Професійно-технічна освіта УкраїниСторінка1/12
Дата конвертації17.01.2018
Розмір2,16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Професійно-технічна освіта

УкраїниПрофесійна освіта інвалідів, осіб з особливими потребами у професійно-технічних навчальних закладах
щомісячний методичний веб-журнал
Початок розміщення на веб-порталі професійно-технічної освіти України (www.proftekhosvita.orq.ua): вересень 2011 р.

за інформаційної підтримки Відділення змісту професійно-технічної освіти

Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


Випуск 3 (7), березень 2012 р.Відділення змісту ПТО ІІТіЗО МОНМС України

Відповідальний за випуск

Бугай Н.І. –методист вищої категорії відділу відділення змісту ПТО ІІТіЗО МОНМС України

Погоджено:

Заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, начальник відділення змісту професійно-технічної освіти Паржницький В.В.


Рукописи не рецензуються і не повертаються.
За зміст і правдивість інформації перед третіми особами несуть відповідальність автори.
Матеріали подаються в авторській редакції

Методичний веб-журнал „Професійна освіта інвалідів, осіб з особливими потребами у професійно-технічних навчальних закладах” розміщується лише на веб-порталі професійно-технічної освіти МОНМС України

www.proftekhosvita.orq.ua
Професійна освіта інвалідів, осіб з особливими потребами у професійно-технічних навчальних закладах

методичний веб-журнал
Початок розміщення на веб-порталі професійно-технічної освіти України (www.proftekhosvita.orq.ua): вересень 2011 р.

за інформаційної підтримки Відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту УкраїниВипуск 3 (7), березень 2012 р.
Зміст
Матеріали Всеукраїнського огляду-конкурсу

«Професійна освіта інвалідів, осіб з особливими потребами у професійно-технічних навчальних закладах»

2010-2011 навчального року
Власенко С.Б. Опорні конспекти з предмету

«Основи медичних знань» для учнів з обмеженими можливостями …………………………………………………3Слизьконіс М.О., Коваль О.А.Організація діяльності

підготовrb сліпих дітей з професії «Оператор

комп’ютерного набору» у МВПУ зв’язку м. Києва …………62

Коваль О.А. Особливості підготовки сліпих та слабозорих

дітей за професією «оператор комп»ютерного набору» ……66Попович О.М. Психолого-педагогічний супровід

професійної підготовки учнів з обмеженими

психофізичними можливостями ……………………………..72

Тараненко О.М. Комплексно-методичне забезпечення

професійної підготовки інвалідів, осіб з особливими

потребами у професійно-технічних навчальних

закладах і шляхи його удосконалення ………………………84Ушеренко Г.М. Педагогічний досвід з питань професійної

підготовки інвалідів, осіб з особливими потребами у

професійно-технічних навчальних закладах ………………..86

Акацатова О.В., Мазур Т.Є.Посібник особливому

випускникові: Прості відповіді на складні питання,

що турбують саме тебе!!! …………………………………….87


Опорні конспекти з предмету «Основи медичних знань»

для учнів з обмеженими можливостями
Власенко С.Б. – викладач

Київського вищого професійного училища

технологій дизайну виробів із шкіри
ВСТУП

У ДПТНЗ «Київське вище професійне училище технологій та дизайну виробів із шкіри» опановують професії «Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття», «Складальник верху взуття», «Кухар» юнаки та дівчата з різноманітними проблемами здоров’я. Більшість із них страждають на затримку психічного розвитку та легку розумову відсталість (F 70). Особи з інтелектуальною недостатністю страждають на порушення моторики всіх груп м’язів, а також планомірності та цілеспрямованості дій, що стає перешкодою для формування трудових вмінь та навичок. Окрім вищезазначених проблем, у осіб з легким ступенем розумової відсталості спостерігається недорозвиток вищих психічних процесів: страждає логічна сторона мислення, переважає механічне запам’ятовування, уповільнюється темп сприймання та осмислення інформації. Саме тому для засвоєння навчального матеріалу дітям з даним інтелектуальним порушення потрібно набагато більше часу ніж їх здоровим одноліткам. 1. Особливості організації навчального процесу у групах учнів з обмеженими можливостями

Беручи до уваги викладені вище труднощі навчання осіб з інтелектуальними порушеннями, у ДПТНЗ «Київське вище професійне училище технологій та дизайну виробів із шкіри» для даної категорії учнів створені спеціальні навчальні групи, а також розроблені та затверджені навчальні програми, розраховані на подовжений термін навчання.

Навчальна програма, окрім курсу спеціальних дисциплін, передбачає освітні предмети, направлені на збереження та відтворення всіх складових здоров’я особистості: фізичної, психологічної та соціальної, що відповідає пункту 9 розділу 5 Наказу Президента України «Про Національну програму професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями». До таких освітніх предметів відносяться: «Валеологія», «Основи медичних знань», «Саморегуляція та психічне здоров’я».

На даних уроках учні нашого навчального закладу вивчають основи психології, навчаються контролювати та регулювати власну поведінку, знайомляться з основними проблемами сьогодення та найпоширенішими захворюваннями, вивчають правила профілактики інфекційних захворювань та особливості надання невідкладної допомоги в загрозливих для життя ситуаціях, засвоюють правила міжстатевих відносин, готуються до сімейного життя, вчаться сприймати себе як особистість та інших як рівних собі (див. схему 1.)

Схема 1.


В ході проведення уроків широко використовується метод індивідуально-диференційованого підходу до особистості кожного учня, враховуються особливості сприймання та відтворення інформації особами з інтелектуальними обмеженнями, а також фізичні можливості особистості. При написанні планів-уроків завжди враховується корекційна мета, направлена на корекцію відхилень у поведінці та особистісному розвитку даної категорії учнів. Як допоміжні засоби навчання широко застосовується робота з опорними конспектами та різноманітними наочними посібниками у вигляді схем, таблиць, малюнків. Відповідно до тематики уроків учні переглядають відеофільми та відеоролики. Застосовується метод тестового контролю знань, що допомагає визначити прогалини та проблемні моменти в процесі засвоєння інформації та акцентувати на них увагу викладача, широко використовується ігровий метод, метод бесіди, практичного показу та демонстрації.

Враховуючи нестійкість уваги у даної категорії учнів, а також слабкість процесів збудження чи гальмування нервової системи для покращення сприймання інформації, фізичного відпочинку та психологічного розвантаження на уроках використовуються так звані фізкультхвилинки або хвилинки відпочинку. Прикладом останніх можуть слугувати веселі задачі на логіку, вправи на релаксацію, вправи, спрямовані на створення позитивної атмосфери в колективі, вирішення ребусів та невеличких кросвордів, короткотривалі рухливі ігри тощо.

Значна увага приділяється таким важливим аспектам педагогічного процесу як самоосвіта, самоконтроль та взаємодопомога. Реалізація поставленої мети здійснюється шляхом написання учнями невеликих доповідей та міні-рефератів, залучення сильніших учнів до роботи зі слабшими (попарна, колективна робота, взаємоконтроль, взаємопояснення тощо).

Практика показує важливість та необхідність вивчення даних навчальних предметів, зокрема курс «Саморегуляція та психічне здоров’я» допомагає подоланню невпевненості у собі, підвищує рівень самооцінки у учнів, сприяє формуванню тісних взаємовідносин у учнівському колективі; «Валеологія» та «Основи медичних знань» сприяють профілактиці шкідливих звичок у даної категорії учнів та формуванню здорового способу життя, навчають особливостям надання першої допомоги, виховують чуйність та доброзичливість по відношенню до оточуючих.


 1. Роль опорних конспектів в процесі засвоєння учнями навчальної інформації на уроках основ медичних знань

Єдиною і найсуттєвішою проблемою на сьогодні є відсутність підручників та навчальних посібників для даної категорії учнів, саме тому учні з затримкою психічного розвитку та легкою розумовою відсталістю змушені працювати за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти та науки України для 10-11 класів ЗОШ. Матеріал, викладений у підручниках, часто є дуже обширним та недоступним для сприймання в умовах інтелектуальної депривації, оскільки особи з легким ступенем розумової відсталості не можуть відділити головну інформацію від другорядної.

Намічаючи шляхи вирішення даної проблеми, провідну роль було відведено розробці опорних конспектів, де викладач у стислій та зрозумілій для учнів формі викладає навчальний матеріал, комбінуючи при цьому різні форми та методи роботи на уроці.

Для прикладу пропоную ознайомитися з опорними конспектами з предмету «Основи медичних знань»для учнів 1-го курсу, що навчаться за професіями «Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття» та «Складальник верху взуття», загальний термін навчання складає 4 роки (додаток 1.). Відповідно до навчальної програми на вивчення даного предмету відведено 72 години. Учні опановують матеріал протягом 2-х років навчання (36 годин на першому курсі і 36 годин – на другому курсі) (додаток 2.)

Всі опорні конспекти мають подібну структуру, що включає в себе завдання для самостійної роботи, колективної, фронтальної роботи та роботи під керівництвом вчителя. Кожен опорний конспект містить у своєму складі «Хвилинку відпочинку», оскільки учні з особливими потребами часто страждають на порушення стійкості уваги, слабкість пізнавальної діяльності та швидке виснаження в процесі роботи. Для більш міцного закріплення навчальної інформації у кожному опорному конспекті є вправи для самоконтролю, вирішуючи які дитина може самостійно визначити прогалини у власних знаннях та повернутися до проблемних моментів.

Запропоновані опорні конспекти сприяють розвитку пізнавальної активності у учнів з обмеженими можливостями, дозволяють самостійно опрацьовувати інформацію, контролювати власні знання і запобігають механічному переписуванню навчального матеріалу.

Апробація результатів показала, що полегшений характер завдань, стислість викладеного матеріалу, а також застосування кількох видів роботи на уроці позитивно впливають на процес засвоєння навчальної інформації (див. схему 2).Порівняння навчальних результатів у учнів 1-го курсу

Схема 2.


Учням, які навчалися на першому курсі протягом 2008-2009 н.р., для засвоєння предмету «Основи медичних знань» як одна із додаткових форм роботи пропонувалися опорні конспекти у вигляді стислого викладу навчального матеріалу, який потрібно було записати до зошитів та вивчити. Учням, що навчалися протягом 2009-2010 н.р. на першому курсі, було запропоновано опорні конспекти, що містять кілька видів роботи та сприяють розвитку самостійності в процесі виконання завдань. Можемо побачити, що першокурсники 2009-2010 н.р. краще засвоїли навчальний матеріал, ніж їх старші товариші. При аналізі результатів було порівняно дві групи учнів, що мають приблизно рівний рівень розвитку інтелектуальних та фізичних можливостей.

У додатку 1. наведено лише зразки опорних конспектів, які викладач може змінювати на власний розсуд. Враховуючи, що в одній групі можуть навчатися учні з різними інтелектуальними та фізичними можливостями, можна порадити розробляти опорні конспекти у кількох варіантах, наприклад, І варіант – завдання полегшеної складності (для учнів, що претендують на оцінку 4-6 балів), ІІ варіант – завдання середньої складності (для учнів, що претендують на оцінку 7-9 балів), ІІІ варіант – завдання підвищеної складності (для учнів, що можуть працювати на 10-12 балів). Якщо в групі навчаються діти з тяжкими формами дизграфії, то опорні конспекти, розроблені спеціально для них, мають містити велику кількість малюнків, які допоможуть зрозуміти навчальний матеріал, не переписуючи його.

Список використаних джерел


 1. Бака М.М. та ін. Захист Вітчизни: Підруч. для 10-11 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Вежа, 2006. – 448 с.

 2. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1994. – 143 с.

 3. Сорокин В.М. Специальная психология: Учеб. пособие / Под науч. ред. Л.М. Шипицыной . – СПб.: Речь, 2003. – 216 с.

Тювина Н.А. Психические заболевания: клиника, лечение, профилактика.- М.: КРОН-ПРЕСС, 997. – 256 с.

ДОДАТОК 1.

Зразки опорних конспектів

з предмету «Основи медичних знань»

для учнів 1 курсу,

що навчаються за професіями:

«Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття»,

«Складальник верху взуття».

Кількість годин – 36

Кількість тем – 7

Тема № 1: Нормативно-правова база, щодо захисту життя та здоров’я населення

Урок № 1: Основні документи нормативно-правової бази, щодо захисту життя та здоров’я населення

Опорний конспект

Завдання № 1: Перепишіть назви документів

Законодавство України про охорону життя та здоров’я громадян ґрунтується на Конституції і складається з таких законів: 1. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1994 р. №2801 – ХІІ;

 2. «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

 3. «Про захист населення від інфекційних хвороб»;

 4. Постанови Кабінету Міністрів України;

 5. Розпорядчі документи Міністерства охорони здоров’я.

Хвилинка відпочинку

Відгадайте ребуси і запишіть відповіді у зошити

 1. Пі2л ;

 2. 7я;

 3. мі100;

 4. 100лиця.

Завдання № 2: Прочитайте та вивчіть матеріал:

Стаття № 4 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Права громадян:

Громадяни мають право на: • безпечні для здоров'я і життя продукти харчування, питну воду, умови праці, навчання, виховання, побуту, відпочинку та навколишнє природне середовище;

 • участь у розробці, обговоренні та громадській експертизі проектів програм і планів забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, внесення пропозицій з цих питань до відповідних органів;

 • відшкодування шкоди, завданої їх здоров'ю внаслідок порушення підприємствами, установами, організаціями, громадянами санітарного законодавства;

 • достовірну і своєчасну інформацію про стан свого здоров'я, здоров'я населення, а також про наявні та можливі фактори ризику для здоров'я та їх ступінь.

Стаття № 19 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

Особи, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями, мають право на: • безоплатне лікування у державних і комунальних закладах охорони здоров'я та державних наукових установах;

 • отримання достовірної інформації про результати медичного огляду, обстеження та лікування, а також на отримання рекомендацій щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб;

 • звернення до суду з позовами про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та (або) майну внаслідок порушення законодавства про захист населення від інфекційних хвороб.

 • Іноземцям та особам без громадянства, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями, медична допомога надається в порядку, встановленому цим Законом та міжнародними договорами України.

Завдання № 3: Словникова робота. Запишіть у словнички слова та їх значення:

 1. Санітарія – втілення правил гігієни на практиці.

 2. Епідемія – масове розповсюдження інфекційних захворювань серед населення.

 3. Бактеріоносій – здорова особа, що є переносником інфекційних захворювань.

Завдання № 4: Вирішіть вправи для самоконтролю

 1. Самостійно пригадайте і назвіть основні нормативно-правові документи, щодо захисту життя та здоров’я населення;

 2. Як ви можете своїми словами пояснити значення виразу «громадяни мають право на медичну допомогу»;

 3. Визначте і запишіть у зошити у яких випадках будуть порушені права громадян на безпеку життя та здоров’я:

А) Сім’я отруїлася грибами, які збирала у лісосмузі;

Б) Хворому на туберкульоз відмовили у стаціонарному лікуванні (лікуванні у лікарні), в зв’язку з тим, що у відділенні немає вільних ліжок;

В) 30 вихованців дитячого садочка «Вишенька» отруїлися під час сніданку у дитячому садку;

Г) Чоловік 30-ти років ледь не втонув, купаючись на озері біля власного будинку, медичний аналіз показав, що чоловік перебував у нетверезому стані.Тема № 2: Основні вчення про здоров’я людини та його охорону

Урок № 2: Визначення поняття «здоров’я людини»

Опорний конспект

Завдання № 1: Перепишіть визначення

Здоров’я – це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороби.

Хвороба – це порушення нормальної життєдіяльності організму, внаслідок чого змінюються його пристосувальні можливості (адаптивні).

Завдання № 2: Колективна робота

Надайте визначення поняттям:

  1. Фізичне здоров’я особистості;

  2. Психічне здоров’я особистості;

  3. Соціальне здоров’я особистості;

  4. Духовне здоров’я особистості.

Хвилинка відпочинку

Намалюй у зошиті свій настрій:Завдання № 3: Прочитайте та запам’ятайте

Причини виникнення хвороб у населення:

 • недостатнє харчування;

 • секс без засобів захисту;

 • підвищення артеріального тиску;

 • тютюнопаління;

 • алкоголь;

 • питна вода, що не відповідає санітарно-гігієнічним нормам;

 • антисанітарія;

 • недостатній вміст заліза в крові;

 • забруднення навколишнього середовища;

 • ожиріння;

 • надмірна маса тіла.

Показники здоров’я населення:

 • Народжуваність;

 • Смертність;

 • Середня тривалість життя у населення;

 • Інвалідність;

 • Захворюваність.

Завдання № 4: Порівняйте показники здоров’я населення у двох країнах, запишіть у зошити, у якій із країн рівень здоров’я вищий, поясніть чому.

Показник здоров’я

І Країна

ІІ Країна

Народжуваність

1000 немовлят за рік

5000 немовлят за рік

Смертність

1500 осіб за рік

1000 осіб за рік

Тривалість життя

Чоловіки – 60 років

Жінки – 68 роківЧоловіки – 67 років

Жінки – 73,2 рокиІнвалідність

3000 випадків щороку

1000 випадків щороку

Захворюваність

1000 000 випадків щороку

500 000 випадків щороку

Завдання № 5: Перепишіть у зошити та поясніть усно

Процеси, що визначають стан здоров’я людини та всього населення:

 • відтворення здоров’я (у здорових батьків народжуються здорові діти);

 • формування здоров’я (спосіб життя людини);

 • споживання здоров’я (стан виробництва);

 • відновлення здоров’я (лікування).

Завдання № 6: Вирішіть вправи для самоконтролю

 1. Поясність про яку складову здоров’я йде мова (фізичну, духовну, психологічну чи соціальну):

А) Хворий М. лікується у лікаря-психіатра з приводу психічних розладів.

Б) Хвора С. страждає бронхіальну астму і щороку лікується у санаторії.

В) Хвора Н. боїться знаходитися у новому колективі, оскільки незручно себе почуває серед незнайомих людей.


 1. Батько та мати мають поганий зір, надайте поради, стосовно попередження захворювання їх шестирічному синові.

Поясніть поняття «здоровий спосіб життя».

Тема № 2: Основні вчення про здоров’я людини та його охорону

Урок № 3: Екологічна і соціальна ситуація в Україні

Опорний конспект

Завдання № 1: Перепишіть у зошит

Основні джерела забруднення довкілля:

 1. Виробники енергії (ТЕС, ГЕС, АЕС);

 2. Промислові об’єкти (нафтопереробні, хімічні, металургійні…);

 3. Сільськогосподарське виробництво;

 4. Військова промисловість і військові об’єкти;

 5. Транспорт;

 6. Гірниче виробництво.

Завдання № 2: Самостійно назвіть найбільш забруднені міста та регіони України.

Хвилинка відпочинку

Розгляньте і порівняйте фотографії

Покинутий будинок у Чорнобилі

Озеро в лісі


Завдання № 3 Перепишіть у зошити

Наслідки забруднення навколишнього середовища:

 1. Збільшення захворювань у населення;

 2. Передчасне старіння та передчасна смертність;

 3. Інвалідність та тимчасова непрацездатність населення;

 4. Народження неповноцінних дітей.

Завдання № 4 Колективне складання проекту покращення екологічної ситуації в Україні

Завдання № 5: Намалюйте природу рідного міста такою, якою ви хотіли б її бачити

Завдання № 6 Вправи для самоконтролю

 1. Назвіть причини погіршення здоров’я у населення:

А) Тамара, 39 років, страждає на онкологічне захворювання. Проживає в зоні радіаційного забруднення.

Б) Вадим, 45 років, страждає на бронхіальну астму, працює на хімічному підприємстві.

В) Олександр, 50 років, має проблеми з легенями, за професією - шахтар.


 1. Надайте поради стосовно покращення екологічної ситуації в Україні.

Підготуйте невеличку доповідь на тему «Чорнобильська катастрофа – 24 роки по тому».


Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Професійно-технічна освіта України iconВесняні обласні семінари з нттум
Технічна творчість розвиває у вихованців відчуття форми, гармонії, композиції, симетрії, розуміння того, що художнє начало присутнє...
Професійно-технічна освіта України iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7344. 74. 81-2014
Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Миколаївській області
Професійно-технічна освіта України iconМета курсу – формування професійної компетентності, забезпечення фахової підготовки майбутніх педагогів до здійснення професійно-мовленнєвої діяльності в умовах навчання дітей другої української мови. Завдання курсу
Програма для студентів 3 курсу спеціальності 010101 дошкільна освіта з навчальної дисципліни: Методика навчання української мови...
Професійно-технічна освіта України iconНауково-технічна бібліотека Біобібліографія науковців Національного авіаційного університету Володимир Петрович харченко біобібліографічний покажчик Київ 2012

Професійно-технічна освіта України iconЗакон України "Про загальну середню освіту" стверджує: "Завдання загальної середньої освіти є формування особистості учня, розвиток його здібностей І обдарувань". Освіта ХХІ ст освіта для людини
Одним з найважливіших чинників формування життєво творчих компетенцій є вивчення історії в школі
Професійно-технічна освіта України iconМетодичні рекомендації для навчальних закладів: загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних
Рижкова Р. В. – Голова Комісії по роботі з молоддю Ради Організації ветеранів України, учасниця бойових дій у роки Великої Вітчизняної...
Професійно-технічна освіта України iconПрограма навчальної дисципліни підготовки магістр
Програму навчальних дисципліни Фотоніка Теоретичні основи фотоніки, та Фотоніка Технічна фотоніка
Професійно-технічна освіта України iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8112. N. 82. 11 2016

Професійно-технічна освіта України iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 516 L 75. 24-2009

Професійно-технічна освіта України iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5312. Ок. 74. 40-2012База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка