Про стан викладання української мови та літератури в школіСкачати 379,87 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації06.06.2017
Розмір379,87 Kb.
1   2

Савченко А.В.- ІІ – Панченко Н.(5кл ) - конкурс знавців рідної мови ім.П.Яцика

Рішення педагогічної ради

1.Схвалити роботу вчителів української мови та літератури по забезпеченню знаннями учнів школи.

2.Учителям української мови та літератури Волочнюк І.В. та Савченко А.В.

2.1. Активізувати роботу по  виробленню грамотного  письма,  по організації роботи над помилками і винести ці питання на засіданнях ШЦМК.

2.2Активізувати видавницьку діяльність.

2.3 Працювати над розвитком мовленнєвої діяльності учнів, зацікавленням учнів до читання творів;

3.Заступнику директора з НВР Піньйонжик А.О.

3.1Вести постійний моніторинг навчальних досягнень учнів з української мови та літератури.

3.2Вивчити та узагальнити досвід вчителя Волочнюк І.В. з питання «Розвиток творчих здібностей та креативного мислення учнів в умовах інформатизації освітнього процесу»

Окремо слід зазначити  робочий навчальний план передбачає  вивчення  курсу «Ділова українська мова»  (11кл) --------- , та додаткових занять з української мови у 8-А кл  ---------.
Позакласна робота з української мови та літератури , крім  зазначених годин і предметних тижнів не ведеться
На підставі  вищезазначеного

    НАКАЗУЮ:

1.Відзначити
1.1 роботу вчителів  ---------, ---------, --------- по забезпеченню знань учнів;
1.2 результативну роботу вчителів  ---------, --------- з учнями , які мають здібності  і забезпечують достатні  показники  у Всеукраїнських предметних олімпіадах (ІІ етапі).

2.Вчителеві --------- удосконалювати форми і методи роботи по  засвоєнню учнями навчального матеріалу  на уроці.

До кінця навчального року і постійно

3.Проаналізувати  результати  перевірки  навчальних досягнень учнів (табл №1) та заслухати на  ШМЦК.

                                             До кінця навчального року

                          Заступники директора, керівник ШМЦК


4. Вчителям ---------, ---------, --------- неухильно дотримуватись єдиних вимог щодо оцінювання навчальних досягнень учнів, посилити індивідуалізацію та диференціацію навчання, з метою недопущення розбіжностей рівня н.д.у. за різні види оцінювання.

До кінця навчального року і постійно.

Вчителі української мови та літератури


5. Удосконалити етап уроку " Перевірка домашнього завдання " ,


активізувати роботу по  виробленню грамотного  письма,  по виробленню в учнів  вміння самостійного  поповнення знань і винести ці питання на засіданнях ШЦМК.

Вчителі до кінця навчального року

Керівник ШЦМК

Заступник директора з НМР на 2012-2013 р.


6.Активізувати видавницьку діяльність вчителів.

з 09.01.2012р

Заступник директора з НМР


7.Вести постійний моніторинг навчальних досягнень учнів з української мови та літератури.

Заступник директора з НВР

8.Вивчити та узагальнити досвід вчителя --------- з питання «Розвиток творчих здібностей та креативного мислення учнів в умовах інформатизації освітнього процесу»

До наступної атестації вчителя. -  заступник директора з НВР

9.Пожвавити позакласну роботу з української мови та літератури до кінця навчального року скласти план і забезпечити постійне виконання

Вчителі української мова та літератури

та ЗДНВР


    10.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи.


Директор школи ____________________                                              О.О. Маслов

Про стан викладання та рівень знань

учнів з української мови у 5, 9, 11 класах

На виконання річного плану роботи школи адміністрацією школи за участю членів атестаційної комісії протягом листопада-грудня _____ року вивчався стан викладання та рівень знань учнів з української мови у 5, 9, 11 класах (учитель _______). З цією метою були відвідані уроки у цих класах, окремі позакласні заходи, проведено аналіз успішності учнів та ступень оволодіння ними практичними навичками. У результаті виявлено наступне:

Учитель _______ працює над проблемою «Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення рідної мови на основі вчительської психодіагностики», спираючись на шкільну методичну проблему «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі вчительської психодіагностики».

У ході її реалізації вона виховує в учнів бажання, а потім і потребу вчитися, зокрема вивчати українську мову та літературу. З цією метою приводить позитивні приклади із життя випускників школи, залучає засоби масової інформації, художні тексти, навіть антиприклади.

Враховуючи типологію темпераменту своїх учнів, пропонує їм завдання, керуючись розробленими рекомендаціями педагогічної ради школи. Дітям з флегматичним темпераментом дає, по можливості, більше часу на виконання завдань пізнавального характеру, практичних вправ, на підготовку відповіді біля дошки. Практикує замість усного письмове опитування таких дітей.

Меланхолікам намагається давати більше часу для відпочинку, і опитувати, викликати до дошки на перших етапах уроку. Уважно стежить за їхньою адаптацією до нових умов діяльності, підтримує прагнення до переборення труднощів.

В учнів-холериків заохочує найменші прояви врівноваженості, оцінює навіть незначні позитивні зміни в результатах діяльності.

При роботі з учнями-сангвініками звертає їхню увагу на цікаві аспекти завдання, застосовує підбадьорювання, закликає до подолання труднощів, розповідає про подальші перспективи роботи.

Працюючи над розвитком в учнів комунікативних здібностей, окремим дітям пропонує завдання-конкурси, завдання-диспути, іншим – реферативні завдання, у ході підготовки до яких потрібно витратити більшу кількість часу, обдарованим учням пропонує творчі завдання, які активізують творчу уяву, художнє мислення, літературні здібності. Результати їхньої роботи обов’язково демонструються на уроках – зачитуються, коментуються, оформляються до шкільної газети «Наші діти».

_______ формує в учнів уміння вчитися, здобувати знання власною працею, власним пошуком. Для обдарованих учнів обов’язково – розширює програмовий матеріал, виходить за рамки підручника у вивченні тієї чи іншої теми. На окремі теми планує семінарські заняття: «Повторення вивченого в 5 – 9 класах» (ІІ семестр, 9 клас); «Будова простого речення» (І семестр, 11 клас); «Основні орфограми в префіксах, коренях, суфіксах та закінченнях слів» (І семестр, 10 клас) та інші. У щоденній системі уроків з української мови практикує для повторення поряд із календарною споріднену тему, яка вивчалася у молодших класах. Таким чином, активізує пам’ять, мислення, увагу учнів з метою досконалішого оволодіння матеріалом та досягнення якіснішого результату.

Велику увагу вчителька приділяє формуванню в учнів уміння сприймати усне й письмове мовлення, відтворювати, самостійно будувати усні й письмові висловлювання різних жанрів, які необхідні дітям у період навчання, у процесі діяльності і просто в життєвому спілкуванню.

З метою оволодіння мовленням пропонує учням на окремих етапах уроку: перевірки домашнього завдання, актуалізації опорних знань, закріплення вивченого, узагальнення вивченого чи домашнього завдання – складати усні і письмові твори, твори-мініатюри, розповіді, роздуми, описи, діалоги, листи з певним лінгвістичним завданням чи без нього; складати зразки документів з використанням автобіографічних даних чи без них. Діяльнісна сторона таких завдань змушує учня працювати на перспективу, запам’ятовувати.

Аналіз результатів письмових творчих робіт показав, що найкраще учні справляються із описовими творами, посередньо – із розповідями і гірше – із роздумами, міркуваннями. Тут дається взнаки брак учнівського досвіду, широти світогляду, ерудиції та самостійного читання художньої, наукової, науково-популярної, публіцистичної, довідково–енциклопедичної літератури. Тому _______ майже на всіх уроках залучає старшокласників до складання усного чи письмового роздуму на запропоновану тему.

Щоб виховати особистість, яка зуміє поєднати багатий духовний світ, знання, практику та ініціативність використовує елементи технології особистісно-зорієнтованого навчання. Така технологія забезпечує комфортні, безконфліктні і безпечні умови розвитку дитини, всебічно реалізує її природний потенціал. А також дає можливість конструювати різні варіанти уроків мови та літератури, де кожен учень організовує свою діяльність залежно від індивідуальних особливостей, орієнтує її на вивчення майбутнього матеріалу, на опанування певними духовними цінностями. Велике значення такої роботи полягає в тому, що жоден учень не лишається осторонь, а стає активним учасником навчального процесу.

Учителька допомагає учневі у визначенні свого ставлення до самого себе, інших людей, навколишнього світу, своєї майбутньої професійної діяльності, готує учнів до безперервного навчання, розвиває в них соціальні, полі культурні, ділові, комунікативні, інформаційні, самоорганізаційні компетентності.

Ці завдання _______ розв’язує, починаючи кожен урок з повідомлення орієнтованих на конкретний результат цілей; створення на уроках позитивного настрою, відповідної мотивації, ситуації успіху, взаємопідтримки. Вона віддає перевагу діалогічній формі спілкування, індивідуальній, парній та груповій роботі. Обов’язково повідомляє запитання та завдання, за якими перевірятиметься рівень знань, умінь та навичок з даної теми. Обов’язковим залишає учневі шанс підвищити оцінку з теми. Свої уроки української мови та літератури спрямовує на особистість конкретних учнів.

Серед форм роботи, які використовує педагог, визначальне місце займають інтерактивні методи. Саме вони на її уроках української мови та літератури збільшують пізнавальну самостійність учнів та мотивують потребу самовдосконалення. Серед інтерактивні методів, якими вона користується на практиці, – групова робота, учнівські диспути, рольові ігри, розігрування діалогів, ведення бесіди, розвиток уяви, творчих здібностей, взаємо- та самооцінювання, деформований текст, урок-подорож, урок-казка та інші.

Досить результативними є використовувані вчителькою активні форми навчання. Серед таких: евристичне спостереження, порівняння, конструювання, моделювання, методу творчої реалізації.

Важливу роль вона відводить урокам, спрямованим на формування таких умінь, як оволодіння різними способами читання, робота з додатковою літературою, уважне слухання усного мовлення, конспектування почутого та прочитаного, а також нестандартним формам інтегрованих уроків.

_______ активно впроваджує в практику викладання рідної мови комп’ютерні технології. Так для уроків літератури вона склала комп’ютерну презентацію «Ілюстрована біографія Т. Г. Шевченка» (18 слайдів), яку використовує при вивченні відповідної теми у 5, 8 та 9 класах. Залучає учнів до випуску шкільної газети «Наші діти», редактором вона є, намагається розвивати їхні творчі здібності, прищеплювати активну життєву позицію, виховувати на кращих прикладах.

Результати директорських контрольних робіт у 5, 9, 11 класах свідчать про високу якість та міцність знань, умінь і навичок дітей з української мови.Рівні навчальних досягнень ( у % від кількості учнів у класі)

5 клас

9 клас

11 клас

високий

достатній

середній

низький

високий

достатній

середній

низький

високий

достатній

середній

низький

42,9

42,9

0

14,2

0

71,4

14,3

14,3

18,2

18,2

54,5

9,1

Виходячи з цього,

НАКАЗУЮ:


 1. Відмітити високий рівень викладання та якість знань, умінь і навичок школярів з української мови, виявлені під час проведеного внутрішкільного контролю.

 2. Учителю української мови _______ при здійсненні диференційованого навчання рекомендувати звернути особливу увагу на дітей, які виявляють особливі успіхи у вивченні української мови, з метою підготовки їх до участі в районних предметних олімпіадах.

 3. Заступникові директора школи з навчальної роботи _______:

  1. До кінця поточного навчального року доповнити опис досвіду роботи вчителя її новими надбаннями, зокрема використання інноваційних та інформаційних технологій.Наказ

від №


Про стан викладання української мови в школі

Відповідно до перспективного плану роботи школи у 20_-20___ навчальному році вивчався стан викладання української мови в 5-11 класах. Основна мета навчання рідної мови полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами рідної мови — її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), тобто забезпечує належний рівень комунікативної компетенції. Зазначена мета передбачає здійснення навчальної, розвивальної і виховної функцій освітнього змісту навчального предмета. Враховуючи це директор і його заступники відвідали уроки української мови, вивчили стан ведення зошитів, провели контрольні роботи в усіх класах, проаналізували участь учнів школи у всеукраїнських предметних олімпіадах, конкурсах, відвідали виховні заходи, проведені вчителями української мови.

Українську мову в школі викладають ______ вчителів: _________, _________, _________, _____________- Всі вони є фахівцями і працюють за спеціальністю.

_________________(викладає в _______ класах), вчитель ______ категорії, педстаж – _________ років, є ведучим філологом школи, член творчої групи вчителів української мови міста. Вчителька працює творчо, обирає оптимальну структуру уроку для реалізації поставлених в меті завдань, обирає цікаві форми подачі нового матеріалу, велику увагу приділяє актуалізації опорних знань учнів, як запоруці успішного старту при вивченні нової теми. На всіх етапах уроку присутня робота над новими поняттями і розвитком мовлення. Значне місце займає самостійна діяльність учнів, переважно в групах. Це дає можливість активізувати дітей, розбудити їх ініціативу, привчає до самоорганізації, роботи в колективі над спільною справою. Уроки насичені творчими завданнями. ______________ вчить дітей правильно і точно висловлювати свою думку, виконувати тестові завдання, розрізняти стильові особливості мови та їх практичному застосуванню, слідкує за тим, щоб учні правильно і акуратно вели зошити, дотримувались вимог єдиного мовного режиму. Проводить велику виховну роботу, обладнала і поповнює кабінет народознавства, організовує загальношкільні свята на мовно-літературну тематику. Вчителька підготувала переможця міської олімпіади з української мови серед учнів ____ класів – ____________.

____________________ (викладає в ___і ____ класах), вчитель ____ категорії, педстаж – ___ років. Ще відносно молодий спеціаліст, багато працює над вдосконаленням своєї системи роботи, вивчає передовий досвід, підготувала багато дидактичного матеріалу, пробує себе у проведенні нестандартних уроків, застосуванні інтерактивних методів навчання, особливо групових форм роботи. В останній рік зробила серйозний крок у підвищенні свого професійного рівня, підготувала призера міської олімпіади. Учениця ___ класу зайняла третємісце. Для молодої вчительки це успіх. Звичайно їй потрібно ще багато працювати над собою, але бажання і потенціал є, тож буде і результат.

_____________ (викладає в __ і ____ класах), вчитель ___ категорії, педстаж – ____ років. Застосовує комплексний підхід до вивчення української мови, вміло організовує самостійну роботу учнів, групові та парні завдання. Її уроки насичені практичними і творчими роботами. Багато працює над формуванням культури усної і писемної мови, усвідомленої грамотності.

Для перевірки результативності роботи вчителів, та об’єктивності семестрових оцінок в 5-11 класах було проведено контрольні диктанти.

Результати контрольних робіт:Клас

Бал


5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

12


11


10


9


8


7


6


5


4


3


2


1


Писали роботу


С.бал


КЯЗ (%)


Успішність з української мови за І семестр

Клас

Бал


5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

12


11


10


9


8


7


6


5


4


3


2


1


Писали роботу


С.бал


КЯЗ (%)


Діаграма

(побудувати за своїми даними)

Аналіз результатів контрольних робіт і досягнень учнів з української мови за І семестр дає змогу зробити ряд висновків. Найкращі успіхи за середнім балом у _____________ неї ж найбільші досягнення в олімпіадах та найкращий стан ведення зошитів. Найвищий середній бал в ___ класі. Що стосується порівняння семестрових оцінок і оцінок за контрольні роботи, так тут найоб’єктивнішою виявилась _________. У неї семестрові відповідають контрольним у ___ класі, а в ____ дещо нижчі. Викликає занепокоєння той факт що ____ учнів із _______, що писали роботи, а це ___ %, одержали оцінки початкового рівня. На практиці це означає, що ці діти не здатні на писемне мовлення. В той же час оцінки вищого рівня одержали ____ учнів, тобто на _____ менше. Якісний показник становить ___ %. Мабуть це середнє значення, якщо брати в порівнянні з іншими предметами. Але це оцінка з української мови, то ж слід над цим задуматись, яким чином добитись кращих результатів.

Важливим елементом навчання рідної мови є ведення учнями зошитів. Найсуттєвішим недоліком виявились помилки, допущені учнями в підписі зошитів. Поряд із пропусками букв, та іншими механічними помилками найчастіше спостерігається неправильне написання назви школи, не так як на печатці. Другим загальним недоліком, властивим для всіх зошитів з контрольними роботами, є відсутність ґрунтовної роботи над помилками. Це серйозне упущення, і вчителям потрібно його негайно усунути. Серйозне занепокоєння викликає стан каліграфії. Вона жахлива в усіх класах, але найгірша в___класі. В ________класах учні грішать неправильними інтервалами між роботами, хоча всі старшокласники прекрасно знають, якими вони мають бути. Не зважаючи на систематичні попередження, учні продовжують активно використовувати коректори. Причому, роблять це, як правило, ті, хто добре вчиться, а правилами такі дії, зокрема, в зошитах для контрольних робіт, категорично заборонені. Турбує відсутність домашніх робіт, особливо в старших класах.

В міських предметних олімпіадах з української мови учні школи вибороли ____ призових місця: ______ місце серед ____ класів – ________ та ______місце серед _______ класів – ___________. На фоні інших предметів це середній результат. Знову ж таки лава запасних тут виявилась занадто короткою, а відсутність призерів із ___ і ____ класів, при тому, що за рівнем успішності вони значно випереджають семикласників, наштовхує на роздуми про правильність стратегії підготовки учасників олімпіад.

Враховуючи все, сказане вище, наказую: 1. Вважати стан викладання української мови задовільним.

 2. Оголосити подяку вчителям української мови __________________ за підготовку призерів міської олімпіади з української мови. 1. Учителям української мови _____________ та ___________ при здійсненні диференційованого навчання рекомендувати звернути особливу увагу на дітей, які виявляють особливі успіхи у вивченні української мови, з метою підготовки їх до участі в міських предметних олімпіадах.
 1. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи ____________ врахувати результати вивчення роботи вчителів української мови та рівень знань учнів при черговій атестації. 1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора школи з навчально-виховної роботи ___________

Директор школи ___________________

Українська література

Учителі української літератури недостатньо усвідомлюють принципи структурування навчального матеріалу з української літератури в 5-7-х (проблемно-тематичний, жанровий, хронологічний), 8-9-х (історико-хронологічний), 10-12-х класах (історико-літературний), ключові компетентності, які мають бути забезпечені в ході вивчення предмета «українська література», та рівень обов’язкової підготовки учнів старшої школи з літератури.

Уміннями критично мислити, висловлювати власні думки, обґрунтовані судження, зіставляти, аналізувати і оцінювати твори і творчість письменників володіють одиниці старшокласників, тоді як формування цих вмінь є одним з першочергових завдань Концепції літературної освіти у 12-річній загальноосвітній школі.

Проблемою для педагогів є забезпечення принципів індивідуалізації та диференціації навчання, а також такого аспекту, як оцінювання, самооцінювання і взаємооцінювання учнів, раціональне використання часу уроку, формування його мети та очікуваних результатів.

Під час перевірки були відвідані уроки з української літератури, англійської мови та суспільствознавчого курсу «Людина і світ» . Учителі працюють над вирішенням завдань, окреслених державними та регіональними нормативними документами, добре знають вимоги програм, володіють сучасними формами і методами викладання. Відвідані уроки показали, що відбувається переорієнтація з пасивних форм навчання на активну творчу працю. Серед активних методів - евристичне спостереження, порівняння, конструювання, моделювання, смислове та символічне бачення, метод творчої реалізації тощо.

Уроки української літератури носили цілеспрямований характер, визначалася триєдина мета уроку, яка протягом уроку була реалізована. Всі уроки мали повчальний характер. На уроках літератури вчителів Дроздової Н.Ю., Гамій І.О.(ЗОШ №4), Говорун Р.А., Власової О.О.,(ЗОШ №10), Федорець Т.М., Сітькової І.М. (ЗОШ №15), Турличкіної О.В., Холод Н.В., Димченко С.В.,(ЗОШ №24), Коваленко Н.В.(інтернат) учням доносилося значення загальнолюдських цінностей через використання засобів музики й живопису, художньої літератури, історичний досвід. Учителі працювали над виробленням в учнів здатності діставати естетичне задоволення від сприймання усного українського слова, читання художніх творів. На всіх відвіданих уроках педагоги використовували сучасні інноваційні технології: інформаційно-комунікаційні, інтерактивні, ігрові.

Учителі Гордієнко О.В., Стецюк Т.М., Жукова Г.В. (ЗОШ №10), Сітькова І.М.(ЗОШ №15) новий матеріал викладають цікаво, на достатньому науковому рівні із застосуванням комп’ютерних технологій, міжпредметних зв’язків. Належну увагу приділяють активізації навчання, розвитку критичного мислення. На уроках використовують нестандартні інноваційні форми та методи: інтелектуальну розминку, «Мозкову атаку», «Закінчи речення», «Сенквейн», мотивують учнів на додаткове вивчення матеріалу записами різноманітних навчальних та пізнавальних фільмів, використовуючи комп’ютер та DVD. Значну увагу приділяють самоосвітній діяльності учнів. Жоден урок не проходив без додаткового матеріалу, який учителі знаходять, користуючись всесвітньою мережею Інтернет.

Учителі Дроздова Н.Ю. (ЗОШ №4), Говорун Р.А. (ЗОШ №10), Федорець Т.М.(ЗОШ №15), Турличкіна О.В., Холод Н.О.(ЗОШ №24) досвідчені, ініціативні, творчо працюючі педагоги. Яскраві риси їхньої педагогічної майстерності – вміння цікаво, доступно подати програмовий матеріал, невимушено спілкуватися з дітьми, постійно прищеплювати інтерес до знань. На уроках використовують дидактичні ігри, конкурси, вікторини, проблемні завдання, роботу в парі та групах; належну увагу приділяють проблемно – пошуковим методам навчання («Метод незакінчених речень», «Асоціативний кущ», «Дерево рішень»). Презентаційні роботи створюються як учителями так і учнями.

Учителі Гамій І.О. (ЗОШ № 4), Гороховик Ю.С., Крамчанінова О.П. (ЗОШ №24), Старусєва Т.І,, Горда Т.В.(школа-інтернат) пов’язують виучуваний матеріал з життям, у роботі прослідковується систематичність міжпредметних зв'язків, особливо з мистецтвом, що сприяє підвищенню інтересу учнів до вивчення предмета. Уміло використовують нестандартні інтерактивні форми роботи : дидактичні ігри, конкурси, мандрівки, проблемні завдання, роботу в парі та групах («Упізнай героя», «Правда – неправда», «Чи знаєте ви …», «По одному реченню», «Мозковий штурм», «Асоціативний кущ», «Мікрофон»).

Учителі Яновська В.В. (ЗОШ №4), Кліменко О.Ю. Морозова О.В.(ЗОШ №15), Димченко С.В. (ЗОШ №24) на достатньому рівні володіють теорією і практикою викладання предмету. Застосовують словесні, демонстраційні методи, роботу з підручником. Проте слід звернути увагу на використання в процесі контролю знань учнів таких завдань, які дають змогу комплексно оцінити знання, уміння та навички з теми, що вивчаються.

Усі педагоги на уроках проводили фізкультпаузи. У вчителів Димченко С.В. і Крамчанінової О.П. (ЗОШ №24) фізкультхвилинки супроводжувалися повчальним текстом, пов’язаним із матеріалом уроку.

На уроках літератури здійснювалися міжпредметні зв’язки (з музикою, живописом, з мовою, театром, кіно (учителі Дроздова Н.Ю. (ЗОШ №4), Говорун Р.А.(ЗОШ №10), Сітькова І.М., Кліменко О.Ю. (ЗОШ №15), Холод Н.О.(ЗОШ №24), з курсом «Основи здоров’я», історія, музика –учителі Гамій І.О. (ЗОШ №4), Гороховик Ю.С.(ЗОШ №24); з прирордознавством, історією, музикою, мовою – учителі Федорець Т.М. (ЗОШ №15), Димченко С.В. (ЗОШ №24); з історією, музикою, мовою, правознавством (Гордієнко О.В., Жукова Г.В.(ЗОШ №10), Турличкіна О.В(ЗОШ №24), з живописом, мовою (Старусєва Т.І. школа-інтернат).

Разом з тим, аналізуючи відвідані уроки, учителям було надано методичні рекомендації щодо проведення уроків, а саме:


 • учителям Гамій І.О. (ЗОШ №4), Кліменко О.Ю.(ЗОШ №15) необхідно більше приділяти уваги теорії літератури, підвищувати активність дітей на уроках;

 • Яновській В.В. (ЗОШ №4), Коломіцевій Л.О. (ЗОШ №15) працювати над розвитком мовленнєвої діяльності учнів, зацікавленням учнів до читання творів;

 • Морозовій О.В. (ЗОШ №15) впроваджувати в роботу форми й методи, які допоможуть учням глибше засвоювати вивчені поняття та вміння ними користуватися для пояснення і обґрунтування відповідей.

 • Учителям школи-інтернату більше уваги приділяти аналізу художніх особливостей літературних творів.

Коментування відповідей учнів було організовано лише на одному уроці (у вчителя Димченко С.В. ,ЗОШ №24). Із наведеної таблиці можна побачити, що більшість учителів працює на високому та достатньому рівні.

Рекомендації:- посилити роботу з обдарованими учнями;
- активізувати роботу вчителів української літератури з узагальненням власного досвіду, представлення авторських робіт на педагогічних виставках, надання матеріалів до друку у фахових виданнях;
- сприяти використанню сучасних інформаційних технологій;
- зміст навчання базувати на прогресивних підходах до навчально-виховного процесу;
- максимально наближати предметні цілі сучасного курсу української літератури до життєвих потреб учнів.


Уроки української літератури
Школа

Дидактичний матеріал та наочність, використання ІКТ

планування методів, засобів, форм навчання.

Формування компетентностей

Зацікавленість учнів

.Використання оптимальних методів навчання

Міжпредметні зв'язки

Вміння спілкуватися

Емоційність уроку


Естетика уроку

Почуття часу


Всього

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2

Схожі:

Про стан викладання української мови та літератури в школі iconНаказ №2 Про стан викладання та рівень знань, умінь та навичок учнів з української мови та літератури
Нвк протягом жовтня – грудня 2014-2015 вивчався стан викладання української мови та літератури. Проводилось відвідування уроків,...
Про стан викладання української мови та літератури в школі iconНаказ № с. Івангород Про стан викладання світової літератури та російської мови в школі
Для реалізації обраної проблеми використовує досвід вітчизняних вчених та методистів Д. Затонського, Є. Волощук, О. Ніколаєнко, О....
Про стан викладання української мови та літератури в школі iconСтан та шляхи підвищення якості викладання української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області
Держава забезпечує всебічний розвиток І функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України...
Про стан викладання української мови та літератури в школі iconПро стан викладання та рівень знань n учнів з української мови у 5, 9, 11 класах
З цією метою були відвідані уроки у цих класах, окремі позакласні заходи, проведено аналіз успішності учнів та ступень оволодіння...
Про стан викладання української мови та літератури в школі iconПро стан викладання та рівень знань учнів з української мови у - класах
З цією метою були відвідані уроки у цих класах, окремі позакласні заходи, проведено аналіз успішності учнів та ступень оволодіння...
Про стан викладання української мови та літератури в школі iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури, мов національних меншин І світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах
Відділ методики викладання української мови та літератури, мов національних меншин І світової літератури
Про стан викладання української мови та літератури в школі iconРозділ Теоретико-методологічні основи викладання літератури у школі
Розділ Розробка уроків української літератури з використанням проблемних методів навчання (5-6 класи)
Про стан викладання української мови та літератури в школі iconДосвід викладання української мови в російськомовній школі
...
Про стан викладання української мови та літератури в школі iconМетодика викладання
Робоча програма з «Методики викладання зарубіжної літератури в школі» для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія. Мова...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка