Предмет, завдання економічної науки та її місце серед інших наук Варіант 1Скачати 50,97 Kb.
Дата конвертації22.10.2017
Розмір50,97 Kb.

Предмет, завдання економічної науки та її місце серед інших наук

Варіант 1


  1. Що є об’єктом економічного дослідження:

А) політологія;

Б) математика;

В) економіка;

Г) економічна теорія.

2. Головна економічна проблема:

А) вміння орієнтуватись у сфері бізнесу;

Б) використання обмежених ресурсів для створення товарів та послуг з метою

задоволення безмежних потреб людей;

В) переміщення товарів від виробника до споживача;

Г) раціональне використання ресурсів.

3. Обмін – це економічний процес, що передбачає:

А) зміну роботи;

Б) зміну старих станків на нові;

В) купівля товарів на ринку за гроші;

Г) зміну виду діяльності підприємств.

4. Що із нижче названого вивчає мікроекономіка?

А) Виробництво пшениці і динаміку її ціни.

Б) Загальний рівень цін.

В) Виробництво у масштабах всієї економіки.

Г) Рівень безробіття.

5. Яке з наведених питань може вирішуватись тільки на макрорівні?

А) Які товари і послуги виробляти?

Б) Хто буде виробляти товари та послуги?

В) Як поліпшити технологію виробництва?

Г) Як вплинути на інфляційне зростання рівня цін?

6. Представником школи фізіократів є:

А) Антуан де Монкрет’єн;

Б) Адам Сміт;

В) Франсуа Кене;

Г) Давід Рікардо.

7. Розподіл в економічному розумінні - це:

А) спосіб поєднання ресурсів - землі, праці, капіталу - та їх узгодженого,

цілеспрямо­ваного використання.

Б) формування доходів: підприємця чи робітника, службовця чи власника земельної

ділянки, банкіра чи держави.

В) відносини, завдяки яким речі та послуги рухаються від виробників до

споживачів.

Г) використання доходів і реалізація тих корисностей, що їх мають речі та

послуги.

8. Економічна інформованість є ознакою:

А) демократизації суспільного життя.

Б) високого загальноосвітнього рівня більшості населення країни.

В) високого професійного рівня економічного керівництва країни.

Г) ступеня розвитку продуктивних сил країни.

9. Теза про економічну свободу, за якої вільна людина, керуючись своїми

особистими інтересами, працює на себе і на суспільство, є головною ідеєю:

А) меркантилістів;

Б) фізіократів;

В) класичної економічної школи;

Г) історичної економічної школи.

10. Яке значення має економіка в житті окремої людини:

А) допомагає розробити принципи, які стають основою економічної політики;

Б) надає громадянину можливість орієнтуватись у сфері бізнесу;

В) сприяє демократизації суспільства;

Г) забезпечує раціональну поведінку.

11. Доповніть наведене визначення економічної науки: «Економічна наука вивчає, як створюються і

розподіляються продукти в суспільстві…»
Предмет, завдання економічної науки та її місце серед інших наук

Варіант 2


  1. Що вивчає економіка:

А) як заробити гроші;

Б) виробництво, розподіл, споживання, обмін;

В) природні ресурси;

Г) глобальні проблеми людства.

2. Яке з положень не має відношення до визначення предмета економіки:

А) ефективне використання ресурсів;

Б) необмежені виробничі ресурси;

В) максимальне задоволення потреб;

Г) рідкісність ресурсів.

3. Якими причинами можна пояснити існування економічних проблем?

А) Зростанням населення Землі.

Б) Наявністю безробіття та інфляції.

В) Безмежністю потреб та обмеженістю ресурсів.

Г) Забрудненням навколишнього середовища.

4. Об’єктами дослідження макроекономіки є:

А) ціни на автомобілі;

Б) регулювання грошового обігу;

В) вплив неурожаю зернових на видатки сімей на продукти харчування;

Г) вплив реклами на підвищення попиту на модні моделі взуття.

5. Яке з наведених питань може вирішуватись лише на мікрорівні?

А) Як стимулювати економічне зростання?

Б) Як подолати інфляцію?

В) Що і скільки виробляти?

Г) Як забезпечити повну зайнятість?

6. Приватне підприємство "Альфа" реалізувало на ринку 200 кг слив і 400 кг яблук. Це є прикладом:

А) виробництва;

Б) розподілу;

В) обміну;

Г) споживання.

7. Якщо розглядати ринкову економіку під кутом зору руху виробничих ресурсів,

товарів і доходів, то її дійовими особами виступають:

А) домашні господарства і підприємства;

Б) власники певних виробничих ресурсів;

В) банки, страхові компанії, товарні та фондові біржі, підприємства роздрібної та

оптової торгівлі;

Г) найманий працівник як власник зарплати, підприємець як власник прибутку,

акціонер як власник дивіденду на акцію, Міністерство фінансів як збирач держав­них

податків.

8. Поль Самуельсон вважав, що:

А) економічна теорія є наукою про створення і використання матеріальних благ;

Б) економіка вивчає процес виробництва матеріальних благ;

В) економічна теорія є наукою про використання людьми обмежених виробничих

ресурсів для створення різних товарів з метою споживання;

Е) економічна теорія є наукою про сучасні ринкові відносини і механізм їх дії.

9. Яке значення має наука економіка для суспільства:

А) надає громадянам можливість орієнтуватись у сфері бізнесу;

Б) забезпечує раціональну поведінку у споживанні та використанні індивідуальних заощаджень;

В) допомагає розробити принципи, які стають основою економічної політики, та сприяє економічній

інформованості й демократизації суспільства;

Г) робить людей багатшими.

10. Арістотель називав економікою:

А) сукупність підприємств невиробничої і виробничої сфери;

Б) спосіб ведення господарства, який спрямований на примноження благ, необхідних для життя і

корисних для людини та держави;

В) розширення ринків збуту та одержання дешевих товарів;

Г) вміння орієнтуватись у сфері бізнесу.

11. Доповніть наведене визначення економічної науки: «Економічна наука досліджує, як краще

задовольняти потреби людей…»


Література


  1. Бондарєва Н. Ф. Економіка. 10 клас. – Х.: Основа, 2009. – 128 с.
  1. Горленко О. Г. Збірник задач з економіки: Навчальний посібник для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням економіки . – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2001. – 168 с.
  1. Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / Тимченко І. Є., Крупська Л. П., Латер Ю. С., Чорна Т. І., Ящишина І. В. – Вид. 2, перероб. і доп. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. – 136 с.
  1. Калінська А. В. Збірник навчальних та контрольних тестів і завдань з економіки. К.: ЛВК, 2007. – 132с.
  1. Климюк І. І. Конспект лекцій з економіки для учнів старших класів. - Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2005. - 164 с.  1. Латер Ю. С., Ящишина І. В. Робочий зошит із загальної економіки. Частина I. - Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. – 96 с.
  1. Основи економіки. Тренувальні тести. Завдання, відповіді, методичні рекомендації / О. І. Грінченко, О. В. Бутко, А. П. Постільна та ін.. – Х.: Основа, 2008. – 223 с.

Каталог: public -> oipopp -> repository -> dcr
dcr -> Щоб урок був цікавішим. Нестерчук Л. М., вчитель світової літератури
dcr -> Згадайте, чому Міцкевич опинився в Криму в 1825 р. Згадайте, чому Міцкевич опинився в Криму в 1825 р
dcr -> Славнозвісне місто Канів
dcr -> 1. Історичні умови розвитку літератури в Західній Україні до 1939 р
dcr -> На навчальний рік 5 год. На тиждень год
dcr -> Анатолiй Георгiйович Костецький Про нього (1948 2005)
dcr -> Поезія “срібного століття” Символізм
dcr -> Власне обличчя здавалось художнику зручним об’єктом для спостережень І експериментів
dcr -> Пригадується (І сміх І гріх ), якось у квітні 1981 року на засланні дивився з «соузниками» кінохроніку. “Дивлюсь – очам не вірю, мов справді бачу
dcr -> Вільям Шекспір — великий поет І драматург доби Відродження. «Шекспірівське питання». Розкриття особливостей ренесансного сприйняття кохання в сонетах В. Шекспіра. Хід уроку


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Предмет, завдання економічної науки та її місце серед інших наук Варіант 1 iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень,, магістр
Об'єкт І предмет економічної І соціальної географії. Місце економічної І соціальної географії в системі географічних наук. Структурна...
Предмет, завдання економічної науки та її місце серед інших наук Варіант 1 iconТема. Біологія як наука. Предмет біології, її основні галузі та місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень
Знання учнів про біологію як науку; ознайомити з основними галузями біології; проаналізувати особливості, властиві кожному рівню;...
Предмет, завдання економічної науки та її місце серед інших наук Варіант 1 iconКонтрольна робота №2 (контрольний тест) «Орфографія» ІI варіант
Завдання 1-7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді
Предмет, завдання економічної науки та її місце серед інших наук Варіант 1 iconКонтрольна робота №2 з української мови для 10 класу (контрольний тест) І варіант
Завдання 1-4 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді
Предмет, завдання економічної науки та її місце серед інших наук Варіант 1 iconМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів
Тема Предмет, система І завдання науки криміналістики. Методологічні основи науки криміналістики та тенденції їх розвитку
Предмет, завдання економічної науки та її місце серед інших наук Варіант 1 iconТестове завдання з історії України. 11 клас І варіант
Завдання 1-20 мають чотири варіанти відповідей, з яких лише один правильний. Оберіть, на Вашу думку, правильний варіант відповіді...
Предмет, завдання економічної науки та її місце серед інших наук Варіант 1 iconЛекція №1-2 Предмет І завдання історії фізики (4 год.) План лекції
Елементи методології фізичної науки (методи пізнання світу, проблеми фізичної науки, шляхи розвитку наукового знання)
Предмет, завдання економічної науки та її місце серед інших наук Варіант 1 iconБ (н)нобелівська (п)ремія, (є)вропейська (п)лоща, (г)олосіївський парк
Завдання 1-7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді
Предмет, завдання економічної науки та її місце серед інших наук Варіант 1 iconПрограма курсу «Соціальна психологія» для студентів 4 курсу радіофізичного факультету змістовий модуль тема Предмет, завдання, історія розвитку та методи соціальної психології
Предмет та завдання соціальної психології. Генезис уявлення про предмет соціальної психології протягом її історії. Основні етапи...
Предмет, завдання економічної науки та її місце серед інших наук Варіант 1 iconВеликі географічні відкриття; зустріч цивілізацій. Людина ранньої нової доби. Реформація І контрреформація самостійна робота
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка