Проект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\"» Короткий опис проекту: Проект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\"Скачати 165,34 Kb.
Дата конвертації25.06.2017
Розмір165,34 Kb.


Проект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова”»

1. Короткий опис проекту:


Проект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова”» має дослідницько-пізнавальний, аналітико-синтетичний і популяризаторський характер. Проект передбачає укладення повного переліку керівників Львова від часу заснування міста до сьогодення, а також створення цифрової бази даних у межах проекту Центру міської історії «Львів інтерактивний». Біографічні довідки та візуальні образи керівників Львова будуть розміщені на інтерактивній карті міста. Цифрова візуалізація цієї бази даних у межах проекту Центру міської історії «Львів інтерактивний» дасть змогу показати не лише біографії перших осіб міста, а також встановити залежність між практиками міського управління та динамікою господарського і культурного життя міста Львова.
Проект буде реалізовувати група істориків – викладачів Львівського національного університету імені Івана Франка, працівників Центру міської історії Центрально-Східної Європи, Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Усі виконавці проекту мають тривалий досвід вивчення історії Львова, зокрема публікації документів з історії міста, історико-краєзнавчої діяльності, а також досвід реалізації українсько-польського дослідницького і видавничого проекту «Львів: місто – суспільство – культура» (виконується дотепер із 1992 р.; за результатами конференцій опубліковано вісім томів матеріалів), роботи з оцифрованими матеріалами та цифровою візуалізацією даних.
Актуальність проекту полягає в потребі створити цілісний образ керівників Львова. У науково-пізнавальному плані – це важливий крок до підготовки синтетичної історії Львова з урахуванням сучасних підходів до історичної урбаністики та формування міського простору, а також до висвітлення минулого міста як осередку взаємодії багатьох культурних традицій. Узагальнення розрізнених матеріалів про керівників Львова – неодмінна передумова для включення міста в порівняльні студії з міської історії, які розгортаються зараз у наукових осередках Центрально-Східної Європи. Притаманні для Львова традиції міського самоврядування дають змогу стверджувати не тільки про закладену історичним досвідом європейськість Львова, а й конкретизувати її, зважаючи на практики співжиття в місті кількох національних громад з різним статусом, а також неодноразові докорінні зміни міського населення. Розміщення матеріалів дослідження на карті «Інтерактивний Львів» з віднесенням до конкретних об’єктів міських середовищ і просторів Львова, зокрема будинків, де мешкали і працювали очільники міста, сприятиме розширенню пропозицій щодо туристичних маршрутів у місті.

У рамках проекту заплановано здійснити такі заходи: по-перше, розгорнути пошукову роботу в архівосховищах і бібліотеках Львова (за потреби – Кракова, Варшави, Відня) з метою скласти максимально повний список львівських війтів, бурмистрів /бурґомістрів, президентів, голів міськвиконкому, міських голів; по-друге, здійснити пошуки в бібліотечних, музейних і архівних колекціях з метою виявити зображення (портрети, гравюри, медальйони, епітафії, автографи та ін.) керівників Львова; по-третє, укласти (за певною структурою) біографічні відомості про керівників міста; по-четверте, підготувати текстовий та ілюстративний матеріал для науково-популярного альбому про міських голів Львова як особистостей та їхньої ролі в управлінні містом з урахуванням різноманітності й водночас цілісності історичного процесу.


Головний очікуваний результат проекту – створення бази даних про керівників Львова від кінця XIII до початку ХХІ ст. Ці дані включатимуть: хронологічні межі, коли особа була міським очільником, основні біографічні відомості про неї (зокрема соціальне походження і статус, попередню публічну діяльність, місце львівського уряду в кар’єрному зростанні особи), а також візуалізацію (портрет, гравюра, медальйон, епітафія, автограф та ін. із зазначенням місця зберігання). Результати дослідження будуть доступні широкому загалу через веб-сайт проекту «Львів інтерактивний» Центру міської історії в розділі «Персоналії», де біографічні та візуальні матеріали будуть пов’язані з наявними історико-архітектурними описами об’єктів Львова, в яких мешкали або працювали міські очільники, а також будуть вибудовані зв’язки з подіями, що відбувалися в місті і на які керівники міста мали вплив або брали в них участь.
Проект буде реалізовуватися у квітні – грудні 2014 р. Загальний бюджет проекту – 32 тис. грн., з них очікуване фінансування від ЛМР – 20 тис. грн.

2. Мета та завдання проекту:Мета проекту – укласти повний, у міру можливостей історичних джерел, поіменний список міських голів Львова від ХІІІ до початку ХХІ ст., доповнений біографічними відомостями та іконографічними матеріалами про кожного очільника міста; створити на підставі цих матеріалів узагальнене розуміння функціональних обов’язків, соціального статусу та управлінської психології керівників міста, визначити засади їх взаємодії з міською громадою та з’ясувати залежність виконання владних функцій від особистих якостей міських керівників, їх організаційних здібностей і політичного досвіду, створити цілісний образ керівників Львова в їх історичному розвитку, різноманітності й водночас тяглості; візуалізувати зібрані матеріали у форматі інтернет-карти, доступній широкому загалу.
Реалізація цієї мети передбачає виконання таких завдань:
— на підставі наявних історичних досліджень з’ясувати сутність управлінських моделей, які практикувалися у Львові в різні історичні епохи, їхню типовість і унікальність у контексті реґіону Центральної та Східної Європи; встановити відносини між державними і самоврядними органами влади в місті; визначити механізми прийняття рішень і ролі в цьому перших осіб міста;
— здійснити науково-пошукову роботу в бібліотеках і архівах Львова (за потреби – Кракова, Варшави, Відня) задля створення поіменного й хронологічно цілісного переліку львівських війтів (від кінця ХІІІ ст., коли у джерелах вперше згадується львівський війт – Бертольд, до 1378 р., коли місто, яке існувало на підставі локаційного привілею Казимира ІІІ від 1356 р., викупило війтівство), бурмистрів (до 1786 р., коли австрійці, які зайняли місто в 1772 р., скасували маґдебурзьке право), бурґомістрів (до 1870 р., тобто до часу, коли австрійська влада затвердила міський статут Львова і надала міській раді широкі самоврядні права), президентів (у межах монархії Габсбурґів – від 1870 до 1918 р., і ІІ Речі Посполитої – 1919–1939 рр.), голів Львівського міськвиконкому (1939–1998 рр., з перервою в 1941–1943 рр., коли місто очолював призначений німецькою окупаційною владою голова тимчасового правління Львова Ю. Полянський) і міських голів Львова (від 1998 р. і дотепер).
— здійснити пошуки в бібліотечних, музейних і архівних колекціях з метою виявити іконографічні матеріали, безпосередньо пов’язані з особами керівників Львова (індивідуальні чи групові портрети, гравюри, медальйони, епітафії, автографи та ін.); створити реєстр названих зображень із посиланням на місце збереження, авторство, стан збереженості, права власності тощо.
— укласти біографічні відомості про керівників міста, попередньо розробивши для цього орієнтовну структуру; біограми очільників Львова повинні включати, якщо такі відомості збереглися, роки їхнього життя, місця народження і поховання, соціальне походження, освітній і фаховий рівень, основні віхи кар’єрного зростання, матеріальне становище, товариські практики, родинні пов’язання;
— підготувати текстовий та ілюстративний матеріал для науково-популярного альбому про міських голів Львова як особистостей та їхньої ролі в управлінні містом на різних етапах історичного розвитку міста з урахуванням різноманітності й водночас цілісності історичного процесу; призначення альбому – популяризація Львова як міського осередку, в якому протягом століть стикалися і взаємодіяли різні історико-правові та культурні традиції.
— підготувати і наповнити електронну базу даних проекту, візуалізувати матеріали з історії львівських очільників на інтернет-карті проекту «Львів інтерактивний» Центру міської історії.3. Очікувані результати проектуЗа очікуваними результатами проект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова”» є багатофункційним. Користь від реалізації проекту можна очікувати в кількох аспектах: інформаційно-пізнавальному, науково-фактографічному, представницько-іміджевому.
В інформаційно-пізнавальному плані – реалізація проекту дасть змогу створити поіменний і хронологічно цілісний перелік керівників Львова протягом більше як семи століть – від ХІІІ століття, коли місто з’являється в історичних джерелах, до сьогодення (війтів, бурмистрів, бурґомістрів, президентів, голів міськвиконкому, міських голів). У кількісному відношенні немає повної ясності стосовно кількості війтів і бурмистрів, інформацію про яких зберігають історичні джерела та які можуть потрапити в поле дослідження. Більш визначеною є кількість міських очільників від кінця XVIII ст. – австрійських бурґомістрів, польських президентів, радянських голів міськвиконкому і врешті сучасних українських міських голів. Разом їх було близько 50-ти. Важливим засобом поінформаваності широкого загалу про львівських очільників стане інтернет-карта з промаркованими місцями проживання керівників Львова та встановленими зв’язки між окремими особистостями, міськими середовищами і просторами. Інтерактивна карта Львова, на якій буде розміщена ця інформарція, підтримується Google© Maps – проектом, який пропонує такі важливі опції, як маркування та історичні прошарки. Розміщення цих матеріалів на карті, у зв’язку з різними аспектами й подіями міського життя, дасть змогу як мешканцям Львова, так і гостям міста здійснювати віртуальні тури і створювати власні наративи історії міського самоврядування.
— У науково-фактографічному плані – проект дасть змогу звести воєдино великий обсяг біографічних даних (про соціальне походження, освітній і фаховий рівень, кар’єрні долі, матеріальне становище, родинні й товариські практики тощо), які створять передумови для наступних досліджень з використанням просопографічного методу, і як наслідок – для створення колективного образу очільників Львова. На прикладі історії Львова історик має можливість бачити як тип міських керівників, яким довелося діяти в мирні часи й забезпечувати поступальний розвиток міста, так і тих його очільників, які опинялися на межі політичних устроїв, були змушені діяти в драматичних обставинах конфліктів чи війн. Вивчення під таким кутом зору міських голів створить нову якість уявлень про труднощі й переваги міського самоврядування, про роль особи в ключові періоди життя міської громади і може бути використане як історичний досвід у практиці сучасного управління Львовом. У час стрімкого розвитку мультимедійних технологій важливо використовувати нові методи і способи будування наративів. Проект передбачає застосування цифрових технологій як нових інструментів для вивчення історії міського самоврядування і представлення результатів дослідження. Методи цифрової історії можуть дати нові способи візуалізації просторово-часових даних, мобільності соціальних і етнічних груп, взаємозв’язків між економічними, соціальними і культурними процесами. Завдяки таким підходам можна показати багатоплощинну та багатокультурну історію міст у особливий, нелінійний спосіб.
— У представницько-іміджевому плані – отримані в ході реалізації проекту матеріали можуть стати основою для створення у Львівській міській раді спеціальної Зали міських голів із наповненням літературою з історії Львова, іконографією, мультимедійними проектами тощо. Створення наскрізної лінії з перших осіб Львова у поєднанні з візуалізацією їхніх образів (портретним рядом, автографами, інсиґніями тощо) здатне формувати громадську думку в напрямі розуміння ролі органів місцевого самоврядування, відповідальності громади за майбутнє міста, підвищувати привабливість Львові для українських і закордонних туристів. Для більшості мешканців України місто Львів і його традиції самоврядування є унікальною нагодою пізнати західноєвропейську практику організації міської громади, тоді як для мешканців Центральної та Західної Європи місто, поряд з типовими рисами, цікаве своїми східними запозиченнями, які, серед іншого, проявилися теж у практиці міського управління.
6. Резюме виконавців проекту:


Шуст Роман Мар’янович – історик, канд. іст. наук (Грошове господарство південно-східних воєводств Речі Посполитої (XVI–перша половина XVIІ ст.), 1988), доц. (1991), проф. (2010). Закінчив іст. ф-т Львів. ун-ту (1982), аспірантуру (1988). У 1982–85 учителював; 1988–91 асист., 1991–94 доц. каф. історії та етнографії України, з 1995 доц., зав. каф. давньої історії України та спец. іст. дисциплін, з 1994 декан іст. ф-ту Львів. ун-ту. Наук. інтереси: історія монетного карбування та грош. обігу в Україні. Бл. 90 праць, зокр., Нумізматика українських земель. Анотований бібліографічний покажчик (Львів, 1998); Нумізматика. Довідник (Тернопіль, 1998; зі співавт.); Нумізматика. Історія грошового обігу і монетної справи в Україні (Львів, 2007). Голова Львів. нумізмат. т-ва (з 2004). Гол. ред. ж. “Львів. нумізмат. записи” (з 2005). Золота відзнака і медаль ім. Ришарда Керсновського Пол. нумізмат. т-ва.

Функціональні обов’язки у межах проекту – керівник проекту.
АРКУША Олена Георгіївна – історик, канд. іст. наук (Українське представництво в Галицькому сеймі (1889–1901 рр.), 1997). Закінчила іст. ф-т Львів. ун-ту (1992), аспірантуру Ін-ту українознавства (1995). З 1995 історик-архівіст, мол., наук., ст. наук. співроб відділу новіт. історії Ін-ту українознавства; з 2002 доц. каф. новіт. історії України Львів. ун-ту. Наук. інтереси: історія України та Центр.-Сх. Європи кін. XVIII–поч. ХХ ст., формування новочасної політ. культури та нац. ідентичностей, історія парламентаризму, укр.-пол. відносини, іст. біографістика. Авт. праць Галицький сейм: виборчі кампанії 1889 і 1895 рр. (Львів, 1996); Українсько-польські відносини у Східній Галичині на початку ХХ століття: акція Влодзімєжа Козловського 1902–1903 років (ВЛУ. Сер. іст. 2002. Вип. 37. Ч. 1); Краківський консерватизм та проблема українсько-польських взаємин у Галичині на початку ХХ століття (Зап. НТШ. Т. 256. Праці іст.-філос. секції. 2008); Polsko-ukraińskie dyskusje o charakterze narodowym Galicji Wschodniej na początku XX wieku (Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej od nowożytności do wspołczesności. Krakow, 2009); Анджей Потоцький: біографія політика на тлі українсько-польських відносин. Ч. 1: Формування політичної кар’єри (ВЛУ. Сер. іст. 2009. Вип. 44); Історія українського парламентаризму: від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення (К., 2010; зі співавт.); Місце Львова в дискусіях про національний характер Східної Галичини на зламі ХІХ–ХХ століть (Львів: місто – суспільство – культура. Т. 8. Ч. 1. 2012).

Функціональні обов’язки у межах проекту – робота з матеріалом кінця XVIII – початку ХХ ст.
ГУДИМА Юрій Володимирович – історик, краєзнавець, музеєзнавець. Закінчив іст. ф-т Львів. ун-ту (1993), аспірантуру (1999). У 1987–89 служба у війську; 1985 лаборант відділу “Музей-заповідник “Олеський замок”, 1993–2001 наук. співроб., зав. відділу “Музей найдавніших пам’яток Львова” Львів. картин. галереї (тепер Львів. галерея мистецтв), асист. каф. давн. історії України та спец. іст. дисциплін, асист. каф. новіт. історії України, з 2001 зав. Музею історії Університету, 2008 мол. наук. співроб. “Енциклопедії Львів. ун-ту”. Наук. інтереси: іст. географія Гал.-Волин. князівства, іст. краєзнавство, львовознавство. Бл. 20 праць, зокр., З історії археологічних досліджень північних схилів Вороняків у районі Олеська (Наук. зошити іст. ф-ту Львів. ун-ту. 2000. Вип. 3); До питання найдавнішого заселення території сучасного Львова (Наук. вісн. укр. ун-ту. 2001. Т. 1; зі співавт.); Напрямки досліджень історичної географії Галицько-Волинського князівства (Наук. зап. НУ “Києво-Могилян. академія”. 2002. Т. 20. Ч. 1); Михайло Яцків. Матеріали до біографії забутого українського різьбяра (Пам’ятки України: історія та культура. 2004. Р. 36. Ч. 4 (145)); Географія карбування арабських дирхемів VIII–IX ст. з Йосипівського скарбу (Грош. обіг і банк. справа в Україні: минуле та сучасність. Львів, 2005).

Функціональні обов’язки у межах проекту – візуалізація, іконографія.
ДУДКО Оксана – історик (канд. іст. наук), науковий співробітник Центру міської історії, координатор дослідницьких і мистецьких проектів. Керівник проекту «Інтерактивний Львів» http://www.lvivcenter.org/uk/lia/ Захистила дисертацію про суспільно-політичну думку українців Східної Галичини зламу ХІХ–ХХ ст. Сфера наукових зацікавлень: публічний простір Львова (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), Перша світова війна, ритуали та практики публічних заходів (святкування, коммеморація та ін.), історія театру і театрального менеджменту, репрезентації історії та історична пам'ять у сучасному театрі. Учасниця дослідницьких і мистецьких проектів: співавтор ідеї та учасниця міжнародного дослідницького проекту «Передчуття, переживання, пам'ятання: Сприйняття Великої війни мешканцями міст Центрально-Східної Європи і Балкан» (Варшавський університет, Польська академія наук, 2010 – дотепер); співзасновниця і арт-директор Міжнародного театрального фестивалю «Драбина» (2004 – дотепер); співзасновниця і арт-директор Фестивалю сучасної драматургії «Драма.UA» (2010 – дотепер). Вибрані публікації: Міжнародна політична криза передодня Першої світової війни та українська політична думка Галичини / О. М. Дудко // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія: Історія / [гол. ред. М. В. Кугутяк]. 2007. Вип. 12–13. С. 71–75; Анексія Боснії і Герцеговини 1908 р. і українська суспільно-політична думка Галичини / Оксана Дудко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія / [за заг. ред. проф. І. С. Зуляка]. 2008. Вип. 3. С. 219–224; Українська суспільно-політична думка Галичини про Балканські війни (1912–1913 рр.) / Оксана Ткач // Наукові зошити історичного факультету Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка : зб. наук. праць. 2008. Вип. 7–8. Ч. 1. С. 199–207; Visions of „West”: Galician Perspective (the End of the XIX – the Beginning of the XX Century) / Oksana Dudko // International Conference of Young Researchers, (Chişinǎu, Moldova, Nov. 6–7, 2008), 6 ed. : Book of abstracts / [science com.: Valeriu Ciobra [et. аl.]. Ch.: S.n., 2008. P. 221.

Функціональні обов’язки у межах проекту – розробка концепції проекту для цифрової візуалізації даних в рамках проекту «Львів інтерактивний».
заречнюк ольга – систент проекту «Львів інтерактивний» (з 2013 р.), дослідниця неоґотичної архітектури Львова, авторка архітектурних описів будинків. Навчається на VI-му курсі Національного університету «Львівська політехніка» на кафедрі реставрації та реконструкції архітектурних комплексів. Бакалавр архітектури (2012). Сфера наукових зацікавлень: еволюція міського простору та архітектурних стилів, архітектура ґотики і неоґотики, архітектурні деталі. Вибрані публікації: Стилістика та дизайн масверків вікон і порталів львівських будівель ХV – початку ХХ ст. (на основі натурних досліджень) / Т. Є. Казанцева, О. Г. Заречнюк // Вісник НУ «Львівська політехніка». 2012. № 728: Архітектура. С. 221–218; Віконна столярка як архітектурно-декоративний елемент будівель другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / О. Заречнюк // 70-та студентська науково-технічна конференція : збірник тез доповідей (жовтень–листопад 2012 р.) / НУ «Львівська політехніка»; [ред: Ю. Я. Бобало, З. Г. Піх, Б. С. Черкес та ін.]. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. С. 14–15. 

Функціональні обов’язки у межах проекту – текстове і візуальне наповнення підсторінки «Персоналії» проекту «Львів інтерактивний».

 

КАПРАЛЬ Мирон Миколайович – історик, канд. іст. наук (Фінансові книги Львова другої чверті XVI ст. як джерело дослідження історичної демографії та соціотопографії міста, 1996), доц. (2000), д-р іст. наук (Національні громади Львова XVI–XVIII ст. (соціально-правові взаємини), 2004), проф. (2007). Закінчив іст. ф-т Львів. ун-ту (1994), докторантуру (2003). У 1992–96 археограф, 1996–2000 наук., 2000–10 ст. наук. співроб., з 2010 керівник Львів. від-ня Ін-ту укр. археографії та джерелознавства. Наук. інтереси: іст. урбаністика, демографія, соціотопографія ранньомодерного укр. міста, історіографія України ХХ ст. Бл. 100 праць, зокр., Привілеї міста Львова XІV–ХVІІI ст. (Львів, 1998); Привілеї національних громад міста Львова XІV–ХVІІI ст. (Львів, 2000); Національні громади Львова XVI–XVIII ст. (соціально-правові взаємини) (Львів, 2003); Економічні привілеї міста Львова XV–ХVІІI ст. (Львів, 2007).Функціональні обов’язки у межах проекту – робота з матеріалом ХІІІ–ХVIII ст.
КОНДРАТЮК Костянтин Костянтинович – історик, канд. іст. наук (Діяльність профспілок України по створенню матеріально-технічної бази соціалізму (1966–1970), 1975), доц. (1976), д-р іст. наук (Діяльність профспілок України в перше повоєнне десятиліття, 1990), проф. (1991). Закінчив іст. ф-т Львів. ун-ту (1968). У 1968–74 учитель історії, секретар міськкому комсомолу, керівник лектор. групи обкому; 1974–76 асист., 1976–91 доц., 1984–92 зав. каф. історії СРСР, 1976–80 заст. декана іст. ф-ту, 1991–95 проф., 1995–2010 зав. каф. новітньої історії України Львів. ун-ту. Наук. інтереси: історія профспілок, нац. рух ХІХ–ХХ ст., укр. історіографія. Бл. 200 праць, зокр., Нариси історії українського національно-визвольного руху ХІХ ст. (Тернопіль, 1993); Портрети видатних українських митців ХІХ–початку ХХ ст. (Тернопіль, 1995); Українська історіографія ХІХ–початку ХХ століть: Основні напрями і концепції (Львів, 2002); Новітня історія України. 1914–1945 (Львів, 2007); Сучасна національна історіографія новітньої історії України. 1914–2009 (Львів, 2010; зі співавт.). Засл. діяч науки і техніки України (2004). Засл. проф. Львів. ун-ту (2006).

Функціональні обов’язки у межах проекту – робота з матеріалом 1939–2014 рр.
МАСИК Роман Володимирович – історик, канд. іст. наук (Польські наукові історичні товариства Львова останньої чверті ХІХ–30-х років ХХ ст.: виникнення, розвиток та формування інтелектуального середовища, 2009). Закінчив іст. ф-т Львів. ун-ту (2005), аспірантуру (2008). З 2008 асист. каф. іст. краєзнавства Львів. ун-ту. Наук. інтереси: історіографія, історія науки і техніки. Авт. праць Військова тематика в монументальній скульптурі радянського Львова (Воєнна історія Галичини та Закарпаття. Львів, 2010); Генеалогічні дослідження польських історичних товариств Львова останньої чверті ХІХ–30-х рр. ХХ ст.(Історико-політичні проблеми сучас. світу. Чернівці, 2009. Т. 19–20); Діяльність Львівського доісторичного товариства (1932–1939) (Схід. 2009. № 5 (96)); Крайове археологічне товариство у Львові (1875–1890) (Наук. зошити іст. ф-ту Львів. ун-ту. 2008. Вип. 9, 10); Львівське відділення Польського краєзнавчого товариства і організація шкільних краєзнавчих гуртків (Дрогоб. краєзнав. зб. 2009. Вип. 11, 12); Пам’ятники та меморіальні таблиці міста Львова (Львів, 2012; зі співавт.).

Функціональні обов’язки у межах проекту – робота з матеріалом 1918–1939 рр.

МАЦЕВКО Ірина Іванівна – історик, кандидат історичних наук (2001). Впродовж 2001-2007 років викладала на кафедрі історії слов’янських країн історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Зараз заступник директора Центру місткої історії, відповідає за налагодження контактів та співпрацю з українськими і закордонними науковими та культурними інституціями, організацію та проведення міжнародних конференцій та семінарів, стипендіальні програми. Координує проекти Центру, пов’язані з багатокультурною історією та спадщиною. З 2012 року веде науковий семінар Центру "Міська Україна". Весною 2014 року координувала спільний з історичним факультетом ЛНУ самінар «Міські простори Львова» та співорганізовувала конференцію проекту «Львів – місто – культура – суспільство» під назвою "Львів/Lwów/Lemberg як міські простори: уявлення, досвіди, практики (29-31 травня, 2014 року).
Функціональні обов’язки у межах проекту – координація проекту. Організація робочих зустрічей, підготовка публікації матеріалів, координація роботи дослідників з різних інституцій, підготовка і проведення заходів в межах проекту.
МУДРИЙ Мар’ян Михайлович – історик, канд. іст. наук (Українсько-польські відносини в Галичині у 1867–1890 роках: політичний аспект, 1997), доц. (2003). Закінчив іст. ф-т Львів. ун-ту (1992), аспірантуру (1995). У 1995–98 асист., з 1998 доц. каф. новіт. історії України, 1996–2001 заст. декана іст. ф-ту Львів. ун-ту. Наук. інтереси: укр.-пол. відносини, нац.-політ. орієнтації в укр. сусп.-ві Галичини у ХІХ–на поч. ХХ ст., дидактика історії, філософія історії. Бл. 70 праць, зокр., Русофільство в Галичині в середині ХІХ–на початку ХХ ст.: генеза, етапи розвитку, світогляд (ВЛУ. Сер. іст. 1999. Вип. 34; зі співавт.); Угода між галицькими народовцями та русофілами 1882 року (Зап. НТШ. 2002. Т. 243); Ідея польсько-української унії та “русини польської нації” в етнополітичному дискурсі Галичини 1859–1869 років (ВЛУ. Сер. істор. 2005. Вип. 39, 40); “Згадки з життя свого і своєї родини”: Спогади Тита Реваковича як джерело до історії Галичини ХІХ століття (Зап. НТШ. 2006. Т. 252); Dylematy narodowościowe w Sejmie Krajowym galicyjskim (na przykładzie posłów formacji gente Rutheni natione Poloni) (Ukraińskie tradycje parlamentarne, XIX–XXI wiek. Kraków, 2006); Gente Rutheni в польській Центральній Раді Народовій 1848 року (Зап. НТШ. 2008. Т. 256); Formacja gente Rutheni, natione Poloni w XIX-wiecznej Galicji a pojęcie ojczyzny (Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej od nowożytności do współczesności. Kraków, 2009). Співкоорд. укр.-пол. дослід. і видав. проекту “Львів: місто – суспільство – культура”. Відмінник освіти України (1999).

Функціональні обов’язки у межах проекту – робота з матеріалом кінця XVIII – початку ХХ ст.Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Проект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\\\"» Короткий опис проекту: Проект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\\\" iconБаза даних "Книги"; база даних "Книги"
України, зокрема днпб, бібліотеки установ напн україни та внз III-IV р а пед профілю
Проект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\\\"» Короткий опис проекту: Проект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\\\" iconБази даних. Системи управління базами даних. Microsoft Acces. База даних
Очевидно, що атрибути та їх значення пов'язані між собою. Крім того, сутності предметної області перебувають у певних відношеннях...
Проект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\\\"» Короткий опис проекту: Проект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\\\" iconБаза даних — сукупність даних, організованих відповідно до концептуальної структури, що подає їхні характеристики І взаємодію між ними
Бд й оновлювати інформацію, яка зберігається в ній. Субд забезпечує зручний доступ до інформації з метою перегляду, пошуку, аналізу...
Проект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\\\"» Короткий опис проекту: Проект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\\\" iconІнформація про проект Назва проекту. «Невідомий Шевченко». Виконавці. Учні 10 класу. Термін реалізації березень 2014 р. II. Опис проекту
Проект розрахований на учнів 10 кл., які працюватимуть над маловідомими сторінками біографії Т. Шевченка. Результати досліджень узагальнюються...
Проект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\\\"» Короткий опис проекту: Проект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\\\" iconАктуальність роботи
У закінченому вигляді (база даних первинних документів, бібліографічні описи та засоби пошуку) разом з пам'ятника минулого І становлять...
Проект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\\\"» Короткий опис проекту: Проект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\\\" iconБаза даних науково-навчальної літератури факультету політичних наук станом на 01. 08. 2017 кількість записів: 3210
Текст] / ed by M. W. Delancey. – Washington : U. S. Government Printing Office, 1969. – 165p
Проект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\\\"» Короткий опис проекту: Проект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\\\" iconОпис навчального проекту Назва проекту:«Діти Великої вітчизняної війни»
В наш час досить модно І перспективно займатися проектною діяльністю. Проект – це розвивальний метод навчання дітей історії
Проект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\\\"» Короткий опис проекту: Проект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\\\" iconУрок 1 Інформатика 11(ікт) дата 02. 09. 2013 Хоч би як добре працювала машина, вона зможе розв'язувати всі задачі
...
Проект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\\\"» Короткий опис проекту: Проект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\\\" iconБаза даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв
Збірник на пошану Зенона Кузелі: Записки наукового товариства імені Шевченка [Текст]. Т. Clxix : праці філологічної та історично-філософічної...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка