Про стан викладання української мови та літератури в школіСкачати 379,87 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації06.06.2017
Розмір379,87 Kb.
  1   2


Про стан викладання
української мови та літератури в школі

Згідно з річним планом роботи школи протягом грудня-січня 2012-2013 вивчався стан викладання в школі української мови та літератури. Проводилось відвідування уроків української мови та літератури , перевірялось  ведення шкільної документації (календарних і поурочних планів , класних журналів , аналіз контрольних робіт , семестрового  оцінювання).


Вивчення аналізу і узагальнення отриманої в ході перевірки інформації дає можливість констатувати , що викладання української мови та літератури проводиться за державними програмами, згідно інструктивно-методичних рекомендацій  МОНУ щодо вивчення шкільних дисциплін у 2012/2013 н.р. Відповідно до вимог навчальних  програм складено календарне планування  


В школі є 2 кабінети української мови та літератури. Кабінети добре оформлені естетично, утримуються відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та правил техніки безпеки. Вчителі в своїй роботі застосовують ІКТ, користуються можливостями  комп’ютерного класу.У вчителів є в наявності придбані за власні кошти і використовуються такі електронні засоби рекомендовані МОН України: ППЗ «Українська мова»(5-11кл.), ППЗ «Українська література»(5-11кл).
Перевірка показала, що вчителі мають  добру фахову підготовку, обізнані з навчальними програмами з предметів, листами МОН України щодо викладання свого предмету. Учителі постійно працюють над підвищенням свого методичного і фахового рівня, цікавляться новинками психолого-педагогічної літератури і намагаються використовувати ці досягнення в своїй практичній діяльності . Учителі працюють над такими темами самоосвіти:
1)  Волочнюк І.В «Формування  креативної компетентності учнів на уроках української мови та літератури»
2)Савченко А.В.: «Диференційований та індивідуальний підхід до учнів на уроках рідної мови».                                                                                                                      
Обрані ними методичні теми узагальнюють через звіти на засіданнях шкільного методобєднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу, накопичення дидактичного матеріалу використовують в практику роботи. Впроваджують і застосовують передовий педагогічний  досвід. Слід зазначити, що всі вчителі мають високу професійну підготовку, належно володіють методикою викладання української мови та літератури, кожен вчитель відрізняється власними підходами до реалізації освітніх завдань.

Аналіз успішності учнів 5-11 класів за І семестр 2012-2013н.р.

Клас

Середній бал

Вчитель

1.

5

7,0

Савченко А.В.

2.

6

6,6

Волочнюк І.В.

3.

7

6,9

Волочнюк І.В.

4.

8

6,1

Волочнюк І.В.

5.

9

6,7

Савченко А.В.

6.

10

6,6

Волочнюк І.В.

7.

11

7,6

Волочнюк І.В.

Аналіз результатів ЗНО з української мови та літератури за останні три рокиРік

Кількість учнів,що складали ЗНО

До 124б.

124-135,5б.

136-149,5б.

150-161,5б.

162-172,5б.

173-183б.

2010

26

7,69

38,46

30,46

15,38

3,85

3,85

2011

18

5,56

22,22

38,89

27,78

-

5,56

2012

15

-

26,67

46,67

13,33

-

13,33

Дані результати дають можливість зробити такі висновки:зменшується кількість учнів,які не набрали прохідного балу,збільшилась кількість учнів,які набрали 173-183 бали.Однак,протягом цих років не було учнів,які набрали за результатами ЗНО більше 183 балів.
Викладання української мови та літератури здійснюється вчителями

ПІБ вчителя

Категорія

Звання

Педагогічний стаж

Класи

Кількість годин

Волочнюк Інна Володимирівна

вища

-

22

6,7,8,10,11

26

Савченко Альона Василівна

ІІ

-

6

5,9

9,5

Учитель Волочнюк І.В. досконало володіє  методикою викладання свого предмету, застосовує на своїх уроках різноманітні засоби навчання , в тому числі і ТЗН. Завдяки сучасним методикам у тісному зв’язку з набутим досвідом  забезпечує досить високий показник рівня успішності та якості навчально-виховного процесу. Інною Володимирівною широко практикується   використання на різних  етапах уроку різнорівневих завдань, тестових оболонок . Її уроки відрізняються високим темпом, яскраво поданими факторами, розвитком пізнавальних здібностей учнів.Більша частина  запропонованих завдань  підштовхує учнів до розширення знань, власних думок, формує креативні компетентності школяра, що відповідає проблемній темі, над якою працює вчитель.Вчитель достатню увагу приділяє  підвищенню свого професійного рівня, є керівником шкільного методичного обєднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів та активним учасником методичного процесу в школі.Серед форм роботи, які використовує педагог, визначальне місце займають інтерактивні методи. Саме вони на її уроках української мови та літератури збільшують пізнавальну самостійність учнів та мотивують потребу самовдосконалення. Серед інтерактивні методів, якими вона користується на практиці, – групова робота, учнівські диспути, рольові ігри, розігрування діалогів, ведення бесіди, розвиток уяви, творчих здібностей, взаємо- та самооцінювання, деформований текст, урок-подорож, урок-казка та інші.

Досить результативними є використовувані вчителькою активні форми навчання. Серед таких: евристичне спостереження, порівняння, конструювання, моделювання, методу творчої реалізації Вчителька працює творчо, обирає оптимальну структуру уроку для реалізації поставлених в меті завдань, обирає цікаві форми подачі нового матеріалу, велику увагу приділяє актуалізації опорних знань учнів, як запоруці успішного старту при вивченні нової теми. На всіх етапах уроку присутня робота над новими поняттями і розвитком мовлення(Напр.,на етапі підсумку уроку учні складають діалог «Допомога другу,який не був на уроці, у вивченні теми уроку»). Значне місце займає самостійна діяльність учнів, переважно в групах. Це дає можливість активізувати дітей, розбудити їх ініціативу, привчає до самоорганізації, роботи в колективі над спільною справою. Уроки насичені творчими завданнями. Вчить дітей правильно і точно висловлювати свою думку, виконувати тестові завдання, розрізняти стильові особливості мови та їх практичному застосуванню, слідкує за тим, щоб учні правильно і акуратно вели зошити, дотримувались вимог єдиного мовного режиму.Використовує ІКТ.До більшості уроків створено презентації по ходу уроку,що допомагає учням опановувати навчальний матеріал.Кожен урок української мови вчителька розпочинає відеороликом «Говоримо українською»,що допомагає формувати в учнів навички правильної літературної вимови.На уроках обов’язковим етапом є мотивація навчання(«Для чого потрібен словник?»(6кл.),складання діалогу»Для чого потрібно вивчати тему сьогоднішнього уроку?»(8 кл.),проблематика навчання (Чи можемо сказати,що НЕ з дієприкметником пишеться за правилами вживання НЕ з прикметником та дієсловом?(7кл.)Постійно на уроках відбувається поєднання народознавчого матеріалу з різними видами диктанту(Так,на уроці в 10 класі після розподільного диктанту потрібно було з останніх букв слів скласти першу частину прислів’я»Стережися тих друзів.які люблять твоїх ворогів»)Для розвитку вміння учнів структурувати,узагальнювати матеріал використовується заповнення таблиць,знаходження спільного та відмінного.Використовуються алгоритми(Напр.,»Алгоритм правопису НЕ з іменниками»(6кл)Для формування навичок грамотного письма проводиться гра «Ти-редактор»,де учні знаходять помилки в запропонованих реченнях та зразу ж виправляють їх.

Головним показником якості навчання в школі є ЗНО.Щороку всі учні,зареєстровані на ЗНО,складають українську мову та літературу.Тому в 11 класі Інна Володимирівна будує уроки так,щоб учні практично готувалися до ЗНО.Так, на уроках української мови в 11 класі школярі працюють у групах,самостійно складають алгоритми за допомогою довідки-шпаргалки.яку пропонує вчитель,вирішують ситуацію(11кл.»Синоніміка складносурядного і складнопідрядного речень,складних безсполучникових і складносурядних, складних безсполучникових і складнопідрядних»)Більшість часу на таких уроках відведено самостійній роботі учнів.В кінці уроку за допомогою листа само оцінювання оцінки за роботу кожному учню виставляє спікер кожної групи.


Учні Інни Володимирівни Качмар В.(8 клас), Флакей М.(11 клас) у 2012-2013н.р. посіли призові місця в обласних конкурсах творчих робіт про вчителя та конкурсі творчих робіт,присвячених Шевченку.Це говорить про високу майстерність вчителя та уміння творчо підійти до викладання свого предмету.

Учитель Савченко А.В., щоб виховати особистість, яка зуміє поєднати духовний світ, знаючи практику та ініціативність, використовує інноваційні засоби навчання. Результат відвідування уроків показав, що вчителька починає свій урок з повідомлення орієнтованих на результат цілей; створення на уроках позитивного настрою, відповідної мотиваційної  ситуації успіху, взаємопідтримки. Слід відзначити, що Альона Василівна завжди залишає  шанс учневі підвищувати оцінки, дає можливість висловити свою особисту думку. Реалізація проблемної теми полягає у використанні інноваційних засобів навчання через використання інформаційно-комунікаційних технологій.. Так, мультимедійна презентація при спрощеннях в групах приголосних (9кл.) сприяла більш ефективному засвоєнню навчального матеріалу. Вчителька важливу роль відводить урокам, спрямованих на формування таких умінь, як оволодіння різними способами читання, робота з додатковою літературою, конспектування почутого та прочитаного. Належну увагу вчитель приділяє роботі з обдарованими дітьми, про що свідчать результати участі  її учнів у олімпіадах та творчих конкурсах.


Учитель Савченко А.В. достатньо володіє  програмним матеріалом і методикою викладання, має ґрунтовно – теоретичну та методичну підготовку. Вона обрала тему самоосвіти: " Диференційований та індивідуальний підхід до учнів на уроках рідної мови» та успішно впроваджує її в практику своєї роботи . При пояснюванні нового матеріалу      успішно використовує мультимедійний екран, як для демонстраційних цілей, так і для проектування завдань. Це сприяє оптимізації навчально – виховного процесу та  інформатизації освітнього простору школи. Уроки відрізняються високим темпом, яскраво поданими факторами, розвитком пізнавальних здібностей учнів. З метою оволодіння мовленням пропонує учням на окремих етапах уроку: перевірки домашнього завдання, актуалізації опорних знань, закріплення вивченого, узагальнення вивченого чи домашнього завдання – складати усні і письмові твори, твори-мініатюри, розповіді, роздуми, описи, діалоги, листи з певним лінгвістичним завданням чи без нього. Діяльнісна сторона таких завдань змушує учня працювати на перспективу, запам’ятовувати.

Пятикласників вчить самооцінюванню,пропонуючи їм листи само оцінювання,де за кожен етап уроку учні виставляють собі оцінки,а потім оцінюють свою роботу протягом усього уроку.Під час роботи над новою темою в 5 класі використовує різні методи роботи:роботу в парах,у групах,»лови помилку»,робота з таблицею,словникова робота.В 9 кл.різні види диктантів:слухові,словникові,розподільні,вибіркові,зорові та інші.Вчителька враховує індивідуальні особливості п’ятикласників,тому будує урок з урахуванням психологічних особливостей учнів цього віку.На уроках у 5 кл.присутні ігрові моменти,змагання,фізкультхвилинки.

Важливим елементом навчання рідної мови є ведення учнями зошитів.Перевіркою встановлено,що зошити з української мови мають належний вигляд в усіх класах.Перевіряються зошити згідно з наказом Міністерства освіти і науки України. Недоліком, властивим для всіх зошитів з контрольними роботами, є відсутність ґрунтовної роботи над помилками. Це серйозне упущення, і вчителям потрібно його негайно усунути. Занепокоєння викликає стан каліграфії. Вона є жахливою в деяких учнів. Не зважаючи на систематичні попередження, учні продовжують активно використовувати коректори.учні ведуть також зошити з друкованою основою(9клас-для контрольних робіт(тестів)
Вчителі української мови ведуть позакласну роботу з предмету.Це проведення предметного тижня української мови та літератури(щороку в березні),відзначення свят: Дня української писемності,Дня рідної мови,Шевченківські дні та інші.

Однак,слід зазначити деякі недоліки.

Недостатня  робота на уроках по запобіганню орфограм, граматичних, синтактичних помилок,  робота над помилками, відсутнє коментоване письмо.

Слід звернути більшу увагу на розвиток зв’язного мовлення учнів,а саме на побудову усного висловлювання,формулювання власної точки зору.


Участь у видавницькій  діяльності за останні три роки відсутня.


Українська література

Основними завданнями вивчення літератури у школі є: вироблення в учнів стійкого інтересу до читання, до української книжки зокрема; формування самостійного, критичного, творчого мислення школярів у процесі аналізу художнього твору на основі засвоєння ними необхідної суми знань; розвиток творчих здібностей, загальнокультурного рівня учнів через ознайомлення їх із творами мистецтва слова, розвиток високих моральних цінностей людини, втілених у художніх творах; виховання сучасної естетично розвиненої особистості, творчого читача зі сформованим почуттям національної свідомості та власної людської гідності.

Під час перевірки були відвідані уроки з української літератури . Учителі працюють над вирішенням завдань, окреслених державними та регіональними нормативними документами, добре знають вимоги програми, володіють сучасними формами і методами викладання. Відвідані уроки показали, що відбувається,що вчителі орієнтують учнів на активну творчу працю. Серед активних методів - евристичне спостереження, порівняння, конструювання, моделювання, смислове та символічне бачення, метод творчої реалізації тощо.

Уроки української літератури носили цілеспрямований характер, визначалася триєдина мета уроку, яка протягом уроку була реалізована.

Уроки української літератури носять цілеспрямований характер, визначається триєдина мета уроку, яка протягом уроку була реалізована. Всі уроки мають повчальний характер. На уроках літератури вчителів Волочнюк І.В.,Савченко А.В. учням доносилося значення загальнолюдських цінностей через використання засобів музики й живопису, художньої літератури, історичний досвід. Учителі працювали над виробленням в учнів здатності діставати естетичне задоволення від сприймання усного українського слова, читання художніх творів. На всіх відвіданих уроках педагоги використовували сучасні інноваційні технології: інформаційно-комунікаційні, інтерактивні, ігрові.

Інна Володимирівна та Альона Василівна новий матеріал викладають цікаво, на достатньому науковому рівні із застосуванням комп’ютерних технологій, міжпредметних зв’язків. Належну увагу приділяють активізації навчання, розвитку критичного мислення. На уроках використовують нестандартні інноваційні форми та методи: інтелектуальну розминку, «Мозкову атаку», «Закінчи речення», «Сенквейн», мотивують учнів на додаткове вивчення матеріалу записами різноманітних навчальних та пізнавальних фільмів, використовуючи комп’ютер та DVD. Значну увагу приділяють самоосвітній діяльності учнів. Жоден урок не проходив без додаткового матеріалу, який учителі знаходять, користуючись всесвітньою мережею Інтернет.

Аналіз навчальних досягнень учнів з української літератури за І семестр 2012-2013 н.р.
Клас

Середній бал

Вчитель

1.

5

9,0

Савченко А.В.

2.

6

7,3

Волочнюк І.В.

3.

7

7,5

Волочнюк І.В.

4.

8

7,8

Волочнюк І.В.

5.

9

6,5

Савченко А.В.

6.

10

6,9

Волочнюк І.В.

7.

11

8,1

Волочнюк І.В.

На уроках української літератури Волочнюк Інна Володимирівна велику увагу приділяє дослідженню


Важливу роль вона відводить урокам, спрямованим на формування таких умінь, як оволодіння різними способами читання, робота з додатковою літературою, уважне слухання усного мовлення, конспектування почутого та прочитаного, а також нестандартним формам інтегрованих уроків. Завдання сприяють заохоченню учнів до роздумів,до дискусії(урок в 7класі на тему «Г.Тютюнник «Климко»)

На уроках української літератури у старшій школі,вивчаючи біографію М. Коцюбинського, учні отримують випереджаюче завдання: в кінці уроку скласти сенкан.Цікавим є прийом «координатної площини» (знайомлячись з біографією письменника,школярі позначають його життєвий шлях) Цей метод допомагає учням краще запам’ятати найважливіші факти біографії митця.

На кожному уроці опрацьовується літературознавча термінологія.

Савченко А.В. з 5 класу вчить учнів робити ідейно-художній аналіз виучуваних творів.На уроках часто використовує міжпредметні зв’язки з історією,образотворчим мистецтвом,музичним мистецтвом,велику увагу приділяє читанню (на уроках практикує різні види читання).Працюючи з текстом, проводить словникову роботу.(5кл.,урок на тему «О.Олесь.»Княгиня Ольга»,»Ярослав Мудрий») Досконало володіючи комп’ютером,на уроках часто використовує можливості комп’ютерного класу.учні на уроках працюють з ППЗ «Українська література.5клас» У ППЗ зібрано тести по текстах,які вивчаються,аудіозаписи з цікавими фактами,яких немає в підручнику.Учні із задоволенням працюють з даним засобом.Альона Василівна також вчить учнів оцінювати себе,використовуючи картки самооцінки.

Однак,слід зазначити,що є проблема з читанням творів учнями.В силу об’єктивних причин значна частина учнів не читають програмові твори або читають їх у хрестоматійному вигляді.

Результативність роботи

2010-2011н.р.

Волочнюк І.В. –ІІ – Гінжул А.(10кл) - районна олімпіада

І – Волочнюк М.(11кл)- районна олімпіада

ІІ – Волочнюк М.(11кл)-обласна олімпіада

ІІІ – Гінжул А.(10кл)- Районний етап мовно- літературного конкурсу ім.. Шевченка

ІІІ – Тесляр В.(10 кл)-районний конкурс учнівської творчості,присвячений Шевченківським дням
Трофименко О.О.ІІм.-Тесляр В.(8кл.)-районна олімпіада

ІІ – Соловей О.(9кл.)ІІІ – Тесляр В.(8кл)-Районний етап мовно- літературного конкурсу ім.. Шевченка

ІІІ – Соловей О.(9кл)- Районний етап мовно- літературного конкурсу ім.. Шевченка

ІІІ – Помазунова А.(8кл)-районний конкурс «Струни поетичної кобзи»
2011-2012н.р.

Волочнюк І.В. – ІІ – Гінжул А.(11кл) - районна олімпіада

ІІІ-Гінжул А.(11кл) – конкурс «Чисті роси»(літературна творчість)

ІІІ- Гінжул А.(11кл) – конкурс знавців рідної мови ім.П.Яцика

ІІ- Жовнір А.(6кл) - конкурс знавців рідної мови ім.П.Яцика

ІІ-Жовнір А.(6кл) - Районний етап мовно- літературного конкурсу ім.. Шевченка
Трофименко О.О.-ІІІ – Соловей О.(10кл) - районна олімпіада

ІІ – Соловей О.(10кл) - Районний етап мовно- літературного конкурсу ім.. Шевченка

ІІІ- Тесляр В.(9кл) - районна олімпіада

ІІ- Тесляр В.(9кл) – районний конкурс учнівської творчості,присвячений Дню порозуміння з ВІЛ-інфікованими

ІІІ- Топузанова Т.(10кл) - Районний етап мовно- літературного конкурсу ім.. Шевченка

Савченко А.В. – ІІ – Петренко В.(8кл) - районний конкурс учнівської творчості,присвячений Дню порозуміння з ВІЛ-інфікованими

ІІІ – Дудар А.(8кл) - конкурс знавців рідної мови ім.П.Яцика


2012-2013н.р.
Волочнюк І.В. – І – Качмар В.(8кл) – районний конкурс творів про вчителя

ІІІ – Качмар В.(8кл)- обласний конкурс творів про вчителя

ІІІ – Жовнір А.(7кл)- районна олімпіада

ІІІ- Жовнір А.(7кл) - районний етап мовно- літературного конкурсу ім.. Шевченка

ІІІ – Шиманська А.(10кл) - районний етап мовно- літературного конкурсу ім.. Шевченка

ІІ – Флакей М.(11кл) - районний етап мовно- літературного конкурсу ім.. Шевченка

ІІІ – Флакей М.(11кл)-обласний етап мовно- літературного конкурсу ім.. Шевченка

ІІ – Пузиревський Д.(6кл) - конкурс знавців рідної мови ім.П.Яцика

ІІІ- жовнір А.(7кл) - конкурс знавців рідної мови ім.П.Яцика

ІІ – Помазунова А. (10кл) - конкурс знавців рідної мови ім.П.Яцика


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Про стан викладання української мови та літератури в школі iconНаказ №2 Про стан викладання та рівень знань, умінь та навичок учнів з української мови та літератури
Нвк протягом жовтня – грудня 2014-2015 вивчався стан викладання української мови та літератури. Проводилось відвідування уроків,...
Про стан викладання української мови та літератури в школі iconНаказ № с. Івангород Про стан викладання світової літератури та російської мови в школі
Для реалізації обраної проблеми використовує досвід вітчизняних вчених та методистів Д. Затонського, Є. Волощук, О. Ніколаєнко, О....
Про стан викладання української мови та літератури в школі iconСтан та шляхи підвищення якості викладання української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області
Держава забезпечує всебічний розвиток І функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України...
Про стан викладання української мови та літератури в школі iconПро стан викладання та рівень знань n учнів з української мови у 5, 9, 11 класах
З цією метою були відвідані уроки у цих класах, окремі позакласні заходи, проведено аналіз успішності учнів та ступень оволодіння...
Про стан викладання української мови та літератури в школі iconПро стан викладання та рівень знань учнів з української мови у - класах
З цією метою були відвідані уроки у цих класах, окремі позакласні заходи, проведено аналіз успішності учнів та ступень оволодіння...
Про стан викладання української мови та літератури в школі iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури, мов національних меншин І світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах
Відділ методики викладання української мови та літератури, мов національних меншин І світової літератури
Про стан викладання української мови та літератури в школі iconРозділ Теоретико-методологічні основи викладання літератури у школі
Розділ Розробка уроків української літератури з використанням проблемних методів навчання (5-6 класи)
Про стан викладання української мови та літератури в школі iconДосвід викладання української мови в російськомовній школі
...
Про стан викладання української мови та літератури в школі iconМетодика викладання
Робоча програма з «Методики викладання зарубіжної літератури в школі» для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія. Мова...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка