Про місцеве самоврядування в УкраїніСкачати 82,41 Kb.
Дата конвертації19.07.2017
Розмір82,41 Kb.

25 березня 2015 267

Про утворення комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Тернопільської міської ради

В додаток №2 внесено зміни відповідно до рішення МВК від 15.06.2016р. №540

Додаток №2 викладено в новій редакції відповідно до рішення ВК від 27.01.2016р. №68

В додаток 2 внесено зміни відповідно до рішення ВК від 25.11.2015р. №54

В додаток 2 внесено зміни та доповнення відповідно до рішення МВК від 6.05.2015р. №395

З метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», у зв’язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 №624 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради, вирішив:

1.Утворити комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Тернопільської міської ради.

2.Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Тернопільської міської ради ( додаток 1).

3.Затвердити склад комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Тернопільської міської ради (додаток 2).

4.Затвердити бланк рішення комісії з питань захисту прав дитини (додаток 3).

5.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.І.Смика.


В додаток №2 внесено зміни відповідно до рішення МВК від 15.06.2016р. №540

Додаток №2 викладено в новій редакції відповідно до рішення ВК від 27.01.2016р. №68

В додаток 2 внесено зміни відповідно до рішення ВК від 25.11.2015р. №54

В додаток 2 внесено зміни та доповнення відповідно до рішення МВК від 6.05.2015р. №395


Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 25.03.2015р. №267

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань захисту прав дитини
1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі - комісія) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється при виконавчому комітеті Тернопільської міської ради.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про освіту", "Про соціальні послуги", "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а також визначає перелік суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю (далі - суб’єкти соціальної роботи), що беруть участь у виконанні такого плану, контролює виконання його пунктів суб’єктами відповідно до їх компетенції;

2) розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема:

- реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі;

- надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини;

- позбавлення та поновлення батьківських прав;

- вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

- вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

- участь одного з батьків у вихованні дитини;

- побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

- визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

- встановлення і припинення опіки, піклування над дітьми;

- утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов'язків;

- збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов'язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

- інші питання, пов'язані із захистом прав дітей;

3) розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитина вже відібрана у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім’ї, діти з якої влаштовуються до навчального закладу на стаціонарне перебування за заявою батьків, та:

- приймає рішення про взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі необхідності строку соціального супроводу);

- направляє у разі потреби батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до суб’єктів соціальної роботи, які відповідно до компетенції розробляють та впроваджують такі програми.

5. Комісія має право:

- одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

- подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;

- залучати до розв'язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, суб'єкти підприємницької діяльності (за згодою).

6. Комісію очолює голова комісії.

Голова комісії може мати заступників.

7. До складу комісії на громадських засадах входять керівники (заступники) структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, представник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення, представник управління освіти та науки, заступники керівників територіальних органів МВС та Мін’юсту, а також працівник служби у справах неповнолітінх та дітей, який виконує обов'язки секретаря комісії та юрисконсульт служби у справах неповнолітінх та дітей.

8. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

До участі у засіданнях комісії можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної дитини, з правом дорадчого голосу.

9. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.

10. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

11. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення комісії.

12. Голова, його заступники, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

13. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється службою у справах неповнолітніх та дітей.

Міський голова С.В.Надал

Додаток викладено в новій редакції відповідно до рішення ВК від 27.01.2016р. №68

В додаток внесено зміни відповідно до рішення МВК від 15.06.2016р. №540
Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 25.03.2015р. №267

Додаток


до рішення виконавчого комітету

від 27.01.2016р.

№68

Склад

комісії з питань захисту прав дитини


1.

Бицюра Леонід Олексійович -

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії

2.

Здеб Зоряна Богданівна -

начальник служби у справах неповнолітніх та дітей, заступник голови комісії

3.

Дунець Марія Борисівна -

начальник відділу з питань опіки та піклування служби у справах неповнолітніх та дітей, секретар комісії

4.

Заверуха Ольга Петрівна -

заступник начальника управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, начальник відділу у справах сім’ї

5.

Горбоніс Тетяна Володимирівна -директор Тернопільського міського центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді

6.

Мелех Ольга Романівна -

головний спеціаліст-юрисконсульт служби у справах неповнолітніх та дітей

7.

Кульчицький Андрій -Ярославович -

начальник сектору Тернопільського відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області

8.

Сум Ірина Михайлівна -

заступник начальника управління освіти і науки, начальник відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти

9.

Микитюк Уляна Анатоліївна-

начальник відділу з прийому громадян Тернопільського міського центру з нарахування та виплати допомог


10.

Внесено зміни відповідно до рішення МВК від 15.06.2016р. №540

Волошин Тетяна Віталіївнаголовний спеціаліст з питань забезпечення діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини головного територіального управління юстиції у Тернопільській області.

11.

Мокляк В’ячеслав Іванович –.


начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

12.

Басюрська Тетяна Григорівна -

начальник відділу квартирного обліку та нерухомості

13.

Федорова Олена Олександрівна -

міський педіатр Тернопільської міської

дитячої комунальної лікарні
14.

Доповнено відповідно до рішення МВК від 15.06.2016р. №540

Ярош Олег Петровичзавідувач сектором правової експертизи проектів документів управління правового забезпечення Тернопільської міської ради .

Міський голова С.В.Надал

Додаток 3 до рішення виконавчого

комітетувід 25.03.2015р. №267

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Комісія з питань захисту прав дитини

Р І Ш Е Н Н Я
від “___” _________ 20__ р №____
Голова комісії
Секретар комісії

Міський голова С.В.Надал


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Про місцеве самоврядування в Україні iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
«Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)...
Про місцеве самоврядування в Україні iconКонкурсі «Вінниччина регіон успішних людей»
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст ст. 10, 33-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»...
Про місцеве самоврядування в Україні iconРішення № Проект від 31 січня 2017 року м. Вашківці Про попередній розгляд Статуту Вашківецької отг
З метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування,...
Про місцеве самоврядування в Україні iconРішення №262 Від 5. 10. 2016 р. 10 сесії скликання
Керуючись ст ст. 26, 46, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Про місцеве самоврядування в Україні iconРозпорядження від 17 лютого 2014 р. №25 м. Знам’янка Про організацію та проведення міського фестивалю танцю «Барвінковий феєрверк»
Тараса Григоровича Шевченка, керуючись статтею 42 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Про місцеве самоврядування в Україні iconДо рішення міської ради від 10 серпня 2006року
Про затвердження персонального складу постійних комісій міської ради Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,...
Про місцеве самоврядування в Україні iconРішення тридцять восьмої (позачергової) сесії шостого скликання
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, заслухавши інформацію міського голови Рябоконя О. П. щодо облаштування скверу...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка