Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рікСторінка1/13
Дата конвертації07.02.2018
Розмір2,05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана ФранкаП Р О Г Р А М А
ЗВІТНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

УНІВЕРСИТЕТУ

ЗА 2017 РІК

Львів 2018

Відповідальний за випуск Р.Є. Гладишевський

Упорядники: Н.Г. Романишин,Л.С. Писаревська

© Львівський національний університет

імені Івана Франка, 2018

СЕКЦІЯ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК

Керівник секції – доц. Рижак Л.В.

Секретар секції – проф.Квас О.В.

ПІДСЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ
Аудиторія 316, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Карась А.Ф.

Секретар підсекції – доц. Лосик О.М.


П е р ш е з а с і д а н н я – 7 лютого, 13 год 00 хв


 1. Про підсумки наукової роботи кафедри у 2017 р. та завдання на 2018 р. Проф. Карась А.Ф.

 2. Громадянська ідентичність в аспекті дискурсивно-етичних практик.

Проф.  Карась А.Ф.

 1. Людвіг Фойєрбах про теоретичні та практичні засади критики християнства. Проф. Лисий В.П.

 2. “Культурницький марксизм”: сутність і явища. Доц. Джунь В.В.

 3. Сталий розвиток людства: солідарна відповідальність за майбутнє.

Доц. Рижак Л.В.

 1. Візуальні студії: проблеми та перспективи. Доц. Добропас І.О.

 2. Метафізика свободи волі. Доц. Сафонік Л.М.

 3. Тіло як джерело метафор у європейській філософії. Асист. Пухта І.С.

Д р у г е з а с і д а н н я – 8 лютого, 13 год 00 хв
 1. Феномен зради як обєкт філософського осмислення. Проф. Братасюк М.Г.

 2. Взаємозв’язок нації, культури та філософії у поглядах Климента Ганкевича. Доц. Лосик О.М.

 3. Самотність людини в сучасному місті. Доц. Поляруш Б.Ю.

 4. Дидактика філософії: сучасні виклики. Асист. Янкович Т.Я.

 5. Відповідальність перед собою, перед “іншим” і перед Богом у філософській концепції Емануеля Левінаса. Асист. Сарабун О.Б.

 6. Ніцшеанські мотиви у творчості Лесі Українки. Асист. Откович К.В.

 7. Репрезентація в контексті монадології та диференціального числення

Ґ.В. Ляйбніца. Асп. Ковчак В.О.

 1. Спостереження і влада в цифрову епоху: приклад Китаю. Асист. Ланюк Є.Ю.

 2. Проблема свободи в політичній філософії Дмитрія Донцова.

Доц. Наконечний А.Р.

ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ
Аудиторія 303, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Пашук А.І.

Секретар підсекції – доц. Хамар У.В.


З а с і д а н н я – 1 лютого, 14 год 00 хв


 1. Про підсумки наукової роботи кафедри історії філософії у 2017 р.

та завдання на 2018 р. Проф. Пашук А.І.

 1. Іван Франко про формування етнічної нації на етнічній основі.

Проф. Пашук А.І.

 1. Терміни на позначення дії, події та наслідку у філософському поняттєвому апараті. Доц. Хамар У.В.

 2. Давньогрецька натурфілософія і сучасна фізична космологія.

Доц. Карамишева Н.В.

 1. Екзистенціальна філософія Мартіна Гайдеґґера і феномен екзистенціалізму. Доц. Дахній А.Й.

 2. Відношення між “ім’ям”, “терміном” і “поняттям” як предмет

логіко-філософського дискурсу. Асист. Бовтач С.В.

 1. Джон Локк – особливості аналізу феномену рефлексії.

Асист. Терещенко В.П.

 1. Особливості соціально-антропологічної ре дескрипції аналітичної методології. Доц. Синиця А.С.

 2. Дійсне і недійсне буття людини в філософії Мартіна Гайдеґґера.

Асп. Томашкевич В.А.

 1. Особливості раціональності у дискурсі постмодернізму.

Асп. Моравецький О.М.

 1. Сталий розвиток як гуманістична перспектива суспільства ризику.

Асп. Федишин М.В.

ПІДСЕКЦІЯ ПСИХОЛОГІЇ
Аудиторія 103, вул. Коперніка, 3
Керівник підсекції – проф. Грабовська С.Л.

Секретар підсекції – доц. Партико Т.Б.


П е р ш е з а с і д а н н я – 7 лютого, 15 год 00 хв


 1. Результати виконання наукової теми у межах робочого часу “Психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-політичної трансформації українського суспільства”. Проф. Грабовська С.Л.

 2. Проблема суспільного здоров’я у психології здоров’я. Доц. Галецька І.І.

 3. Оцінка ефективності кататимно-імагінативної психотерапії в роботі з депресією. Доц. Сазонова О.В.

 4. Духовність і сексуальність. Доц. Гупаловська В.А.

 5. Радянське минуле України: погляд першого пострадянського покоління.

Доц. Кліманська М.Б.

 1. Функції громадянської ідентичності особистості. Доц. Петровська І.Р.

 2. Особливості мотиваційної сфери осіб, схильних до співзалежності.

Доц. Вовк А.О.

 1. Особливості релігійності осіб віку пізньої дорослості. Доц. Проць О.І.

 2. Психологічні аспекти трансформації жіночих ролей постсучасності.

Проф. Гапон Н.П.

 1. Психологічні особливості становлення образу світу у дітей великого міста. Проф. Квас О.В.

 2. Особливості копінг-стратегій у жінок, які зазнали психологічного насильства в родинних стосунках. Асп. Кочергіна І.А.

 3. Етнічна ідентичність: конструкт та етапи становлення. Асп. Рибак О.С.

 4. Стратегії допінг-поведінки осіб з серцево-судинними захворюваннями: порівняльний аналіз. Доц. Дідковська Л.І.

Керівник підсекції – проф. Квас О.В.

Секретар підсекції – доц. Карковська Р.І.
Д р у г е з а с і д а н н я – 8 лютого, 15 год 00 хв


 1. Ціннісні орієнтації як чинник адаптації особи нового соціокультурного середовища. Проф. Грабовська С.Л.

 2. Психічні детермінанти схильності до психічного захисту особистості у ранній дорослості. Проф. Партико Т.Б.

 3. Етичність особи в організації. Напрями вітчизняних психологічних досліджень. Доц. Карковська Р.І.

 4. Інтерпретація зв’язку толератнтості до невизначеності та психологічної ресурсності особистості. Доц. Штепа О.С.

 5. Концептуальні проблеми психологічної науки в умовах сьогодення.

Проф. Кизименко Л.Д.

 1. Депривовані старшокласники: структура ціннісно-орієнтаційної системи особистості. Доц. Корнієнко І.О.

 2. Подолання феноменів Паже в сучасних психолого-педагогічних практиках. Ст. викл. Михальчишин Г.Є.

 3. Батьківський авторитет як чинник особистісного розвитку дитини.

Доц. Мащак С.О.

 1. Психологічне благополуччя як чинник прив’язаності до місця проживання

у міської молоді. Асист. Мандзик Т.М.

 1. Особистісна зрілість як чинник психологічного благополуччя.

Асп. Кашлюк Ю.І.

 1. Особливості міжособистісних відносин дітей-сиріт, які виховуються

в закладах інтернатного типу. Асист. Стельмащук Х.Р.

 1. Соціально-економічні зміни як чинник часової перспективи студентів.

Доц. Сеник О.М.

ПІДСЕКЦІЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ
Аудиторія 303, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Денисенко В.М.

Секретар підсекції – доц. Бунь В.В.


З а с і д а н н я – 1 лютого, 11 год 00 хв


 1. Проблеми індивідуальної безпеки у політиці. Проф. Денисенко В.М.

 2. Елементи утопічної теорії у політичних концепціях ХІХ–ХХ ст.: принципи раціональності. Асп. Іленьків Г.В.

 3. Неоінституціоналізм як методологія аналізу політичної корупції.

Доц. Хома Н.М.

 1. Модерн і тиранія. Проф. Вдовичин І.Я.

 2. Виборець як суб’єкт електорального процесу: рівні поінформованості.

Доц. Бунь В.В.

 1. Сучасні тенденції у політизації соціальних мереж. Доц. Гадбадин А.С.

 2. Постмодерна парадигма політичної суб’єктності особи. Асист. Харечко І.З.

 3. Ліберальний соціалізм як напрям ідеологічної еволюції лівих політичних партій. Доц. Шипунов Г.В.

 4. Дискурсивно-символічний вимір політичної ідентичності: теоретичний аналіз. Доц. Угрин Л.Я.

 5. Мотиви героїчності в українському політичному дискурсі.

Асист. Кривенко С.О.

 1. Інституційні чинники політичної мобілізації. Асп. Бекар С.І.

 2. Монополія у сфері ЗМІ як маніпулятивний засіб впливу ізраїльського лобі

у США. Асп. Бушева С.М.

 1. Комунікативний потенціал нових медіа в політиці. Доц. Шимнова О.В.

 2. Діалогічний принцип інтерсуб’єктивної структури політичної комунікації. Асист. Мотрен С.М.ПІДСЕКЦІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ
Аудиторія 357, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Сінькевич О.Б.

Секретар підсекції – доц. Васьків А.Ю.


П е р ш е з а с і д а н н я – 6 лютого, 11 год 30 хв


 1. Доктрина оксиденталізму: культурно-ідеологічний аспект.

Проф. Сінькевич О.Б.

 1. Сутність людини як філософсько-антропологічна проблема.

Проф. Альчук М.П.

 1. Особливості філософії релігії Олександра Кульчицького. Доц. Стеценко В.І.

 2. Концепція морально-релігійного виховання в сучасній УГКЦ.

Доц. Васьків А.Ю.

 1. Пост-Чорнобиль у просторі сучасної культури: мистецькі інтерпретації.

Доц. Ліщинська О.І.

 1. Релігійна ідентичність в світі пограниччя. Доц. Король Н.М.

 2. Соціальний міф і сучасне мистецтво: основні точки дотику.

Доц. Дорморіз О.В.

 1. Філософсько-етичне обґрунтування дому. Доц. Ярошенко Т.М.

 2. Секулярний буддизм як форма адаптації традиції до сучасних умов.

Доц. Колесник І.М.

 1. Актуальність екоідентичності в соціокультурному просторі сьогодення.

Доц. Фльорко Л.Я.

 1. Особливості Білоруської ментальності. Асист. Власевич Т.В.

 2. Схід і Зіхід: парадигмальні принципи міжкультурного діалогу.

Доц. Маринюк В.Г.
Керівник підсекції – проф. Альчук М.П.

Секретар підсекції – доц. Дорморіз О.В.


Д р у г е з а с і д а н н я – 7 лютого, 11 год 30 хв


 1. Проблема гідності в екзистенцій філософії Габріеля Марселя.

Асп. Продан Т.П.

 1. Концепція трансгуманізму: історико-філософський аналіз.

Асп. Завада О.В.

 1. Своєрідність теорії Джанні Ваттімо “слабке мислення” в контексті ідей італійського постмодернізму. Асп. Ковач-Петрушенко А.О.

 2. Значення тексту в постмодерністській герменевтиці (за творами Джанні Ваттімо “Після християнства”). Асп. Коваль А.Я.

 3. Про екзистенційний стан людини у літературних творах Валер’яна Підмогильного. Асп. Парамбуль І.В.

 4. Значення реорганізації публічних місць у ході розвитку міського простору Асп. Урбан О.В.

 5. Основні поняття санно-шінто та труднощі трактування українською мовою. Асп. Ворончихіна А.Д.

 6. Культурна пам’ять як філософсько-культурологічний феномен.

Асп. Ткачук Б.В.

 1. Українська ікона сучасної доби: суспільно-політичний контекст.

Асп. Баліцка М.Р.

 1. “Чорнобильський синдром”– проблема психотравми “відчуження” в пострадянській ідентичності українців. Асп. Яковлєва Я.О.ПІДСЕКЦІЯ ПОЛІТОЛОГІЇ
Аудиторія 206, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – доц. Поліщук М.В.

Секретар підсекції – доц. Скочиляс Л.С.


З а с і д а н н я – 6 лютого, 13 год 00 хв


 1. Типи когабітації: порівняльний аналіз на практиці європейського напівпрезиденталізму. Доц. Литвин В.С.

 2. Електоральні партії в Україні: аналіз програм. Доц. Сліпецька Ю.М.

 3. Політичні та правові інструменти формування і функціонування бонапартизму як історичного прототипу авторитаризму у Франції

(1802-1814/1815). Асист. Осадчук І.Ю.

 1. Політична пропаганда та маніпуляція: співвідношення понять.

Асист. Чміль І.І.

 1. Новітні медіа та модерні суспільства: особливості політичної інтеракції. Асист. Зінчук В.П.

 2. Міжмуніципальне співробітництво в Україні: проблеми та перспективи.

Доц. Була С.П.

 1. Національна безпека vs державна безпека. Асист. Панарін А.С.

 2. Вибори до органів самоврядування в ОТГ: правові, політичні та регіональні особливості. Доц. Скочиляс Л.С.

 3. Політико-правові особливості виборчих систем на локальному рівні в країнах Вишеградської групи. Асист. Чоловська О.П.

 4. Вплив масових настроїв на політичний імідж. Доц. Шурко О.Б.

 5. Відносини влади й опозиції: конфліктологічний підхід. Доц. Поліщук М.В.


СЕКЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Аудиторія 313, вул. Університетська, 1
Керівник секції – проф. Шуст Р.М.

Секретар секції – доц. Тарнавський Р.Б.


П л е н а р н е з а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв
1. Наукова робота на історичному факультеті у 2017 р. Проф. Шуст Р.М.

2. Нові матеріали до вивчення поховальної обрядовості давніх германців

із Західного Побужжя. Доц. Онищук Я.І.

ПІДСЕКЦІЯ АРХЕОЛОГІЇ
Археологічний музей, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – доц. Білас Н.М.

Секретар підсекції – асп. Гуменний В.Л.


З а с і д а н н я 7 лютого, 12 год 00 хв


 1. До історії однієї габілітації або кар’єри, яка склалася не у Львові. Доц. Білас Н.М.

 2. Проблема входження античного міста Тіри до складу провінції Нижня Мезія. Асп. Сидорович В.З.

 3. Археологія ранньоримського часу верхів’їв Західного Бугу: стан і перспективи дослідження. Доц. Стеблій Н.Я.

 4. Етнокультурна ситуація у Верхньому та Середньому Подністров’ї в латинський і ранньоримський періоди: спроби зіставлення археологічних і писемних джерел. Проф. Бандрівський М.С.

 5. Острови провінції Азія в системі античної торгівлі І ст. до н.е. – І ст. н.е. Доц. Баукова А.Ю.

 6. Римська військова присутність в Дура-Европос у ІІ–ІІІ ст. н.е. (на матеріалах папірологічних джерел). Асп. Гуменний В.Л.

 7. До проблеми поховальної обрядовості слов’ян першої половини І тис. н.е. Доц. Онищук Я.І.

 8. Житло ХІ ст. із поселення Хрінники-1 (дослідження 2017 р.). Асист. Погоральський Я.В.

 9. Підсумки археологічних досліджень на Малому городищі Буська у 2017 р. Наук. співроб. Довгань П.М.

 10. Дослідження Пліснеського археологічного комплексу у 2017 р. Асп. Якубовська О.З.

 11. Житла населення Галича слов’яно-руського часу (на матеріалах звітів Вітольда Ауліха). Асп. Федевич В.А.ПІДСЕКЦІЯ ЕТНОЛОГІЇ
Аудиторія 322, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Глушко М.С.

Секретар підсекції – асист. Гілевич І.Я.


З а с і д а н н я 7 лютого, 12 год 00 хв


 1. “Гуцульщина” Володимира Шухевича – відзеркалення стану українського народознавства кінця ХІХ – початку ХХ ст. Проф. Глушко М.С.

 2. Етнологія в системі академічної науки: 20-ті – початок 30-х років ХХ ст.

(до 100-річчя НАН України). Проф. Франко О.О.

 1. До історії вживання терміна “галицька Волинь” народознавцями

ХІХ – початку ХХІ ст. Асист. Гілевич І.Я.

 1. Списки поселень Волині як джерело до вивчення її поселенської мережі кінця ХІХ – початку ХХ ст. Доц. Рачковський Г.В.

 2. Господарсько-виробничі об’єднання молоді Опілля кінця ХІХ – початку ХХ ст. Асп. Дяківнич Р.Й.

 3. Традиційна будівельна обрядовість покутян. Проф. Сілецький Р.Б.

 4. Особливості поховання самогубців на теренах історико-етнографічної Волині. Асп. Солоп Б.Я.

 5. Голка в обряді скотарської магії волинян. Асп. Пожоджук Д.Д.

 6. Вихор у традиційних уявленнях українців. Доц. Галайчук В.В.

 7. До історії діяльності кафедри історії та етнографії України Львівського університету (1989-1995). Доц. Тарнавський Р.Б.ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА
Аудиторія 331, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Голубко В.Є.

Секретар підсекції – асп. Шелестак Л.Р.


З а с і д а н н я 7 лютого, 12 год 00 хв


 1. Спроби відновлення УНР у 1920 р. в оцінках українського галицького політикуму. Проф. Голубко В.Є.

 2. Поняття “війни за Україну” у свідомості офіцерів УГА (1918-1920). Асп. Тютенко Р.В.

 3. Польська поліція у ставленні до Української греко-католицької церкви після українсько-польської війни 1918-1919 років. Доц. Федик І.І.

 4. Виховна робота серед українців у польській армії упродовж міжвоєнного періоду. Доц. Мрака І.Б.

 5. Польська християнсько-національна партія у суспільному житті Західної України. Доц. Калиняк Л.Д.

 6. Нафтовидобувна промисловість Східної Галичини у міжвоєнний період. Доц. Масик Р.В.

 7. Видавничий діалог з українським суспільством в умовах польської влади (на прикладі видань Івана Тиктора та товариства “Просвіта”). Доц. Середяк А.В.

 8. Культурно-просвітня місія видавничої серії Івана Тиктора “Українська бібліотека”. Асп. Пірко М.І.

 9. Військова діяльність стрілецького старшини Миколи Никорака. Асп. Зайцев С.І.

 10. Зеновій Книш – дослідник історії УПА. Доц. Марискевич Т.Г.

 11. До історії транспортного забезпечення львів’ян. Доц. Генега Р.Я.

 12. Навчальні збори у військах як основний етап вишколу офіцерів запасу

(на прикладі військової кафедри Львівського університету 1944-1991 років).

Асп. Шелестак Л.Р.

ПІДСЕКЦІЯ ДАВНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Аудиторія 337, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – доц. Щодра О.М.

Секретар підсекції – асп. Перегінець К.О.


З а с і д а н н я 7 лютого, 12 год 00 хв


 1. Типологічні характерні риси й особливості Руської імперії. Доц. Щодра О.М.

 2. Історичні явища та процеси у концепції риторики єзуїтів Альберта Бистжоновського і Бенедикта Хмельовського. Асп. Гулюк Є.Ю.

 3. Заборонена література в монастирі францисканців у Львові XIV–XVIII ст. (на матеріалах інвентарної книги). Асп. Перегінець К.О.

 4. Роль поспільства в міському самоврядуванні Волині в XVI – першій половині XVII ст. Доц. Заяць А.Є.

 5. Розвиток цехової організації та ремесла у Бродах наприкінці ХVІ – в першій половині ХVІІ ст. Асп. Турега Ю.О.

 6. Конкуренція за уряд трибунальського судді на депутатських сеймиках Руського воєводства (до середини XVII ст.). Доц. Вінниченко О.О.

 7. Жіночі монастирі Львівської єпархії у ХVІІІ ст. Доц. Дух О.З.

 8. Правові підстави функціонування інвентарів львівських міщан. Асп. Хворостовський А.В.

 9. Викладання архівознавства на історичному факультеті Львівського університету у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Доц. Дудяк О.А.

 10. Вища історична освіта у Львові: 1944-1957 років. Асп. Антоняк І.П.

 11. До історії відзначення у 1961 р. 300-літнього ювілею Львівського університету. Доц. Целуйко О.П.

 12. Президенти Апеляційного суду у Львові: між незалежністю та політикою (1919-1939). Доц. Білостоцький С.М.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2013 рік

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2014 рік

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconЗвіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconСферах 20 Жовтня 2016 року, м. Київ київ-2016 матеріали наукової конференції
Матеріали наукової конференції геостратегічні пріоритети україни в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка