Празька поетична школаСкачати 69,05 Kb.
Дата конвертації27.07.2017
Розмір69,05 Kb.

Рівненська державна обласна бібліотека

Відділ обслуговування користувачів у читальній залі


ПРАЗЬКА ПОЕТИЧНА ШКОЛАСписок рекомендованої літератури

Рівне, 2012
ПОЕТИ ПРАЗЬКОЇ ШКОЛИ
Бернадська Н. “Празька школа” // Українська мова та література . - 2000. - № 39
Єрмолаєва Л. “Празька школа” українських письменників (урок української літератури в 11 класі) / Л. Єрмолаєва // Українська література в школі: Науково-методичний журнал. - 2007. - № 4

Ільницький М. Поетичні школи в західноєвропейському українському літературному процесі 20-30-х років XX століття. - Львів, 1992. – 48 с.

Климентова О. Історико-літературний феномен “Празької школи”/ О. Климентова // Дивослово (укаїнська мова й література в навчальних закладах): Викладання мови і літератури в середніх школах, ліцеях, ПТУ, Вузах. - 2003. - № 10. - С. 13 — 18

Мацько В. “Вузлик” для УЛЕ // Слово і час. - 1999. - № 10. - 46 - 47

Муза любові й боротьби: Українська поезія празької школи / Упор., ст. й приміт М. Нервлого. – К., 1995. – 159 с.

Нервлий М. Поети празької школи / М. Нервлий // Літературна Україна. - 2010. - № 27/5 серпня. - С. 4

Нервлий М. Празька українська поетична школа / М. Нервлий // Слово і час. - 2011. - № 12. - С. 3 - 11

Нервлий М. Празька українська поетична школа / М. Нервлий // Українознавство. - 2010. - № 2. - С. 224 - 227

Оксана Пеленська. Український портрет на тлі Праги. Українське мистецьке середовище у міжвоєнній Чехо-Словаччині.— Нью Йорк— Прага, 2005

Празька літературна школа: Ліричні та епічні твори / Упорядування і передмова В.А. Просалової.— Донецьк, 2008.— 280 с.


Празька поетична школа. Антологія / Упоряд. текстів та передм. О.Г.Астаф'єва, А.О.Дністрового. – Харків, 2009. – 256 с.


Українець С. Національне як екзистенційний проект і рух у предметному полі Празької поетичної школи. - Рівне, 2002. - 20 с.
Українська емігрантська література / Мелешко В.А., Радченко І.О., Орлова О.М., Панченков А.О. Українська література. Повний курс підготовки для вступу до вищих навчальних закладів. – К., 2012. – С. 515 – 533


ЮРІЙ ЛИПА
Липа Ю. Поетичні твори. – Л., 2005. – 543 с.

Липа Ю. Нотатник. – К., 2010. – 296 с.

Юрій Липа: голос доби і приклад чину: Збірник наукових праць. — Львів, 2001

Горболіс Л. До мозаїки “Празької школи”: Ю. Липа: вивчаємо оглядову тему “Еміграційна література 20-40 років” 11 клас / Л. Горболіс // Українська література в загальноосвітній школі. - 2008. - № 7/8. - С. 36-38


Липа-Гуменецька Марта. Про мого батька й діда // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття. - К.: Аконіт, 2001. - Кн. друга. — С. 673—675.

Мороз В. Горіти надзвичайним світлом // Юрій Липа. Збірник статей і матеріалів, приурочених 100-літньому ювілею з дня народження Юрія Липи, Івано-Франківськ, 2000. — С. 56-65

Слабошпицький М. Яснозбройний. Юрій Липа // 25 поетів української діаспори. — К.: Ярославів Вал, 2006. - С. 168 - 197


ЄВГЕН МАЛАНЮК
Маланюк Є. Невичерпальність: Поезії, статті / Упоряд., передм. та приміт. Л.В. Куценка. – К., 2001. – 318 с.

Барабаш Ю. Український Єремія: Євген Маланюк і парадигма малоросійства // Слово і час. – 1997. - № 1. – С. 15-24

Войчишин Ю. «Ярий крик і біль тужавий…» (Поетична особистість Євгена Маланюка). – К., 1993. – 160 с.

Євген Маланюк: література, історіософія, культурологія. Матеріали науоковї конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження Євгена Маланюка. 14-15 травня 1997 р. – Кіровоград, 1998. – 63 с.


Євген Маланюк / Усе для школи. Українська література. 11 клас. Вип. 10. – К., 2001. – 63 с.


Куценко Л. «Казка, що так не музикально й боляче обірвалась…» // Дивослово. – 1994. - № 5/6. – С. 6-9


Куценко Л. «Ні, вже ніколи не покаюся…» (Євген Маланюк: історія ісходу). – Кіровоград, 1997. – 111 с.


Лавріненко Ю. Поет своєї епохи: (Штрихи до портрету Є. Маланюка) // Укр. мова та літ. в школі. – 1991. - № 1. – С. 59-66


Нахлік О.М. Біблійні образи і мотиви в поезії та есеїстиці Євгена Маланюка; Шевченко в есеїстиці та поезії Євгена Маланюка; Гоголь в інтерпретації Євгена Маланюка; Проблема «Франка незнаного» в трактуванні Євгена Маланюка; Творчі взаємозв’язки Дмитра Донцова і Євгена Маланюка; «Та ти не відхилиш свойого вінця…»; (Передчуття власної долі в поезії Олега Ольжича); Поезія і проза Олени Теліги: спроба самоствердження; Апеляції до княжої доби в емігрантській поезії (Юрій Дараган, Оксана Лятуринтська, Олекса Стефанович, Євген Маланюк, Олег Ольжич); «Задля збереження в собі чистої душі прапредків…»: Давньоукраїнська міфологія в поезії Юрія Дарагана, Оксани Лятуринської, Олекси Стефановича, Євгена Маланюка // Нахлік О.М. Письменник – Нація – Універсум: світоглядні та художні шукання в літературі XIX – XX століть. – Львів, 1999. – С. 84 – 189


Неборак В. Євген Маланюк (1897 - 1968) // Історія української літератури. XX століття: У 2 кн. – К., 1993. – Кн. 1: 1910-1930-ті роки: Навч. посіб. – С. 345-355
Прохоренко О. «Розтоптані пелюстки» Євгена Маланюка // Слово і час. – 1998. - № 9/10. – С. 49 – 53

Салига Т.Ю. Залізних імператор строф… [про Є. Маланюка]; Йому не спорядили вояцької тризни [про Ю. Дарагана]; Хрест Олекси Стефановича; Сім літер любові [про Н. Лівицьку-Холодну]; Моє «я» як уява світу [про Г. Мазуренко]; Одна з найяскравіших «жон руських» нашої поезії [про О. Лятуринську] // Салига Т.Ю. Високе світло: Літ.-крит. студії. – Львів, 1994. – С. 46 – 131, 210 – 242


Салига Т.Ю. Поет Степової Еллади // Салига Т.Ю. Імператив: (Літературознавчі статті, критика, публіцистика). – Львів, 1997. – С. 119 – 168

Сивокінь Г. Авторська ментальність і біографія у творчості Євгена Маланюка // Дивослово. – 1994. - № 8. – С. 25 – 30
ЮРІЙ ДАРАГАН

Шахова К. О. Дараган Юрій // Українська літературна енциклопедія.— Т. 2. — К., 1990.— С.16


Ільницький М. Юрій Дараган — перший поет “празької школи” // Вісник асоціації україністів. - 1993. - № 1. - С. 55 — 62

Слабошпицький М. «…Дай мені стати великим поетом». Юрій Дараган // 25 поетів української діаспори.— К.: Ярославів Вал, 2006.— С. 49-71НАТАЛІЯ ЛІВИЦЬКА-ХОЛОДНА
Бойчук Б. Розмова з Наталією Лівицькою-Холодною // Сучасність. – 1985.– №3. – С. 8-17.

Коровицький І. Червоне і чорне: Творчість Наталі Лівицької-Холодної //Сучасність. – 1980. - Ч. 5 (233). – С. 35-45.


Куценко Л. Наталя Лівицька-Холодна. Нарис життя і творчості. – К.,2004
Легка О. Проблема самотності у творчості Н.Лівицької-Холодної. – Львів, 1999. – 42 с.
Легка О. Сад любові моєї (проблема філософії кохання в поезії Н.Лівицької-Холодної). – Львів: Львівський державний університет, 1998. – 48 с.
Легка О. Червоне і чорне: Новаторство поетики еротичного Н.Лівицької-Холодної. – Львів, 1999. – 42 с.

Пахаренко В. "Долетить на Дніпро луна..." (Поезія Н.Лівицької-Холодної) // Слово і час. – 1992. – № 6. – С.20-25

Погляд у душу : До 100-річчя від дня народження Н. Лівицької-Холодної // Знаменні дати. Календар. - 2002. - С. 106. – 108

Столбюк С. Публіцистична лірика Наталі Лівицької-Холодної періоду мистецького українського руху (1946 — 1948) / С. Столбюк // Дивослово. - 2012. - № 6. - 39-41


Слабошпицький М. Остання з великого покоління Наталя Лівицька-Холодна // 25 поетів української діаспори. – К., 2006. – С. 221 – 239
ЮРІЙ КЛЕН
Клен Ю. Твори. – Нью-Йорк, 1992. – 382 с.

Ковалів Ю. Прокляті роки Юрія Клена // Клен Юрій. Вибране. - К.: Дніпро, 1991.— С. 3-23.

Поетика творчості Юрія Клена // Саєнко В. Українська модерна поезія 20-х років ХХ століття: Ренесансна парадигма.— Одеса, 2004

Сарапин В. Маловідомий Юрій Клен // Українська мова та література.— 2000.— Ч. 7.— С. 3-4

Сарапин В. Осінні мотиви в поезії Юрія Клена // Дивослово.— 1998.— № 9.— С. 8-11

Сарапин В. Поезія Юрія Клена та її місце в літературному процесі першої половини ХХ ст.: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук.— К., 2000.— 20 с.

Филипович О. Життя і творчість Юрія Клена // Сучасність.— 1967.— Ч.10 (82).— С. 47-85

ОЛЕНА ТЕЛІГА
Теліга О. Вибрані твори. – К., 2008. – 534 с.

Теліга О. Листи. Спогади. – К,, 2003. – 400 с.


Олена Теліга: громадське і духовне покликання жінки (Матеріали наукової конференції). – К., 1998. – 107 с.

Червак Б. Олена Теліга: Життя і творчість. – К., 1997. – 61 с.ОКСАНА ЛЯТУРИНСЬКА
Анісімова Н. Художній світ материнок Оксани Лятуринської // Українська література в загальноосвітній школі. - 2001. - № 6. - С. 42 — 46

Листи Юрія Шевельова до Оксани Лятуринської // Сучасність.— 1998.— №10.

Слабошпицький М. Вундеркінд. Оксана Лятуринська // 25 поетів української діаспори.— К.: Ярославів Вал, 2006.— С. 240—265
Сліпушко О. Мистецький герб Оксани Лятуринської // Дніпро.— 1996.— №11-12.— С.98-104

Чернихівський Г., Чернихівська В. Оксана Лятуринська: Життя і творчість.— Кременець-Тернопіль: Малий видавничий дім, 2002.— 289 с.
ОЛЕГ ОЛЬЖИЧ

Ольжич О. Незнаному воякові: Заповідане живим / Упоряд., післям. і приміт Л. Череватенка. – К., 1994. – 431 с.

Державин В.О.Ольжич — поет національного героїзму // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. — К., 1994. — Кн. 2. — С. 534—542

Крупиненко В.М. Письменники Празької школи. Улас Самчук, Олег Ольжич / В.М. Крупиненко // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2006. - № 10. - С. 20

Моравкова А. Празька поетична школа. Олег Ольжич // Літературознавство. - 1996. - С. 176 — 183

Неврлий М. Ольжич на тлі празького літературного довкілля // Сучасність. — 1998. — Ч. 2. — С. 102—109ГАЛИНА МАЗУРЕНКО
Слабошпицький М. Народжена в Петербурзі й похована в Лондоні. Галя Мазуренко // 25 поетів української діаспори. – К., 2006. – С. 198-220
Хаєцька А. У контексті жіночої лінії “Празької школи” : поезія Г. Мазуренко / А. Хаєцька // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях та колегіумах. - 2011. - № 5. - С. 72 — 79

ОЛЕКСА СТЕФАНОВИЧ
Стефанович О. Зібрані твори. – Торонто, 1975. – 304 с.

Андрухович Ю. Олекса Стефанович: буколіка та героїка // Дзвін.— 1990.— № 2.

Дем'янчук Г. Олекса Стефанович: Літ. Портрет. — Рівне: Волинські обереги, 1999. — 23 с.

Рязанцева Т. Бранець вічності: Аспекти поетичної творчості Олекси Стефановича.— К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007.— 106 с.


Слабошпицький М. Самітник із Боффало. Олекса Стефанович // 25 поетів української діаспори. — К.: Ярославів Вал, 2006. — С. 677–707

Підготувала:головний спеціаліст відділу обслуговування

користувачів у читальній залі Тихова О.Ф.
Каталог: files
files -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
files -> Наталія звольська
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Празька поетична школа iconУрок №31 Еміграційна література (оглядово). "Празька поетична школа "
Урок №31 Еміграційна література (оглядово). "Празька поетична школа " української поезії та її представники Євген Маланюк. Коротко...
Празька поетична школа iconУроку 11б 11г 33-34 "Празька поетична школа"
Коротко про митця. Художнє осмислення трагічної історії України, ностальгічні мотиви, філософічність поезій
Празька поетична школа iconПразька літературна школа
Празька літературна школа: Хрестоматія ліричних І епічних творів / Упоряд. І передм. В. А. Просалової. – Донецьк: Східний видавничий...
Празька поетична школа iconПроектна діяльність на уроках української літератури. Проект «Празька поетична школа»
Мета проекту: ознайомити одинадцятикласників із життєвим поетів «празької школи» та особливостями їх творчості; розвивати вміння...
Празька поетична школа iconКнига адресована студентам-філологам, учителям-словесникам, усім, хто цікавиться українським словом
Празька школа”: Хрестоматія прозових творів / Упоряд., передм. І приміт. В. А. Просалової. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2004....
Празька поетична школа iconРозділ: Поетична світлиця Підручник: Савченко. О. Читанка. ІІ частина. К: Освіта, 2004. Тип уроку
Тема. Шануймо хліб! М. Рильський «Не кидайсь хлібом…», «Ким хочеш бути, хлопчику?». Підсумок за темою «Поетична світлиця»
Празька поетична школа icon«Празька школа» поетів. Євген Маланюк. Життєвий і творчий шлях. Мотиви творчості. Особливість художнього стилю
Мета: розкрити учням значення творчості поетів «Празької школи» у розвитку національного літературного процесу; ознайомити з біографією...
Празька поетична школа iconМета: розкрити учням значення творчості "празької школи" українських письменників у розвитку національного літературного процесу, ознайомити із доробком окремих письменників. Тип уроку
Празька школа українських письменників. Українські письменники в діаспорі, інтелектуальна лірика поетів «празької школи». Стисла...
Празька поетична школа iconТема уроку. Тарас Шевченко – співець краси рідного краю. Т. Шевченко (про нього). Поетична світлиця. Т. Шевченко. «Вітер з гаєм розмовляє…»
Т. Шевченко (про нього). Поетична світлиця. Т. Шевченко. «Вітер з гаєм розмовляє…», «Садок вишневий коло хати»
Празька поетична школа iconСучасна освіта Новограда-Волинського-2014 Зміст Інформаційно-методичний центр 2 Навчально-виховний комплекс «Гімназія ім. Лесі Українки – школа І ступеня»
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів «Школа сприяння здоров’ю» 8


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка