Презентація робочих зошитів з хімії для учнів , 8, класів з досвіду роботи Іванащенко Олена Афанасіївна – вчитель хіміїДата конвертації16.02.2018
Розмір445 b.


Презентація робочих зошитів з хімії для учнів 7, 8, 9 класів

З досвіду роботи

Іванащенко Олена Афанасіївна – вчитель хімії.

Спеціаліст вищої категорії ,

вчитель- методист, відмінник освіти України.

Педагогічне кредо:

“Учитель живе доти, поки вчиться.

Як тільки він перестає вчитися,

в ньому помирає вчитель ”.

(К. Ушинський)Мета створення робочих зошитів з хімії

Головна ідеяСтруктура кожної темиСкладаємо разом опорний конспект

Усвідомленню нового навчального матеріалу сприятимуть виконання завдань під рубрикою «Складаємо разом опорний конспект». Використання таблиць і схем полегшує розуміння та запам’ятовування найбільш важливих теоретичних відомостей. Опис лабораторних дослідів, практичних робіт дозволять зосередитися на виконанні хімічного експерименту та чіткому занотуванню дій, спостережень, висновків.

З зошитами зручно працювати, наприклад, зроблено допоміжні схеми для розв’язування задач, де з кожною вправою збільшується частка самостійної роботи учня. Вивільнюється час для виконання інших завдань зростаючої складності.

Зразок 1. Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома. Складаємо разом опорний конспект.

І. Зміна металічних і неметалічних властивостей елементів.

Завдання 1. Запишіть електронні формули зовнішнього енергетичного рівня атомів елементів 3:го періоду:

Доповніть речення: У періодах зліва направо кількість електронів на зовнішньому рівні _____________________, а атомний радіус _________________________, тому здатність віддавати електрони ________________, а здатність приєднувати електрони ___________. Висновок. Металічний характер елементів і хімічна активність металів у періодах зліва направо ___________, а неметалічний характер елементів і хімічна активність неметалів ________________.

Зразок 2. Хімічні властивості оксидів.

Складаємо разом опорний конспект

ІІ Здатність оксидів утворювати солі

 • ІІ Здатність оксидів утворювати солі

Зразок 4. Складаємо разом опорний конспект

 • Вчимося складати рівняння окисно-відновної реакції.

 • 1.Записуємо схему реакції: Al + HCl → AlCl3 + H2↑

 • 2. Визначаємо ступені окиснення елементів, виявляємо, які елементи змінюють ступені окиснення:

 • Al0 + H+Clˉ → Al+3Cl3ˉ + H20↑

 • 3. Записуємо схеми окиснення та відновлення, складаємо електронний баланс:

 •    

 •  

 • Для того, щоб урівняти кількість електронів, які віддає Al, та приєднують

 • йони Н+, знаходимо найменше спільне кратне (НСК) чисел 3 і 2– це число 6. Отже, загальна кількість електронів, які віддає відновник та які приєднує окисник, повинна дорівнювати 6, тому множимо схеми окиснення і відновлення на 2 і 3 відповідно.

 • 4. Коефіцієнти, які отримали в електронному балансі біля формул окисника і відновника, переносимо в молекулярне рівняння реакції:

 • 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2↑

 • Висновок. Складання електронного балансу полегшує добір коефіцієнтів у рівняннях окисно-відновних реакцій.Тренувальні вправи

 • Дуже важливо, щоб хімічні знання були закріплені практично.

 • Потренуватися в застосуванні набутих знань і пересвідчитися у їх засвоєнні допоможе виконання завдань рубрик: «Тренувальні вправи», «Самостійна робота» та «Завдання для взаємозаліку та самоконтролю».

 • Виконанню тренувальних вправ на уроці приділяю багато уваги. Зошити структуровані таким чином, що передбачено можливість забезпечити засвоєння матеріалу учнем у результаті навчальної діяльності під керівництвом учителя, а також самостійно опановувати матеріал в разі відсутності учня на уроках.

 • Під час виконання тренувальних вправ учні працюють самостійно, а вчитель має можливість індивідуально допомогти слабшим учням.Зразок 5. Тренувальні вправи

 • Встановіть відповідність між формулами і класами неорганічних сполук. Впишіть послідовно у пусті квадратики букви, що стоять поряд із правильними твердженнями відповідей, і ви отримаєте зашифроване слово.

 • ВідповідьЗразок 6. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

Зразок 6. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

НАВЧАЄМОСЬ СКЛАДАТИ ХІМІЧНЕ РІВНЯННЯ

Початковий рівень. Перевір, чи вірно розставлені коефіцієнти в хімічних рівняннях. Порахуй кількість атомів кожного елемента в лівій і правій частині хімічного рівняння, знайди 4 помилки на сторінці. Спробуй їх виправити та отримай 4 бали.

№1 №2

2Н2 + O2 = 2Н2O; N2 + O2 = 2NO

H - 4 атоми H -4 атоми N - 2 атоми N - 2 атоми

O - 2 атоми O - 2 атоми O - 2 атоми O - 2 атоми

 

4Li + O2 = Li2O; 2Са + O2 = 2CaO AgNO3 = 2Ag + 2NO2 +O2

Li -_____ _____ Ca - ________ _____ Ag -____ _________

O -_____ _____ O - ________ _____ N -______ __________

2S02 + O2 = 2SO3 NO+ O2 = 2NO2; O - _____ _________

S - ______ _____ N -________ _____

O -_______ _____ O -________ _____ MоO3 + 3С = Mo + 3CO

Mо____ _______

№3 №4 С - _____ _________

2Сu2O + С = 4Cu + СO2 3Fe3O4+ 8A1 =9Fe + А12O3 O - ______ _______

Сu - ______ _______ Fe - ______ ________

С-_______ ________ Al _____ ________

O - _______ _______ O-_______ ________

 

Cr2O3 + 2A1 = 2 Cr + А12O3 2KNO3 = 2KNO2 + O2

Cr - _______ ________ K ______ _________

O -________ ________ N_____ _________

Al -________ ________ O_____ ________
 •  Оберіть собі варіант і виконайте завдання:

 • Оберіть собі варіант і виконайте завдання:

 • Середній рівень. Розставте пропущені коефіцієнти в даних рівняннях реакцій:

 • №5 (до 6 балів) №6 (до 6 балів)

__А1 + 3O2 = 2А12O3; 2W + 3О2 = __WО3;

2Н3ВO3 = В2O3 + __Н2O; Р2О5 + 3Н2О = __Н3РО4 ;

2Ag2CO3 = __Ag +2CO2+O2; 2AgNО3 =__Ag + __NО2+ О2;

__H2S + O2 = 2S + 2H2О; 2KClO3 = __ KCl + 3O2;

__А1J3+ 3С12 =2А1С13 + __J2; 2FeС13+3Zn =__ZnCl2+__Fe;

Fe2O3 + ___Н2 = 2Fe + 3Н2O; Fe3О4 + __Н2 = __Fe + 4Н2О
 • Достатній рівень. Перетворіть наведені схеми реакцій на хімічні рівняння:

№7 (до 9 балів)

Ag + S → Ag2S; Na + О2 → Na2О; FeCl2 + Cl2 → FeCl3;

NO + О2 → NО2; Fe(OH)3 → Fe2О3 + H2O; Al(ОН)3 → Al2О3 + Н2О;

KNO3 → KNO2 + O2; Сг2O3 + C → Cr + CO; Fe +CuSO4→FeSO4 +Cu;

Високий рівень. Перетворіть схеми реакцій на хімічні рівняння:

(кожне правильно складене рівняння – 1 б.)

СН4 + О2 → СО2 + Н2О;

СаСОз + Р2О5 → Са3(РО4)2 + СО2↑.

FeCl3 + KOH → KCl + Fe(OH)3

Zn(NO3)2 → ZnO + NO2 + O2;

Са(ОН)2 + Н3РО4 → Са(Н2РО4)2 + Н2О;

Fe(OH)3 + H2SО4 → Fе2(SО4)3 + Н2О;

Ті2О3 + О2 → ТіО2

Cu2О + О2 → CuOЗразок 7. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВ. Самостійна робота.

1. (1б.) Виберіть правильне твердження щодо властивостей основ:

а) реагують з основними сполуками; б) взаємодіють з кислотними сполуками; в) реагують як з кислотними, так і з основними сполуками, г) реагують з водою.

«Для кмітливих»ДЛЯ КМІТЛИВИХ Зразок 8.

 • 1.Чому вуглекислий газ не можна використовувати як відновник, а чадний газ

 • (карбон(ІІ) оксид) використовують для відновлення металів з їх оксидів?

Відповідь обґрунтуйте. Напишіть рівняння реакції відновлення заліза із ферум(ІІІ) оксиду за допомогою чадного газу, та складіть електронний баланс. (9 КЛАС)

Зразок 9. Для допитливих.*Зразок 10. Приклади розв’язування задач.«Сторінка взаємозаліку та самоконтролю».Зразок 11. Сторінка взаємозаліку та самоконтролю

Впиши потрібні слова або словосполучення із другої колонки у першу колонку і закінчи речення.

Порівняй свою відповідь із відповіддю товариша й постав собі оцінку.

Кожна правильна відповідь – 0,5 балів. Оцінка ________

Зразок 12.

Зразок 12.

Сторінка взаємозаліку та самоконтролю

Впиши потрібні слова або словосполучення із другої колонки у першу колонку і закінчи речення. Порівняй свою відповідь із відповіддю товариша й постав собі оцінку. Кожна правильна відповідь – 0,5 балів. Оцінка ________

Робота з підручником

 • Одним з методів організації самостійної діяльності учнів є робота з підручником.

 • В 7 класі в зошиті наведено інструкція для учнів - як правильно організувати роботу при самостійному опрацюванні певного питання. Наприклад, при вивченні теми: «Поширеність та колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль».

 • В своїй роботі використовую проектну діяльність з використанням ІКТ при вивченні хімії в старших класах та з використанням робочого зошиту у 9 класі (теми «Спирти» та «Біологічна роль амінокислот і білків»). Учні отримують завдання для вивчення заданої теми, або дослідження певних питань, шукають самостійно інформацію, готують презентацію, висувають ідеї щодо розв′язання проблеми. Після завершення роботи учні звітують про виконану роботу на уроці.Зразок 13. Самостійна робота з підручником

 • 1. Прочитайте уважно матеріал параграфу.

 • 2. Виділіть головні думки в тексті, складіть та запишіть план тексту в зошит.

 • 3. Роздивіться малюнки. Знайдіть в тексті інформацію, яка роз'яснює зміст цих малюнків.

 • 4. Запропонуйте свої приклади застосування кисню, які ви спостерігаєте в житті.

 • 5. Запишіть головні думки прочитаного тексту в зошит своїми словами.

 • 6. У висновку виділіть те найголовніше, що варто запам'ятати.

 • План прочитаного тексту: …….

 • Конспект: ………..(наведено достатньо місця для написання конспекту)Зразок 14. Створюємо проекти!

 • Скориставшись додатковою літературою та Інтернет-ресурсами виконайте дослідження за обраною вами темою. Підготуйте презентацію на 10-12 хвилин. Візьміть до уваги рекомендації щодо оформлення проекту.

 • Питання до інформаційно – пошукового проекту з теми: «Спирти».

 • Тема дослідження 1: «Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини».

 • 1. Історія алкоголю.

 • 2. З чого починається пияцтво.

 • 3. Стадії і форми сп’яніння й алкоголізму.

 • 4. Кримінал і алкоголь: чи є зв'язок?

 • Тема дослідження 2: «Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини».

 • 1. Отруйність спиртів, їх вплив на організм.

 • 2. Алкоголізм – не звичка, а хвороба.

 • 3. Причини, що викликають дану проблему.

 • 4. Який кращий засіб боротьби з алкогольною залежністю?Узагальнення знань

Після вивчення теми чи її логічно завершеної частини, на сторінках «Узагальнення знань» учні мають можливість успішно підготуватися до тематичного контролю знань.
 • Зразок.

Узагальнення знань з теми «Розчини»

1. Закінчить речення в першій колонці, обравши (підкресливши) потрібні слова або словосполучення із другої колонки.

2. Укажіть, як зміниться масова частка розчиненої речовини у водному розчині, якщо:

2. Укажіть, як зміниться масова частка розчиненої речовини у водному розчині, якщо:

А До розчину додати води. ____________________________

Б До розчину додати розчиненої речовини. ___________________________

В Провести часткове випарювання розчину. __________________________

3. Щоб квіти довше зберігалися, їх підживлюють глюкозою. Для виготовлення такого розчину у воді об’ємом 100мл розчиняють 8г глюкози . Обчисліть масову частку глюкози в такому розчині .

4. В медичній практиці широко застосовують фізіологічний розчин, у якому масова частка натрій хлориду становить 0,9%. Обчисліть масу солі, яка вводиться в організм при вливанні фізіологічного розчину масою 400 г.

5. Позначте співвідношення мас оцтової кислоти та води у харчовій приправі «Оцет столовий. 9%»:

А 9 :10 Б 9 :100 В 91 : 9 Г 9 : 91

6. Які типи хімічних зв’язків характерні для речовин - електролітів?

А ковалентні неполярні; В ковалентні полярні і ковалентні неполярні

Б йонні і ковалентні полярні; Г лише ковалентні полярні.

 7. Укажіть кількість речовини (моль) катіонів, що утворилися внаслідок електролітичної дисоціації в водному розчині калій ортофосфату кількістю речовини 3 моль: А 2 Б 6 В 3 Г 9

 8. Укажіть ступінь електролітичної дисоціації електроліту, якщо із кожних 150 частинок речовини на йони розщеплюються 30.

А 0,2 Б 0,4 В 0,3 Г 0,5

9. Укажіть йони, що утворюються у водному розчині під час дисоціації натрій сульфату:

А 2Na+ i SO32-; В 2Na+ i SO42-;

Б Na+ i Cl‾; Г 3Na+ i PO43-.

 10.Укажіть, які пари йонів не можуть одночасно перебувати в розчині в значній кількості.

А Fe2+ i ОН‾ В Fe2+ i Cl ‾

Б Fe3+ i SO42 ‾ Г Fe2+ i CO32‾

11. Позначте йони, що містяться у розчині засобу «Містер мускул» і зумовлюють зміну кольору лакмусового індикаторного папірця на синій: А ОН‾ Б Cl ‾ В Na+ Г CO32‾

12. Напишіть рівняння реакцій обміну в молекулярній та йонній формах, що відбуваються у водному розчині між:

AgNO3 та Na3PO4; Na2SO3 та H2SO4

13. За допомогою яких реактивів можна довести якісний склад сульфатної кислоти? Cкладіть рівняння відповідних реакцій, вкажіть їх ознаки. А Cu i ВаCl2; Б Zn i Ва(NO3)2; В Cu i NаCl; Г Zn i NaCl.

Зошит для практичних робіт та тематичного контролю знань

 • Завдання для тематичного контролю знань та практичні роботи виділені в самостійний блок (зошит), який може використовуватись окремо від робочого зошиту. Інструкції до практичних робіт чіткі та лаконічні, містять мету, послідовність дій та висновки. Для оптимізації роботи учня 7 класу наведені питання, відповідь на які, дозволить правильно сформулювати висновки до роботи.

 • В зошиті наведено контрольні завдання для тематичного оцінювання (4 роботи). Завдання відповідають державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів 8-го та 9-го класів з хімії. Робота з зошитом допоможе вчителю системно готувати учнів до зовнішнього незалежного оцінювання (завдання для тематичного контролю за формою, змістом, фіксацією відповіді розроблено за зразком тестів, що були використані під час зовнішнього незалежного оцінювання).Зразок 15. Практична робота №1. Дослідження властивостей найважливіших класів неорганічних сполук.Висновки

 • Робота з даними посібниками при вивченні хімії сприятиме ефективному використанню часу на уроці, підтримуванню високого темпу і дозволить учневі максимально засвоїти тему саме на уроці.

 • Зміст посібника дозволяє реалізувати такі дидактичні принципи, як забезпечення самостійності і активності в навчанні, досягнення міцності знань і умінь, здійснення зв'язку навчання з життям, формування життєвих компетентностей.

 • Дидактичний матеріал є науково обґрунтованим, сучасним за змістом, інформаційно насиченим, цікавим і доступним для учнів.Результатом роботи є те, що кожного року наши учні стають переможцями та призерами шкільних хімічних олімпіад ІІ та ІІІ етапів, є учасниками ІV етапу:

 • Вч. Іванащенко О.А.

 • 2014-2015 н.р. Підсумки ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з хімії:

 • Красота Артем (8 кл) - І місце, Попов Володимир (10кл) - ІІ місце,

 • Васюра Ірина (11кл) - ІІІ місце, Мірошніченко Іван (8кл) - ІІІ м.

 • Підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з хімії:

 • Красота Артем (8кл) - ІІ місце, Васюра Ірина (11кл) - ІІ місце.

 • 2015-2016 н.р:. Підсумки ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з хімії:

 • Красота Артем (9кл) - ІІІ місце, Хоренженко Марія (11кл) - ІІ м., Мірошніченко Іван (9кл) - ІІІ м., Москаленко Максим (7-І) - ІІІ м.

 • Підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з хімії:

 • Шатня Валерія (8кл) – І місце, Москаленко Максим (7кл) - І місце, Красота Артем (9кл) - ІІІ місце, Мірошніченко Іван (9кл) - ІІІ м.

 • 2016-2017 н.р. ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з хімії: Черепанова Тетяна, 7 кл – І місце; Шатня Валерія, 9 кл. – І місце; Красота Артем, 10 кл. – І місце; Москаленко Максим, 8 кл. –ІІ м.;

 • Мірошніченко Іван, 10 кл. – ІІІ місце.

 • Підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з хімії: Шатня Валерія, 9 кл. – І місце;

 • Мірошніченко Іван, 10 кл. – І місце; Красота Артем, 10 кл. – ІІ місце;

 • Черепанова Тетяна, 7 кл – ІІ місце; Москаленко Максим, 8 кл. –ІІІ м.

 • Всеукраїнська олімпіада, ІV етап: Шатня Валерія, 9 кл., Мірошніченко Іван, 10 кл. - дипломи учасника.Вч. Михайлова І.Г.

 • 2013-2014 н.р. Підсумки ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з хімії:

 • Кирпа Дмитро 8 клас – І місце, Кирпа Марія 10 клас – І місце, Римаренко Андрій 11 кл - І місце, Андроннікова Евеліна 11 кл– ІІ місце, Брайловський В’ячеслав 9 кл –ІІ місце

 • Кісіленко Олександра 8 клас – ІІІ місце

 • Обласна олімпіада (ІІІ етап): Кирпа Дмитро, 8 клас – І місце, Римаренко Андрій11 кл - І місце, Андроннікова Евеліна 11 кл– ІІ місце, Брайловський В’ячеслав 9 кл –ІІ місце,

 • Кісіленко Олександра 8 клас – ІІ місце

 •  Всеукраїнська олімпіада ( ІV етап): Кирпа Дмитро 8 клас – диплом ІІІ ступеня

 •  2014-2015 рн.р. Підсумки ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з хімії:

 • Кирпа Марія 11 клас – І місце, Трубчанінова Марія 11 клас – ІІ місце

 • Брайловський В’ячеслав 10 кл –І місце, Кісіленко Олександра 9 клас – ІІІ місце

 • Обласна олімпіада (ІІІ етап): Кирпа Марія11клас – І місце, Трубчанінова Марія11 клас – ІІІ м.

 • Брайловський В’ячеслав 10 кл –І місце, Кісіленко Олександра 9 клас – ІІ місце

 •  Всеукраїнська учнівська олімпіада ( ІV етап): Брайловський В. 10 кл, Кісіленко О. 9 клас Дипломи учасника.

 • 2015-2016 н.р. Підсумки ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з хімії:

 • Брайловський В’ячеслав 11 кл –І місце

 • Музика Ілля 11 клас – ІІ місце

 • Обласна олімпіада (ІІІ етап) Брайловський В’ячеслав 11 кл –ІІ місце

 •  

 •  

 •  Дякую за увагу!Каталог: pdf
pdf -> Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні
pdf -> Історія містобудування Александрії Єгипетської доби еллінізму. Історіографічний аспект студент І курсу магістратури Разумович Д. А
pdf -> Альбом взірців оформлення відповідей на запити установ, організацій та громадян іноземних держав
pdf -> Лекція №1 Тема Наука про опір матеріалів. Основні гіпотези І передумови. Предмет І завдання науки про опір матеріалів
pdf -> У чеському виданні «iLiteratura» опубліковано розлогу рецензію на монографію «Довженко без гриму: Листи, спогади, архівні знахідки», яку впорядкували літературознавиця Віра Агеєва та кінознавець, голова нску сергій Тримбач
pdf -> Тема випуску


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Презентація робочих зошитів з хімії для учнів , 8, класів з досвіду роботи Іванащенко Олена Афанасіївна – вчитель хімії iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з хімії д
Землі І проблеми екології, хімії навколишнього середовища, основ хімічної безпеки, інформаційних технологій в хімії, техніки демонстраційного...
Презентація робочих зошитів з хімії для учнів , 8, класів з досвіду роботи Іванащенко Олена Афанасіївна – вчитель хімії iconУрок хімії Органічні сполуки в побуті. Пестициди
В. О. Лотюк, учитель хімії Нетішинської зош І-ІІІ ступенів №4, Хмельницької обл
Презентація робочих зошитів з хімії для учнів , 8, класів з досвіду роботи Іванащенко Олена Афанасіївна – вчитель хімії iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу «історія хімії»
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Історія хімії»: Методична розробка/ Укладач Т. М. Тарас – Івано-Франківськ: Прикарп...
Презентація робочих зошитів з хімії для учнів , 8, класів з досвіду роботи Іванащенко Олена Афанасіївна – вчитель хімії iconУрок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі.
Рекомендації до проведення домашніх практичних робіт з хімії для учнів 7-х класів
Презентація робочих зошитів з хімії для учнів , 8, класів з досвіду роботи Іванащенко Олена Афанасіївна – вчитель хімії iconО.І. Семеняка, студ гр аг-09, Н. Г. Возна, ст викл., В. Г. Волошина, зав лабор
Сучасний погляд на ідею еволюції, хімії як науки у зв’язку з еволюційними ідеями, розвинена в хімії
Презентація робочих зошитів з хімії для учнів , 8, класів з досвіду роботи Іванащенко Олена Афанасіївна – вчитель хімії iconПрограма вступних випробувань з хімії для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою
Програма вступного екзамену з хімії на навчання для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності "Хімія". –...
Презентація робочих зошитів з хімії для учнів , 8, класів з досвіду роботи Іванащенко Олена Афанасіївна – вчитель хімії iconІсторія хімія (курс лекцій)
Роль історичного матеріалу в методиці викладання хімії. Періодизація історії хімії. Походження терміна „хімія”
Презентація робочих зошитів з хімії для учнів , 8, класів з досвіду роботи Іванащенко Олена Афанасіївна – вчитель хімії iconАктивізація пізнавальної діяльності учнів шляхом використання віршів, художніх творів, історичної інформації на уроках хімії
Ми – це мама І дочка, обидві – вчительки хімії. Коли отримуємо новий номер журналу, то відбувається така собі міні педрада, ми обговорюємо...
Презентація робочих зошитів з хімії для учнів , 8, класів з досвіду роботи Іванащенко Олена Афанасіївна – вчитель хімії iconЗавдання для самостійної роботи з астрономії у програмі з астрономії для 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів записано: „…астрономія – це точна наука, яка використовує багатий математичний апарат, знання з фізики, хімії…”
...
Презентація робочих зошитів з хімії для учнів , 8, класів з досвіду роботи Іванащенко Олена Афанасіївна – вчитель хімії iconПрограма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О
Викладання хімії у медичному ліцеї має на меті формування стійкого інтересу у ліцеїстів до вивчення при­родничих наук І перш за все...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка