Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік


СЕКЦІЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІСторінка10/13
Дата конвертації07.02.2018
Розмір2,05 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

СЕКЦІЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Аудиторія 96, вул. Дорошенка, 41
Керівник секції – проф. Яремко З.М.

Секретар секції – доц. Писаревська С.В.


З а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 00 хв


 1. Формувавння професійної мотивації молоді в контексті безпечної професійної діяльності. Доц. Тимошук С.В., доц Писаревська С.В.,

проф. Яремко З.М, асист. Ващук В.В.

 1. Європейські підходи до забезпечення безпеки праці й охорони здоров’я

у хімічних лабораторіях. Доц. Муць І.Р., доц. Галаджун Я.В.,

доц. Писаревська С.В.

 1. Аналіз антропометричних і кардіореспіраторних показників, які визначають рівень здоров’я студентської молоді.

Доц. Наливайко Н.В., асист. Кіт Л.Я.

 1. Особливості забезпечення пожежної безпеки на об’єктах з масовим перебуванням людей. Доц. Фірман В.М., асист. Третяк О.І.,

асист. Бардін О.І., доц. Петришин Р.С.

 1. Про підсумки наукової роботи кафедри безпеки життєдіяльності у 2017 р. і перспективи на 2018 р. Проф. Яремко З.М.


СЕКЦІЯ ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК
Аудиторія 26, вул. Дорошенка, 41
Керівник секції – доц. Біланюк В.І.

Секретар секції – доц. Іванов Є.А.


П л е н а р н е з а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв


 1. Підсумки наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності географічного факультету у 2017 р. Доц. Біланюк В.І.

 2. Інвестиційна привабливість ґрунтів України. Проф. Позняк С.П.

 3. Еолова геоморфологія: аналіз сучасного стану, напрямів і тенденцій розвитку. Проф. Дубіс Л.Ф.

 4. Концептуальні засади викладання курсу “Філософія довкілля” для магістрів. Проф. Назарук М.М.

 5. Теоретико-методичні підходи до розроблення карти “Український Крим”. Проф. Ровенчак І.І.

 6. Антропогенна трансформація природно-господарських систем Червоноградського гірничопромислового району. Доц. Іванов Є.А.

 7. Ландшафтне планування і созологія ландшафту – перспективні напрями прикладного ландшафтознавства. Доц. Шушняк В.М.

 8. Розвиток замкового туризму у Львівській області.

Доц. Каднічанський Д.А.

 1. Польський вектор української міграції: ризики та загрози.

Доц. Лабінська Г.М.

ПІДСЕКЦІЯ ГЕОМОРФОЛОГІЇ І ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ
Аудиторія 43, вул. Дорошенка, 41
Керівник підсекції – проф. Кравчук Я.С.

Секретар підсекції – доц. Байрак Г.Р.


П е р ш е з а с і д а н н я – 7 лютого, 15 год 00 хв


 1. Історія формування річкової мережі Українських Карпат.

Проф. Кравчук Я.С.

 1. Гляціальний комплекс долини Дністра. Доц. Яцишин А.М.

 2. Рекреаційне навантаження на туристичні маршрути й еколого-пізнавальні стежки Чорногірського масиву Карпатського НПП. Доц. Брусак В.П.

 3. Морфологічні типи рельєфу та мікрорельєфу кар’єрів. Доц. Горішний П.М.

 4. Закономірності розвитку зсувів на території м. Хмельницького.

Доц. Колтун О.В.

 1. Ізоморфізм у дослідженнях річкових систем Закарпаття (частина 2).

Доц. Хомин Я.Б.

 1. Льодовиковий рельєф Свидовецького масиву. Асп. Лущик А.В.

Д р у г е з а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 00 хв
 1. Палеокріогенні етапи середнього плейстоцену Волино-Поділля.

Проф. Богуцький А.Б., наук. співроб. Томенюк О.М.

 1. Малакофауна лесів верхнього плейстоцену Волино-Поділля.

Доц. Дмитрук Р.Я.

 1. Розривні порушення в плейстоценових відкладах Волино-Подільської височини. Доц. Гнатюк Р.М.

 2. Проблеми пізноплейстоценового зледеніння Корякського нагір’я.

Доц. Іваник М.Б.

 1. Екологічний стан витоків Полтви та інших річок Львова. Доц. Байрак Г.Р.

 2. Особливості поширення четвертинних відкладів на території Малого Полісся. Асп. Мисак М.П.

 3. Геоморфологічне районування території Кременецьких гір.

Асп. Бермес А.Р.

ПІДСЕКЦІЯ ґрунтознавства і географії ґрунтів
Аудиторія 35, вул. Дорошенка, 41
Керівник секції – проф. Позняк С.П.

Секретар секції – доц. Наконечний Ю.І.


П е р ш е з а с і д а н н я – 7 лютого, 15 год 00 хв


 1. Осушення та гранулометрична деградація ґрунтів Малого Полісся.

Проф. Гаськевич В.Г.

 1. Методичні підходи до оцінки потенціалу ґрунтоутворення на підставі термодинамічних та енергетичних показників ґрунтів.

Проф. Кирильчук А.А.

 1. Сірі лісові ґрунти у різних ґрунтових класифікаціях. Доц. Іванюк Г.С.

 2. Застосування методів просторового ГІС аналізу в ґрунтознавстві.

Доц. Ямелинець Т.С.

 1. Актуальні проблеми вивчення урбоземів. Доц. Телегуз О.Г.

 2. Ґрунти межиріччя Стрий-Опір. Доц. Наконечний Ю.І.

 3. Валовий хімічний склад ініціальних рендзин і ґенеза його трансформації. Асист. Семащук Р.Б.

Д р у г е з а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 00 хв
 1. Новоутворення феруму в ґрунтах Львівської області. Проф. Паньків З.П.

 2. Палеопедокомплекс розрізу Дубрівка Хирівської височини.

Доц. Папіш І.Я.

 1. Екологічний потенціал гумусових речовин у ґрунтах. Доц. Бонішко О.С.

 2. Генетико-геометричні властивості елементарних ґрунтових ареалів Ходорівсько-Бучівського Опілля. Асп. Федотіков М.О.

 3. Закономірності поширення ґрунтів Пригорганського Передкарпаття.

Асп. Малик С.З.

 1. Сучасний стан дослідження ініціальних ґрунтів. Асп. Яворська А.М.

 2. Особливості валового хімічного складу лучно-буроземних ґрунтів Українських Карпат. Асп. Баранник А.ІПІДСЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ
Аудиторія 64, вул. Дорошенка, 41
Керівник підсекції – проф. Шаблій О.І.

Секретар підсекції – інж. Пелех М.Г.


П е р ш е з а с і д а н н я – 7 лютого, 15 год 00 хв


 1. Суспільно-географічне дослідження історико-культурної спадщини великого міста (на прикладі Львова). Проф. Шаблій О.І.

 2. Макрополізація у світі: глобальні тенденції та регіональні відмінності. Доц. Гудзеляк І.І.

 3. Наукові основи методики викладання навчальної дисципліни “Регіональна економічна і соціальна географія світу” у вищій школі. Доц. Книш  М.М.

 4. Військова географія і геополітика: теоретичні та прикладні проблеми. Доц. Вісьтак О.І.

 5. Поняття гібридної війни: суспільно-географічний аспект. Асп. Одлежук О.Б.

 6. Проблемні питання географічної лімології. Доц. Влах М.Р.

 7. Динаміка інвестицій і зовнішньої торгівлі Західних областей України : геопросторові аспекти. Доц. Мамчур О.І.

 8. Просторові аспекти трансформації сфери освітніх послуг Львівської області у світлі реформи середньої школи. Доц. Стецький В.С.

 9. Передумови та чинники розвитку географії міжнародного туризму. Доц. Кузик С.П.

Д р у г е з а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 00 хв
 1. Інвестиційний потенціал Львівської області: суспільно-географічні аспекти. Асист. Котик Л.І.

 2. Географія медичної сфери Львівської області. Інж. Пелех М.Г.

 3. Географія чернечих орденів Західного регіону України. Ст. лаб. Тимчук О.І.

 4. Ізраїль: природно- та суспільно-географічна характеристика.

“Terra Sancta”. Доц. Івах Я.Є.

 1. Суспільно-географічні аспекти місцевого прикордонного руху

(на матеріалах Яворівського району). Асист. Ванда І.В.

 1. Транспортно-географічне положення Східноєвропейського газового габу. Асп. Ярошевич М.І.

 2. Вплив адміністративно-територіального реформування на розвиток локальних систем розселення Закарпатської області. Асп. Качайло М.М.

 3. Про один підхід до розуміння об’єкта та предмета вивчення суспільної географії. Доц. Грицевич В.C.ПІДСЕКЦІЯ РЕСУРСОЗНАВСТВА, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ТА ОХОРОНИ ПРИРОДИ
Аудиторія 63, вул. Дорошенка, 41
Керівник підсекції – проф. Кукурудза С.І.

Секретар підсекції – доц. Койнова І.Б.


П е р ш е з а с і д а н н я – 7 лютого, 15 год 00 хв


 1. Біотичні ресурси Львівської області. Проф. Кукурудза С.І.

 2. Сучасний вимір земель сільськогосподарського призначення.

Доц. Кіптач Ф.Я.

 1. Еколого-географічні особливості ставкового господарства Львівської області. Доц. Перхач О.Р.

 2. Нові підходи до екологічної освіти. Доц. Койнова І.Б.

 3. Пралісові екосистеми Карпатського національного природного парку: сучасний стан, шляхи використання та збереження. Доц. Сенчина Б.В.

 4. Екологічний стан постпромислового міста Дрогобича. Асп.Терлецька О.В.

 5. Польський досвід у сфері управління охороною природи на території малих міст. Асп.Жук Ю.І.

Д р у г е з а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 00 хв
 1. Сучасне портативне обладнання як інноваційний елемент поліпшення ефективності польових практик із землезнавства (з демонстрацією).

Проф. Гамкало З.Г.

 1. Проблеми формувань мережі туристичних шляхів в Україні. Доц. Рожко І.М.

 2. Ландшафтне різноманіття: підходи, трактування, можливості охорони.

Доц. Теліш П.С.

 1. Використання рекреаційного ресурсу торфового родовища Любіня Великого. Доц. Блажко Н.Б.

 2. Історичні аспекти поширення інвазійних видів борщівника в Україні.

Асп. Штойко Р.І.

 1. Дослідження полонин Українських Карпат засобами ГІСДЗЗ.

Асп. Зюзін С.Ю.

ПІДСЕКЦІЯ ТУРИЗМУ
Аудиторія 113, вул. Дорошенка, 41
Керівник підсекції – проф. Мальська М.П.

Секретар підсекції – асист. Гаталяк О.М.


П е р ш е з а с і д а н н я – 7 лютого, 15 год 00 хв


   1. Системи туристичних послуг як об’єкт дослідження регіональної економіки. Проф. Мальська М.П.

   2. Цільові орієнтири регіональної політики в контексті забезпечення економічного зростання. Проф. Шульц С.Л.

   3. Проблеми інвестиційного розвитку туристичного комплексу України.

Проф. Кравців В.С.

   1. Тренди транснаціоналізації світового готельного бізнесу. Доц. Пандяк І.Г.

   2. Перспективи інноваційного розвитку туристичного комплексу України. Асист. Масюк Ю.О.

   3. Теоретичні підходи до визначення туризму в містах. Асист. Гаталяк О.М.

 1. Функції та ознаки екскурсійного обслуговування. Доц. Ковальчук А.С.

 2. Конкурентоспроможність України в сучасних умовах ринкової економіки. Доц. Жук І.З.

 3. Переваги та недоліки загальноприйнятого туристичного бренда України. Доц. Монастирський В.Р.

 4. Вектори рощбудови рекреаційно-курортної сфери Карпатського регіону. Доц. Рутинський М.Й.

 5. Етнокультурний туризм у Закарпатській області: проблеми та перспективи розвитку. Доц. Паньків Н.М.

 6. Планування розвитку туризму і рекреації в національних парках заходу України. Ст. викл. Зінько Ю.В.

 7. Сучасний підхід гастрономічного туризму у Франції. Доц. Філь М.І.

 8. Етнотуристичні ресурси: класифікація, оцінка та використання.

Доц. Безручко Л.С.
Д р у г е з а с і д а н н я – 8 лютого, 10год 00 хв


    1. Фактори формування та розвитку розважальної інфраструктури міста Львова. Доц. Бордун О.Ю.

    2. Культурно-історичні ресурси міста Львова як складова туризму.

Асист. Завадовський Т.Б.

    1. Картографування карстових печер Поділля для туристичного використання. Доц. Ховалко А.Б.

    2. Формування механізмів інвестиційного забезпечення туристичної галузі України. Асист. Дяків С.В.

    3. Розвиток туризму в басейні р. Збруч. Доц. Гамкало М.З.

    4. Інновації в туризмі: підходи до означення та класифікації.

Доц. Романів П.В.

 1. Шляхи розвитку туристичної діяльності на природоохоронних територіях Львівської області. Доц. Мандюк Н.Л.

 2. Сакральні пам’ятки Старосамбірського району. Доц. Манько А.М.

 3. Засади успішного управління проектами в діяльності туристичних підприємств. Доц. Пурська І.С.

 4. Перспективи розвитку екологічного туризму в межах Розточчя.

Ст. викл. Благодир С.Ф.

 1. Сучасні тенденції розвитку готельного та ресторанного господарства

в Україні. Асист. Ганич Н.М.

 1. Екотуристичний потенціал заповідників Карпат. Асист. Рожак В.П.

 2. Принципи організації готельно-ресторанного господарства.

Асист. Кізима В.Л.

 1. Аналіз основних статистичних показників розвитку туристичної індустрії європейських країн. Асист. Білоус С.В.ПІДСЕКЦІЯ КОНСТРУКТИВНОЇ ГЕОГРАФІЇ,

ГЕОЕКОЛОГІЇ І КАРТОГРАФІЇ
Аудиторія 67, вул. Дорошенка, 41
Керівник підсекції – доц. Іванов Є.А.

Секретар підсекції – доц. Андрейчук Ю.М.


П е р ш е з а с і д а н н я – 7 лютого, 15 год 00 хв


 1. Антропогенна трансформація природно-господарських систем Червоноградського гірничопромислового району. Доц. Іванов Є.А.

 2. Оцінка рівня життя населення м. Львова. Доц. Петровська М.А.

 3. Гідроекологічний моніторинг річково-басейнової системи Стрия.

Доц. Курганевич Л.П.

 1. Гідрологічні проблеми ренатуралізації осушених боліт.

Доц. Михнович А.В.

 1. Геоекологія річково-басейнової системи верхнього Дністра.

Доц. Пилипович О.В.

 1. Поліфункціональне значення РАП “Равське Розточчя”.

Доц. Кричевська Д.А.

 1. Оптимізація геоекологічного стану Подорожнянського сірчаного кар’єру. Зав. лаб. Клюйник В.В.

Д р у г е з а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 00 хв
 1. Методи використання карт. Доц. Кравців С.С.

 2. Web-картографування басейнових систем. Доц. Андрейчук Ю.М.

 3. Сучасні методи аналізу просторової структури ландшафтів.

Доц. Мкртчян О.С.

 1. Буроземи букових пралісів Ужанського НПП. Доц. Войтків П.С.

 2. Оцінка якості питної води м. Львова. Ст. лаб. Стрілець І.О.

 3. Закономірності розвитку зсувів у межах Львівської області.

Інж. Кобелька М.В.

Підсекція Географії України
Аудиторія 41, вул. Дорошенка, 41
Керівник підсекції – проф. Лозинський Р.М.

Секретар підсекції – доц. Склярська О.І.


Засідання–7лютого, 15 год 00 хв


 1. Україна на шляху сталого розвитку: аналіз екологічних, економічних, соціальних показників. Проф. Лозинський Р.М.

 2. Демографічна ситуація в Україні: негативні чинники та тенденції.

Проф. Дністрянський М.С.

 1. Сучасні тенденції розвитку малих готелів Львова. Доц. Стецюк О.В.

 2. Назви “Україна” і “Запорозькі козаки” на західноєвропейських картах

VI–XIX ст. Доц. Байцар А.Л.

 1. Проблема формування навчальної мотивації студентів-географів класичного університету. Доц. Лаврук М.М.

 2. Утворення об’єднаних територіальних громад в Україні: проблеми та регіональні відмінності. Доц. Склярська О.І.

 3. Мовна асиміляція українців у Російській Федерації за переписами населення 1989, 2002 та 2010 років. Асист. Зубик А.І.

 4. Географія територіально-політичних конфліктів пострадянського простору. Докторант Сливка Р.Р.

 5. Етногеографічні та геокультурні передумови становлення

партійно-політичної системи України. Асп. Козак Т.І.

 1. Виділення меж міських агломерацій: аналіз вітчизняних і закордонних досліджень. Асп. Дорощук О.Ю.

 2. Географія найбільших сіл галицьких областей України.

Асп. Корнійчук Д.В.

ПІДСЕКЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ
Аудиторія 47, вул. Дорошенка, 41
Керівник підсекції – проф. Мельник А.В.

Секретар підсекції – доц. Шубер П.М.


П е р ш е з а с і д а н н я – 7 лютого, 15 год 00 хв


 1. Ландшафтне різноманіття Сколівських Бескид. Асист. Буряник О.О.

 2. Ландшафтне районування Покутських Карпат.

Проф. Мельник А.В., здобувач Гостюк З.В.

 1. Ландшафтна структура альпійсько-субальпійського високогір’я Чорногори. Асп. Карабінюк М.М.

 2. Динаміка літніх сезонних станів природних територіальних комплексів околиць Чорногірського географічного стаціонару. Доц. Костів Л.Я.

 3. Обєкти та предмети трансдисциплінарної геоекології. Доц. Круглов І.С.

 4. До питання методики дослідження сезонної динаміки природних територіальних комплексів. Асп. Мельник Ю.В.

 5. Корекції до теоретичних і методичних дефініцій категорій ландшафтного картографування гірських і рівнинних територій. Доц. Муха Б.П.

 6. Лавинна небезпека геокомплексів масиву Боржава. Асист. Тиханович Є.Є.

 7. Ландшафтний аналіз верхів’я Чорної Тиси. Асп. Яськів Б.В.

Д р у г е з а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 00 хв
 1. Стаціонари географічного факультету – структурні складові глобального каталогу екологічних дослідницьких об’єктів DEIMS-SDR.

Асист. Зяблікова І.Г.

 1. Ландшафтні особливості поширення джерел Українського Розточчя.

Асп. Іванович Б.В.

 1. Міжнародні науково-краєзнавчі експедиції геокомплексами Українських Карпат. Доц. Матвіїв В.П.

 2. Ландшафтоформувальний ефект рельєфу Українського Розточчя.

Доц. Шушняк В.М., зав. лаб. Савка Г.С.

 1. Геопросторовий аналіз пралісів і старовікових лісів Українських Карпат.

Доц. Смалійчук А.Д.

 1. Розподіл температури й опадів у Львівській області. Доц. Шубер П.М.

 2. Проблеми ідентифікації Головного європейського вододілу в межах Львова. Доц. Яворський Б.І.

СЕКЦІЯ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК
Аудиторія 219, вул. Грушевського, 4
Керівник секції – проф. Павлунь М.М.

Секретар секції – доц. Генералова Л.В.


П л е н а р н е з а с і д а н н я – 6 лютого, 11 год 00 хв


 1. Золотий вік в історії мінералогії України. Проф. Матковський О.І.

 2. Нові дані щодо стратиграфії крейди опорного розрізу Мармароської

і Пенінської зон Українських Карпат. Проф. Лещух Р.Й.

 1. Перспективи нафтогазоносності Волино-Поділля. Проф. Крупський Ю.З.

 2. Діагностичні термобарогеохімічні ознаки метаморфогенно-гідротермальних родовищ золота. Проф. Павлунь М.М.

 3. Грязьові вулкани Карпат. Проф. Гулій В.М.

 4. Флюїдизатно-експлозивні прояви на південно-західній окраїні

Східно-Європейської платформи. Проф. Яценко Г.М.

 1. Здобутки львівської геологічної школи з розвитку вчення про геологічні формації. Доц. Маковський Ю.С.

 2. Підсумки наукової діяльності геологічного факультету у 2017 р.

Проф. Павлунь М.М.

ПІДСЕКЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ, РЕГІОНАЛЬНОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОЛОГІЇ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Аудиторія 219, вул. Грушевського, 4
Керівник секції – проф. Лещух Р.Й.

Секретар секції – доц. Гоцанюк Г.І.


З а с і д а н н я – 7 лютого, 11 год 00 хв


 1. Розріз мезозойської океанічної літосфери Трансільвансько-Мурешського палеоокеану (за даними вивчення комплексів Українських Карпат).

Доц. Генералова Л.В.

 1. Стратиграфічне поширення амонітів у юрських відкладах Пенінської зони Українських Карпат. Доц. Гоцанюк Г.І.

 2. Значення стратиграфічних досліджень у пошуках нафти та газу.

Зав. музеєм Данилів А.Я.

 1. Палінологічна зональність верхньодевонських відкладів Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи. Доц. Іваніна А.В.

 2. Нові знахідки сеноманських цефалопод в околицях Тернополя та їхня палеогеографічна інтерпретація. Доц. Мар’яш І.М.

 3. Водогенераційний потенціал Тяглівського родовища.

Проф. Узіюк В.І., доц. Шайнога І.В.

 1. Ознаки неотектонічної активності насувів у морфології долини

р. Чорна Тиса. Доц. Хом’як Л.М.

 1. Особливості фізико-хімічних режимів золото-поліметалевого мінералоутворення. Доц. Ціхонь С.І.

 2. Брекчієві дайки гіпабісального комплексу Вигорлат-Гутинської гряди. Асист. Гайовський О.В., асп. Федчун Г.С.

 3. Картувальні ознаки флішових відкладів Гребенівського навчального полігону (Скибові Карпати). Асист. Шваєвський О.В.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2013 рік

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2014 рік

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconЗвіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconСферах 20 Жовтня 2016 року, м. Київ київ-2016 матеріали наукової конференції
Матеріали наукової конференції геостратегічні пріоритети україни в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка