Про підсумки наукової роботи кафедри у 2014 р та завдання на 2015 р. Проф. Карась А. Ф. Концепт "свободи волі" та сучасні підстави його перегляду. Проф. Карась А. Ф. Філософія як наука І навчальний предметСторінка1/11
Дата конвертації28.09.2017
Розмір1,87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана ФранкаП Р О Г Р А М А
ЗВІТНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 2014 РІК

Відповідальний за випуск P.Є. Гладишевський

Упорядники: Н.Г. РоманишинЛ.С. Писаревська

Редактор Н.Й. Плиса

Комп’ютерне верстання Н.Г. Романишин

© Львівський національний університет

імені Івана Франка, 2015
СЕКЦІЯ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК

Керівник секції – доц. Рижак Л.В.

Секретар секції – доц. Карковська Р.І.

ПІДСЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ
Аудиторія 316, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Карась А.Ф.

Секретар підсекції – асист. Якуц Р.Р.


П е р ш е з а с і д а н н я – 2 лютого, 15 год 00 хв


 1. Про підсумки наукової роботи кафедри у 2014 р. та завдання на 2015 р. Проф. Карась А.Ф.

 2. Концепт “свободи волі” та сучасні підстави його перегляду.

Проф.  Карась А.Ф.

 1. Філософія як наука і навчальний предмет. Чи має сенс таке розрізнення? Проф. Лисий В.П.

 2. Чужі, квазі, запозичені та заангажовані терміни і твердження в сучасному українському філософському дискурсі. Доц. Джунь В.В.

 3. Споживацький університет і занепад гуманітаристики. Доц. Рижак Л.В.

 4. Поняття “погляду” в постмодерній культурі. Доц. Добропас І.О.

 5. Смислова площина як підґрунтя сенсу життя. Доц. Сафонік Л.М.

 6. Трансформація ідентичності в умовах сучасного українського міста.

Доц. Поляруш Б.Ю.

 1. Комунікативна теорія: два методологічні підходи (Юрґен Габермас і

Карл-Отто Апель). Асп. Витрикуш Т.П.
Д р у г е з а с і д а н н я – 3 лютого, 15 хв 00 год


 1. Філософсько-правові погляди Тараса Шевченка. Проф. Братасюк М.Г.

 2. Семантичне та історіософське розуміння поняття “сучасності”.

Доц. Лосик О.М.

 1. Трансформація розуміння проблеми свободи в українській філософській думці. Доц. Наконечний А.Р.

 2. Проблеми соціального пізнання в сучасних концепціях. Асист. Янкович Т.Я.

 3. Карл Ясперс про відповідальне становлення екзистенційно-трансцендентного виміру особи. Асист. Сарабун О.Б.

 4. “Філософія”: друга стать. Асист. Бочуля О.В.

 5. Феноменологічний зміст категорії аллайя-віджняна у школі Віджнянавада-йогачара Махаяни. Доц. Якуц Р.Р.

 6. Сучасна ситуація в Україні: семіотика та конструювання. Асп. Коновал В.Я.

 7. Феномен творчості в європейській історико-філософській традиції.

Асист. Саноцька Н.Я.

ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ
Аудиторія 303, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Пашук А.І.

Секретар підсекції – доц. Хамар У.В.


З а с і д а н н я – 3 лютого, 14 год 00 хв


 1. Про підсумки наукової роботи кафедри історії філософії у 2014 р.

та завдання на 2015 р. Проф. Пашук А.І.

 1. Іван Франко про роль мови як визначальний чинник національного самотворення. Проф. Пашук А.І.

 2. Докази існування Бога у “Метафізиці” Стефана Яворського.

Проф. Захара І.С.

 1. Фізичні уявлення ранніх стоїків. Доц. Хамар У.В.

 2. Розум, свідомість та системи штучного інтелекту. Доц. Карамишева Н.В.

 3. Мартін Гайдеґґер і філософія екзистенціалізму ХХ ст. Доц. Дахній А.Й.

 4. Проблема самосвідомості у філософії Джона Локка. Асист. Терещенко В.П.

 5. Гідність особи у творчості Євгена Сверстюка. Асист. Вербова Р.М.

 6. Між утвердженням і негоцією: осмислення любовної проблематики в добу Середньовіччя. Асп. Ковальчук Ю.В.

 7. Формування духовності – провідна проблема людинотворення.

Асп. Рославіцька Х.Р.

 1. Труднощі аналізу одиничних понять у процесі викладання традиційної логіки. Асист. Бовтач С.В.

 2. Аналіз тематики темпоральності в Едмунда Гусерля та Мартіна Гайдеґґера.

Асп. Іванчук А.І.

ПІДСЕКЦІЯ ПСИХОЛОГІЇ
Аудиторія 1-А, вул. Дорошенка, 41
Керівник підсекції – доц. Грабовська С.Л.

Секретар підсекції – доц. Партико Т.Б.


П е р ш е з а с і д а н н я – 10 лютого, 15 год 00 хв


 1. Про підсумки наукової роботи кафедри психології у 2014 р. та завдання

на 2015 р. Доц. Грабовська С.Л.

 1. Особливості соціальної поведінки людини-прекаріату: психологічний аналіз. Проф. Гапон Н.П.

 2. Життєздатність як чинник адекватного професійного самовизначення та самореалізації. Доц. Бородій Д.І.

 3. Можливості оцінки психологічного здоровʼя на підставі аналізу активності у соціальних мережах. Доц. Галецька І.І.

 4. Психологічне визначення поняття “сексуальність”. Доц. Гупаловська В.А.

 5. Вплив самоставлення на навчальну мотивацію студентів. Доц. Левус Н.І.

 6. Експеримент у студентських наукових роботах: перспективи застосування. Ст. викл. Михальчишин Г.Є.

 7. Психологічне благополуччя осіб пенсійного віку: порівняльний аналіз працюючих і непрацюючих. Доц. Партико Т.Б.

 8. Емоційні стани жінок у перші місяці після народження дитини.

Асист. Перун М.Б.

 1. Психологічні особливості дітей-сиріт. Асист. Стельмащук Х.Р.

 2. Підходи до психокорекції симптомів ПТСР учасників бойових дій у зоні АТО. Асист. Турецька Х.І.

 3. Характеристика змін особистості у процесі неперервної освіти.

Доц. Штепа О.С.

 1. Дослідженя професійної самосвідомості майбутніх дефектологів.

Асп. Нежельченко О.І.

Д р у г е з а с і д а н н я – 11 лютого, 15 год 00 хв
 1. Система цінностей особистості як чинник адаптації емігрантів до нового соціокультурного довкілля. Доц. Грабовська С.Л.

 2. Самоактуалізація смисло-життєвих і ціннісних орієнтацій менеджерів по кадрах. Доц. Баклицький І.О.

 3. Ставлення до ролі матері у жінок періоду ранньої дорослості.

Доц. Волошок О.В.

 1. Особливості психологічного супроводу учасників бойових дій у зоні АТО. Доц. Вовк А.О.

 2. Особливості супервізійного супроводу волонтерів: психологічний аспект. Доц. Дідковська Л.І.

 3. Прагматична оцінка релігійних способів долання труднощів.

Асист. Єсип М.З.

 1. Суб’єктивна оцінка стану здоров’я літніх людей у контексті задоволеності життям. Асист. Горбаль І.С.

 2. Психологічні кореляти стратегій пошуку роботи осіб, які проживають у сільській місцевості. Асист. Гриджук І.О.

 3. Індикатори уявлень особи про політичну владу. Доц. Карковська Р.І.

 4. Взаємозалежності мотивації навчання та професійної спрямованості студентів післядипломної освіти. Асп. Козіна А.В.

 5. Чинники етнічної толерантності студентів. Асист. Конюх О.І.

 6. Психологічні особливості життєвої перспективи осіб з інвалідністю.

Асист. Клименко О.Є.

 1. Особливості психологічного супроводу дітей з аутизмом у дошкільній установі. Асп. Качмарик Х.В.

 2. Особливості мотиваційної сфери осіб, які перебувають у пошуках робочого місця. Асист. Мирошниченко Д.О.

 3. Чинники задоволеності шлюбом із різними мотивами створення сім’ї.

Доц. Проць (Крупська) О.І.

 1. Психологічні особливості старшокласників з різним ставленням до списування. Асист. Сеник О.М.ПІДСЕКЦІЯ ПОЛІТОЛОГІЇ
Аудиторія 206, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – доц. Поліщук М.В.

Секретар підсекції – доц. Скочиляс Л.С.


З а с і д а н н я – 3 лютого, 15 год 00 хв


 1. Про підсумки наукової роботи кафедри політології у 2014 р. та завдання

на 2015 р. Доц. Поліщук М.В.

 1. Глобалізація: ретро і перспективи. Проф. Старіш О.Г.

 2. Політичні пріоритети середнього класу в Україні. Доц. Четверікова Л.О.

 3. Політична комунікація та формування громадянської думки в Україні. Асист. Зубрицька Д.М.

 4. Особливості діяльності суспільних рухів у країнах Прибалтики.

Асист. Чміль І.І.

 1. Вплив ідеологічного чинника на формування коаліційних урядів правого спрямування у країнах Вишеградської Четвірки (Польщі,Чехії, Угорщини

та Словаччини). Асист. Лопата М.О.

 1. Вибори та референдуми як антидемократичні політичні технології.

Доц. Скочиляс Л.С.

 1. Патерналістська свідомість й  електоральна поведінка. Доц. Шурко О.Б.

 2. Інструменти реалізації публічної політики на місцевому рівні.

Доц. Мандзій Л.С.

 1. Вплив структурних елементів громадянського суспільства на локальну політику. Доц. Була С.П.

 2. Збалансований напівпрезиденталізм: інституційні перспективи та ризики. Асист. Литвин В.С.

 3. До питання розмежування понять форма державного правліннята система державного правління. Асист. Осадчук І.Ю.ПІДСЕКЦІЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ
Аудиторія 204, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Денисенко В.М.

Секретар підсекції – доц. Бунь В.В.


З а с і д а н н я – 3 лютого, 15 год 30 хв


 1. Антропологічна сутність політики. Проф. Денисенко В.М.

 2. Цінності як фактор легітимації політичної влади. Проф. Світа А.М.

 3. Теоретико-методологічні засади дослідження процесів глобалізації.

Проф. Вдовичин І.Я.

 1. Образ “жертви” як онтологічна основа політичного насильства в українському суспільстві. Доц. Сорба О.М.

 2. Інституційні аспекти конструювання політичної ідентичності на макрорівні. Доц. Угрин Л.Я.

 3. Теоретико-методологічні засади дослідження авторитарних режимів.

Доц. Шипунов Г.В.

 1. Сучані форми політичного активізму (на прикладі подій в Україні

2013-2014років). Доц. Хома Н.М.

 1. Концепція справедливості в політичних вченнях періоду Середньовіччя.

Доц. Бунь В.В.

 1. Політична стратегія як інструмент трансформації політичних систем в умовах конфліктної ситуації. Доц. Сорокопуд О.Є.

 2. Методика моніторингу у дослідженні політичних процесів.

Асист. Шиманова О.В.

 1. Проблема політичного чужинства у філософській концепції Фрідріха Ніцше. Доц. Гарбадин А.С.

 2. Основні принципи та механізми консолідації політичного режиму в Україні. Асп. Приймак Л.П.

 3. Коаліція як форма партійних взаємодій: теоретичний аспект.

Асп. Хомин І.Є.

 1. Політична поведінка: теоретико-методологічні аспекти.

Здобувач Свідерська О.І.

 1. Принципи побудови політичної ідентичності в рамках конструктивістського підходу. Асп. Кірієнко О.Д.

 2. Текст як елемент політичного дискурсу. Асп. Кривенко С.О.

 3. Постмарксистський підхід до політичного дослідження.

Асп. Мартиняк Ю.О.

 1. “Осьовий час” Французької революції: трансформація світоглядних парадигм у контексті настання епохи модерну. Асп. Ланюк Є.Ю.

 2. Девеломпенталізм та антиамериканізм у діяльності інтеграційних об’єднань Латинської Америки. Здобувач Бессараб Т.В.ПІДСЕКЦІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ
Аудиторія 357, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Мельник В.П.

Секретар підсекції – доц. Васьків А.Ю.


П е р ш е з а с і д а н н я – 7 лютого, 11год 00 хв


 1. Особливості вивчення текстів перекладних творів. Проф. Кашуба М.В.

 2. Філософська антропологія: проблеми та перспективи. Проф. Альчук М.П.

 3. Етико-антропологічна специфіка української традиції філософії релігії.

Доц. Стеценко В.І.

 1. Вікова ідентичність у добу масової культури. Доц. Сінькевич О.Б.

 2. Новітні релігійні течії: особливості та дефініції. Доц. Колесник І.М.

 3. Філософсько-богословська спадщина Митрополита Шептицького: культурологічно-релігієзнавчий аспект (методологічна класифікація).

Доц. Васьків А.Ю.

 1. Українська культура в умовах цивілізаційного розлому: культура виживання, виживання культури. Доц. Маринюк В.Г.

 2. Тенденції виформування національної ідентичності. Асп. Поліщук Р.М.

 3. Плюралізм виявів віртуалізації життя сучасної людини.

Асп. Барановська У.П.

 1. До питання появи “нерукотворної ікони” у християнській сакральній традиції. Асист. Галуйко Р.М.

 2. Пародійний культ Джедаїзму як інструмент іронії в нинішній українській політичній ситуації. Асп. Мицько Р.М.

 3. Історія формування поняття національної пам’яті: український вимір.

Ст. лаб. Колодій Х.М.

 1. Обов’язок як модус моральних цінностей в історико-філософському дискурсі. Ст. лаб. Павлюк І.В.

Д р у г е з а с і д а н н я – 8 лютого, 11 год 00 хв
 1. Проблеми та завдання сучасної етики. Доц. Ярошенко Т.М.

 2. Релігійні трансформації в Центрально-східній Європі 1919-1939 років: загальне та локальне. Доц. Король Н.М.

 3. Колективна пам’ять як підґрунтя для соціальної міфології.

Доц. Дарморіз О.В.

 1. Візуальна культура як чинник формування міської ідентичності.

Доц. Ліщинська О.І.

 1. Екологічні ідеї в східнослов’янському сприйнятті. Доц. Фльорко Л.Я.

 2. Славістичні студії Михайла Драй-Хмари (до 125-річчя від дня народження вченого). Доц. Гучко Г.І.

 3. Костянтин Нойка – визначний румунський філософ ХХ ст.

Асист. Власевич-Хоркава Т.В.

 1. Релігійність у сучасному світі: соціологічний аспект.

Асист. Кохановська М.Г.

 1. Громадянське суспільство в Україні у постмайданівський період.

Асист. Мальчевський О.М.

 1. Феномен загальнокатолицької ідентифікаційної групи в межах УГКЦ.

Асп. Кобрин М.С.

 1. Засадничі концептуальні вектори новоєвропейської філософії через призму етичних проблем сучасності. Асп. Амеліна С.Б.

 2. Перспективи розвитку української культури в умовах глобалізації.

Асп. Малахова О.М.

 1. Поняття Казання і Сказаного у філософії Емануеля Левінаса. Асп. Тимо О.С.


СЕКЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Аудиторія 313, вул. Університетська, 1
Керівник секції – проф. Шуст Р.М.

Секретар секції – асист. Тарнавський Р.Б.


П л е н а р н е з а с і д а н н я  4 лютого, 10год 00 хв
1. Наукова робота на історичному факультеті у 2014 р. Проф. Шуст Р.М.

2. Загадка Хольмгарда. Де княжили Святослав Ігорович, Володимир Святославович та Ярослав Володимирович? Проф. Войтович Л.В.

3. Регіональні особливості історичних і національних ідентичностей в Україні. Доц. Середа В.В.

ПІДСЕКЦІЯ АРХЕОЛОГІЇ
Музей археології, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – доц. Онищук Я.І.

Секретар підсекції – асп. Филипчук А.М.


З а с і д а н н я – 4 лютого, 12 год 00 хв 
1. Нові пам’ятки середнього палеоліту в Галицькому Придністер’ї. Проф. Ситник О.С.

2. Грекомовна та латиномовна традиція у висвітленні зовнішньої політики Римської імперії. Доц. Бандровський О.Г.

3. Археологічні роботи на території Королівського замку у 2014 р. Доц. Баукова А.Ю.

4. Львівський університет і створення першої в УРСР кафедри археології. Доц. Білас Н.М.

5. Археологічні дослідження на поселенні Броди-І у 2014 р. Доц. Онищук Я.І.

6. Розвідкові роботи на поселенні Куткір-3 у 2014 р. Доц. Стеблій Н.Я.

7. Попередні результати робіт на Пліснеському городищі у 2014 р. Доц. Филипчук М.А.

8. Стародавня історія України в світлі нових археологічних джерел та їх історичних інтерпретацій. Доц. Щодра О.М.

9. Дослідження городища Модричі І (Тептюж, Сторожня) у 2014 р. Асист. Погоральський Я.В.

10. Дослідження східної частини Великого городища у Буську (2014 р.) Наук. співроб. Довгань П.М.

11. До питання хронології та періодизації пам’яток культури Ґава-Голігради у Прикарпатті. Наук. співроб. Завітій Б.І.

12. Попередні результати розвідкових робіт на території Львівської і Тернопільської областей у 2014 р. Асп. Филипчук А.М.

13. Ігор Свєшніков – дослідник поля Берестецької битви 1651 р. Асп. Юхимчук К.І.

14. До питання про господарську діяльність населення Верхнього Подністер’я в останній чверті І тис. н. е. Асп. Якубовська О.З.ПІДСЕКЦІЯ ЕТНОЛОГІЇ
Аудиторія 323, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Макарчук С.А.

Секретар підсекції – канд. істор. наук Гілевич І.Я.


З а с і д а н н я – 4 лютого, 12 год 00 хв
1. Етнографічна дійсність у романі Уласа Самчука “Волинь”. Проф. Макарчук С.А.

2. Етнографічна тематика на шпальтах “Діалектологічних студій”. Проф. Глушко М.С.

3. Етнографічна діяльність Дмитра Яворницького (на підставі архівних матеріалів). Проф. Франко О.О.

4. Традиції пошанування дерев в українців. Доц. Сілецький Р.Б.

5. Вуж у традиційних уявленнях поліщуків. Доц. Галайчук В.В.

6. Топографічні карти ХІХ – першої половини ХХ ст. як джерело до вивчення типів поселень Волині. Доц. Рачковський Г.В.

7. Фольклорно-етнографічна спадщина Якова Миколаєвича (до 150-річчя від дня народження народознавця). Канд. істор. наук Гілевич І.Я.

8. Міжкультурні контакти в умовах міжетнічного конфлікту (40–90-ті роки ХХ ст.). Канд. істор. наук Данилиха Н.Р.

9. Громадські традиції волинян у “Працях...” Павла Чубинського. Асист. Тарнавський Р.Б.

10. Традиції молодіжного дозвілля волинян у період Петрівчаного посту. Асп. Баглай М.В.

11. Володимир Шухевич – фундатор Національного музею у Львові. Асп. Карпенко А.А.

12. Хрестини: волинські традиції ім’я наречення та соціалізації дитини. Асп. Люта І.О.ПІДСЕКЦІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ТА РАННЬОМОДЕРНОЇ ІСТОРІЇ
Аудиторія 336, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Войтович Л.В.

Секретар підсекції – асист. Козловський С.О.


З а с і д а н н я – 4 лютого, 12 год 00 хв
1. Суди і підсудність кримінальних справ мешканців Львова у ХVІ–ХVІІІ ст. Доц. Білостоцький С.М.

2. Батьки, кровна й посвоячена рідня та родова пам’ять шляхти Руського воєводства XVII – першої половини XVIII ст. (у світлі сеймикових актів deductionis nobilitatis). Доц. Вінниченко  О.О.

3. Фінансово-підприємницька діяльність волинського єврея Маєра Давидовича у першій половині ХVІІ ст. Доц. Заяць А.Є.

4. Участь мирян в аріанській конроверсії IV ст. Доц. Кащук О.Я.

5. Грецькі впливи на щоденне життя львів’ян у XV–XVI ст. Доц. Лильо І.М.

6. Сучасна англійська та французька військова медієвістика: тематика, напрями, проблеми. Доц. Овсінський Ю.В.

7. Byzantina Йосафата Скрутеня. Доц. Файда О.В.

8. Висвітлення церковно-політичної діяльності митрополита Київського, Руського та Литовського Кипріяна у “Соборних діяннях” Східної церкви

1380 та 1389 роках. Доц. Шпик І.Є.

9. Середньовічні арабські автори про Китай епохи династії Тан. Асист. Козловський С.О.

10. Маловідомі герої середньовічної казки: руський король і його донька у “Всесвітній хроніці” Йєнса Екінела. Асист. Паршин І.Л.

11. Київська Русь та Англійське королівство у другій половині ІХ ст.: точки перетину. Асп. Гаврилишин М.Р.

12. Соціальні взаємодії дрібношляхетського середовища Прикарпаття у XVIII ст. (на прикладі роду Березовських). Асп. Кіцелюк В.В.

13. Вікінги та християнська Церква в Ірландії: проблеми взаємовідносин. Асп. Лісін Д.С.ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРІОГРАФІЇ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА

ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Аудиторія 314, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Зашкільняк Л.О.

Секретар підсекції – асп. Глушик І.М.


З а с і д а н н я – 4 лютого, 12 год 00 хв
1. Історія України у Львівському університеті в 1921–1939 роках. Проф. Зашкільняк Л.О.

2. Публіцистична спадщина Івана Франка як джерело до вивчення єврейського питання в Галичині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Доц. Васьків Н.А.

3. Реакція українців на події 1939 – грудня 1941 року (за документами ГДА СБУ України). Доц. Рожик М.Є.

4. Іван Шпитковський та його курси лекцій з допоміжних історичних дисциплін. Доц. Целуйко О.П.

5. Дослідження та виклади з палеографії у Львівському університеті

(1784-1939). Асист. Ільків-Свидницький М.М.

6. Кароль Бадецький та його невідомі дослідження епіграфіки Львова. Асп. Барабаш Т.М.

7. Типологія вписів замкових книг Самбірської економії першої половини XVII ст. Асп. Гарасимчук М. Є.

8. Територіальне та соціальне походження істориків Львівського історичного середовища в другій половині ХІХ ст. Асп. Глушик І.М.

9. Грошові відносини у Львівському гетто (1941-1943): за що і скільки платили. Асп. Зілінський В.Т.

10. Офіційна пропаганда в Речі Посполитій в останній чверті XVII ст.

(на матеріалах королівських універсалів до мешканців Руського воєводства). Асп. Ониськів М.І. 1. Книга протоколів духовного суду Перемишльської єпархії (1661–1668)

як історичне джерело. Асп. Циквас О.І.

12.“Sługa zboru” як джерело до вивчення історії церкви Адвентистів сьомого дня на теренах Волині та Галичини у міжвоєнний період. Асп. Шевчук В.А.Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
2013 -> Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія
2013 -> $RR00001,4,1,2,0,2 Поняття "політика" найчастіше вважається похідним від
2013 -> Карпатська Україна: документи І матеріали, хроніка подій”
2013 -> 95 років тому (1918) Українська Центральна Рада прийняла закони про Державний гарб Української Народної Республіки (тризуб), грошову систему, громадянство. 01. 03
2013 -> Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика
2013 -> Бібліотека панорама життя бібліотек збірник методичних матеріалів
2013 -> Йозеф Гайдн (ім'ям Франц сам композитор не називав себе ніколи) народився


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Про підсумки наукової роботи кафедри у 2014 р та завдання на 2015 р. Проф. Карась А. Ф. Концепт \"свободи волі\" та сучасні підстави його перегляду. Проф. Карась А. Ф. Філософія як наука І навчальний предмет iconПро підсумки наукової роботи кафедри у 2015 р та завдання на 2016 р. Проф. Карась А. Ф

Про підсумки наукової роботи кафедри у 2014 р та завдання на 2015 р. Проф. Карась А. Ф. Концепт \"свободи волі\" та сучасні підстави його перегляду. Проф. Карась А. Ф. Філософія як наука І навчальний предмет iconПрограм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік
Про підсумки наукової роботи кафедри у 2017 р та завдання на 2018 р. Проф. Карась А. Ф
Про підсумки наукової роботи кафедри у 2014 р та завдання на 2015 р. Проф. Карась А. Ф. Концепт \"свободи волі\" та сучасні підстави його перегляду. Проф. Карась А. Ф. Філософія як наука І навчальний предмет icon14 дошкільних навчальних закладів (745 вихованців)
«Про підсумки роботи закладів освіти у 2014-2015 навчальному році та основні завдання на 2015-2016 навчальний рік»
Про підсумки наукової роботи кафедри у 2014 р та завдання на 2015 р. Проф. Карась А. Ф. Концепт \"свободи волі\" та сучасні підстави його перегляду. Проф. Карась А. Ф. Філософія як наука І навчальний предмет iconРозділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік

Про підсумки наукової роботи кафедри у 2014 р та завдання на 2015 р. Проф. Карась А. Ф. Концепт \"свободи волі\" та сучасні підстави його перегляду. Проф. Карась А. Ф. Філософія як наука І навчальний предмет iconПідсумки методичної роботи за 2013-2014 навчальний рік та завдання на наступний 2014-2015 н р
В 2013-2014 н р педагогічний колектив продовжив роботу над реалізацією нової науково-методичної проблеми «Впровадження інформаційно-комунікаційних...
Про підсумки наукової роботи кафедри у 2014 р та завдання на 2015 р. Проф. Карась А. Ф. Концепт \"свободи волі\" та сучасні підстави його перегляду. Проф. Карась А. Ф. Філософія як наука І навчальний предмет iconВисочанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Харківської районної ради Харківської області Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік та перспективи розвитку школи на 2015/2016 навчальний рік
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, адміністрації та директора...
Про підсумки наукової роботи кафедри у 2014 р та завдання на 2015 р. Проф. Карась А. Ф. Концепт \"свободи волі\" та сучасні підстави його перегляду. Проф. Карась А. Ф. Філософія як наука І навчальний предмет iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
Про підсумки наукової роботи кафедри у 2014 р та завдання на 2015 р. Проф. Карась А. Ф. Концепт \"свободи волі\" та сучасні підстави його перегляду. Проф. Карась А. Ф. Філософія як наука І навчальний предмет iconПлан роботи Новоселівського навчально-виховного комплексу
Аналіз роботи новоселівського нвк за 2013/2014 навчальний рік та завдання на 2014/2015 навчальний рік
Про підсумки наукової роботи кафедри у 2014 р та завдання на 2015 р. Проф. Карась А. Ф. Концепт \"свободи волі\" та сучасні підстави його перегляду. Проф. Карась А. Ф. Філософія як наука І навчальний предмет iconНавчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
Тема Процес пізнання та його генезис як основа наукової діяльності
Про підсумки наукової роботи кафедри у 2014 р та завдання на 2015 р. Проф. Карась А. Ф. Концепт \"свободи волі\" та сучасні підстави його перегляду. Проф. Карась А. Ф. Філософія як наука І навчальний предмет iconНа засіданні Ради Харківської спеціалізованої
Вступ. Аналіз роботи за минулий навчальний рік. Пріоритетні напрямки роботи І завдання на 2014/2015 навчальний рік


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка