекспонована, з будь-яких матеріалів, крім паперу, картону або текстильних; плівка для моментальної фотографії в рулонах, сенсибілізована, неекспонована 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позицій 3701 і 3702 

3704 00 

Фотографічні пластинки, плівка, папір, картон і текстильні матеріали, експоновані, але не проявлені 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позицій 3701 - 3704 00 

з групи 38 

Інші хімічні продукти, крім позицій 3801 20 100, 3801 30 000, з 3803 00, з 3805, з 3806, 3806 30 000, з 3807 00, 3811 21 000, 3823 70 000, з 3824, для яких застосовувані правила викладено далі 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 20 % ціни кінцевої продукції 

3801 20 100 

Графіт колоїдний у вигляді суспензії в маслі; графіт напівколоїдний 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

3801 30 000 

Пасти вуглецеві для електродів й аналогічні пасти для футерування печей 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, під час якого вартість використовуваних матеріалів позиції 3403 не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 3803 00 

Масло талове, рафіноване 

Рафінування неочищеного масла 

з 3805 

Масло скипидарне сульфатне, очищене 

Очищення шляхом дистиляції або рафінування неочищеного масла скипидарного сульфатного 

з 3806 

Складні ефіри смоляних кислот 

Виготовлення з кислот, що містять смоли 

3806 30 000 

Смоли складноефірні 

Виготовлення із кислот, що містять смоли 

з 3807 00 

Дьоготь чорний (вар або смола з рослинного гудрону) 

Перегонка деревного дьогтю 

3811 21 000 

Присадки до мастильних масел, що містять нафту або нафтопродукти, отримані з бітумінозних порід 

Виготовлення, під час якого вартість використовуваних матеріалів позиції 3811 не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

3823 70 000 

Промислові жирні спирти 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, зокрема з жирних кислот 

з 3824 

Різні продукти хімічної промисловості:

- готові зв'язувальні речовини для виробництва ливарних форм або ливарних стрижнів, на основі природних смол;

- кислоти нафтенові, їхні солі, не розчинні у воді, та їхні складні ефіри;

- сорбіт, крім сорбіту субпозиції 2905 44;

- сульфонати нафтові, крім сульфонатів лужних металів, амонію або етаноламінів; тіофеновані сульфокислоти масел, отриманих з бітумінозних порід, та їхні солі;

- іоніти;

- суміші абсорбувальні для завершення вакууму в електронних лампах або електричних вентилях;

- оксиди заліза алкалізовані для очищення газу;

- аміачна вода, що отримується в результаті очищення освітлювального газу;

- кислоти сульфонафтенові та їхні солі, не розчинні у воді, та їхні складні ефіри;

- масла сивушні та масло Джеппеля [кісткове];

- суміші солей з різними аніонами;

- пасти копіювальні на основі желатину, зокрема на підкладках з паперу або текстильних матеріалів 


Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

з 3901 - 3915 4 

Полімери в первинних формах, відходи, обрізки та скрап пластмас:

- продукти поліприєднання Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. Проте вартість усіх використовуваних матеріалів групи 39 не повинна перевищувати 20 % ціни кінцевої продукції 

____________

4 У разі якщо продукт виготовлено з матеріалів, які належать одночасно до позицій 3901 - 3906 та 3907 - 3911, це положення застосовується лише до тієї категорії продуктів, яка переважає з погляду ваги у виготовленому товарі.

з 3916 - 3919 

Напівфабрикати або вироби з пластмас:

- вироби плоскі, оброблені інакше, ніж по поверхні, або розкроєні інакше, ніж у вигляді квадрата або прямокутника;- напівфабрикати, оброблені інакше, ніж по поверхні 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. Проте вартість усіх використовуваних матеріалів групи 39 не повинна перевищувати 20 % ціни кінцевої продукції 

з 3920 10 270 

Плівка та смуги або стрічки завтовшки не більше 0,125 мм з поліетилену з питомою вагою менше 0,94, з надрукованим малюнком і текстом, у рулонах 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. 

з 3920 10 280 

Плівка та смуги або стрічки завтовшки не більше 0,125 мм з поліетилену з питомою вагою 0,94 чи більше, з надрукованим малюнком або текстом, у рулонах 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

3920 10 890 

Плити, листи, плівка та смуги або стрічки інші, з полімерів етилену завтовшки більше 0,125 мм, непористі, неармовані, нешаруваті, без підкладки та не сполучені в аналогічний спосіб з іншими матеріалами 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість матеріалів групи 39 "полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них" не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 3920 20 210 

Плівка та смуги або стрічки з полімерів пропилену, завтовшки не більше 0,10 мм, біаксеально орієнтовані, у рулонах 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

3921 90 600 

Плити, листи, плівка та смуги або стрічки з продуктів поліприєднання, інші 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість матеріалів групи 39 "полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них" не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

3926 

Вироби інші з пластмас і вироби з інших матеріалів товарних позицій 3901 - 3914 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

4001 

Каучук натуральний, балата, гутаперча, гваюла, чікл й аналогічні природні смоли, у первинних формах або у вигляді пластин, листів або смуг, або стрічок 

Розшарування листів натурального каучуку 

4005 

Невулканізована гумова суміш, у первинних формах або у вигляді пластин, листів або смуг, або стрічок 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

4012 

Шини та покришки пневматичні гумові, відновлені або вживані; шини та покришки масивні або напівпневматичні, шинні протектори й обідні стрічки, гумові, крім товарів підсубпозицій 4012 11 000 - 4012 19 000, для яких застосовувані правила викладено далі 

Виготовлення, під час якого вартість використовуваної сировини, що має однакову товарну позицію з готовим продуктом, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

4012 11 000 - 4012 19 000 

Шини та покришки відновлені 

Відновлення використаних шин 

4017 00 

Гума тверда (наприклад, ебоніт) у всіх формах, у тому числі відходи та скрап; вироби з твердої гуми 

Виготовлення з твердої гуми 

з 4101 - 4103 

Необроблені шкури різних тварин без волосяного або шерстного покриву, крім виключених приміткою 1б) або 1в) до цієї групи 

Переробка шкур тварин шляхом видалення волосяного покриву 

4104 - 4106 

Дублена шкіра або шкіряний краст зі шкур різних тварин без шерстного або волосяного покриву, двоєні або недвоєні, але без подальшої обробки 

Виготовлення шкіри зі шкур тварин, що пройшла операцію необоротного дублення 

4107, 4112 00 000, 4113 

Шкіра, додатково оброблена після дублення, зі шкур різних тварин без шерстного або волосяного покриву, двоєна або недвоєна, крім шкіри товарної позиції 4114 

Виготовлення шкіри зі шкур тварин, що пройшла операцію дублення та додатково оброблена після дублення 

з 4302 

Дублені або вичинені хутряні шкурки зібрані (без додавання інших матеріалів), крім зазначених у товарній позиції 4303 

Виготовлення з дублених або вичинених хутряних шкурок незібраних 

4403 

Лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню або грубо брусовані або небрусовані 

Виготовлення з необроблених лісоматеріалів, із знятою корою або просто обідраною 

4407 

Лісоматеріали розпиляні або розколені вздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, такі, що мають або не мають торцевих з'єднань, завтовшки більше 6 мм 

Розпилювання, стругання, шліфування, з'єднання в чіп 

4408 

Листи для облицювання (у тому числі отримані розділенням шаруватої деревини), для клеєної фанери або для аналогічної шаруватої деревини та інші лісоматеріали, розпиляні вздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, такі, що мають або не мають торцевих з'єднань, завтовшки не більше 6 мм 

З'єднання (склеювання), стругання, шліфування 

4409 

Пиломатеріали (у тому числі планки та фриз для паркетного покриття підлоги, незібрані) у вигляді профільованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, зі стесаними краями, зі з'єднанням у вигляді напівкруглої калівки, фасонні, закруглені або аналогічні) по будь-якій з кромок, торців або площин, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, такі, що мають або не мають торцевих з'єднань 

Фрезерування або профілізація, шліфування або з'єднання в чіп, розпилювання 

4414 00 

Рами дерев'яні для картин, фотографій, дзеркал або аналогічних предметів 

Профілювання, фрезерування, збірка 

4416 00 000 

Бочки, бочонки, чани, діжки та інші бондарні вироби та їхні частини, з деревини, у тому числі клепки 

Виготовлення з клепки, навіть обпиляної по двох основних площинах, але не обробленої інакше 

з 4418 

Вироби столярні й теслярські, дерев'яні, будівельні 

Виготовлення з лісоматеріалів, причому використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте можуть використовуватися комірчасті панелі з дерева, ґонт, дранка 

з 4421 

Сірникова соломка, дерев'яні цвяхи для взуття 

Виготовлення з дерева будь-якої позиції, крім хольцдрату позиції 4409 

з 4802 55 

Папір офсетний некрейдований, що використовується для писання, друкування або інших графічних цілей, з масою 1 м 2 40 г чи більше, але не більше 150 г, у рулонах 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 4802 58 100 

Папір офсетний некрейдований, що використовується для писання, друкування або інших графічних цілей, з масою 1 м 2 більше 150 г, у рулонах 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

4811 59 000 

Папір і картон з покриттям, просоченням або ламіновані пластмасою (за винятком клеїв), інші 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

4817 

Конверти, картки для листів, поштові листівки без малюнків і картки для листування, з паперу або картону; коробки, сумки, футляри та компендіуми, з паперу або картону, що містять набори паперового канцелярського приладдя 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 4819 

Коробки, мішки, пакети й інша пакувальна тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна із целюлозних волокон 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції товару. Проте вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 5402 

Нитки комбіновані пневмоз'єднані 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

5701 

Вузликові килими та інші текстильні підлогові покриття, готові або неготові 

Ткацтво, стрижка полотна, апретування, обшивка країв виробів. При цьому використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позицій 5702, 5703, 5704, 5705 00 

5702 

Ткані килими та інші текстильні підлогові покриття, нетафтінгові або нефлоковані, готові або неготові, у тому числі "килим", "сумах", "кермані" й аналогічні килими ручної роботи 

Ткацтво, стрижка полотна, апретування, обшивка країв виробів. При цьому використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позицій 5701, 5703, 5704, 5705 00 

5705 00 

Килими й текстильні підлогові покриття інші, готові або неготові 

Ткацтво, стрижка полотна, апретування, обшивка країв виробів. При цьому використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позицій 5701, 5702, 5703, 5704 

6802 

Камінь оброблений (крім сланцю) для пам'ятників або будівництва, та вироби з нього, крім товарів товарної позиції 6801; кубики для мозаїки й аналогічні вироби з природного каменю (у тому числі сланцю) на основі чи без основи; гранули, кришка та порошок з природного каменю (у тому числі сланцю), штучно забарвлені 

Пиляння або розділення в інший спосіб 

з 6803 00 

Вироби з натурального або агломерованого сланцю 

Виготовлення з обробленого сланцю 

з 6804,

з 6805 


Вироби зі штучних абразивів на основі карбіду кремнію 

Виготовлення з матеріалів будь-якої позиції, за винятком матеріалів позицій 6804 і 6805 і карбідів кремнію позиції 2849 

з 6812 

Вироби з азбесту або із сумішей на основі азбесту, або із сумішей на основі азбесту й карбонату магнію 

Виготовлення з оброблених волокон азбесту або із сумішей на основі азбесту, або з сумішей на основі азбесту й карбонату магнію 

з 6814 

Вироби зі слюди, у тому числі агломерованої або регенерованої слюди, на паперовій, картонній або іншій основі 

Виготовлення з обробленої слюди (у тому числі агломерованої або відновленої слюди) 

7006 00 

Скло товарної позиції 7003, 7004 або 7005, гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, емальоване або оброблене в інший спосіб, але не вставлене в раму або не комбіноване з іншими матеріалами 

Виготовлення з матеріалів тієї самої позиції за умови виконання спеціальних технологічних операцій, що забезпечують готовому продуктові характеристики, відмінні від використаної сировини 

7009 

Дзеркала скляні, у рамах чи без рам, у тому числі дзеркала заднього огляду 

Виготовлення, з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. 

з 7102,

з 7103,


з 7104 

Камені дорогоцінні або напівдорогоцінні та камені штучні або реконструйовані, оброблені 

Виготовлення з дорогоцінних або напівдорогоцінних каменів (натуральних або реконструйованих), необроблених 

з 7106,

з 7108,


з 7110 

Метали дорогоцінні, напівоброблені або у вигляді порошку 

Виготовлення з дорогоцінних металів, необроблених 

7107 00 000,

з 7109 00 000 Метали недорогоцінні або срібло, плаковані дорогоцінними металами, напівоброблені 

Виготовлення з плакованих металів, необроблених 

7111 00 000 

Метали недорогоцінні, срібло або золото, плаковані платиною, необроблені або напівоброблені 

Електролітичне, хімічне, термічне збагачення, сплавлення металів 

7116 

Вироби з природних або культивованих перлів, коштовних або напівкоштовних каменів (природних, штучних або реконструйованих) 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 7117 

Біжутерія з недорогоцінних металів, що мають або не мають гальванічного покриття з дорогоцінних металів 

Виготовлення із частин недорогоцінних металів, непозолочених, непосріблених, неплатинованих за умови, що вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

з 7218, 7219, 7220, 7221 00,

7222 


Напівфабрикати, прокат плоский, прутки, кутики та профілі з корозійностійкої [неіржавіючою] сталі 

Виготовлення з неіржавіючої сталі в злитках або інших первинних формах позиції 7218 

з 7224, 7225, 7226, 7227 

Напівфабрикати, прокат плоский, прутки гарячекатані, у вільно змотаних бухтах з інших легованих сталей 

Виготовлення з інших легованих сталей у злитках або інших первинних формах позиції 7224 

з 7322 

Радіатори для центрального опалення з неелектричним нагрівом та їхні частини, із чорних металів 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує суми в межах 5 % ціни кінцевої продукції 

з групи 74 

Мідь і вироби з неї, крім продуктів позицій 7401 00 000 - 7405 00 000 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 7403 

Сплави мідні необроблені 

Виготовлення з рафінованої міді, необробленої або з відходів і лому 

з групи 75 

Нікель і вироби з нього, крім продуктів позицій 7501 - 7503 00 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з групи 76 

Алюміній і вироби з нього, крім продуктів позицій 7601 - 7603, із 7607 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 7607 

Фольга алюмінієва кеширована з друкарським малюнком і текстом для упакування харчових продуктів, у рулонах 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з групи 78 

Свинець і вироби з нього, крім продуктів позиції 7802 00 000 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з групи 79 

Цинк або вироби з нього, крім продуктів позиції 7902 00 000 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з групи 80 

Олово та вироби з нього, крім продуктів позиції 8002 00 000 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з групи 81 

Інші недорогоцінні метали необроблені та вироби з них 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів, що класифікуються в тій самій позиції, що й продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8202 10 000, 8202 20 000, 8202 31 000, 8202 39 000 

Пили ручні, полотна для стрічкових пил, полотна для циркулярних пил (у тому числі полотна для пил поздовжнього різання або для прорізання пазів) 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8208 

Ножі та різальні леза для машин або механічних пристосувань 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з групи 84 

Реактори ядерні, котли, устаткування та механічні пристрої; їхні частини, крім продуктів, що належать до позицій 8403, 8404, 8406 - 8408, 8412, з 8414, 8415, 8418, 8425 - 8431, 8444 00 - 8447, з 8448, 8452, 8456 - 8466, 8469 00 - 8470, 8472, 8480, 8484, 8487, для яких застосовувані правила викладено далі 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. У згаданих вище межах матеріали, що класифікуються в тій самій позиції, що й продукт, можуть використовуватися лише до суми в межах 5 % ціни кінцевої продукції 

8403 

Котли центрального опалення, крім котлів товарної позиції 8402 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8404 

Допоміжне устаткування для використання з котлами товарної позиції 8402 або 8403 (наприклад, економайзери, пароперегрівачі, сажовибірники, газові рекуператори), конденсатори для пароводяних або інших парових силових установок 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8406 

Турбіни на водяній парі й турбіни парові інші 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8407 

Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з обертовим або зворотно-поступальним рухом поршня 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8408 

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі із займанням від стиснення (дизелі або напівдизелі) 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8412 

Двигуни та силові установки інші 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 8414 

Повітряні компресори 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8415 

Установки для кондиціювання повітря, обладнані вентилятором з двигуном і приладами для зміни температури та вологості повітря, у тому числі кондиціонери, у яких вологість не може регулюватись окремо 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання таких технологічних операцій:

- виготовлення корпуса, виготовлення елементів електропроводки;

- складання та монтажу блоків;

- заправки хладоагенту;- регулювання та контролю параметрів 

8418 

Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне устаткування електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціювання повітря товарної позиції 8415 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. У зазначених вище межах матеріали, що класифікуються в тій самій позиції, що й продукт, можуть використовуватися лише до суми в межах 5 % ціни кінцевої продукції 

8425 - 8428 

Машини, устаткування та пристрої підйомні, навантажувальні або розвантажувальні 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8429 

Бульдозери з неповоротним і поворотним відвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механічні лопати, екскаватори, одноковшеві навантажувачі, трамбувальні машини та дорожні катки, самохідні 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. У зазначених вище межах матеріали позиції 8431 можуть використовуватися лише до суми в межах 5 % ціни кінцевої продукції 

8430 

Машини та механізми інші для переміщення, планування, профілювання, розроблення, трамбування, ущільнення, виймання або буріння ґрунту, корисних копалини або руд; устаткування для забивання та витягання паль; снігоочисники плугові та роторні 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. У зазначених вище межах матеріали позиції 8431 можуть використовуватися лише до суми в межах 5 % ціни кінцевої продукції 

8431 

Частини, призначені виключно або в основному для устаткування товарних позицій 8425 - 8430 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8444 00 - 8447 

Машини для текстильної промисловості 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 8448 

Допоміжне устаткування для машин позицій 8444 00 - 8447 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8452 

Машини швацькі, крім машин для зшивання книжкових блоків товарної позиції 8440; меблі, основи та футляри, призначені спеціально для швацьких машин; голки для швацьких машин 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8456 - 8466 

Машини й устаткування позицій 8456 - 8466; частини та приладдя, призначені виключно або в основному для машин й устаткування позицій 8456 - 8465 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8469 00 - 8470 

Машини й апарати позицій 8469 00 - 8470 (друкарські машинки, калькулятори тощо) 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8472 

Устаткування конторське (наприклад, гектографічні або трафаретні розмножувальні апарати, машини адресувальні, автоматичні пристрої для видачі банкнотів, машини для сортування, підрахування або упакування монет, машинки для заточування олівців, перфораційні машини або машини для скріплення скобами) 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8480 

Опоки для металоливарного виробництва; ливарні піддони; моделі ливарні; форми для виливання металів (крім виливниць), карбідів металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми або пластмас 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8484 

Прокладки й аналогічні сполучні елементи з листового металу в поєднанні з іншим матеріалом або такі, що складаються з двох чи більше шарів металу; набори або комплекти прокладок й аналогічних сполучних елементів, різних за складом, упаковані в пакети, конверти або аналогічну упаковку; механічні ущільнення 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8487 

Частини устаткування, що не мають електричних з'єднань, ізоляторів, контактів, котушок або інших електричних деталей, в іншому місці цієї групи не поіменовані або не включені 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з групи 85 

Електричні машини й устаткування, їхні частини; звукозаписувальна та звуковідтворювальна апаратура, апаратура для запису та відтворення телевізійного зображення й звуку, їхні частини та приладдя, крім товарів, що належать до позицій 8501, 8502, 8507, 8508, 8516 50 000, з 8517, з 8518, 8519, 8521, з 8523, 8525 - 8528, 8535 - 8537, 8542, 8544, 8545, для яких застосовувані правила викладено далі 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. У зазначених вище межах матеріали, що класифікуються в тій самій позиції, що й продукт, можуть використовуватися лише до суми в межах 10 % ціни кінцевої продукції 

8501 

Двигуни й генератори електричні (крім електрогенераторних установок) 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. У зазначених вище межах матеріали позиції 8503 00 можуть використовуватися лише до суми в межах 10 % ціни кінцевої продукції 

8502 

Електрогенераторні установки й електричні обертальні перетворювачі 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. У зазначених вище межах матеріали позицій 8501 або 8503 00 можуть використовуватися за умови, що їхня сукупна вартість не перевищує 10 % ціни кінцевої продукції 

8507 

Акумулятори електричні, у тому числі сепаратори для них, прямокутної (зокрема квадратної) або іншої форми 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8508 

Пилососи 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання таких технологічних операцій:

- виготовлення корпуса, виготовлення елементів електропроводки;

- складання та монтажу блоків;

- регулювання та контролю параметрів 8516 50 000 

Печі мікрохвильові 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання таких технологічних операцій:

- виготовлення корпуса, виготовлення елементів електропроводки;

- складання та монтажу блоків;

- регулювання та контролю параметрів з 8517 

Апаратура передавальна або приймальна для радіотелефонного, радіотелеграфного зв'язку 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 8518 

Мікрофони та підставки для них; гучномовці, змонтовані або не змонтовані в корпусах; електричні підсилювачі звукової частоти; електричні звукопідсилювальні комплекти 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. У зазначених вище межах матеріали, що класифікуються в тій самій позиції, що й продукт, можуть використовуватися лише до суми в межах 5 % ціни продукту 

8519 

Апаратура звукозаписувальна або звуковідтворювальна 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8521 

Апаратура відеозаписувальна або відеовідтворювальна, суміщена або не суміщена з відеотюнером, крім товарів позиції 8521 90 000, для якої застосовувані правила викладено далі 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 8521 90 000 

DVD-програвачі 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання таких технологічних операцій:

- виготовлення корпуса, виготовлення елементів електропроводки;

- складання та монтажу блоків;

- регулювання та контролю параметрів з 8523 

Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні пристрої зберігання даних, "інтелектуальні картки" та інші носії, для запису звуку або інших явищ, незаписані, крім виробів групи 37 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 8523 

Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні пристрої зберігання даних, "інтелектуальні картки" та інші носії для запису звуку або інших явищ, записані, у тому числі матриці й майстер-диски для виготовлення дисків, крім виробів групи 37 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. У зазначених вище межах незаписані матеріали позиції 8523 можуть використовуватися лише в розмірі, що не перевищує 10 % ціни кінцевої продукції 

8525 

Апаратура передавальна для радіомовлення або телебачення, до складу якої входить або не входить приймальна, звукозаписувальна або звуковідтворювальна апаратура; телевізійні камери; цифрові камери та записувальні відеокамери 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8526 

Апаратура радіолокаційна, радіонавігаційна та радіоапаратура дистанційного керування 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8527 

Апаратура приймальня для радіомовлення, суміщена або не суміщена в одному корпусі зі звукозаписувальною або звуковідтворювальною апаратурою або годинником 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. У зазначених вище межах матеріали позиції 8529 можуть використовуватися лише в розмірі, що не перевищує 10 % ціни кінцевої продукції 

8528 

Монітори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевізійна апаратура; апаратура приймальна для телевізійного зв'язку, до складу якої входить або не входить широкомовний радіоприймач або апаратура, що записує або відтворює звук чи зображення 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання таких технологічних операцій:

- виготовлення шасі (заготовки радіоелементів, SMD-монтажу, установки всіх радіоелементів на друковані плати, паяння, діагностики, регулювання, контролю);

- виготовлення корпусних деталей (виливання під тиском, фарбування й армування корпусних деталей телевізора);

- фінішного складання та регулювання (складання, монтажу, регулювання, контролю, комплексу випробувань (регламентів) кінцевої продукції) з 8528 

Монітори рідкокристалічні 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання таких технологічних операцій:

- виготовлення корпуса, виготовлення елементів електропроводки;

- складання та монтажу блоків;

- регулювання та контролю параметрів 8535, 8536 

Апаратура електрична для комутації або захисту електричних ланцюгів або для під'єднання до електричних ланцюгів або в електричних ланцюгах 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. У зазначених вище межах матеріали позиції 8538 можуть використовуватися лише до суми в межах 5 % ціни кінцевої продукції 

8537 

Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити й основа для електричної апаратури інші, обладнані двома чи більше пристроями товарної позиції 8535 або 8536 для управління або розподілу електричного струму, зокрема ті, що включають прилади або пристрої групи 90 та цифрові апарати управління, крім комутаційних пристроїв товарної позиції 8517 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. У зазначених вище межах матеріали позиції 8538 можуть використовуватися лише до суми в межах 5 % ціни кінцевої продукції 

8542 

Схеми електронні інтегральні 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. У зазначених вище межах матеріали позицій 8541 або 8542 можуть використовуватися за умови, що сумарна вартість не перевищує 5 % ціни кінцевої продукції 

8544 

Проводи ізольовані (у тому числі емальовані або анодовані), кабелі (у тому числі коаксіальні кабелі) та інші ізольовані електричні провідники зі з'єднувальними пристроями чи без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, знаходяться вони чи ні в зборі з електропровідниками або з'єднувальними пристроями 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8545 

Електроди вугільні, вугільні щітки, вугілля для ламп або батарейок і вироби з графіту або інших видів вуглецю з металом чи без металу, інші, що застосовуються в електротехніці 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8601 - 8607 

Залізничні локомотиви, залізничні й трамвайні вагони та інший рухомий склад і його частини 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8608 00 

Шляхове обладнання та пристрої для залізничних і трамвайних колій; механічне (у тому числі електромеханічне) сигнальне устаткування, пристрої забезпечення безпеки або управління рухом на залізницях, трамвайних коліях, автомобільних дорогах, внутрішніх водних шляхах, паркувальних спорудах, портах або аеродромах; частини згаданих пристроїв та устаткування 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. У зазначених вище межах матеріали, що класифікуються в тій самій позиції, що й продукт, можуть використовуватися до суми в межах 5 % ціни кінцевої продукції 

8609 00 

Контейнери (у тому числі ємності для перевезення рідин або газів), спеціально призначені й обладнані для перевезення одним або кількома видами транспорту 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з групи 87 

Засоби наземного транспорту крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їхні частини та приладдя, крім товарів позицій 8702 - 8704, для яких застосовувані правила викладено далі 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8702 - 8704 

Автомобілі легкові та моторні транспортні засоби, призначені для перевезення людей, у тому числі вантажопасажирські автомобілі-фургони і перегонові автомобілі; моторні транспортні засоби для перевезення вантажів 

Виготовлення, під час якого вартість використовуваних вузлів і деталей не повинна перевищувати 50 % ціни готової продукції, а також за умови виконання технологічних операцій:

- виготовлення та фарбування кузова (кабіни);

- установлення та закріплення двигуна, підключення до двигуна механізмів управління;

- установлення радіаторів і підключення систем охолодження;

- кріплення амортизаторів, підключення трансмісії;

- установлення передньої підвіски та півосей, установлення задньої підвіски;

- з'єднання рульового управління з маточинами передніх коліс;

- установлення коліс і регулювання затягування підшипників передньої маточини, установлення котушки запалювання;

- заправлення та прокачування гідросистеми рульового управління, гальмівної системи, гідрозчеплення;

- установлення та підключення фар, передніх і задніх сигнальних ліхтарів;

- установлення глушника та секцій вихлопного трубопроводу;

- установлення паливного бака та підключення паливоводу;

- установлення генератора та регулювання натягнення приводного паса;

- установлення та підключення акумулятора з перевіркою роботи бортових електричних ланцюгів;

- діагностування та регулювання двигуна;

- перевірки ефективності гальмівної системи;

- консервації місць, які швидко пошкоджуються;

- усунення дефектів після складання;

- нанесення ідентифікаційного номера на табличку й автомобіль;

- обкатки автомобіля.У зазначених вище технологічних і виробничих операціях для товарів позиції 8704 замість виготовлення та фарбування кузова (кабіни) допускається виконання операцій з виготовлення рами з підвіскою та мостами 

8803 

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів позиції 8803 не повинна перевищувати 5 % ціни кінцевої продукції 

8804 00 000 

Парашути (у тому числі керовані парашути й параплани) і ротошути; їхні частини та приладдя: 

  

- ротошути; 

Виготовлення з матеріалів будь-якої позиції, зокрема з інших матеріалів позиції 8804 00 000. 

- інші 

Виготовлення, під час якого вартість використовуваних матеріалів позиції 8804 00 000 не повинна перевищувати 5 % ціни кінцевої продукції 

8805 

Стартове устаткування для літальних апаратів; палубні гальмівні або аналогічні пристрої; наземні тренажери для льотного складу; їхні частини 

Виготовлення, під час якого вартість використовуваних матеріалів позиції 8805 не повинна перевищувати 5 % ціни кінцевої продукції 

Група 89 

Судна, човни та плавучі конструкції 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте корпуси суден позиції 8906 00 використовуватися не можуть 

Група 90 

Інструменти й апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, вимірювальні, контрольні, прецизійні, медичні або хірургічні; їхні частини та приладдя 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

Група 91 

Годинники всіх видів та їхні частини 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

Група 92 

Інструменти музичні; їхні частини та приладдя 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

Група 93 

Зброя та боєприпаси; їхні частини та приладдя 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

9401 

Меблі для сидіння (крім зазначених у товарній позиції 9402), що трансформуються або не трансформуються в ліжка, та їхні частині 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

9403 

Меблі інші та їхні частини 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

9405 

Лампи й освітлювальне устаткування, у тому числі прожектори, лампи вузькоспрямованого світла, фари та їхні частини, в іншому місці не поіменовані або не включені; світлові вивіски, світлові таблички з ім'ям або назвою, або адресою й аналогічні вироби, що мають вбудоване джерело світла, та їхні частини, в іншому місці не поіменовані або не включені 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

9406 00 

Збірні будівельні конструкції 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 9503 00 

Іграшки інші; моделі в зменшеному розмірі ("у масштабі") й аналогічні моделі для розваг, діючі або недіючі; головоломки всіх видів 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту, вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 9601,

з 9602 00 000 Вироби з матеріалів для різьблення тваринного, рослинного або мінерального походження 

Виготовлення з оброблених матеріалів для різьблення тих самих позицій 

з 9603 

Щітки (за винятком щіток для підлоги та мітел зі зв'язаних пучків, насаджені або не насаджені на рукоятку); щітки ручні механічні без двигунів для прибирання підлоги; подушечки та валики малярні для фарби 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

9605 00 000 

Набори дорожні, використовувані для особистої гігієни, шиття або для чищення одягу чи взуття 

Кожний виріб, що входить в набір, повинен задовольняти вимогу, яка застосовувалася б до нього, якби він не входив у комплект. Проте вироби без походження можуть входити до складу набору за умови, що їхня загальна вартість не перевищує 15 % ціни кінцевої продукції 

9606 

Ґудзики, кнопки, застібки-клямки, форми для ґудзиків та інші частини цих виробів; заготовки для ґудзиків 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

9608 

Ручки кулькові; ручки та маркери з наконечником з фетру або інших пористих матеріалів; авторучки чорнильні, стилографи та ручки інші; пера копіювальні; олівці з виштовхуваним або ковзним стрижнем; тримачі для пер; тримачі для олівців й аналогічні тримачі; частини (у тому числі ковпачки та затискачі) виробів, перерахованих вище, крім виробів товарної позиції 9609 

Виготовлення з матеріалів, що належать до позиції, відмінної від позиції виробу. Проте пера та наконечники для пер можуть використовуватись, як й інші матеріали тієї самої позиції, що й продукт, який може використовуватися у свою чергу тільки за умови, що його вартість не перевищує 5 % ціни кінцевої продукції 

з 9614 00 900 

Люльки курильні та чашоподібні частини 

Виготовлення з грубих заготовок люльок 


 

Додаток 2

до Правил визначення країни походження товарів Форма СТ-1

1. Вантажовідправник (експортер) (найменування й адреса) 

4. N _______

Сертифікат

про походження товару

форма СТ-1 

 


2. Вантажоодержувач (імпортер) (найменування й адреса) 

Виданий у

_______________________________________

                             (найменування країни)

Для надання в

_______________________________________

                              (найменування країни)  3. Засоби транспорту й маршрут проходження (наскільки це відомо)

 


5. Для службових позначок 

6. N 

7. Кількість місць і вид упаковки 

8. Опис товару 

9. Критерій походження 

10. Кількість товару 

11. Номер і дата рахунка-фактури 

  

  

  

  

  

  

12. Засвідчення

Цим засвідчується, що декларація заявника

відповідає дійсності

 

  

 

 ...............................................................................

.................

Підпис                 Дата                    Печатка 


13. Декларація заявника

Той, що підписався нижче, заявляє, що наведені

вище відомості відповідають дійсності: що всі

товари цілком вироблено або піддано достатній

переробці в

__________________________________________

                                 (найменування країни)

і що вони відповідають вимогам походження,

установленим стосовно таких товарів

.................................................................................

.................

Підпис                      Дата                        Печатка 

 

Додаток 3

до Правил визначення країни походження товарів 

ДОДАТКОВИЙ ЛИСТ СЕРТИФІКАТА N ________

про походження товару форма СТ-1 

6. N 

7. Кількість місць і вид упаковки 

8. Опис товару 

9. Критерій походження 

10. Кількість товару 

11. Номер і дата рахунка-фактури 

  

  

  

  

  

  

12. Засвідчення

Цим засвідчується, що

декларація заявника відповідає дійсності

 

  

 

 ............................................................................

Підпис                    Дата                    Печатка 13. Декларація заявника

Той, що підписався нижче, заявляє, що наведені

вище відомості відповідають дійсності: що всі

товари цілком вироблено або піддано достатній

переробці в

__________________________________________

                                   (найменування країни)

і що вони відповідають вимогам походження, установленим стосовно таких товарів 

.....................................................................................

Підпис                          Дата                        Печатка 

 
Каталог: data -> files
files -> Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008
files -> Академіка Степана Дем’янчука
files -> Книга-ювіляр Всеволод Нестайко. «Незнайомець з тринадцятої квартири»
files -> Конкурс проектів для нуо від Посольства Чеської Республіки в Києві
files -> Збірник сценаріїв тематичних культурно-мистецьких заходів, присвячених 200-річчю від дня народження
files -> Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека пропонує книги
files -> Відзначаємо ювілей книги у бібліотеці
files -> Книга ювіляр Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра»
files -> Рекламна діяльність рівненської державної обласної бібліотеки: історичний аспект
files -> Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека пропонує книги


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав iconУрок з теми «електромагнітне поле»
Ампера, сили Лоренца та правила визначення напрямків їхньої дії, закона електромагнітної індукції; закріпити магнітні властивості...
Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав icon1. соціологія наука про суспільство завдання 1
У таблиці поміщені ключові поняття та їхні визначення. Установіть, якому поняттю ліворуч відповідає наведене праворуч визначення,...
Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав iconПравила спілкування з книжкою. Гігієна читання. Правила користування книгою. Читання, яке не вадить здоров’ю
Подорож по бібліотеці. Бібліотекар. Читач. Бібліотека домашня та шкільна. Книжкові виставки, стелажі. Самостійний вибір книг
Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав iconРозділ країни пострадянського простору
Країни Балтії
Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав iconЛьвів Видавництво «Свічадо» 2009 Титул оригіналу: Thomas Merton. New Seeds of Contemplation
Перекладено І видано відповідно до угоди з New Directions Publishing Corporation, New York
Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав iconТема 3 Cвітовий ринок товарів І послуг
Реалізація всіх форм світогосподарських зв’язків вивозу капіталу, виробничої кооперації, науково-технічного співробітництва
Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав iconНатхнення вивчати твори латиноамериканських письменників в Україні можна пов’язати із зацікавленістю не тільки до країни "пристрастей", а також до країни, яка перша визнала українську незалежність у світі

Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав iconФонетика ( від грецького phonetikos – звуковий) — це розділ мовознавства, що вивчає звуковий склад мови та різноманітні звукові зміни, які відбуваються в мовленнєвому потоці
Сьогодні ми розпочинаємо вивчати правила української мови. Але на сторінки «Веселих картинок» можуть потрапити тільки сміх І дива....
Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав iconВизначення вологості повітря за заданими показниками Мета: пригадати визначення понять «абсолютна вологість повітря»
Мета: пригадати визначення понять «абсолютна вологість повітря», «відносна вологість повітря», «насичене повітря», «точка роси»;...
Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав iconСпівтворчість вчителя та учнів на уроках світової літератури через активізацію їх пізнавальних
Професійна компетенція є вирішальною передумовою виробництва високоякісних товарів І надання населенню сучасних послуг. Високий рівень...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка