Про викладання іноземної мови у 2014-2015 навчальному роціСторінка1/4
Дата конвертації14.08.2017
Розмір0,54 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4

Додаток

до листа ПОІППО

08.08.2014 № 996
Про викладання іноземної мови у 2014-2015 навчальному році

У 2014-2015 н.р. навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснюватися :

– у 5-6 класах – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664;

– у 7-9-х класах – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;

- у 8-9-х класах загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням окремих предметів – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 18.02.2008 № 99;

у 10-11-х класах – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657.

Друга іноземна мова мова може вивчатися у загальноосвітніх навчальних закладах згідно з додатком 1 (за рахунок варіативної складової), або згідно з додатком 10 «Типовий навчальний план ЗНЗ з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов» (наказ МОН України від 29.05.2014 р. № 664).

Рішення про запровадження вивчення другої іноземної мови приймається, залежно від умов для такого вивчення, навчальним закладом. Учні 6 класів, які вивчали дві іноземні мови у 5 класі, продовжують вивчення за бажанням ( Лист Міністерства освіти і науки України від 01.07.2014 р. №1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі»).

На засіданнях районних (міських) методичних об’єднань учителів іноземної мови рекомендуємо опрацювати :

– Лист Міністерства освіти і науки України від 01.07.2014 р. №1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі»;

– Особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти у нових програмах та підручниках для учнів 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів;
– Особливості реалізації нового змісту Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у нових програмах та підручниках для учнів 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Ректор В.В.Зелюк

Додаток

до листа ПОІППО31.07.2014 № 982
Методичні рекомендації

щодо вивчення світової літератури в ЗНЗ у 2014-2015 навчальному році
У процесі прилучення до надбань вітчизняного і світового красного письменства шкільна літературна освіта покликана забезпечити етичне та естетичне виховання учнів, розвиток стійкої мотивації до читання, потреби в зверненні до художньої літератури впродовж життя, збагачення духовно-емоційного досвіду, формування духовного світу громадянина України.

У 2014-2015 навчальному році вивчення світової літератури у 5 та 6 класах загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання здійснюватиметься за новою програмою, затвердженою Міністерством: Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (програма розміщена на сайті Міністерства освіти і науки України за адресою: www.mon.gov.ua); у 7-9 класах – за програмою, затвердженою Міністерством: Зарубіжна література. 5–12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.– К. : Ірпінь: Перун, 2005.

У відповідності з Концепцією літературної освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.01.2011 р. №58) програмою передбачається реалізація чотирьох змістових ліній: емоційно-ціннісної, культурологічної, літературознавчої і компаративної.

6 клас продовжує новий етап літературної освіти – прилучення до читання (5-7 класи), який має розкривати учням неосяжний світ художнього слова та вимагає залучення сучасних інформаційних технологій для формування якостей творчого читача (Інтернет-портали бібліотек, сайти письменників і т.д.).

Зростає мотивація учнів до вивчення української та іноземних мов, оскільки у програмі з 5-6 класів закладено можливість читання художніх творів зарубіжних авторів в українських перекладах і мовами оригіналів (англійською, німецькою, французькою, російською тощо – за умови достатньої підготовленості учнів і вчителя).

У програмі для 6 класу подано такий розподіл годин: 58 на вивчення творів, 4 на розвиток мовлення, 4 для позакласного читання та 4 як резерв для використання на розсуд вчителя, який має змогу за потреби вносити деякі корективи (години можуть використовуватися на засвоєння недостатньо вивченого або забутого, проведення консультацій, індивідуальних занять з учнями).

Новий розділ «Сучасна література зростання і взаємини зі світом» повинен сприяти активізації читацької активності учнів, реалізації їх особистісного вибору цікавої книжки.

Вивчення світової літератури у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання у 2014 – 2015 навчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством:  • Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В., Зуєнко М.О., Кобзар О.І. Світова література. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2014.

  • Волощук Є.В. Світова література. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2014.

Для досягнення мети вивчення шкільного курсу «Світова література» необхідно актуалізувати вирішення основних завдань, визначених у листі Міністерства освіти і науки України від 24.05.2013 р. № 1/9 – 368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі»;

Для учнів 7 – 11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 01.06.2012 року №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спoрту України №17-22, 2012 р.).

Вивчення інтегрованого курсу “Література" (російська та світова) здійснюватиметься за навчальними програмами:

5-6 класи

"Література" (російська та світова) для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (автори: Ісаєва О. О., Клименко Ж.В., Корнієнко О.А., Мельник А.О., Храброва В.Є., Мухін В.А., Данілова І.Н.- Київ: Видавничий дім "Освіта", 2013);7-9 класи

"Література" (російська та зарубіжна) для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою ( автори: Сімакова Л.А., Снєгірьова В.В. – Чернівці : Букрек, 2005);10-11 класи

рівень стандарту – "Література" (російська та світова) для 10-11 класів; академічний рівень для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (автори Сімакова Л.А., Снєгірьова В.В. - Київ: видавництво “Грамота”, 2010);

профільний рівень - "Література" (російська та світова) для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою автори Силантьєва В.І., Бучацька Т.Г. – Київ: видавництво “Грамота”, 2010).;

Нові підручники для учнів 6 класу:

  • «Інтегрований курс «Література» (російська та світова)» для ЗНЗ з навчанням російською мовою (автори Бондарева О. Є., Ільїнська Н. І., Мацапура В. І., Бітківська Г. В.) «Грамота», 2014 (за кошти держбюджету).

  • «Інтегрований курс «Література» (російська та світова)» для ЗНЗ з навчанням російською мовою (автори Ісаєва О. О., Клименко Ж. В.), ТОВ «Сиция», 2014).

Враховуючи, що інтегровані курси “Література» вивчаються паралельно з українською літературою, особлива увага має бути приділена взаємодії різних культур. Тому доцільно у доступній для учнів формі розкривати контактні, типологічні та генетичні міжлітературні зв’язки, виявляти роль українських письменників і перекладачів у творчості майстрів інших народів.

Під час розгляду програмових творів слід підкреслювати також взаємозв’язки літератури з іншими видами мистецтв, зважаючи, що літературний текст як факт мистецтва відображає ознаки конкретної культурної епохи, її філософські концепції.Об’єктом вивчення в курсі світової літератури є художній твір, його естетична природа та духовно-етична сутність.

Аналіз та інтерпретація літературного твору мають спиратися на ґрунтовне знання тексту, докладний розгляд ключових епізодів, доречне цитування, виразне читання окремих творів або їх фрагментів тощо.

Нагадуємо, що розподіл годин щодо кількості видів контролю у кожному класі є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Вчитель на власний розсуд може збільшити кількість видів контрою відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо.

Оцінку за ведення зошита зі світової літератури виставляють у кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної.

Виставляючи оцінку за ведення зошита з літератури, слід враховувати: наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; уміння правильно оформляти роботи (дотримання вимог орфографічного режиму). Учитель обов’язково перевіряє кілька робіт з метою виставлення аргументованої, об’єктивної оцінки, кількість цих робіт визначає на власний розсуд (але не менше двох на місяць).

Порядок проведення уроків виразного читання, кількість, призначення та особливості оформлення зошитів з предмета містяться в методичному листі Міністерства від 21.08.2010 № 1/9-580. Там же подано зразок заповнення сторінки журналу зі світової літератури. Звертаємо увагу, що додатковий запис щодо теми над датами в журналі не робиться.

Рекомендуємо на засіданнях районних (міських) методичних об’єднань учителів світової літератури

опрацювати лист МОН України від 01.07.2014 № 1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі»;

обговорити особливості реалізації змісту Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у нових програмах та підручниках для учнів 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів;

провести семінари-практикуми для вчителів, котрі викладають світову літературу у 5-6 класах загальноосвітніх навчальних закладів;

– з метою підвищення інформаційно-технологічної та читацької культури як учнів, так і педагогічних працівників поширювати досвід учителів світової літератури області: Куща О.М., учителя обласного ліцею для обдарованих дітей із сільської місцевості при Кременчуцькому педучилищі ім. А.С.Макаренка, лауреата IV (заключного) етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» у номінації «Світова література», – створення персонального предметного сайту «Світова література в школі»; Савастеєнка В.В., учителя Миргородської гімназії, – застосування графічних організаторів навчального матеріалу на уроках світової літератури; Кошової В.М., учителя Решетилівської гімназії ім. Олійника, – прилучення дітей до читання; та інших творчих педагогів.

В. о. ректора М.В.Кирилюк

Додаток

до листа ПОІППО31.07.14981
Методичні рекомендації щодо особливостей вивчення української мови й літератури у 2014-2015 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах
При підготовці до нового навчального року опрацювати лист Міністерства освіти і науки України від 01.07.2014р. №1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі». Особливу увагу звернути на додаток 1, у якому висвітлюються педагогічні особливості навчання учнів у шостих класах.

Для учнів 5 класів чинними є рекомендації, надані у листі Міністерства від 24.05. 2013р. №1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5 класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі».Українська мова

Пріоритетною ідеєю вивчення української мови в загальноосвітній школі є забезпечення інтенсивного мовленнєвого та інтелектуального розвитку учнів. Мова посідає особливе місце серед шкільних предметів, бо є не лише об’єктом вивчення, а й засобом навчання.Вивчення української мови у 2014-2015н.р. здійснюватиметься на основі таких документів та підручників:

1.Навчальних планів (наказ МОН України від 29.05.2014р. №664 «Про внесення змін до наказу МОНмолодьспорту від 03.04.2012р. №409; лист МОН від 11.06.2014р. №1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014-2015 навчального року».

Кількість годин української мови на тиждень відповідно:


5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

10 кл.

11кл.

3,5 год.

3,5 год.

2,5 год.

2 год.

2 год.

1-4 год. відповідно до профілю

1-4год.

відповідно до профілю
2.Навчальних Програм:

5-6 кл. – Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.- К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 ( наказ МОНмолодьспорту України від 6 червня 2012р. №664).

7-9 кл. – Українська мова. 5-12 класи.-К.: Ірпінь: Перун, 2005. (лист

№ 1/11- 6611 від 23.12.2004 р.):

10-11 кл. за програмами, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 28.10.2010р. №1021.

Для ЗНЗ з російською мовою навчання:

5-9 кл. – Українська мова. 5-9 кл.(Бондаренко Н.В., Біляєв О.М..Паламар Л.М., Кононенко В.Л.) – Чернівці: Видавничий дім «Букрек». – 2005.

10-11 кл. – Українська мова (рівень стандарту). (Бондаренко Н.В.,

Біляєв О.М., Паламар Л.М., Кононенко В.Л.) – Чернівці: Видавничий дім «Букрек». – 2005.

10-11 кл. – Українська мова ( академічний рівень). (Бондаренко Н.В.,

Паламар Л.М., Кононенко В.Л., Кос’янчук С.В.)

Зі змістом програм можна ознайомитись на сайті МОН України: www.mon.gov.ua
3. Нових підручників для 6 класу:

Глазова О.П. Українська мова. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014.

Єрмоленко С.Є., Сичова В.Т., Жук М.Г. – К.: Грамота, 2014.

Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова. – К.: Генеза, 2014.


4.Зміст навчального матеріалу української мови розподіляється на чотири змістові лінії: мовну, мовленнєву, соціокультурну і діяльнісну ( стратегічну).

Відповідно до соціокультурної змістової лінії текстовий та інший дидактичний матеріал спрямований на розкриття таких тем:Я і українська мова й література. Я і Батьківщина. Я і національна культура. Я і мистецтво. Я і ти. Я і ми. Я як особистість.

Роль діяльнісної змістової лінії – формувати мотивацію навчання, удосконалювати загальнонавчальні уміння, оволодівати творчими, естетико-етичними вміннями, які визначають успішність мовленнєвої діяльності.


5.Зразок заповнення сторінки журналу з української мови подано у методичному листі Міністерства від 21.08.2010 № 1/9-580 (Інформаційний збірник Міністерства. – №14-15. – 2010. – С. 3-17).

Українська література

Літературна освіта є важливим чинником створення оптимальних передумов розвитку всебічно освіченої особистості, виховання громадянина-патріота України, а її зміст базується на на засадах загальнолюдських і національних цінностей, принципах гуманізму і демократії.

Українська література є потужним носієм ідентичності нації, її генетичного коду.

Вивчення української літератури у 2014-2015 н.р. здійснюватиметься на основі таких документів та підручників:

1.Навчальних планів (наказ МОН України від 29.05.2014р. №664 «Про внесення змін до наказу МОНмолодьспорту від 03.04.2012р. №409; лист МОН від 11.06.2014р. №1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014-2015 навчального року».Кількість годин української літератури на тиждень відповідно:

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

10 кл.

11кл.

2год.

2год.

2год.

2год.

2год.

2-4 год. відповідно до профілю

2-4 год.

відповідно до профілю


2.Навчальних Програм:

У 5-6 кл. за програмою, затвердженою наказом Міністерства від 06.06.2012 № 664: Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.

У 7-9 кл. – за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Українська література. 5-12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. 

У 10-11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством (наказ від 28.10.2010 № 1021).

Для ЗНЗ з російською мовою навчання:

У 5-6 кл. – за програмами та підручниками з українською мовою навчання.

У 7-9 кл. – за програмами та підручниками під загальною редакцією Івасюк О.М з урахуванням рекомендацій МОН (лист №1/9-647 від 08.10.2008р.)

У 10-11 кл. – за програмами та підручниками з українською мовою навчання.З метою удосконалення навчальної програми з української літератури внесено зміни для 5-6 класів:
Вилучено твори

Додано твори

5 клас

Є.Гуцало

«Зірка», «Чарівники», «Журавлі високі пролітають…» (поезії)О.Олесь.

«Заспів», «Україна в старовину», «Похід на Царгород» (поезії);Зірка Мензатюк.

«Таємниця козацької шаблі»

до розділу «Історичне минуле нашого народу».


6 клас

О.Іваненко

«Друкар книжок небачених»
В.Рутківський

«Джури козака Швайки» до розділу «Загадково прекрасна і славна давнина України».І.Калинець

«Писанки»,«Стежечка», «Блискавка»,«Веселка», «Криничка», «Дим» (зі збірки «Дивосвіт» - на вибір) до розділу «Я світ»3. Нових підручників для 6 класу:

«Українська література», 6 клас (автор Л.Т.Коваленко),

«Українська література», 6 клас (автор О.М. Авраменко).

4. При викладанні української літератури акцентувати увагу на формування таких компетентностей: соціальної, мотиваційної, функціональної.

5.Ураховувати змістові лінії, покладені в основу програми, – емоційно-ціннісну, літературознавчу, загальнокультурну та компаративну.

6.Перелік головних вимог щодо виконання письмових робіт і перевірки зошитів з української літератури, особливостей проведення уроків виразного читання, кількість, призначення та особливості оформлення зошитів з предмета містяться в методичному листі Міністерства від 21.08. 2010р.

№ 1/9-580. рекомендації щодо викладання предметів суспільно-гуманітарного спрямування у 2014-2015 н.р.


7.При вивченні української мови й літератури у 6 класі звернути увагу на такі особливості:

7.1 Відбувся перерозподіл годин на вивчення певних розділів з української мови.

7.2 Змінено кількість годин на проведення аудіювання та читання мовчки.

7.3 Контроль за певними видами мовної і мовленнєвої діяльності здійснюється у такій кількості:

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Контрольна робота. Перевірка мовної теми

3

3

Письмовий переказ

1

1

Письмовий твір1

Контрольний диктант

1

1

Аудіювання

1

1

Читання вголос

1Читання мовчки

1

1

Усний переказ

1Усний твір1

Діалог1

Перевірка зошитів

щомісяця

щомісяця

7.4 Упровадження соціокультурної змістової лінії може здійснюватися за такими темами:Сфера відношень

Тематика текстів

Теми висловлювань учнів

1

Я й українська мова та література

Українська мова – основа національної ідентичності

«Барви українського слова», «Чистіша від сльози вона хай буде»

2

Я і Батьківщина (її природа, історія)

Рослинний і тваринний світ рідного краю.

Сім природних чудес України. Гармонія людини і природи.«Барвінковий край»,

«Рідні краєвиди», «Велична премудра природа»3

Я і національна культура (звичаї, традиції, свята, українська пісня)

Родинно-побутова культура українців. Народна пісня. Колискова. Кобзарство. Національне вбрання українського народу.

«Наша дума, наша пісня не вмре , не загине», «Мамина пісня», «Про що розповідає старенька хата»

4

Я і мистецтво (традиційне й професійне)

Декоративно-прикладне мистецтво. Плетіння, вишивка, ткацтво, килимарство., кераміка, мереживо

«Одягни вишиванку», «Мережила скатертину», «Із замуленого джерела води не нап’єшся»

5

Я і ти (члени родини, друзі, товариші)

Я і ми (родина, класний колектив, народ,людство)Родина, родовід. Мати –берегиня роду. Домашні обов’язки.

Норми народної моралі.«Любить людей мене навчила мати», «Люди, з яких я беру приклад»

6

Я як особистість

Світ захоплень.

«Пізнай самого себе», «Не одяг прикрашає людину, а добрі справи»

8. З проблемного питання по оформленню календарно-тематичного планування користуватися Методичними рекомендаціями МОН України щодо викладання предметів суспільно-гуманітарного спрямування у 2014-2015 н.р.


Додаток


до листа ПОІППО

30.07.14979

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Про викладання іноземної мови у 2014-2015 навчальному році iconНаказ №148-о про проведення І,ІІ,ІІІ етапів ХV міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у 2014/2015 навчальному році
Київської обласної державної адміністрації від 17 жовтня 2014 р. №287 та з метою утвердження державного статусу української мови,...
Про викладання іноземної мови у 2014-2015 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо особливостей вивчення української мови й літератури у 2014-2015 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах

Про викладання іноземної мови у 2014-2015 навчальному році iconІппо кмпу ім. Б. Д. Грінченка Про викладання української мови та літератури у 2008-2009 навчальному році
«Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання», у 2008-2009 навчальному...
Про викладання іноземної мови у 2014-2015 навчальному році icon14 дошкільних навчальних закладів (745 вихованців)
«Про підсумки роботи закладів освіти у 2014-2015 навчальному році та основні завдання на 2015-2016 навчальний рік»
Про викладання іноземної мови у 2014-2015 навчальному році iconНаказ №2 Про стан викладання та рівень знань, умінь та навичок учнів з української мови та літератури
Нвк протягом жовтня – грудня 2014-2015 вивчався стан викладання української мови та літератури. Проводилось відвідування уроків,...
Про викладання іноземної мови у 2014-2015 навчальному році iconРозділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік

Про викладання іноземної мови у 2014-2015 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання українознавства у 2015/2016 навчальному році

Про викладання іноземної мови у 2014-2015 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2014/2015 навчальному році
Кротова І. В., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
Про викладання іноземної мови у 2014-2015 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання базових предметів у 2015-2016 н р. м. Долинська 2015 р
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...
Про викладання іноземної мови у 2014-2015 навчальному році iconКнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда від 19. 06. 2015 №136 «Про підсумки науково-методичної роботи в закладах освіти району в 2014/2015...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка